Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2013 р. N 927

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 червня 2014 року N 253,
від 23 січня 2015 року N 65,
від 4 червня 2015 року N 391,
від 23 березня 2016 року N 224,
від 1 липня 2016 року N 402,
від 22 грудня 2016 року N 973,
 від 4 грудня 2019 року N 1065,
від 23 вересня 2020 року N 967,
від 28 жовтня 2021 року N 1118,
від 16 березня 2022 року N 292,

від 10 травня 2022 року р. N 555,

від 13 травня 2022 року р. N 570,

від 23 січня 2024 року р. N 75  

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. N 927

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

(У тексті Технічного регламенту: слова "постачальник" в усіх відмінках і "продавець" замінено словом "розповсюджувач" у відповідному відмінку; слово "покупець" в усіх відмінках замінено словом "користувач" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 967)

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі - палива), що вводяться в обіг та реалізуються на території України, з метою захисту життя та здоров'я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Технічний регламент розроблений на основі Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 93/12/ЄС, Директиви 2009/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС, що стосується технічних вимог, пов'язаних з бензином, дизельним пальним та газойлем, а також про введення механізму, який дозволяє скорочувати викиди парникових газів, та про внесення змін до Директиви Ради 1999/32/ЄС, що стосується технічних вимог, пов'язаних з паливом, що використовується для суден внутрішньої навігації, та про скасування Директиви 93/12/ЄС та Директиви 2016/802/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 2
3.01.2024 р. N 75)

 

2. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

палива, що виробляють та/або постачають згідно з державним замовленням, що перебувають на зберіганні на підприємствах державного матеріального резерву, а також для потреб оборони держави та ліквідації надзвичайних ситуацій;

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

палива, які споживають для власних виробничо-технологічних потреб на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах, нафто- та газопереробних підприємствах і які не дозволяється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій;

автомобільні бензини з об'ємною часткою біоетанолу більш як 10 відсотків;

дизельні палива з об'ємною часткою метилових/етилових естерів жирних кислот більш як 7 відсотків;

автомобільні бензини, які не відповідають вимогам, встановленим пунктом 12 цього Технічного регламенту, вироблені на виробничих потужностях ПАТ "Укргазвидобування" до 30 червня 2016 р., за умови їх реалізації на тендерах виключно для потреб Міноборони та Держрезерву або за рішенням Кабінету Міністрів України;

дизельні палива, які не відповідають вимогам, встановленим пунктом 13 цього Технічного регламенту, вироблені на виробничих потужностях ПАТ "Укргазвидобування" до 30 вересня 2016 р., за умови їх реалізації через роздрібну мережу автозаправних станцій ПАТ "Укргазвидобування", на аукціонах (публічних торгах) чи тендерах (виключно для потреб Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, а також Держрезерву, Державної спеціальної служби транспорту та для забезпечення паливом рухомого складу, що належить ПАТ "Укрзалізниця") або за рішенням Кабінету Міністрів України;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 253,
абзац шостий пункту 2 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. N 65,
від 04.06.2015 р. N 391,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 224)

дизельні палива, які не відповідають вимогам, установленим пунктом 13 цього Технічного регламенту, які перебувають на балансі дочірнього підприємства "ПрикарпатЗахідтранс" до 31 грудня 2016 р., за умови їх реалізації на аукціонах (публічних торгах) чи тендерах (виключно для потреб Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Національної гвардії та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС та для забезпечення рухомого складу, що належить ПАТ "Укрзалізниця");

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 р. N 402)

обіг та введення в обіг котельних палив (мазутів), що не відповідають вимогам, установленим пунктом 15 цього Технічного регламенту, а також котельні палива (мазути), вироблені нафто- та газопереробними заводами, що розташовані на території України, - до припинення або скасування воєнного стану в Україні;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.12.2016 р. N 973,
підпункт 9 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 р. N 292)

паливо, призначене для цілей дослідження і тестування;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

паливо, призначене для обробки перед остаточним спалюванням;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

паливо, яке підлягатиме нафтопереробній обробці.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Суб'єктами господарювання, які надають на ринку палива, на які не поширюється дія цього Технічного регламенту, забезпечується ведення кількісного обліку руху таких палив і такі палива не дозволяється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

3. В цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

автомобільний бензин - суміш рідких вуглеводнів, отриманих у процесі переробки нафти, газового конденсату або їх сумішей, 90 відсотків фракцій яких за об'ємом або більше (включаючи втрати) дистилюється до температури 210° C та використовується у двигунах внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням паливно-повітряної суміші;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або спирту етилового - сирцю для використання як біопалива;

дизельне паливо (газойль) - суміш рідких вуглеводнів, отриманих в процесі переробки нафти, газового конденсату або їх сумішей, не більш як 65 відсотків фракцій якого за об'ємом (включаючи втрати) дистилюється до 250° C і як мінімум 85 відсотків (включаючи втрати) дистилюється до 350° C та використовується у двигунах внутрішнього згоряння із запаленням паливно-повітряної суміші від стискання;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

дизельне паливо арктичне - дизельне паливо, що використовується при температурі повітря нижче ніж мінус 20° C;

дизельне паливо зимове - дизельне паливо, що використовується при температурі повітря від 5° C до мінус 20° C;

дизельне паливо літнє - дизельне паливо, що використовується при температурі повітря не нижче ніж 5° C;

добавка (присадка) - речовина, яку додають до палива для надання йому спеціальних якостей або покращення його експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей без погіршення екологічних показників;

документ про якість (паспорт якості) палива - документ, що містить дані для ідентифікації та фактичні значення показників якості нафтопродуктів, отримані в результаті лабораторних випробувань, а також інформацію про їх відповідність вимогам нормативних документів;

дослідна партія продукції - сукупність дослідних зразків чи певний обсяг не поштучної продукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою контролю відповідності продукції визначеним вимогам та прийняття рішення щодо поставлення продукції на виробництво;

екологічний клас (Євро3, Євро4, Євро5) - критерії, за якими визначають рівень екологічної безпеки автомобільного бензину та дизельного палива;

зимовий період - пора року з 16 листопада по 15 березня;

(абзац дванадцятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України і вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави та несе відповідальність за її відповідність вимогам цього Технічного регламенту;

котельне паливо (мазут) - рідке залишкове нафтове паливо, що використовується в стаціонарних теплових та енергетичних установках і промислових печах (крім газойлю та суднового палива), фракції якого менш як 65 відсотків за об'ємом (включаючи втрати) дистилюються до 250° C і як мінімум википають за температури вище 360° C;

(абзац чотирнадцятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке) - рідке нафтове паливо, яке отримують з дистилятних фракцій прямої перегонки нафти та/або вторинних процесів її переробки і застосовують для виробництва теплової енергії в нагрівальних установках невеликої потужності або теплових генераторах середньої потужності;

(абзац п'ятнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

літній період - пора року з 16 квітня по 15 жовтня;

(абзац шістнадцятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

обіг палива на ринку - переміщення (транспортування) палива від виробника (імпортера, розповсюджувача) до споживача або будь-які дії, пов'язані з транспортуванням, зберіганням, продажем;

октанове число - показник детонаційної стійкості бензину, що визначається шляхом порівняння характеристик горіння випробовуваного бензину та еталонних сумішей ізооктану з н-гептаном, виражений в одиницях еталонної шкали;

партія палива - будь-яка кількість палива однієї марки, що супроводжується одним документом про якість (паспортом якості) палива;

перехідний період - пора року з 16 березня по 15 квітня та з 16 жовтня по 15 листопада;

(абзац двадцятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

позначення палива - назва та марка нафтопродукту, що містить екологічний клас та символ вмісту біокомпонентів;

абзац двадцять другий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

абзац двадцять третій пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

абзац двадцять четвертий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

споживач - юридична або фізична особа, яка закуповує паливо для власних потреб;

суднове паливо - рідке дистилятне нафтове паливо, що використовується в суднових високо- та середньооборотних дизельних двигунах, а також газотурбінних установках;

(абзац двадцять шостий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

цетанове число - показник займистості дизельного палива, що визначається періодом затримки займання від стиснення паливно-повітряної суміші, виражений в одиницях еталонної шкали.

4. Для цілей цього Технічного регламенту терміни "національний стандарт" та "нормативний документ" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію"; терміни "введення в обіг", "випробувальна лабораторія", "орган з оцінки відповідності", "технічний регламент", "уповноважений представник", "виробник", "надання на ринку", "імпортер", "розповсюджувач" - у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; терміни "постачання продукції", "користувач" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "орган державного ринкового нагляду" - у значенні, наведеному в Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Вимоги щодо обігу палива на ринку

5. Дозволяється виготовлення, введення в обіг і обіг палив, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Дозволяється введення в обіг і обіг палив, які ввозяться на митну територію України з держав — членів ЄС та інших держав (крім палива походжнням з Російської Федерації та Республіки Білорусь та/або палива, власниками якого є юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, або кінцевими бенефіціарами яких є Російська Федерація та Республіка Білорусь, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”), на підставі документа, що підтверджує відповідність нафтопродуктів вимогам цього Технічного регламенту, виданого іноземним суб’єктом господарювання або органом з оцінки відповідності мовою оригіналу, що підтверджує відповідність нафтопродуктів стандартам EN 228 (автомобільні бензини) і EN 590 (дизельне паливо) або їх аналогів, — до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 р. N 292 у
редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. N 555 )

Нафтопродукти, підтверджені зазначеним документом, можуть реалізовуватися кінцевим споживачам на території України до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 р. N 292)

 (пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.0
1.2024 р. N 75)

 

 

6. Під час оптового постачання (реалізації) палива розповсюджувач (розповсюджувач) повинен надати користувачу на його вимогу копію декларації про відповідність.

7. Під час роздрібного постачання (реалізації) палива позначення палив повинне бути розміщено у місцях, доступних для споживача (на паливо-розподільчому обладнанні), а також відображено в розрахункових документах.

На вимогу споживача (користувача) розповсюджувач повинен надати копію документа про якість (паспорт якості) палива та копію декларації про відповідність.

8. Кожна партія палива, що вводиться в обіг або перебуває в обігу, повинна мати документ про якість (паспорт якості) палива.

9. Документ про якість (паспорт якості) палива повинен містити:

дату видачі і номер документа;

назву, марку (категорію) - для суднових та котельних палив; позначення палива - для автомобільного бензину та дизельного палива;

(абзац третій пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

назву та адресу підприємства - виробника;

(абзац четвертий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

назву та адресу розповсюджувача (за наявності);

дату виготовлення палива;

дату відбирання проби та дату проведення випробування;

нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам цього Технічного регламенту;

відомості щодо декларації про відповідність;

посилання на нормативні документи на методи випробування згідно з нормативним документом на паливо;

номер партії (резервуара);

дані про вид та кількість добавок (присадок);

підпис начальника відділу технічного контролювання або керівника лабораторії, яка виконує функції відділу, або уповноваженої особи, завірений печаткою;

гарантійний строк зберігання.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

10. Вимоги щодо позначення автомобільного бензину і дизельного палива наведені у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Вимоги щодо якості палив

11. Якість палив повинна відповідати вимогам цього Технічного регламенту.

 (пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.0
1.2024 р. N 75)

 

Автомобільні бензини

12. За екологічними показниками встановлено такі екологічні класи автомобільних бензинів: Євро3, Євро4, Євро5.

Автомобільні бензини повинні відповідати вимогам, наведеним у додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Забороняється використання в автомобільних бензинах екологічних класів Євро3, Євро4 та Євро5 добавок (присадок), що мають у своєму складі хоча б один з таких компонентів: фосфор, сполуки свинцю та заліза, ароматичні аміни (монометиланіліни, моноетиланіліни тощо).

Також забороняється з 1 січня 2017 р. використання в автомобільних бензинах екологічного класу Євро5 добавок (присадок) з концентрацією марганцю більше ніж 6 міліграмів на один куб. дециметр.

Автомобільні бензини можуть містити барвники та речовини-маркери.

Можливе додавання до автомобільних бензинів добавок (присадок), біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

Забороняється обіг та введення в обіг етилованого автомобільного бензину.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 2
3.01.2024 р. N 75)

 

Дизельне паливо

13. За екологічними показниками встановлено такі екологічні класи дизельного палива: Євро3, Євро4, Євро5.

Дизельне паливо повинно відповідати вимогам, наведеним у додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Дизельне паливо може містити барвники та речовини-маркери.

Можливе додавання до дизельного палива добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

Суднові палива

14. Суднові палива повинні відповідати вимогам, наведеним у додатку 4 до цього Технічного регламенту.

Можливе додавання до суднових палив добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

З 1 січня 2017 р. забороняється введення в обіг суднових палив з вмістом сірководню більше ніж 0,0002 відсотка.

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Котельні палива (мазути)

15. Котельні палива (мазути) повинні відповідати вимогам, наведеним у додатку 5 до цього Технічного регламенту.

Можливе додавання до котельних палив (мазутів) добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, що не погіршують експлуатаційних та екологічних показників палива та допущені до застосування в установленому порядку.

З 1 січня 2017 р. забороняється введення в обіг котельних палив (мазутів) із вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий.

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке)

16. Котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке) повинне відповідати вимогам, наведеним у додатку 5 до цього Технічного регламенту.

Можливе додавання до котельного палива рідкого (палива пічного побутового рідкого) добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних та екологічних показників палива та допущені до застосування в установленому порядку.

З 1 січня 2017 р. забороняється введення в обіг котельного палива рідкого (палива пічного побутового рідкого) з вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий.

(абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Оцінка відповідності

17. Для проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625) для:

(абзац перший пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

палив, що виробляють або імпортують партіями, - за модулем F1;

палив, що виробляють дослідними партіями, - за модулем F1;

палив, що виробляють серійно, - за модулем A1.

18. Виробник або уповноважений представник розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про виробництво і застосування палив і за якою можливо оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:

технологічний регламент або інструкція на виробництво, або технологія виробництва;

акт впровадження у серійне виробництво продукції;

акти приймання дослідної партії та протоколи випробувань продукції.

Для палив, які містять у своєму складі добавки (присадки), до технічної документації також додаються:

документ про допуск до застосування добавки (присадки) у відповідному типі палива, дані щодо вмісту в паливі;

паспорт безпечності добавки (присадки);

інформація про місцезнаходження юридичної особи виробника.

19. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

20. Перед введенням в обіг та під час надання палива на ринку на документ про якість (паспорт якості) виробником повинен бути нанесений знак відповідності технічним регламентам, який підтверджує відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту, так, щоб забезпечувалася його видимість, розбірливість та незмивність.

У разі проведення оцінки відповідності призначеним органом з оцінки відповідності до знака відповідності додається його ідентифікаційний номер.

Зображення знака відповідності технічним регламентам виконується згідно з формою та описом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 6, ст. 299).

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

21. Виробник або уповноважений представник зберігає технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після виготовлення останньої партії палива і надає їх для перевірки відповідним органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

У разі коли виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, такі зобов'язання покладаються на особу, яка ввела паливо в обіг на ринку України.

22. Органи з оцінки відповідності, призначені згідно з Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", проводять оцінку відповідності.

Призначені органи з оцінки відповідності надають в електронній та паперовій формі Міненерго звіти про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам цього Технічного регламенту за зимовий період і один місяць перехідного періоду до 15 травня та за літній період і один місяць перехідного періоду до 15 грудня за формою згідно з додатком 7.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Забезпечення відповідності вимогам якості та безпеки палив

23. Безпека палива забезпечується додержанням вимог, установлених цим Технічним регламентом.

24. Правила та методи випробувань, у тому числі відбирання проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, перелік яких затверджується і оприлюднюється відповідно до законодавства, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) - нормативними документами.

(абзац перший пункту 24 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

Випробування палив для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями.

(абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 23.09.2020 р. N 967)

Захисні застереження

25. Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Технічним регламентом допускають в обіг паливо, яке відповідає нормативному документу, згідно з яким воно виготовлене, та яке виготовлене і прийняте для обігу до дня вступу в дію цього Технічного регламенту.

26. Встановити кінцевий строк введення в обіг автомобільних бензинів та дизельного палива:

екологічного класу Євро5 - не обмежений.

(пункт 26 у редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 23.01.2024 р. N 75)

27. До припинення або скасування воєнного стану в Україні під час введення в обіг і обігу дизельного палива та бензинів автомобільних з покращеними показниками якості та з позначенням (маркуванням) певної торгової марки (товарного знака) розповсюджувач зобов’язаний підтвердити введення безпечних добавок у відповідні нафтопродукти згідно з абзацами шостим — дев’ятим пункту 18 цього Технічного регламенту.

(пункт 27 у редакції  постанови
 Кабінету Міністрів України від 1
3.05.2022 р. N 570)

 

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо позначення автомобільного бензину і дизельного палива

1. Позначення автомобільних бензинів включає назву і марку бензину та містить такі групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс:

перша група - літера А, позначення бензину для автомобільних двигунів з примусовим/іскровим запалюванням;

друга група - цифрове позначення октанового числа автомобільного бензину (80, 92, 95, 98) за дослідним методом;

третя група - символи екологічного класу: Євро3, Євро4, Євро5;

четверта група - символ визначення вмісту біоетанолу: Е0, Е5, Е7, Е10.

Приклад позначення автомобільного бензину з октановим числом 95 екологічного класу Євро4 з вмістом біоетанолу до 7 відсотків: бензин автомобільний A-95-Євро4-E7.

2. Позначення дизельного палива включає такі групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс:

перша група - літери ДП, позначення дизельного палива для автомобільних дизельних двигунів;

друга група - літерне позначення кліматичного періоду: Л (літнє), З (зимове), Арк (арктичне);

третя група - символи екологічного класу: Євро3, Євро4, Євро5;

четверта група - символ визначення вмісту метилових/етилових естерів жирних кислот: B0 (за їх відсутності), B5, B7.

Приклад позначення дизельного палива зимового екологічного класу Євро4 з вмістом метилових/етилових естерів жирних кислот до 7 відсотків: паливо дизельне ДП-З-Євро4-B7.

3. Позначення палива може включати торгову марку (товарний знак).

Приклад позначення автомобільного бензину торгової марки "XXX" з октановим числом 95 екологічного класу Євро4 з вмістом біоетанолу до 10 відсотків: бензин автомобільний XXX A-95-Євро4-E10.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967,
від 28.10.2021 р. N 1118)

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик автомобільного бензину

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм
за екологічним класом

Євро3

Євро4

Євро5

Вміст сірки

міліграмів на один кілограм

не більше 150

не більше 50

не більше 10

Об'ємна частка бензолу

відсотків

не більше 1

не більше 1

не більше 1

Концентрація свинцю

міліграмів на один
куб. дециметр

не більше 5

не більше 5

не більше 5

Масова частка кисню:

 

 

 

 

для бензинів E0, E5, E7

відсотків

не більше 2,7

не більше 2,7

не більше 2,7

для бензинів E10

 

не більше 3,7

не більше 3,7

не більше 3,7

Об'ємна частка вуглеводнів:

- " -

 

 

 

ароматичних

 

не більше 42

не більше 35

не більше 35

олефінових

 

не більше 18

не більше 18

не більше 18

Детонаційна стійкість:

 

 

 

 

октанове число за дослідним методом:

одиниць

 

 

 

для бензинів марки A-80

 

не менше 80

не менше 80

 

для бензинів марки A-92

 

не менше 92

не менше 92

не менше 92

для бензинів марки A-95

 

не менше 95

не менше 95

не менше 95

для бензинів марки A-98

 

не менше 98

не менше 98

не менше 98

октанове число за моторним методом:

- " -

 

 

 

для бензинів марки A-80

 

не менше 76

не менше 76

 

для бензинів марки A-92

 

не менше 82,5

не менше 82,5

не менше 82,5

для бензинів марки A-95

 

не менше 85

не менше 85

не менше 85

для бензинів марки A-98

 

не менше 88

не менше 88

не менше 88

Тиск насиченої пари:

кілопаскалів

 

 

 

у літній період

 

в межах 45 - 80

в межах 45 - 80

в межах 45 - 80

у зимовий період

 

в межах 60 - 100

в межах 60 - 100

в межах 60 - 100

у перехідний період

 

в межах 50 - 90

в межах 50 - 90

в межах 50 - 90

Об'ємна частка біоетанолу:

 

 

 

 

для бензинів E0

відсотків

0

0

0

для бензинів E5

 

не більше 5

не більше 5

не більше 5

для бензинів E7

 

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

для бензинів E10

 

понад 7 та не більше 10

понад 7 та не більше 10

понад 7 та не більше 10

 

Примітка.

1. Для бензинів E0, E5 і E7 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків об'ємних, ізопропілового спирту - до 10 відсотків об'ємних, ізобутилового спирту - до 10 відсотків об'ємних, третбутилового спирту - до 7 відсотків об'ємних, етерів - до 15 відсотків об'ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210° C - до 10 відсотків об'ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7 відсотка.

2. Для бензинів E10 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків об'ємних, ізопропілового спирту - до 12 відсотків об'ємних, ізобутилового спирту - до 15 відсотків об'ємних, третбутилового спирту - до 15 відсотків об'ємних, етерів - до 22 відсотків об'ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210° C - до 15 відсотків об'ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 3,7 відсотка.

3. Об'ємна частка біоетанолу визначається в разі його додавання до автомобільного бензину.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик дизельного палива

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм
за екологічним класом

Євро3

Євро4

Євро5

Вміст сірки

міліграмів на один кілограм

не більше 350

не більше 50

не більше 10

Температура спалаху в закритому тиглі

градусів

не нижче 40

не нижче 55

не нижче 55

Фракційний склад - 95 відсотків об'ємних переганяється при температурі

- " -

не вище 360

не вище 360

не вище 360

Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів

відсотків

не більше 11

не більше 11

не більше 8

Цетанове число:

одиниць

 

 

 

дизельного палива літнього

 

не менше 51

не менше 51

не менше 51

дизельного палива зимового

 

не менше 49

не менше 49

не менше 49

дизельного палива арктичного

 

не менше 48

не менше 48

не менше 48

Гранична температура фільтрованості:

градусів

 

 

 

дизельного палива літнього

 

не вище мінус 5

не вище мінус 5

не вище мінус 5

дизельного палива зимового

 

не вище мінус 20

не вище мінус 20

не вище мінус 20

дизельного арктичного палива

 

не вище мінус 30

не вище мінус 30

не вище мінус 30

Змащувальна здатність (діаметр плями зносу при температурі 60° C)

мікрометрів

не більше 460

не більше 460

не більше 460

Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот:

відсотків

 

 

 

для дизельних палив B0

 

0

0

0

для дизельних палив B5

 

не більше 5

не більше 5

не більше 5

для дизельних палив B7

 

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

 

Примітка.

1. Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива.

2. При температурі навколишнього природного середовища нижче мінус 20° C не рекомендовано використання в дизельному паливі метилових/етилових естерів жирних кислот.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967,
від 28.10.2021 р. N 1118)

 

 

 

Додаток 4
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. N 967)

ВИМОГИ
щодо характеристик суднових палив

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм

Температура спалаху в закритому тиглі

градусів Цельсія

не нижче 60

Масова частка сірки

відсотків

не більше 0,5 (з 1 січня 2020 р.)*
не більше 0,1 (з 1 січня 2020 р.)**

____________
Для усіх видів суднового палива в державах, які вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб у зонах їх територіальних морів, виключних (морських) економічних зонах і зонах контролю забруднень використовувалися палива із зазначеним вмістом масової частки сірки.

** Для усіх видів суднового палива в державах, які вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб у зонах їх територіальних морів, виключних (морських) економічних зонах і зонах контролю забруднень, що перебувають в межах зон контролю викидів діоксиду сірки (SOx) використовувалися палива із зазначеним вмістом масової частки сірки.

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

 

Додаток 5
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. N

967)

ВИМОГИ щодо характеристик котельних палив

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм для видів котельних палив

пічне побутове рідке

мазут

Масова частка сірки

відсотків

не більше 0,1

не більше 1

Температура спалаху:

градусів Цельсія

 

 

у відкритому тиглі

 

 

не нижче 90

у закритому тиглі

 

не нижче 45

 

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

 

 

Додаток 6
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

______________________________________________________________________________________
                                                                                    (назва Технічного регламенту)
______________________________________________________________________________________
                                           (повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого
______________________________________________________________________________________
                               представника, постачальника, який декларує відповідність палив) та його місцезнаходження)
підтверджує, що _______________________________________________________________________,
                                                                                                          (позначення палива)
яке виготовляється(ено) за ______________________________________________________________,
                                                                                                (позначення та назва нормативного документа)
відповідає вимогам _____________________________________________________________________
                                                                         (назва національних стандартів із зазначенням років їх затвердження,
______________________________________________________________________________________
                                             що застосовані під час оцінки відповідності, та/або рішень, прийнятих для
______________________________________________________________________________________
                                                                  забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності* _______________________________________________________________
                                                                                    (номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації, строк дії,
______________________________________________________________________________________
                                              назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність виробника або уповноваженого представника

_______________________
                      (посада)

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

"    "            20   р.

____________
Застосовується за умови використання модуля, в якому оцінка відповідності проводиться призначеним органом з оцінки відповідності.

 

Додаток 7
до Технічного регламенту

ФОРМА
звітів призначених органів з оцінки відповідності про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за літній період та один місяць перехідного періоду та за зимовий період та один місяць перехідного періоду

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу оцінки відповідності
_____________________________________
                                         (посада)
_____________________________________
                                (ініціали та прізвище)
Дата

ЗВІТ
______________________________________________
(назва органу з оцінки відповідності)
про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за період з ____________ по ____________

1. Керівник органу з оцінки відповідності (ім'я та прізвище, номер контактного телефону, адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт органу з оцінки відповідності).

2. Копія атестата про акредитацію разом з додатком (станом на 15 травня або 15 грудня).

3. Інформація про персонал у сфері дії Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі - Технічний регламент).

4. Інформація про акредитовані випробувальні лабораторії, з якими орган з оцінки відповідності співпрацює під час проведення робіт з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту. Надати посилання на офіційний веб-сайт Національного агентства з акредитації або на веб-сайт акредитованих випробувальних лабораторій, де розміщено копії атестатів про акредитацію зазначених випробувальних лабораторій та додатків до них (станом на 15 травня або 15 грудня), або надати в електронній формі копії атестатів про акредитацію зазначених випробувальних лабораторій та додатків до них.

5. Перелік нормативно-правових актів, які застосовуються під час проведення оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту.

6. Інформація про:

підготовку (перепідготовку) персоналу, який проводить відбір проб;

копії укладених договорів щодо забезпечення відбору проб на місцях;

копії протоколів відбору проб окремо для автомобільного бензину, дизельного палива, суднового котельного палива (мазуту) (по одній копії).

7. Назва розділу на офіційному веб-сайті органу з оцінки відповідності, в якому міститься поточна інформація про видані сертифікати відповідності про відповідність палив вимогам Технічного регламенту.

8. Узагальнена інформація про кількість виданих сертифікатів відповідності щокварталу за відповідний період (станом на 15 травня або 15 грудня) за такою формою:

___ квартал 20__ р.

Загальна кількість виданих сертифікатів відповідності за квартал

мінімальна кількість виданих сертифікатів відповідності за один день

максимальна кількість виданих сертифікатів відповідності за один день

9. Зразки сертифікатів відповідності палив вимогам Технічного регламенту, які були видані за звітний період (копії), за згодою заявників згідно з вимогами статті 421 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності". Окремо для:

автомобільного бензину;

дизельного палива;

суднового палива;

котельного палива (мазуту).

10. Інформація про зауваження та пропозиції замовників оцінки відповідності палив, органів виконавчої влади та інших споживачів. Окремо за кожним споживачем. Заходи органу з оцінки відповідності щодо усунення порушень.

11. Пропозиції органу з оцінки відповідності щодо поліпшення застосування Технічного регламенту.

(Технічний регламент доповнено додатком 7 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 967)

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. N 927

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Строк виконання

1. Розроблення та актуалізація національних стандартів, у тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими, на палива та на методи випробувань палив

Мінекоенерго Мінекономрозвитку

постійно

2. Формування та публікування переліку стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності палив вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку Мінекоенерго

- " -

3. Призначення органів з оцінки відповідності

- " -

- " -

4. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

Мінекоенерго
Мінекономрозвитку

- " -

5. Забезпечення обов'язкового застосування вимог Технічного регламенту

Мінекоенерго
Держекоінспекція
Міндоходів

починаючи з 2014 року

6. Розроблення та затвердження Порядку визначення випробувальних лабораторій

Мінекоенерго

вересень 2013 року

7. Розроблення та впровадження системи моніторингу якості палива в Україні

Мінекоенерго Мінекономрозвитку Держекоінспекція

починаючи з 2014 року

(план заходів із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

____________

 

Додаток 8
до Технічного регламенту
виключено

 (згідно з постановою  Кабінету

 Міністрів України від 23.01.2024 р. N 75)

 

 

Додаток 9
до Технічного регламенту виключено

 (згідно з постановою  Кабінету

 Міністрів України від 23.01.2024 р. N 75)

_____________________

 


 Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.