Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2018 р. N 603

Київ

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни

Відповідно до статті 12 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку (далі - моніторинг), подання інформації для його здійснення обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (далі - держадміністрації) до Держенергоефективності; а також процедуру обміну інформацією між Держенергоефективності та Держпродспоживслужбою щодо порушення вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

2. Завданням моніторингу є збір, узагальнення та аналіз інформації про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" і "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

4. Для здійснення моніторингу держадміністрації подають Держенергоефективності інформацію про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку за формами, наведеними у додатках 1 - 3.

5. Електронні шаблони форм та пояснення щодо їх заповнення розміщуються на офіційному веб-сайті Держенергоефективності.

6. Держадміністрації надсилають щомісяця до 10 числа наступного за звітним періоду інформацію про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку електронною поштою (у форматі Excel) та на паперових носіях до Держенергоефективності.

7. У разі провадження оператором зовнішніх інженерних мереж господарської діяльності у кількох населених пунктах дані щодо кожного населеного пункту зазначаються в окремому рядку.

8. У разі виявлення розбіжностей в інформації про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку у наростаючому підсумку від інформації, наданої в попередньому звітному місяці, держадміністрації зобов'язані надавати пояснення щодо зміни таких відомостей.

Пояснення надаються держадміністрацією в електронному та паперовому вигляді у довільній формі протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідного зауваження з поясненням причин, через які виникла розбіжність у поданій інформації.

9. Держенергоефективності оприлюднює узагальнену інформацію, надану держадміністраціями, про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку на своєму офіційному веб-сайті до 20 числа місяця, що настає за звітним.

10. Якщо за результатами здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку була виявлена інформація, що свідчить про порушення оператором зовнішніх інженерних мереж вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни, Держенергоефективності протягом п'яти робочих днів з дати їх виявлення надсилає повідомлення разом з копіями документів, що підтверджують порушення, Держпродспоживслужбі за формою, наведеною у додатку 4.

11. Держенергоефективності надсилає одночасно інформацію електронною поштою та на паперових носіях на поштову та електронну адресу Держпродспоживслужби або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

12. Держпродспоживслужба за результатами розгляду отриманої інформації, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, інформує до 20 числа місяця, що настає за звітним, Держенергоефективності про винесені за звітний місяць постанови у справах про адміністративні правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг.

Така інформація надсилається одночасно електронною поштою та на паперових носіях на поштову та електронну адресу Держенергоефективності або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан оснащеності вузлами комерційного обліку теплової енергії

по ______________________________________
(область, м. Київ, м. Севастополь)

за ____________ 20__ рік

Порядковий номер

Найменування оператора зовнішніх інженерних
мереж та його місцезнаходження

Найменування населеного пункту, у якому надається комунальна послуга

Ідентифікаційний код / номер платника податків

Кількість будівель, приєднаних до
зовнішніх інженерних мереж

Кількість вводів зовнішніх
інженерних мереж

Кількість вузлів комерційного обліку, за якими проводяться розрахунки

Кількість вузлів комерційного обліку, які відповідають технічним регламентам

Кількість вузлів комерційного обліку, які підлягають заміні

Кількість вузлів комерційного обліку, які замінено

житлові

нежитлові

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________
(посада керівника структурного підрозділу держадміністрації,
що здійснює забезпечення реалізації державної політики
у сфері житлово-комунального господарства)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан оснащеності вузлами комерційного обліку гарячої води

по ______________________________________
(область, м. Київ, м. Севастополь)

за ____________ 20___ рік

Порядковий номер

Найменування оператора зовнішніх інженерних мереж та його місцезнаходження

Найменування населеного пункту, у якому виконується комунальна послуга

Ідентифікаційний код / номер платника податків

Кількість будівель, приєднаних до зовнішніх інженерних мереж

Кількість вводів зовнішніх
інженерних мереж

Кількість вузлів комерційного обліку, за якими проводяться розрахунки

Кількість вузлів комерційного обліку, які відповідають технічним регламентам

Кількість вузлів комерційного обліку, які підлягають заміні

Кількість вузлів комерційного обліку, які замінено

житлові

нежитлові

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

А

Б

В

Г

1

2

3

4

13

14

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________
(посада керівника структурного підрозділу держадміністрації,
що здійснює забезпечення реалізації державної політики
у сфері житлово-комунального господарства)

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан оснащеності вузлами комерційного обліку питної води

по ______________________________________
(область, м. Київ, м. Севастополь)

за ____________ 20__ рік

Порядковий номер

Найменування оператора зовнішніх інженерних
мереж та його місцезнаходження

Найменування населеного пункту, у якому виконується комунальна послуга

Ідентифікаційний код / номер платника податків

Кількість будівель, приєднаних до зовнішніх інженерних мереж

Кількість вводів зовнішніх
інженерних мереж

Кількість вузлів комерційного обліку, за якими проводяться розрахунки

Кількість вузлів комерційного обліку, які відповідають технічним регламентам

Кількість вузлів комерційного обліку, які підлягають заміні

Кількість вузлів комерційного обліку, які замінено

житлові

нежитлові

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

разом

оснащено вузлами комерційного обліку

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

у житлових будинках

у нежитлових будівлях

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________
(посада керівника структурного підрозділу держадміністрації,
що здійснює забезпечення реалізації державної політики
у сфері житлово-комунального господарства)

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни

від "___" ____________ 20__ р.

N __________

______________________________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора зовнішніх інженерних мереж)

1. ____________________________________________________________________________________
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, номер облікової

______________________________________________________________________________________
картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

______________________________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

______________________________________________________________________________________
податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку

______________________________________________________________________________________
у паспорті, зазначається серія і номер паспорта)

2. ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

3. ____________________________________________________________________________________
(дата виявлених порушень на підставі даних звітності)

4. ____________________________________________________________________________________
(найменування населеного пункту, в якому виявлено порушення)

5. ____________________________________________________________________________________
(назва та умовне позначення засобу вимірювальної техніки,

______________________________________________________________________________________
найменування виробника, заводський номер)

6. ____________________________________________________________________________________
(опис виявлених порушень)

______________________________________________________________________________________

Керівник Держенергоефективності

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.