Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 30 жовтня 2015 року N 142

Про затвердження Додатка 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік

З метою координації розроблення національних стандартів для різних видів діяльності та гармонізації національних стандартів з відповідними міжнародними і регіональними стандартами наказую:

1. Затвердити Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, що додається.

2. Відділу інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Національному фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику загального відділу Мироновій О. С. довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Т. в. о. генерального директора

С. О. Шевцов

 

Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік

Код завдання

Код проекту норма-
тивного доку-
мента згідно з
Українсь-
ким класи-
фіка-
тором норма-
тивних доку-
ментів ДК 004

Назва проекту нормативного документа та вид роботи

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

Строк виконання (місяць, рік)

Техніч-
ний комітет стандар-
тизації, відпові-
дальний за розроб-
лення

Організація-розробник та співвиконавці

Джерело фінансування

Наймену-
вання та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансу-
ються роботи

Директивні та програмні документи

Позначення директиви ЄС

Примітка

початок

подано для затвер-
дження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Додаткові теми до Частини 1 "Нові теми" Програми-2015

ТК 13 Стандартизація електропобутових машин та приладів

314.2.1-2015

65.060.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-91. Додаткові вимоги до ручних газонокосарок та бордюрних косарок з живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч.
Розроблення ДСТУ

EN 50636-2-91:2014

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

315.2.1-2015

65.060.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-92. Додаткові вимоги до газонних скарифікаторів і аераторів з живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч.
Розроблення ДСТУ

EN 50636-2-92:2014

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

316.2.1-2015

65.060.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-94. Додаткові вимоги до газонних ножиць.
Розроблення ДСТУ

EN 50636-2-94:2014

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

317.2.1-2015

13.120;
65.060.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-100. Додаткові вимоги до портативних садових вентиляторів, пилососів та вентиляторів-пилососів з живленням від електричної мережі.
Розроблення ДСТУ

EN 50636-2-100:2014

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

318.2.1-2015

65.060.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-107. Додаткові вимоги до електричних роботизованих газонокосарок з живленням від батареї.
Розроблення ДСТУ

EN 50636-2-107:2015

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

319.2.1-2015

13.120;
97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3135.26-98 (ГОСТ 30345.26-98) (IEC 60335-2-31:1995), ДСТУ IEC 60335-2-31:2006, ДСТУ EN 60335-2-31:2015

EN 60335-2-31:2014

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

320.2.1-2015

13.120;
37.060.10;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ IEC 60335-2-56:2008

IEC 60335-2-56:2003/
A2:2014

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

321.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ IEC 60335-2-101:2006

IEC 60335-2-101:2002/
A2:2014

09.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

340.2.1-2015

13.120;
23.080;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів.
Розроблення національної зміни N 1 до ДСТУ IEC 60335-2-41:2006

 

10.2015

12.2015

ТК 13

ТК 13, м. Київ

ТОВ "ЕЛЕКТРОПРИЛАД"

 

 

 

 

ТК 20 Інформаційні технології

333.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Локальні та міські мережі. Особливі вимоги. Частина 1. Огляд стандартів локальних мереж.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 8802-1:2001

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

334.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Локальні та міські мережі. Частина 1AB. Виявлення з'єднання керування доступом до станцій і середовищ передавання даних.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 8802-1AB:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

335.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Локальні та міські мережі. Частина 1AR. Ідентифікація захищених пристроїв.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 8802-1AR:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

336.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Локальні та міські мережі. Частина 1AS. Керування часом та синхронізація для чутливих до часу застосувань в локальних мережах, з'єднаних мостами.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 8802-1AS:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

337.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Локальні та міські мережі. Частина 1X. Управління доступом до мережі на базі портів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 8802-1X:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

338.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Локальні та міські мережі. Частина 1AE. Убезпечення управління доступом до середовищ передавання даних (МАС).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

339.2.1-2015

35.100.50

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Протокол сеансового рівня, орієнтований на встановлення з'єднання. Специфікація протоколу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 8327-1:1996;
Amd 1:1998;
Amd 2:1998;
Cor 1:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

340.2.1-2015

35.100.50

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Протокол сеансового рівня, орієнтований на встановлення з'єднання. Проформа на відповідність реалізації протоколу (PICS).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 8327-2:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

341.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Протокол основного класу віртуального терміналу. Частина 1. Специфікація.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9041-1:1997

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

342.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Протокол основного класу віртуального терміналу. Частина 2. PICS проформа.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9041-2:1997

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

343.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 6. Вибрані типи атрибутів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-6:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

344.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Процедури для роботи реєстраційних органів у системі OSI. Частина 2. Процедури реєстрації для OSI типів документів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-2:1993

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

345.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Процедури для роботи реєстраційних органів у системі OSI. Частина 4. Реєстр профіля віртуального терміналу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-4:1991

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

346.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Процедури для роботи реєстраційних органів у системі OSI. Частина 5. Реєстр визначень керування об'єктами віртуального терміналу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-5:1991

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

347.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 3. Атрибути для представлення взаємозв'язку.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-3:1993;
Amd 1:1996;
Amd 1:1996/Cor 1:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

348.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 4. Функція аварійного повідомлення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-4:1992;
Amd 1:1995;
Cor 1:1994;
Amd 1:1995/Cor 1:1996;
Cor 2:1999

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

349.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 5. Функція керування звітом про події.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-5:1993;
Cor 1:1994;
Amd 1:1995;
Amd 1:1995/Cor 1:1996;
Cor 2:1999

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

350.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 6. Функція керування журналом реєстрації.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-6:1993;
Amd 1:1996;
Amd 1:1996/Cor 1:1996;
Cor 1:2003

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

351.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 7. Функція сповіщення за допомогою сигнального пристрою про захист.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-7:1992;
Amd 1:1995;
Amd 1:1995/Cor 1:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

352.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 8. Функція аудиторського спостереження за безпекою.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-8:1993;
Cor 1:1995;
Cor 2:1996;
Cor 3:1999

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

353.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 9. Об'єкти і атрибути для контролю за доступом.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-9:1995;
Cor 1:1996;
Cor 2:1999;
Cor 3:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

354.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 11. Метричні об'єкти та атрибути.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-11:1994;
Amd 1:1998;
Cor 1:1999

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

355.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 12. Функція керування тестуванням.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-12:1994;
Cor 1:1998;
Cor 2:1999;
Cor 3:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

356.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 13. Функція підбиття підсумку.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-13:1995;
Amd 1:1997;
Cor 1:1999;
Cor 2:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

357.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 14. Категорії конфіденційного та діагностичного тестування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-14:1996;
Cor 1:1999;
Cor 2:2002;
Cor 3:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

358.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 15. Функція планування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-15:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

359.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 16. Функція керування знаннями з адміністрування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-16:1997;
Amd 1:1998;
Cor 1:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

360.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 17. Функція змінення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-17:1996;
Cor 1:1999;
Cor 2:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

361.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 18. Функція керування програмним забезпеченням.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10164-18:1997;
Cor 1:1999;
Cor 2:2002;
Cor 3:2002

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

362.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 2. Визначення інформації адміністративного керування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10165-2:1992;
Cor 1:1994;
Cor 2:1996;
Cor 3:1999

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

363.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 4. Настанови щодо визначення керованих об'єктів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10165-4:1992;
Amd 1:1996;
Amd 2:1998;
Amd 3:1998;
Cor 1:1996;
Cor 2:2003

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

364.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 5. Загальна інформація адміністративного керування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10165-5:1994

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

365.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 6. Вимоги й посібник з форм заявки про відповідність реалізації, що ставиться до адміністративного керування ВОС.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10165-6:1997

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

366.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 7. Загальна модель взаємозв'язку.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10165-7:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

367.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 8. Керовані об'єкти для підтримки верхніх рівнів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10165-8:2000

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

368.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 9. Системи керування керованими об'єктами прикладного рівня.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10165-9:2000

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

369.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Архітектура захисту для відкритих систем. Короткий огляд.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10181-1:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

370.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Архітектура захисту для відкритих систем. Архітектура аутентифікації.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10181-2:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

371.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Архітектура захисту для відкритих систем. Архітектура керування доступом.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10181-3:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

372.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Архітектура захисту для відкритих систем. Архітектура безвідмовності.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10181-4:1997

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

373.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Архітектура захисту для відкритих систем. Архітектура конфіденціальності.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10181-5:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

374.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Архітектура захисту для відкритих систем. Інтегрована архітектура.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10181-6:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

375.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Архітектура захисту для відкритих систем. Безпека аудиту та архітектура оповіщення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10181-7:1996

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

376.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AMH1n. Системи опрацювання повідомлень. Загальний обмін повідомленнями. Частина 4. AMH12 та AMH14. Доступ до MTS (P3) та до MTS 94 (P3).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC ISP 10611-4:2003

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

377.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AMH1n. Системи опрацювання повідомлень. Загальний обмін повідомленнями. Частина 6. AMH15. Доступ до MS 94 (P7).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC ISP 10611-6:2003

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

378.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AMH2n. Системи опрацювання повідомлень. Обмін повідомленнями між абонентами. Частина 6. AMH26. Вимоги IPM щодо поліпшеного доступу до MS 94 (P7).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC ISP 12062-6:2003

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

379.2.1-2015

35.240.60

Виставлення електронних рахунків-фактур. Частина 1. Адресація та маршрутизація.
Розроблення ДСТУ

CWA 16464-1:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

380.2.1-2015

35.240.60

Виставлення електронних рахунків-фактур. Частина 2. Модель угоди стосовно сумісності під час передавання та оброблення електронних рахунків-фактур та інших бізнес-документів.
Розроблення ДСТУ

CWA 16464-2:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

381.2.1-2015

35.240.60

Виставлення електронних рахунків-фактур. Частина 3. Відповідність критеріям сумісності між службами виставлення електронних рахунків-фактур.
Розроблення ДСТУ

CWA 16464-3:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

382.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 4. Відстежування джерел часу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 18014-4:2015

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

383.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Анонімна автентифікація об'єктів. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 20009-1:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

384.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Анонімна автентифікація об'єктів. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на підписах з використанням відкритого ключа групи.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 20009-2:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

385.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Структура управління ідентифікаційною інформацією. Частина 1. Термінологія і поняття.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 24760-1:2011

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

386.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 2. Настанови щодо проектування і реалізації безпеки мережі.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27033-2:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

387.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 3. Еталонні мережні сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27033-3:2010

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

388.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 4. Убезпечення комунікацій між мережами з використанням шлюзів безпеки.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27033-4:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

389.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 5. Убезпечення комунікацій вздовж мереж з використанням віртуальних особистих мереж (VPNs).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27033-5:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

390.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Платформи для тестування проектів з розробки інформаційних систем. Частина 1. Концепції та визначення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29155-1:2011

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

391.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Платформи для тестування проектів з розробки інформаційних систем. Частина 2. Вимоги щодо тестування продуктивності.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29155-2:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

392.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Легка криптографія. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29192-1:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

393.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Легка криптографія. Частина 2. Блокові шифри.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29192-2:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

394.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Легка криптографія. Частина 3. Потокові шифри.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29192-3:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

395.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Легка криптографія. Частина 4. Механізми щодо використання асиметричних методів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29192-4:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

396.2.1-2015

35.040

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Політики підписування. Частина 1. Блоки і зміст документів політики підписування, призначені
для читання людиною.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 119 172-1:2015

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

397.2.1-2015

35.040

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Настанова для бізнесу щодо криптографічних комплектів.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 119 300:2015

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

398.2.1-2015

35.040

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Криптографічні комплекти.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 119 312:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

399.2.1-2015

35.040

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Настанова для бізнесу для провайдерів довірчих послуг.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 119 600:2015

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

400.2.1-2015

35.040

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Вимоги до органів, з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 319 403:2015

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

401.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Сервіс базового класу віртуального терміналу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9040:1997

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

402.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Елементи інформації адміністративного керування стосовно мережного рівня OSI.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10733:1998

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

403.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу системи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 15288:2014

ISO/IEC/IEEE 15288:2015

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

404.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Розробка систем і програмного забезпечення. Управління застосуваннями.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 16350:2015

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

405.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Специфікація відкритого формату віртуалізації (OVF).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 17203:2011

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

406.2.1-2015

01.040.35;
35.020

Інформаційні технології. Хмарні обчислення. Загальні відомості і словник.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 17788:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

407.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Інтерфейс управління хмарними даними (CDMI).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 17826:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

408.2.1-2015

35.080

Інженерія систем і програмного забезпечення. Вимоги до дизайнерів і розробників документації користувача.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 26514:2008

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

409.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Кодекси усталеної практики для захисту персональної ідентифікаційної інформації (РІІ) у загальнодоступних хмарах, що діють як процесори РІІ.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27018:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

410.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо готовності інформаційно-комунікаційних технологій для неперервності роботи бізнесу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27031:2011

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

411.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27032:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

412.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Найкращі методи встановлення часових позначок.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29149:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

413.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Шифрування з підписом.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29150:2011;
Cor 1:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

414.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Процеси оброблення вразливостей.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 30111:2013

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

415.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Настанова щодо SQuaRE.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25000:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

416.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Планування та керування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25001:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

417.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Моделі якості системи та програмних засобів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25010:2011

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

418.2.1-2015

35.080

Програмна інженерія. Вимоги щодо якості та оцінювання програмного продукту (SQuaRE). Модель якості даних.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25012:2008

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

419.2.1-2015

35.080

Програмна інженерія. Вимоги щодо якості та оцінювання програмного продукту (SQuaRE). Еталонна модель вимірювання та настанова.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25020:2007

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

420.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Елементи показника якості.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25021:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

421.2.1-2015

35.080

Програмна інженерія. Вимоги щодо якості та оцінювання програмного продукту (SQuaRE). Вимоги щодо якості.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25030:2007

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

422.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Процес оцінювання.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25040:2011

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

423.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Настанова щодо оцінювання для розробників, замовників та незалежних експертів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25041:2012

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

424.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Модуль оцінювання відновлюваності.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25045:2010

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

425.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Загальний промисловий формат (CIF) для оцінювання зручності використання програмних продуктів. Загальні принципи для інформації щодо оцінювання зручності використання програмних продуктів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25060:2010

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

426.2.1-2015

35.080

Програмна інженерія. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Загальний промисловий формат для звітів з тестування зручності використання.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25062:2006

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

427.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Інформаційні елементи керування, які пов'язані з канальним рівнем моделі ВВС.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10742:1994;
Amd 1:1995;
Amd 2:1996;
Amd 3:1996;
Amd 1:1995/Cor 1:1999

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

428.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Інформаційні елементи керування, які встановлені як стандарт для транспортного рівня ВВС.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 10737:1998

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

429.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Архітектура протоколів ідентифікації та інкапсуляції.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 14765:1997

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

430.2.1-2015

35.080

Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги до тестерів і оглядачів документації користувача.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 26513:2009

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

431.2.1-2015

35.080

Програмна інженерія. Вимоги до якості та оцінювання систем і програмного продукту (SQuaRE). Вимоги до якості готового до застосування програмного продукту (RUSP) та інструкції щодо їх тестування.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 25051:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

432.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 4. Процедури для розподілених операцій.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-4:2014

09.2015

12.2015

ТК 20

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 22 Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів

438.2.1-2015

17.220.20;
29.240

Рівні електричних та магнітних полів, створюваних енергетичними системами змінного струму. Вимірювальні процедури з урахуванням впливу на людину.
Розроблення ДСТУ

EN 62110:2009;
AC:2015

10.2015

12.2015

ТК 22

ННЦ "Інститут метрології", м. Харків

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

439.2.1-2015

29.120.50

Пристрої захисту від перенапруги промислової частоти для приладів побутової та аналогічної призначеності.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 50550:2014

EN 50550:2011/A1:2014

10.2015

12.2015

ТК 22

ННЦ "Інститут метрології", м. Харків

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

156.2.3-2015

13.340.10

Захисний одяг для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж на територіях з ґрунтово-рослинним покривом.
Розроблення ДСТУ

EN 15614:2007

08.2015

12.2015

ТК 25

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ), м. Київ

 

 

 

89/686/EEC

Прийняття методом "Підтвердження"

157.2.3-2015

13.220.40;
29.020

Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60695-2-11:2009

EN 60695-2-11:2014

08.2015

12.2015

ТК 25

УкрНДІЦЗ, м. Київ

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

158.2.3-2015

13.220.40;
29.020

Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 10-2. Анормальний нагрів. Випробування на стійкість до тиску, створеного кулькою.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60695-10-2:2015

EN 60695-10-2:2014

08.2015

12.2015

ТК 25

УкрНДІЦЗ, м. Київ

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

159.2.3-2015

13.220.40

Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-2. Випробування полум'ям попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60695-11-2:2009

EN 60695-11-2:2014

08.2015

12.2015

ТК 25

УкрНДІЦЗ, м. Київ

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 30 Трансформатори та високовольтна апаратура

322.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 3. Рівні ізоляції, діелектричні випробування та зовнішні повітряні проміжки.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-3:2013

10.2015

12.2015

ТК 30

Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний, проектно-
конструкторський та технологічний інститут трансформаторо-
будування" (ПАТ "ВІТ"), м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

323.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-4:2002

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

324.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 6. Реактори.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-6:2008

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

325.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 10. Визначення рівнів шуму.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-10:2001

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

326.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 11. Трансформатори сухого типу.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-11:2004

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

327.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 13. Рідинні трансформатори з самозахистом.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-13:2006

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

328.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 14. Силові трансформатори, занурені в рідину, з застосуванням високотемпературних ізоляційних матеріалів.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-14:2013

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

329.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 16. Трансформатори для застосування в вітрових турбінах.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-16:2011

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

330.2.1-2015

29.180

Силові трансформатори. Частина 18. Вимірювання частотної характеристики.
Розроблення ДСТУ

EN 60076-18:2012

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

331.2.1-2015

29.130.10

Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 200. Комплектні розподільчі пристрої змінного струму в кожусі з металу на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно.
Розроблення ДСТУ

EN 62271-200:2012

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

332.2.1-2015

29.130.10

Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 201. Комплектні розподільчі пристрої змінного струму в кожусі з твердого ізоляційного матеріалу, розраховані на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно.
Розроблення ДСТУ

EN 62271-201:2014

10.2015

12.2015

ТК 30

ПАТ "ВІТ", м. Запоріжжя

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 48 Енергозбереження

433.2.1-2015

27.010

Енергоаудит. Вимоги та настанова щодо його проведення.
Розроблення ДСТУ

ISO 50002:2014

09.2015

03.2016

ТК 48

Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків України", м. Київ

ЮНИДО (організація об'єднаних націй з промислового розвитку) за проектом "Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України"

 

 

 

 

434.2.1-2015

27.010

Системи енергоменеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергоменеджменту.
Розроблення ДСТУ

ISO 50003:2014

09.2015

03.2016

ТК 48

Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків України", м. Київ

ЮНИДО (організація об'єднаних націй з промислового розвитку) за проектом "Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України"

 

 

 

 

435.2.1-2015

27.010

Системи енергоменеджменту. Настанова щодо впровадження, обслуговування та поліпшення системи енергоменеджменту.
Розроблення ДСТУ

ISO 50004:2014

09.2015

03.2016

ТК 48

Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків України", м. Київ

ЮНИДО (організація об'єднаних націй з промислового розвитку) за проектом "Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України"

 

 

 

 

436.2.1-2015

27.010

Системи енергоменеджменту. Вимірювання енергетичної ефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання і показників енергоефективності. Загальні принципи і настанови.
Розроблення ДСТУ

ISO 50006:2014

09.2015

03.2016

ТК 48

Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків України", м. Київ

ЮНИДО (організація об'єднаних націй з промислового розвитку) за проектом "Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України"

 

 

 

 

437.2.1-2015

27.010

Системи енергоменеджменту. Вимірювання та верифікація енергетичної ефективності організацій. Загальні принципи і настанови.
Розроблення ДСТУ

ISO 50015:2014

09.2015

03.2016

ТК 48

Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків України", м. Київ

ЮНИДО (організація об'єднаних націй з промислового розвитку) за проектом "Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України"

 

 

 

 

ТК 64 Спиртогорілчані вироби дріжджі

153.2.4-2015

67.160.10

Горілки і горілки особливі. Технічні умови.
Розроблення зміни N 4 до ДСТУ 4256:2003

 

08.2015

11.2015

ТК 64

УкрНДІспиртбіопрод, м. Київ

УкрНДІспиртбіопрод

 

 

 

 

ТК 80 Дорожній транспорт

223.2.2-2015

55.180.99

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення.
Розроблення ДСТУ

EN 12195-1:2010;
AC:2014

08.2015

12.2015

ТК 80

ДП "Державтотранс-
НДІпроект", м. Київ

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

 

224.2.2-2015

55.080;
55.180.00

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Сітчасті кріплення з синтетичних волокон.
Розроблення ДСТУ

EN 12195-2:2000

08.2015

12.2015

ТК 80

ДП "Державтотранс-
НДІпроект", м. Київ

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

 

225.2.2-2015

55.080;
55.180.99

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги.
Розроблення ДСТУ

EN 12195-3:2001

08.2015

12.2015

ТК 80

ДП "Державтотранс-
НДІпроект", м. Київ

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

 

226.2.2-2015

55.080;
55.180.99

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 4. Сталеві кріпильні троси.
Розроблення ДСТУ

EN 12195-4:2003

08.2015

12.2015

ТК 80

ДП "Державтотранс-
НДІпроект", м. Київ

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

 

227.2.2-2015

43.080.10;
55.180.99

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Точки кріплення на вантажних автомобілях. Мінімальні вимоги та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12640:2000

08.2015

12.2015

ТК 80

ДП "Державтотранс-
НДІпроект", м. Київ

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

 

228.2.2-2015

55.180.10

Знімні кузови та вантажні автомобілі. Тенти. Частина 1. Мінімальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN 12641-1:2005

08.2015

12.2015

ТК 80

ДП "Державтотранс-
НДІпроект", м. Київ

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

 

229.2.2-2015

43.080.10

Кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Конструкція кузовів вантажних автомобілів. Мінімальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN 12642:2006

08.2015

12.2015

ТК 80

ДП "Державтотранс-
НДІпроект", м. Київ

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

 

ТК 82 Охорона навколишнього природного середовища України

160.2.3-2015

13.060.30

Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об'єкти.
Розроблення ДСТУ

 

10.2015

12.2015

ТК 82

Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем", м. Харків

Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"

 

 

 

 

161.2.3-2015

13.280

Нафтогазова промисловість. Поводження з техногенно-підсиленими радіоактивними речовинами природного походження (NORM). Основні положення.
Розроблення ДСТУ

 

10.2015

12.2015

ТК 82

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"
м. Київ

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"

 

 

 

 

ТК 89 Оцінка відповідності

155.2.3-2015

03.120.20

Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.
Розроблення зміни N 2 до ДСТУ 2296-93

 

07.2015

02.2016

ТК 89

ДП "УкрНДНЦ", м. Київ

Ліга виробників харчових продуктів

 

 

 

 

ТК 93 Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів

162.2.3-2015

03.120.10

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 9000:2007

ISO 9000:2015

10.2015

12.2015

ТК 93

ДП НДІ "Система", м. Львів

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

163.2.3-2015

03.120.10

Системи управління якістю. Вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 9001:2009

ISO 9001:2015

10.2015

12.2015

ТК 93

ДП НДІ "Система", м. Львів

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

164.2.3-2015

03.020.10

Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 14001:2006

ISO 14001:2015

10.2015

12.2015

ТК 93

ДП НДІ "Система", м. Львів

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 98 Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація

165.2.3-2015

01.040.55;
55.180.20

Піддони для оброблення матеріалів. Словник термінів.
Розроблення ДСТУ

ISO 445:2013

10.2015

12.2015

ТК 98

Товариство з обмеженою відповідальністю. Науково-виробниче підприємство "Техносервіс" (ТОВ "Техносервіс"), м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

166.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери серії 1. Класифікація, розміри та номінальні характеристики.
Розроблення ДСТУ

ISO 668:2013

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

167.2.3-2015

17.140.20; 27.020

Двигуни внутрішнього згоряння. Метод вимірювання вібрації високошвидкісних та середньошвидкісних двигунів внутрішнього згоряння на опорах двигуна.
Розроблення ДСТУ

ISO 13332:2000

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

168.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери серії 1. Фітінги кутові. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

ISO 1161:1984;
Cor 1:1990;
Amd 1:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

169.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери серії 1. Технічні умови та випробування. Частина 4. Контейнери для насипних вантажів, що знаходяться під нормальним тиском.
Розроблення ДСТУ

ISO 1496-4:1991;
Amd 1:1994;
Cor 1:2006

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

170.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери серії 1. Частина 5. Контейнери-платформи і контейнери на базі платформи.
Розроблення ДСТУ

ISO 1496-5:1991;
Amd 1:1993;
Amd 2:1994

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

171.2.3-2015

55.180.30

Піддони вантажні авіаційні та авіаційно-наземні вантажні. Технічні умови та випробування.
Розроблення ДСТУ

ISO 4117:1993

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

172.2.3-2015

55.180.30

Авіація. Контейнери модульні вантажні.
Розроблення ДСТУ

ISO 4128:1985

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

173.2.3-2015

55.180.30

Устатковання для вантажних повітряних перевезень. Сітки-піддони, що передають від одного перевізника до іншого.
Розроблення ДСТУ

ISO 4170:1995

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

174.2.3-2015

55.180.30

Устатковання для вантажних повітряних перевезень. Піддони, що передають від одного перевізника іншому.
Розроблення ДСТУ

ISO 4171:1993

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

175.2.3-2015

55.180.40

Упаковка. Тара транспортна заповнена. Загальні правила щодо складання програм випробувань робочих характеристик.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 4180-1:2006 та ДСТУ ISO 4180-2:2007

ISO 4180:2009

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

176.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Контейнери універсальні (інтермодальні) для повітряних і наземних перевезень. Технічні умови і методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 8323:1985

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

177.2.3-2015

55.180.20

Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 1. Методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 8611-1:2011

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

178.2.3-2015

55.180.20

Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 2. Вимоги до ефективності та вибирання методів випробування.
Розроблення ДСТУ

ISO 8611-2:2011

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

179.2.3-2015

55.180.20

Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 3. Максимальне робоче навантаження.
Розроблення ДСТУ

ISO 8611-3:2011

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

180.2.3-2015

11.180.99; 55.020

Упаковка. Оптимальна конструкція. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ISO 11156:2011

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

181.2.3-2015

55.180.20

Піддони ящикові. Основні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ISO 13194:2011

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

182.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні.
Розроблення ДСТУ

ISO 17712:2013

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

183.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери серії 1. Користування та закріплення.
Розроблення ДСТУ

ISO 3874:1997;
Amd 1:2000;
Amd 2:2002;
Amd 3:2005;
Amd 4:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

184.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Контейнеровози-навантажувачі для вантажних контейнерів. Розрахунок стійкості.
Розроблення ДСТУ

ISO 14829:2002

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

185.2.3-2015

55.180.10

Контейнери вантажні серії 1. Вантажно-розвантажувальні операції та їхнє забезпечення. Роз'яснення вимог, що містяться в додатку А до ISO 3874.
Розроблення ДСТУ

ISO/TR 15069:1997

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

186.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери серії 1. Обґрунтування критеріїв міцності.
Розроблення ДСТУ

ISO/TR 15070:1996;
Amd 1:2005;
Amd 2:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

187.2.3-2015

17.160;
35.240.99

Моніторинг і діагностика стану машин. Обробляння, передача і представлення даних. Частина 3. Комунікація.
Розроблення ДСТУ

ISO 13374-3:2012

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

188.2.3-2015

03.120.01;
03.120.30;
21.020

Методи аналізування надійності систем. Аналіз наслідків видів відмов (FMEA).
Розроблення ДСТУ

IEC 60812:2006

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

189.2.3-2015

13.300;
55.020

Упаковка. Упаковка транспортна для небезпечних вантажів. Метод випробування великих упаковок.
Розроблення ДСТУ

ISO 16883:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

190.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 5. Технік-аналітик лабораторії аналізу мастильних матеріалів.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-5:2012

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

191.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Кодування, ідентифікування та маркування.
Розроблення ДСТУ

ISO 6346:1995;
Amd 3:2012

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

192.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Інформація щодо бортових суднових контейнерів. Частина 1. Система розміщення та кріплення.
Розроблення ДСТУ

ISO 9711-1:1990

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

193.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери Обмін даними щодо контейнерного устатковання (CEDEX). Загальні комунікаційні коди.
Розроблення ДСТУ

ISO 9897:1997;
Cor 1:2001

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

194.2.3-2015

55.180.10

Контейнери ізотермічні вантажні. Дистанційний моніторинг стану.
Розроблення ДСТУ

ISO 10368:2006

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

195.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Автоматична ідентифікація.
Розроблення ДСТУ

ISO 10374:1991;
Amd 1:1995

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

196.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Ідентифікація радіочастотна. Маркувальна етикетка на ліцензію.
Розроблення ДСТУ

ISO/TS 10891:2009;
Cor 1:2009

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

197.2.3-2015

35.040;
55.020

Упаковка. Штриховий код і двовимірні символи, використовувані на етикетках для відвантаження, транспортування та отримання вантажу.
Розроблення ДСТУ

ISO 15394:2009

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

198.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 1. Протокол обміну даними.
Розроблення ДСТУ

ISO 18185-1:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

199.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 2. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ISO 18185-2:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

200.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 3. Характеристики навколишнього середовища.
Розроблення ДСТУ

ISO 18185-3:2006

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

201.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 4. Захист інформації.
Розроблення ДСТУ

ISO 18185-4:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

202.2.3-2015

55.180.10

Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 5. Фізична реалізація.
Розроблення ДСТУ

ISO 18185-5:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

203.2.3-2015

01.080.99; 55.020

Упаковка. Лінійний штрих-код і двовимірні символи на упаковці продукту.
Розроблення ДСТУ

ISO 22742:2010

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

204.2.3-2015

35.040;
55.020

Упаковка. Етикетування і безпосереднє маркування продуктів лінійним штрих-кодом і двомірними символами.
Розроблення ДСТУ

ISO 28219:2009

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

205.2.3-2015

17.160

Вібрація механічна. Оцінювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 7. Ротодинамічні насоси промислового застосування, охоплюючи вимірювання на обертових валах.
Розроблення ДСТУ

ISO 10816-7:2009

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

206.2.3-2015

01.040.17; 17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Словник термінів.
Розроблення ДСТУ

ISO 13372:2012

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

207.2.3-2015

17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Моніторинг вібраційного стану. Частина 1. Загальні методики.
Розроблення ДСТУ

ISO 13373-1:2002

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

208.2.3-2015

17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Моніторинг вібраційного стану. Частина 2. Обробляння, аналізування та представлення даних щодо вібрації.
Розроблення ДСТУ

ISO 13373-2:2005

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

209.2.3-2015

17.160;
35.240.99

Моніторинг і діагностика стану машин. Обробляння, передавання і представлення даних. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ

ISO 13374-1:2003

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

210.2.3-2015

17.160;
35.240.99

Моніторинг і діагностика стану машин. Обробляння, передавання і представлення даних. Частина 2. Обробляння даних.
Розроблення ДСТУ

ISO 13374-2:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

211.2.3-2015

17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Інтерпретація даних і технічна діагностика. Частина 1. Загальні настанови.
Розроблення ДСТУ

ISO 13379-1:2012

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

212.2.3-2015

17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Прогнозування. Частина 1. Загальні керівні принципи.
Розроблення ДСТУ

ISO 13381-1:2015

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

213.2.3-2015

17.160;
91.120.25

Механічна вібрація і удар. Робочі параметри для моніторингу стану конструкцій.
Розроблення ДСТУ

ISO 16587:2004

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

214.2.3-2015

17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Термографія. Частина 1. Загальні процедури.
Розроблення ДСТУ

ISO 18434-1:2008

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

215.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 1. Вимоги до органів із сертифікації та процедури сертифікації.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-1:2012

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

216.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 2. Моніторинг стану та діагностування вібрації.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-2:2014

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

217.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 3. Вимоги до органів із навчання та процедури навчання.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-3:2012

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

218.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 4. Аналіз мастильних матеріалів в польових умовах.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-4:2014

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

219.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 6. Акустична емісія.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-6:2014

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

220.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 7. Термографія.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-7:2014

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

221.2.3-2015

03.100.30;
17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 8. Ультразвук.
Розроблення ДСТУ

ISO 18436-8:2013

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

222.2.3-2015

17.160

Механічна вібрація і удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в'язкопружних матеріалів. Частина 2. Резонансний метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 18437-2:2005

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

223.2.3-2015

17.160

Механічна вібрація і удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в'язкопружних матеріалів. Частина 4. Метод вимірювання динамічної жорсткості.
Розроблення ДСТУ

ISO 18437-4:2008

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

224.2.3-2015

17.160

Механічна вібрація і удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в'язкопружних матеріалів.
Частина 5. Відношення Пуассона, засноване на порівнянні вимірюваного параметра з результатом його остаточного аналізу.
Розроблення ДСТУ

ISO 18437-5:2011

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

225.2.3-2015

27.040

Газові турбіни. Збір даних і вимоги до системи контролювання змін параметрів газотурбінних установок.
Розроблення ДСТУ

ISO 19860:2005

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

226.2.3-2015

17.140.20; 17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Акустична емісія.
Розроблення ДСТУ

ISO 22096:2007

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

227.2.3-2015

17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Частина 1. Ультразвук. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ISO 29821-1:2011

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

228.2.3-2015

17.160

Моніторинг і діагностика стану машин. Інтерпретація даних і технічна діагностика. Частина 2. Керовані даними додатки.
Розроблення ДСТУ

ISO 13379-2:2015

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

229.2.3-2015

01.040.55;
55.180.10

Контейнери вантажні. Словник термінів.
Розроблення ДСТУ

ISO 830:1999;
Cor 1:2001

10.2015

12.2015

ТК 98

ТОВ "Техносервіс", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 100 Сталеві дротяні канати

230.2.2-2015

77.140.65

Канати сталеві. Безпека. Частина 9. Канати закриті несні для канатних доріг, призначених для перевезення людей.
Розроблення ДСТУ

EN 12385-9:2002

09.2015

12.2015

ТК 100

Міжнародна асоціація дослідників сталевих канатів (МАДСК), м. Одеса

 

 

 

2000/9/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

231.2.2-2015

77.140.65

Канати сталеві. Безпека. Частина 8. Канати кручені та кручені-несні для канатних доріг, призначених для перевезення людей.
Розроблення ДСТУ

EN 12385-8:2002

09.2015

12.2015

ТК 100

МАДСК, м. Одеса

 

 

 

2000/9/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 105 Банківські та фінансові системи і технології

219.2.1-2015

01.140.20

Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги.
Розроблення ДСТУ

ISO 30301:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

220.2.1-2015

03.100.10;
32.240.60

Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель в Європі. Частина 1. Огляд профілю.
Розроблення ДСТУ

CWA 16073-1:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

221.2.1-2015

03.100.10;
32.240.60

Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель в Європі. Частина 3. Вимоги до інструментальних засобів.
Розроблення ДСТУ

CWA 16073-3:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

222.2.1-2015

03.100.10;
32.240.60

Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель в Європі. Частина 4. Методичні рекомендації для тестування і пілотування.
Розроблення ДСТУ

CWA 16073-4:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

223.2.1-2015

03.100.10;
32.240.60

Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель в Європі. ВІІ архітектура.
Розроблення ДСТУ

CWA 16558:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

224.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 1. Загальні аспекти.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29181-1:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

225.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 2. Найменування та адресація.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29181-2:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

226.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 3. Переключення та маршрутизація процесу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29181-3:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

227.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 4. Мобільність.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29181-4:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

228.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 5. Безпека.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29181-5:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

229.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 6. Перенесення медіа.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29181-6:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

230.2.1-2015

35.100.30

Інформаційні технології. Мережі майбутнього. Формулювання проблем і вимог. Частина 7. Компонування послуг.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 29181-7:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

231.2.1-2015

35.080

Розробка програмного забезпечення. Рекомендована практика для Інтернету. Розробка веб-сайтів, адміністрування веб-сайтів і життєвий цикл веб-сайтів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 23026:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

232.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Вимоги до керування документацією користувача.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 26511:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

233.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Керування контентом для документування керування життєвим циклом продуктів, користувачів і послуг.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 26531:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

234.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Корпоративні мережі наступного покоління (NGCN). Ідентифікація та маршрутизація.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 12861:2009

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

235.2.1-2015

35.020

Веб-послуги для менеджменту. Технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 17963:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

236.2.1-2015

03.120.10;
35.020

Інформаційні технології. Настанови щодо застосування ISO 9001:2008 в управлінні ІТ-послуг та їх інтеграції з ISO/IEC 20000-1:2011.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 90006:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

237.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Управління ризиками.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 16085:2006

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

238.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Корпоративні мережі наступного покоління (NGCN). Захист сеансового зв'язку.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 16166:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

239.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Розробка систем і програмного забезпечення. Настанова стосовно можливостей інструменту керувати конфігурацією.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 18018:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

240.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Обмін метаданими XML (XMI).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19503:2005

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

241.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Встановлені криптографічні методи.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19772:2009;
Cor 1:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

242.2.1-2015

35.020

Інформаційні технології. Специфікація управління віртуалізацією.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19099:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

243.2.1-2015

35.020;
35.110

Інформаційні технології. Сенсорні мережі. Сервіси та інтерфейси, які підтримують спільне оброблення інформації в інтелектуальних сенсорних мережах.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 20005:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

244.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Оцінка процесу. Поняття і термінологія.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 33001:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

245.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Оцінка процесу. Вимоги щодо оцінки виконання процесу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 33002:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

246.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Оцінка процесу. Вимоги до структур вимірювання процесу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 33003:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

247.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Оцінка процесу. Вимоги до базової моделі процесу, оцінки процесу і моделей зрілості.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 33004:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

248.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Оцінка процесу. Настанова щодо удосконалення процесу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 33014:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

249.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Оцінка процесу. Структура вимірювання процесу для оцінки можливостей процесу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 33020:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

250.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Оцінка процесу. Модель оцінки процесу для тестування програмного забезпечення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 33063:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

251.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Модулі реєстрації метаданих.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19773:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

252.2.1-2015

01.040.35;
35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Словник.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 24765:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

253.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Управління життєвим циклом. Настанова щодо опису процесу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 24774:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

254.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Розробка систем і програмного забезпечення. Настанова щодо розроблення технічних вимог до програмного забезпечення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 24766:2009

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

255.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Платформи та сервіси розподіленого застосунку (DAPS). Загальні технічні принципи сервіс-орієнтованої архітектури.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 30102:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

256.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 40500:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

257.2.1-2015

35.020

Інформаційні технології. Модель і нотація бізнес-процесу групою управління об'єктами (OMG).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19510:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

258.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Корпоративні мережі наступного покоління (NGCN). Загальні положення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 12860:2009

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

259.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Управління структурою ризиків цифрових експертиз.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 30121:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

260.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Розроблення вимог.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 29148:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

261.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. W3C SOAP Версія 1.2. Частина 2. Додатки (друге видання).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 40220:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

262.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. W3C SOAP. Механізм оптимізації передавання повідомлень.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 40230:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

263.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. W3C SOAP Версія 1.2. Частина 1. Система обміну повідомленнями (Друге видання).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 40210:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

264.2.1-2015

35.240.01

Обмін статистичними даними та метаданими (SDMX).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 17369:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

265.2.1-2015

35.020

Інформаційні технології. Корпоративне управління інформаційними технологіями.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 38500:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

266.2.1-2015

35.020

Інформаційні технології. Керування ІТ. Настанова щодо запровадження.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TS 38501:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

267.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Взаємодія веб-сервісів. WS-I простий SOAP зв'язування профілю Версії 1.0.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29363:2008

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

268.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Телекомунікації і обмін даними між системами. Інтерфейс і протокол зв'язку ближнього поля (NFCIP-1). Методи тестування інтерфейсу RF.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 22536:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

269.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Хмарні обчислення. Еталонна архітектура.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 17789:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

270.2.1-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Інтерфейс керування хмарною інфраструктурою (CIMI) модель і RESTful HTTP протокол. Інтерфейс керування хмарною інфраструктурою.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19831:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

271.2.1-2015

35.110

Стандарт щодо локальної мережі Ethernet..
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 34.913.3-91 (ИСО 8802-3-89)

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

272.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 1. Огляд концепцій, моделей і послуг.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-1:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

273.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 2. Моделі.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-2:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

274.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 3. Визначення абстрактного сервісу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-3:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

275.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 5. Специфікація протоколу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-5:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

276.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 7. Класи селективних об'єктів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-7:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

277.2.1-2015

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Директорія. Частина 9. Реплікація.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9594-9:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

278.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Процедури для роботи реєстраційних органів стосовно ідентифікатора об'єкта.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-1:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

279.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Процедури для роботи реєстраційних органів у системі OSI. Частина 3. Реєстрація значень параметрів елементів ідентифікатора об'єкта для спільного використання ІСО-МКТТ.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-3:2008

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

280.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Процедури для роботи реєстраційних органів у системі OSI. Частина 6. Реєстрація прикладних процесів і прикладних об'єктів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-6:2005

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

281.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Процедури для роботи реєстраційних органів у системі OSI. Частина 7. Присвоєння міжнародних імен для використання в конкретних контекстах.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-7:2008

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

282.2.1-2015

35.100.01

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Процедури для роботи реєстраційних органів у системі OSI. Частина 8. Генерація і реєстрація універсальних унікальних ідентифікаторів (UUIDs) і їх використання як ASN.1 компонентів ідентифікаторів об'єктів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 9834-8:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

283.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Захист комунікацій ближньої зони (NFC) Частина 1. Послуги безпеки та протокол NFC-SEC NFCIP-1.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 13157-1:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

284.2.1-2015

35.200;
35.240.99

Інформаційні технології. Протокол керування мережею. Частина 1. Набір протоколів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 14908-1:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

285.2.1-2015

35.200;
35.240.99

Інформаційні технології. Протокол керування мережею. Частина 2. Зв'язок через виту пару.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 14908-2:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

286.2.1-2015

35.200;
35.240.99

Інформаційні технології. Протокол керування мережею. Частина 3. Технічні вимоги до каналів ліній електропередавання.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 14908-3:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

287.2.1-2015

35.200;
35.240.99

Інформаційні технології. Протокол керування мережею. Частина 4. ІР-комунікації.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 14908-4:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

288.2.1-2015

35.080

Проектування систем і розробка програмного забезпечення. Гарантування систем і програмного забезпечення. Частина 1. Терміни та визначення понять.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15026-1:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

289.2.1-2015

35.080

Проектування систем і розробка програмного забезпечення. Гарантування систем і програмного забезпечення. Частина 2. Обґрунтування гарантії.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15026-2:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

290.2.1-2015

35.080

Проектування систем і розробка програмного забезпечення. Гарантування систем і програмного забезпечення. Частина 3. Рівні цілісності системи.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15026-3:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

291.2.1-2015

35.080

Проектування систем і розробка програмного забезпечення. Гарантування систем і програмного забезпечення. Частина 4. Забезпечення життєвого циклу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15026-4:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

292.2.1-2015

35.110

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Зональні мережі магнітного поля (NFAN). Частина 1. Повітряний інтерфейс.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15149-1:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

293.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Група управління об'єктами. Загальна архітектура брокера об'єктних запитів (CORBA). Частина 1. Інтерфейси.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19500-1:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

294.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Група управління об'єктами. Загальна архітектура брокера об'єктних запитів (CORBA). Частина 2. Інтероперабельність.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19500-2:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

295.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Група управління об'єктами. Загальна архітектура брокера об'єктних запитів (CORBA). Частина 3. Компоненти.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19500-3:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

296.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Структура метамоделі для інтероперабельності (MFI). Частина 1. Фреймворк.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19763-1:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

297.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Структура метамоделі для інтероперабельності (MFI). Частина 3. Метамодель для реєстрації онтології.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19763-3:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

298.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Структура метамоделі для інтероперабельності (MFI). Частина 10. Основна модель і базове перетворення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19763-10:2014

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

299.2.1-2015

35.040

Інформаційні технології. Структура метамоделі для інтероперабельності (MFI). Частина 12. Метамодель для реєстрації інформаційної моделі.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19763-12:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

300.2.1-2015

03.080.99;
35.020

Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 1. Вимоги до системи управління послугами.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 20000-1:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

301.2.1-2015

03.080.99;
35.020

Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 2. Настанова щодо застосування систем управління послугами.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 20000-2:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

302.2.1-2015

03.080.99;
35.020

Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 3. Настанова щодо визначення області дії і застосування ISO/IEC 20000-1.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 20000-3:2012

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

303.2.1-2015

03.080.99;
35.020

Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 4. Базова модель процесів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 20000-4:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

304.2.1-2015

03.080.99;
35.020

Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 5. Екземпляр плану реалізації ISO/IEC 20000-1.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 20000-5:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

305.2.1-2015

03.080.99;
35.020

Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 9. Настанова щодо застосування ISO/IEC 20000-1 стосовно "хмарового" сервісу.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 20000-9:2015

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

306.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Управління життєвим циклом. Частина 1. Настанова з управління життєвим циклом.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 24748-1:2010

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

307.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Управління життєвим циклом. Частина 2. Настанова щодо застосування ISO/IEC 15288 (Процеси життєвого циклу системи).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 24748-2:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

308.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Управління життєвим циклом. Частина 3. Настанова щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси життєвого циклу програмного забезпечення).
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 24748-3:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

309.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Тестування програмного забезпечення. Частина 1. Поняття і визначення.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

310.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Тестування програмного забезпечення. Частина 2. Тестові процеси.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

311.2.1-2015

35.080

Розробка систем і програмного забезпечення. Тестування програмного забезпечення. Частина 3. Тестова документація.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

312.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Частина 1. Система дозволів ідентифікатора об'єкта.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29168-1:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

313.2.1-2015

35.080

Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Частина 2. Процедури для операційного агентства системи дозволів ідентифікатора об'єкта.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29168-2:2011

08.2015

12.2015

ТК 105

ДП "УКРЕЛЕКОН", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 111 Добрива та пестициди

155.2.4-2015

65.080

Вапняні матеріали. Визначення вмісту магнію. Спектрометричний метод атомної абсорбції.
Розроблення ДСТУ

EN 12947:2000

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

156.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод оброблення катіонообмінною смолою для визначення вмісту хелатних мікроелементів і хелатних фракцій мікроелементів.
Розроблення ДСТУ

EN 13366:2001

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

157.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення хелатних агентів в добривах методом хроматографії. Частина 1. Визначення EDTA, HEDTA і DTPA методом йонної хроматографії.
Розроблення ДСТУ

EN 13368-1:2014

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

158.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення хелатних агентів в добривах методом хроматографії. Частина 2. Визначення Fe в хелатній формі o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA і HBED методом йонної парової хроматографії.
Розроблення ДСТУ

EN 13368-2:2012

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

159.2.4-2015

65.080

Вапняні матеріали. Визначення впливу продукту на pH ґрунту. Метод інкубування ґрунту.
Розроблення ДСТУ

EN 14984:2006

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

160.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення диціандіаміду. Метод високоефективної рідинної хроматографії (HPLC).
Розроблення ДСТУ

EN 15360:2007

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

161.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення хелатних агентів. Визначення заліза, хелатованого EDDHSA методом йонної парової хроматографії.
Розроблення ДСТУ

EN 15451:2008

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

162.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення хелатних агентів. Визначення заліза, хелатованого o,p-EDDHSA методом реверсної фази HPLC.
Розроблення ДСТУ

EN 15452:2008

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

163.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення амонійного азоту.
Розроблення ДСТУ

EN 15475:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

164.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення вмісту нітратного та аміачного азоту методом Деварда.
Розроблення ДСТУ

EN 15476:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

165.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення вмісту водорозчинного калію.
Розроблення ДСТУ

EN 15477:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

166.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення загального вмісту азоту в карбаміді.
Розроблення ДСТУ

EN 15478:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

167.2.4-2015

65.080

Добрива. Спектрофотометричний метод визначення біурету в сечовині.
Розроблення ДСТУ

EN 15479:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

168.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення нітратного і аміачного азоту методом Ульшема.
Розроблення ДСТУ

EN 15558:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

169.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення нітратного і аміачного азоту методом Арндома.
Розроблення ДСТУ

EN 15559:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

170.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення загального вмісту азоту в ціанаміді кальцію, що не містить нітратів.
Розроблення ДСТУ

EN 15560:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

171.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення загального вмісту азоту в ціанаміді кальцію, що містить нітрати.
Розроблення ДСТУ

EN 15561:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

172.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення ціанаміду азоту.
Розроблення ДСТУ

EN 15562:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

173.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення різних форм азоту в одному зразку для добрив, що містять азот у формі нітритів, аміаку, сечовини та ціанаміду.
Розроблення ДСТУ

EN 15604:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

174.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення інгібітору нітрифікації n-бутилтіофосфорного триаміду (NBPT) із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC).
Розроблення ДСТУ

EN 15688:2008

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

175.2.4-2015

65.080

Вапняні матеріали. Метод визначення подрібнених і гранульованих кальцієвих і кальцій/магнієвих карбонатів під впливом води.
Розроблення ДСТУ

EN 15704:2008

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

176.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення конденсатів карбаміду із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC). Ізобутилідендикарбамід і кротонилідендикарбамід (метод A) і олігомери метиленсечовини (метод B).
Розроблення ДСТУ

EN 15705:2010

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

177.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення вмісту сільфатів з використанням трьох різних методів.
Розроблення ДСТУ

EN 15749:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

178.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення загального вмісту азоту для добрив, що містять азот лише у формі нітритів, аміаку та сечовини двома різними методами.
Розроблення ДСТУ

EN 15750:2009

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

179.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення 3-метилпіразолу (MP) із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC).
Розроблення ДСТУ

EN 15905:2010

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

180.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення кальцію і форміату кальцію в кальцієвих добривах для внекореневого підживлення.
Розроблення ДСТУ

EN 15909:2010

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

181.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод екстрагування фосфору, розчинного в 2 % лимонній кислоті.
Розроблення ДСТУ

EN 15920:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

182.2.4-2015

65.080

Добрива. Екстрагування фосфору методом Петермана за температури + 65° C.
Розроблення ДСТУ

EN 15921:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

183.2.4-2015

65.080

Добрива. Екстрагування фосфору методом Петермана за температури навколишнього природного середовища.
Розроблення ДСТУ

EN 15922:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

184.2.4-2015

65.080

Добрива. Екстрагування фосфору в лужному цитраті амонію методом Джулієма.
Розроблення ДСТУ

EN 15923:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

185.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення тонкості помелу м'яких природних фосфатів.
Розроблення ДСТУ

EN 15924:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

186.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення N-(1,2-дикарбоксіетил)-D, L-аспарагінової кислоти, IDHA) методом високоефективної рідинної хроматографії (HPLC).
Розроблення ДСТУ

EN 15950:2010

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

187.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод екстрагування фосфору, розчинного в мінеральних кислотах.
Розроблення ДСТУ

EN 15956:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

188.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод екстрагування фосфору, розчинного в нейтральному цитраті амонію.
Розроблення ДСТУ

EN 15957:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

189.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод екстрагування водорозчинного фосфору.
Розроблення ДСТУ

EN 15958:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

190.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення вмісту екстрагованого фосфору.
Розроблення ДСТУ

EN 15959:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

191.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення загального вмісту мікроелементів і фракцій мікроелементів.
Розроблення ДСТУ

EN 15962:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

192.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення 1H-1,2,4-триазолу в карбаміді і добривах, що містять карбамід. Метод з використанням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC).
Розроблення ДСТУ

EN 16024:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

193.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод екстрагування та визначення елементарної сірки.
Розроблення ДСТУ

EN 16032:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

194.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення N-(2-нітрофеніл) фосфорного триаміду (2-NPT) у карбаміді та добривах, що містять карбамід. Метод з використанням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC).
Розроблення ДСТУ

EN 16075:2011

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

195.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення хлоридів за відсутності органічного матеріалу.
Розроблення ДСТУ

EN 16195:2012

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

196.2.4-2015

65.080

Добрива. Манганіметричний метод визначення екстрагованого кальцію після випадання в осад у вигляді оксалату.
Розроблення ДСТУ

EN 16196:2012

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

197.2.4-2015

65.080

Добрива. Визначення вмісту магнію методом атомної абсорбційної спектрометрії.
Розроблення ДСТУ

EN 16197:2012

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

198.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення вмісту магнію камплексометрією.
Розроблення ДСТУ

EN 16198:2012

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

199.2.4-2015

65.080

Добрива. Метод визначення натрію, екстрагованого за допомогою полум'яно-емісійної спектрометрії.
Розроблення ДСТУ

EN 16199:2012

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

200.2.4-2015

65.080

Матеріали з карбамідного вапна. Визначення реактивності. Метод автоматичного титрування з лимонною кислотою.
Розроблення ДСТУ

EN 16357:2013

09.2015

12.2015

ТК 111

ТОВ "Науково-технічний центр Союзу хіміків України", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 122 Аналіз газів, рідких та твердих речовин

218.2.1-2015

13.320

Електричні прилади для виявлення та вимірювання вмісту горючих газів, токсичних газів або кисню. Вимоги та методи випробовування приладів, у яких застосовано програмне забезпечення та(або) цифрові технології.
Розроблення ДСТУ

EN 50271:2010

08.2015

12.2015

ТК 122

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт"), м. Київ

 

 

 

94/9/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 128 Каучуки, гуми та гумові вироби

487.2.2-2015

47.080

Малі прогулянкові судна. Шланги паливні невогнетривкі.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8469:2013

10.2015

12.2015

ТК 128

Державне підприємство "Український науково-дослідний конструкторсько-
технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів (ДП "УНДКТІ "ДІНТЕМ"), м. Київ

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

488.2.2-2015

47.080

Малі прогулянкові судна. Шланги паливні вогнетривкі.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 7840:2013

10.2015

12.2015

ТК 128

ДП "УНДКТІ "ДІНТЕМ", м. Київ

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 131 Електроізоляційна та кабельна техніка

151.2.5-2015

33.120.20

Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрової передачі. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-1:2007+
AMD1:2009

10.2015

12.2015

ТК 131

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛАЙ" (ТОВ "АЛАЙ")
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

152.2.5-2015

33.120.20

Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрової передачі. Частина 2. Кабелі симетричні парної/четверної скрутки з характеристиками передачі до 100 МГц. Горизонтальна напольна проводка. Групові технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-2:2010

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

153.2.5-2015

33.120.20

Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрової передачі. Частина 3. Підводка до термінальних пристроїв. Групові технічні умови.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-3:2008

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

154.2.5-2015

33.120.20

Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрової передачі. Частина 4. Кабелі для стояків. Групові технічні умови.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-4:2009

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

155.2.5-2015

33.120.20

Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрового зв'язку. Частина 5. Кабелі симетричні парної/четверної скрутки для цифрового зв'язку з характеристиками передачі до 1000 МГц для горизонтальної підлогової проводки. Групові технічні умови.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-5:2009+
AMD1:2012

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

156.2.5-2015

33.120.20

Багатожильні і симетричні пари/четвірки кабелів для цифрового зв'язку. Частина 6. Симетричні пари/четвірки кабелів з характеристиками передачі до 1000 МГц - робоча зона проводки. Секційна специфікація.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-6:2010+
AMD1:2012

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

157.2.5-2015

33.120.20

Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрового зв'язку. Частина 7. Кабелі симетричні парної скрутки з характеристиками передачі до 1200 МГц (включно). Групові технічні умови на цифрові й аналогові кабелі зв'язку.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-7:2003+
AMD1:2012

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

158.2.5-2015

33.120.20

Кабелі багатожильні і симетричні парної/четверної скрутки для цифрового зв'язку. Частина 8. Кабелі симетричні парної/четверної скрутки для цифрового зв'язку з характеристиками передачі до 1200 МГц. Проводка в робочій зоні. Групові технічні умови.
Розроблення ДСТУ

IEC 61156-8:2009+
AMD1:2013

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

159.2.5-2015

29.060.20

Стандартні кольори для ізоляції низькочастотних кабелів і проводів.
Розроблення ДСТУ

IEC 60304:1982

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

160.2.5-2015

33.120.20

Інформаційні технології. Загальні кабельні системи для приміщень замовника.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 11801:2002+
AMD1:2008+AMD2:2010

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

161.2.5-2015

33.120.20

Інформаційні технології. Загальні кабельні системи. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN 50173-1:2011

10.2015

12.2015

ТК 131

ТОВ "АЛАЙ"
м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 146 Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості

232.2.2-2015

23.040.01

Газова інфраструктура. Монтаж газопроводів з робочим тиском понад 0,5 бар для промислових і непромислових установок. Частина 1. Детальні вимоги до проектування, матеріалів, конструкції, контролю та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 15001-1:2009

09.2015

12.2015

ТК 146

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 152 Продукція кондитерська та харчоконцентратна

154.2.4-2015

67.180.10

Цукерки. Загальні технічні умови.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ 4135:2014

 

11.2015

02.2016

ТК 152

Асоціація "Укркондпром", м. Київ

Асоціація "Укркондпром"

 

 

 

 

ТК 155 Радіотехнології

212.2.1-2015

33.060.20;
33.100

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Обладнання радіочастотної ідентифікації в діапазоні частот від 865 МГц до 868 МГц з рівнями потужності до 2 Вт та в діапазоні частот від 915 МГц до 921 МГц з рівнями потужності до 4 Вт. Частина 2. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 208-2:2015

08.2015

12.2015

ТК 155

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення"
(ДП "УНДІРТ"), м. Одеса

 

 

 

1999/5/EC;
2014/53/EU

Прийняття методом "Підтвердження"

213.2.1-2015

33.060.20;
33.100

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіослужба сухопутна рухома. Радіообладнання, що працює з використанням постійної або непостійної обвідної модуляції в смузі пропускання каналу 25 кГц, 50 кГц, 100 кГц або 150 кГц. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 561:2014

08.2015

12.2015

ТК 155

ДП "УНДІРТ", м. Одеса

 

 

 

1999/5/EC;
2014/53/EU

Прийняття методом "Підтвердження"

214.2.1-2015

33.060.30;
33.100

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Пристрої радіовизначення малопотужні персональні берегові. Частина 2. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 303 098-2:2014

08.2015

12.2015

ТК 155

ДП "УНДІРТ", м. Одеса

 

 

 

1999/5/EC;
2014/53/EU

Прийняття методом "Підтвердження"

215.2.1-2015

33.060.99;
33.100

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Система радіовизначення берегова. Служби керування рухом суден та портові радіолокаційні станції. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 303 135:2014

08.2015

12.2015

ТК 155

ДП "УНДІРТ", м. Одеса

 

 

 

1999/5/EC;
2014/53/EU

Прийняття методом "Підтвердження"

216.2.1-2015

33.060.99;
33.100

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії. Мережеві системи натільних медичних сенсорних радіопристроїв діапазону частот від 2483,5 МГц до 2500 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 303 203-2:2014

08.2015

12.2015

ТК 155

ДП "УНДІРТ", м. Одеса

 

 

 

1999/5/EC;
2014/53/EU

Прийняття методом "Підтвердження"

217.2.1-2015

33.060.99;
33.100

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 40 ГГц до 246 ГГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 305 550-2:2014

08.2015

12.2015

ТК 155

ДП "УНДІРТ", м. Одеса

 

 

 

1999/5/EC;
2014/53/EU

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 168 Лаки та фарби

233.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 24404-80

EN 927-1:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

234.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 2. Технічні характеристики.
Розроблення ДСТУ

EN 927-2:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

235.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 3. Натурні випробування на атмосферостійкість.
Розроблення ДСТУ

EN 927-3:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

236.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 5. Оцінювання водопроникності.
Розроблення ДСТУ

EN 927-5:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

237.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 6. Випробування на атмосферостійкість покриттів, що нанесені на поверхні з деревини, з використанням флуоресцентних УФ ламп та води.
Розроблення ДСТУ

EN 927-6:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

238.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 21513-76.

EN 1062-3:2008

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

239.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 6. Визначення проникності щодо діоксиду вуглецю.
Розроблення ДСТУ

EN 1062-6:2002

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

240.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 7. Визначення здатності перекривання тріщин.
Розроблення ДСТУ

EN 1062-7:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

241.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 11. Методи кондиціювання перед випробуванням.
Розроблення ДСТУ

EN 1062-11:2002;
AC:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

242.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Покривання алюмінію і алюмінієвих сплавів для архітектурних цілей. Частина 1. Порошкові покриття.
Розроблення ДСТУ

EN 12206-1:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

243.2.2-2015

25.220.60

Фарби та лаки. Порошкові органічні покриття для оцинкованої гарячим зануренням або дифузійно оцинкованої сталі для конструкційних цілей.
Розроблення ДСТУ

EN 13438:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

244.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 0. Загальний вступ.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-0:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

245.2.2-2015

17.040.20;
25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 1. Товщина плівки покриття.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-1:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

246.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 2. Блиск.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-2:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

247.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 3. Різниця кольору. Інструментальне порівняння.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-3:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

248.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 4. Твердість за олівцем.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-4:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

249.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 5. Стійкість до швидкої деформації (ударний тест).
Розроблення ДСТУ

EN 13523-5:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

250.2.2-2015

17.040.20;
25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 6. Адгезія після вдавлювання (випробування на витягування).
Розроблення ДСТУ

EN 13523-6:2002

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

251.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 7. Стійкість до розтріскування при згинанні (випробування на Т-подібний згин).
Розроблення ДСТУ

EN 13523-7:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

252.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 8. Стійкість до соляного туману.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-8:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

253.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 9. Стійкість при зануренні у воду.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-9:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

254.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 10. Стійкість до флуоресцентного УФ випромінювання і конденсації води.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-10:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

255.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 11. Стійкість до розчинників (випробування тертям).
Розроблення ДСТУ

EN 13523-11:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

256.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 12. Стійкість до дряпання.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-12:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

257.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 13. Стійкість до прискореного старіння при нагріванні.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-13:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

258.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 14. Крейдування (метод Хелмена).
Розроблення ДСТУ

EN 13523-14:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

259.2.2-2015

17.180.20;
25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 15. Метамеризм.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-15:2015

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

260.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 16. Стійкість до стирання.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-16:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

261.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 17. Адгезія знімних плівок.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-17:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

262.2.2-2015

17.040.20;
25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 18. Стійкість до утворення плям.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-18:2002

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

263.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 19. Вимоги до пластин і метод випробування експозицією у атмосферних умовах.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-19:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

264.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 20. Адгезія піни.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-20:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

265.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 21. Оцінювання пластин після експозиції у атмосферних умовах.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-21:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

266.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 22. Різниця кольору. Візуальне порівняння.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-22:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

267.2.2-2015

17.180.20; 25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 23. Стійкість до дії вологої атмосфери, що містить двоокис сірки.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-23:2015

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

268.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 24. Стійкість до злипання й утворення відмітин під тиском.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-24:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

269.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 25. Вологостійкість.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-25:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

270.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 26. Стійкість до конденсації води.
Розроблення ДСТУ

EN 13523-26:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

271.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 27. Стійкість до вологої накладки (випробування компресом).
Розроблення ДСТУ

EN 13523-27:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

272.2.2-2015

25.220.60

Фарбовані рулонні метали. Методи випробувань. Частина 29. Стійкість до забруднення у навколишньому середовищі (забруднюваність і утворення патьоків).
Розроблення ДСТУ

EN 13523-29:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

273.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Керівництво з класифікації та вибору системи покриттів для меблевих матеріалів на основі деревини для внутрішнього використання.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 23852-79.

EN 15060:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

274.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення ефективності плівкових біоцидів у покритті проти грибів.
Розроблення ДСТУ

EN 15457:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

275.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення ефективності плівкових біоцидів у покритті проти водоростей.
Розроблення ДСТУ

EN 15458:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

276.2.2-2015

25.220.99

Промислове нанесення порошкових органічних покриттів на оцинковані гарячим зануренням або дифузійно оцинковані сталеві вироби [дуплексні системи]. Специфікації, рекомендації й настанови.
Розроблення ДСТУ

EN 15773:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

277.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення вмісту нелетких речовин і норми покривання поверхні матеріалів для фарбування рулонного металу.
Розроблення ДСТУ

EN 16074:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

278.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення виділення речовин з покриттів при періодичному контакті з водою.
Розроблення ДСТУ

EN 16105:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

279.2.2-2015

13.040.20;
87.040

Фарби та лаки. Оцінювання емісії речовин з покриттів у повітря приміщень. Відбирання проб, кондиціювання та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 16402:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

280.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнування поверхні покриттів грибами й водоростями.
Розроблення ДСТУ

EN 16492:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

281.2.2-2015

91.100.99

Фарби та лаки. Шпаклівки для внутрішніх та/або зовнішніх робіт. Адаптація шпаклівок до Європейських стандартів.
Розроблення ДСТУ

EN 16566:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

282.2.2-2015

13.220.50;
87.040

Фарби та лаки. Реакційні покриття для вогнезахисту металевих поверхонь. Визначення, вимоги, властивості та маркування.
Розроблення ДСТУ

EN 16623:2015

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

283.2.2-2015

87.060.10

Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 7. Визначення залишку на ситі. Метод із застосуванням води. Ручний метод.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 21119.4-75 (ИСО 787-7-81, ИСО 787-18-83)

ISO 787-7:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

284.2.2-2015

87.060.10

Загальні методи випробувань пігментів і наповнювачів. Частина 18. Визначення залишку на ситі. Метод механічного промивання.
Розроблення ДСТУ

ISO 787-18:1983

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

285.2.2-2015

83.040.10

Каучуки і пластмаси. Дисперсії полімерів і каучукові латекси. Визначення pH.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 28196-89

ISO 976:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

286.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 1. Метод постійного навантаження.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 27326-87

ISO 1518-1:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

287.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 2. Метод змінного навантаження.
Розроблення ДСТУ

ISO 1518-2:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

288.2.2-2015

87.040

Фарби і лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 1519-2001, зі скасуванням в Україні ГОСТ 6806-73

ISO 1519:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

289.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування на витягування.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 18299-72 та ГОСТ 29309-92

ISO 1520:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

290.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73)

ISO 1522:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

291.2.2-2015

87.040

Фарби, лаки та поліграфічні фарби. Визначення ступеня перетиру.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 6589-74

ISO 1524:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

292.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 15140-78 та ГОСТ 27325-87

ISO 2409:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

293.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 8420-74.

ISO 2431:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

294.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення товщини плівки.
Розроблення ДСТУ

ISO 2808:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

295.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування покриттів на вплив атмосферних умов. Експозиція та оцінювання.
Розроблення ДСТУ

ISO 2810:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

296.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 1. Пікнометричний метод.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 28513-90

ISO 2811-1:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

297.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення.
Розроблення ДСТУ

ISO 2811-2:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

298.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 2811-3:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

299.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стискання у циліндрі.
Розроблення ДСТУ

ISO 2811-4:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

300.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, за винятком води.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 2812-1-2001, зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.409-88, ГОСТ 9.083-78

ISO 2812-1:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

301.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 2. Метод занурення у воду.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 2812-2-2001

ISO 2812-2:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

302.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.403-80

ISO 2812-3:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

303.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 4. Краплинні методи.
Розроблення ДСТУ

ISO 2812-4:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

304.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 5. Метод температурного градієнта в термостаті.
Розроблення ДСТУ

ISO 2812-5:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

305.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення блиску під кутом 20°, 60° і 85°.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 896-69 та ГОСТ 16143-81

ISO 2813:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

306.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення в'язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 1. Віскозиметр конус-пластина, що працює при високій швидкості зсуву.
Розроблення ДСТУ

ISO 2884-1:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

307.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення в'язкості з використанням ротаційного віскозиметра. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює при заданій швидкості.
Розроблення ДСТУ

ISO 2884-2:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

308.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу вологої атмосфери, що містить діоксид сірки.
Розроблення ДСТУ

ISO 3231:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

309.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестової пластини з покриттям.
Розроблення ДСТУ

ISO 3233-1:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

310.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 2. Метод з використанням визначення вмісту нелетких речовин згідно з ISO 3251 та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестових пластин з покриттям.
Розроблення ДСТУ

ISO 3233-2:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

311.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 3. Визначення розрахунком на основі вмісту нелетких речовин згідно з ISO 3251, густини лакофарбового матеріалу та густини розчинника у лакофарбовому матеріалі.
Розроблення ДСТУ

ISO 3233-3:2015

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

312.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення впливу тепла.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 28067-89, ГОСТ 19720-74

ISO 3248:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

313.2.2-2015

83.080.01;
87.040;
87.060.20

Фарби, лаки та пластмаси. Визначення вмісту нелетких речовин.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 17537-72

ISO 3251:2008

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

314.2.2-2015

87.060.01;
87.040

Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціювання та випробувань.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 29317-92 (ИСО 3270-84)

ISO 3270:1984

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

315.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76)

ISO 3668:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

316.2.2-2015

75.080;
87.040

Визначення здатності до спалаху й температури спалаху. Прискорений рівноважний метод визначення у закритому тиглі.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 6356-75

ISO 3679:2015

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

317.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення числа омилення. Титриметричний метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 3681:1996

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

318.2.2-2015

87.060.99

Сикативи для фарб та лаків.
Розроблення ДСТУ

ISO 4619:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

319.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до ниткоподібної корозії. Частина 1. Сталева поверхня, що фарбується.
Розроблення ДСТУ

ISO 4623-1:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

320.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до ниткоподібної корозії. Частина 2. Алюмінієва поверхня, що фарбується.
Розроблення ДСТУ

ISO 4623-2:2003;
Cor 1:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

321.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 27890-88 (ИСО 4624-78)

ISO 4624:2002

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

322.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення температури розм'якшення. Частина 1. Метод кільця й кулі.
Розроблення ДСТУ

ISO 4625-1:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

323.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення температури розм'якшення. Частина 2. Метод чашки й кулі.
Розроблення ДСТУ

ISO 4625-2:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

324.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 1. Основні принципи та система оцінювання.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.407-84

ISO 4628-1:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

325.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирів.
Розроблення ДСТУ

ISO 4628-2:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

326.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 3. Оцінювання ступеня іржавіння.
Розроблення ДСТУ

ISO 4628-3:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

327.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування.
Розроблення ДСТУ

ISO 4628-4:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

328.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 5. Оцінювання ступеня лущення.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 28574-90

ISO 4628-5:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

328.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 16976-71

ISO 4628-6:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

329.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 7. Оцінювання ступеня крейдування методом використання оксамитової тканини.
Розроблення ДСТУ

ISO 4628-7:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

330.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 8. Оцінювання ступеня відшарування та корозії навколо надрізу або іншого штучного дефекту.
Розроблення ДСТУ

ISO 4628-8:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

331.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 10. Оцінювання ступеня ниткоподібної корозії.
Розроблення ДСТУ

ISO 4628-10:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

332.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення гідроксильного числа. Титриметричний метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 4629:1996

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

333.2.2-2015

87.060.20

Прозорі рідини. Оцінювання кольору за колірною шкалою Гарднера. Частина 1. Візуальний метод.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 19266-79

ISO 4630-1:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

334.2.2-2015

87.060.20

Прозорі рідини. Оцінювання кольору за колірною шкалою Гарднера. Частина 2. Спектрофотометричний метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 4630-2:2004

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

335.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 6992-68

ISO 6270-1:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

336.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 2. Випробування зразків в атмосфері конденсації води.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.401-91

ISO 6270-2:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

337.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 1. Випробування падаючим вантажем, індентор великої площі.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 4765-73

ISO 6272-1:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

338.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 2. Випробування падаючим вантажем, індентор малої площі.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 4765-73

ISO 6272-2:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

339.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 1. Метод Кубелки-Мунка для фарб білого й світлого кольору.
Розроблення ДСТУ

ISO 6504-1:1983

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

340.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 3. Визначення коефіцієнту контрастності фарб світлого кольору за певної норми покривання поверхні.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 8784-75

ISO 6504-3:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

341.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 1. Загальні методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 6744-1:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

342.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 2. Визначення вмісту фталевого ангідриду.
Розроблення ДСТУ

ISO 6744-2:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

343.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 3. Визначення вмісту речовин, що не омиляються.
Розроблення ДСТУ

ISO 6744-3:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

344.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Алкідні смоли. Частина 4. Визначення вмісту жирної кислоти.
Розроблення ДСТУ

ISO 6744-4:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

345.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування на згин (навколо конічного стрижня).
Розроблення ДСТУ

ISO 6860:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

346.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Епоксидні смоли. Загальні методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 7142:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

347.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Методи випробування для визначення властивостей водно-дисперсійних плівкоутворювачів.
Розроблення ДСТУ

ISO 7143:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

348.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення коефіцієнту пропускання парів води. Метод чаші.
Розроблення ДСТУ

ISO 7783:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

349.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 1. Метод, що використовує вкритий наждачним папером ролик, який обертається.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 20811-92 та ГОСТ 27820-88

ISO 7784-1:1997

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

350.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 2. Метод, що використовує гумовий ролик з абразивом, який обертається.
Розроблення ДСТУ

ISO 7784-2:1997

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

351.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 3. Метод, що використовує зворотньо-поступальний рух випробувальної пластини.
Розроблення ДСТУ

ISO 7784-3:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

352.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальна оцінка чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8501-1:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

353.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальна оцінка чистоти поверхні. Частина 2. Ступінь підготовки попередньо пофарбованих сталевих поверхонь після локалізованого (місцевого) видалення попередніх покриттів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8501-2:1994

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

354.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальна оцінка чистоти поверхні. Частина 3. Ступінь підготовки зварних швів, ребер та інших ділянок, які мають дефекти поверхні.
Розроблення ДСТУ

ISO 8501-3:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

355.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальна оцінка чистоти поверхні. Частина 4. Вихідні стани поверхні, ступінь підготовки і ступінь іржавіння відносно до водоструминної обробки високим тиском.
Розроблення ДСТУ

ISO 8501-4:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

356.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 2. Лабораторне визначення хлориду на очищеній поверхні.
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-2:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

357.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Оцінювання наявності пилу на підготовленій для фарбування сталевій поверхні (метод липкої стрічки).
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-3:1992

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

358.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 4. Інструкції до оцінювання ймовірності утворення конденсату перед нанесенням фарби.
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-4:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

359.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 5. Вимірювання хлориду на сталевій поверхні, підготовленій для фарбування (трубковий метод виявлення іонів).
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-5:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

360.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 6. Екстрагування розчинних забрудників для аналізу - Метод Бреля.
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-6:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

361.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 9. Метод кондуктометричного визначення водорозчинних солей у польових умовах.
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-9:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

362.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 11. Метод турбідіметричного визначення водорозчинних сульфатів у польових умовах.
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-11:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

363.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 12. Зональний метод для титрометричного визначення водорозчинних іонів заліза.
Розроблення ДСТУ

ISO 8502-12:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

364.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 1. Технічні характеристики та визначення для компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні після абразивоструминного очищення.
Розроблення ДСТУ

ISO 8503-1:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

365.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 2. Метод класифікації профілів сталевих поверхонь після абразивоструминного очищення. Методика із застосуванням компаратора.
Розроблення ДСТУ

ISO 8503-2:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

366.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь струминного очищення. Частина 3. Метод калібрування компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні та визначення профілю поверхні. Методика із застосуванням фокусуючого мікроскопа.
Розроблення ДСТУ

ISO 8503-3:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

367.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 4. Метод калібрування компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні та визначення профілю поверхні. Методика із застосуванням вимірювального приладу зі щупом.
Розроблення ДСТУ

ISO 8503-4:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

368.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 5. Визначення профілю поверхні методом відбитку на стрічці.
Розроблення ДСТУ

ISO 8503-5:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

369.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 1. Загальні принципи.
Розроблення ДСТУ

ISO 8504-1:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

370.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 2. Абразивоструминне очищення.
Розроблення ДСТУ

ISO 8504-2:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

371.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 3. Очищення ручними або електричними інструментами.
Розроблення ДСТУ

ISO 8504-3:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

372.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та часу повного висихання.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 19007-73

ISO 9117-1:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

373.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 2. Випробування під тиском для визначення здатності до штабелювання.
Розроблення ДСТУ

ISO 9117-2:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

374.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 3. Контроль поверхневого висихання з використанням кульок.
Розроблення ДСТУ

ISO 9117-3:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

375.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 4. Контроль з використанням механічного рекордеру.
Розроблення ДСТУ

ISO 9117-4:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

376.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 5. Модифікований метод Бендоу-Вульфа.
Розроблення ДСТУ

ISO 9117-5:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

377.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 6. Випробування на відсутність відбитка.
Розроблення ДСТУ

ISO 9117-6:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

378.2.2-2015

77.060

Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування соляним туманом.
Розроблення ДСТУ

ISO 9227:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

379.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення життєздатності багатокомпонентних лакофарбових систем. Підготовка і кондиціювання зразків та вказівки щодо випробувань.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 27271-87

ISO 9514:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

380.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення мономерних діізоціанатів у ізоціанатних смолах.
Розроблення ДСТУ

ISO 10283:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

381.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Моделювання інтенсивності (швидкості) вивільнення біоцидів з покриттів, що запобігають обростанню, шляхом розрахунку балансу маси.
Розроблення ДСТУ

ISO 10890:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

382.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Загальний вступ і класифікація.
Розроблення ДСТУ

ISO 11124-1:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

383.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 2. Крихта з вибіленого чавуну.
Розроблення ДСТУ

ISO 11124-2:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

384.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Дріб та крихта з високовуглецевої литої сталі.
Розроблення ДСТУ

ISO 11124-3:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

385.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Дріб з низьковуглецевої литої сталі.
Розроблення ДСТУ

ISO 11124-4:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

386.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Відбір проб.
Розроблення ДСТУ

ISO 11125-1:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

387.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 2. Визначення гранулометричного складу.
Розроблення ДСТУ

ISO 11125-2:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

388.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Визначення твердості.
Розроблення ДСТУ

ISO 11125-3:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

389.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Визначення уявної щільності.
Розроблення ДСТУ

ISO 11125-4:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

390.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Визначення частки дефектних частинок та мікроструктури.
Розроблення ДСТУ

ISO 11125-5:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

391.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Визначення вмісту сторонніх домішок.
Розроблення ДСТУ

ISO 11125-6:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

392.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Визначення вмісту вологи.
Розроблення ДСТУ

ISO 11125-7:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

393.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Загальний вступ і класифікація.
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-1:1993;
Cor. 1:1997;
Cor. 2:1997

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

394.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Шлаки мідного виробництва (купрошлак).
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-3:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

395.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Вугільний шлак.
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-4:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

396.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Шлаки нікелевого виробництва (нікельшлак).
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-5:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

397.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Шлак від виробництва заліза (доменний шлак).
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-6:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

398.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Плавлений оксид алюмінію (корунд).
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-7:1995;
Cor 1:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

399.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 8. Олівіновий пісок.
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-8:1993

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

400.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 9. Ставроліт.
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-9:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

401.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 10. Альмандин.
Розроблення ДСТУ

ISO 11126-10:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

402.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Відбір проб.
Розроблення ДСТУ

ISO 11127-1:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

403.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 2. Визначення гранулометричного складу.
Розроблення ДСТУ

ISO 11127-2:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

404.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Визначення уявної щільності.
Розроблення ДСТУ

ISO 11127-3:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

405.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Оцінювання твердості за допомогою предметного скла.
Розроблення ДСТУ

ISO 11127-4:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

406.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Визначення вмісту вологи.
Розроблення ДСТУ

ISO 11127-5:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

407.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Визначення водорозчинних забруднень вимірюванням електропровідності.
Розроблення ДСТУ

ISO 11127-6:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

408.2.2-2015

25.220.10

Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробувань неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Визначення водорозчинних хлоридів.
Розроблення ДСТУ

ISO 11127-7:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

409.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).
Розроблення ДСТУ

ISO 11503:1995

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

410.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Хлоровані полімеризаційні смоли. Загальні методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 11668:1997

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

411.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 1. Різницевий метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 11890-1:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

412.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення летких органічних сполук (ЛОС). Частина 2. Метод газової хроматографії.
Розроблення ДСТУ

ISO 11890-2:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

413.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Амінні смоли. Загальні методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 11908:1996

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

414.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Поліізоціанатні смоли. Загальні методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 11909:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

415.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічних корозійних умов. Частина 1. (Цикл випробувань). мокра атмосфера (соляний туман) / суха атмосфера / волога атмосфера.
Розроблення ДСТУ

ISO 11997-1:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

416.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічних корозійних умов. Частина 2. (Цикл випробувань). мокра атмосфера (соляний туман) / суха атмосфера / волога атмосфера / УФ-випромінювання.
Розроблення ДСТУ

ISO 11997-2:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

417.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до вологого стирання та здатності до очищення покриттів.
Розроблення ДСТУ

ISO 11998:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

418.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення характеристик затвердіння з використанням методу вільно загасаючих коливань. Частина 1. Початкова температура реакції затвердіння.
Розроблення ДСТУ

ISO 12013-1:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

419.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення характеристик затвердіння з використанням методу вільно загасаючих коливань. Частина 2. Температура склування.
Розроблення ДСТУ

ISO 12013-2:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

420.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення тривкості до пошкодження.
Розроблення ДСТУ

ISO 12137:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

421.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.072-77, ГОСТ 9825-73

ISO 12944-1:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

422.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 2. Класифікація середовищ.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.104-79

ISO 12944-2:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

423.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Аналіз проекту.
Розроблення ДСТУ

ISO 12944-3:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

424.2.2-2015

25.220.10

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та підготовка поверхні.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.402-80

ISO 12944-4:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

425.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.032-74

ISO 12944-5:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

426.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 6. Лабораторне виконання випробувань.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.408-86

ISO 12944-6:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

427.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контроль фарбувальних робіт.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.105-80, ГОСТ 9.010-80, ГОСТ 9.405-83

ISO 12944-7:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

428.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розробка технічних вимог для нової роботи та обслуговування.
Розроблення ДСТУ

ISO 12944-8:1998

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

429.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Освітлення та процедура візуальної оцінки покриттів.
Розроблення ДСТУ

ISO 13076:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

430.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Електрохімічне вимірювання захисту сталі, який забезпечують лакофарбові покриття. Метод переривання струму, метод ослабленої вольтамперометрії й вимірювання із застосуванням постійного струму.
Розроблення ДСТУ

ISO 13129:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

431.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Каніфоль. Відбір й готування проб для вимірювання кольору.
Розроблення ДСТУ

ISO 13632:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

432.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення матового відбиття плівок фарб (покриття) під кутом 20 градусів.
Розроблення ДСТУ

ISO 13803:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

433.2.2-2015

83.080.20;
87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення в'язкості розчинів промислового нітрату целюлози й класифікація таких розчинів.
Розроблення ДСТУ

ISO 14446:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

434.2.2-2015

87.060.10

Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 1. Метод центрифугування.
Розроблення ДСТУ

ISO 14680-1:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

435.2.2-2015

87.060.10

Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 2. Метод озолення.
Розроблення ДСТУ

ISO 14680-2:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

436.2.2-2015

87.060.10

Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 3. Метод фільтрації.
Розроблення ДСТУ

ISO 14680-3:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

437.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. визначення електропровідності й електричного опору.
Розроблення ДСТУ

ISO 15091:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

438.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Штучне вивітрювання, що включає кислотні відкладення.
Розроблення ДСТУ

ISO 15110:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

439.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 1. Загальний метод екстрагування біоцидів.
Розроблення ДСТУ

ISO 15181-1:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

440.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 2. Визначення швидкості виділення та концентрації іонів міді в екстракті.
Розроблення ДСТУ

ISO 15181-2:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

441.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 3. Розрахунок швидкості виділення цинк етилен-біс-дітіокарбамату (Zineb) визначенням концентрації етилентіокарбаміду в екстракті.
Розроблення ДСТУ

ISO 15181-3:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

442.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 4. Визначення концентрації піридин-трифенилборану (РТРВ) в екстракті та розрахунок швидкості виділення.
Розроблення ДСТУ

ISO 15181-4:2008

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

443.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 5. Розрахунок швидкості виділення толілфлуаніду та дихлофлуаніду визначенням концентрації диметилтолілсульфаміду (DMST) та диметилфенілсульфаміду (DMSA) в екстракті.
Розроблення ДСТУ

ISO 15181-5:2008

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

444.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення швидкості виділення біоцидів з фарб (покриттів), що запобігають обростанню. Частина 6. Визначення швидкості виділення тралопірила методом кількісного аналізу продуктів його розкладу в екстракті.
Розроблення ДСТУ

ISO 15181-6:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

445.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 16838-71

ISO 15184:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

446.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування покриттів, що виділяють формальдегід, і меламінових пін. Визначення стаціонарної концентрації формальдегіду в невеликій випробувальній камері.
Розроблення ДСТУ

ISO 15234:1999

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

447.2.2-2015

87.040

Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 15528:2014, зі скасуванням в Україні ГОСТ 9980.2-86.

ISO 15528:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

448.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Корозійні випробування у розчині хлориду натрію з буферною добавкою способом почергового занурення й виймання.
Розроблення ДСТУ

ISO 15710:2002

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

449.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до катодного руйнування покриттів, що піддаються впливу морської води.
Розроблення ДСТУ

ISO 15711:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

450.2.2-2015

87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення мутності.
Розроблення ДСТУ

ISO 15715:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

451.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Антифрикційні покриття внутрішньої поверхні надводних та підводних сталевих трубопроводів для некорозійних газів.
Розроблення ДСТУ

ISO 15741:2001

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

452.2.2-2015

87.060.20

Фарби, лаки та плівкоутворювачі. Визначення значення МЕкв водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів і плівкоутворювачів.
Розроблення ДСТУ

ISO 15880:2000

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

453.2.2-2015

87.020

Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних лакофарбових систем. Оцінка, та критерії придатності прилипання/відлипання (міцності відокремлення) лакофарбового покриття. Частина 1. Випробування на витяжку.
Розроблення ДСТУ

ISO 16276-1:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

454.2.2-2015

87.020

Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних лакофарбових систем. Оцінка, та критерії придатності прилипання/відлипання (міцності відокремлення) лакофарбового покриття. Частина 2. Випробування на поперечний надріз та X-подібний надріз.
Розроблення ДСТУ

ISO 16276-2:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

455.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальне керівництво.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 9.045-75 та ГОСТ 21903-76

ISO 16474-1:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

456.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи.
Розроблення ДСТУ

ISO 16474-2:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

457.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 3. Люмінесцентні УФ лампи.
Розроблення ДСТУ

ISO 16474-3:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

458.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 4. Вугільні дугові лампи з відкритим полум'ям.
Розроблення ДСТУ

ISO 16474-4:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

459.2.2-2015

87.040;
87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення вмісту нелетких речовин у водних дисперсіях каніфоль-смола. Частина 1. Метод сушильної шафи.
Розроблення ДСТУ

ISO 16482-1:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

460.2.2-2015

87.040;
87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення вмісту нелетких речовин у водних дисперсіях каніфоль-смола. Частина 2. Мікрохвильовий метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 16482-2:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

461.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Спектроскопія електрохімічного імпеданса (EIS) зразків з покриттям високого опору. Частина 2. Збір даних.
Розроблення ДСТУ

ISO 16773-2:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

462.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Спектроскопія електрохімічного імпеданса (EIS) зразків з покриттям високого опору. Частина 3. Обробка й аналізування даних з модельних комірок.
Розроблення ДСТУ

ISO 16773-3:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

463.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Спектроскопія електрохімічного імпеданса (EIS) зразків з покриттям високого опору. Частина 4. Приклади спектрів зразків з полімерним покриттям.
Розроблення ДСТУ

ISO 16773-4:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

464.2.2-2015

87.040;
87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Визначення температури склування.
Розроблення ДСТУ

ISO 16805:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

465.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до утворення патьоків.
Розроблення ДСТУ

ISO 16862:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

466.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до дії струменя води під тиском.
Розроблення ДСТУ

ISO 16925:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

467.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення здатності до перекривання й можливості перефарбування покриття.
Розроблення ДСТУ

ISO 16927:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

468.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Випробування на Т-подібний згин.
Розроблення ДСТУ

ISO 17132:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

469.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Настанови з визначення антикорозійних властивостей органічних покриттів методом циклічної вольтамперометрії.
Розроблення ДСТУ

ISO 17463:2014

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

470.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення надрізів скрізь покриття металевих пластин для корозійних випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 17872:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

471.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук в емульсійних фарбах з низьким вмістом ЛОС (в тарі).
Розроблення ДСТУ

ISO 17895:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

472.2.2-2015

87.040;
87.060.20

Плівкоутворювачі для фарб і лаків. Живична каніфоль. Газохроматографічнй аналіз.
Розроблення ДСТУ

ISO 19334:2010

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

473.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях.
Розроблення ДСТУ

ISO 19840:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

474.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Експлуатаційні вимоги до захисних фарбувальних систем для морських та подібних споруд.
Розроблення ДСТУ

ISO 20340:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

475.2.2-2015

43.020;
87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання системи покриття за допомогою лабораторних засобів миття автомобіля.
Розроблення ДСТУ

ISO 20566:2013

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

476.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до зколювання камінням. Частина 1. Випробування численними ударами.
Розроблення ДСТУ

ISO 20567-1:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

477.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до зколювання камінням. Частина 2. Однократне ударне випробування спрямованим ударним тілом.
Розроблення ДСТУ

ISO 20567-2:2005

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

478.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Визначення стійкості покриттів до зколювання камінням. Частина 3. Однократне ударне випробування вільно падаючим ударним тілом.
Розроблення ДСТУ

ISO 20567-3:2012

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

479.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання дефектів на поверхнях з покриттям використовуючи формування оптичних зображень. Частина 1. Загальне керівництво.
Розроблення ДСТУ

ISO 21227-1:2003

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

480.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання дефектів на поверхнях з покриттям використовуючи формування оптичних зображень. Частина 2. Процедура оцінювання для випробування зколюванням численними ударами каміння.
Розроблення ДСТУ

ISO 21227-2:2006

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

481.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання дефектів на поверхнях з покриттям використовуючи формування оптичних зображень. Частина 3. Оцінювання відшарування та корозії навколо надрізу.
Розроблення ДСТУ

ISO 21227-3:2007

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

482.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання дефектів на поверхнях з покриттям використовуючи формування оптичних зображень. Частина 4. Оцінювання ниткоподібної корозії.
Розроблення ДСТУ

ISO 21227-4:2008

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

483.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов'язаних із процесом нанесення. Частина 1. Відповідна термінологія та підготовка пластин для випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO 28199-1:2009;
Cor 1:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

484.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов'язаних із процесом нанесення. Частина 2. Стабільність кольору, технологічна покривність, повторне розчинення, поглинання надлишку при перерозпиленні, змочування, текстура поверхні та нерівномірне фарбування.
Розроблення ДСТУ

ISO 28199-2:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

485.2.2-2015

87.040

Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов'язаних з процесом нанесення. Частина 3. Візуальне оцінювання утворення напливів, бульбашок, точкових дефектів та покривності.
Розроблення ДСТУ

ISO 28199-3:2009

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

486.2.2-2015

87.020

Фарби та лаки. Протикорозійний захист за допомогою захисних лакофарбових систем. Оцінка пористості сухої плівки.
Розроблення ДСТУ

ISO 29601:2011

10.2015

12.2015

ТК 168

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції, м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

Додаткові теми до Частини 2 "Перехідні теми" Програми-2015

ТК 83 Вагони

220.2.2-2015

43.120

Трамвайні вагони. Системи гальмівні. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4224:2003

 

03.2014

02.2016

ТК 83

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут міського господарства" (ДП "НДКТІ МГ"), м. Київ

ДП "НДКТІ МГ"

 

 

 

 

221.2.2-2015

43.120

Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну 4876:2007

 

03.2014

12.2015

ТК 83

ДП "НДКТІ МГ", м. Київ

ДП "НДКТІ МГ"

 

 

 

 

222.2.2-2015

43.120

Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4070-2002

 

03.2014

02.2016

ТК 83

ДП "НДКТІ МГ", м. Київ

ДП "НДКТІ МГ"

 

 

 

 

 

Т. в. о. генерального директора
ДП "УкрНДНЦ"

С. О. Шевцов

 

Таблиця 1. Інформація про кількість нормативних документів, запланованих до розроблення

Додаток 2 до Програми-2015

Кількість НД

з них гармонізованих

633

624

Таблиця 2. Інформація про джерела фінансування нормативних документів, запланованих до розроблення

Додаток 2 до Програми-2015

Джерело фінансування

Кількість НД

Всього

з них гармонізованих

1

2

3

Бюджетне фінансування:

 

 

Разом:

0

0

Суб'єкти господарювання (підприємства, асоціації, інститути тощо)

21

21

Метод підтвердження без зазначення джерела фінансування

612

612

Всього:

633

633

Таблиця 3. Інформація про кількість запланованих до розроблення нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, які в разі добровільного застосування може сприйматись як доказ відповідності продукції вимогам Європейських директив

Додаток 2 до Програми-2015

Позначення директиви ЄС

Назва директиви ЄС

Кількість НД

1

2

3

2006/95/EC

Низьковольтне обладнання

7

2004/108/EC

Електромагнітна сумісність

1

2006/42/EC (ex 98/37/EC)

Машини

5

94/9/EC

Обладнання та системи захисту для роботи в потенційно вибухонебезпечному середовищі

1

97/23/EC

Обладнання, що працює під тиском

1

1999/5/EC Директива 2014/53/EU Європейського парламенту і Ради "Про гармонізацію законів країн-членів щодо створення придатності на ринку обладнання радіомовлення та анулювання Директиви 1999/5/EC". Стосується від 13 червня 2016

Радіо- і телекомунікаційне термінальне обладнання

6

2000/9/EC

Підіймальні пристрої для осіб з фізичними вадами

2

94/25/EC

Спортивні (прогулянкові) судна

2

89/686/EEC

Засоби індивідуального захисту

1

 

25

____________
* Загальна кількість НД в Програмі за директивами менша ніж сума НД за окремими директивами (у зв'язку з тим, що дотримання вимог одного і того ж стандарту може сприйматися як доказ відповідності продукції відповідним вимогам декількох директив (технічних регламентів).

Таблиця 4. Інформація про кількість нормативних документів, запланованих до розроблення, за класами ДК 004 "Український класифікатор нормативних документів"

Додаток 2 до Програми-2015

Клас за ДК 004.
Галузь стандартизації за ДК 004

Кількість НД

Всього

з них гармонізованих

1

2

3

01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація

7

7

03 Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія

24

23

07 Математика. Природничі науки

 

 

11 Охорона здоров'я

1

1

13 Захист довкілля та здоров'я. Безпека

15

12

17 Метрологія та вимірювання. Фізичні явища

32

32

19 Випробування

 

 

21 Механічні системи та складники загальної призначеності

1

1

23 Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності

2

1

25 Машинобудування

79

79

27 Енергетика й теплотехніка

7

7

29 Електротехніка

16

16

31 Електроніка

 

 

33 Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка

16

16

35 Інформаційні технології. Конторські машини

195

195

37 Технологія отримування зображень

1

1

39 Точна механіка. Золотарство / ювелірна справа

 

 

43 Дорожньо-транспортна техніка

6

3

45 Залізнична техніка

 

 

47 Суднобудування та морські споруди

2

2

49 Авіаційна та космічна техніка

 

 

53 Підіймально-транспортне устатковання

 

 

55 Пакування та розподілення товарів

43

43

59 Технологія текстильного та шкіряного виробництва

 

 

61 Швацька промисловість

 

 

65 Сільське господарство

51

51

67 Технологія виробництва харчових продуктів

2

0

71 Хімічні технології

 

 

73 Гірництво та корисні копалини

 

 

75 Нафта й суміжні технології

1

1

77 Металургія

3

3

79 Деревообробча промисловість

 

 

81 Скляна та керамічна промисловість

 

 

83 Виробництво ґуми та пластмас

3

3

85 Паперова промисловість

 

 

87 Виробництво фарб і барвників

173

173

91 Будівельні матеріали та будівництво

2

2

93 Цивільне будівництво

 

 

95 Військова техніка

 

 

97 Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт

4

3

99 Без назви

 

 

Примітка: сума НД за класами не дорівнює кількості (всього) НД в Програмі, враховуючи, що НД може належати до одного чи більше класів за ДК 004.

Таблиця 5. Інформація про кількість нормативних документів, запланованих до розроблення, за технічними комітетами стандартизації

Додаток 2 до Програми-2015

Номер та назва ТК

Кількість НД

Всього

з них гармонізованих

1

2

3

ТК 13 Стандартизація електропобутових машин та приладів

9

8

ТК 20 Інформаційні технології

100

100

ТК 22 Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів

2

2

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

4

4

ТК 30 Трансформатори та високовольтна апаратура

11

11

ТК 48 Енергозбереження

5

5

ТК 64 Спиртогорілчані вироби, дріжджі

1

0

ТК 80 Дорожній транспорт

7

7

ТК 82 Охорона навколишнього природного середовища України

2

0

ТК 83 Вагони

3

0

ТК 89 Оцінка відповідності

1

0

ТК 93 Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів

3

3

ТК 98 Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації

65

65

ТК 100 Сталеві дротяні канати

2

2

ТК 105 Банківські та фінансові системи і технології

95

95

ТК 111 Добрива та пестициди

46

46

ТК 122 Аналіз газів, рідких та твердих речовин

1

1

ТК 128 Каучуки, гуми та гумові вироби

2

2

ТК 131 Електроізоляційна та кабельна техніка

11

11

ТК 146 Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості

1

1

ТК 152 Продукція кондитерська та харчоконцентратна

1

0

ТК 155 Радіотехнології

6

6

ТК 168 Лаки та фарби

255

255

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.