Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. N 1064

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. N 1064

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, належать:

становище суб'єкта господарювання на ринку;

наявність фактів порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення;

кількість обґрунтованих звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства про ціни і ціноутворення, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності під час формування,
встановлення та застосування державних регульованих цін

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Інші суспільні інтереси (О6)

неналежне формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

збитки, завдані споживачеві у зв'язку з неналежним формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін

становище суб'єкта господарювання на ринку
наявність фактів порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення
кількість обґрунтованих звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

витрати, завдані державному та місцевому бюджетам у зв'язку з неналежним формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Становище суб'єкта господарювання на ринку*

суб'єкт господарювання є суб'єктом природної монополії

41

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку

21

інше

0

2. Наявність фактів порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення*

суб'єкт господарювання допустив протягом останніх трьох років, що передують плановому, порушення вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

41

суб'єкт господарювання створив протягом останніх трьох років, що передують плановому, перешкоди Держпродспоживслужбі для виконання покладених на неї функцій

31

суб'єкт господарювання не виконав протягом останніх трьох років, що передують плановому, законні вимоги посадових осіб Держпродспоживслужби щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та застосування цін

21

суб'єкт господарювання не допустив протягом останніх трьох років, що передують плановому, порушення вимог законодавства про ціни і ціноутворення

0

3. Кількість обґрунтованих
звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін**

протягом останніх трьох років, що передують плановому, до Держпродспоживслужби надійшло 10 і більше обґрунтованих звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

15

протягом останніх трьох років, що передують плановому, до Держпродспоживслужби надійшло від 4 до 9 обґрунтованих звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

10

протягом останніх трьох років, що передують плановому, до Держпродспоживслужби надійшло від 1 до 3 обґрунтованих звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

5

протягом останніх трьох років, що передують плановому, до Держпродспоживслужби не надходило обґрунтованих звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

0

____________
* У разі коли суб'єкт господарювання одночасно може бути віднесений до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

** Не враховуються обґрунтовані звернення, які були підставою для проведення заходів державного нагляду (контролю).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. N 1064

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 533 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 63, ст. 2278).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. N 773 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 88, ст. 2887).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 934 "Про внесення змін до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 533" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 100, ст. 3073).

4. Пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.