Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. N 151

Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 лютого 2020 року N 102
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 11 Змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 102,
 набирають чинності з 22 лютого 2020 року),
від 31 березня 2021 року N 282,
від 18 серпня 2021 року N 875,
від 7 травня 2022 року N 557

(З 5 грудня 2022 року до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені пунктом 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 року N 557)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент безпечності іграшок, що додається.

2. Установити, що надання на ринку іграшок, які відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 515 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 61, ст. 2192), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності іграшок вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. У пункті 41 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550) у графі "Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції" слова і цифри "постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 515 "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок" замінити словами і цифрами "постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 151 "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок".

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 515 "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 61, ст. 2192).

5. Міністерству економіки забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102,
від 18.08.2021 р. N 875)

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. N 151

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпечності іграшок

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України.

Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на продукцію, що розроблена або призначена безпосередньо чи опосередковано для використання у грі дітьми віком до 14 років (далі - іграшки).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

Продукція, перелік якої наведений в додатку 1, не вважається іграшками відповідно до цього Технічного регламенту.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

обладнання для ігрових майданчиків, призначене для громадського користування;

гральні автомати, призначені для громадського користування, незалежно від того, чи приводяться вони в дію за допомогою монет, чи ні;

іграшкові транспортні засоби, оснащені двигунами внутрішнього згоряння;

іграшки з паровими двигунами;

пращі та катапульти.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

введення в обіг - надання іграшки на ринку України вперше;

вилучення з обігу - захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України іграшки, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

виробник - будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє іграшку або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує іграшку під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг);

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

відкликання - захід, спрямований на забезпечення повернення іграшки, яка вже надана споживачу;

гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;

(абзац шостий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

гра для розвитку смакового сприйняття - іграшка, метою якої є надання дітям можливості готувати солодощі або страви і яка передбачає використання таких харчових інгредієнтів, як підсолоджувачі, рідини, порошкові речовини та ароматизатори;

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що іграшка відповідає вимогам до неї, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

іграшка для гри на воді - іграшка, призначена для використання на мілководді, яка може переміщувати або підтримувати дитину на воді;

іграшка для стимулювання активності - іграшка для використання в домашніх умовах, несуча конструкція якої залишається нерухомою під час виконання певних дій і яка призначена для виконання дитиною будь-якої з таких дій, як лазіння, стрибання, гойдання, з'їжджання, качання, вертіння, повзання, плазування або будь-яке їх поєднання;

імпортер - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України іграшку походженням з іншої країни;

косметичний набір - іграшка, метою якої є навчання дитини виготовляти такі вироби, як запашні речовини, мила, креми, шампуні, піни для ванн, блиски, губні помади, іншу декоративну косметику, зубну пасту та кондиціонери;

надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання іграшки для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

настільна гра для розвитку органів нюху - іграшка, метою якої є навчання дитині розпізнавати різні запахи або аромати;

орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються іграшки, виконані;

призначений для використання - термін, який означає, що батьки або особи, які наглядають за дітьми, обґрунтовано здатні припустити з огляду на функції, розміри і характеристики іграшки, що вона призначена для використання дітьми вказаної вікової групи;

проектна швидкість - репрезентативна потенційна робоча швидкість, визначена проектом іграшки;

ризик - імовірний показник виникнення небезпеки заподіяння шкоди та ступінь тяжкості такої шкоди;

розповсюджувач - будь-яка фізична або юридична особа в ланцюгу постачання продукції, крім виробника чи імпортера, яка надає іграшку на ринку України;

суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

уповноважений представник - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що за письмовим дорученням виробника діє від його імені стосовно визначених завдань;

функціональна іграшка - іграшка, яка працює та використовується у той же спосіб, що і виріб, прилад або установка, призначені для використання дорослими, і яка може бути зменшеною моделлю такого виробу, приладу або установки;

функціональний виріб - виріб, який працює та використовується у той же спосіб, що і виріб, прилад або установка, призначені для використання дорослими, і який може бути зменшеною моделлю такого виробу, приладу або установки;

хімічна іграшка - іграшка, яка призначена для безпосереднього поводження з хімічними речовинами та сумішами та використовується у спосіб, що є відповідним для конкретної вікової групи, і під наглядом дорослих;

шкода - тілесне ушкодження або будь-яке інше ушкодження здоров'я, в тому числі довгострокові наслідки для здоров'я.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандартизацію", "Про захист прав споживачів", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

Обов'язки суб'єктів господарювання

Обов'язки виробників

5. Виробники під час введення іграшки в обіг повинні забезпечити, щоб іграшка була розроблена та виготовлена відповідно до суттєвих вимог щодо безпечності, визначених у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

6. Виробники повинні складати необхідну технічну документацію згідно з пунктами 59 - 61 цього Технічного регламенту та проводити відповідну процедуру оцінки відповідності згідно з пунктами 51 - 53 цього Технічного регламенту.

Якщо відповідність іграшки вимогам, які до неї застосовувалися, доведена в результаті проведення зазначеної процедури оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність згідно з пунктами 41 - 43 цього Технічного регламенту та наносять знак відповідності технічним регламентам відповідно до пункту 48 цього Технічного регламенту.

7. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення іграшки в обіг.

8. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для забезпечення відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту, урахуванням змін в конструкції чи характеристиках іграшки та змін у національних стандартах, шляхом посилання на які декларується відповідність іграшки.

У разі коли це буде визнано доцільним стосовно ризиків, які становить іграшка, виробники повинні з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів проводити випробування зразків іграшки, що введена в обіг, розглядати звернення споживачів та у разі потреби вести облік таких звернень, іграшок, що не відповідають вимогам, та відкликань іграшки, а також інформувати розповсюджувачів про результати такого моніторингу.

9. Виробники забезпечують, щоб на іграшках, які вони ввели в обіг, було нанесено позначення типу, номера партії, серійного номера чи моделі або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати, а у разі, коли розмір або характер іграшки не дає змоги виконати нанесення відповідного позначення, необхідна інформація зазначається на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку іграшку.

10. Виробники вказують на іграшці своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, а у разі, коли це не є можливим, - на її пакуванні або в документі, що супроводжує іграшку.

В адресі повинне зазначатися одне місце, за яким можна зв'язатися з виробником.

11. Виробники забезпечують супроводження іграшки інструкціями та інформацією щодо безпечності згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

12. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що іграшка, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (залежно від обставин). Крім того, якщо іграшка становить ризик, виробники негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду, надаючи йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такої іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, та вжиті коригувальні заходи.

13. Виробники на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подають йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, які становлять іграшки, що введені ними в обіг.

Обов'язки уповноважених представників

14. Виробник у разі потреби на підставі письмового доручення визначає уповноваженого представника.

15. Обов'язки виробника, визначені в пункті 5 цього Технічного регламенту, а також обов'язок щодо складення технічної документації не повинні зазначатися в дорученні для уповноваженого представника.

16. Уповноважений представник виконує завдання на підставі наданого доручення, зокрема:

зберігає декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення іграшки в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надає йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацює з ним щодо вжиття заходів для усунення ризиків, що становить іграшка, на яку поширюється дія доручення.

Обов'язки імпортерів

17. Імпортери вводять в обіг лише ті іграшки, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

18. Перед введенням іграшки в обіг імпортери пересвідчуються у тому, що виробником застосовано відповідну процедуру оцінки відповідності, складено технічну документацію, на іграшку нанесено знак відповідності технічним регламентам, іграшка супроводжується необхідними документами, а також виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 9 і 10 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що іграшка не відповідає суттєвим вимогам щодо безпечності, визначених у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту і додатку 2, він не вводить іграшку в обіг до приведення її у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо зазначена іграшка становить ризик, імпортер повідомляє про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

19. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг), контактну поштову адресу на іграшці, а у разі, коли нанесення відповідної інформації неможливе, - на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку іграшку.

20. Імпортери забезпечують супроводження іграшки інструкціями та інформацією щодо безпечності, які виконуються згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

21. Імпортери забезпечують під час перебування іграшки під їх відповідальністю створення таких умов для її зберігання чи транспортування, за яких не виникає загрози невідповідності іграшки суттєвим вимогам щодо безпечності, визначених у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту і додатку 2.

22. У разі коли це буде визнано доцільним стосовно ризиків, які становить іграшка, імпортери з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів проводять випробування зразків іграшки, що введена в обіг, розглядають звернення споживачів та у разі потреби ведуть облік таких звернень, іграшок, що не відповідають установленим вимогам, та відкликань іграшки, а також інформують розповсюджувачів про результати такого моніторингу.

23. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що іграшка, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (з урахуванням обставин). Крім того, якщо зазначена іграшка становить ризик, імпортери негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну інформацію, зокрема про невідповідність такої іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, та вжиті коригувальні заходи.

24. Імпортери протягом 10 років після введення іграшки в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду, а також забезпечують можливість надання таким органам за їх запитом доступу до технічної документації.

25. Імпортери на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надають йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним для усунення ризиків, які становлять введенні ними в обіг іграшки.

Обов'язки розповсюджувачів

26. Розповсюджувачі під час надання іграшки на ринку діють згідно з вимогами, що до них застосовуються.

27. Перед наданням іграшки на ринку розповсюджувачі перевіряють наявність на іграшці знака відповідності технічним регламентам, необхідних документів, інструкцій з експлуатації та інформації щодо безпечності, що складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, та виконання виробником та імпортером вимог, визначених у пунктах 9, 10 і 19 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що іграшка не відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту і додатку 2, він не надає таку іграшку на ринку України до приведення її у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо зазначена іграшка становить ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

28. Розповсюджувачі забезпечують під час перебування іграшки під їх відповідальністю створення таких умов для її зберігання і транспортування, за яких не виникає загрози невідповідності іграшки суттєвим вимогам щодо безпечності, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту і додатку 2.

29. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що іграшка, яку вони надали на ринку України, не відповідає вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до такої іграшки, пересвідчуються у здійсненні коригувальних заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (з урахуванням обставин). Крім того, якщо така іграшка становить ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну інформацію, зокрема про невідповідність такої іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, та вжиті коригувальні заходи.

30. Розповсюджувачі на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подають йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним для усунення ризиків, які становлять надані ними на ринку іграшки.

Випадки, в яких обов'язки виробників покладаються на імпортерів і розповсюджувачів

31. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить іграшку в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введену в обіг іграшку таким чином, що це може вплинути на її відповідність визначеним вимогам, він вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, визначені у пунктах 5 - 13 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

32. Суб'єкти господарювання подають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

суб'єкта господарювання, який поставив їм іграшку;

суб'єкта господарювання, якому вони поставили іграшку.

Виробники надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як іграшка була введена в обіг, а інші суб'єкти господарювання - протягом 10 років після того, як їм здійснено постачання цієї іграшки.

Суттєві вимоги щодо безпечності

33. Введення іграшок в обіг здійснюється за умови їх відповідності встановленим суттєвим вимогам щодо безпечності, а саме загальним вимогам щодо безпечності, визначеним у пункті 34 цього Технічного регламенту, та особливим вимогам щодо безпечності, які їх стосуються і наведені в додатку 2.

34. Іграшки, у тому числі хімічні речовини, які вони містять, не повинні загрожувати безпеці чи здоров'ю користувачів або третіх осіб, коли вони використовуються за призначенням або з урахуванням передбачуваної поведінки дітей.

Можливості дітей та осіб, які наглядають за ними, повинні враховуватися, зокрема, у разі, коли іграшки призначені для використання дітьми віком до 36 місяців або інших визначених вікових груп.

Маркування, нанесене відповідно до пункту 37 цього Технічного регламенту, та інструкції з експлуатації, які супроводжують іграшку, повинні звертати увагу користувачів або осіб, які наглядають за ними, на небезпеку та ризики заподіяння шкоди під час використання іграшки та шляхи їх уникнення.

35. Іграшки, введені в обіг, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо безпечності протягом їх передбачуваного та звичайного строку використання.

Попередження

36. Для безпечного користування іграшкою попередження, виконані для цілей пункту 34 цього Технічного регламенту, повинні містити інформацію про обмеження, визначені згідно з пунктом 1 частини А додатка 5.

Для категорій іграшок, наведених у пунктах 2 - 11 частини Б додатка 5, повинні використовуватися відповідні попередження.

Іграшка не повинна містити жодного із попереджень, наведених у пунктах 2 - 11 частини Б додатка 5, якщо попередження суперечить використанню іграшки за призначенням, що визначається залежно від її функції, розміру і характеристик.

37. Виробник повинен наносити чітко видимі, розбірливі, зрозумілі та точні попередження на іграшку, прикріплений до неї ярлик (етикетку) або пакування та у разі потреби зазначати попередження в інструкціях з експлуатації, які супроводжують іграшку. Маленькі іграшки, які продаються без упаковки, повинні мати відповідні попередження, прикріплені до них.

Попередженням повинні передувати слова "Увага" або "Попередження".

Попередження, які впливають на рішення щодо придбання іграшки, зокрема ті, що визначають мінімальний та максимальний вік користувачів, та інші попередження, наведені в додатку 5, повинні зазначатися на споживчій упаковці або бути чітко видимі в інший спосіб для споживача перед купівлею, в тому числі у разі, коли купівля здійснюється шляхом електронної торгівлі.

38. Такі попередження та інструкції щодо безпеки повинні бути складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Вільний обіг

39. Надання на ринку іграшок, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено.

Презумпція відповідності

40. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність іграшки стандартам з переліку національних стандартів чи їх частинам надає презумпцію відповідності такої іграшки вимогам щодо безпечності, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2, охоплених цими стандартами або їх частинами.

(пункт 40 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

Декларація про відповідність

41. У декларації про відповідність зазначається інформація про дотримання суттєвих вимог щодо безпечності, встановлених у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

42. Декларація про відповідність, що складається за формою згідно з додатком 3, містить відомості, визначені у відповідних процедурах оцінки відповідності, встановлених модулями оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правилами використання модулів оцінки відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625) (далі - модулі оцінки відповідності), і постійно оновлюється. Декларація про відповідність повинна складатися державною мовою, а в разі, коли вона складена іншою мовою, - перекладатися на державну мову.

43. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність іграшки.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам

44. Іграшки, які надаються на ринку, повинні мати зображення знака відповідності технічним регламентам.

45. Знак відповідності технічним регламентам наноситься згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленим законом.

46. Іграшки, на які нанесено знак відповідності технічним регламентам, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

47. Показ та/або демонстрація під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів іграшок, які не мають зображення знака відповідності технічним регламентам або іншим чином не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, здійснюються за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що вони не відповідають вимогам цього Технічного регламенту і така продукція не може бути надана на ринку України до приведення її у відповідність з вимогами усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

48. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на іграшку, етикетку або упаковку таким чином, щоб він був видимим, розбірливим та незмивним. У разі неможливості або невиправданості через розмір іграшки або у разі, коли іграшка складається з дрібних деталей, знак відповідності технічним регламентам наноситься на етикетку (ярлик) або супровідну листівку. У разі коли іграшка продається в демонстраційній коробці, що технічно не дає змоги нанесення знака відповідності технічним регламентам, та за умови, що демонстраційна коробка використовується як оригінальне пакування іграшки, знак відповідності технічним регламентам наноситься на демонстраційну коробку.

Якщо зображення знака відповідності технічним регламентам не є видимим ззовні крізь пакування, воно повинно наноситься на упаковку.

49. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням іграшки в обіг. Він може супроводжуватися символом або будь-яким знаком, який вказує на особливості ризику або використання.

Оцінка відповідності

Оцінка безпечності

50. Перед введенням в обіг іграшки виробники проводять аналіз хімічних, фізичних, механічних, електричних небезпек, займистості, гігієнічних та радіоактивних небезпек, які може становити іграшка, а також оцінюють потенційний вплив таких небезпек.

Процедури оцінки відповідності, що застосовуються

51. Перед введенням іграшки в обіг виробники застосовують процедури оцінки відповідності, визначені у пунктах 52 і 53 цього Технічного регламенту, для доведення відповідності іграшки вимогам, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

52. У разі застосування виробником національних стандартів з переліку національних стандартів, якими охоплені всі відповідні вимоги щодо безпечності іграшки, він застосовує процедуру внутрішнього контролю виробництва, передбачену модулем А модулів оцінки відповідності.

53. Іграшка підлягає оцінці відповідності шляхом застосування процедури експертизи типу згідно з пунктами 54 - 58 цього Технічного регламенту разом з процедурою відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва, передбаченою модулем С, у разі, коли:

відсутні національні стандарти з переліку національних стандартів, якими охоплені всі відповідні вимоги щодо безпечності іграшки;

національні стандарти з переліку національних стандартів існують, але виробник їх не застосовував або застосовував частково;

один або більше національних стандартів з переліку національних стандартів включені з обмеженням щодо надання презумпції відповідності;

виробник вважає, що з огляду на характер, проект, конструкцію або призначення іграшки вона потребує перевірки третьою стороною.

Експертиза типу

54. Подання заявки щодо проведення експертизи типу, її виконання та видача сертифіката експертизи типу здійснюються згідно з процедурами, наведеними в модулі В модулів оцінки відповідності.

Експертиза типу проводиться у спосіб, наведений в абзаці третьому пункту 22 модулів оцінки відповідності.

Додатково застосовуються вимоги, встановлені в пунктах 55 - 58 цього Технічного регламенту.

55. Заявка щодо проведення експертизи типу містить опис іграшки та адресу місця її виготовлення.

56. Під час проведення експертизи типу орган з оцінки відповідності, призначений згідно з пунктом 63 цього Технічного регламенту (далі - призначений орган), повинен оцінити у разі потреби разом з виробником результати аналізу небезпек, які може становити іграшка, проведеного виробником відповідно до пункту 50 цього Технічного регламенту.

57. Сертифікат експертизи типу повинен містити посилання на цей Технічний регламент, кольорове зображення та чіткий опис іграшки, у тому числі її розміри, а також перелік проведених випробувань разом з посиланням на відповідний протокол випробувань.

Сертифікат експертизи типу переглядається у разі потреби, зокрема у разі зміни виробничого процесу, сировини або компонентів іграшки, та у будь-якому випадку кожні п'ять років.

Сертифікат експертизи типу повинен бути скасований, якщо іграшка більше не відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

Призначені органи не повинні видавати сертифікат експертизи типу на іграшку, щодо якої відмовлено у видачі сертифіката або його скасовано.

58. Складення документації та листування стосовно процедури експертизи типу здійснюються державною мовою або іншою мовою, прийнятною для сторін.

Технічна документація

59. Технічна документація, зазначена в пункті 6 цього Технічного регламенту, повинна містити всі необхідні дані або детальну інформацію про способи, використані виробником для забезпечення відповідності іграшки вимогам, встановленим у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2, зокрема документи, наведені в додатку 4.

60. Технічна документація складається з урахуванням вимог пункту 58 цього Технічного регламенту.

61. Виробник на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду забезпечує переклад відповідних частин технічної документації державною мовою.

У разі коли орган державного ринкового нагляду вимагає від виробника технічну документацію або переклад її частин, він може встановлювати строк отримання документації або перекладу - 30 днів, якщо немає підстав для коротшого строку у разі серйозного або безпосереднього ризику.

62. Якщо виробник не виконує вимоги, визначені у пунктах 59 - 61 цього Технічного регламенту, орган державного ринкового нагляду може вимагати від нього проведення призначеним органом випробувань протягом визначеного періоду за власні кошти з метою перевірки іграшки на відповідність національним стандартам з переліку національних стандартів та суттєвим вимогам щодо безпечності.

Призначення органів з оцінки відповідності

63. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з пунктами 54 - 58 цього Технічного регламенту здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Вимоги до призначених органів

64. Призначені органи повинні відповідати загальним вимогам, установленим пунктом 1 частини першої статті 32 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", та спеціальним вимогам, визначеним пунктами 65 - 73 цього Технічного регламенту.

65. Орган з оцінки відповідності повинен бути незалежним від особи, що надає об'єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об'єкті як споживач чи користувач.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об'єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, складенні, використанні або технічному обслуговуванні іграшки, яку він оцінює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

66. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальниками, виробниками, імпортерами, розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи відповідальними за обслуговування іграшок, які вони оцінюють, або представниками будь-якої з цих осіб. Зазначена вимога не виключає можливості використання оцінюваної іграшки, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання такої іграшки для власних потреб.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності не повинні брати участі у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні іграшки, яку вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може вплинути на незалежність їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання субпідрядниками або дочірніми підприємствами, які ними залучаються до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, вимог щодо нерозголошення інформації, що становить предмет професійної таємниці, об'єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких органів.

(абзац третій пункту 66 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

67. Органи з оцінки відповідності і їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності належним чином та із забезпеченням технічної компетентності, не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, насамперед з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

68. Органи з оцінки відповідності повинні бути здатними виконувати всі завдання з оцінки відповідності, визначені в пунктах 54 - 58 цього Технічного регламенту, стосовно яких вони призначаються чи призначені, незалежно від того, чи такі завдання виконуються безпосередньо органами з оцінки відповідності, чи від їх імені та під їх відповідальність.

Орган з оцінки відповідності для забезпечення виконання завдань з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії іграшки, стосовно яких він призначається чи призначений, повинен мати:

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні правила, методики, настанови та процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної іграшки та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

69. Персонал органу з оцінки відповідності, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначений;

достатні знання щодо вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, положень законодавства щодо умов обігу на ринку іграшок, які він оцінює, а також відповідних положень законодавства ЄС;

досвід щодо складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

70. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповідності, його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

71. Персонал органу з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" щодо нерозголошення інформації, що становить предмет професійної таємниці такого органу, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з цим Технічним регламентом, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам. Права власності суб'єктів господарювання на їх власну інформацію повинні бути захищені.

(пункт 71 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

72. Органи з оцінки відповідності беруть участь у відповідній діяльності із стандартизації. У разі коли орган з оцінки відповідності не бере участі в такій діяльності, він забезпечує інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

73. Призначені органи повинні брати участь у відповідній діяльності секторальної групи (груп) призначених органів з оцінки відповідності згідно з пунктом 85 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

74. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він пересвідчується у тому, що зазначений субпідрядник або дочірнє підприємство відповідає вимогам, визначеним у пунктах 64 - 73 цього Технічного регламенту, та повідомляє про його залучення органу, що призначає.

(пункт 74 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

75. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від того, є вони резидентами чи нерезидентами України.

(пункт 75 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

76. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

77. Призначені органи зберігають для надання на запит органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з пунктами 54 - 58 цього Технічного регламенту.

Обов'язки призначених органів стосовно їх діяльності

78. Призначені органи проводять оцінку відповідності згідно з процедурами, на які їх призначено.

79. Оцінка відповідності проводиться без покладення зайвого навантаження на суб'єктів господарювання з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва іграшки та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи дотримуються ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для забезпечення відповідності іграшок вимогам цього Технічного регламенту.

80. У разі коли призначений орган вважає, що виробником не виконані вимоги пунктів 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатка 2 або відповідних національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, зазначений орган вимагає від виробника вжити відповідних коригувальних заходів та не видає сертифіката експертизи типу, зазначеного в пункті 57 цього Технічного регламенту.

81. У разі коли під час проведення моніторингу відповідності після видачі сертифіката експертизи типу призначеним органом виявлено, що іграшка не відповідає суттєвим вимогам, він вимагає від виробника вжити відповідних коригувальних заходів, в разі потреби зупиняє або скасовує сертифікат.

82. У разі коли коригувальних заходів не вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин обмежує сферу, призупиняє або скасовує будь-який сертифікат експертизи типу.

Обов'язки призначених органів стосовно надання інформації

83. Призначені органи інформують орган, що призначає, про:

відмову у видачі, обмеження сфери, зупинення або скасування сертифіката експертизи типу;

обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органів;

запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також інформують його про діяльність з оцінки відповідності, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.

84. Призначені органи надають іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі ж самі іграшки, інформацію щодо негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація дій призначених органів

85. Координація дій та співпраця між призначеними органами здійснюється у формі секторальної групи (груп) призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи (груп) призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд

86. Державний ринковий нагляд за іграшками здійснюється відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду мають право вимагати від призначеного органу надання інформації про видачу, обмеження сфери, зупинення чи скасування призначеним органом сертифіката або відмову у його видачі, включаючи протоколи випробувань та технічну документацію.

87. Якщо орган державного ринкового нагляду виявить, що іграшка не відповідає вимогам щодо безпечності, визначеним у пунктах 33 - 35 цього Технічного регламенту та додатку 2, він повинен у разі потреби запропонувати призначеному органу скасувати сертифікат експертизи типу, що стосується такої іграшки.

88. У разі потреби, зокрема у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 57 цього Технічного регламенту, орган державного ринкового нагляду пропонує призначеному органу переглянути такий сертифікат.

Формальна невідповідність

89. Орган державного ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до усунення формальної невідповідності, якщо цей орган встановить будь-яку таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам нанесено з порушенням вимог, визначених у пунктах 44 - 47 або 48 і 49 цього Технічного регламенту;

не нанесено знака відповідності технічним регламентам;

не складено декларації про відповідність;

декларацію про відповідність складено з порушенням вимог;

технічна документація є недоступною або неповною.

90. Якщо невідповідність, зазначену в пункті 89 цього Технічного регламенту, не усунено або усунено частково, органи державного ринкового нагляду вживають заходів до обмеження або заборони надання іграшки на ринку або до її відкликання чи вилучення з обігу.

91. Будь-які заходи, здійснені згідно з цим Технічним регламентом, щодо обмеження або заборони надання іграшки на ринку, введення іграшки в обіг, вилучення з обігу чи відкликання іграшки повинні бути детально обґрунтованими.

Такі заходи доводяться до відома заінтересованих сторін разом з інформацією про заходи правового захисту, якими вони можуть скористатися відповідно до законодавства.

Таблиця відповідності

92. Таблиця відповідності положень Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок та цього Технічного регламенту наведена в додатку 6.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
продукції, яка не вважається іграшкою відповідно до Технічного регламенту безпечності іграшок

1. Декоративні предмети для свят та урочистостей.

2. Вироби для колекціонерів у разі, коли на виробі або його пакуванні нанесено видиме та розбірливе зазначення щодо призначення цього виробу для колекціонерів віком 14 років і старше, зокрема:

детальні та точні масштабні моделі;

комплекти для збирання детальних масштабних моделей;

народні, декоративні ляльки та інші аналогічні вироби;

точні копії іграшок, які мають історичну цінність;

копії справжньої вогнепальної зброї.

3. Спортивне спорядження, включаючи роликові ковзани, однорядні роликові ковзани та скейтборди, призначені для дітей з масою тіла більш як 20 кілограмів.

4. Велосипеди з максимальною висотою сідла більш як 435 міліметрів, що вимірюється як вертикальна відстань від землі до верхньої частини поверхні сідла, при цьому сідло перебуває в горизонтальному положенні, а сідлотримач встановлений на рівні мінімальної глибини вставки.

5. Самокати (в тому числі електричні) та інші засоби пересування, розроблені для занять спортом або призначені для пересування автомобільними дорогами загального користування, вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів, пішохідними і велосипедними доріжками.

6. Транспортні засоби з електричним приводом, призначені для пересування автомобільними дорогами загального користування, вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів, пішохідними і велосипедними доріжками, тротуарами доріг (вулиць).

7. Водне спорядження, призначене для використання на глибоководних ділянках, та пристрої для навчання дітей плаванню (зокрема, сидіння для плавання та плавальні допоміжні засоби).

8. Пазли, що складаються з більш як 500 елементів.

9. Рушниці та пістолети, в яких використовують стиснений газ (крім водяних рушниць і водяних пістолетів), та луки для стрільби завдовжки більш як 120 сантиметрів.

10. Феєрверки, включаючи ударні капсулі, які не розроблені спеціально для іграшок.

11. Вироби та ігри, до складу яких входять метальні снаряди з гострими наконечниками (зокрема, набори дротиків з металевими наконечниками).

12. Функціональні освітні вироби (зокрема, електричні печі, праски чи інші функціональні вироби), що працюють при номінальній напрузі понад 24 В та продаються виключно для використання в навчальних цілях під наглядом дорослих осіб.

13. Вироби, призначені для використання в освітніх цілях у навчальних закладах під наглядом дорослих осіб (зокрема, наукове обладнання).

14. Електронне обладнання (зокрема, персональні комп'ютери та гральні консолі), що використовуються для доступу до інтерактивного програмного забезпечення, та пов'язані з цим обладнанням периферійні пристрої, крім тих, що спеціально розроблені для дітей і мають ігрову цінність (зокрема, спеціально розроблені персональні комп'ютери, клавіатури, джойстики чи рульові колеса).

15. Інтерактивне програмне забезпечення, призначене для дозвілля та розваг (зокрема, комп'ютерні ігри), та його носії (зокрема, компакт-диски).

16. Соски для немовлят.

17. Світильники, що можуть сприйматися дітьми як іграшки, зважаючи на їх форму, колір та інші властивості.

18. Електричні трансформатори для іграшок.

19. Модні аксесуари для дітей, не призначені для використання у грі.

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
щодо безпечності

Фізичні та механічні властивості

1. Іграшки та їх деталі, а також кріплення зафіксованих іграшок повинні мати необхідну механічну міцність та в разі потреби стійкість до навантажень, яким вони піддаються під час користування, щоб не виникло руйнування чи деформування, яке створює ризик завдання тілесних ушкоджень.

2. Доступні краї, виступи, шнури, кабелі та елементи кріплення на іграшках повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик тілесних ушкоджень в результаті контакту з ними.

3. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити жодного ризику або становити мінімальний ризик, пов'язаний з їх використанням і спричинений рухом її частин.

4. Іграшки та їх деталі не повинні становити ризику удушення або асфіксії:

1) іграшки та їх деталі не повинні становити ризику удушення;

2) іграшки та їх деталі не повинні становити ризику удушення або асфіксії в результаті порушення прохідності дихального шляху через ротову чи носову порожнину;

3) іграшки та їх деталі повинні бути таких розмірів, щоб не становити ризику асфіксії від перекриття повітряного потоку в результаті внутрішнього порушення прохідності дихального шляху предметами, що застряли в ротовій порожнині або зверху на вході до нижніх дихальних шляхів;

4) іграшки, які призначені для використання дітьми до 36 місяців, та їх складові частина і будь-які знімні деталі повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання або вдихання. Ця вимога також застосовується до інших іграшок, призначених для потрапляння у ротову порожнину, та до їх складових частин і будь-яких відокремлюваних деталей;

5) пакування, в якому іграшки надходять для роздрібної торгівлі, не повинно становити ризику удушення або асфіксії від перекриття повітряного шляху ззовні до ротової чи носової порожнини;

6) іграшки, що розміщуються всередині харчового продукту або разом з таким продуктом, повинні мати власне пакування таких розмірів, що унеможливлює їх ковтання та/або вдихання;

7) пакування іграшки, зазначене в підпунктах 5 і 6 цього пункту, яке має сферичну, овальну чи еліптичну форму, та будь-які знімні деталі такого пакування або циліндричного пакування іграшки із закругленими кінцями повинні бути таких розмірів, що унеможливлюють спричинення ними порушення дихання у разі потрапляння до ротової порожнини чи глотки або на вхід до нижніх дихальних шляхів;

8) забороняються іграшки, які міцно прикріплені до харчового продукту таким чином, що для того, щоб отримати безпосередній доступ до такої іграшки, харчовий продукт необхідно спожити. Деталі іграшок, які іншим чином безпосередньо прикріплені до харчового продукту, повинні відповідати вимогам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 цього пункту.

5. Іграшки для гри на воді (у разі використання за призначенням) повинні бути розроблені та вироблені так, щоб зменшували до мінімуму будь-який ризик втрати іграшкою плавучості та втрати підтримуючого стану для дітей.

6. Іграшки, всередину яких можна потрапити і які відповідно мають закритий простір для перебування в ній, повинні мати вихід, який користувач може легко відкрити зсередини.

7. Іграшки, які надають змогу користувачам пересуватися на них, повинні включати гальмівну систему, яка є прийнятною для відповідного типу іграшки та пропорційною створюваній іграшкою кінетичній енергії. Така система повинна бути легкою у користуванні без ризику випадіння чи отримання тілесних ушкоджень користувачем або третьою стороною.

Максимальна проектна швидкість, що дає змогу пересуватися на іграшках, оснащених електричним приводом, повинна бути обмежена для мінімізації ризику травмування.

8. Форма і склад кульок та кінетична енергія, яку вони можуть створити під час пострілу з розробленої для цієї мети іграшки, повинна бути такою, щоб з урахуванням характеру іграшки не виникало ризику тілесних ушкоджень користувача або третьої сторони.

9. Іграшки повинні бути виготовлені у такий спосіб, щоб:

максимальна та мінімальна температура будь-якої доступної поверхні не спричиняла травмування у разі дотику;

рідини і гази, що містяться в іграшці, не досягали значень температури або тиску, за яких виділення таких рідин і газів з іграшки за умов, не передбачених особливостями функціонування іграшки, можуть спричинити опік, ошпарювання або інше тілесне ушкодження.

10. Іграшки, призначені для створювання звуку, повинні розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб за максимальної гучності для імпульсних та безперервних звуків вони не завдали шкоди слуху дитини.

11. Іграшки для стимулювання активності повинні бути виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик руйнування або втягування частин тіла чи одягу та падіння, ударів і утоплення. Зокрема, будь-яка поверхня такої іграшки, на якій може гратися одна або більше дітей, повинна бути розроблена таким чином, щоб утримувати їх вагу.

Займистість

12. Іграшки не повинні містити небезпечних займистих елементів у дитячому середовищі. Іграшки повинні бути виготовлені з матеріалів, які відповідають одній з таких вимог:

не горять під безпосередньою дією полум'я чи іскри або іншого потенційного джерела вогню;

не є легкозаймистими (полум'я загасає відразу після усунення причини загоряння);

у разі загоряння вони горять повільно та характеризуються низькою швидкістю поширення полум'я;

незалежно від хімічного складу іграшки розроблені таким чином, що механічно уповільнюють процес горіння.

Такі горючі матеріали не повинні спричиняти ризику займання для інших матеріалів, з яких виготовлена іграшка.

13. Іграшки, які з причин, що мають важливе значення для їх функціонування, містять речовини або суміші, що відповідають класифікаційним критеріям, встановленим у пункті 39 цього додатка, зокрема матеріали та обладнання для хімічних дослідів, складення моделей, виготовлення виробів з пластмаси чи кераміки, емалювання, фотографування або подібних видів діяльності, не повинні містити речовин або сумішей, які можуть стати займистими внаслідок втрати незаймистих летких компонентів.

14. Іграшки, крім іграшкових пістонів, не повинні бути вибухонебезпечними або містити елементи чи речовини, здатні до вибуху під час використання, як зазначено в абзаці першому пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.

15. Іграшки, зокрема хімічні іграшки, не повинні містити таких речовин або сумішей, що:

у разі змішування можуть вибухнути внаслідок хімічної реакції або нагрівання;

можуть вибухнути у разі змішування з окислювальними речовинами;

містять леткі компоненти, займисті у повітрі і здатні до утворення займистої або вибухової пари/повітряної суміші.

Хімічні властивості

16. Іграшки повинні розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб не становити ризиків виникнення шкідливих наслідків для здоров'я людини через вплив хімічних речовин або сумішей, з яких виготовлені іграшки або які в ній містяться, під час її використання відповідно до абзацу першого пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.

Іграшки повинні відповідати відповідним вимогам технічних регламентів стосовно певних категорій продукції або обмеження певних речовин та сумішей.

17. Без впливу на обмеження, встановленні в абзаці другому пункту 15 цього додатка, речовини, які класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення (carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction substances (CMR) та належать до категорій 1A, 1B або 2 згідно з Регламентом (ЄС) N 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей, що змінює і скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) N 1907/2006 (далі - Регламент ЄС 1272/2008), не повинні використовуватися в іграшках, компонентах іграшок або в окремих мікроструктурних частинах іграшок.

18. Як виключення до пункту 17 цього додатка, речовини та суміші, що класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення та належать до категорій, зазначених у пункті 41 цього додатка, можуть використовуватися в іграшках, деталях іграшок або окремих мікроструктурних частинах іграшок у разі дотримання однієї з таких умов:

такі речовини та суміші містяться в індивідуальній концентрації, що дорівнює або менша, ніж та, що встановлена в пункті 40 цього додатка;

такі речовини та суміші недоступні для дітей під час використання за призначенням, зокрема шляхом вдихання, відповідно до абзацу першого пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.

19. Як виключення до пункту 17 цього додатка, речовини та суміші, класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення та належать до категорій, зазначених у пункті 42 цього додатка, можуть використовуватися в іграшках, деталях іграшок або окремих мікроструктурних частинах іграшок у разі дотримання однієї з таких умов:

такі речовини та суміші містяться в індивідуальній концентрації, що дорівнює або менша, ніж та, що встановлена в пункті 40 цього додатка;

такі речовини та суміші недоступні для дітей у будь-якій формі, включаючи вдихання, під час використання іграшки за призначенням чи у передбачуваний спосіб з урахуванням поведінки дітей відповідно до абзацу першого пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.

20. Вимоги пунктів 17 - 19 цього додатка не застосовуються до нікелю в нержавіючій сталі.

21. Вимоги пунктів 17 - 19 цього додатка не застосовуються до матеріалів, які відповідають граничним значенням, встановленим у доповненні С цього додатка, або у разі контакту з харчовими продуктами.

22. Нітрозаміни та нітрозуючі речовини забороняються для використання в іграшці, призначеній для дітей віком до 36 місяців, або в інших іграшках, призначених для потрапляння до рота, якщо маса вивільнення речовини дорівнює або перевищує 0,05 мг/кг для нітрозамінів та 1 мг/кг для нітрозуючих речовин.

221. Іграшкова косметика, така як косметика для ляльок, повинна відповідати вимогам до складу та маркування, встановленим Технічним регламентом на косметичну продукцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. N 65 (Офіційний вісник України, 2021 р., N 12, ст. 505).

(додаток 2 доповнено пунктом 221 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. N 557)

23. Іграшки не повинні містити алергенні ароматичної речовини, наведені в таблиці 1 цього додатка.

Таблиця 1

Найменування алергенної ароматичної речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

1. Ефірна олія із коренів оману високого

97676-35-2

2. Алілізотіоціанат

57-06-7

3. Бензилціанід

140-29-4

4. 4-трет-Бутилфенол

98-54-4

5. Хеноподієва олія

8006-99-3

6. 3-(4-ізопропілфеніл)-2-метилпропан-1-ол

4756-19-8

7. Діетилмалеат

141-05-9

8. 3,4-Дигідрокумарин

119-84-6

9. 2,4-Дигідроксі-3-метилбензальдегід

6248-20-0

10. 3,7-Диметил-2-октен-1-ол
(6,7-Дигідрогераніол)

40607-48-5

11. 4,6-Диметил-8-трет-бутилкумарин

17874-34-9

12. Диметиловий естер лимонної кислоти

617-54-9

13. 7,11-Диметилдодека-4,6,10-тріен-3-он

26651-96-7

14. 6,10-Диметилундека-3,5,9-тріен-2-он

141-10-6

15. Дифеніламін

122-39-4

16. Етилакрилат

140-88-5

17. Листя фіги, свіже та підготовлене

68916-52-9

18. транс-2-Гептеналь

18829-55-5

19. транс-2-Гексенальдіетил ацеталь

67746-30-9

20. транс-2-Гексеналь диметилацеталь

18318-83-7

21. Гідроабітиловий спирт

13393-93-6

22. 4-Етоксифенол

622-62-8

23. 6-Ізопропіл-2-декагідронафталенол

34134-99-2

24. 7-Метоксикумарин

531-59-9

25. 4-Метоксифенол

150-76-5

26. 4-(п-Метоксифеніл)-3-бутен-2-он

943-88-4

27. 1-(п-Метоксіфеніл)-1-пентен-3-он

104-27-8

28. Метил-транс-2-бутеноат

623-43-8

29. 6-Метилкумарин

92-48-8

30. 7-Метилкумарин

2445-83-2

31. 5-Метилгексан-2,3-діон

13706-86-0

32. Олія з кореня костусу (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

33. 7-Етокси-4-метилкумарин

87-05-8

34. Гексагідрокумарин

700-82-3

35. Перуанський бальзам, сирий (Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch)

8007-00-9

36. 2-Пентиліден циклогексанон

25677-40-1

37. 3,6,10-Триметилундека-3,5,9-тріен-2-он

1117-47-5

38. Олія вербени (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

39. Мускус амбровий (4-Третбутил-3-метоксі-2,6-динітротолуол)

83-66-9

40. 4-Феніл-3-бутен-2-он

122-57-6

41. Альфа-амілцинамальдегид

122-40-7

42. Амілцинаміловий спирт

101-85-9

43. Бензиловий спирт

100-51-6

44. Бензилсаліцилат

118-58-1

45. 3-фенілпроп-2-ен-1-ол

104-54-1

46. 3-феніл-2-пропеналь

104-55-2

47. Цитраль

5392-40-5

48. Кумарин

91-64-5

49. Євгенол

97-53-0

50. Гераніол

106-24-1

51. 7-Гідроси-7,3-диметилоктаналь

107-75-5

52. 4-(4-Гідрокси-4-метилпентил)-3-циклогексен-1-карбоксиальдегід

31906-04-4

53. Ізоєвгенол

97-54-1

54. Екстракти дубового моху

90028-68-5

55. Екстракти деревного моху

90028-67-4

56. Атранол (2,6-дигідроксі-4-метил-бензальдегід)

526-37-4

57. Хлороантранол (3-хлоро-2,6-дигідроксі-4-метил-бензальдегід)

57074-21-2

58. Метил гептин карбонат

111-12-6

(таблиця 1 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. N 557)

Водночас наявність незначної кількості таких ароматичних речовин дозволяється за умови, що цього технічно неможливо уникнути у разі належної виробничої практики та вона не перевищує 100 мг/кг.

Найменування алергенних ароматичних речовин, наведених у таблиці 2, повинні зазначатися на іграшці, прикріпленій до неї етикетці (ярлику), пакуванні або в супровідній листівці, якщо концентрація таких речовин в іграшці або її складових частинах перевищує 100 мг/кг.

Таблиця 2

Найменування алергенної ароматичної речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

1. Анісовий спирт

105-13-5

2. Бензилбензоат

120-51-4

3. Бензилцинамат

103-41-3

4. Цитронелол

106-22-9;
1117-61-9;
 7540-51-4

5. Фарнезол

4602-84-0

6. Гексилцинамальдегід

101-86-0

7. Ліліаль

80-54-6

8. D-лімонен

5989-27-5

9. Ліналоол

78-70-6

10. Пункт виключено

 

11. 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-іл)-3-бутен-2-он

127-51-5

12. Ацетилцедрен

32388-55-9

13. Аміл саліцилат

2050-08-0

14. транс-Анетол

4180-23-8

15. Бензальдегід

100-52-7

16. Камфора

76-22-2;
464-49-3

17. Карвон

99-49-0;
6485-40-1;
2244-16-8

18. бета-Каріофілен

87-44-5

19. Кетон троянди-4 (Дамасценон)

23696-85-7

20. альфа-Дамаскон

43052-87-5;
23726-94-5

21. цис-бета-Дамаскон

23726-92-3

22. дельта-Дамаскон

57378-68-4

23. Диметилбензил карбиніл ацетат

151-05-3

24. Гексадеканолактон

109-29-5

25. Гексаметилінданопіран

1222-05-5

26. (DL)-Лімонен

138-86-3

27. Ліналілацетат

115-95-7

28. Ментол

1490-04-6;
89-78-1;
2216-51-5

29. Метилсаліцилат

119-36-8

30. 3-метил-5-(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-іл) пент-4-ен-2-ол

67801-20-1

31. альфа-Пінен

80-56-8

32. бета-Пінен

127-91-3

33. Пропіліден фталід

17369-59-4

34. Саліциловий альдегід

90-02-8

35. альфа-Санталол

115-71-9

36. бета-Санталол

77-42-9

37. Склареол

515-03-7

38. альфа-Терпінеол

10482-56-1;
98-55-5

39. Терпінеол (суміш ізомерів)

8000-41-7

40. Терпінолен

586-62-9

41. Тетраметил ацетилоктагідронафталін

54464-57-2;
54464-59-4;
68155-66-8;
68155-67-9

42. Триметил бензолпропанол (Маянтол)

103694-68-4

43. Ванілін

121-33-5

44. Кананга запашна та ефірна олія "Іланг-іланг"

83863-30-3;
8006-81-3

45. Ефірна олія кори кедру атласького

92201-55-3;
8000-27-9

46. Ефірна олія з листя коричника китайського (кориці китайської)

8007-80-5

47. Ефірна олія з кори коричника цейлонського (кориці цейлонської)

84649-98-9

48. Ефірна олія з квітів померанця

8016-38-4

49. Ефірна олія з цедри померанця

72968-50-4

50. Ефірна олія пресова з цедри бергамота

89957-91-5

51. Ефірна олія пресова з цедри лимона

84929-31-7

52. Ефірна олія пресова з цедри апельсина

97766-30-8;
8028-48-6

53. Ефірна олія лемонграсу (сорго лимонного)/верблюжої трави

89998-14-1;
8007-02-01;
89998-16-3

54. Ефірна олія з листя евкаліпта

92502-70-0;
8000-48-4

55. Ефірна олія з листя/квітів гвоздики

8000-34-8

56. Жасмин великоквітковий/лікарський

84776-64-7;
90045-94-6;
8022-96-6

57. Ялівець віргінський

8000-27-9;
85085-41-2

58. Ефірна олія з плодів лавра благородного

8007-48-5

59. Ефірна олія з листя лавра благородного

8002-41-3

60. Ефірна олія з насіння лавра благородного

84603-73-6

61. Лаванда гібридна

91722-69-9

62. Лаванда вузьколиста (лікарська)

84776-65-8

63. Перцева м'ята

8006-90-4;
84082-70-2

64. М'ята колосоподібна (м'ята кучерява)

84696-51-5

65. Нарцис

різноманітні, включаючи
90064-25-8

66. Пеларгонія духмяна

90082-51-2;
8000-46-2

67. Сосна гірська

90082-72-7

68. Кедровий сланець

97676-05-6

69. Погостемон пачулі

8014-09-3;
84238-39-1

70. Ефірна олія з квітів троянди (троянда, шипшина)

різноманітні, включаючи
8007-01-0;
93334-48-6;
84696-47-9;
84604-12-6;
90106-38-0;
84604-13-7;
92347-25-6

71. Сантал білий

84787-70-2;
8006-87-9

72. Скипидар

8006-64-2;
9005-90-7;
8052-14-0

(таблиця 2 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. N 557)

24. Використання ароматичних речовин, зазначених під номерами 41 - 55 у таблиці 1 та 1 - 11 у таблиці 2 цього додатка, дозволяється в настільних іграх для розвитку органів нюху, косметичних наборах та іграх для розвитку смакового сприйняття у разі, коли:

найменування таких ароматичних речовин чітко зазначене на пакуванні та пакування містить попередження, встановлені в пункті 11 частини Б додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок;

настільні ігри для розвитку органів нюху, косметичні набори та ігри для розвитку смакового сприйняття не призначені для використання дітьми віком до 36 місяців та відповідають вимогам пункту 2 частини Б додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок.

25. Граничні значення вивільнення речовин з іграшки або її складових частин не повинні перевищувати значень, зазначених у таблиці 3 цього додатка.

Таблиця 3

Найменування елемента

Маса елемента у сухому, крихкому, порошкоподібному або м'якому матеріалі іграшки, мг/кг

Маса елемента у рідкому або клейкому матеріалі іграшки, мг/кг

Маса елемента у зішкрябаному матеріалі іграшки, мг/кг

Алюміній

2250

560

28130

Сурма

45

11,3

560

Миш'як

3,8

0,9

47

Барій

1500

375

18750

Бор

1200

300

15000

Кадмій

1,3

0,3

17

Хром (III)

37,5

9,4

460

Хром (VI)

0,02

0,005

0,053

Кобальт

10,5

2,6

130

Мідь

622,5

156

7700

Свинець

2

0,5

23

Марганець

1200

300

15000

Ртуть

7,5

1,9

94

Нікель

75

18,8

930

Селен

37,5

9,4

460

Стронцій

4500

1125

56000

Олово

15000

3750

180000

Олово органічне

0,9

0,2

12

Цинк

3750

938

46000

(таблиця 3 абзацу першого пункту 25 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

Ці граничні значення не поширюються на іграшку або її складові частини, які внаслідок їх доступності, призначення, об'єму або маси чітко виключають будь-яку небезпеку, пов'язану із смоктанням, облизуванням, ковтанням чи тривалим контактом із шкірою під час використання таких іграшок за призначенням відповідно до абзацу першого пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.

Електричні властивості

26. Іграшки не повинні працювати від джерела електричної енергії з номінальною напругою вище 24 В постійного струму або еквівалентним значенням напруги змінного струму, її доступні частини не повинні перебувати під напругою, що перевищує 24 В постійного струму або еквівалентне значення напруги змінного струму.

Усередині іграшки напруга не повинна перевищувати 24 В постійного струму або еквівалентне значення напруги змінного струму, крім випадку, коли комбінація напруги і струму не призводить до жодного ризику чи шкідливого електричного удару навіть у разі, коли іграшка поламана.

27. Частини іграшки, які підключені або призначені для підключення до джерела електричної енергії, здатного спричинити електричний удар, разом із шнурами або іншими провідниками, через які електрична енергія подається на такі частини іграшки, повинні бути належним чином ізольовані та механічно захищені для запобігання ризику виникнення електричного удару.

28. Електричні іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб забезпечувати за максимальної температури, якої досягають усі доступні зовнішні поверхні іграшок, неможливість спричинення опіків у разі торкання до них.

29. Іграшки повинні відповідати вимогам електричної безпечності в умовах передбачуваного пошкодження.

30. Електричні іграшки не повинні створювати пожежної небезпеки.

31. Електричні іграшки повинні бути розроблені і виготовлені таким чином, щоб електричні, магнітні і електромагнітні поля та інше випромінювання, створювані ними, були обмежені до рівня, необхідного для роботи іграшки, та повинні функціонувати на рівні безпеки відповідно до загального рівня досягнень науки і техніки у сфері безпечності.

32. Іграшки, що мають електронну систему управління, повинні розроблятися і виготовлятися у такий спосіб, що забезпечує їх безпечну роботу, навіть у разі, коли електронна система почала працювати неправильно або вийшла з ладу внаслідок аварії системи управління чи зовнішнього фактора.

33. Іграшки повинні розроблятися та виготовлятися в такий спосіб, щоб вони не становили будь-яких небезпек здоров'ю або ризику ушкодження очей чи шкіри лазером, світловипромінювальними діодами (LEDs) або будь-яким іншим типом випромінювання.

34. Електричний трансформатор іграшки не повинен бути вбудованою частиною іграшки.

Гігієна

35. Іграшки повинні розроблятися та виготовлятися відповідно до вимог гігієни і чистоти з метою недопущення будь-якого ризику інфікування, захворювання або зараження.

36. Іграшка, призначена для дітей віком до 36 місяців, повинна розроблятися та виготовлятися у такий спосіб, що забезпечує можливість її чищення. У зв'язку з цим іграшка з тканини повинна бути придатна до прання, крім іграшки, що містить механізм, який може пошкодитися від води під час прання. Така іграшка повинна відповідати вимогам безпечності після її чищення згідно з інструкціями виробника.

Радіоактивність

37. Іграшки повинні відповідати всім вимогам, установленим законодавством щодо радіаційної безпеки.

Доповнення А

38. Перелік речовин, які класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, і їх дозволене (можливе) використання згідно з пунктами 18 - 20 цього додатка наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Найменування речовини

Класифікація

Вид дозволеного використання

Нікель

КМТ 2 (Канцероген 2 категорії)

у іграшках та компонентах іграшок, виготовлених із нержавіючої сталі
у компонентах іграшок, що призначені для проведення електричної енергії

Доповнення Б

Класифікація речовин та сумішей

39. Критеріями, що застосовуються для класифікації речовин та сумішей для цілей пункту 13 цього додатка, є відповідність речовини чи суміші критеріям для будь-яких класів небезпеки або категорій, визначених у додатку 1 до Регламенту ЄС 1272/2008:

класам небезпеки 2.1 - 2.4, 2.6 і 2.7;

класам небезпеки 2.8 типів A і B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категорій 1 і 2, 2.14 категорій 1 і 2 типів A - F;

класам небезпеки 3.1 - 3.6;

класам небезпеки 3.7 щодо несприятливих впливів на статеву функцію та функцію народжуваності або на розвиток, 3.8 щодо впливів інших, ніж наркотичні впливи, 3.9 і 3.10;

класу небезпеки 4.1;

класу небезпеки 5.1.

40. Відповідні концентрації для класифікації сумішей таких речовин повинні визначатися відповідно до Регламенту ЄС 1272/2008.

41. Категоріями речовин та сумішей, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, для цілей пункту 18 цього додатка є:

речовин, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, - категорії 1A та 1B згідно з Регламентом ЄС 1272/2008;

сумішей, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, - категорії 1A та 1B згідно з Регламентом ЄС 1272/2008.

42. Категоріями речовин та сумішей, що класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, для цілей пункту 19 цього додатка є:

речовин, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, - категорія 2 згідно з Регламентом ЄС 1272/2008;

сумішей, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, - категорія 2 згідно з Регламентом ЄС 1272/2008.

Доповнення С

43. Специфічні граничні значення для хімічних речовин, що використовуються в іграшках, призначених для дітей віком до 36 місяців, або в інших іграшках, призначених для потрапляння до рота, наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

Граничне значення

Тріс (2-хлоретил) фосфат (ТХЕФ, трихлоретилфосфат)

115-96-8

5 мг/кг (ліміт вмісту)

Тріс (2-хлор-1 метилетил) фосфат (ТСПП, трихлорпропілфосфат)

13674-84-5

5 мг/кг (ліміт вмісту)

Тріс (2-хлор-1-(хлорметил) етил) фосфат
(ТДХПФ, тріс (1,3-дихлор-2-пропіл) фосфат)

13674-87-8

5 мг/кг (ліміт вмісту)

4,4'-ізопропіліден-діфенол (дифенілолпропан, бисфенол А)

80-05-7

0,1 мг/л (ліміт міграції) відповідно до методів аналізу згідно із стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

Граничне значення формаміду, що використовується в іграшці, наведене в таблиці 6.

Таблиця 6

Найменування речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

Граничне значення

Формамід

75-12-7

20 мкг/м3 (ліміт вивільнення) максимально після 28 днів від початку випробувань щодо вивільнення речовин з пінопластикових матеріалів для іграшок, які містять понад 200 мг/кг речовини

Граничне значення бензизотіазола, що використовується в іграшках, наведене в таблиці 7.

Таблиця 7

Найменування речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

Граничне значення

1,2-бензизотіазол-3 (2Н)-он

2634-33-5

5 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на водній основі відповідно до методів аналізу згідно із стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

Граничні значення хлорметілізотіазолінона та метілізотіазолінона, що використовуються в іграшках, як окремо, так і в співвідношенні 3:1, наведені в таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

Граничне значення

Реакційна суміш: 5-хлор-2-метіл-4-ізотіазолін-3-она з 2-метил-(2Н)-ізотіазол-3-оном (3:1)
(СІТ/МІТ)

55965-84-9

1 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на водній основі

5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он

26172-55-4

0,75 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на водній основі

2-метил-(2Н)-ізотіазол-3-он

2682-20-4

0,25 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на водній основі

Граничне значення фенолу, що використовується в іграшках, наведене в таблиці 9.

Таблиця 9

Найменування речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

Граничне значення

Фенол

108-95-2

5 мг/л (ліміт міграції) у полімерних матеріалах відповідно до методів аналізу згідно із стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008
10 мг/кг (ліміт вмісту) як консерванта відповідно до методів аналізу згідно із стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

Граничне значення фенолу, що використовується в іграшках, наведене в таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

Граничне значення

4,4'-ізопропілідендіфенол (дифенілолпропан, бісфенол А)

80-05-7

0,4 мг/л (ліміт міграції) відповідно до методів аналізу згідно із стандартами ДСТУ EN 71-10:2008 та ДСТУ EN 71-11:2008

Граничне значення формальдегіду, що використовується в іграшках, наведене в таблиці 11.

Таблиця 11

Найменування речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

Граничне значення

Формальдегід

50-00-0

1,5 мг/л (ліміт міграції) у полімерних матеріалах для іграшок
0,1 мл/м
3 (ліміт викидів) у дерев'яних матеріалах з додаванням смоли для іграшок
30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на текстильній основі
30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на шкіряній основі
30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на паперовій основі
10 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на водній основі

(пункт 43 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

(з 05.12.2022 р. пункт 43 буде доповнено абзацом відповідно до пункту 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. N 557)

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

1. Унікальний номер чи код іграшки (іграшок) _____________________________________________

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника
_____________________________________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність складена під виключну відповідальність виробника
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування виробника)

4. Опис об'єкта декларації (ідентифікація іграшки, яка забезпечує її простежуваність), включаючи кольорове зображення достатньої чіткості для ідентифікації іграшки.

5. Об'єкт декларації, описаний у пункті 4, відповідає вимогам таких технічних регламентів
_____________________________________________________________________________________

6. Посилання на застосовані національні стандарти з переліку національних стандартів або посилання на специфікації, стосовно яких декларується відповідність.

7. Призначений орган з оцінки відповідності*______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)
виконав ______________________________________________________________________________
                                                                                             (опис робіт з оцінки відповідності)
та видав сертифікат ____________________________________________________________________

8. Додаткова інформація

Підписано від імені ____________________________________________________________________
                                                                          (найменування виробника або його уповноваженого представника)

__________________________
          (дата складення декларації)

 

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

______________________
(підпис)

____________
Заповнюється у разі проведення експертизи типу.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. N 282)

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Технічна документація, визначена в пунктах 59 - 62 Технічного регламенту безпечності іграшок, повинна, зокрема, містити:

детальний опис проекту та виробництва, включаючи перелік компонентів і матеріалів, які використані в іграшці, а також паспорти безпеки використаних хімічних речовин та сумішей, отримані від постачальників цих речовин і сумішей;

результати оцінки безпечності, проведеної згідно з пунктом 50 Технічного регламенту безпечності іграшок;

опис застосованої процедури оцінки відповідності;

копія декларації про відповідність;

адреси місць виробництва та зберігання;

копії документів, які виробник подав призначеному органу з оцінки відповідності (у разі його залучення);

протоколи випробувань та опис засобів, за допомогою яких виробник забезпечив відповідність продукції національним стандартам з переліку національних стандартів, якщо виробник застосував процедуру внутрішнього контролю виробництва, встановлену в пункті 52 Технічного регламенту безпечності іграшок;

копію сертифіката експертизи типу, опис засобів, за допомогою яких виробник забезпечив відповідність продукції типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та копії документів, які виробник подав призначеному органу з оцінки відповідності, якщо виробник подав іграшку для експертизи типу і застосував процедуру відповідності типу, встановлену в пункті 53 Технічного регламенту безпечності іграшок.

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Частина А

Загальні попередження

1. Обмеження, зазначені в пункті 36 Технічного регламенту безпечності іграшок, повинні включати щонайменше мінімальний або максимальний вік дитини та у разі потреби її здібності, максимальну або мінімальну вагу та необхідність забезпечення нагляду дорослої особи під час користування іграшкою.

Частина Б

Спеціальні попередження та позначення щодо обережності під час користування окремими категоріями іграшок

Іграшки, не призначені для користування дітьми віком до 36 місяців

2. Іграшки, що можуть бути небезпечними для дітей віком до 36 місяців, повинні містити попередження "Не призначено для дітей віком до 3 років" чи "Не призначено для дітей віком до 36 місяців" або таке зображення:

  

Ці попередження повинні супроводжуватися лаконічною позначкою про конкретну небезпеку, яка повинна зазначатися в інструкціях з експлуатації.

Це попередження не повинно застосовуватися до іграшок, які через свої функції, розміри, характеристики чи властивості або з інших підстав не підходять для дітей віком до 36 місяців.

Іграшки для стимулювання активності

3. Іграшки для стимулювання активності повинні містити попередження "Лише для використання в домашніх умовах".

Іграшки для стимулювання активності, що приєднуються до поперечки (балки), а також інші іграшки для стимулювання активності у разі потреби повинні супроводжуватися інструкцією, в якій звертається увага на необхідність проведення перевірок та технічного обслуговування основних частин (підвісок, кріплень, стопорів тощо) через визначені інтервали часу, із попередженням, що у разі, коли ці перевірки не проведені, іграшка може спричиняти падіння або перевертання.

Інструкції повинні містити інформацію про правильний монтаж такої іграшки, визначати ті частини, що можуть становити небезпеку у разі неправильного монтажу. Повинна бути надана конкретна інформація стосовно поверхні, на яку встановлюють таку іграшку.

Функціональні іграшки

4. Функціональні іграшки повинні містити попередження "Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи".

Інструкції до таких іграшок повинні супроводжуватися попередженнями, що порушення рекомендацій стосовно їх використання призведе до виникнення небезпек (з їх зазначенням), які зазвичай пов'язані з приладом або товаром, зменшеною моделлю чи імітацією якої є іграшка. Також повинно бути позначено, що така іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей певного віку, який визначається виробником.

Хімічні іграшки

5. Інструкції щодо користування іграшками, які містять небезпечні речовини або суміші, повинні мати попередження про небезпечний характер таких речовин або сумішей та попередження про вжиття запобіжних заходів користувачем для уникнення пов'язаних з ними небезпек, які повинні встановлюватися для кожного типу іграшки, а також містити інформацію про надання першої допомоги у разі настання нещасного випадку в результаті використання такої іграшки та про зберігання іграшки в місці, недоступному для дітей певного віку, який визначається виробником.

Хімічні іграшки повинні містити на своєму пакуванні попередження "Не призначено для дітей віком до ___ років. Використовувати під наглядом дорослої особи".

До хімічних іграшок, зокрема, належать хімічні комплекти, пластилінові набори, мініатюрні майстерні для кераміки, емалювання або фотографії, подібні іграшки, під час використання яких відбувається хімічна реакція або аналогічна зміна речовини.

Ковзани, роликові ковзани, ролери, скейтборди, самокати та іграшкові велосипеди

6. Якщо ковзани, роликові ковзани, ролери, скейтборди, самокати та іграшкові велосипеди для дітей пропонуються до продажу як іграшки, вони повинні містити попередження "Необхідно використовувати захисне спорядження. Не використовувати під час дорожнього руху".

Інструкції щодо користування іграшками повинні містити попередження про те, що нею необхідно користуватися обережно, оскільки вона вимагає певних умінь для того, щоб запобігти падінню чи зіткненню, що може призвести до тілесних ушкоджень користувача або інших осіб. У разі потреби відповідне попередження наноситься на рекомендованому захисному спорядженні (шоломі, рукавичках, наколінниках, налокітниках тощо).

Іграшки для гри на воді

7. Іграшки для гри на воді повинні містити попередження "Використовувати лише у воді, в якій дитина відчуває дно під ногами, та під наглядом дорослої особи".

Іграшки, що розміщені в харчових продуктах

8. Іграшки, що розміщені в харчових продуктах або поєднані з ними, повинні містити попередження "Усередині іграшка. Рекомендується нагляд дорослої особи".

Імітатори захисних масок і шоломів

9. Імітатори захисних масок і шоломів повинні містити попередження "Ця іграшка не забезпечує захисту".

Іграшки, призначені для нанизування над колискою, дитячим ліжком або дитячою коляскою за допомогою мотузок, шнурів, резинок чи ременів

10. Іграшки, призначені для нанизування над колискою, дитячим ліжком або дитячою коляскою за допомогою мотузок, шнурів, резинок чи ременів, повинні містити на пакуванні, а також на іграшці попередження "Для запобігання можливому травмуванню внаслідок заплутування зніміть цю іграшку, коли дитина намагатиметься піднятися на руки, коліна або в положення повзання".

Пакування для ароматичних речовин у настільних іграх для розвитку органів нюху, косметичних наборах і іграх для розвитку смакового сприйняття

11. Пакування для ароматичних речовин у настільних іграх для розвитку органів нюху, косметичних наборах і іграх для розвитку смакового сприйняття, зазначених під номерами 41 - 45 таблиці 1 і номерами 1 - 11 таблиці 2 додатка 2 до Технічного регламенту безпечності іграшок, повинно мати попередження "Містить ароматичні речовини, що можуть спричинити алергію".

 

Додаток 6
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок та Технічного регламенту безпечності іграшок

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

абзац перший пункту 1

 

абзац другий пункту 1

Частина перша статті 2

пункт 2

Частина друга статті 2

пункт 3

Частина перша статті 3

абзац чотирнадцятий пункту 4

Частина друга статті 3

абзац другий пункту 4

Частина третя статті 3

абзац п'ятий пункту 4

Частина четверта статті 3

абзац двадцять четвертий пункту 4

Частина п'ята статті 3

абзац дванадцятий пункту 4

Частина шоста статті 3

абзац двадцять другий пункту 4

Частина сьома статті 3

абзац двадцять третій пункту 4

Частина восьма статті 3

абзац шостий пункту 4

Частина дев'ята статті 3

 

Частина десята статті 3

 

Частина одинадцята статті 3

абзац вісімнадцятий пункту 4

Частина дванадцята статті 3

абзац сімнадцятий пункту 4

Частина тринадцята статті 3

абзац третій пункту 4

Частина чотирнадцята статті 3

абзац четвертий пункту 4

Частина п'ятнадцята статті 3

абзац восьмий пункту 4

Частина шістнадцята статті 3

абзац дев'ятий пункту 4

Частина сімнадцята статті 3

абзац двадцять шостий пункту 4

Частина вісімнадцята статті 3

абзац двадцять п'ятий пункту 4

Частина дев'ятнадцята статті 3

абзац десятий пункту 4

Частина двадцята статті 3

абзац двадцятий пункту 4

Частина двадцять перша статті 3

абзац одинадцятий пункту 4

Частина двадцять друга статті 3

абзац двадцять сьомий пункту 4

Частина двадцять третя статті 3

абзац п'ятнадцятий пункту 4

Частина двадцять четверта статті 3

абзац тринадцятий пункту 4

Частина двадцять п'ята статті 3

абзац сьомий пункту 4

Частина двадцять шоста статті 3

абзац двадцять восьмий пункту 4

Частина двадцять сьома статті 3

абзац шістнадцятий пункту 4

Частина двадцять восьма статті 3

абзац двадцять перший пункту 4

Частина двадцять дев'ята статті 3

абзац дев'ятнадцятий пункту 4
абзац двадцять дев'ятий пункту 4

Частина перша статті 4

пункт 5

Частина друга статті 4

пункт 6

Частина третя статті 4

пункт 7

Частина четверта статті 4

пункт 8

Частина п'ята статті 4

пункт 9

Частина шоста статті 4

пункт 10

Частина сьома статті 4

пункт 11

Частина восьма статті 4

пункт 12

Частина дев'ята статті 4

пункт 13

Частина перша статті 5

пункт 14

Частина друга статті 5

пункт 15

Частина третя статті 5

пункт 16

Частина перша статті 6

пункт 17

Частина друга статті 6

пункт 18

Частина третя статті 6

пункт 19

Частина четверта статті 6

пункт 20

Частина п'ята статті 6

пункт 21

Частина шоста статті 6

пункт 22

Частина сьома статті 6

пункт 23

Частина восьма статті 6

пункт 24

Частина дев'ята статті 6

пункт 25

Частина перша статті 7

пункт 26

Частина друга статті 7

пункт 27

Частина третя статті 7

пункт 28

Частина четверта статті 7

пункт 29

Частина п'ята статті 7

пункт 30

Стаття 8

пункт 31

Стаття 9

пункт 32

Частина перша статті 10

пункт 33

Абзац перший частини другої статті 10

абзац перший пункту 34

Абзац другий частини другої статті 10

абзац другий пункту 34

Абзац третій частини другої статті 10

абзац третій пункту 34

Частина третя статті 10

пункт 35

Частина перша статті 11

пункт 36

Частина друга статті 11

пункт 37

Частина третя статті 11

пункт 38

Стаття 12

пункт 39

Стаття 13

пункт 40

Стаття 14

 

Частина перша статті 15

пункт 41

Частина друга статті 15

пункт 42

Частина третя статті 15

пункт 43

Частина перша статті 16

пункт 44

Частина друга статті 16

пункт 45

Частина третя статті 16

пункт 46

Частина четверта статті 16

пункт 47

Частина перша статті 17

пункт 48

Частина друга статті 17

пункт 49

Стаття 18

пункт 50

Частина перша статті 19

пункт 51

Частина друга статті 19

пункт 52

Частина третя статті 19

пункт 53

Частина перша статті 20

пункт 54

Частина друга статті 20

пункт 55

Частина третя статті 20

пункт 56

Частина четверта статті 20

пункт 57

Частина п'ята статті 20

пункт 58

Частина перша статті 21

пункт 59

Частина друга статті 21

пункт 60

Частина третя статті 21

пункт 61

Частина четверта статті 21

пункт 62

Стаття 22

пункт 63

Стаття 23

 

Стаття 24

 

Стаття 25

 

Частина перша статті 26

пункт 64

Частина друга статті 26

 

Частина третя статті 26

пункт 65

Частина четверта статті 26

пункт 66

Частина п'ята статті 26

пункт 67

Частина шоста статті 26

пункт 68

Частина сьома статті 26

пункт 69

Частина восьма статті 26

пункт 70

Частина дев'ята статті 26

 

Частина десята статті 26

пункт 71

Частина одинадцята статті 26

пункти 72 - 73

Стаття 27

 

Стаття 28

 

Частина перша статті 29

пункт 74

Частина друга статті 29

пункт 75

Частина третя статті 29

пункт 76

Частина четверта статті 29

пункт 77

Частина перша статті 30

 

Статті 31 - 34

 

Частина перша статті 35

пункт 78

Частина друга статті 35

пункт 79

Частина третя статті 35

пункт 80

Частина четверта статті 35

пункт 81

Частина п'ята статті 35

пункт 82

Частина перша статті 36

пункт 83

Частина друга статті 36

пункт 84

Стаття 37

 

Стаття 38

 

Стаття 40 - частина перша статті 41

пункт 85

Частина друга статті 41

пункт 86

Частина третя статті 41

пункт 87

Статті 42 - 44

пункт 88

Частина перша статті 45

 

Частина друга статті 45

пункт 89

Статті 46 - 49

пункт 90

Стаття 50

 

Статті 51 - 57

пункт 91

 

пункт 92

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

Додаток VI

додаток 4

Додаток V

додаток 5
додаток 6

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.