Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 05 грудня 2023 р. № 1279

Київ

Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 19 та частини четвертої статті 46 Закону України “Про управління відходами” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2025 року.

 

     Прем’єр-міністр України                 Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2023 р. № 1279

ПОРЯДОК
створення та адміністрування інформаційної системи
управління відходами

1. Цей Порядок визначає процедуру створення, забезпечення адміністрування та функціонування інформаційної системи управління відходами, яка ведеться у вигляді електронної бази даних з метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів та забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами у сфері управління відходами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про управління відходами”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про адміністративні послуги”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про адміністративну процедуру”,
“Про інформацію”, Положенні про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, 
ст. 5264).

3. Інформаційна система управління відходами (далі — інформаційна
система) — це функціональний модуль Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” (далі — платформа “ЕкоСистема”), який забезпечує доступ до інформації про відходи, виробників продукції, організації розширеної відповідальності виробника, суб’єктів господарювання у сфері оброблення відходів у вигляді електронної бази даних.

4. Держателем та адміністратором інформаційної системи є Міндовкілля.

5. Доступ до інформаційної системи здійснюється через платформу “ЕкоСистема”.

6. Інформаційна система забезпечує:

1) ведення обліку суб’єктів господарювання у сфері управління відходами;

2) можливість подання документів суб’єктом господарювання в електронній формі з метою одержання дозвільних документів;

3) автоматизацію процесів надання електронних публічних послуг, документів дозвільного характеру та ліцензій в електронній формі;

4) узагальнення, звітність та аналіз інформації в реєстрах у сфері управління відходами;

5) оптимізацію обліку відходів та управління ними;

6) здійснення контролю за транскордонним перевезенням відходів;

7) здійснення контролю за передачею відходів між суб’єктами у сфері управління відходами;

8) автоматичне первинне внесення інформації до  звітних документів на підставі внесеної до інформаційної системи інформації суб’єктом у сфері управління відходами;

9) ведення та облік матеріально-технічної бази з управління небезпечними відходами та їх перевірку (до отримання ліцензії, планові та позапланові заходи здійснення державного нагляду (контролю);

10) ведення обліку несанкціонованих сміттєзвалищ відходів, власник яких не встановлений;

11) електронну інформаційну взаємодію з національними електронними інформаційними ресурсами, іншими інформаційно-комунікаційними системами.

7. Користувачі платформи “ЕкоСистема”, суб’єкти, які підпадають під дію Закону України “Про управління відходами”, через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема” повинні створити обліковий запис у функціональному модулі е-Відходи та внести до  інформаційної системи інформацію та відомості щодо:

ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ/РНОКПП;

кодів видів економічної діяльності;

контактної інформації субʼєктів у сфері управління відходами;

місцезнаходження об’єкта збирання, зберігання, відновлення та/або видалення відходів/місця утворення відходів;

опису основної діяльності, під час якої відходи утворюються, оброблюються;

проектної потужності місця утворення відходів, об’єкта оброблення відходів тощо.

8. Заповнення облікового запису здійснюється після проходження електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису та/або печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або інших засобів електронної ідентифікації, що забезпечують аналогічний рівень довіри до засобів електронної ідентифікації, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

9. Після заповнення користувачем необхідної інформації та відомостей облікового запису в електронному кабінеті користувача йому стають доступні такі підсистеми та підмодулі інформаційної системи:

1) підсистема надання адміністративних послуг, яка забезпечує отримання суб’єктами господарювання електронних публічних послуг з видачі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, видачі висновку на здійснення транскордонного перевезення відходів, подання документів на отримання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення відходів та інших електронних публічних послуг у сфері управління відходами, визначених законодавством.

Підсистема складається з:

підмодуля “Облік об’єктів оброблення відходів”, який забезпечує ведення та декларування наявності матеріально-технічної бази з управління відходами, що дає змогу автоматизувати та систематизувати діяльність, яка пов’язана з управлінням відходами;

підмодуля “Проведення перевірки до отримання ліцензії та здійснення заходів державного нагляду (контролю)”, який дає змогу забезпечити додаткове оперативне інформування суб’єкта (ліцензіата/здобувача ліцензії) засобами системи про здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання ліцензійних вимог та/або проведення перевірки до отримання ліцензії  здобувачем ліцензії співробітниками Міндовкілля із забезпеченням фіксації історії перевірок з усією документацію, що утворюється в результаті здійснення заходів державного нагляду/перевірок для суб’єкта у сфері управління відходами;

підмодуля “Управління видачею дозволів на оброблення відходів”, який забезпечує автоматизацію, контроль, наповнення реєстру дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів та облік документів дозвільного характеру;

підмодуля “Управління перевіркою ліцензійних умов”, який забезпечує функціонування автоматизованого робочого місця, що дає змогу автоматизувати процес проведення перевірки матеріально-технічної бази здобувачів ліцензії, здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов ліцензіатами, облік протоколів адміністративних правопорушень, складених представниками органу ліцензування, та іншу діяльність, що включає перевірки дотримання ліцензійних умов та матеріально-технічної бази ліцензіата;

підмодуля “Транскордонне перевезення відходів”, який є автоматизованим модулем фіксації відходів, що імпортуються/експортуються в рамках транскордонного перевезення відходів;

підмодуля “Провадження ліцензійної діяльності”, який забезпечує здобувачу ліцензії автоматизоване робоче місце провадження діяльності з відходами, що передбачає отримання ліцензії;

підмодуля “Управління надання електронних публічних послуг”, який є системою управління електронними публічними послугами у сфері управління відходами. Автоматизація процесу подання документів, обробки документів уповноваженими особами та отримання послуг заявниками.

Надання електронних публічних послуг здійснюється за заявами, поданими в електронній формі через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема” або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія).

Заява подається користувачами, що пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або інших засобів електронної ідентифікації, що забезпечують аналогічний рівень довіри до засобів електронної ідентифікації, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Заява може подаватися користувачем, а у разі подання через платформу “ЕкоСистема” і уповноваженою ним особою.

Форми заяв та інших документів, що додаються до заяв про видачу документів дозвільного характеру, ліцензій та інших електронних публічних послуг, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі подання заяви уповноваженою суб’єктом господарювання особою до заяви додається копія документа, що засвідчує його повноваження.

На електронні копії (скановані копії або фотокопії) оригіналів паперових документів накладається електронний підпис та/або печатка суб’єкта господарювання, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Надсилання додатків до заяви у форматі PDF або JPEG в електронній формі здійснюється з урахуванням таких вимог:

електронні копії (скановані копії або фотокопії) оригіналів паперових документів, що додаються, повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”;

будь-який текст на всіх електронних зображеннях повинен бути розбірливим;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого розміру для завантаження такий файл розділяється на кілька файлів без пропущення сторінок та із збереженням їх послідовності відповідно до оригіналу документа.

Заява формується підсистемою надання адміністративних послуг в електронному кабінеті користувача платформи “ЕкоСистема” або засобами Порталу Дія на підставі зазначених даних та подається Міндовкіллю з використанням електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Заява та додатки до неї, сформовані, підписані та подані через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема” або за допомогою засобів Порталу Дія, вважаються отриманими та автоматично реєструються в інформаційній системі.

Рішення про надання електронної публічної послуги оформляються в електронній формі та засвідчуються шляхом накладення уповноваженим співробітником Міндовкілля кваліфікованого електронного підпису.

Відомості за результатами надання електронної публічної послуги, ліцензій автоматично програмними засобами підсистеми надання адміністративних послуг вносяться до відповідних реєстрів.

Кожному рішенню під час внесення до реєстру автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер.

Із реєстрів через електронний кабінет користувача можливо отримати витяг щодо прийнятих рішень.

Інформування користувача про прийняті рішення здійснюється шляхом надсилання повідомлення програмними засобами інформаційної системи через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема” або іншими електронними засобами комунікації;

2) підсистема звітності забезпечує отримання, аналіз та узагальнення інформації про обсяг, код та найменування, джерела утворення відходів, зміну власника відходів, онлайн-інформування про збирання, перевезення та оброблення відходів.

Подання звітності до інформаційної системи здійснюється в електронній формі через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема” суб’єктами, визначеними статтею 48 Закону України “Про управління відходами”, або уповноваженими ними особами шляхом заповнення електронних звітних форм, затверджених Міндовкіллям, з використанням електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Для здійснення обліку відходів та операцій з управління відходами користувачі зобов’язані вести облік утворення відходів та здійснювати операції з управління відходами в електронній формі в підсистемі звітності.

Звітність подається користувачем, що пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або інших засобів електронної ідентифікації, що забезпечують аналогічний рівень довіри до засобів електронної ідентифікації, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

У разі припинення суб’єктом господарювання діяльності у сфері управління відходами такий суб’єкт господарювання вносить відповідні записи до електронної підсистеми звітності через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема”.

Звітність може подаватися користувачем платформи “ЕкоСистема” або уповноваженою особою.

У разі подання заяви уповноваженою суб’єктом господарювання особою обов’язково додається копія документа, що засвідчує його повноваження.

Звітність, подана через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема”, вважається отриманою та автоматично реєструється засобами інформаційної системи.

Відомості за результатами поданої звітності автоматично програмними засобами підсистеми звітності вносяться до відповідних реєстрів;

3) підсистема реєстрів — єдина система централізованого узагальнення, зберігання даних та управління реєстрами про відходи, що забезпечує уніфікацію структури реєстрів та баз даних, усунення дублювання функцій та нераціонального використання коштів державного бюджету на збирання та накопичення однотипної інформації в різних місцях. Забезпечує доступ та оприлюднення державних реєстрів відкритих даних.

Ведення реєстрів здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Підсистема реєстрів складається з:

Реєстру субʼєктів господарювання, які зобов’язані подавати декларацію про відходи;

Реєстру дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів;

Реєстру ліцензій на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

Реєстру письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновків на транскордонне перевезення відходів;

Реєстру виробників продукції, щодо якої встановлено розширену відповідальність виробника;

Реєстру організацій розширеної відповідальності виробника;

Реєстру побічних продуктів (Реєстр суб’єктів господарювання, у виробничому процесі яких дана речовина або предмет визначено як побічний продукт);

Реєстру припинення статусу відходів (Реєстр суб’єктів господарювання, які декларують припинення статусу відходів);

Реєстр суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та зберігання відходів;

Реєстру суб’єктів господарювання на здійснення операцій з перевезення відходів;

інших реєстрів, визначених законодавством.

10. Інформаційна система, крім визначених в цьому Порядку підсистем містить:

підмодуль “Єдина система нотифікації користувачів електронних кабінетів”, який виконує функцію надсилання електронних повідомлень для забезпечення найбільш ефективних засобів швидкого інформування користувачів. Містить шаблони повідомлень;

підмодуль “Електронний кабінет суб’єкта господарювання”, який є  електронним кабінетом, побудованим на принципах SPA (Single Page Application), що забезпечує отримання користувачами візуального інтерфейсу для взаємодії з внутрішніми модулями, які доступні в межах його бізнес-процесів: отримання ліцензій, адміністративних послуг тощо. Доступ до функціоналу розподіляється згідно з розподіленими ролями користувачів;

підмодуль “Електронний кабінет співробітника Міндовкілля”, який є автоматизованим робочим місцем співробітника Міндовкілля для виконання необхідних функцій електронної взаємодії у сфері управління відходами;

підмодуль “Електронний кабінет Держекоінспекції”, який є автоматизованим робочим місцем співробітника Держекоінспекції для виконання необхідних функцій електронної взаємодії, у тому числі державного нагляду (контролю);

підмодуль “Електронний кабінет облдержадміністрації, органу місцевого самоврядування”, який є автоматизованим робочим місцем співробітника облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування для виконання необхідних функцій електронної взаємодії із суб’єктами управління відходами.

11. Електронна інформаційна взаємодія між інформаційною системою та іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з дотриманням Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”,  “Про публічні електронні реєстри”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, інших нормативно-правових актів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2023 р. № 1279

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 31, ст. 1181).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1307).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 44, ст. 2191).

4. Пункти 2 та 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України у сфері поводження з відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1518 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1935).

5. Пункти 10, 13 та 17 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 748 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3041).

6. Пункти 23 та 27 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

7. Пункти 24 та 27 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 76, ст. 2432).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073 “Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 80, ст. 4841).

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.