Науково-інформаційний центр "ЛЕОНОРМ" є агентом з розповсюдження офіційних паперових копій нормативних документів (НД), що діють на території України згідно агентської угоди № 001 від 27.12.2013 р. з УкрНДНЦ Мінекономрозвитку України та офіційних копій НД на паперових і електронних носіях в галузі будівництва (ДБН) згідно договору № ЛН/181.1/2006 від 04.01.2016 р. з офіційним видавцем Мінрегіонбуду України ДП Укрархбудінформ.

Ви маєте можливість замовити в нас офіційні копії тексти цих документів:

ТЕЛ/ФАКС: (032) 244-89-39

Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua

Якщо спроба надіслати нам електронного листа на адресу leonorm.lviv.ua виявилась невдалою, пропонуємо скористатись альтернативною поштовою скринькою Е-mail: LvivLeonorm@ukr.net

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО (ПРЕЛІК ДСТУ, ДСТУ Б,...)

ОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ (ДБН) від ДП "Укрархбудінформ"
СТАНОМ НА 01.08.2018 РОКУ

   
Код Позначення  Найменування
  документа
   
2346к ДБН А.1.1-94:2010 зі зміною № 1 Система стандартизації та нормування у будівництві. Проектування будівельних конструкцій за єврокодами. Основні положення 
2230 ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
6230 Зміна № 1 ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 
6161 ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
6161з Зміна № 1 ДБН А.2.2-3-2014Склад та зміст проектної документації на будівництво
2079 ДБН А.2.2-14:2016Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування 
60730 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. 
21640 ДБН А.3.1-9:2015Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів
2104 ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
2288 ДБН Б.2.2-3-2012Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
2357 ДБН Б.2.2-5:2011Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
2056 ДБН Б.2.2-6:2013Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту
2365 ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій
2028 ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах 
21840 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
6202 ДБН В.1.1-12:2014Будівництво у сейсмічних районах України
2352 ДБН В.1.1-24-2009Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих ескплуатаційних впливів, від пожежі. Захист від геологічних процесів. Основні положення проектування
2353 ДБН В.1.1-25-2009Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих ескплуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
2201 ДБН В.1.1-31-2013Захист територій, будинків і споруд від шуму
2203 ДБН В.1.1-45:2017Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення
2204 ДБН В.1.1-46:2017Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів.Основні положення 
2308 ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів 
2327 ДБН В.1.2-6-2008Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
2328 ДБН В.1.2-7-2008Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
2329 ДБН В.1.2-8-2008Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища
2330 ДБН В.1.2-9-2008Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
2331 ДБН В.1.2-10-2008Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
2332 ДБН В.1.2-11-2008Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії
2341 ДБН В.1.2-12-2008Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки.
2315к ДБН В.1.2-14:2009 зі зміною № 1Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
2339 ДБН В.1.3-2-2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві
2339з Зміна № 1 ДБН В.1.3-2-2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві
2241 ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.
6241 Зміна № 1 ДБН В.2.1-10-2009Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
6242 Зміна № 2 ДБН В.2.1-10-2009Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
2009 ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва 
2010 ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники 
21190 ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти
20740 ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
2124к ДБН В.2.2-5-97 зі зміною №1Захисні споруди цивільної оборони
21242 Зміна № 2 ДБН В.2.5-5-97Захисні споруди цивільної оборони
21243 Зміна № 3 ДБН В.2.5-5-97Захисні споруди цивільної оборони
2107к ДБН В.2.2-7-98 зі зміною № 1Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
2106к ДБН В.2.2-8-98 зі зміною № 1Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
2351 ДБН В.2.2-9-2009Громадські будинки та споруди. Основні положення
2351з Зміна № 1 ДБН В.2.2-9-2009Громадські будинки та споруди. Основні положення
2100к ДБН В.2.2-10-2001 зі зміною №1, №2 Заклади охорони здоров'я 
2178 ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення 
2175 ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції 
2174 ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди 
6174 Зміна № 1 ДБН В.2.2-13-2003Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди 
2053к ДБН В.2.2-15-2005 зі зміною №2, №3 Житлові будинки. Основні положення
6053 Зміна № 1 ДБН В.2.2-15-2005Житлові будинки. Основні положення
6053з Зміна № 4 ДБН В.2.2-15-2005Житлові будинки. Основні положення
2113к ДБН В.2.2-16-2005 зі зміною № 1Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
2299 ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення 
2298 ДБН В.2.2-18:2007 зі зміною № 1Заклади соціального захисту населення 
2314 ДБН В.2.2-20:2008Готелі
2172 ДБН В.2.2-23-2009Підприємства торгівлі
2306 ДБН В.2.2-24-2009Проектування висотних житлових і громадських будинків
2335 ДБН В.2.2-25-2009Підприємства харчування. (заклади ресторанного господарства) 
2335з Зміна № 1 ДБН В.2.2-25-2009Підприємства харчування. (заклади ресторанного господарства) 
2336к ДБН В.2.2-26-2010 зі зміною № 1Будинки і споруди. Суди
2220 ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
6088 ДБН В.2.3-4:2015Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 11. Будівництво
880 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів 
2166к ДБН В.2.3-7:2010 зі зміною № 1 Споруди транспорту. Метрополітени
2310к ДБН В.2.3-18-2007 зі зміною №1, №2Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
2089 ДБН В.2.3-19-2008Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування 
2355 ДБН В.2.3-26:2010 Споруди транспорту. Мости і труби сталеві конструкції. Правила проектування.
2155 ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди 
2234к ДБН В.2.4-2-2005 зі зміною № 1Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування 
2324 ДБН В.2.4-3-2010Гідротехнічні споруди. Основні положення
2333 ДБН В.2.4-4:2010 Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування.
2165 ДБН В.2.4-5:2012Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
2153 ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж 
2212 ДБН В.2.5-22-2002  Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою
6176 ДБН В.2.5-24:2012Електрична кабельна система опалення 
2285 ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення 
6285 Зміна № 1 ДБН В.2.5-28:2006 ДБН В.2.5-28-2006Природне і штучне освітлення 
7285 Зміна № 2 ДБН В.2.5-28:2006Природне і штучне освітлення 
2249 ДБН В.2.5-39:2008Теплові мережі 
2249з Зміна № 1 ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі 
2219 ДБН В.2.5-41-2009Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
6356 ДБН В.2.5-56:2014Системи протипожежного захисту
2358 ДБН В.2.5-64:2012Внутрішній водопровод та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
2232 ДБН В.2.5-67:2013Опалення, вентиляція та кондиціонування
2209 ДБН В.2.5-74:2013Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди
2215 ДБН В.2.5-75:2013Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
2359 ДБН В.2.5-76:2014Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
2360к ДБН В.2.5-77:2014 зі зміною № 1 Котельні
22070 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель
2301 ДБН В.2.6-33:2008Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
23010 ДБН В.2.6-33:2018Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування. ( діє з 01.12.2018 р.)
2354 ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд
Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

2311 ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення.
22480 ДБН В.2.6-161:2017Дерев'ні конструкції. Основні положення.
2313 ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення.
2317 ДБН В.2.6-165:2011Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення
2361 ДБН В.2.6-198:2014Сталеві конструкції. Норми проектування
2362 ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд
2254 ДБН В.3.2-2-2009Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
3322 ДБН Б.1.1-5-2007 II-частина Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації
2262к ДБН Б.1.1-13 :2012 зі зміною № 1Склад та зміст проектної містобудівної документації на державному та регіональному рівнях 
2189 ДБН Б.1.1-14 :2012 Склад та зміст детального плану території 
2189з Зміна № 1 ДБН Б.1.1-14-2012Склад та зміст детального плану території 
2217 ДБН Б.1.1-15 :2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту
6023 ДБН Б.1.1-16 :2013 Склад та зміст містобудівного кадастру
2363 ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад
2364 ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території
2309 ДБН Б.2.2-1-2008Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

Назад