Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

діє з 10.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 937

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. N 384 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 47, ст. 1467);

пункт 39 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. N 937

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Мінекономрозвитку, є:

строк провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

наявність порушень призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями вимог законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності;

наявність апеляцій, поданих до апеляційної комісії, утвореної Мінекономрозвитку, на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення призначеного органу з оцінки відповідності та визнаної незалежної організації до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері оцінки відповідності вимогам технічних регламентів здійснюються за діяльністю призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, які віднесені до незначного ступеня ризику, у призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації не виявлено порушень вимог законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (О1)

невідповідність вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

смерть людини
шкода здоров'ю людини

строк провадження призначеними органами з оцінки відповідності та
визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

невиконання призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями своїх обов'язків стосовно їх діяльності з оцінки відповідності, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

- " -

невиконання призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями своїх обов'язків стосовно надання інформації, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

- " -

наявність порушень призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями вимог законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності

наявність апеляцій, поданих до апеляційної комісії, утвореної Мінекономрозвитку, на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

невідповідність вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

моральна шкода, завдана замовнику робіт з оцінки відповідності

застосовуються критерії, зазначені в пункті 1

невиконання призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями своїх обов'язків стосовно їх діяльності з оцінки відповідності, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

- " -

невиконання призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями своїх обов'язків стосовно надання інформації, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

моральна шкода, завдана замовнику робіт з оцінки відповідності

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

невідповідність вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

збитки, завдані виробнику (імпортеру) або уповноваженій особі, пов'язані з приведенням продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

застосовуються критерії, зазначені в пункті 1

невиконання призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями своїх обов'язків стосовно їх діяльності з оцінки відповідності, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

- " -

невиконання призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями своїх обов'язків стосовно надання інформації, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

збитки, завдані виробнику (імпортеру) або уповноваженій особі, пов'язані з приведенням продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Строк провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

менше одного року

21

від одного до двох років

15

більше двох років

10

2. Наявність порушень призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями вимог законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності

наявність виявлених порушень за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю) вимог законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності, які стали підставою для обмеження сфери призначення або тимчасового припинення дії рішення про призначення суб'єкта господарювання органом з оцінки відповідності чи визнаною незалежною організацією

41

наявність виявлених порушень за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю) вимог законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності, які не стали підставою для обмеження сфери призначення або тимчасового припинення дії рішення про призначення суб'єкта господарювання органом з оцінки відповідності чи визнаною незалежною організацією

21

протягом останніх трьох років, що передують плановому, відсутні порушення вимог законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності

0

3. Наявність апеляцій, поданих до апеляційної комісії, утвореної Мінекономрозвитку, на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій

протягом останнього року апеляційною комісією, утвореною Мінекономрозвитку, розглянуто та підтримано більше ніж одну апеляцію на рішення призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації згідно з порядком розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності

11

протягом останнього року апеляційною комісією, утвореною Мінекономрозвитку, розглянуто та підтримано одну апеляцію на рішення призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації згідно з порядком розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності

10

протягом останнього року до апеляційної комісії, утвореної Мінекономрозвитку, не надходили або не були підтримані апеляції на рішення призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації згідно з порядком розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності

0

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.