Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2018 р. N 1007

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. N 1007

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, від 17 серпня 1998 р. N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1235; 2016 р., N 56, ст. 1943), є:

включення суб'єкта господарювання до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки;

чисельність працівників суб'єкта господарювання на дату отримання ліцензії;

кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються, на дату отримання ліцензії;

наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності (за період не менш як п'ять років).

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин визначено в додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюються з такою періодичністю:

високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (О1)

аварія на виробництві особливо небезпечних хімічних речовин

смерть людини
шкода, завдана здоров'ю людини (інвалідність, тимчасова втрата працездатності) внаслідок аварії, що сталася на виробництві особливо небезпечних хімічних речовин

чисельність працівників суб'єкта господарювання

внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки

2. Навколишнє природне середовище (О4)

аварія на виробництві особливо небезпечних хімічних речовин

шкода, завдана навколишньому природному середовищу внаслідок аварії, що сталася на виробництві особливо небезпечних хімічних речовин (забруднення навколишнього природного середовища, погіршення якості природних ресурсів)

наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності (за період не менш як п'ять років)

кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються на дату отримання ліцензії

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів*

1. Чисельність працівників суб'єкта господарювання на момент отримання ліцензії

понад 10000 осіб

20

від 1000 до 10000 осіб включно

15

до 1000 осіб включно

10

2. Внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки

так

30

ні

0

3. Кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються

більше 50 хімічних речовин

20

від 11 до 50 хімічних речовин

10

від 1 до 10 хімічних речовин

5

4. Наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності (за період не менш як п'ять років)

наявність порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому

20

наявність порушень вимог ліцензійних умов, виявлених раніше останніх трьох років та не пізніше останніх п'яти років, що передують плановому

10

відсутність порушень вимог ліцензійних умов

0

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету міністрів України
від 28 листопада 2018 р. N 1007

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 48).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 805 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1100" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 91, ст. 2972).

3. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1100 і від 9 листопада 2016 р. N 804, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 937 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 100, ст. 3076).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.