Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 16 липня 2018 року N 212

Про затвердження Зміни N 1 до Плану перевірки національних нормативних документів на 2018 рік

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації", ДСТУ 1.2:2015 "Правила проведення робіт з національної стандартизації" та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики наказую:

1. Затвердити Зміну N 1 до Плану перевірки національних нормативних документів на 2018 рік, що додається.

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Генеральний директор

Г. В. Лісіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
16 липня 2018 року N 212

Зміни N 1 до Плану перевірки національних нормативних документів на 2018 рік

Заінтересована сторона (номер і назва ТК, назва повна та скорочена організації, підприємства, установи, що надала пропозицію)

Листа, яким надіслано пропозицію

Назва НД

Є

Має бути

Обґрунтовання пропозиції ТК або заінтересованої сторони

Рішення НОС

Обґрунтовання рішення НОС

Номер листа

Дата листа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"

ТК 156/С-5

26.03.2018

ДСТУ 7257:2012 "Метрологія. Цистерни автомобільні для харчових рідин. Методика повірки (калібрування)"

У колонці 8 зазначено ТК 156

У колонці 8 треба зазначити ТК 146

Організація розробник: Національний науковий центр "Інститут метрології" (ННЦ "Інститут метрології") та ТК 63.

Внести зміну

Відповідальний ТК 146 "Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 241 від 15.08.2016 "Про затвердження Положення про ТК 146" код НД 17.060 відноситься до сфери діяльності ТК 146.

ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"

ТК 156/С-5

26.03.2018

ДСТУ 7264:2012 "Електроприлади побутові. Загальні технічні умови"

У колонці 8 зазначено ТК 156

У колонці 8 треба зазначити ТК 13

НД відноситься до ТК 156. Організація розробник: ТК 13

Внести зміну

Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 13 "Стандартизація електропобутових машин та приладів". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 177 від 19.06.2018 "Про затвердження Положення про ТК 13" код НД 97.030 відноситься до сфери діяльності ТК 13.

ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"

ТК 156/С-5

26.03.2018

ДСТУ 7265:2012 "Динамометри еталонні переносні. Методи та засоби повірки"

У колонці 8 зазначено ТК 156

У колонці 8 треба зазначити ТК 146

Організація розробник: ДП "Укрметртестстандарт".

Внести зміну

Відповідальний ТК 146 "Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 241 від 15.08.2016 "Про затвердження Положення про ТК 146" код НД 17.060 відноситься до сфери діяльності ТК 146.

ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"

ТК 156/С-5

26.03.2018

ДСТУ 7269:2012 "Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Методика повірки"

У колонці 8 зазначено ТК 63

У колонці 8 треба зазначити ТК 156

ТК 63 погодився закріпити відповідальність за ТК 156 (лист від 10.05.2018 N 63/011-2018). Розробниками зазначеного стандарту є ННЦ "Інститут метрології" та ТК 156.

Внести зміну

Відповідальний ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 188 від 24.06.2016 "Про зміни до Положення та керівного складу ТК 156" код НД 17.060 відноситься до сфери діяльності ТК 156.

ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"

ТК 156/С-5

26.03.2018

ДСТУ 7271:2012 "Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення"

У колонці 8 зазначено ТК 156

У колонці 8 треба зазначити ТК 137

ТК 156 не є розробником НД. Організація розробник: Полтавський університет споживчої кооперації (ПУСКУ)

Внести зміну

Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 137 "Лампи і відповідне обладнання". Відповідно до наказу Держстандарт N 3 від 15.01.2003 код НД 29.140.30 відноситься до сфери діяльності ТК 137.

ТК 189 "Системи управління якістю"

N 19/495

04.04.2018

ДСТУ ISO 9004:2012 "Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю"

У колонці 8 зазначено ТК 93

У колонці 8 треба зазначити ТК 189

НД відноситься до ТК 189. Організація розробник:  Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП НДІ "Система") та ТК 93

Внести зміну

Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 189 "Системи управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 362 від 10.11.2017 "Про затвердження Положення про ТК 189" код НД 03.120.10 відноситься до сфери діяльності ТК 189.

ТК 189 "Системи управління якістю"

N 19/495

01.03.2018

ISO 19011:2011 "Настанови щодо здійснення аудитів систем управління"

У колонці 8 зазначено ТК 93

У колонці 8 треба зазначити ТК 189

НД відноситься до ТК 189. Організація розробник: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП НДІ "Система") та ТК  93

Внести зміну

Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 189 "Системи управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 362 від 10.11.2017 "Про затвердження Положення про ТК 189" код НД 03.120.10 відноситься до сфери діяльності ТК 189.

ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"

N ТК156/С-11

04.07.2018

ДСТУ 3711-98 "Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення"

У колонці 8 зазначено ТК 65

У колонці 8 треба ТК 156

Організація розробник: ТК 65, але код цього НД за ТК 65 не закріплено. ТК 156 листом від 04.07.2018 N ТК 156/С-11 взяли відповідальність за НД.

ТК 156

Відповідальний ТК 156. Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 188 від 24.06.2016 "Про зміни до Положення та керівного складу ТК 156" код 17.100 відноситься до ТК 156.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ДСТУ ГОСТ 22090.1:2004 (ИСО 3823-1-86) "Інструменти стоматологічні обертові. Частина 1. Бори сталеві і твердосплавні"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити ТК 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник ДП "УкрНДНЦ". ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.20 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ДСТУ ГОСТ 22090.2:2004 (ИСО 3823-2-86) "Інструменти стоматологічні обертові. Частина 2. Бори сталеві і твердосплавні для остаточної обробки (фініри)"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник ДП "УкрНДНЦ". ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.20 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30208-94 (ИСО7153-1-88) "Інструменти хірургічні. Металеві матеріали. Частина 1. Нержавіюча сталь"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник ДП "УкрНДНЦ". ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.040.30 відноситься до ТК 181.

ТК 77 листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30213-94 (ИСО 8325-85) "Інструменти стоматологічні обертові. Методи випробувань"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник ДП "УкрНДНЦ". ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.20 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30214-94 (ИСО 2157-84) "Стоматологічні обертові інструменти. Номінальні розміри і позначення"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник ДП "УкрНДНЦ". ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.20 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30215-94 (ИСО 6360-1-85) "Стоматологічні обертові інструменти. Система цифрового позначення. Частина 1. Загальні характеристики"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник ДП "УкрНДНЦ". ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.20 відноситься до ТК 181.

ТК 77 листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30216-94 (ИСО 6360-2-85) "Стоматологічні обертові інструменти. Система цифрового позначення. Частина 2. Форма і види виконання"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник ДП "УкрНДНЦ". ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.20 відноситься до ТК 181.

ТК 189 "Системи управління якістю"

N 19/495

04.04.2018

ДСТУ IWA 4:2009 "Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 в суб'єктах місцевого самоврядування"

У колонці 8 зазначено ТК 93

У колонці 8 треба зазначити ТК 189

НД відноситься до ТК 189. Організація розробник:Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП "НДІ "Система")

Внести зміну

Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 189 "Системи управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 362 від 10.11.2017 "Про затвердження Положення про ТК 189" код НД 03.120.10 відноситься до сфери діяльності ТК 189.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30396-95 (ИСО 7786-90) "Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты лабораторные абразивные. Головки"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник: ТК 279. ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.25 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30397-95 (ИСО 7711-84) "Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты алмазные. Головки"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник: ТК 279. ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.25 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30399-95 (ИСО 6475-89) "Имплантаты для хирургии. Металлические шурупы для костей с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью. Механические требования и методы испытаний"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник: ТК 14. ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.040.40 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ГОСТ 30400-95 (ИСО 5835-91) "Имплантаты для хирургии. Металлические костные шурупы со специальной резьбой, сферической головкой и внутренним шестигранником "под ключ". Размеры"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. Організація розробник: ТК 14. ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.040.40 відноситься до ТК 181.

ТК 77 "Медична техніка" листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77.

N 02/04

23.03.2018

ISO 3107:1988, ГОСТ 31075-2002 "Матеріали стоматологічні цементні на основі оксиду цинку з евгенолом і без евгенолу. Загальні технічні вимоги та методи випробування"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити 181

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77. ТК 181 листом від 26.04.2018 N 124 повідомив, що НД відноситься до сфери діяльності ТК 181.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальний за розроблення НД ТК181 "Стоматологія. Система управління якістю". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 111 від 16.05.2017 "Про затвердження Положення про ТК 181" код 11.060.10 відноситься до ТК 181.

ТК 77 листом повідомив, що НД не відноситься до сфери діяльності ТК 77

N 02/04

23.03.2018

ДСТУ-H ISO/IEC Guide 63:2003 "Безпека. Настанови щодо розроблення та включення аспектів безпеки до стандартів на медичні вироби"

У колонці 8 зазначено ТК 77

У колонці 8 треба зазначити НОС

Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 77.

Пропонуємо внести зміну

Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП "УкрНДНЦ") (коди НД: 01.120 та 11.020 в частині аспектів безпеки до стандартів на медичні вироби не закріплені за жодним ТК).

ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів" В листі від 10.05.2018 N 63/011-2018 ТК 63 погодився закріпити відповідальність за ТК 156.

ТК 156/С-5

26.03.2018

ДСТУ 7222:2011 "Динамометри еталонні переносні. Загальні технічні вимоги"

У колонці 8 зазначено ТК 63

У колонці 8 треба зазначити ТК 156

ТК 63 не є розробником зазначеного стандарту. Розробники: ДП "Укрметртестстандарт" та ТК 156.

Внести зміну

Відповідальний ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів". Відповідно до наказу ДП "УкрНДНЦ" N 188 від 24.06.2016 "Про змін до Положення та керівного складу ТК 156" код НД 17.060 відноситься до сфери діяльності ТК 156.

 

Начальник управління національної
та міжнародної стандартизації

І. С. Шустєва


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.