Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2023 р. № 1180

Київ

Про затвердження Порядку подання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі

Відповідно до Закону України “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”, статей 17, 18, 21 і 22 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, статей 25 і 26 Закону України “Про ветеринарну медицину”, статей 19 і 20 Закону України “Про карантин рослин”, статей 15 і 18 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі, що додається.

2. Міністерству економіки забезпечити взаємодію з центральними органами виконавчої влади щодо підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі та інформування Секретаріату Світової організації торгівлі та членів Світової організації торгівлі.

3. Національному банку, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Службі безпеки рекомендувати застосовувати Порядок подання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі, затверджений цією постановою.

4. Міністерству економіки надавати роз’яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

        Прем’єр-міністр України                               Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2023 р. № 1180

ПОРЯДОК
подання інформації для підготовки повідомлень, відповідей
та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі

1. Цей Порядок визначає процедуру подання центральними органами виконавчої влади інформації для підготовки повідомлень України, відповідей на обґрунтовані запити від членів СОТ щодо поданих Україною відомостей про заходи торговельної політики та підготовки обґрунтованих запитів до членів СОТ відповідно до вимог багатосторонніх торговельних угод, які є додатками до Угоди про заснування СОТ, учиненої в
м. Марракеші 15 квітня 1994 року.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про ветеринарну медицину”, “Про карантин рослин”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

3. Центральні органи виконавчої влади подають Мінекономіки у випадках, зазначених у  пунктах 7—19 цього Порядку, інформацію про:

розроблення, прийняття і затвердження ветеринарно-санітарних, санітарних і фітосанітарних заходів (стаття 7, пункти 5—6 додатка В до Угоди СОТ про застосування санітарних і фітосанітарних заходів);

розроблення, прийняття і затвердження технічних регламентів і процедур оцінки відповідності (пункти 2.9—2.10 статті 2, пункти 5.6—5.7 статті 5 Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі);

встановлення, застосування процедур ліцензування імпорту та зміни до них (пункт 4 статті 1, пункти 1—4 статті 5, пункт 3 статті 7, пункт 2 статті 8 Угоди СОТ про процедури ліцензування імпорту);

застосування заходів у сфері сільського господарства (підпункт (b) пункту 1 статті 12, пункти 2—3 статті 18 Угоди СОТ про сільське господарство);

застосування заходів з визначення митної вартості товарів (пункт 2 статті 22 Угоди СОТ про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року);

застосування заходів, що впливають на торгівлю послугами (пункт 3 статті ІІІ, пункт 4 статті VII, пункти 4—5 статті VIII, пункт 2 статті X Генеральної угоди про торгівлю послугами, підпункту (с) пункту 5 Додатка щодо телекомунікацій до Генеральної угоди про торгівлю послугами);

застосування заходів державної підтримки галузей промислового виробництва (стаття 25, пункт 32.6 статті 32 Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи);

застосування заходів щодо діяльності державних торговельних підприємств (Домовленість СОТ про тлумачення статті XVII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року);

застосування заходів щодо спрощення процедур торгівлі (пункт 4 статті 1, пункт 4.3 статті 10, пункт 6.2 статті 10, пункт 2.2 статті 12 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі).

4. Центральні органи виконавчої влади подають Мінекономіки інформацію про:

проекти змін, що вносяться до ветеринарно-санітарних, санітарних, фітосанітарних заходів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності, що можуть мати істотний вплив на торгівлю товарами  інших членів СОТ;

проекти ветеринарно-санітарних, санітарних, фітосанітарних заходів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності, що можуть мати істотний вплив на торгівлю товарами інших членів СОТ;

прийняті нормативно-правові акти, зміни до них, які стосуються застосування заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, що можуть мати істотний вплив на торгівлю товарами і послугами інших членів СОТ.

5. Мінекономіки здійснює взаємодію з центральними органами виконавчої влади щодо подання інформації для підготовки повідомлень України, які містять відомості про заходи торговельної політики, зобов’язання щодо інформування про які передбачені вимогами багатосторонніх торговельних угод СОТ, підготовки відповідей на обґрунтовані запити від членів СОТ щодо поданих Україною відомостей про заходи торговельної політики та підготовки обґрунтованих запитів до членів СОТ.

6. Мінекономіки здійснює опрацювання інформації, поданої центральними органами виконавчої влади згідно з пунктом 4 цього Порядку, підготовку і надсилання Секретаріату СОТ повідомлень у строки та за формами, що визначені рішеннями комітетів СОТ, Ради СОТ з питань торгівлі послугами, Робочої групи СОТ з питань державних торговельних підприємств.

7. Мінекономіки інформує Секретаріат СОТ про проекти ветеринарно-санітарних, санітарних, фітосанітарних заходів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності, згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів, Комітету СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі, якщо зазначені проекти:

розроблені у разі відсутності міжнародних стандартів (інструкцій, настанов або рекомендацій) для забезпечення належного рівня захисту життя або здоров’я тварин чи рослин і пов’язаного з цим здоров’я людей або міжнародного стандарту, настанови чи рекомендації міжнародної організації стандартизації щодо процедури оцінки відповідності;

розроблені без дотримання (повністю або частково) міжнародних стандартів (інструкцій, настанов або рекомендацій) для забезпечення належного рівня захисту життя або здоров’я тварин чи рослин і пов’язаного з цим здоров’я людей або технічний зміст розробленого технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності не відповідає технічному змісту міжнародних стандартів, настанов чи рекомендацій міжнародних організацій стандартизації щодо процедур оцінки відповідності;

можуть мати істотний вплив на торгівлю товарами інших членів СОТ.

8. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником проекту нормативно-правового акта, яким затверджується ветеринарно-санітарний, санітарний, фітосанітарний захід або технічний регламент, процедура оцінки відповідності чи вносяться зміни до ветеринарно-санітарного, санітарного, фітосанітарного заходу або технічного регламенту, процедури оцінки відповідності, протягом п’яти робочих днів після розміщення на власному офіційному веб-сайті відповідного проекту нормативно-правового акта інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів, Комітету СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі.

9. У разі виникнення або загрози виникнення невідкладних проблем у сфері захисту життя чи здоров’я людей, тварин або рослин, охорони навколишнього природного середовища чи природних ресурсів або національної безпеки, які вимагають термінового прийняття нормативно-правового акта, яким затверджується ветеринарно-санітарний, санітарний, фітосанітарний захід або технічний регламент, процедура оцінки відповідності, центральний орган виконавчої влади, що є розробником відповідного проекту нормативно-правового акта, протягом п’яти робочих днів інформує Мінекономіки про прийнятий нормативно-правовий акт шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів, Комітету СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі.

10. Мінекономіки інформує Секретаріат СОТ про прийняті нормативно-правові акти, зміни до них, які стосуються заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, що можуть мати істотний вплив на торгівлю товарами і послугами інших членів СОТ, згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів, Комітету СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі, Комітету СОТ з питань ліцензування імпорту, Комітету СОТ з питань сільського господарства, Комітету СОТ з питань спрощення процедур торгівлі, Ради СОТ з питань торгівлі послугами.

11. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником прийнятого нормативно-правового акта, яким затверджується ветеринарно-санітарний, санітарний, фітосанітарний захід або технічний регламент, процедура оцінки відповідності, про проект якого поінформовано Секретаріат СОТ, протягом п’яти робочих днів після його офіційного опублікування інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів, Комітету СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі.

12. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником прийнятого нормативно-правового акта, яким затверджується ветеринарно-санітарний, санітарний, фітосанітарний захід або технічний регламент, процедура оцінки відповідності, про проект якого не поінформовано Секретаріат СОТ, протягом п’яти робочих днів після його офіційного опублікування інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів, Комітету СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі.

13. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником прийнятого нормативно-правового акта, який стосується встановлення, зміни процедур ліцензування імпорту, протягом п’яти робочих днів після його офіційного опублікування інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань ліцензування імпорту.

14. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником прийнятого нормативно-правового акта, який стосується:

запровадження будь-якого нового або зміни діючого заходу з надання внутрішньої підтримки виробникам сільськогосподарської продукції відповідно до критеріїв, визначених у додатку 2 до Угоди про сільське господарство, протягом п’яти робочих днів після його офіційного опублікування інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань сільського господарства;

встановлення будь-якої нової заборони або обмеження на експорт продуктів харчування відповідно до підпункту aпункту 2 статті ХІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року, перед запровадженням такого заходу інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань сільського господарства. Зазначена інформація подається у разі, коли Україна є нетто-експортером продукту харчування, якого стосується заборона або обмеження.

15. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником прийнятого нормативно-правового акта, який стосується внесення змін до правил визначення митної вартості товарів, протягом п’яти робочих днів після його офіційного опублікування інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації про сферу регулювання, зміст і джерело опублікування прийнятого нормативно-правового акта.

16. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником прийнятого нормативно-правового акта, який стосується внесення змін до процедур імпорту, експорту, транзиту, форм і документів, необхідних для здійснення імпорту, експорту, транзиту, джерел їх опублікування, роботи механізму “єдиного вікна”, провадження митної брокерської діяльності, протягом п’яти робочих днів після його офіційного опублікування інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань спрощення процедур торгівлі.

17. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником прийнятого нормативно-правового акта, який стосується внесення змін до правил, що впливають на торгівлю в секторах послуг, зазначених у зобов’язаннях за Генеральною угодою про торгівлю послугами, надання нових монопольних прав щодо постачання послуги, ексклюзивних постачальників послуг, внесення змін до правил, що впливають на використання електронних комунікаційних мереж та послуг загального користування, протягом п’яти робочих днів після його офіційного опублікування інформує про це Мінекономіки шляхом подання інформації згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Ради СОТ з питань торгівлі послугами.

18. Мінекономіки регулярно інформує Секретаріат СОТ згідно з формами регулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітету СОТ з питань сільського господарства, Робочої групи СОТ з питань державних торговельних підприємств, Комітету СОТ з питань субсидій та компенсаційних заходів, Комітету СОТ з питань ліцензування імпорту про заходи, що стосуються:

внутрішньої підтримки, наданої у попередньому році виробникам сільськогосподарської продукції, — до 30 квітня поточного року;

експортних субсидій, наданих у попередньому році виробникам сільськогосподарської продукції, — до 30 січня поточного року;

діяльності державних торговельних підприємств з винятковими або особливими правами під час здійснення імпортних та експортних операцій за два попередніх роки — до 30 червня поточного року;

державної підтримки галузей промислового виробництва за два попередніх роки — до 30 червня поточного року;

процедур ліцензування імпорту — до 30 вересня поточного року.

19. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику з питань, зазначених у пункті 18 цього Порядку, щонайменше за 15 робочих днів до граничного строку надсилання Мінекономіки регулярного повідомлення Секретаріату СОТ подає Мінекономіки таке повідомлення.

20. У разі отримання Мінекономіки обґрунтованого запиту від члена СОТ, що стосується подання інформації про законодавство у відповідній сфері торгівлі товарами та/або надання послуг, підготовка відповіді на який потребує залучення іншого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику у відповідній сфері, Мінекономіки протягом п’яти робочих днів надсилає такий запит до відповідного центрального органу виконавчої влади.

21. Центральний орган виконавчої влади, до якого надіслано обґрунтований запит, протягом десяти робочих днів з дня його отримання надсилає Мінекономіки інформацію по суті порушених у такому запиті питань для підготовки відповіді члену СОТ.

22. У разі отримання Мінекономіки обґрунтованого запиту від члена СОТ щодо поданих Україною відомостей про заходи торговельної політики Мінекономіки протягом п’яти робочих днів надсилає такий запит до центрального органу виконавчої влади, що є розробником проекту відповідного нормативно-правового акта.

23. Центральний орган виконавчої влади, що є розробником проекту відповідного нормативно-правового акта, протягом десяти робочих днів з дня його отримання надсилає Мінекономіки інформацію по суті порушених в обґрунтованому запиті питань для підготовки відповіді члену СОТ.

24. У разі отримання від Мінекономіки інформації щодо розроблення або затвердження членом СОТ ветеринарно-санітарного, санітарного, фітосанітарного заходу, технічного регламенту, стандарту, процедури оцінки відповідності, що може мати істотний вплив на торгівлю України відповідними товарами, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику у відповідній сфері, надсилає Мінекономіки пропозиції щодо подання обґрунтованого запиту до члена СОТ.

25. З метою підготовки Мінекономіки обґрунтованого запиту до члена СОТ центральний орган виконавчої влади, який передбачає можливий негативний вплив розроблення або затвердження членом СОТ ветеринарно-санітарного, санітарного, фітосанітарного заходу, технічного регламенту, стандарту, процедури оцінки відповідності на торгівлю України відповідними товарами, надсилає Мінекономіки інформацію щодо члена СОТ, який застосовує відповідний захід; номера повідомлення, стосовно якого робиться обґрунтований запит; визначення сфери, якої стосується захід (опис товару, вид процедури, що надається, тощо); обґрунтування та доказів, що підтверджують негативний вплив застосування заходу; пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта, яким затверджується захід, з метою усунення дискримінації, що може негативно впливати на торгівлю України відповідними товарами.

26. Підготовка інформації центральним органом виконавчої влади для подання Мінекономіки обґрунтованого запиту до члена СОТ щодо розроблення або затвердження ним ветеринарно-санітарного, санітарного, фітосанітарного заходу, технічного регламенту, стандарту, процедури оцінки відповідності здійснюється з урахуванням строків надсилання обґрунтованого запиту, встановлених членом СОТ.

27. Мінекономіки здійснює опрацювання інформації, отриманої від центрального органу виконавчої влади, щодо наявності підстав для підготовки обґрунтованого запиту до члена СОТ, надсилає такий запит до члена СОТ та інформує центральний орган виконавчої влади, який подав пропозиції щодо подання обґрунтованого запиту до члена СОТ, про відповідь, отриману від члена СОТ.

____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.