Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. N 312

Київ

Про затвердження Порядку проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 164 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів (далі - еколого-експертна оцінка матеріалів).

Еколого-експертна оцінка матеріалів є обов'язковою умовою державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (далі - препарати).

2. Еколого-експертна оцінка матеріалів проводиться Мінприроди на підставі документів, поданих заявниками для державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів згідно з Порядком проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253) (далі - реєстраційні матеріали).

3. Еколого-експертна оцінка матеріалів проводиться відповідним структурним підрозділом Мінприроди з метою перевірки реєстраційних матеріалів на відповідність вимогам щодо біологічної ефективності препарату, його безпечності для навколишнього природного середовища, зокрема впливу препарату певної групи на нецільові об'єкти природної екосистеми згідно з переліком (додаток 1), підготовки рекомендацій щодо умов та обмежень у застосуванні препарату та можливості його реєстрації чи перереєстрації.

4. Для підготовки пропозицій і рекомендацій з еколого-експертної оцінки матеріалів утворюється робоча група як консультативно-дорадчий орган. Склад робочої групи та положення про неї затверджуються Міністром екології та природних ресурсів.

5. Строк проведення еколого-експертної оцінки матеріалів становить не більш як 30 днів з дня надходження реєстраційних матеріалів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено до 45 днів. Строк проведення еколого-експертної оцінки матеріалів для азотних добрив, які містять діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, становить не більш як 15 днів з дня надходження реєстраційних матеріалів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено до 25 днів.

6. Результати еколого-експертної оцінки матеріалів для пестицидів та регуляторів росту оформлюються згідно з додатком 2, для добрив - за формою згідно з додатком 3, для біологічних препаратів, у тому числі бактеріальних, - згідно з додатком 4.

7. Еколого-експертна оцінка матеріалів вважається позитивною, якщо за її результатами препарат рекомендовано до постійної або експериментальної реєстрації.

Еколого-експертна оцінка матеріалів вважається негативною, якщо за її результатами препарат не рекомендовано до реєстрації.

8. У разі коли за результатами еколого-експертної оцінки матеріалів препарат рекомендовано до експериментальної реєстрації, визначається необхідність проведення додаткових досліджень препарату протягом часу дії такої реєстрації.

9. Результати еколого-експертної оцінки матеріалів затверджуються заступником Міністра екології та природних ресурсів.

10. Результати еколого-експертної оцінки матеріалів можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

ПЕРЕЛІК
нецільових об'єктів для перевірки безпечності препарату певної групи

Група препаратів

Нецільові об'єкти впливу препаратів

риби

дафнії

водорості

черв'яки ґрунтові

мікроорганізми ґрунтові

птахи

бджоли

Гербіциди

+

+

+

+

+

+

+

Фунгіциди

+

+

+

+

+

+

+

Інсектициди, акарациди

+

+

+

+

+

+

+

Протруйники для посівного і садивного матеріалу

 

 

 

+

+

+

 

Дефоліанти, десиканти

+

+

+

+

+

+

+

Регулятори росту (обробка насіння)

 

 

 

+

+

 

 

Регулятори росту (обробка рослин)

 

 

 

+

+

 

+

Родентициди

 

 

 

+

+

+

 

Фуміганти

 

 

 

 

 

 

 

Феромони

 

 

 

 

 

 

+

Біологічні препарати, в тому числі бактеріальні (обробка насіння)

 

 

 

+

 

 

 

Біологічні препарати, в тому числі бактеріальні (обробка рослин)

 

 

 

+

+

 

+

Добрива

 

 

 

+

+

 

 

"+" - дослідження обов'язкові.

 

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВ

Препарат _____________________________________________________________________________
                                                                                        (назва, форма, вміст діючої речовини)

Заявник ______________________________________________________________________________

Виробник ____________________________________________________________________________

Тип препарату ________________________________________________________________________

Цільовий об'єкт _______________________________________________________________________
                                                                                                          (згідно із заявкою)

Культура і норма витрати _______________________________________________________________

1. Реєстраційні документи
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (повнота, відповідність діючим вимогам)

2. Екологічна небезпечність препарату для водної екосистеми

2.1. Поведінка препарату, діючої речовини і метаболітів у воді
_____________________________________________________________________________________
              (розчинність, деградація (фотохімічна, хімічна, біологічна), гранично допустима концентрація, міграція,
                                                                                 стійкість, клас небезпечності)

2.2. Токсичність для водних організмів

2.2.1. Дія на риб
_____________________________________________________________________________________
                   (гостра і хронічна токсичність, недіяльна концентрація, репродуктивна токсичність, кумуляція тощо)

2.2.2. Дія на дафній
_____________________________________________________________________________________
                  (гостра і хронічна токсичність, недіяльна концентрація, репродуктивна токсичність, кумуляція тощо)

2.2.3. Дія на водорості
_____________________________________________________________________________________
                                                                (вплив на ріст, репродуктивні зміни, кумуляція тощо)

2.3. Прогноз екотоксичної дії за максимально рекомендованої дози застосування препарату

2.3.1. Концентрація препарату у воді
_____________________________________________________________________________________
             (у разі безпосереднього внесення на поверхню води, у разі знесення вітром робочої рідини і змиву ґрунту)

2.3.2. Прогноз токсичності для риб
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (коефіцієнт гострої і хронічної токсичності)

2.3.3. Прогноз токсичності для дафній
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (коефіцієнт гострої і хронічної токсичності)

2.3.4. Прогноз токсичності для водоростей
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (токсичний і репродуктивний вплив)

3. Екологічна небезпечність препарату для ґрунтової екосистеми

3.1. Поведінка препарату в ґрунтовій екосистемі
_____________________________________________________________________________________
         (споріднення, адсорбція-десорбція, міграція (вертикальна, горизонтальна), деградація (фотохімічна, хімічна,
                                          біологічна), гранично допустима концентрація, індекс небезпечності тощо)

3.2. Токсична дія на ґрунтові організми

3.2.1. Дія на ґрунтових червів
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (гостра і хронічна токсичність та інші ефекти)

3.2.2. Дія на ґрунтові мікроорганізми
_____________________________________________________________________________________
                                                              (вплив на амоніфікацію, нітрифікацію, дихання тощо)

3.3. Прогноз екотоксичної дії за максимально рекомендованої дози препарату

3.3.1. Концентрація препарату в ґрунті
_____________________________________________________________________________________
     (у разі обробки відкритого та покритого рослинністю ґрунту (для ґрунтових червів глибина ґрунту становить 5 см,
                                        для мікроорганізмів - 10 см), а також у разі знесення вітром робочої рідини)

3.3.2. Прогноз токсичності для ґрунтових червів
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (коефіцієнти гострої і хронічної токсичності)

3.3.3. Прогноз токсичності для ґрунтових мікроорганізмів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (коефіцієнт токсичності)

4. Екологічна небезпечність препарату для наземної екосистеми

4.1. Поведінка препарату, діючої речовини та метаболітів у наземній екосистемі
_____________________________________________________________________________________
         (гранично допустима концентрація для робочої зони, споріднення, леткість; гранично допустима концентрація
      для атмосфери, гранично допустима концентрація для робочої зони, споріднення, леткість; гранично допустима
                   концентрація для атмосфери, токсична і порогова концентрація, міграція, клас небезпечності тощо)

4.2 Токсична дія на організми наземної екосистеми

4.2.1. Дія на птахів
_____________________________________________________________________________________
                                              (гостра токсичність, ЛД50, ЛК50, дія, ураження органів, інші ефекти)

4.2.2. Дія на бджіл
_____________________________________________________________________________________
                                            (гостра контактна, оральна токсичність, репродуктивні зміни, інші ефекти)

4.3. Прогноз екотоксичної дії препарату, діючої речовини і метаболітів на наземну екосистему

4.3.1. Концентрація препарату
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (в листках, зерні, малих і великих комахах)

4.3.2. Токсична дія на птахів та інших тварин
_____________________________________________________________________________________
                                          (коефіцієнт гострої і хронічної токсичності для малих і великих тварин)

4.3.3. Токсична дія на бджіл та інших корисних комах
_____________________________________________________________________________________
                                          (небезпечність у разі контактного надходження та надходження з кормом)

5. Методи знешкодження залишків препарату
_____________________________________________________________________________________

6. Реєстрація в інших країнах
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування країни)

Рекомендації і пропозиції експертів щодо реєстрації препарату
_____________________________________________________________________________________

________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВ

Препарат _____________________________________________________________________________
                                                                                   (назва, форма, вміст діючої речовини)

Заявник ______________________________________________________________________________

Виробник ____________________________________________________________________________

Тип препарату ________________________________________________________________________

Цільовий об'єкт _______________________________________________________________________
                                                                                                         (згідно із заявкою)

Культура і норма витрат ________________________________________________________________

1. Реєстраційні документи
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (повнота, відповідність діючим вимогам)

2. Екологічна небезпечність препарату для ґрунтової екосистеми

2.1. Оцінка препарату за показниками нагромадження шкідливих речовин у ґрунті
_____________________________________________________________________________________
      (досягнення гранично допустимої концентрації за максимальною нормою внесення, перевищення фонового вмісту
                                                                    шкідливих речовин у ґрунті, клас небезпечності)

2.2. Поведінка препарату в ґрунтовій екосистемі
_____________________________________________________________________________________
            (споріднення, адсорбція-десорбція, міграція (вертикальна, горизонтальна), деградація (фотохімічна, хімічна,
                                          біологічна), гранично допустима концентрація, індекс небезпечності тощо)

2.2. Токсична дія на ґрунтові організми

2.2.1. Дія на ґрунтових червів
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (гостра і хронічна токсичність та інші ефекти)

2.2.2. Дія на ґрунтові мікроорганізми
_____________________________________________________________________________________
                                                         (вплив на амоніфікацію, нітрифікацію, дихання тощо)

2.3. Прогноз екотоксичної дії за максимально рекомендованої дози препарату

2.3.1. Концентрація препарату в ґрунті
_____________________________________________________________________________________
     (у разі обробки відкритого та покритого рослинністю ґрунту (для ґрунтових червів глибина ґрунту становить 5 см,
                                               для мікроорганізмів - 10 см), а також у разі знесення вітром робочої рідини)

2.3.2. Прогноз токсичності для ґрунтових червів
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (коефіцієнти гострої і хронічної токсичності)

2.3.3. Прогноз токсичності для ґрунтових мікроорганізмів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (коефіцієнт токсичності)

2.4. Прогноз токсичності препарату, до складу якого входять наночастинки
_____________________________________________________________________________________
                                  (кількісний і якісний склад наночастинок, розмір і структура, клас небезпечності)

3. Методи знешкодження залишків препарату
_____________________________________________________________________________________

4. Реєстрація в інших країнах
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування країни)

Рекомендації і пропозиції експертів щодо реєстрації препарату
_____________________________________________________________________________________

________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВ

Препарат _____________________________________________________________________________
                                                                                 (назва, форма, вміст діючої речовини)

Заявник ______________________________________________________________________________

Виробник ____________________________________________________________________________

Тип препарату ________________________________________________________________________

Цільовий об'єкт _______________________________________________________________________
                                                                                                            (згідно із заявкою)

Культура і норма витрати _______________________________________________________________

1. Реєстраційні документи
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (повнота, відповідність діючим вимогам)

2. Екологічна небезпечність препарату для ґрунтової екосистеми

2.1. Поведінка препарату в ґрунтовій екосистемі
_____________________________________________________________________________________
           (споріднення, адсорбція-десорбція, міграція (вертикальна, горизонтальна), деградація (фотохімічна, хімічна,
                                      біологічна), гранично допустима концентрація, індекс небезпечності тощо)

2.2. Токсична дія на ґрунтові організми

2.2.1. Дія на ґрунтових червів
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (гостра і хронічна токсичність та інші ефекти)

2.2.2. Дія на ґрунтові мікроорганізми
_____________________________________________________________________________________
                                                            (вплив на амоніфікацію, нітрифікацію, дихання тощо)

3. Методи знешкодження залишків препарату
_____________________________________________________________________________________

4. Реєстрація в інших країнах
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування країни)

Рекомендації і пропозиції експертів щодо реєстрації препарату
_____________________________________________________________________________________

________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.