Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2018 р. N 1006

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. N 1006

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, включеними до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217), є:

вид та кількість операцій з поводження з небезпечними відходами;

кількість видів небезпечних відходів, щодо яких здійснюються операції з поводження з небезпечними відходами, на момент отримання ліцензії;

впровадження суб'єктом господарювання у своїй діяльності системи управління якістю, що відповідає національним або міжнародним стандартам;

наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за період не менш як п'ять років);

включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, їх показники та кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначені в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами здійснюються з такою періодичністю:

високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (О1)

потрапляння небезпечних відходів у навколишнє природне середовище

заподіяння шкоди здоров'ю людини (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності)

наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за період не менш як п'ять років)

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

неналежна якість виконання послуг із збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення небезпечних відходів

заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу (забруднення навколишнього природного середовища, погіршення якості природних ресурсів)

впровадження суб'єктом господарювання у своїй діяльності системи управління якістю, що відповідає національним або міжнародним стандартам

3. Навколишнє природне середовище (О4)

потрапляння небезпечних відходів у навколишнє природне середовище

завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок неналежного поводження з небезпечними відходами

включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки

вид та кількість операцій з поводження з небезпечними відходами*

кількість видів небезпечних відходів, щодо яких здійснюються операції з поводження з небезпечними відходами

____________
* У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений до кількох показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість додається.

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів*

1. Включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки

так

5

ні

0

2. Наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за період не менш як п'ять років)

наявність порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому

10

наявність порушень вимог ліцензійних умов, виявлених раніше останніх трьох років та не пізніше останніх п'яти років, що передують плановому

5

відсутність порушень вимог ліцензійних умов

0

3. Проведення операцій з поводження з небезпечними відходами

збирання, зберігання небезпечних відходів

15

утилізація небезпечних відходів

2,5

знешкодження небезпечних відходів

5

оброблення небезпечних відходів

5

видалення небезпечних відходів

2,5

захоронення небезпечних відходів

10

4. Кількість видів небезпечних відходів, щодо яких здійснюються операції з поводження з небезпечними відходами, на момент отримання ліцензії

до 20 видів небезпечних відходів

10

більше 20 видів небезпечних відходів

15

5. Впровадження суб'єктом господарювання системи управління якістю, що відповідає національним або міжнародним стандартам

впроваджено систему управління якістю, що відповідає національним або міжнародним стандартам

0

не впроваджено систему управління якістю, що відповідає національним або міжнародним стандартам

15

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. N 1006

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 804 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 91, ст. 2971).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1100 і від 9 листопада 2016 р. N 804, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 937 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 100, ст. 3076).

3. Пункт 37 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.