Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 21 серпня 2015 року N 101

Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII, з урахуванням висновків за результатами експертизи та виконання Програми робіт з національної стандартизації наказую:

1. Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, з набранням чинності з 01 січня 2016 року:

1

ДСТУ EN 1865-5:2015

Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 5. Опора для нош (EN 1865-5:2012, IDT)
- Вперше

2

ДСТУ EN 12006-2:2015

Неактивні хірургічні імплантати. Додаткові вимоги до серцево-судинних імплантатів. Частина 2. Протези судин разом із трубками для серцевого клапана (EN 12006-2:1998 + A1.2009, IDT)
- Вперше

3

ДСТУ EN 13532:2015

Медичні вироби для діагностики in vitro для самотестування. Загальні вимоги (EN 13532:2002, IDT)
- Вперше

4

ДСТУ EN 45502-1:2015

Активні медичні вироби, які імплантують. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки, маркування та інформації, що її надає виробник (EN 45502-1:1997, IDT)
- Вперше

5

ДСТУ EN ISO 11979-8:2015

Офтальмологічні імплантати. Лінзи інтраокулярні. Частина 8. Основні вимоги (EN ISO 11979-8:2015, IDT)
- Вперше

6

ДСТУ EN ISO 15004-1:2015

Інструменти офтальмологічні. Основні вимоги та методи випробування. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 15004-1:2009, IDT)
- Вперше.

2. Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, з набранням чинності з 01 липня 2017 року:

1

ДСТУ EN 14154-1:2015

Лічильники води. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 14154-1:2007, IDT)
- На заміну ДСТУ 3580-97, ДСТУ 3709.1-98 (ISO 4064-1:1978)

2

ДСТУ EN 60335-2-96:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2 - 96. Додаткові вимоги до гнучких листових нагрівальних елементів для обігрівання приміщень (EN 60335-2-96:2002; A1:2003; A2:2009, IDT)
- Вперше

3

ДСТУ IEC 60050-551-20:2015

Електротехнічний словник термінів. Частина 551-20. Силова електроніка. Гармонічний аналіз (IEC 60050-551-20:2001, IDT)
- Вперше

4

ДСТУ IEC 60335-2-50:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-50. Додаткові вимоги до комерційних електричних мармитів (IEC 60335-2-50:2008, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89))

5

ДСТУ IEC 60684-1:2015

Трубки ізоляційні гнучкі. Частина 1. Терміни та визначення понять і загальні технічні вимоги (IEC 60684-1:2003, IDT)
- Вперше

6

ДСТУ IEC 62197-1:2015

З'єднувачі для електронного обладнання. Вимоги щодо оцінювання якості. Частина 1. Загальні технічні умови (IEC 62197-1:2006, IDT)
- Вперше

7

ДСТУ IEC/TR 61341:2015

Лампи рефлекторні. Методика вимірювання осьової сили світла та кутів світлового пучка (IEC/TR 61341:2010, IDT)
- На заміну ДСТУ IEC/TR 61341:2008

8

ДСТУ IEC/TR 62778:2015

Застосування положень IEC 62471 до джерел світла та світильників стосовно оцінення небезпечності синього світла (IEC/TR 62778:2014, IDT)
- Вперше

9

ДСТУ ISO 3071:2015

Матеріали текстильні. Визначення pH водної витяжки (ISO 3071:2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18082-93 (ИСО 3071-80))

10

ДСТУ ISO 3463:2015

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Конструкції для захисту під час перекидання. Метод динамічного випробування та умови приймання (ISO 3463:2006, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 3463:2005

11

ДСТУ ISO 4832:2015

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній (ISO 4832:2006, IDT)
- Вперше

12

ДСТУ ISO 6326-1:2015

Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 1. Загальні положення (ISO 6326-1:2007, IDT)
- Вперше

13

ДСТУ ISO 6326-3:2015

Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 3. Визначання сірководню, меркаптанової сірки та карбонілсульфідної сірки потенціометричним методом (ISO 6326-3:1989, IDT)
- Вперше

14

ДСТУ ISO 6326-5:2015

Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 5. Метод спалювання за Лінгенером (ISO 6326-5:1989, IDT)
- Вперше

15

ДСТУ ISO 7176-3:2015

Крісла колісні. Частина 3. Визначання ефективності гальм (ISO 7176-3:2012, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 7176-3:2005

16

ДСТУ ISO 7176-9:2015

Крісла колісні. Частина 9. Кліматичні випробування колісних крісел з електричним приводом (ISO 7176-9:2009, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 7176-9:2005

17

ДСТУ ISO 7176-11:2015

Крісла колісні. Частина 11. Випробувальні манекени (ISO 7176-11:2012, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 7176-11:2005

18

ДСТУ ISO 8689-2:2015

Якість води. Біологічна класифікація річок. Частина 2. Настанови щодо подання даних біологічної якості під час спостерігання за донними макробезхребетними (ISO 8689-2:2000, IDT)
- Вперше

19

ДСТУ ISO 9682-1:2015

Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 9682-1:2009, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 9682-1:2008

20

ДСТУ ISO 13734:2015

Природний газ. Органічні сполуки, які використовують як одоранти. Вимоги та методи випробування (ISO 13734:2013, IDT)
- Вперше

21

ДСТУ ISO 14064-2:2015

Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту (ISO 14064-2:2006, IDT)
- Вперше

22

ДСТУ ISO 16742:2015

Руди залізні. Відбирання проб від пульп (ISO 16742:2014, IDT)
- Вперше

23

ДСТУ ISO 19739:2015

Природний газ. Визначання сполук сірки методом газової хроматографії (ISO 19739:2004, Cor1:2009, IDT)
- Вперше

24

ДСТУ ISO 20837:2015

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Вимоги до підготування проб для якісного виявлення (ISO 20837:2006, IDT)
- Вперше

25

ДСТУ ISO 21567:2015

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Shigella spp. (ISO 21567:2004, IDT)
- Вперше

26

ДСТУ ISO 39001:2015

Система управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування (ISO 39001:2012, IDT)
- Вперше

27

ДСТУ ISO 14673-2/IDF 189-2:2015

Молоко та молочні продукти. Визначення масової частки нітратів і нітритів. Частина 2. Метод з використанням сегментованого потокового аналізу. Практичний метод (ISO 14673-2:2004 (IDF 189-2:2004), IDT)
- Вперше

28

ДСТУ ISO 14673-3/IDF 189-3:2015

Молоко та молочні продукти. Визначення масової частки нітратів і нітритів. Частина 3. Практичний метод з використанням відновлення кадмієм та аналізування інжекційного потоку після діалізу (ISO 14673-3:2004 (IDF 189-3:2004), IDT)
- Вперше

29

ДСТУ ISO 20128/IDF 192:2015

Продукти молочні. Визначення ймовірності кількості Lacto-bacillus acidophilus на селективному середовищі методом підрахування колоній, інкубованих за температури 37° C (ISO 20128:2006 (IDF 192:2006), IDT)
- Вперше

30

ДСТУ ISO/IEC 7498-4:2015

Системи оброблення інформації. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 4. Структура керування (ISO/IEC 7498-4:1989, IDT)
- Вперше

31

ДСТУ ISO/IEC 11179-4:2015

Інформаційні технології. Реєстри метаданих (MDR). Частина 4. Формулювання визначень даних (ISO/IEC 11179-4:2004, IDT)
- Вперше

32

ДСТУ ISO/IEC 11179-5:2015

Інформаційні технології. Реєстри метаданих (MDR). Частина 5. Принципи найменування та ідентифікації елементів даних (ISO/IEC 11179-5:2005, IDT)
- Вперше

33

ДСТУ ISO/IEC TR 9789:2015

Інформаційні технології. Настанови щодо формування та подання елементів даних для обміну даними. Методи та принципи кодування (ISO/IEC TR 9789:1994, IDT)
- Вперше

34

ДСТУ ISO/TR 16922:2015

Природний газ. Одорування. Загальні вимоги (ISO/TR 16922:2013, IDT)
- Вперше

35

ДСТУ ISO/TS 10272-2:2015

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахунку кампілобактерій. Частина 2. Техніка підрахунку колоній (ISO/TS 10272-2:2006, IDT)
- Вперше

36

ДСТУ ISO/TS 21872-2:2015

Мікробіологія харчових продуктів і кормових добавок для тварин. Горизонтальний метод визначення потенційно ентеропатогенних видів вібріонів. Частина 2. Визначення різновидів, крім Vibrio parahaemolyticus і Vibrio cholerae (ISO/TS 21872-2:2007, IDT)
- Вперше

37

ДСТУ ITU-T J.144:2015

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні системи розподілу сигналів цифрового телевізійного мовлення. Методи об'єктивного вимірювання сприйманої якості зображення за наявності еталонного зображення (ITU-T J.144:2004, IDT)
- Вперше

38

ДСТУ-H ISPM 11:2015

Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів (ISPM 11:2004, IDT)
- Вперше

39

ДСТУ-H GL 32:2015

Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу (GL 32-1999, Rev.1-2001, IDT)
- Вперше

40

ДСТУ-H CWA 14661:2015

Настанова щодо стандартизації продуктів та послуг інформаційно-телекомунікаційних технологій у домені CEN ICT (CWA 14661:2003, IDT)
- Вперше

41

ДСТУ-H CWA 14708:2015

Практичне використання електронних підписів у електронній комерції. Настанова для середнього та малого бізнесу (SME) (CWA 14708:2003, IDT)
- Вперше.

3. Прийняти національні стандарти України з набранням чинності з 01 липня 2017 року:

1

ДСТУ 8345:2015

Якість ґрунту. Методи визначення ємності катіонного обміну
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.4.4.01-84)

2

ДСТУ 8346:2015

Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26423-85)

3

ДСТУ 8347:2015

Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26490-85)

4

ДСТУ 8348:2015

Вовна. Метод оцінювання якості за жиропотом
- Вперше

5

ДСТУ 8349:2015

Оливи моторні. Метод визначання динамічної в'язкості з використанням імітатора холодного запуску в діапазоні температур від мінус 5° C до мінус 35° C
- Вперше

6

ДСТУ 8350:2015

Нафта сира. Визначання розподілу меж температур кипіння методом газової хроматографії
- Вперше

7

ДСТУ 8351:2015

Угіддя природні кормові. Технологічний процес удобрення. Загальні вимоги
- Вперше

8

ДСТУ 8352:2015

Угіддя природні кормові. Балансовий метод визначання доз добрив
- Вперше

9

ДСТУ 8353:2015

Абсолю троянди ефіроолійної. Технічні умови
- Вперше

10

ДСТУ 8354:2015

Абсолю шавлії мускатної. Технічні умови
- Вперше

11

ДСТУ 8355:2015

Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних у гексані
- Вперше

12

ДСТУ 8356:2015

Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних в ацетоні. Частина 1. Готування проб та реактивів
- Вперше

13

ДСТУ 8357:2015

Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних в ацетоні. Частина 2. Порядок випробування
- Вперше

14

ДСТУ 8358:2015

Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови
- Вперше

15

ДСТУ 8359:2015

Овчини невичинені. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28509-90)

16

ДСТУ 8360:2015

Посуд фарфоровий та фаянсовий. Метод визначання термостійкості
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24770-81)

17

ДСТУ 8361:2015

Каракуль чистопородний сірий невичинений. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2865-68)

18

ДСТУ 8362:2015

Шкурки ондатри невичинені. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2966-67)

19

ДСТУ 8363:2015

Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11126-88)

20

ДСТУ 8364:2015

Нафталін коксохімічний. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16106-82)

21

ДСТУ 8365:2015

Макухи та шроти. Метод визначання активності уреази
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13979.9-69)

22

ДСТУ 8366:2015

Вовна овеча неоднорідна груба і напівгруба. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19779-74)

23

ДСТУ 8367:2015

Діамонійфосфат кормовий. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19651-74)

24

ДСТУ 8368:2015

Продукти перероблення фруктів та овочів. Визначання оксиметилфурфуролу методом тонкошарової хроматографії
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29032-91)

25

ДСТУ 8369:2015

Овчина хутрова та шубна невичинена. Методи визначання структурної пошкодженості та бактеріальної зараженості
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28504-90)

26

ДСТУ 8370:2015

Виготовлення тваринницької продукції. Загальні вимоги щодо безпеки
- Вперше

27

ДСТУ 8371:2015

Показники для оцінювання ремонтопридатності виробів. Терміни та визначення понять
- Вперше

28

ДСТУ 8372:2015

Комбайни зернозбиральні. Критерії граничного стану
- Вперше

29

ДСТУ 8373:2015

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Системи гальмівні. Загальні вимоги
- Вперше

30

ДСТУ 8374:2015

Трактори та машини самохідні сільськогосподарські та лісогосподарські, причепи та напівпричепи тракторні. Методи контролювання експлуатаційних вимог щодо безпеки до технічного стану
- Вперше

31

ДСТУ 8375:2015

Трактори та машини самохідні сільськогосподарські Марковання
- Вперше

32

ДСТУ 8376:2015

Машини самохідні сільськогосподарські. Експлуатаційні вимоги до технічного стану
- Вперше

33

ДСТУ 8377:2015

М'ясо птиці. Методи визначення технологічно доданої вологи
- Вперше

34

ДСТУ 8378:2015

Молоко. Методи визначення соди
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24065-80)

35

ДСТУ 8379:2015

М'ясо та м'ясні продукти. Прискорений метод визначення складу сировини
- Вперше

36

ДСТУ 8380:2015

М'ясо та м'ясні продукти. Метод вимірювання масової частки жиру
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23042-86)

37

ДСТУ 8381:2015

М'ясо та м'ясні продукти. Організація та методи мікробіологічних досліджень
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21237-75)

38

ДСТУ 8382:2015

Лісорозведення. Водна меліорація земель лісового фонду. Загальні вимоги
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.5.3.03-80)

39

ДСТУ 8383:2015

Нафтопродукти. Паливо авіаційне для турбореактивних двигунів. Метод визначання водо-сепараційних характеристик мікросепарометром
- Вперше

40

ДСТУ 8384:2015

Нафтопродукти. Оливи мастильні не використовувані. Визначання вмісту барію, кальцію, магнію і цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії
- Вперше

41

ДСТУ 8385:2015

Нафтопродукти. Палива авіаційні та дистилятні. Метод визначення питомої електропровідності
- Вперше

42

ДСТУ 8386:2015

Нафтопродукти. Метод дистилювання за зниженого тиску
- Вперше

43

ДСТУ 8387:2015

Нафтопродукти. Паливо авіаційне для турбореактивних двигунів. Метод визначення термоокисненості
- Вперше

44

ДСТУ 8388:2015

Бензин. Визначання індивідуального компонентного складу методом газової хроматографії на 50-метровій капілярній колонці
- Вперше

45

ДСТУ 8389:2015

Пек кам'яновугільний електродний. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10200-83)

46

ДСТУ 8390:2015

Пек кам'яновугільний. Метод визначання масової частки речовин, не розчинних у толуолі
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7847-73)

47

ДСТУ 8391:2015

Профілі фасонні сталеві гарячекатані для вагонобудування. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5267.0-90)

48

ДСТУ 8392:2015

Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови
- Вперше

49

ДСТУ 8393:2015

Конвеєри шахтні скребкові. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27039-86, ГОСТ 28598-90)

50

ДСТУ 8394:2015

Конвеєри шахтні стрічкові. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28628-90)

51

ДСТУ 8395:2015

Кріплення шахтні механізовані. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28597-90, СТ СЄВ 3431-81)

52

ДСТУ 8396:2015

Молоко коров'яче. Визначення масової частки жиру, білка, лактози, сухої речовини методом інфрачервоної спектрометрії (експрес-метод)
- Вперше

53

ДСТУ 8397:2015

Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів
- Вперше

54

ДСТУ 8398:2015

Папір з водяним знаком. Метод визначення лінійної деформації
- Вперше

55

ДСТУ 8399:2015

Папір для виробів санітарно-гігієнічної призначеності. Технічні умови
- Вперше

56

ДСТУ 8400:2015

Папір. Пакування, маркування, транспортування і зберігання
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1641-75)

57

ДСТУ 8401:2015

Картон. Пакування, маркування, транспортування і зберігання
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7691-81)

58

ДСТУ 8402:2015

Продукти перероблення фруктів та овочів. Рефрактометричний метод визначання вмісту розчинних сухих речовин
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28562-90)

59

ДСТУ 8403:2015

Продукти перероблення фруктів. Метод визначання здатності фруктово-ягідного пюре утворювати желе та пат
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.12-91)

60

ДСТУ 8404:2015

Концентрати харчові. Методи визначання якості пакования, маси нетто, об'ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту та крупності помелу
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.1-77)

61

ДСТУ 8405:2015

Яхобаб невичинений. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11577-65)

62

ДСТУ 8406:2015

Комбікорми для дичини. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28460-90)

63

ДСТУ 8407:2015

Концентрати олій фосфатидні. Визначання вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 1. Готування проб та реактивів
- Вперше

64

ДСТУ 8408:2015

Концентрати олій фосфатидні. Визначання вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 2. Порядок випробовування
- Вперше

65

ДСТУ 8409:2015

Ветеринарна медицина. Стерилізація лабораторного посуду. Вимоги та методи контролювання процесу стерилізації
- Вперше

66

ДСТУ 8410:2015

Вівці. Методи оцінювання овець шубного напряму продуктивності
- Вперше

67

ДСТУ 8411:2015

Вовна овеча однорідна напівтонка кросбредна та цигайська. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9764-74)

68

ДСТУ 8412:2015

Шкурки зайця-біляка невичинені. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11028-75)

69

ДСТУ 8413:2015

Шкурки зайця-русака невичинені. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6363-67)

70

ДСТУ 8414:2015

Шкурки нутрії невичинені. Технічні умови
- Вперше

71

ДСТУ 8415:2015

Шкурки лисиці кліткового розведення невичинені. Технічні умови
- Вперше

72

ДСТУ 8416:2015

Лісоматеріали круглі. Таблиці об'ємів
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2708-75)

73

ДСТУ 8417:2015

Пиломатеріали хвойних та листяних порід. Вимоги до атмосферного сушіння та зберігання
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3808.1-80, ГОСТ 7319-80)

74

ДСТУ 8418:2015

Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації
- Вперше

75

ДСТУ 8419:2015

Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАК
- Вперше

76

ДСТУ 8420:2015

Оливи мастильні. Метод визначення схильності до піноутворення
- Вперше

77

ДСТУ 8421:2015

Стовпи дерев'яні для шпалер виноградників і садів плодових культур. Загальні технічні умови
- Вперше

78

ДСТУ 8422:2015

Треста конопляна. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6729-60, ГОСТ 27345-87)

79

ДСТУ 8423:2015

Солома конопляна. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11008-64, ГОСТ 27024-86)

80

ДСТУ 8424:2015

Сільськогосподарська техніка. Машини спеціалізовані й універсальні та машинні комплекси. Методи експлуатаційно-технологічного оцінювання на етапі випробувань
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24057-88)

81

ДСТУ 8425:2015

Машини для внесення рідких мінеральних добрив. Загальні технічні вимоги
- Вперше

82

ДСТУ 8426:2015

Машини для внесення твердих мінеральних добрив. Загальні технічні вимоги
- Вперше

83

ДСТУ 8427:2015

Комбайни зернозбиральні. Класифікація та основні параметри
- Вперше

84

ДСТУ 8428:2015

Виробництво мікробіологічних засобів захисту рослин. Устатковання. Загальні технічні умови
- Вперше

85

ДСТУ 8429:2015

Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14959-79).

4. Прийняти зміну до національного стандарту України з набранням чинності з 01 грудня 2015 року:

1

Зміна N 1 до ДСТУ 2661:2010

Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови

2

Зміна N 1 до ДСТУ 4798:2007

Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість зовнішніх пристроїв освітлення та світлової сигналізації. Технічні вимоги та методи контролювання

3

Зміна N 1 до ДСТУ 4799:2007

Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання.

5. Скасувати нормативні документи України з 01 липня 2017 року:

1

ДСТУ ISO 3463:2005

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Захисні конструкції. Метод динамічного випробування та умови приймання

2

ДСТУ 3580-97

Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги

3

ДСТУ 3709.1-98 (ISO 4064-1:1978)

Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 1. Технічні вимоги

4

ДСТУ IEC/TR 61341:2008

Лампи рефлекторні. Метод вимірювання осьової сили світла та кута випромінювання (IEC/TR 61341:1994, IDT)

5

ДСТУ ISO 7176-3:2005

Крісла колісні. Частина 3. Визначення ефективності гальм (ISO 7176-3:1998, IDT)

6

ДСТУ ISO 7176-9:2006

Крісла колісні. Частина 9. Кліматичне випробування колісних крісел з електричним приводом (ISO 7176-9:2001, IDT)

7

ДСТУ ISO 7176-11:2005

Крісла колісні. Частина 11. Манекени для випробування (ISO 7176-11:1992, IDT)

8

ДСТУ ISO 9682-1:2008

Руди залізні. Визначення марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 9682-1:1991, IDT).

6. Скасувати міждержавні стандарти в Україні з 01 липня 2017 року:

1

ГОСТ 17.4.4.01-84

Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена

2

ГОСТ 17.5.3.03-80

Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

3

ГОСТ 1641-75

Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4

ГОСТ 2708-75

Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов

5

ГОСТ 2865-68

Каракуль чистопородный серый невыделанный. Технические условия

6

ГОСТ 2966-67

Шкурки ондатры невыделанные. Технические условия

7

ГОСТ 3808.1-80

Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение

8

ГОСТ 5267.0-90

Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия

9

ГОСТ 6363-67

Шкурки зайца-русака невыделанные. Технические условия

10

ГОСТ 6729-60

Треста конопляная. Технические условия

11

ГОСТ 7319-80

Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение

12

ГОСТ 7691-81

Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

13

ГОСТ 7847-73

Пек каменноугольный. Метод определения массовой доли веществ, не растворимых в толуоле

14

ГОСТ 8756.12-91

Продукты переработки плодов. Методы определения способности плодово-ягодного пюре образовывать желе и пат

15

ГОСТ 9764-74

Шерсть овечья немытая цигайская и однородная цигай-грубошерстная классированная. Технические условия

16

ГОСТ 10200-83

Пек каменноугольный электродный. Технические условия

17

ГОСТ 11008-64

Солома конопляная. Технические условия

18

ГОСТ 11028-75

Шкурки зайца-беляка невыделанные

19

ГОСТ 11126-88

Сырье коксохимическое для производства технического углерода. Технические условия

20

ГОСТ 11577-65

Яхобаб невыделанный

21

ГОСТ 13979.9-69

Жмыхи и шроты. Методика выполнения измерений активности уреазы

22

ГОСТ 14959-79

Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия

23

ГОСТ 15113.1-77

Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола

24

ГОСТ 16106-82

Нафталин коксохимический. Технические условия

25

ГОСТ 18082-93 (ИСО 3071-80)

Шерсть натуральная сортированная мытая. Методы определения щелочности волокна

26

ГОСТ 19651-74

Диаммонийфосфат кормовой. Технические условия

27

ГОСТ 19779-74

Шерсть овечья немытая полугрубая классированная. Технические условия

28

ГОСТ 21237-75

Мясо. Методы бактериологического анализа

29

ГОСТ 23042-86

Мясо и мясные продукты. Методы определения жира

30

ГОСТ 24057-88

Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний

31

ГОСТ 24065-80

Молоко. Методы определения соды

32

ГОСТ 24770-81

Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения термостойкости

33

ГОСТ 26423-85

Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки

34

ГОСТ 26490-85

Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО

35

ГОСТ 27024-86

Солома конопляная. Технические условия

36

ГОСТ 27039-86

Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности

37

ГОСТ 27345-87

Треста конопляная. Технические условия

38

ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим мармитам для предприятий общественного питания

39

ГОСТ 28460-90

Комбикорма для дичи. Технические условия

40

ГОСТ 28504-90

Шкурки меховые и овчина шубная невыделанные. Методы определения структурной поврежденности и бактериальной зараженности кожевой ткани

41

ГОСТ 28509-90

Овчины невыделанные. Технические условия

42

ГОСТ 28562-90

Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ

42

ГОСТ 28597-90

Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования

43

ГОСТ 28598-90

Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Основные параметры и размеры

44

ГОСТ 28628-90

Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия

45

ГОСТ 29032-91

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения оксиметилфурфурола

46

СТ СЄВ 3431-81

Крепь шахтная механизированная. Общие требования безопасности.

7. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

8. Начальнику головного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

9. Начальнику відділу наукового редагування нормативних документів видати прийняті цим наказом національні нормативні документи не пізніше ніж за 90 днів до дня набрання ними чинності.

10. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Т. в. о. генерального директора

С. О. Шевцов


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.