Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. N 536

Київ

Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 червня 2019 року N 501,
 від 12 лютого 2020 року N 102

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, що додається.

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967 "Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2880);

пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2019 р. N 501)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. N 536

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
рухомого обладнання, що працює під тиском

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парлменту та Ради від 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що прцює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

нове рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в підпункті 18 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке не було введено в обіг, для надання його на ринку;

рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в підпункті 18 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке має маркування знаком відповідності цьому Технічному регламенту або Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2880), для проведення періодичного інспектування, проміжного інспектування, виняткових перевірок і використання;

рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в підпункті 18 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967, для проведення переоцінки відповідності.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на рухоме обладнання, що працює під тиском, яке введено в обіг до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967 "Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском" і не могло бути предметом переоцінки відповідності.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на рухоме обладнання, що працює під тиском, яке використовується виключно для перевезення небезпечних вантажів між Україною та третіми країнами автомобільними, залізничними або внутрішніми водними шляхами відповідно до вимог Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 17 листопада 2009 р. N 1727-VI (далі - Угода про перевезення вантажів водними шляхами), Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої України приєдналася згідно із Законом України від 2 березня 2000 р. N 1511-III (далі - Угода про дорожнє перевезення вантажів), додатка C до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України від 5 червня 2003 р. N 943-IV (далі - Конвенція), якщо інше не передбачено у додатках до зазначених угод.

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в обіг - надання рухомого обладнання, що працює під тиском, на ринку України вперше;

2) використання - наповнення, тимчасове зберігання, пов'язане з перевезенням, спорожнення та повторне наповнення рухомого обладнання, що працює під тиском;

3) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку рухомого обладнання, що працює під тиском, що перебуває в ланцюгу постачання такого обладнання;

4) виняткова перевірка - процедура, що регламентує проведення виняткової перевірки, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції;

5) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє рухоме обладнання, що працює під тиском, або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг);

6) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення рухомого обладнання, що працює під тиском, яке вже надане кінцевому користувачу;

7) власник - будь-яка фізична чи юридична особа, зареєстрована в установленому порядку, яка має у власності рухоме обладнання, що працює під тиском;

8) державний ринковий нагляд - діяльність органів державного ринкового нагляду (далі - орган ринкового нагляду) з метою забезпечення відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, встановленим вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;

9) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України рухоме обладнання, що працює під тиском, походженням з іншої країни;

10) маркування знаком Пі - нанесення маркування, яке свідчить, що рухоме обладнання, що працює під тиском, відповідає всім застосовним вимогам цього Технічного регламенту та вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції;

11) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання рухомого обладнання, що працює під тиском, для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

12) оператор - будь-яка фізична чи юридична особа, яка використовує рухоме обладнання, що працює під тиском;

13) переоцінка відповідності - процедура, що проводиться на вимогу власника чи оператора з метою виконання подальшої оцінки відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, що виготовлене та введене в експлуатацію до моменту обов'язкового застосування Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967;

14) періодичне інспектування - процедура, що регламентує проведення періодичної перевірки, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції;

15) призначений орган з оцінки відповідності - орган з оцінки відповідності, що є органом з інспектування, відповідає вимогам, встановленим у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції, та умовам, визначеним у пунктах 58 - 62 цього Технічного регламенту, і призначений в установленому законодавством порядку;

16) проміжне інспектування - процедура, що регламентує проведення проміжної перевірки, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції;

17) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання рухомого обладнання, що працює під тиском, яка надає таке обладнання на ринку України;

18) рухоме обладнання, що працює під тиском:

усі посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, главі 6.1 додатка до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та главі 6.2 додатка C до Конвенції;

цистерни, транспортні засоби-батареї та вагони-батареї, багатоелементні газові контейнери, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.8 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, главі 6.1 додатка до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та главі 6.8 додатка C до Конвенції;

обладнання, зазначене в абзацах другому та третьому цього підпункту, яке використовується відповідно до вимог, встановлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції для перевезення газів класу 2, крім газів або виробів класів 6.1, 6.2 та 7, а також для перевезення небезпечних речовин, що належать до інших класів, зазначених у додатку 1.

Під рухомим обладнанням, що працює під тиском, слід розуміти обладнання, яке включає газові балони (UN 2037) та не включає аерозолі (UN 1950), відкриті кріогенні посудини, газові балони дихальних апаратів, вогнегасники (UN 1044), рухоме обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у пункті 1.1.3.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, додатка до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатка C до Конвенції, а також рухоме обладнання, що працює під тиском, на яке не поширюються правила виготовлення та випробування пакування згідно з положеннями глави 3.3 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатка C до Конвенції;

19) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер, розповсюджувач, власник або оператор, який провадить господарську діяльність на платній основі або безоплатно;

20) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

Обов'язки виробників

6. Під час введення в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском, виробники забезпечують, щоб обладнання було розроблене, виготовлене та документально оформлене відповідно до вимог, визначених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

7. Якщо відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам була продемонстрована в процесі оцінки відповідності, визначеної у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті, виробники зобов'язані нанести на таке обладнання знак Пі згідно з пунктами 49 - 56 цього Технічного регламенту.

8. Виробники зберігають технічну документацію, зазначену у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції, протягом строку, визначеного у згаданих додатках.

9. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що введене ними в обіг рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції, та цьому Технічному регламенті, зобов'язані негайно вжити коригувальних заходів з метою приведення такого обладнання у відповідність, вилучення його з обігу або відкликання (залежно від обставин).

Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, виробники зобов'язані негайно поінформувати про це відповідний орган ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту, та вжиті коригувальні заходи.

10. Виробники документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

11. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду виробники подають йому інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу органу ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.

12. Виробники повинні надавати операторам лише ту інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції, та у цьому Технічному регламенті.

Обов'язки уповноважених представників

13. Виробники можуть на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов'язки, встановлені в пунктах 6 і 7 цього Технічного регламенту, та обов'язок щодо складення технічної документації не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

14. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника, зокрема:

зберігає технічну документацію для подання її на запити органів ринкового нагляду протягом періоду, визначеного у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції;

на обґрунтований запит органу ринкового нагляду подає такому органу державною мовою всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу ринкового нагляду співпрацює з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, на яке поширюється дія доручення, вимогам цього Технічного регламенту.

15. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника повинні зазначатися в сертифікаті відповідності згідно з додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатком C до Конвенції.

16. Уповноважені представники повинні надавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

Обов'язки імпортерів

17. Імпортери вводять в обіг лише рухоме обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

18. Перед введенням рухомого обладнання, що працює під тиском, в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник застосував відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на обладнання нанесено маркування знаком Пі та воно супроводжується сертифікатом відповідності, зазначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції.

Якщо імпортер вважає, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті, або має підстави так вважати, він не вводить таке обладнання в обіг до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами, про що повідомляє виробнику та відповідному органу ринкового нагляду.

19. Імпортери зазначають своє найменування та контактну адресу в сертифікаті відповідності, зазначеному у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції або в окремому додатку до сертифіката відповідності.

20. Імпортери забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції.

21. Імпортери, які вважають, що рухоме обладнання, що працює під тиском, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення зазначеного обладнання у відповідність із такими вимогами, вилучення його з обігу або відкликання (залежно від обставин).

Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, імпортери зобов'язані негайно поінформувати про це відповідний орган ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

Імпортери документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

22. Імпортери протягом періоду, визначеного у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції для виробників, зберігають копію технічної документації для надання її на запити органів ринкового нагляду та забезпечують можливість доступу органам ринкового нагляду до технічної документації.

23. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду імпортери подають йому державною мовою інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу такого органу ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно всіх заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.

24. Імпортери повинні подавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

Обов'язки розповсюджувачів

25. Розповсюджувачі надають на ринку рухоме обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті. Перед наданням рухомого обладнання, що працює під тиском, на ринку розповсюджувачі пересвідчуються, що на таке обладнання нанесено маркування знаком Пі, воно супроводжується сертифікатом відповідності, у якому безпосередньо або в додатку до якого зазначено інформацію, визначену в пункті 19 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті, він не надає таке обладнання на ринку до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами і повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу ринкового нагляду.

26. Розповсюджувачі забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції.

27. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції або у цьому Технічному регламенті, пересвідчуються у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу або відкликання (залежно від обставин). Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це виробнику або імпортеру та відповідному органу ринкового нагляду і подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

Розповсюджувачі документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

28. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду розповсюджувачі подають йому державною мовою інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу такого органу ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності наданого ними на ринку рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.

29. Розповсюджувачі повинні подавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

Обов'язки власників

30. Якщо власник вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції (зокрема вимогам щодо періодичної перевірки) та у цьому Технічному регламенті, він не надає таке обладнання на ринку або не використовує до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, власник повідомляє про це виробнику, імпортеру або розповсюджувачу, а також відповідному органу ринкового нагляду.

Власники документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

31. Власники забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції.

32. Власники повинні подавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

33. Вимоги пунктів 30 - 32 цього Технічного регламенту не застосовуються до фізичних осіб, що мають намір використовувати або використовують рухоме обладнання, що працює під тиском, для особистого чи побутового використання або в рамках дозвілля чи заняття спортом.

Обов'язки операторів

34. Оператори використовують лише рухоме обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

35. Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, оператор повідомляє про це власнику та органам ринкового нагляду.

Випадки, в яких обов'язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить рухоме обладнання, що працює під тиском, в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг рухоме обладнання, що працює під тиском, в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам, які застосовуються до нього, такий імпортер або розповсюджувач вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановлені в пунктах 6 - 12 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

37. Суб'єкти господарювання протягом щонайменше десяти років після введення рухомого обладнання, що працює під тиском, в обіг подають органам ринкового нагляду на їх запити інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм рухоме обладнання, що працює під тиском;

будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили рухоме обладнання, що працює під тиском.

Оцінка відповідності

38. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене в абзаці другому пункту 2 цього Технічного регламенту, повинно відповідати застосовним вимогам щодо оцінки відповідності, періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у пунктах 39 - 65 цього Технічного регламенту.

39. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене в абзаці третьому пункту 2 цього Технічного регламенту, повинно відповідати вимогам документації, відповідно до яких це обладнання було виготовлено. Таке обладнання підлягає періодичному інспектуванню, проміжному інспектуванню та винятковим перевіркам згідно з додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатком C до Конвенції та пунктами 40 - 65 цього Технічного регламенту.

40. Для знімних частин рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання може проводитися окрема оцінка відповідності.

Переоцінка відповідності

41. Переоцінка відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, зазначеного в абзаці четвертому пункту 2 цього Технічного регламенту, яке виготовлено та введено в експлуатацію до дати обов'язкового застосування Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967, проводиться згідно з додатком 2. Маркування знаком Пі в такому випадку наноситься згідно з додатком 2.

Загальні принципи маркування знаком Пі

42. Маркування знаком Пі наноситься виключно виробником або в разі проведення переоцінки відповідності відповідно до вимог, встановлених у додатку 2.

43. Знак Пі наноситься тільки на рухоме обладнання, яке:

відповідає вимогам, що стосуються оцінки відповідності, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті; або

відповідає вимогам, що стосуються переоцінки відповідності, визначеним у пункті 41 цього Технічного регламенту.

Знак Пі не наноситься на будь-яке інше рухоме обладнання, що працює під тиском.

44. Нанесення на обладнання знака Пі засвідчує, що виробник бере на себе відповідальність за відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, усім застосовним вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

45. Для цілей цього Технічного регламенту маркування знаком Пі є єдиним маркуванням, яке підтверджує відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам, визначеним в додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

46. Забороняється наносити на рухоме обладнання, що працює під тиском, маркування, позначення та написи, які за своїм значенням та формою можуть бути помилково прийняті за маркування знаком Пі та ввести в оману третю сторону. Будь-яке інше маркування наноситься на рухоме обладнання, що працює під тиском, лише за умови, якщо воно не впливає на видимість, розбірливість та значення маркування знаком Пі.

47. Знак Пі наноситься на знімні частини рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

48. Орган ринкового нагляду забезпечує належне виконання вимог, які регламентують нанесення знака Пі, а також вживає відповідних заходів у разі неправомірного використання маркування знаком Пі.

Правила та умови нанесення знака Пі

49. Маркуванням знаком Пі є нанесення символу такої форми:

 .

50. Мінімальна висота знака Пі становить 5 міліметрів. Для рухомого обладнання, що працює під тиском, з діаметром, який менше або дорівнює 140 міліметрів, мінімальна висота знака Пі становить 2,5 міліметра.

51. Пропорції знака Пі, наведені в пункті 49 цього Технічного регламенту, повинні бути дотримані. Сітка не становить частину маркування.

52. Маркування знаком Пі наноситься на рухоме обладнання, що працює під тиском, або на табличку з технічними даними, щоб воно було видимим, розбірливим і незмивним, а також на знімні частини рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

53. Знак Пі наносять перед введенням в обіг нового рухомого обладнання, що працює під тиском, або знімних частин рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

54. Маркування знаком Пі повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності (далі - призначений орган), залученого до перших перевірок і випробувань.

Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься самим органом або виробником за вказівкою такого органу.

55. Нанесення дати проведення періодичного інспектування або у разі доцільності проміжного інспектування супроводжується нанесенням ідентифікаційного номера призначеного органу, відповідального за періодичну перевірку.

56. Якщо температура навколишнього середовища періодично нижча за -20° C, можуть застосовуватися більш суворі стандарти стосовно робочої температури матеріалу, призначеного для рухомого обладнання, що працює під тиском, для використання під час внутрішніх перевезень небезпечних вантажів, до встановлення вимог, визначених додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатком C до Конвенції, до належних опорних температур для визначення кліматичних зон.

У такому випадку під час нанесення маркування знаком Пі на рухоме обладнання, що працює під тиском, включаючи знімні частини рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку, ідентифікаційний номер призначеного органу супроводжується позначкою "-40° C" або іншою відповідною позначкою низьких температур.

Вільний обіг рухомого обладнання, що працює під тиском

57. На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися наданню на ринку або використанню рухомого обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Вимоги до призначених органів

58. Призначені органи повинні відповідати загальним вимогам, установленим законом, спеціальним вимогам, визначеним у пункті 1.8.6.8 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, додатка C до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

59. Призначення органів для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

60. Призначений орган бере участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган бере участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів, утвореної згідно з пунктом 65 цього Технічного регламенту, забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовує документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, як загальні настанови.

Обов'язки призначених органів стосовно їх діяльності

61. Призначені органи здійснюють оцінку відповідності, періодичне інспектування, проміжне інспектування та виняткові перевірки відповідно до умов їх призначення та процедур, визначених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції.

62. Призначені органи здійснюють переоцінку відповідності відповідно до вимог, встановлених додатком 2.

Обов'язки призначених органів стосовно надання інформації

63. Призначені органи інформують орган, що призначає, про:

будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, зупинення дій або скасування документа про відповідність;

будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органів;

будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів ринкового нагляду.

Призначені органи на запит органу, що призначає, інформують його про діяльність з оцінки відповідності, проведену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу проведену діяльність, зокрема транскордонну діяльність, та роботи за договорами субпідряду.

64. Призначені органи подають іншим органам, призначеним згідно з цим Технічним регламентом, які проводять подібну оцінку відповідності, періодичне інспектування, проміжне інспектування та виняткові перевірки, які охоплюють те ж саме рухоме обладнання, що працює під тиском, відповідну інформацію з питань, пов'язаних з негативними, а також (на запит) позитивними результатами оцінки відповідності.

Координація призначених органів

65. Відповідна координація та співпраця між призначеними органами здійснюється у формі секторальної групи.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль рухомого обладнання, що працює під тиском

66. Державний ринковий нагляд і державний контроль введеного в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском, здійснюється відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Формальна невідповідність

67. Орган ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вжиття протягом визначеного строку заходів до усунення формальної невідповідності, якщо цей орган встановить будь-яку таку невідповідність:

маркування знаком Пі було нанесено на рухоме обладнання, що працює під тиском, з порушенням вимог, визначених у пунктах 42 - 56 цього Технічного регламенту;

не було нанесено маркування знаком Пі;

органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;

не виконано вимоги, визначені у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку C до Конвенції, та у цьому Технічному регламенті.

68. Якщо зберігається формальна невідповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, зазначена у пункті 67 цього Технічного регламенту, органи ринкового нагляду повинні вжити всіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного обладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено з обігу або відкликано.

Таблиця відповідності

69. Таблиця відповідності положень Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС та цього Технічного регламенту наведена в додатку 3.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
небезпечних речовин, які не відносяться до класу 2

Номер згідно з класифікацією ООН

Клас

Небезпечна речовина

1051

6.1

Водень ціаністий стабілізований із вмістом води менше ніж 3 відсотки

1052

8

Водень фтористий безводний

1745

5.1

Брому пентафторид, за винятком перевезення в цистернах

1746

5.1

Брому трифторид, за винятком перевезення в цистернах

1790

8

Кислоти фтористоводневої розчин, що містить водню фториу більше ніж 85 відсотків

2495

5.1

Йоду пентафторид, за винятком перевезення в цистернах

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ПРОЦЕДУРА
переоцінки відповідності

1. Процедура переоцінки відповідності - це засвідчення того, що рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене в абзаці четвертому пункту 2 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 536 (далі - Технічний регламент), яке виготовлене та введене в експлуатацію до дати обов'язкового застосування Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967, відповідає вимогам, встановленим у додатках до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 17 листопада 2009 р. N 1727-VI (далі - Угода про перевезення вантажів водними шляхами), Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 2 березня 2000 р. N 1511-III (далі - Угода про дорожнє перевезення вантажів), додатку C до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України від 5 червня 2003 р. N 943-IV (далі - Конвенція), та Технічного регламенту на момент проведення переоцінки відповідності.

2. Власник або оператор надають органу з оцінки відповідності, що відповідає типу A згідно із ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014, призначеному для проведення переоцінки відповідності (далі - призначений орган), інформацію про рухоме обладнання, що працює під тиском, за допомогою якої призначений орган ідентифікує обладнання (його походження, принципи конструкції та для ацетиленових балонів - детальну інформацію про пористий матеріал). Зазначена інформація повинна включати дані щодо обмеження використання обладнання та дані щодо можливого пошкодження або проведених ремонтних робіт.

3. Призначений орган повинен перевірити відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, такому ж рівню безпеки, вимоги до якого визначені у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції. Така перевірка проводиться на основі інформації, підготовленої відповідно до пункту 2 цього додатка, та у разі потреби за результатами додаткових перевірок.

4. Якщо результати перевірки, передбаченої пунктом 3 цього додатка, є задовільними, рухоме обладнання, що працює під тиском, підлягає періодичному інспектуванню, передбаченому у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку C до Конвенції. Якщо умови періодичного інспектування дотримані, призначеним органом, відповідальним за періодичне інспектування, або під його наглядом на обладнання наноситься маркування знаком Пі відповідно до пунктів 42 - 46 Технічного регламенту.

Після цього наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу, відповідального за періодичне інспектування. Призначений орган, відповідальний за періодичне інспектування, видає сертифікат про проведення переоцінки відповідності згідно з пунктом 6 цього додатка.

5. У разі серійного виробництва посудин під тиском переоцінка відповідності окремих посудин, зокрема клапанів та іншого допоміжного устатковання, що використовується для перевезення, може проводитися призначеним органом, відповідальним за періодичне інспектування відповідного рухомого обладнання, що працює під тиском, за умови, що відповідність типу було перевірено згідно з пунктом 3 цього додатка призначеним органом та видано сертифікат про переоцінку відповідності типу. Після маркування знаком Пі наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу, відповідального за періодичне інспектування.

6. У будь-якому випадку призначений орган, відповідальний за періодичне інспектування, видає сертифікат про переоцінку відповідності, який містить, зокрема, таку інформацію:

ідентифікаційний номер призначеного органу, відповідального за періодичне інспектування, який видав сертифікат, та ідентифікаційний номер призначеного органу згідно з пунктом 3 цього додатка;

найменування і місцезнаходження виробника або оператора, зазначених в пункті 2 цього додатка;

номер сертифіката про переоцінку відповідності типу у разі застосування процедури, передбаченої пунктом 5 цього додатка;

ідентифікаційний номер рухомого обладнання, що працює під тиском, з нанесеним маркуванням знаком Пі, у тому числі серійний номер або номери;

дату видачі сертифіката.

7. Якщо застосовується процедура, передбачена пунктом 5 цього додатка, призначений орган видає сертифікат про переоцінку відповідності типу, в якому повинні зазначатися, зокрема:

ідентифікаційний номер призначеного органу, який видав сертифікат;

найменування і місцезнаходження виробника або володільця оригіналу типового зразка для рухомого обладнання, що працює під тиском, яке підлягає переоцінці відповідності, якщо володілець не є виробником;

дані, що дозволяють ідентифікувати рухоме обладнання, що працює під тиском, яке випускається серійно;

дату видачі сертифіката;

примітку такого змісту: "Цей сертифікат не дає право на виробництво рухомого обладнання, що працює під тиском, або його частин".

8. Нанесення на обладнання маркування знаком Пі свідчить про те, що власник або оператор бере на себе відповідальність за відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, усім вимогам, передбаченим Технічним регламентом, що застосовуються до нього на момент проведення переоцінки відповідності.

9. У разі застосування положення пункту 56 Технічного регламенту наноситься позначка низьких температур, передбачена у зазначеному пункті.

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Стаття 1(1)
Стаття 1 (2)
Стаття 1 (3)
Стаття 1 (4)
Стаття 2
Стаття 3
Стаття 4 (1)
Стаття 4 (2)
Стаття 4 (3)
Стаття 4 (4)
Стаття 4 (5)
Стаття 4 (6)
Стаття 4 (7)
Стаття 5 (1)
таття 5 (2)
Стаття 5 (3)
Стаття 5 (4)
Стаття 6 (1)
Стаття 6 (2)
Стаття 6 (3)
Стаття 6 (4)
Стаття 6 (5)
Стаття 6 (6)
Стаття 6 (7)
Стаття 6 (8)
Стаття 7 (1)
Стаття 7 (2)
Стаття 7 (3)
Стаття 7 (4)
Стаття 7 (5)
Стаття 8 (1)
Стаття 8 (2)
Стаття 8 (3)
Стаття 8 (4)
Стаття 9 (1)
Стаття 9 (2)
Стаття 10
Стаття 11
Стаття 12 (1)
Стаття 12 (2)
Стаття 12 (3)
Стаття 13
Стаття 14 (1)
Стаття 14 (2)
Стаття 14 (3)
Стаття 14 (4)
Стаття 14 (5)
Стаття 14 (6)
Стаття 14 (7)
Стаття 15 (1)
Стаття 15 (2)
Стаття 15 (3)
Стаття 15 (4)
Стаття 15 (5)
Стаття 15 (6)
Стаття 15 (7)
Стаття 15 (8)
Стаття 16
Стаття 17
Стаття 18
Стаття 19
Стаття 20 (1)
Стаття 20 (2)
Стаття 20 (3)
Стаття 20 (4)
Стаття 21
Стаття 22
Стаття 23
Стаття 24
Стаття 25
Стаття 26 (1)
Стаття 26 (2)
Стаття 26 (3)
Стаття 27 (1)
Стаття 27 (2)
Стаття 28
Стаття 29
Стаття 30
Стаття 31
Стаття 32
Стаття 33 (1)
Стаття 33 (2)
Стаття 34
Стаття 35
Стаття 36
Стаття 37
Стаття 38
Стаття 39
Стаття 40
Стаття 41
Стаття 42
Стаття 43
Стаття 44
Додаток I
Додаток II
Додаток III

пункт 1
пункт 2
пункт 3
пункт 4
пункт 5
 
пункт 6
пункт 7
пункт 8
пункт 9
пункт 10
пункт 11
пункт 12
пункт 13
пункт 14
пункт 15
пункт 16
пункт 17
пункт 18
пункт 19
пункт 20
пункт 21
пункт 22
пункт 23
пункт 24
пункт 25
пункт 26
пункт 27
пункт 28
пункт 29
пункт 30
пункт 31
пункт 32
пункт 33
пункт 34
пункт 35
пункт 36
пункт 37
пункт 38
пункт 39
пункт 40
пункт 41
пункт 42
пункт 43
пункт 44
пункт 45
пункт 46
пункт 47
пункт 48
пункт 49
пункт 50
пункт 51
пункт 52
пункт 53
пункт 54
пункт 55
 
пункт 57
 
 
 
пункт 58
 
пункт 59
пункт 60
 
 
 
 
 
пункт 61
пункт 62
 
пункт 63
пункт 64
 
пункт 65
пункт 66
 
 
пункт 67
пункт 68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
додаток 1
пункт 56
додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. N 536

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Рухоме обладнання, що працює під тиском

постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 536 "Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском"

-"- ".

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.