Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 14 грудня 2015 року N 184

Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 N 695 та схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР наказую:

1. Скасувати повністю чинність міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року з 01 січня 2018 року:

1

ГОСТ 23116.4-78

Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения цинка

2

ГОСТ 23116.5-78

Кадмий высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения таллия

3

ГОСТ 23685-79

Лигатуры алюминиево-бериллиевая и медно-бериллиевая. Общие требования к методам анализа

4

ГОСТ 23687.2-79

Лигатура медно-бериллиевая. Спектральный метод определения магния, железа, алюминия, кремния, свинца

5

ГОСТ 23859.1-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения меди

6

ГОСТ 23859.2-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения кремния

7

ГОСТ 23859.3-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения хрома

8

ГОСТ 23859.4-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения фосфора

9

ГОСТ 23859.5-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения железа

10

ГОСТ 23859.6-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения никеля

11

ГОСТ 23859.7-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения свинца

12

ГОСТ 23859.8-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения циркония

13

ГОСТ 23859.9-79

Бронзы жаропрочные. Метод определения кобальта

14

ГОСТ 23859.10-79

Бронзы жаропрочные. Методы определения титана

15

ГОСТ 23859.11-90

Бронзы жаропрочные. Определение хрома, никеля, кобальта, железа, цинка, магния и титана методом атомно-абсорбционной спектрометрии

16

ГОСТ 23886-91

Листы и плиты кадмиевые. Технические условия

17

ГОСТ 23912-79

Лигатура медно-бериллиевая. Технические условия

18

ГОСТ 23916-79

Хром металлический. Метод отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализа

19

ГОСТ 24018.0-90

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Общие требования к методам анализа

20

ГОСТ 24018.1-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения олова

21

ГОСТ 24018.2-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения сурьмы

22

ГОСТ 24018.3-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения свинца

23

ГОСТ 24018.4-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения висмута

24

ГОСТ 24018.5-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения свинца и висмута

25

ГОСТ 24018.6-80

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения мышьяка

26

ГОСТ 24018.7-91

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения углерода

27

ГОСТ 24018.8-91

Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения серы

28

ГОСТ 24047-80

Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

29

ГОСТ 24231-80

Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

30

ГОСТ 24308-80

Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Общие технические условия

31

ГОСТ 24320-80

Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Общие технические условия

32

ГОСТ 24353-80

Фольга листовая из платины, палладия и их сплавов. Технические условия

33

ГОСТ 24718-81

Полосы из платины, палладия, их сплавов. Технические условия

34

ГОСТ 25086-87

Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

35

ГОСТ 25442-82

Полосы молибденовые отожженные для глубокой вытяжки. Технические условия

36

ГОСТ 25475-82

Аноды золотые. Технические условия

37

ГОСТ 25501-82

Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и сплавов. Термины и определения

38

ГОСТ 26469-85

Проволока из палладиево-вольфрамового сплава. Технические условия

39

ГОСТ 26880.1-86

Свинец. Атомно-абсорбционный метод анализа

40

ГОСТ 26880.2-86

Свинец. Методы определения натрия и калия

41

ГОСТ 26999-86

Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов

42

ГОСТ 27225-87

Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного определения магния, меди и алюминия

43

ГОСТ 27266-87

Проволока молибденовая для источников света. Технические условия

44

ГОСТ 27333-87

Контроль неразрушающий. Измерение удельной электрической проводимости цветных металлов вихретоковым методом

45

ГОСТ 27973.0-88

Золото. Общие требования к методам анализа

46

ГОСТ 27973.1-88

Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа

47

ГОСТ 27973.2-88

Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

48

ГОСТ 27973.3-88

Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа

49

ГОСТ 27981.0-88

Медь высокой чистоты. Общие требования к методам анализа

50

ГОСТ 27981.1-88

Медь высокой чистоты. Методы атомно-спектрального анализа

51

ГОСТ 27981.2-88

Медь высокой чистоты. Метод химико-атомно-эмиссионного анализа

52

ГОСТ 27981.3-88

Медь высокой чистоты. Метод эмиссионно-спектрального анализа с фотоэлектрической регистрацией спектра

53

ГОСТ 27981.4-88

Медь высокой чистоты. Методы атомно-абсорбционного анализа

54

ГОСТ 27981.5-88

Медь высокой чистоты. Фотометрические методы анализа

55

ГОСТ 27981.6-88

Медь высокой чистоты. Полярографические методы анализа

56

ГОСТ 28053-89

Стружка цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

57

ГОСТ 28057-89

Сплавы медно-цинковые. Метод определения стойкости к обесцинкованию

58

ГОСТ 28106-89

Катоды медные. Отбор и подготовка проб и образцов для определения удельного электрического сопротивления

59

ГОСТ 28192-89

Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

60

ГОСТ 28868-90

Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка

61

ГОСТ 28873-90

Сплавы на основе тяжелых цветных металлов, обрабатываемые давлением. Унифицированные марки

62

ГОСТ 29095-91

Сплавы и порошки жаропрочные, коррозионно-стойкие, прецизионные на основе никеля. Методы определения железа

63

ГОСТ 29103-91

Вольфрам, молибден. Общие требования к методам химического и спектрального анализа

64

ГОСТ 4.105-83

СПКП. Торф и продукты переработки торфа. Номенклатура показателей

65

ГОСТ 11311-76

Фенол каменноугольный. Технические условия

66

ГОСТ 11312-74

Ортокрезол каменноугольный технический. Технические условия

67

ГОСТ 11313-75

Дикрезол каменноугольный технический. Технические условия

68

ГОСТ 13367-77

Натрий роданистый. Технические условия

69

ГОСТ 7220-87

Звонки электрические бытовые. Общие технические условия

70

ГОСТ 10280-83

Пылесосы электрические бытовые. Общие технические условия

71

ГОСТ 13268-88

Электронагреватели трубчатые

72

ГОСТ 14163-88

Электроконфорки. Технические условия

73

ГОСТ 14919-83

Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

74

ГОСТ 14933-83

Агрегаты воздуховсасывающие для бытовых пылесосов. Общие технические условия

75

ГОСТ 16012-70

Изделия бытовые электромеханические. Термины и определения

76

ГОСТ 21621-83

Электрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры бытовые. Общие технические условия

77

ГОСТ 21622-84

Электровафельницы и электрогрили контактные бытовые. Общие технические условия

78

ГОСТ 22314-84

Электрофены бытовые. Общие технические условия

79

ГОСТ 24899-81

Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления

80

ГОСТ 27684-88

Мармиты электрические для предприятий общественного питания. Общие технические требования и методы испытаний

81

ГОСТ 27805-88

Приборы электрические бытовые. Метод измерения вибрации

82

ГОСТ 28400-89

Электрощипцы и электрорасчески бытовые. Общие технические условия

83

ГОСТ 9.056-75

ЕСЗКС. Стальные корпусы кораблей и судов. Общие требования к электрохимической защите при долговременном стояночном режиме

84

ГОСТ 12.1.020-79

ССБТ. Шум. Метод контроля на морских и речных судах

85

ГОСТ 12.1.047-85

ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов

86

ГОСТ 12.3.029-82

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности

87

ГОСТ 760-74

Якоря адмиралтейские. Конструкция и основные размеры

88

ГОСТ 1062-80

Размерения надводных кораблей и судов главные. Термины, определения и буквенные обозначения

89

ГОСТ 1536-76

Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности

90

ГОСТ 1608-88

Лампы накаливания судовые. Технические условия

91

ГОСТ 2200-86

Соединения для водолазных рукавов. Технические требования

92

ГОСТ 2201-79

Соединения рукавные для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия

93

ГОСТ 2300-81

Штыри закладные с язычком. Технические условия

94

ГОСТ 2822-78

Концы цапковые и штуцерные судовой арматуры и соединительных частей трубопроводов. Основные параметры, размеры и технические требования

95

ГОСТ 3050-77

Соединения шланговые для гибких шлангов водяных насосов. Технические условия

96

ГОСТ 4285-79

Штуцер продувочный для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия

97

ГОСТ 4433-76

Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов судовые. Типы

98

ГОСТ 5534-79

Краны плавучие. Технические условия

99

ГОСТ 5648-90

Трубопроводы судовые. Правила нанесения отличительных и предупреждающих знаков

100

ГОСТ 5875-77

Механизмы якорные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки

101

ГОСТ 5890-78

Соединения труб штуцерно-торцовые. Технические условия

102

ГОСТ 7866.1-76

Кабели судовые с резиновой изоляцией в резиновой или свинцовой оболочке. Технические условия

103

ГОСТ 7866.2-76

Кабели судовые с резиновой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

104

ГОСТ 8054-81

Винты гребные металлические. Общие технические условия

105

ГОСТ 8468-81

Воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха судов. Основные размеры

106

ГОСТ 8497-78

Якоря Матросова. Технические условия

107

ГОСТ 8498-81

Флаги и вымпелы специальные. Общие технические условия

108

ГОСТ 9321-73

Роульсы. Технические условия

109

ГОСТ 9891-76

Шпили швартовные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки

110

ГОСТ 10150-88

Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия

111

ГОСТ 10448-80

Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Приемка. Методы испытаний

112

ГОСТ 11264-73

Планки киповые. Технические условия

113

ГОСТ 11265-73

Кнехты. Технические условия

114

ГОСТ 11589-88

Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Свод спасательных сигналов

115

ГОСТ 12617-78

Лебедки судовые грузовые. Общие технические условия

116

ГОСТ 13207-85

Рацион пищевой для спасательных шлюпок и плотов морских судов. Технические условия

117

ГОСТ 13477-68

Сепараторы центробежные судовые. Номинальные производительности

118

ГОСТ 13641-80

Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов конструктивные. Термины и определения

119

ГОСТ 14181-78

Доки плавучие. Термины, определения и буквенные обозначения главных и характерных размерений

120

ГОСТ 17424-72

Тумбы швартовые морские. Технические условия

121

ГОСТ 17601-90

Сепараторы центробежные судовые. Приемка и методы испытаний

122

ГОСТ 18174-83

Системы дистанционного автоматизированного управления главными судовыми дизелями. Общие технические требования

123

ГОСТ 18458-84

Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения

124

ГОСТ 18676-73

Эксплуатация промыслового флота и портов. Термины и определения

125

ГОСТ 19105-79

Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования

126

ГОСТ 19176-85

Системы управления техническими средствами корабля. Термины и определения

127

ГОСТ 19354-74

Соединения фланцевые судовых валопроводов. Конструкция и размеры

128

ГОСТ 19439.2-74

Судовые эксплуатационные документы. Формуляры

129

ГОСТ 19439.3-74

Судовые эксплуатационные документы. Типовая номенклатура документов для морских судов и судов внутреннего плавания

130

ГОСТ 19815-74

Круги спасательные. Общие технические условия

131

ГОСТ 20012-74

Суда промыслового флота. Термины и определения

132

ГОСТ 21063-81

Оборудование навигационное судовое. Термины и определения

133

ГОСТ 21792-89

Установки дизельные судовые. Приемка и методы испытаний на судне

134

ГОСТ 22652-77

Системы электроэнергетические судовые. Термины и определения

135

ГОСТ 23200-78

Суда прогулочные гребные и моторные. Общие требования при поставке на экспорт

136

ГОСТ 23867-79

Эксплуатация речных портов. Термины и определения

137

ГОСТ 23903-79

Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения

138

ГОСТ 24725-81

Валы судовых валопроводов. Общие технические требования

139

ГОСТ 25056-81

Клюзы палубные и бортовые литые. Технические условия

140

ГОСТ 25075-81

Арматура с ручным управлением для трубопроводов судовых систем. Давления и проходы условные

141

ГОСТ 25367-82

Вьюшки топенантные с электрическим приводом судовые. Основные параметры, технические требования и правила приемки

142

ГОСТ 25815-83

Винты гребные. Термины и определения

143

ГОСТ 25938-90

Краны поворотные палубные с переменным вылетом стрелы. Общие технические условия

144

ГОСТ 26251-84

Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия

145

ГОСТ 26646-90

Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка

146

ГОСТ 26897-86

Радиостанции с однополосной модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

147

ГОСТ 28065-89

Винты гребные цельнолитые металлические. Правила оформления чертежей

148

ГОСТ 28138-89

Шлюпки спасательные морских судов. Весла

149

ГОСТ 28522-90

Воздухохранители сварные стальные давлением до 6,3 МПа. Типы, основные параметры и технические требования

150

ГОСТ 28822-90

Автоматизированные системы налива и слива морских и речных судов. Общие технические требования и методы испытаний

151

ГОСТ 4.21-85

СПКП. Конвейеры. Номенклатура показателей

152

ГОСТ 4.22-85

СПКП. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей

153

ГОСТ 4.474-87

СПКП. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей

154

ГОСТ 12.2.022-80

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

155

ГОСТ 12.2.053-91

ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности

156

ГОСТ 12.2.058-81

ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

157

ГОСТ 12.2.071-90

ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

158

ГОСТ 12.2.125-91

ССБТ. Оборудование тросовое наземное. Требования безопасности

159

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

160

ГОСТ 20-85

Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия

161

ГОСТ 191-82

Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия

162

ГОСТ 534-78

Краны мостовые опорные. Пролеты

163

ГОСТ 1451-77

Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения

164

ГОСТ 1575-87

Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров

165

ГОСТ 2103-89

Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. Технические условия

166

ГОСТ 2105-75

Крюки кованые и штампованные. Технические условия

167

ГОСТ 4267-78

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов. Технические условия

168

ГОСТ 4751-73

Рым-болты. Технические условия

169

ГОСТ 6619-75

Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия

170

ГОСТ 6627-74

Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

171

ГОСТ 6628-73

Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

172

ГОСТ 7075-80

Краны мостовые ручные опорные. Технические условия

173

ГОСТ 7352-88

Краны козловые электрические. Типы

174

ГОСТ 10505-76

Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия

175

ГОСТ 10506-76

Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент

176

ГОСТ 12612-79

Краны металлургические колодцевые. Основные параметры

177

ГОСТ 12613-79

Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры

178

ГОСТ 12614-79

Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры

179

ГОСТ 12840-80

Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры

180

ГОСТ 13556-91

Краны башенные строительные. Общие технические условия

181

ГОСТ 13716-73

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические условия

182

ГОСТ 14110-80

Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия

183

ГОСТ 14114-85

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Конструкция и размеры

184

ГОСТ 14115-85

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные удлиненные. Конструкция и размеры

185

ГОСТ 14116-85

Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Технические требования

186

ГОСТ 15516-76

Секция конвейеров роликовых неприводных переносных общего назначения. Типы, основные параметры и размеры

187

ГОСТ 15539-81

Устройства грузозахватные для производственной тары. Типы

188

ГОСТ 16553-88

Краны-штабелеры. Типы

189

ГОСТ 16765-87

Краны стреловые самоходные общего назначения. Приемка и методы испытаний

190

ГОСТ 18386-73

Узлы такелажные. Присоединительные размеры и технические требования

191

ГОСТ 18489-73

Заделка канатов "на шарик". Конструкция и размеры

192

ГОСТ 18501-73

Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения

193

ГОСТ 18579-79

Устройства подъемные среднетоннажных универсальных и специализированных контейнеров массой брутто до 6,0 т включ. Технические условия

194

ГОСТ 19029-73

Заделка канатов на коуш. Конструкция и размеры

195

ГОСТ 19030-73

Коуши. Конструкция и размеры

196

ГОСТ 19031-73

Заделки канатов и их детали. Технические условия

197

ГОСТ 19191-73

Талрепы с автоматическим стопорением. Технические условия

198

ГОСТ 19494-74

Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры

199

ГОСТ 19811-90

Краны консольные электрические стационарные. Типы

200

ГОСТ 20278-90

Краны металлургические литейные. Параметры и размеры

201

ГОСТ 22045-89

Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия

202

ГОСТ 22644-77

Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры

203

ГОСТ 22645-77

Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры

204

ГОСТ 22646-77

Конвейеры ленточные. Ролики. Типы и основные размеры

205

ГОСТ 22661-77

Захват для контейнеров массой брутто 3,0; 5,0 и 6,0 т. Технические условия

206

ГОСТ 22827-85

Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

207

ГОСТ ЭД1 22827-86

Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

208

ГОСТ 23939-79

Конвейеры скребковые с погруженными скребками. Основные параметры

209

ГОСТ 24390-86

Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры

210

ГОСТ 24407-80

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Стреловые краны и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования

211

ГОСТ 24599-87

Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия

212

ГОСТ 25032-81

Средства грузозахватные. Классификация и общетехнические требования

213

ГОСТ 25091-82

Кронблоки, блоки талевые, крюки и крюкоблоки. Основные параметры

214

ГОСТ 25251-82

Краны козловые электрические. Методы испытаний

215

ГОСТ 25546-82

Краны грузоподъемные. Режимы работы

216

ГОСТ 25672-83

Конвейеры ленточные. Приемосдаточные испытания

217

ГОСТ 25721-83

Конвейеры подвесные цепные. Наименование частей

218

ГОСТ 25722-83

Конвейеры ленточные. Наименование частей

219

ГОСТ 25835-83

Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы

220

ГОСТ 27272-87

Цепи транспортные пластинчатые для стеклянной тары. Типы, основные параметры и размеры

221

ГОСТ 27552-87 (ИСО 4306-2-85)

Краны стреловые самоходные. Термины и определения

222

ГОСТ 27555-87 (ИСО 4306-1-85)

Краны грузоподъемные. Термины и определения

223

ГОСТ 27584-88

Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

224

ГОСТ 28009-88

Ленты конвейерные резинотканевые общего назначения. Методы испытаний

225

ГОСТ 28296-89

Краны мачтовые. Требования безопасности

226

ГОСТ 28408-89

Тали ручные и кошки. Общие технические условия

227

ГОСТ 28433-90

Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия

228

ГОСТ 28434-90

Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия

229

ГОСТ 28448-90

Краны консольные электрические передвижные. Типы

230

ГОСТ 28609-90

Краны грузоподъемные. Основные положения расчета

231

ГОСТ 28648-90

Колеса крановые. Технические условия

232

ГОСТ 28710-90

Краны-штабелеры стеллажные. Основы расчета

233

ГОСТ 28776-90

Автозахваты для контейнеров серии 3. Классификация, технические требования и методы испытаний

234

ГОСТ 28792-90 (ИСО 9374-1-89)

Краны грузоподъемные. Представляемая информация. Общие положения

235

ГОСТ 28826-90 (ИСО 5284-86)

Ленты конвейерные. Список эквивалентных терминов

236

ГОСТ 29168-91

Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия

237

ГОСТ 29266-91 (ИСО 9373-89)

Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях

238

ГОСТ 29320-92

Механическое оборудование грузораспределительных систем. Основы расчета

239

ГОСТ 29321-92

Краны-штабелеры мостовые. Основы расчета

240

ГОСТ 4.413-86

СПКП. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей

241

ГОСТ 4.422-86

СПКП. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей

242

ГОСТ 4.467-87

СПКП. Топки механические стационарных котлов. Номенклатура показателей

243

ГОСТ 4.470-87

СПКП. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей

244

ГОСТ 4.471-87

СПКП. Устройства запально-защитные котлов. Номенклатура показателей

245

ГОСТ 4.491-89

СПКП. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 3,15 МВт. Номенклатура показателей

246

ГОСТ 8.324-78

ГСИ. Счетчики газа. Методы и средства поверки

247

ГОСТ 12.2.096-83

ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности

248

ГОСТ 3326-86

Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины

249

ГОСТ 3619-89

Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры

250

ГОСТ 5761-74

Клапаны на условное давление РуЈ25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия

251

ГОСТ 9697-87

Клапаны запорные. Основные параметры

252

ГОСТ 9789-75

Клапаны предохранительные пружинные полноподъемные фланцевые стальные на Ру = 1,6 и 4,0 МПа (16 и 40 кгс/см2)

253

ГОСТ 10617-83

Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия

254

ГОСТ 11823-91

Клапаны обратные на номинальное давление РнЈ25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия

255

ГОСТ 12532-88

Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры

256

ГОСТ 12678-80

Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры

257

ГОСТ 12893-83

Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия

258

ГОСТ 16569-86

Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия

259

ГОСТ 16587-71

Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины

260

ГОСТ 16860-88

Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля

261

ГОСТ 20995-75

Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара

262

ГОСТ 21204-83

Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение

263

ГОСТ 21563-82

Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования

264

ГОСТ 21980-76

Форсунки центробежные газовые с тангенциальным входом. Номенклатура основных параметров и методы расчета

265

ГОСТ 22223-76

Устройства запорные для манометра. Основные параметры

266

ГОСТ 22530-77

Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры

267

ГОСТ 22992-82

Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие технические условия

268

ГОСТ 23172-78

Котлы стационарные. Термины и определения

269

ГОСТ 23199-78

Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин

270

ГОСТ 23689-79

Форсунки механические и паромеханические. Типы и основные параметры. Общие технические требования

271

ГОСТ 23866-87

Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры

272

ГОСТ 24005-80

Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования

273

ГОСТ 24569-81

Котлы паровые и водогрейные. Маркировка

274

ГОСТ 24570-81

Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования

275

ГОСТ 25365-82

Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции

276

ГОСТ 25449-82

Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры

277

ГОСТ 25450-82

Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры

278

ГОСТ 25720-83

Котлы водогрейные. Термины и определения

279

ГОСТ 27303-87

Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа

280

ГОСТ 27441-87

Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания. Классификация, общие технические требования и методы испытаний

281

ГОСТ 27477-87

Клапаны обратные. Основные параметры

282

ГОСТ 27590-88

Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия

283

ГОСТ 27824-88

Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования

284

ГОСТ 28091-89

Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний

285

ГОСТ 28193-89

Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования

286

ГОСТ 28269-89

Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования

287

ГОСТ 28679-90

Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия

288

ГОСТ 28680-90

Горелки газовые для промышленных печей. Ряды номинальных тепловых мощностей

289

ГОСТ 12.2.102-89

ССБТ. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда

290

ГОСТ 12.2.104-84

ССБТ. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности

291

ГОСТ 12.3.014-90

ССБТ. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности

292

ГОСТ 12.3.015-78

ССБТ. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

293

ГОСТ 12.3.034-84

ССБТ. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

294

ГОСТ 12.3.042-88

ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

295

ГОСТ 17.6.1.01-83

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

296

ГОСТ 102-75

Фанера березовая авиационная. Технические условия

297

ГОСТ 616-83

Стойки рудничные деревянные. Технические условия

298

ГОСТ 862.2-85

Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия

299

ГОСТ 862.3-86

Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия

300

ГОСТ 862.4-87

Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия

301

ГОСТ 968-68

Пиломатериалы авиационные (бруски и доски). Технические условия

302

ГОСТ 1400-91

Топорища для топоров строительных. Технические условия

303

ГОСТ 1824-88

Детали и сборочные единицы деревянного верхнего строения мостовых парков. Общие технические условия

304

ГОСТ 2140-81

Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

305

ГОСТ 2695-83

Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

306

ГОСТ 2977-82

Шпон строганый. Технические условия

307

ГОСТ 2991-85

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

308

ГОСТ 3243-88

Дрова. Технические условия

309

ГОСТ 4295-80

Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия

310

ГОСТ 4598-86

Плиты древесно-волокнистые. Технические условия

311

ГОСТ 4971-76

Заготовки клепки для деревянных бочек под пиво. Технические условия

312

ГОСТ 5151-79

Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия

313

ГОСТ 5244-79

Стружка древесная. Технические условия

314

ГОСТ 5306-83

Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов

315

ГОСТ 5780-77

Обапол для крепления горных выработок. Технические условия

316

ГОСТ 5959-80

Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

317

ГОСТ 6564-84

Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование

318

ГОСТ 7286-81

Рейсшины деревянные. Технические условия

319

ГОСТ 7307-75

Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку

320

ГОСТ 7897-83

Заготовки лиственных пород. Технические условия

321

ГОСТ 8440-74

Сырье древесное для производства угля специального назначения. Технические условия

322

ГОСТ 8486-86

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

323

ГОСТ 8904-81

Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия

324

ГОСТ 9014.0-75

Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования

325

ГОСТ 9014.1-78

Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием

326

ГОСТ 9014.2-79

Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении

327

ГОСТ 9014.3-81

Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении

328

ГОСТ 9302-83

Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия

329

ГОСТ 9330-76

Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

330

ГОСТ 9338-80

Барабаны фанерные. Технические условия

331

ГОСТ 9371-90

Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог широкой колеи. Технические условия

332

ГОСТ 9396-88

Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия

333

ГОСТ 9462-88

Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

334

ГОСТ 9463-88

Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

335

ГОСТ 9557-87

Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм. Технические условия

336

ГОСТ 9570-84

Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

337

ГОСТ 9621-72

Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств

338

ГОСТ 9622-87

Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

339

ГОСТ 9623-87

Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при сжатии

340

ГОСТ 9625-87

Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

341

ГОСТ 9626-90

Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе

342

ГОСТ 9627.1-75

Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости

343

ГОСТ 9627.2-75

Древесина слоистая клееная. Метод определения теплостойкости

344

ГОСТ 9627.3-75

Древесина слоистая клееная. Метод определения маслостойкости

345

ГОСТ 9629-81

Заготовки из модифицированной древесины. Технические условия

346

ГОСТ 9685-61

Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

347

ГОСТ 9824-87

Семена рапса и сурепицы. Сортовые и посевные качества. Технические условия

348

ГОСТ 10198-91

Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

349

ГОСТ 10251-85

Семена фасоли и маша. Сортовые и посевные качества. Технические условия

350

ГОСТ 10350-81

Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия

351

ГОСТ 10633-78

Плиты древесно-стружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний

352

ГОСТ 10634-88

Плиты древесно-стружечные. Методы определения физических свойств

353

ГОСТ 10635-88

Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе

354

ГОСТ 10636-90

Плиты древесно-стружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты

355

ГОСТ 10637-78

Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов

356

ГОСТ 10950-78

Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения

357

ГОСТ 11002-80

Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия

358

ГОСТ 11127-78

Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия

359

ГОСТ 11142-78

Ящики дощатые для средств индивидуальной защиты. Технические условия

360

ГОСТ 11368-89

Массы древесные прессовочные. Технические условия

361

ГОСТ 11539-83

Фанера бакелизированная. Технические условия

362

ГОСТ 11549-76

Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия

363

ГОСТ 11603-73

Древесина. Метод определения остаточных напряжений

364

ГОСТ 11842-76

Плиты древесно-стружечные. Метод определения ударной вязкости

365

ГОСТ 11843-76

Плиты древесно-стружечные. Метод определения твердости

366

ГОСТ 12036-85

Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб

367

ГОСТ 12037-81

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян

368

ГОСТ 12039-82

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности

369

ГОСТ 12041-82

Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности

370

ГОСТ 12042-80

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян

371

ГОСТ 12043-88

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности

372

ГОСТ 12044-81

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями

373

ГОСТ 12045-81

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями

374

ГОСТ 12046-85

Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве

375

ГОСТ 12047-85

Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества

376

ГОСТ 12082-82

Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

377

ГОСТ 12431-72

Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические условия

378

ГОСТ 12457-77

Заготовки деревянные для весел. Технические условия

379

ГОСТ 13056.10-68

Семена деревьев и кустарников. Правила выдачи и формы документов о качестве

380

ГОСТ 13056.11-68

Семена деревьев и кустарников. Правила арбитражного определения качества

381

ГОСТ 13204-91

Семена косточковых и семечковых древесных пород. Посевные качества. Технические условия

382

ГОСТ 13338-86

Древесина модифицированная. Метод определения твердости, временных упругой и остаточной деформаций

383

ГОСТ 13354-91

Комплекты модельные деревянные. Технические условия

384

ГОСТ 13356-84

Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия

385

ГОСТ 13358-84

Ящики дощатые для консервов. Технические условия

386

ГОСТ 13639-82

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий

387

ГОСТ 13715-78

Плиты столярные. Технические условия

388

ГОСТ 13853-78

Семена бобовых деревьев и кустарников. Посевные качества. Технические условия

389

ГОСТ 13854-78

Семена орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников. Посевные качества. Технические условия

390

ГОСТ 13855-87

Плоды пескоукрепительных древесных пород. Посевные качества. Технические условия

391

ГОСТ 13856-87

Семена граба, липы и древесных пород ограниченного распространения. Посевные качества. Технические условия

392

ГОСТ 13913-78

Пластинки древесные слоистые. Технические условия

393

ГОСТ 14161-86

Семена хвойных древесных пород. Посевные качества. Технические условия

394

ГОСТ 14225-83

Футляры деревянные. Общие технические условия

395

ГОСТ 14614-79

Фанера декоративная. Технические условия

396

ГОСТ 14644-86

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины непрозрачных покрытий

397

ГОСТ 15612-85

Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

398

ГОСТ 15613.1-84

Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон

399

ГОСТ 15613.2-77

Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности клеевого соединения при раскалывании

400

ГОСТ 15613.3-77

Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности при растяжении клеевого торцового соединения впритык

401

ГОСТ 15613.4-78

Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе

402

ГОСТ 15613.5-79

Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при растяжении

403

ГОСТ 15623-84

Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия

404

ГОСТ 15812-87

Древесина клееная слоистая. Термины и определения

405

ГОСТ 15815-83

Щепа технологическая. Технические условия

406

ГОСТ 15841-88

Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия

407

ГОСТ 15867-79

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов

408

ГОСТ 16032-70

Лесосплав. Термины и определения

409

ГОСТ 16148-79

Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия

410

ГОСТ 16361-87

Мука древесная. Технические условия

411

ГОСТ 16362-86

Мука древесная. Методы испытаний

412

ГОСТ 16399-70

Продукты лесохимические. Методы определения воды

413

ГОСТ 16424-83

Заготовки для лож спортивного и охотничьего стрелкового оружия. Технические условия

414

ГОСТ 16483.1-84

Древесина. Метод определения плотности

415

ГОСТ 16483.2-70

Древесина. Методы определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон

416

ГОСТ 16483.3-84

Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе

417

ГОСТ 16483.4-73

Древесина. Методы определения ударной вязкости при изгибе

418

ГОСТ 16483.5-73

Древесина. Методы определения предела прочности при складывании вдоль волокон

419

ГОСТ 16483.6-80

Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений

420

ГОСТ 16483.7-71

Древесина. Методы определения влажности

421

ГОСТ 16483.9-73

Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе

422

ГОСТ 16483.10-73

Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон

423

ГОСТ 16483.11-72

Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон

424

ГОСТ 16483.12-72

Древесина. Метод определения предела прочности при складывании поперек волокон

425

ГОСТ 16483.13-72

Древесина. Методы определения предела прочности при перерезании поперек волокон

426

ГОСТ 16483.14-72

Древесина. Методы определения на разбухание

427

ГОСТ 16483.15-72

Древесина. Метод определения водопроницаемости

428

ГОСТ 16483.16-81

Древесина. Метод определения ударной твердости

429

ГОСТ 16483.17-81

Древесина. Метод определения статической твердости

430

ГОСТ 16483.18-72

Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое

431

ГОСТ 16483.19-72

Древесина. Метод определения влагопоглощения

432

ГОСТ 16483.20-72

Древесина. Метод определения водопоглощения

433

ГОСТ 16483.21-72

Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки

434

ГОСТ 16483.22-81

Древесина. Метод определения сопротивления раскалыванию

435

ГОСТ 16483.23-73

Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон

436

ГОСТ 16483.24-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии вдоль волокон

437

ГОСТ 16483.25-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон

438

ГОСТ 16483.26-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении вдоль волокон

439

ГОСТ 16483.27-73

Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении поперек волокон

440

ГОСТ 16483.28-73

Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон

441

ГОСТ 16483.29-73

Древесина. Метод определения коэффициентов поперечной деформации

442

ГОСТ 16483.30-73

Древесина. Метод определения модулей сдвига

443

ГОСТ 16483.31-74

Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний

444

ГОСТ 16483.32-77

Древесина. Метод определения предела гигроскопичности

445

ГОСТ 16483.33-77

Древесина. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов

446

ГОСТ 16483.34-77

Древесина. Метод определения газопроницаемости

447

ГОСТ 16483.35-88

Древесина. Метод определения разбухания

448

ГОСТ 16483.37-88

Древесина. Метод определения усушки

449

ГОСТ 16483.39-81

Древесина. Метод определения показателя истирания

450

ГОСТ 16511-86

Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

451

ГОСТ 16536-90

Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия

452

ГОСТ 16713-71

Защитные средства для древесины. Методы испытаний на устойчивость к вымыванию

453

ГОСТ 16870-83

Доски воинские съемные. Технические условия

454

ГОСТ 17043-90

Лыжи. Технические условия

455

ГОСТ 17266-71

Саженцы тополей черенковые для лесостепной и степной зон

456

ГОСТ 17461-84

Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

457

ГОСТ 17462-84

Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

458

ГОСТ 17559-82

Лесные культуры. Термины и определения

459

ГОСТ 17800-72

Приспособления для направленной валки деревьев

460

ГОСТ 17812-72

Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия

461

ГОСТ 17823.1-72

Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа

462

ГОСТ 17823.2-72

Продукты лесохимические. Метод определения йодного числа

463

ГОСТ 17823.3-80

Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа потенциометрическим титрованием

464

ГОСТ 17823.4-80

Продукты лесохимические. Методы определения интенсивности окраски

465

ГОСТ 18051-83

Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия

466

ГОСТ 18066-72

Древесина слоистая клееная. Метод определения способности к изгибу

467

ГОСТ 18068-72

Древесина слоистая клееная. Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха

468

ГОСТ 18110-72

Плиты древесно-стружечные. Технология. Термины и определения

469

ГОСТ 18288-87

Производство лесопильное. Термины и определения

470

ГОСТ 18320-78

Опилки древесные технологические для гидролиза. Технические условия

471

ГОСТ 18407-73

Древесина. Метод определения электрической прочности при переменном напряжении

472

ГОСТ 18408-73

Древесина. Методы определения электрических сопротивлений при постоянном напряжении

473

ГОСТ 18446-73

Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений

474

ГОСТ 18486-87

Лесоводство. Термины и определения

475

ГОСТ 18573-86

Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия

476

ГОСТ 18610-82

Древесина. Метод полигонных испытаний стойкости к загниванию

477

ГОСТ 18617-83

Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия

478

ГОСТ 18867-84

Пиломатериалы хвойных пород. Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия

479

ГОСТ 18908.1-73

Цветы срезанные. Розы. Технические условия

480

ГОСТ 18908.2-73

Цветы срезанные. Хризантемы. Технические условия

481

ГОСТ 18908.3-73

Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная. Технические условия

482

ГОСТ 18908.4-73

Цветы срезанные. Гвоздика Шабо. Технические условия

483

ГОСТ 18908.7-73

Цветы срезанные. Тюльпаны. Технические условия

484

ГОСТ 18908.12-81

Цветы срезанные. Лилии. Технические условия

485

ГОСТ 19041-85

Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение

486

ГОСТ 19100-73

Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость

487

ГОСТ 19414-90

Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям

488

ГОСТ 19506-74

Производство плит древесно-стружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения

489

ГОСТ 19592-80

Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний

490

ГОСТ 19773-84

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия

491

ГОСТ 19921-74

Заготовки гнуто-клееные. Метод определения предела прочности при статическом изгибе

492

ГОСТ 19922-74

Заготовки гнуто-клееные. Метод определения предела прочности клеевого соединения бобышек со шпоном в трапециевидных царгах стульев

493

ГОСТ 20022.1-90

Защита древесины. Термины и определения

494

ГОСТ 20022.2-80

Защита древесины. Классификация

495

ГОСТ 20022.3-75

Защита древесины. Предпропиточная подготовка накалыванием

496

ГОСТ 20022.4-75

Защита древесины. Панельный способ пропитки

497

ГОСТ 20022.14-84

Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

498

ГОСТ 20152-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 806 мм, шириной 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

499

ГОСТ 20154-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 606 мм, шириной 506 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

500

ГОСТ 20169-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

501

ГОСТ 20571-75

Древесина модицифированная. Метод определения ударной вязкости

502

ГОСТ 20767-75

Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения

503

ГОСТ 20800-75

Шпон лущеный. Методы испытаний

504

ГОСТ 20966-75

Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия

505

ГОСТ 21031-90

Семена тмина. Сортовые и посевные качества. Технические условия

506

ГОСТ 21100-81

Пакеты транспортные из деталей деревянной тары. Формирование, маркировка, транспортирование и хранение

507

ГОСТ 21312-75

Древесина модифицированная. Метод определения давления набухания

508

ГОСТ 21313-75

Древесина модифицированная. Метод определения линейного разбухания

509

ГОСТ 21523.4-77

Древесина модифицированная. Метод определения влажности

510

ГОСТ 21523.5-77

Древесина модифицированная. Метод определения водопоглощения

511

ГОСТ 21523.6-77

Древесина модифицированная. Метод определения влагопоглощения

512

ГОСТ 21523.7-87

Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при статическом изгибе

513

ГОСТ 21523.9-87

Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при растяжении

514

ГОСТ 21523.10-88

Древесина модифицированная. Метод определения истирания

515

ГОСТ 21523.11-79

Древесина модифицированная. Метод определения плотности

516

ГОСТ 21524-76

Лесоматериалы круглые. Средства для линейных и объемных измерений. Типы и основные параметры. Технические требования

517

ГОСТ 21533-76

Продукты лесохимические. Газохроматографический метод анализа

518

ГОСТ 21554.1-81

Пиломатериалы и заготовки. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе

519

ГОСТ 21554.2-81

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при статическом изгибе

520

ГОСТ 21554.3-82

Пиломатериалы и заготовки. Метод контроля прочности при изгибе, растяжении и сжатии

521

ГОСТ 21554.4-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном сжатии

522

ГОСТ 21554.5-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном растяжении

523

ГОСТ 21554.6-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон

524

ГОСТ 21554.7-78

Пиломатериалы и заготовки. Метод определения показателей прочности при поперечном смятии

525

ГОСТ 22296-89

Балансы для экспорта. Технические условия

526

ГОСТ 22297-76

Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования

527

ГОСТ 22298-76

Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования

528

ГОСТ 22299-76

Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования

529

ГОСТ 22638-89

Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия

530

ГОСТ 22830-77

Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия

531

ГОСТ 22831-77

Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200 х 1600 и 1200 х 1800 мм. Технические условия

532

ГОСТ 23091-78

Поддон плоский деревянный для топографических карт. Технические условия

533

ГОСТ 23234-78

Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя

534

ГОСТ 23246-78

Древесина измельченная. Термины и определения

535

ГОСТ 23431-79

Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения

536

ГОСТ 23551-79

Древесное сырье для изготовления модифицированной древесины. Технические условия

537

ГОСТ 23827-79

Сырье древесное тонкомерное. Технические условия

538

ГОСТ 23863-79

Продукты лесохимические. Методы определения температуры размягчения

539

ГОСТ 23944-80

Древесина модифицированная. Термины и определения

540

ГОСТ 24008-80

Средства защитные для древесины. Метод испытания защищающей способности к деревоокрашивающим и плесневым грибам

541

ГОСТ 24053-80

Плиты древесно-стружечные. Детали мебельные. Метод определения покоробленности

542

ГОСТ 24145-80

Хлебницы бытовые. Общие технические условия

543

ГОСТ 24163-80

Среда лактозо-хелато-цитратно-желточная (ЛХЦЖ) для хранения спермы жеребцов. Технические условия

544

ГОСТ 24260-80

Сырье для пиролиза и углежжения. Технические условия

545

ГОСТ 24329-80

Древесина модифицированная. Способы модифицирования

546

ГОСТ 24454-80

Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

547

ГОСТ 24588-81

Заготовки из модифицированной древесины. Марки и размеры

548

ГОСТ 24617-81

Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях

549

ГОСТ 24634-81

Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

550

ГОСТ 25458-82

Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

551

ГОСТ 25579-83

Древесина модифицированная. Метод определения стабильности размеров

552

ГОСТ 25954-83

Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности свиней

553

ГОСТ 26002-83

Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия

554

ГОСТ 26030-83

Сперма быков замороженная. Технические условия

555

ГОСТ 26214-84

Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров

556

ГОСТ 26544-85

Средства защитные для древесины. Метод оценки коррозионной агрессивности

557

ГОСТ 26838-86

Ящики и обрешетки деревянные. Нормы механической прочности

558

ГОСТ 26910-86

Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия

559

ГОСТ 27014-86

Средства защитные для древесины. Метод определения проникаемости в древесину

560

ГОСТ 27475-87

Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств

561

ГОСТ 27627-88

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию

562

ГОСТ 27678-88

Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

563

ГОСТ 27680-88

Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Методы контроля размеров и формы

564

ГОСТ 27736-88

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения ударной прочности защитно-декоративных покрытий

565

ГОСТ 27812-88

Древесина клееная массивная. Метод испытания клеевых соединений на расслаивание

566

ГОСТ 27935-88

Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные. Термины и определения

567

ГОСТ 28184-89

Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов

568

ГОСТ 28450-90

Брусья мостовые деревянные. Технические условия

569

ГОСТ 28469-90

Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия

570

ГОСТ 28670-90

Продукты лесохимические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

571

ГОСТ 28829-90

Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Технические условия

572

ГОСТ 16876-71

Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита

573

ГОСТ 4.181-85

СПКП. Машины электронные контрольно-регистрирующие. Номенклатура показателей

574

ГОСТ 4.395-85

СПКП. Устройства передачи буквенно-цифровой информации, преобразования сигналов (модемы). Номенклатура показателей

575

ГОСТ 4.405-85

СПКП. Устройства числового программного управления. Номенклатура показателей

576

ГОСТ 19.001-77

ЕСПД. Общие положения

577

ГОСТ 19.005-85

ЕСПД. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения

578

ГОСТ 19.101-77

ЕСПД. Виды программ и программных документов

579

ГОСТ 19.102-77

ЕСПД. Стадии разработки

580

ГОСТ 19.103-77

ЕСПД. Обозначения программ и программных документов

581

ГОСТ 19.104-78

ЕСПД. Основные надписи

582

ГОСТ 19.105-78

ЕСПД. Общие требования к программным документам

583

ГОСТ 19.106-78

ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом

584

ГОСТ 19.201-78

ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

585

ГОСТ 19.202-78

ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению

586

ГОСТ 19.301-79

ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению

587

ГОСТ 19.401-78

ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению

588

ГОСТ 19.402-78

ЕСПД. Описание программы

589

ГОСТ 19.403-79

ЕСПД. Ведомость держателей подлинников

590

ГОСТ 19.404-79

ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению

591

ГОСТ 19.501-78

ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению

592

ГОСТ 19.502-78

ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

593

ГОСТ 19.503-79

ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению

594

ГОСТ 19.504-79

ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

595

ГОСТ 19.505-79

ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

596

ГОСТ 19.506-79

ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению

597

ГОСТ 19.507-79

ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов

598

ГОСТ 19.508-79

ЕСПД. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению

599

ГОСТ 19.601-78

ЕСПД. Общие правила дублирования, учета и хранения

600

ГОСТ 19.602-78

ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом

601

ГОСТ 19.603-78

ЕСПД. Общие правила внесения изменений

602

ГОСТ 19.604-78

ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом

603

ГОСТ 26.003-80

Система интерфейса для измерительных устройств с байт-последовательным, битпараллельным обменом информацией. Требования к совместимости

604

ГОСТ 34.402-91 (ИСО 3407-83)

Информационная технология. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 3,81 мм (0,15 дюйма) с плотностью записи 4 символа/мм (100 символов/дюйм) способом фазового кодирования при 63 переходах потоков/мм (1600 переходов потока/дюйм)

605

ГОСТ 11476-79

Машины контрольно-кассовые. Технические условия

606

ГОСТ 14289-88

Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и символов, функции управляющих клавиш

607

ГОСТ 15029-69

Машины вычислительные и системы обработки данных. Представление 7-битного кода на перфоленте

608

ГОСТ 16330-85

Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы, основные параметры и размеры

609

ГОСТ 18145-81

Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования

610

ГОСТ 18146-72

Системы передачи данных. Цепи и параметры обмена на стыке С3 при параллельном вводе-выводе дискретной информации

611

ГОСТ 19098-87

Графопостроители для электронных вычислительных машин. Общие технические условия

612

ГОСТ 19768-74

Машины вычислительные и системы обработки данных. Коды 8-битные для обмена и обработки информации

613

ГОСТ 20397-82

Средства технические малых электронных вычислительных машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

614

ГОСТ 20687-75

Система передачи данных. Коды помехоустойчивые итеративные. Структура кода

615

ГОСТ 20855-83

Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры

616

ГОСТ 21551-76

Язык программирования АЛГАМС

617

ГОСТ 21552-84

Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

618

ГОСТ 22771-77

Автоматизированное проектирование. Требования к информационному обеспечению

619

ГОСТ 23056-78

Язык программирования ФОРТРАН

620

ГОСТ 23057-78

Язык программирования БАЗИСНЫЙ ФОРТРАН

621

ГОСТ 23468-85

Микрокалькуляторы. Общие технические условия

622

ГОСТ 23578-79

Стык С1-ТЧР системы передачи данных. Основные параметры сопряжения

623

ГОСТ 23675-79

Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Электрические параметры

624

ГОСТ 23678-79

Каналы передачи данных. Параметры контроля и требования к цепям стыка

625

ГОСТ 23773-88

Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Методы испытаний

626

ГОСТ 24097-86

Микрокалькуляторы. Условные функциональные обозначения органов управления

627

ГОСТ 24174-80

Устройство преобразования сигналов для первичных широкополосных каналов. Типы и основные параметры

628

ГОСТ 24509-80

Кассы-автоматы. Общие технические условия

629

ГОСТ 24593-87

Устройства ввода графические для электронных вычислительных машин. Общие технические условия

630

ГОСТ 25123-82

Машины вычислительные и системы обработки данных. Техническое задание. Порядок построения, изложения и оформления

631

ГОСТ 25861-83

Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний

632

ГОСТ 26329-84

Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения

633

ГОСТ 26525-85

Системы обработки данных. Показатели использования

634

ГОСТ 26626-85

Машины контрольно-кассовые и билетно-кассовые. Общие технические требования

635

ГОСТ 26765.51-86

Интерфейс магистральный параллельный МПИ системы электронных модулей. Общие требования к совокупности правил обмена информацией

636

ГОСТ 26765.52-87

Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования

637

ГОСТ 27201-87

Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования

638

ГОСТ 27373-87

Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по физическим линиям. Типы и основные параметры

639

ГОСТ 27463-87

Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов

640

ГОСТ 27464-87

Системы обработки информации. Коды 7- и 8-битные, представляемые на перфокартах

641

ГОСТ 27465-87

Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначение

642

ГОСТ 27466-87

Системы обработки информации. Наборы символов в 7- и 8-битных кодах. Методы расширения кодов

643

ГОСТ 27767-88

Стык станции коммутации данных с физическим каналом. Общие требования и нормы

644

ГОСТ 27781-88

Системы обработки информации. Магнитные носители данных с записью. Правила выполнения этикетки

645

ГОСТ 27787-88

Язык программирования БЕЙСИК

646

ГОСТ 27817-88

Системы обработки информации. Машинная графика. Функциональное описание ядра графической системы

647

ГОСТ 27818-88

Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения

648

ГОСТ 27830-88

Накопители на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие технические требования

649

ГОСТ 27942-88

Интерфейс для радиального подключения печатающих устройств с параллельной передачей информации. Общие требования

650

ГОСТ 27954-88

Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования

651

ГОСТ 27974-88

Язык программирования АЛГОЛ 68

652

ГОСТ 27975-88

Язык программирования АЛГОЛ 68 расширенный

653

ГОСТ 28081-89

Системы обработки информации. Диски магнитные гибкие с записью для обмена информацией. Структура и разметка файлов

654

ГОСТ 28082-89

Системы обработки информации. Методы обнаружения ошибок при последовательной передаче данных

655

ГОСТ 28104-89 (ИСО 4341-78)

Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 3,81 мм с записью. Структура и разметка файлов

656

ГОСТ 28272-89

Накопители на гибких магнитных дисках. Общие технические требования

657

ГОСТ 28273-89 (ИСО 9315-89)

Интерфейс накопителей на гибких магнитных дисках. Общие требования

658

ГОСТ 28360-89 (ИСО 8462-2-86)

Системы обработки информации. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 6,30 мм (0,25 дюйма) при использовании способа записи с групповым кодированием (ГК), с плотностью записи 394 п.п./мм (10000 п.п./дюйм), 39 симв./мм (1000 симв./дюйм). Потоковый режим

659

ГОСТ 28388-89

Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения

660

ГОСТ 28406-89

Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейсы видеомониторов. Общие требования

661

ГОСТ 28470-90

Система технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта

662

ГОСТ 28540-90

Системы обработки информации. Общие требования к оттискам шрифтов для оптического чтения

663

ГОСТ 29124-91

Клавиатура ввода данных. Общие технические требования

664

ГОСТ 6031-81

Насосы буровые. Основные параметры

665

ГОСТ 12052-90

Насосы поршневые и плунжерные. Основные параметры и размеры

666

ГОСТ 17335-79

Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний

667

ГОСТ 17398-72

Насосы. Термины и определения

668

ГОСТ 18863-89

Насосы одновинтовые. Основные параметры

669

ГОСТ 19027-89

Насосы шестеренные. Основные параметры

670

ГОСТ 20572-88

Насосы и агрегаты двухвинтовые. Типы и основные параметры

671

ГОСТ 20791-88

Электронасосы центробежные герметичные. Общие технические требования

672

ГОСТ 20883-88

Насосы и агрегаты трехвинтовые. Типы и основные параметры

673

ГОСТ 28922-91

Установки насосные передвижные нефтепромысловые. Типы и основные параметры

674

ГОСТ 12.3.019-80

ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

675

ГОСТ 13661-92

Совместимость технических средств электромагнитная. Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы. Методы измерения вносимого затухания

676

ГОСТ 16842-82

Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех

677

ГОСТ 22012-82

Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений

678

ГОСТ 23511-79

Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений

679

ГОСТ 23872-79

Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик

680

ГОСТ 26169-84

Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Нормы коэффициентов комбинационных составляющих биполярных мощных высокочастотных линейных транзисторов

681

ГОСТ 28279-89

Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений

682

ГОСТ 28751-90

Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний

683

ГОСТ 28934-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Содержание раздела технического задания в части электромагнитной совместимости

684

ГОСТ 29157-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний

685

ГОСТ 29178-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ электровакуумные. Генераторы, усилители и модули на их основе. Требования к уровням побочных колебаний

686

ГОСТ 29179-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Методы измерения побочных колебаний

687

ГОСТ 29180-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Усилители малошумящие. Параметры и характеристики. Методы измерений

688

ГОСТ 29192-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Классификация технических средств

689

ГОСТ 29205-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний

690

ГОСТ 29254-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость

691

ГОСТ 4427-82

Апельсины. Технические условия

692

ГОСТ 4428-82

Мандарины. Технические условия

693

ГОСТ 5531-70

Орехи лещины

694

ГОСТ 12134-87

Вина игристые для экспорта. Технические условия

695

ГОСТ 13885-88

Вина виноградные для экспорта. Общие технические условия

696

ГОСТ 16525-70

Орехи каштана съедобного

697

ГОСТ 16830-71

Орехи миндаля сладкого. Технические условия

698

ГОСТ 16831-71

Ядро миндаля сладкого. Технические условия

699

ГОСТ 16833-71

Ядро ореха грецкого. Технические условия

700

ГОСТ 26316-84

Вина виноградные. Термины и определения основных понятий

701

ГОСТ 1683-71

Смеси сушеных овощей для первых блюд. Технические условия

702

ГОСТ 8756.18-70

Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары

703

ГОСТ 12231-66

Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Отбор проб. Методы определения соотношения составных частей

704

ГОСТ 12325-66

Лук репчатый сушеный для экспорта. Технические условия

705

ГОСТ 12326-66

Морковь столовая сушеная для экспорта. Технические условия

706

ГОСТ 13010-67

Коренья белые сушеные для экспорта. Технические условия

707

ГОСТ 13011-67

Свекла столовая сушеная для экспорта. Технические условия

708

ГОСТ 16729-71

Чеснок сушеный. Технические условия

709

ГОСТ 16731-71

Белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака сушеные. Технические условия

710

ГОСТ 25555.1-82

Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения летучих кислот

711

ГОСТ 25555.4-91

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения золы и щелочности общей и водорастворимой золы

712

ГОСТ 25555.5-91

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы

713

ГОСТ 28501-90

Фрукты косточковые сушеные. Технические условия

714

ГОСТ 28502-90

Фрукты семечковые сушеные. Технические условия

715

ГОСТ 29031-91

Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения сухих веществ, не растворимых в воде

716

ГОСТ 4.331-85

СПКП. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей

717

ГОСТ 4.332-85

СПКП. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей

718

ГОСТ 4.445-86

СПКП. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей

719

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

720

ГОСТ 12.1.041-83

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования

721

ГОСТ 12.2.037-78

ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности

722

ГОСТ 12.3.046-91

ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

723

ГОСТ 12.4.009-83

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

724

ГОСТ 28130-89

Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические

725

ГОСТ 28157-89

Пластмассы. Методы определения стойкости к горению

726

ГОСТ 17.2.2.04-86

Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ

727

ГОСТ 2645-71

Аппараты летательные. Технические требования к надписям. Цвета окраски агрегатов

728

ГОСТ 5212-74

Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха для скорости полета от 10 до 4000 км/ч

729

ГОСТ 12809-80

Штуцера санитарных узлов самолетов и вертолетов. Типы и размеры

730

ГОСТ 12813-67

Горловины заливные баков самолетов и вертолетов. Диаметры проходных сечений

731

ГОСТ 13468-68

Соединение для слива топлива из самолетов и вертолетов. Присоединительные размеры. Технические требования

732

ГОСТ 13475-68

Соединение для закрытой заправки топливом самолетов и вертолетов. Размеры и технические требования

733

ГОСТ 13484-85

Соединение бортового штуцера с наконечником аэродромных кондиционеров и подогревателей. Типы и размеры

734

ГОСТ 13566-68

Штуцер для заправки самолетов и вертолетов питьевой водой. Присоединительные размеры

735

ГОСТ 13574-68

Соединение для закрытой заправки маслом самолетов и вертолетов. Установочные и присоединительные размеры. Технические требования

736

ГОСТ 14663-83

Приемники магистральные радиосвязи гектометрового-декаметрового диапазона волн. Параметры, общие технические требования и методы измерений

737

ГОСТ 15583-70

Соединение для консервации газотурбинных двигателей летательных аппаратов. Присоединительные размеры и технические требования

738

ГОСТ 16601-71

Штуцер для воздушного запуска газотурбинных двигателей. Присоединительные и установочные размеры

739

ГОСТ 16749-71

Штуцер бортовой системы поддавливания гидробака. Присоединительные и установочные размеры

740

ГОСТ 16878-71

Штуцера бортовые пневмогидроаккумуляторов и амортизационных стоек шасси летательных аппаратов. Основные параметры и присоединительные размеры

741

ГОСТ 17106-90

Двигатели газотурбинные авиационные. Понятие, состав и контроль массы

742

ГОСТ 17228-87

Самолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности

743

ГОСТ 17229-85

Самолеты пассажирские и транспортные. Метод определения уровней шума, создаваемого на местности

744

ГОСТ 17565-72

Кассеты электрифицированные сигнальных ракет. Типы и основные параметры

745

ГОСТ 18832-73

Системы радиотехнические ближней навигации. Термины и определения

746

ГОСТ 18977-79

Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов. Типы функциональных связей. Виды и уровни электрических сигналов

747

ГОСТ 19125-90

Части штуцеров соединительные бортовых авиационных приборов. Конструкция и размеры

748

ГОСТ 19156-79

Аппаратура навигационная наземная одометрическая. Термины и определения

749

ГОСТ 19186-81

Доски приборные кабин самолетов с двумя летчиками. Требования к компоновке и установке приборных досок летчиков

750

ГОСТ 19328-81

Заправка и зарядка самолетов и вертолетов жидкостями и газами. Параметры

751

ГОСТ 19622-91

Клапаны обратные гидравлических систем летательных аппаратов. Типы и технические требования

752

ГОСТ 19623-90

Клапаны обратные воздушных систем летательных аппаратов. Типы и общие технические требования

753

ГОСТ 19705-89

Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии

754

ГОСТ 19838-82

Характеристика контролепригодности изделий авиационной техники. Правила изложения и оформления

755

ГОСТ 19919-74

Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения

756

ГОСТ 20058-80

Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения

757

ГОСТ 20444-85

Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

758

ГОСТ 20762-75

Кабины воздушных судов, используемых в сельском и лесном хозяйствах. Нормы и требования

759

ГОСТ 21453-75

Средства парашютного десантирования грузов и техники. Термины и определения

760

ГОСТ 21467-81

Амортизаторы бортового оборудования летательных аппаратов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования

761

ГОСТ 21486-76

Газификаторы самолетов и вертолетов кислородные бортовые. Термины и определения

762

ГОСТ 21508-76

Защита от обледенения самолетов и вертолетов. Термины и определения

763

ГОСТ 21535-76

Системы радионавигационные дальномерные и разностно-дальномерные. Термины и определения

764

ГОСТ 21660-76

Оборудование бортовое летательных аппаратов. Масса. Термины и определения

765

ГОСТ 21787-76

Оборудование напольное самолетов и вертолетов для погрузки, выгрузки и швартовки универсальных авиационных контейнеров и авиационных поддонов. Общие технические требования

766

ГОСТ 22283-88

Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

767

ГОСТ 22285-76

Оборудование грузовых кабин транспортных самолетов. Термины и определения

768

ГОСТ 22286-76

Системы регулирования автоматические электрические авиационных силовых установок. Термины и определения

769

ГОСТ 22378-77

Двигатели газотурбинные. Определение направления вращения роторов и валов

770

ГОСТ 22606-77

Системы зажигания авиационных газотурбинных двигателей электрические. Термины и определения

771

ГОСТ 22616-77

Трубы вихревые. Термины и определения

772

ГОСТ 22639-77

Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов. Термины и определения

773

ГОСТ 22686-85

Средства отображения информации экипажу самолета и вертолета. Термины и определения

774

ГОСТ 22837-77

Оборудование самолетов и вертолетов пилотажно-навигационное бортовое. Термины и определения

775

ГОСТ 23220-78

Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения

776

ГОСТ 23331-78

Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий

777

ГОСТ 23405-78

Вентили запорные для пневматических и гидравлических систем. Типы, основные параметры и технические требования

778

ГОСТ 23645-79

Диафрагмы иллюминаторов летательных аппаратов. Методы расчета геометрических параметров

779

ГОСТ 24007-80

Клапаны обратные топливных систем летательных аппаратов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования

780

ГОСТ 24215-80

Выживание, автономное существование и спасение экипажа воздушных судов после вынужденного приземления или приводнения. Термины и определения

781

ГОСТ 24728-81

Ветер. Пространственное и временное распределение характеристик

782

ГОСТ 25620-83

Система вторичной радиолокации для управления воздушным движением. Методы измерений основных параметров

783

ГОСТ 26382-84

Двигатели газотурбинные гражданской авиации. Допустимые уровни вибрации и общие требования к контролю вибрации

784

ГОСТ 26566-85

Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Термины и определения

785

ГОСТ 26807-86

Аппаратура бортовая цифровая самолетов и вертолетов. Методы стендовых испытаний на работоспособность в условиях электромагнитных воздействий

786

ГОСТ 26820-86

Установки силовые вспомогательные пассажирских и транспортных самолетов. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности, и метод их определения

787

ГОСТ 26904-86

Радиомаяки радиотехнической системы ближней навигации. Методы летных испытаний

788

ГОСТ 27845-88

Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиотехнической системы ближней навигации VOR. Общие требования

789

ГОСТ 27846-88

Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиомаячной системы инструментального захода самолетов на посадку ILS. Общие требования

790

ГОСТ 28387-89

Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Основные параметры и методы измерений

791

ГОСТ 4.151-85

СПКП. Изделия электроугольные. Номенклатура показателей

792

ГОСТ 4.154-85

СПКП. Машины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включительно. Номенклатура показателей

793

ГОСТ 4.167-85

СПКП. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей

794

ГОСТ 4.171-85

СПКП. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей

795

ГОСТ 4.330-85

СПКП. Машины электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показателей

796

ГОСТ 4.424-86

СПКП. Турбины паровые стационарные. Номенклатура показателей

797

ГОСТ 4.426-86

СПКП. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей

798

ГОСТ 4.432-86

СПКП. Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей

799

ГОСТ 12.2.007.1-75

ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

800

ГОСТ 183-74

Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия

801

ГОСТ 609-84

Машины электрические вращающиеся. Компенсаторы синхронные. Общие технические условия

802

ГОСТ 2479-79

Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа

803

ГОСТ 2582-81

Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия

804

ГОСТ 3618-82

Турбины паровые стационарные для привода турбогенераторов. Типы и основные параметры

805

ГОСТ 4541-70

Машины электрические вращающиеся. Обозначения буквенные установочно-присоединительных и габаритных размеров

806

ГОСТ 5616-89

Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия

807

ГОСТ 7217-87

Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний

808

ГОСТ 8592-79

Машины электрические вращающиеся. Допуски на установочные и присоединительные размеры и методы контроля

809

ГОСТ 9506.1-74

Щетки для электрических машин. Метод определения размеров

810

ГОСТ 9506.7-74

Щетки для электрических машин. Метод определения коллекторных характеристик

811

ГОСТ 9630-80

Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В. Общие технические условия

812

ГОСТ 10159-79

Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний

813

ГОСТ 10169-77

Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний

814

ГОСТ 10683-73

Машины электрические. Номинальные частоты вращения и допускаемые отклонения

815

ГОСТ 11828-86

Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний

816

ГОСТ 11929-87

Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний. Определение уровня шума

817

ГОСТ 12049-75

Двигатели постоянного тока для машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия

818

ГОСТ 12126-86

Машины электрические малой мощности. Установочные и присоединительные размеры

819

ГОСТ 12139-84

Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот

820

ГОСТ 12232-89 (МЭК 136-86)

Щетки электрических машин. Размеры и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущим проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода

821

ГОСТ 12259-75

Машины электрические. Методы определения расхода охлаждающего газа

822

ГОСТ 13267-73

Машины электрические вращающиеся и непосредственно соединяемые с ними неэлектрические. Высоты оси вращения и методы контроля

823

ГОСТ 14191-88

Машины электрические вращающиеся малой мощности. Двигатели для звукозаписывающей аппаратуры и электропроигрывающих устройств бытового назначения. Общие технические условия

824

ГОСТ 14950-75

Конструкция изоляции электрических машин с предварительно изолированными шаблонными секциями обмотки. Метод определения нагревостойкости

825

ГОСТ 14965-80

Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия

826

ГОСТ 16165-80

Генераторы транзисторные ультразвуковые для технологических установок. Общие технические условия

827

ГОСТ 16264.2-85

Двигатели синхронные. Общие технические условия

828

ГОСТ 16264.3-85

Двигатели коллекторные. Общие технические условия

829

ГОСТ 16264.4-85

Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия

830

ГОСТ 16264.5-85

Двигатели шаговые. Общие технические условия

831

ГОСТ 17513-72

Электропривод колесных машин тяговый. Термины и определения

832

ГОСТ 18058-80

Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые погружные серии ПЭД. Технические условия

833

ГОСТ 18200-90

Машины электрические вращающиеся мощностью свыше 200 кВт. Двигатели синхронные. Общие технические условия

834

ГОСТ 18624-73

Реакторы электрические. Термины и определения

835

ГОСТ 18709-73

Машины электрические вращающиеся средние. Установочно-присоединительные размеры

836

ГОСТ 19350-74

Электрооборудование электрического подвижного состава. Термины и определения

837

ГОСТ 19780-81

Коллекторы и кольца контактные электрических вращающихся машин. Размеры диаметров

838

ГОСТ 20832-75

Система стандартов по вибрации. Машины электрические вращающиеся массой до 0,5 кг. Допустимая вибрация

839

ГОСТ 20839-75

Машины электрические вращающиеся с высотой оси вращения от 450 до 1000 мм. Установочно-присоединительные размеры

840

ГОСТ 21099-75

Машины электрические вращающиеся. Щеткодержатели и кронштейны. Зубчатая нарезка на крепежной поверхности. Профили и размеры

841

ГОСТ 21888-82 (МЭК 276-68, МЭК 560-77)

Щетки, щеткодержатели, коллекторы и контактные кольца электрических машин. Термины и определения

842

ГОСТ 23264-78

Машины электрические малой мощности. Условные обозначения

843

ГОСТ 24680-81

Машины электрические вращающиеся. Пластины коллекторные изоляционные. Ряд толщин

844

ГОСТ 24689-85

Щетки электрических вращающихся машин. Общие технические условия

845

ГОСТ 24720-81

Щеткодержатели электрических машин. Общие технические условия

846

ГОСТ 24808-81

Щеткодержатели и кронштейны тяговых электрических машин. Нарезка зубчатая. Размеры

847

ГОСТ 24875-88

Машины электрические малой мощности. Тахогенераторы. Общие технические условия

848

ГОСТ 24915-81

Двигатели трехфазные асинхронные напряжением 6000 В, мощностью от 200 до 1000 кВт. Ряды мощностей и установочных размеров

849

ГОСТ 26771-85

Микроэлектродвигатели для игрушек. Общие технические условия

850

ГОСТ 26772-85

Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения

851

ГОСТ 27164-86

Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования

852

ГОСТ 27222-91 (МЭК 279-69)

Машины электрические вращающиеся. Измерение сопротивления обмоток машин переменного тока без отключения от сети

853

ГОСТ 27223-87

Машины электрические вращающиеся. Двигатели синхронные и асинхронные. Определение зависимого от времени превышения температуры при заторможенном роторе. Методы испытаний

854

ГОСТ 27370-87

Щеткодержатели для контактных колец группы Р типа РА

855

ГОСТ 27372-87

Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

856

ГОСТ 27430-87 (МЭК 34-10-75)

Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения для описания синхронных машин

857

ГОСТ 27471-87

Машины электрические вращающиеся. Термины и определения

858

ГОСТ 27660-88

Пластины для коллекторов электрических машин

859

ГОСТ 27870-88

Вибрация. Оценка качества балансировки гибких роторов

860

ГОСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3-84)

Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Основные правила, распространяющиеся на температурно-токовые реле, используемые в системах температурной защиты

861

ГОСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2-84)

Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Термодетекторы и вспомогательная аппаратура управления, используемые в системах температурной защиты

862

ГОСТ 28295-89

Коллекторы электрических вращающихся машин. Общие технические условия

863

ГОСТ 28927-91 (МЭК 842-88)

Синхронные машины с водородным охлаждением. Правила установки и эксплуатации. Технические требования

864

ГОСТ 4.119-84

СПКП. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей

865

ГОСТ 4.423-86

СПКП. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей

866

ГОСТ 12.2.016.1-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования

867

ГОСТ 12.2.016.2-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных агрегатов

868

ГОСТ 12.2.016.3-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик передвижных компрессорных станций

869

ГОСТ 12.2.016.4-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных станций и установок

870

ГОСТ 12.2.016.5-91

ССБТ. Оборудование компрессорное. Шумовые характеристики и защита от шума. Построение (изложение, оформление, содержание) технических документов

871

ГОСТ 5197-85

Вакуумная техника. Термины и определения

872

ГОСТ 6492-86

Компрессоры поршневые холодопроизводительностью не менее 5,2 кВт (4500 ккал/ч). Типы и основные параметры

873

ГОСТ 9515-81

Кольца поршневые металлические поршневых компрессоров. Технические условия

874

ГОСТ 14715-88

Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры

875

ГОСТ 17008-85

Компрессоры хладоновые герметичные. Общие технические условия

876

ГОСТ 18626-73

Проходы условные элементов вакуумных систем. Основные размеры

877

ГОСТ 20073-81

Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний

878

ГОСТ 21957-76

Техника криогенная. Термины и определения

879

ГОСТ 24347-80

Вибрация. Обозначения и единицы величин

880

ГОСТ 24934-81

Оборудование вакуумное. Фланцы неподвижные винтовые. Основные и присоединительные размеры

881

ГОСТ 24935-81

Оборудование вакуумное. Фланцы поворотные винтовые. Основные и присоединительные размеры

882

ГОСТ 25005-81

Оборудование холодильное. Общие требования к определению давлений

883

ГОСТ 25051.3-83

Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации

884

ГОСТ 25051.4-83

Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия

885

ГОСТ 25196-82

Оборудование вакуумное. Установки для ионной имплантации. Общие технические требования

886

ГОСТ 25197-82

Оборудование вакуумное. Клапаны прямые и угловые вакуумные. Установочные размеры

887

ГОСТ 25198-82

Оборудование вакуумное. Соединения вакуумных трубопроводов. Установочные размеры

888

ГОСТ 25662-83

Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные диффузионные. Методы испытаний

889

ГОСТ 25663-83

Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные механические. Методы испытаний

890

ГОСТ 26099-84

Насосы вакуумные поршневые. Типы и основные параметры

891

ГОСТ 26526-85

Оборудование вакуумное. Соединения фланцевые для сверхвысоковакуумных систем. Конструкция, размеры и технические требования

892

ГОСТ 27407-87

Компрессоры поршневые опозитные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методы их измерений

893

ГОСТ 28547-90

Компрессоры холодильные объемного действия. Методы испытаний

894

ГОСТ 28563-90

Станции компрессорные передвижные общего назначения. Приемка и методы испытаний

895

ГОСТ 28564-90

Машины и агрегаты холодильные на базе компрессоров объемного действия. Методы испытаний

896

ГОСТ 28567-90

Компрессоры. Термины и определения

897

ГОСТ 4.173-85

СПКП. Устройства комплектные распределительные на напряжение свыше 1000 В. Номенклатура показателей

898

ГОСТ 4.316-85

СПКП. Трансформаторы силовые, нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей

899

ГОСТ 8.216-88

ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

900

ГОСТ 12.2.024-87

ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля

901

ГОСТ 3484.1-88

Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний

902

ГОСТ 3484.3-88

Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции

903

ГОСТ 3484.4-88

Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность

904

ГОСТ 3484.5-88

Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

905

ГОСТ 7012-77

Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия

906

ГОСТ 7518-83

Трансформаторы для бытовых электроприборов. Технические условия

907

ГОСТ 8024-90

Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

908

ГОСТ 9680-77

Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей

909

ГОСТ 10458-81

Трансформаторы для индукционных электротермических установок на частоту от 500 до 10000 Гц. Основные параметры

910

ГОСТ 11677-85

Трансформаторы силовые. Общие технические условия

911

ГОСТ 14693-90

Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

912

ГОСТ 14694-76

Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

913

ГОСТ 15542-79

Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия

914

ГОСТ 16110-82

Трансформаторы силовые. Термины и определения

915

ГОСТ 16555-75

Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Технические условия

916

ГОСТ 16772-77

Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия

917

ГОСТ 18628-73

Трансформаторы питания сетевые однофазные на напряжения от 1000 до 35000 В и мощностью до 4000 В·А. Основные параметры

918

ГОСТ 18629-73

Трансформаторы питания и дроссели фильтров выпрямителей. Ряд электрических потенциалов

919

ГОСТ 18630-73

Трансформаторы импульсные. Основные параметры

920

ГОСТ 18685-73

Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения

921

ГОСТ 19294-84

Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия

922

ГОСТ 20247-81

Трансформаторы и агрегаты трансформаторные силовые электропечные. Общие технические условия

923

ГОСТ 20248-82

Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

924

ГОСТ 20938-75

Трансформаторы малой мощности. Термины и определения

925

ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-82)

Трансформаторы (силовые и напряжения и реакторы). Методы испытания электрической прочности изоляции

926

ГОСТ 22765-89

Трансформаторы питания, низкой частоты, импульсные и дроссели фильтров выпрямителей. Методы измерения электрических параметров

927

ГОСТ 24687-81

Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты

928

ГОСТ 27360-87

Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ·А, напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования

929

ГОСТ 4.137-85

СПКП. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей

930

ГОСТ 4.139-85

СПКП. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей

931

ГОСТ 4.172-85

СПКП. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей

932

ГОСТ 4.176-85

СПКП. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей

933

ГОСТ 4.375-85

СПКП. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные аналоговые. Номенклатура показателей

934

ГОСТ 4.392-85

СПКП. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей

935

ГОСТ 4.409-85

СПКП. Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Номенклатура показателей

936

ГОСТ 4.410-86

СПКП. Соединения и изделия со стабильными изотопами. Номенклатура показателей

937

ГОСТ 12.2.007.11-75

ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности

938

ГОСТ 14868-72

Преобразователи электромашинные мощностью от 8 до 2000 кВт частотой от 1000 до 21600 Гц. Основные параметры

939

ГОСТ 17493-80

Преобразователи частоты электромашинные мощностью 250 кВт и выше. Общие технические условия

940

ГОСТ 18142.1-85

Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия

941

ГОСТ 18953-73

Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия

942

ГОСТ 20962-75

Преобразователи частоты статические для электротермии. Основные параметры

943

ГОСТ 23414-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения

944

ГОСТ 23771-79

Преобразователи электрических величин электрохимические. Термины и определения

945

ГОСТ 23900-87

Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры

946

ГОСТ 24376-91

Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия

947

ГОСТ 24461-80

Приборы полупроводниковые силовые. Методы измерений и испытаний

948

ГОСТ 24607-88

Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования

949

ГОСТ 24688-81

Возбудители статические полупроводниковые для трехфазных синхронных двигателей. Общие технические требования

950

ГОСТ 25293-82

Охладители воздушных систем охлаждения силовых полупроводниковых приборов. Общие технические условия

951

ГОСТ 25953-83

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВ·А и выше. Параметры

952

ГОСТ 26118-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВ·А и выше. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

953

ГОСТ 26282-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВ·А. Параметры

954

ГОСТ 26284-84

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения

955

ГОСТ 26416-85

Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия

956

ГОСТ 26567-85

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний

957

ГОСТ 26830-86

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВ·А включительно. Общие технические условия

958

ГОСТ 27043-86

Шкафы для тиристорных электроприводов. Классификация, габаритные размеры и технические требования

959

ГОСТ 27264-87

Транзисторы силовые биполярные. Методы измерений

960

ГОСТ 27591-88

Модули полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры

961

ГОСТ 27699-88

Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия

962

ГОСТ 4.31-82

СПКП. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Номенклатура показателей

963

ГОСТ 10.69-72

Клипфиск соленый для экспорта. Технические условия

964

ГОСТ 1084-88

Сельди пряного посола и маринованные (бочковые). Технические условия

965

ГОСТ 1304-76

Жиры рыб и морских млекопитающих технические. Технические условия

966

ГОСТ 1368-91

Рыба всех видов обработки. Длина и масса

967

ГОСТ 6052-79

Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная. Технические условия

968

ГОСТ 7368-79

Икра паюсная осетровых рыб. Технические условия

969

ГОСТ 10531-89

Консервы рыбные. Рыба обжаренная в маринаде. Технические условия

970

ГОСТ 11829-66

Балычок сельди-черноспинки холодного копчения. Технические условия

971

ГОСТ 12028-86

Консервы рыбные. Сардины в масле. Технические условия

972

ГОСТ 13197-67

Изделия балычные холодного копчения из лосося балтийского. Технические условия

973

ГОСТ 13272-80

Консервы из печени рыб. Технические условия

974

ГОСТ 13686-68

Кета семужного посола. Технические условия

975

ГОСТ 13865-68

Консервы натуральные с добавлением масла. Технические условия

976

ГОСТ 16079-70

Рыбы сиговые соленые. Технические условия

977

ГОСТ 16676-71

Консервы рыбные. Уха и супы. Технические условия

978

ГОСТ 16978-89

Консервы рыбные в томатном соусе. Технические условия

979

ГОСТ 17661-72

Тунец, парусник, макрель, марлин и меч-рыба мороженые. Технические условия

980

ГОСТ 18056-88

Консервы. Креветки натуральные. Технические условия

981

ГОСТ 18170-72

Пат жемчужный. Технические условия

982

ГОСТ 18173-72

Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия

983

ГОСТ 19182-89

Пресервы рыбные. Методы определения буферности

984

ГОСТ 20438-75

Водоросли, травы морские и продукты их переработки. Правила приемки. Метод органолептической оценки качества. Методы отбора проб для лабораторных испытаний

985

ГОСТ 20919-75

Консервы. Краб мелкий в собственном соку. Технические условия

986

ГОСТ 23600-79

Концентраты пищевые. Супы сухие с рыбой и морепродуктами. Технические условия

987

ГОСТ 26664-85

Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей

988

ГОСТ 27082-89

Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения общей кислотности

989

ГОСТ 28914-91

Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения алюминия

990

ГОСТ 28972-91

Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (pH)

991

ГОСТ 18518-80

Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия

992

ГОСТ 28150-89

Хмелесушилки непрерывного действия. Показатели энергопотребления

993

ГОСТ 28695-90

Резервуары асептические. Основные параметры, размеры и технические требования

994

ГОСТ 4.229-83

СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей

995

ГОСТ 4.453-86

СПКП. Бумага для письма. Номенклатура показателей

996

ГОСТ 4.454-86

СПКП. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей

997

ГОСТ 4.455-86

СПКП. Картон электроизоляционный. Номенклатура показателей

998

ГОСТ 9.801-82

ЕСЗКС. Бумага. Методы определения грибостойкости

999

ГОСТ 334-73

Бумага масштабно-координатная. Технические условия

1000

ГОСТ 489-88

Бумага копировальная. Технические условия

1001

ГОСТ 597-73

Бумага чертежная. Технические условия

1002

ГОСТ 645-89

Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ. Технические условия

1003

ГОСТ 744-77

Бумага мундштучная. Технические условия

1004

ГОСТ 876-73

Бумага патронная. Технические условия

1005

ГОСТ 891-75

Бумага и картон для текстильных патронов и конусов. Технические условия

1006

ГОСТ 892-89

Калька бумажная. Технические условия

1007

ГОСТ 1339-79

Бумага картографическая. Технические условия

1008

ГОСТ 1342-78

Бумага для печати. Размеры

1009

ГОСТ 1760-86

Подпергамент. Технические условия

1010

ГОСТ 1931-80

Бумага электроизоляционная намоточная. Технические условия

1011

ГОСТ 1933-73

Картон калиброванный. Технические условия

1012

ГОСТ 2635-77

Бумага-основа для фотобумаги. Технические условия

1013

ГОСТ 2824-86

Картон электроизоляционный. Технические условия

1014

ГОСТ 2850-80

Картон асбестовый. Технические условия

1015

ГОСТ 3246-84

Картон жаккардовый. Технические условия

1016

ГОСТ 3441-88

Бумага электроизоляционная пропиточная. Технические условия

1017

ГОСТ 3479-85

Бумага папиросная. Технические условия

1018

ГОСТ 3553-87

Бумага телефонная. Технические условия

1019

ГОСТ 3914-89

Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические условия

1020

ГОСТ 4194-88

Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением. Технические условия

1021

ГОСТ 5186-88

Целлюлоза электроизоляционная сульфатная для конденсаторной, кабельной и трансформаторной бумаги. Технические условия

1022

ГОСТ 5709-86

Бумага для сигарет. Технические условия

1023

ГОСТ 5982-84

Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия

1024

ГОСТ 6290-74

Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия

1025

ГОСТ 6501-82

Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия

1026

ГОСТ 6656-76

Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия

1027

ГОСТ 6657-77

Бумага почтовая. Технические условия

1028

ГОСТ 6658-75

Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

1029

ГОСТ 6659-83

Картон обивочный водостойкий. Технические условия

1030

ГОСТ 6662-73

Бумага для патронирования. Технические условия

1031

ГОСТ 6722-75

Картон фильтровальный технический. Технические условия

1032

ГОСТ 6742-79

Бумага форзацная. Технические условия

1033

ГОСТ 6840-78

Целлюлоза. Метод определения содержания альфацеллюлозы

1034

ГОСТ 6841-77

Целлюлоза. Метод определения смол и жиров

1035

ГОСТ 6861-73

Бумага писчая цветная. Технические условия

1036

ГОСТ 6999-85

Лента и бумага для контрольно-кассовых и контрольно-регистрирующих машин. Технические условия

1037

ГОСТ 7271-74

Бумага для почтовых документов. Технические условия

1038

ГОСТ 7277-77

Бумага рисовальная. Технические условия

1039

ГОСТ 7362-78

Бумага перфокарточная. Технические условия

1040

ГОСТ 7376-89

Картон гофрированный. Общие технические условия

1041

ГОСТ 7438-73

Бумага курительная. Технические условия

1042

ГОСТ 7500-85

Бумага и картон. Методы определения состава по волокну

1043

ГОСТ 7516-75

Целлюлоза. Метод определения набухания

1044

ГОСТ 7584-89

Бумага лабораторная фильтровальная. Методы определения фильтрующей и разделительной способности

1045

ГОСТ 7625-86

Бумага этикеточная. Технические условия

1046

ГОСТ 7687-88

Бумага и картон. Метод определения числа вкраплений железа и меди

1047

ГОСТ 7691-81

Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

1048

ГОСТ 7717-88

Бумага диаграммная. Технические условия

1049

ГОСТ 7730-89

Пленка целлюлозная. Технические условия

1050

ГОСТ 7950-77

Картон переплетный. Технические условия

1051

ГОСТ 8049-62

Бумага. Штриховой метод определения степени проклейки

1052

ГОСТ 8434-77

Бумага. Метод определения массовой доли мышьяка

1053

ГОСТ 8552-88

Полуфабрикаты волокнистые, бумага, картон. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки

1054

ГОСТ 8589-75

Бумага для оклейки бумажно-беловых товаров и картонажной продукции. Технические условия

1055

ГОСТ 8618-86

Картон для стереотипных матриц. Технические условия

1056

ГОСТ 8740-85

Картон облицовочный. Технические условия

1057

ГОСТ 8874-80

Бумага. Методы определения прозрачности и непрозрачности

1058

ГОСТ 8942-85

Лента бумажная рулонная для печатающих устройств. Технические условия

1059

ГОСТ 9003-75

Целлюлоза вискозная. Метод определения реакционной способности к вискозообразованию

1060

ГОСТ 9094-89

Бумага для печати офсетная. Технические условия

1061

ГОСТ 9095-89

Бумага для печати типографская. Технические условия

1062

ГОСТ 9105-74

Целлюлоза. Метод определения средней степени полимеризации

1063

ГОСТ 9168-80

Бумага для глубокой печати. Технические условия

1064

ГОСТ 9186-76

Картон обувной и детали из него. Правила приемки и методы испытаний

1065

ГОСТ 9187-74

Картон обувной. Метод определения жесткости и изгибостойкости при статическом изгибе

1066

ГОСТ 9188-75

Картон обувной. Метод определения истираемости во влажном состоянии

1067

ГОСТ 9327-60

Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы

1068

ГОСТ 9347-74

Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

1069

ГОСТ 9418-75

Целлюлоза. Метод определения медного числа

1070

ГОСТ 9542-89

Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

1071

ГОСТ 9568-80

Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли кальция

1072

ГОСТ 9571-89

Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Технические условия

1073

ГОСТ 9597-76

Целлюлоза. Метод определения массовой доли веществ, растворимых в 10- и 18 %-ных растворах гидроокиси натрия

1074

ГОСТ 9955-62

Картон. Метод определения пластической деформации

1075

ГОСТ 9995-75

Бумага-основа для переплетного материала. Технические условия

1076

ГОСТ 10014-73

Масса древесная беленая и белая. Технические условия

1077

ГОСТ 10015-87

Бумага гуммированная для переводных изображений. Технические условия

1078

ГОСТ 10127-75

Бумага-основа влагопрочная для шлифовальных шкурок. Технические условия

1079

ГОСТ 10396-84

Бумага кабельная крепированная. Технические условия

1080

ГОСТ 10459-87

Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия

1081

ГОСТ 10638-73

Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия

1082

ГОСТ 10751-85

Бумага электропроводящая кабельная. Технические условия

1083

ГОСТ 10752-79

Бумага фотографическая "Унибром". Технические условия

1084

ГОСТ 10820-75

Целлюлоза. Метод определения массовой доли пентозанов

1085

ГОСТ 11006-74

Целлюлоза вискозная. Метод определения времени фильтрации раствора гидроокиси натрия щелочной целлюлозой

1086

ГОСТ 11208-82

Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия

1087

ГОСТ 11600-75

Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия

1088

ГОСТ 11720-76

Целлюлоза вискозная. Метод определения плотности листа

1089

ГОСТ 11836-76

Бумага для билетов. Технические условия

1090

ГОСТ 11945-78

Трубки фибровые. Технические условия

1091

ГОСТ 11960-79

Полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина

1092

ГОСТ 12026-76

Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

1093

ГОСТ 12033-74

Целлюлоза вискозная. Метод определения капиллярной впитываемости

1094

ГОСТ 12051-76

Бумага обложечная тетрадная. Технические условия

1095

ГОСТ 12057-81

Бумага и картон. Методы определения линейной деформации

1096

ГОСТ 12268-79

Картон электроизоляционный. Методы определения стойкости к воздействию испытательного напряжения, поверхностных разрядов и сжимаемости под давлением

1097

ГОСТ 12395-76

Целлюлоза для электроизоляционных бумаг и картонов. Метод определения динамической вязкости медно-аммиачного раствора

1098

ГОСТ 12456-83

Фибра для шлифовальных дисков. Технические условия

1099

ГОСТ 12524-78

Бумага. Метод определения содержания свободного хлора

1100

ГОСТ 12603-67

Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости капельным способом

1101

ГОСТ 12604-77

Бумага. Метод определения впитываемости при полном погружении

1102

ГОСТ 12765-88

Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. Технические условия

1103

ГОСТ 12769-85

Бумага электроизоляционная крепированная. Технические условия

1104

ГОСТ 12783-91

Бумага. Метод определения коэффициента электрического сопротивления

1105

ГОСТ 12785-87

Бумага для электролитических конденсаторов. Технические условия

1106

ГОСТ 13309-90

Тетради общие. Технические условия

1107

ГОСТ 13346-72

Бумага и картон. Метод определения массовой доли свинца

1108

ГОСТ 13523-78

Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

1109

ГОСТ 13525.4-68

Бумага и картон. Метод определения сортности

1110

ГОСТ 13525.5-68

Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов

1111

ГОСТ 13525.6-68

Бумага и картон. Метод определения потери механической прочности при нагревании

1112

ГОСТ 13525.9-68

Бумага. Метод определения дырчатости

1113

ГОСТ 13525.10-78

Бумага. Метод определения массовой доли меди

1114

ГОСТ 13525.13-69

Бумага. Методы определения жиропроницаемости

1115

ГОСТ 13525.16-69

Бумага. Метод определения скручиваемости при одностороннем смачивании

1116

ГОСТ 13525.18-70

Бумага. Метод определения промокаемости

1117

ГОСТ 13525.20-74

Бумага мундштучная. Метод определения упругости

1118

ГОСТ 13648.1-78

Картон. Метод определения деформации при сжатии

1119

ГОСТ 13648.2-68

Картон. Метод определения разрушающего усилия и предела прочности при статическом изгибе

1120

ГОСТ 14363.5-71

Целлюлоза для химической переработки. Метод определения массовой доли мелкого волокна

1121

ГОСТ 14613-83

Фибра. Технические условия

1122

ГОСТ 16296-79

Масса древесная. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям

1123

ГОСТ 16489-78

Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб

1124

ГОСТ 16711-84

Основа парафинированной бумаги. Технические условия

1125

ГОСТ 16747-80

Бумага конденсаторная. Метод определения числа токопроводящих включений

1126

ГОСТ 16762-82

Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомодульных волокон. Технические условия

1127

ГОСТ 17401-80

Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения

1128

ГОСТ 17914-72

Обложки для длительных сроков хранения. Технические условия

1129

ГОСТ 17926-80

Картон и фибра. Термины и определения

1130

ГОСТ 18251-87

Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

1131

ГОСТ 18277-90

Бумага-основа для шлифовальной шкурки. Технические условия

1132

ГОСТ 18510-87

Бумага писчая. Технические условия

1133

ГОСТ 18634-73

Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа

1134

ГОСТ 19112-78

Изделия из бумаги и картона. Технология. Термины и определения

1135

ГОСТ 19318-73

Целлюлоза. Подготовка проб к химическим анализам

1136

ГОСТ 19493-74

Бумага щелочестойкая для ртутно-цинковых элементов. Технические условия.

1137

ГОСТ 19625-83

Лента телеграфная и бумага для телеграфной ленты. Технические условия

1138

ГОСТ 19877-82

Целлюлоза для химической переработки. Спектральный метод определения элементов в целлюлозе

1139

ГОСТ 20358-78

Бумага для фильтрования воздуха. Технические условия

1140

ГОСТ 20363-88

Бумага чертежная прозрачная. Технические условия

1141

ГОСТ 20376-74

Картон термоизоляционный прокладочный. Технические условия

1142

ГОСТ 20806-86

Бумага для фильтрования масел. Технические условия

1143

ГОСТ 21101-83

Целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная холодного облагораживания. Технические условия

1144

ГОСТ 21215-75

Бумага электроизоляционная оксидная. Технические условия

1145

ГОСТ 21444-75

Бумага мелованная. Технические условия

1146

ГОСТ 21479-87

Система "человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования

1147

ГОСТ 21801-76

Масса древесная. Определение массы партии

1148

ГОСТ 21956-88

Бумага и картон фильтровальные. Метод определения герметичности

1149

ГОСТ 22351-77

Картон чемоданный. Технические условия

1150

ГОСТ 23415-79

Лента бумажная с транспортными отверстиями. Общие технические условия

1151

ГОСТ 23436-83

Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия

1152

ГОСТ 23646-79

Волокнистые полуфабрикаты целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения

1153

ГОСТ 23779-79

Бумага асбестовая. Технические условия

1154

ГОСТ 24299-80

Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические условия

1155

ГОСТ 24311-80

Картон для радиозондов. Технические условия

1156

ГОСТ 24874-91

Бумага электроизоляционная трансформаторная. Технические условия

1157

ГОСТ 25013-81

Бумага электрохимическая импульсная. Технические условия

1158

ГОСТ 25089-81

Бумага типографская для многотомных изданий. Технические условия

1159

ГОСТ 25099-82

Бумага и картон фильтровальные. Метод определения сопротивления потоку воздуха

1160

ГОСТ 25438-82

Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости

1161

ГОСТ 25894-83

Бумага фотографическая. Маркировка и упаковка

1162

ГОСТ 25921-83

Лента бумажная для графических устройств вычислительных машин. Технические условия

1163

ГОСТ 26127-84

Бумага электроизоляционная. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц

1164

ГОСТ 26130-84

Бумага электроизоляционная. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении

1165

ГОСТ 26661-85

Бумага фотографическая цветная. Метод общесенситометрического испытания

1166

ГОСТ 26764-85

Бумага для перфораторной ленты. Технические условия

1167

ГОСТ 26893-86

Бумага фильтровальная для качественных и количественных анализов. Метод определения сопротивления продавливанию во влажном состоянии

1168

ГОСТ 27163-86

Целлюлоза для химической переработки. Спектрометрический пламенный атомно-абсорбционный метод определения элементов в целлюлозе

1169

ГОСТ 27793-88

Фотобумага. Основные размеры

1170

ГОСТ 28172-89

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия

1171

ГОСТ 28580-90

Бумаги электротехнические нецеллюлозные. Определения и общие требования

1172

ГОСТ 29331-92 (ИСО 5630-4-86)

Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 4. Сухая тепловая обработка при температуре 120 или 150° C.

1173

ГОСТ 4.110-84

СПКП. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей

1174

ГОСТ 9.023-74

ЕСЗКС. Топлива нефтяные. Метод лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных противомикробными присадками

1175

ГОСТ 9.052-88

ЕСЗКС. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

1176

ГОСТ 9.054-75

ЕСЗКС. Консервационные масла, смазки и ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности

1177

ГОСТ 9.080-77

ЕСЗКС. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы

1178

ГОСТ 9.082-77

ЕСЗКС. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию бактерий

1179

ГОСТ 9.085-78

ЕСЗКС. Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость

1180

ГОСТ 32-74

Масла турбинные. Технические условия

1181

ГОСТ 305-82

Топливо дизельное. Технические условия

1182

ГОСТ 511-82

Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа

1183

ГОСТ 610-72

Масла осевые. Технические условия

1184

ГОСТ 781-78

Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель. Технические условия

1185

ГОСТ 923-80

2-Нафтол технический. Технические условия

1186

ГОСТ 981-75

Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления

1187

ГОСТ 1012-72

Бензины авиационные. Технические условия

1188

ГОСТ 1033-79

Смазка, солидол жировой. Технические условия

1189

ГОСТ 1036-75

Смазки пластичные. Метод определения механических примесей

1190

ГОСТ 1057-88

Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола

1191

ГОСТ 1431-85

Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле

1192

ГОСТ 1437-75

Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы

1193

ГОСТ 1461-75

Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности

1194

ГОСТ 1510-84

Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

1195

ГОСТ 1520-84

Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола

1196

ГОСТ 1547-84

Масла и смазки. Метод определения наличия воды

1197

ГОСТ 1667-68

Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей. Технические условия

1198

ГОСТ 1756-52

Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров

1199

ГОСТ 1805-76

Масло приборное МВП. Технические условия

1200

ГОСТ 1861-73

Масла компрессорные. Технические условия

1201

ГОСТ 1929-87

Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре

1202

ГОСТ 1957-73

Смазка консталин. Технические условия

1203

ГОСТ 2070-82

Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов

1204

ГОСТ 2477-65

Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

1205

ГОСТ 2488-79

Церезин. Технические условия

1206

ГОСТ 2667-82

Нефтепродукты светлые. Метод определения цвета

1207

ГОСТ 2712-75

Смазка АМС. Технические условия

1208

ГОСТ 2770-74

Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия

1209

ГОСТ 2917-76

Масла и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы

1210

ГОСТ 3122-67

Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа

1211

ГОСТ 3260-75

Смазка снарядная ВС. Технические условия

1212

ГОСТ 3276-89

Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия

1213

ГОСТ 3333-80

Смазка графитная. Технические условия

1214

ГОСТ 3338-68

Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси

1215

ГОСТ 3677-76

Композиция озокеритовая. Технические условия

1216

ГОСТ 3877-88

Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе

1217

ГОСТ 3900-85

Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

1218

ГОСТ 4039-88

Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода

1219

ГОСТ 4095-75

Изооктан технический. Технические условия

1220

ГОСТ 4113-80

Состав предохранительный ПП-95/5. Технические условия

1221

ГОСТ 4255-75

Нефтепродукты. Метод определения температуры плавления по Жукову

1222

ГОСТ 4333-87

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

1223

ГОСТ 4366-76

Смазка солидол синтетический. Технические условия

1224

ГОСТ 4806-79

Масло сланцевое топливное. Технические условия

1225

ГОСТ 5020-75

Жидкость "Стеол-М". Технические условия

1226

ГОСТ 5211-85

Смазки пластичные. Метод определения массовой доли мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот

1227

ГОСТ 5346-78

Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом

1228

ГОСТ 5546-86

Масла для холодильных машин. Технические условия

1229

ГОСТ 5702-75

Смазка технологическая СП-3. Технические условия

1230

ГОСТ 5726-53

Масла смазочные с присадками. Метод определения моющих свойств

1231

ГОСТ 5734-76

Смазки пластичные. Метод определения стабильности против окисления

1232

ГОСТ 5774-76

Вазелин конденсаторный. Технические условия

1233

ГОСТ 5775-85

Масло конденсаторное. Технические условия

1234

ГОСТ 5985-79

Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа

1235

ГОСТ 6037-75

Смазки пластичные. Метод определения склонности к сползанию

1236

ГОСТ 6073-75

Бензины этилированные. Метод определения содержания бромистых и хлористых выносителей

1237

ГОСТ 6243-75

Эмульсолы и пасты. Методы испытаний

1238

ГОСТ 6258-85

Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости

1239

ГОСТ 6267-74

Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

1240

ГОСТ 6307-75

Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей

1241

ГОСТ 6350-56

Масла смазочные селективной очистки. Метод качественного определения нитробензола

1242

ГОСТ 6360-83

Масла МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия

1243

ГОСТ 6370-83

Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей

1244

ГОСТ 6411-76

Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия

1245

ГОСТ 6457-66

Масла МК-8. Технические условия

1246

ГОСТ 6479-73

Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой

1247

ГОСТ 6667-75

Бензины авиационные. Метод определения периода стабильности

1248

ГОСТ 6707-76

Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот

1249

ГОСТ 6793-74

Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения

1250

ГОСТ 6794-75

Масло АМГ-10. Технические условия

1251

ГОСТ 6948-81

Пенообразователь ПО-1. Технические условия

1252

ГОСТ 6994-74

Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов

1253

ГОСТ 6997-77

Составы для заливки кабельных муфт. Технические условия

1254

ГОСТ 7142-74

Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности

1255

ГОСТ 7143-73

Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения

1256

ГОСТ 7163-84

Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром

1257

ГОСТ 7171-78

Смазка бензиноупорная. Технические условия

1258

ГОСТ 7423-55

Бензины авиационные. Методы определения содержания параоксидифениламина

1259

ГОСТ 7611-75

Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия

1260

ГОСТ 7658-74

Церезин синтетический высокоплавкий. Технические условия

1261

ГОСТ 7822-75

Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды

1262

ГОСТ 7934.1-74

Масла и смазки часовые. Методы определения испаряемости

1263

ГОСТ 7934.2-74

Масла часовые. Метод определения краевого угла смачивания

1264

ГОСТ 7934.3-74

Масла часовые. Метод определения нарастания вязкости при окислении в тонком слое

1265

ГОСТ 7934.4-74

Масла часовые загущенные. Метод испытания на коллоидную стабильность

1266

ГОСТ 7934.5-74

Масла и смазки часовые. Метод определения коррозионной активности

1267

ГОСТ 7935-74

Масла часовые общего назначения. Технические условия

1268

ГОСТ 7936-76

Масло часовое загущенное ПС-4. Технические условия

1269

ГОСТ 7978-74

Бензины-растворители. Метод определения наличия тетраэтилсвинца

1270

ГОСТ 8226-82

Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа

1271

ГОСТ 8463-76

Масло С-220. Технические условия

1272

ГОСТ 8505-80

Нефрас-С 50/170. Технические условия

1273

ГОСТ 8551-74

Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия

1274

ГОСТ 8581-78

Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия

1275

ГОСТ 8674-58

Нефтепродукты. Определение фракционного состава методом испарения

1276

ГОСТ 8771-76

Битум нефтяной для заливочных аккумуляторных мастик. Технические условия

1277

ГОСТ 8773-73

Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия

1278

ГОСТ 8781-71

Масла часовые низкотемпературные. Технические условия

1279

ГОСТ 8852-74

Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН

1280

ГОСТ 8997-89

Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов

1281

ГОСТ 9144-79

Топливо для двигателей. Метод определения термической стабильности в статических условиях

1282

ГОСТ 9243-75

Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия

1283

ГОСТ 9270-86

Масла и смазки пластичные. Метод определения механических примесей в камере для счисления

1284

ГОСТ 9410-78

Ксилол нефтяной. Технические условия

1285

ГОСТ 9433-80

Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия

1286

ГОСТ 9490-75

Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине

1287

ГОСТ 9549-80

Нафтенат меди для противогнилостных составов. Технические условия

1288

ГОСТ 9566-74

Смазки пластичные. Метод определения испаряемости

1289

ГОСТ 9762-76

Смазка МС-70. Технические условия

1290

ГОСТ 9812-74

Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

1291

ГОСТ 9827-75

Присадки и масла с присадками. Метод определения фосфора

1292

ГОСТ 9965-76

Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия

1293

ГОСТ 9972-74

Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия

1294

ГОСТ 10120-71

Парафины нефтяные. Метод определения фракционного состава

1295

ГОСТ 10121-76

Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия

1296

ГОСТ 10214-78

Сольвент нефтяной. Технические условия

1297

ГОСТ 10227-86

Топлива для реактивных двигателей. Технические условия

1298

ГОСТ 10289-79

Масло для судовых газовых турбин. Технические условия

1299

ГОСТ 10306-75

Масла смазочные. Метод определения потерь от испарения в динамических условиях

1300

ГОСТ 10363-78

Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия

1301

ГОСТ 10364-90

Нефть и нефтепродукты. Метод определения ванадия

1302

ГОСТ 10373-75

Бензины автомобильные для двигателей. Методы детонационных испытаний

1303

ГОСТ 10433-75

Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Технические условия

1304

ГОСТ 10534-78

Присадка сульфонатная СБ-3. Технические условия

1305

ГОСТ 10541-78

Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия

1306

ГОСТ 10577-78

Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей

1307

ГОСТ 10734-64

Масла смазочные с присадками. Метод определения моющего потенциала

1308

ГОСТ 10877-76

Масло консервационное К-17. Технические требования

1309

ГОСТ 11011-85

Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2

1310

ГОСТ 11063-77

Масла моторные с присадками. Метод определения стабильности по индукционному периоду осадкообразования

1311

ГОСТ 11065-90

Топливо для реактивных двигателей. Расчетный метод определения низшей удельной теплоты сгорания

1312

ГОСТ 11110-75

Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия

1313

ГОСТ 11122-84

Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. Технические условия

1314

ГОСТ 11244-76

Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел

1315

ГОСТ 11362-76

Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием

1316

ГОСТ 11382-76

Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода

1317

ГОСТ 11501-78

Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

1318

ГОСТ 11503-74

Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

1319

ГОСТ 11504-73

Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

1320

ГОСТ 11505-75

Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

1321

ГОСТ 11506-73

Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

1322

ГОСТ 11507-78

Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

1323

ГОСТ 11508-74

Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком

1324

ГОСТ 11512-65

Битумы нефтяные. Метод определения зольности

1325

ГОСТ 11802-88

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в статических условиях

1326

ГОСТ 11851-85

Нефть. Метод определения парафина

1327

ГОСТ 11955-82

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

1328

ГОСТ 12068-66

Масла нефтяные. Метод определения времени деэмульсации

1329

ГОСТ 12261-87

Присадка АФК. Технические условия

1330

ГОСТ 12275-66

Масла смазочные и присадки. Метод определения степени чистоты

1331

ГОСТ 12308-89

Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия

1332

ГОСТ 12329-77

Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов

1333

ГОСТ 12337-84

Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия

1334

ГОСТ 12433-83

Изооктаны эталонные. Технические условия

1335

ГОСТ 12525-85

Цетан эталонный. Технические условия

1336

ГОСТ 12672-77

Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия

1337

ГОСТ 13003-88

Масла изоляционные. Метод определения газостойкости в электрическом поле

1338

ГОСТ 13076-86

Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия

1339

ГОСТ 13300-67

Масла моторные. Метод определения коррозионных свойств и окисляемости на установке П33

1340

ГОСТ 13302-77

Кислоты нефтяные. Технические условия

1341

ГОСТ 13374-86

Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия

1342

ГОСТ 13379-82

Нефть. Определение углеводородов C1 - C6 методом газовой хроматографии

1343

ГОСТ 13380-81

Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы

1344

ГОСТ 13538-68

Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием

1345

ГОСТ 14038-78

Масла сланцевые. Метод определения содержания механических примесей и зольности

1346

ГОСТ 14068-79

Паста ВНИИ НП-232. Технические условия

1347

ГОСТ 14203-69

Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности

1348

ГОСТ 14296-78

Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия

1349

ГОСТ 14298-79

Топливо нефтяное для мартеновских печей. Технические условия

1350

ГОСТ 14710-78

Толуол нефтяной. Технические условия

1351

ГОСТ 14920-79

Газ сухой. Метод определения компонентного состава

1352

ГОСТ 15037-69

Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов. Технические условия

1353

ГОСТ 15156-84

Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом

1354

ГОСТ 15171-78

Присадка АКОР-1. Технические условия

1355

ГОСТ 15819-85

Масла РМ и РМЦ. Технические условия

1356

ГОСТ 15823-70

Масла и смазки. Метод определения давления насыщенных паров

1357

ГОСТ 15886-70

Масла нефтяные. Метод определения смол

1358

ГОСТ 16105-70

Смазка ВНИИ НП-257. Технические условия

1359

ГОСТ 16422-79

Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208. Технические условия

1360

ГОСТ 16728-78

Масло ВНИИ НП-403. Технические условия

1361

ГОСТ 16799-79

Коксы нефтяные замедленного коксования. Отбор и подготовка проб

1362

ГОСТ 16862-71

Смазка ВНИИ НП-263. Технические условия

1363

ГОСТ 17323-71

Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием

1364

ГОСТ 17362-71

Масла нефтяные. Метод определения числа омыления

1365

ГОСТ 17479.1-85

Масла моторные. Классификация и обозначение

1366

ГОСТ 17479.2-85

Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение

1367

ГОСТ 17479.3-85

Масла гидравлические. Классификация и обозначение

1368

ГОСТ 17479.4-87

Масла индустриальные. Классификация и обозначения

1369

ГОСТ 17749-72

Топливо для реактивных двигателей. Спектрофотометрический метод определения содержания нафталиновых углеводородов

1370

ГОСТ 17750-72

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения люминометрического числа на аппарате типа ПЛЧТ

1371

ГОСТ 17751-79

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в динамических условиях

1372

ГОСТ 17789-72

Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

1373

ГОСТ 18136-72

Масла. Метод определения стабильности против окисления в универсальном аппарате

1374

ГОСТ 18179-72

Смазка ОКБ-122-7. Технические условия

1375

ГОСТ 18180-72

Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

1376

ГОСТ 18597-73

Топливо для двигателей. Метод определения коррозионной активности в условиях конденсации воды

1377

ГОСТ 18598-73

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения коррозионной активности при повышенных температурах

1378

ГОСТ 18852-73

Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия

1379

ГОСТ 19006-73

Топливо дизельное. Метод определения коэффициента фильтруемости

1380

ГОСТ 19121-73

Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе

1381

ГОСТ 19199-73

Масла смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств

1382

ГОСТ 19295-73

Смазки пластичные. Метод определения механической стабильности

1383

ГОСТ 19296-73

Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы

1384

ГОСТ 19337-73

Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия

1385

ГОСТ 19537-83

Смазка пушечная. Технические условия

1386

ГОСТ 19678-74

Масла вакуумные. Метод определения упругости паров и температуры кипения

1387

ГОСТ 19774-74

Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия

1388

ГОСТ 19782-74

Паста ВНИИ НП-225. Технические условия

1389

ГОСТ 19791-74

Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия

1390

ГОСТ 19832-87

Смазка ВНИИ НП-260. Технические условия

1391

ГОСТ 20242-74

Присадки и масла с присадками. Метод определения хлора

1392

ГОСТ 20284-74

Нефтепродукты. Метод определения цвета

1393

ГОСТ 20287-91

Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания

1394

ГОСТ 20302-74

Масла моторные. Метод определения коррозионной активности на двигателе ЯАЗ-204

1395

ГОСТ 20303-74

Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1

1396

ГОСТ 20354-74

Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения испаряемости в чашечках

1397

ГОСТ 20421-75

Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия

1398

ГОСТ 20457-75

Масла моторные. Метод оценки антиокислительных свойств на установке ИКМ

1399

ГОСТ 20458-89

Смазка Торсиол-55. Технические условия

1400

ГОСТ 20502-75

Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности

1401

ГОСТ 20684-75

Масла моторные отработанные. Метод определения нерастворимых осадков

1402

ГОСТ 20734-75

Жидкость рабочая Т-50С-3. Технические условия

1403

ГОСТ 20739-75

Битумы нефтяные. Метод определения растворимости

1404

ГОСТ 20924-75

Бензины автомобильные и авиационные. Метод определения интенсивности окраски

1405

ГОСТ 20944-75

Жидкости для авиационных гидросистем. Метод определения термоокислительной стабильности и коррозионной активности

1406

ГОСТ 20991-75

Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при высоких температурах

1407

ГОСТ 20994-75

Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при низких температурах

1408

ГОСТ 21058-75

Жидкости для авиационных гидросистем и масла авиационные. Метод определения пенообразующих свойств

1409

ГОСТ 21103-75

Топливо для реактивных двигателей. Метод определения мыл нафтеновых кислот

1410

ГОСТ 21150-87

Смазка Литол-24. Технические условия

1411

ГОСТ 21261-91

Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

1412

ГОСТ 21443-75

Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия

1413

ГОСТ 21490-76

Масла моторные. Метод определения моющих средств на установке УИМ-6-НАТИ

1414

ГОСТ 21532-76

Смазка часовая РС-1. Технические условия

1415

ГОСТ 21534-76

Нефть. Методы определения содержания хлористых солей

1416

ГОСТ 21743-76

Масла авиационные. Технические условия

1417

ГОСТ 21748-76

Масло МЗ-52. Технические условия

1418

ГОСТ 21749-76

Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров

1419

ГОСТ 21791-76

Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия

1420

ГОСТ 21822-87

Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия

1421

ГОСТ 22054-76

Бензины автомобильные и авиационные. Метод оценки химической стабильности

1422

ГОСТ 22055-76

Бензины автомобильные. Метод оценки склонности бензинов к образованию паровых пробок

1423

ГОСТ 22245-90

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

1424

ГОСТ 22254-92

Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре

1425

ГОСТ 22898-78

Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия

1426

ГОСТ 22985-90

Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы

1427

ГОСТ 22986-78

Газы углеводородные сжиженные. Метод определения общей серы

1428

ГОСТ 23008-78

Жидкость амортизаторная АЖ-12т. Технические условия

1429

ГОСТ 23175-78

Масла смазочные. Метод оценки моторных свойств и определения термоокислительной стабильности

1430

ГОСТ 23497-79

Масла моторные М-14В2З и М-20В2. Технические условия

1431

ГОСТ 23510-79

Смазка Униол-2. Технические условия

1432

ГОСТ 23639-79

Присадка КП. Технические условия

1433

ГОСТ 23652-79

Масла трансмиссионные. Технические условия

1434

ГОСТ 23797-79

Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла

1435

ГОСТ 25287-82

Суспензия для образования твердого смазочного покрытия ВНИИ НП-209. Технические условия

1436

ГОСТ 25337-82

Парафины нефтяные. Метод определения цвета на колориметре КНС-2

1437

ГОСТ 25549-90

Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования

1438

ГОСТ 25559-82

Парафины нефтяные жидкие. Метод определения содержания примесей и расчет содержания н-алканов

1439

ГОСТ 25770-83

Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия

1440

ГОСТ 25771-83

Парафины и церезины нефтяные. Метод определения пенетрации иглой

1441

ГОСТ 25784-83

Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Метод определения натрия, калия и кальция

1442

ГОСТ 25821-83

Жидкость ПГВ. Технические условия

1443

ГОСТ 25828-83

Гептан нормальный эталонный. Технические условия

1444

ГОСТ 25950-83

Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости

1445

ГОСТ 26028-83

Сырье темноокрашенное для ПАВ. Метод определения кислотного числа

1446

ГОСТ 26132-84

Коксы нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры

1447

ГОСТ 26191-84

Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения

1448

ГОСТ 26370-84

Бензины автомобильные. Метод оценки распределения детонационной стойкости по фракциям

1449

ГОСТ 26377-84

Растворители нефтяные. Обозначение

1450

ГОСТ 26378.0-84

Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания.

1451

ГОСТ 26378.1-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды

1452

ГОСТ 26378.2-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений

1453

ГОСТ 26378.3-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости

1454

ГОСТ 26378.4-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле

1455

ГОСТ 26432-85

Топлива нефтяные жидкие. Ограничительный перечень и порядок назначения

1456

ГОСТ 26581-85

Смазки пластичные. Метод определения эффективной вязкости на ротационном вискозиметре

1457

ГОСТ 27154-86

Топливо для реактивных двигателей. Метод испытания на взаимодействие с водой

1458

ГОСТ 27578-87

Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия

1459

ГОСТ 27640-88

Материалы конструкционные и смазочные. Методы экспериментальной оценки коэффициента трения

1460

ГОСТ 27768-88

Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом

1461

ГОСТ 27808-88

Парафины нефтяные жидкие. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом

1462

ГОСТ 28549.7-90 (ИСО 6743-7-86)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа М (Металлообработка)

1463

ГОСТ 28549.10-91 (ИСО 6743-10-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Y. Разные области применения

1464

ГОСТ 28549.12-91 (ИСО 6743-12-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители

1465

ГОСТ 28582-90

Нефтепродукты. Метод определения цвета

1466

ГОСТ 28781-90

Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров на аппарате с механическим диспергированием

1467

ГОСТ 28967-91

Битумы нефтяные. Рентгенофазовый метод определения парафинов

1468

ГОСТ 29040-91

Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов

1469

ГОСТ 29064-91

Топлива для газотурбинных и поршневых двигателей. Экспресс-методы контроля качества

1470

ГОСТ 3.1125-88

ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок

1471

ГОСТ 3.1401-85

ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья

1472

ГОСТ 4.90-83

СПКП. Оборудование технологическое для литейного производства. Номенклатура показателей

1473

ГОСТ 4.425-86

СПКП. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей

1474

ГОСТ 4.439-86

СПКП. Отливки. Номенклатура показателей

1475

ГОСТ 12.2.055-81

ССБТ. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности

1476

ГОСТ 12.2.099-84

ССБТ. Агрегаты для выплавки стали. Общие требования безопасности

1477

ГОСТ 1215-79

Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия

1478

ГОСТ 2133-75

Опоки литейные. Типы и основные размеры

1479

ГОСТ 2138-91

Пески формовочные. Общие технические условия

1480

ГОСТ 3212-92

Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров

1481

ГОСТ 3443-87

Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры

1482

ГОСТ 3594.1-77

Глины формовочные. Методы определения содержания двуокиси кремния

1483

ГОСТ 3594.4-77

Глины формовочные. Методы определения содержания серы

1484

ГОСТ 3594.5-77

Глины формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки

1485

ГОСТ 3594.8-77

Глины формовочные. Метод определения долговечности

1486

ГОСТ 3594.9-77

Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей

1487

ГОСТ 7020-75

Машины литейные формовочные встряхивающие. Типы, основные параметры

1488

ГОСТ 7358-78

Ковши сталеразливочные. Ряд вместимостей

1489

ГОСТ 7999-70

Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры и размеры

1490

ГОСТ 8262-90

Решетки литейные выбивные. Основные параметры и размеры

1491

ГОСТ 8749-79

Аэраторы литейные. Типы, основные параметры и размеры

1492

ГОСТ 8907-87

Машины литейные стержневые пескодувные. Общие технические условия

1493

ГОСТ 8909-75

Опоки литейные цельнолитые стальные и чугунные. Технические требования

1494

ГОСТ 9062-89

Жеребейки для чугунных и стальных отливок. Общие технические условия

1495

ГОСТ 9201-90

Сита барабанные полигональные. Технические требования

1496

ГОСТ 9227-85

Барабаны дробеметные конвейерные периодического действия. Основные параметры и размеры. Технические требования

1497

ГОСТ 10955-80

Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры

1498

ГОСТ 11775-74

Киянки формовочные. Конструкция

1499

ГОСТ 11776-74

Набойки формовочные. Конструкция

1500

ГОСТ 11777-74

Трамбовки прямоугольные формовочные. Конструкция

1501

ГОСТ 11778-74

Трамбовки круглые формовочные. Конструкция

1502

ГОСТ 11779-74

Набойка и трамбовка совмещенные формовочные. Конструкция

1503

ГОСТ 11780-74

Набойка и трамбовка резиновые совмещенные формовочные. Конструкция

1504

ГОСТ 11781-74

Башмак клинообразный формовочный. Конструкция

1505

ГОСТ 11782-74

Башмак круглый формовочный. Конструкция

1506

ГОСТ 11783-74

Башмак с резиновым наконечником формовочный. Конструкция

1507

ГОСТ 11784-74

Гладилки прямоугольные отделочные. Конструкция

1508

ГОСТ 11785-74

Гладилки отделочные для крупных литейных форм и стержней. Конструкция

1509

ГОСТ 11786-74

Гладилки узконосые отделочные. Конструкция

1510

ГОСТ 11787-74

Гладилки заостренные отделочные. Конструкция

1511

ГОСТ 11788-74

Полозки прямые отделочные. Конструкция

1512

ГОСТ 11789-74

Полозки фигурные отделочные. Конструкция

1513

ГОСТ 11790-74

Ложечки с гладилками отделочные. Конструкция

1514

ГОСТ 11791-74

Ланцеты отделочные. Конструкция

1515

ГОСТ 11792-74

Ложечки с ланцетами отделочные. Конструкция

1516

ГОСТ 11793-74

Крючки прямые отделочные. Конструкция

1517

ГОСТ 11794-74

Крючки с пяткой отделочные. Конструкция

1518

ГОСТ 11795-74

Крючки с пяткой и ланцетом отделочные. Конструкция

1519

ГОСТ 11796-74

Оправки для стояков отделочные. Конструкция

1520

ГОСТ 11797-74

Ножи трехгранные для строгания литейных стержней. Конструкция

1521

ГОСТ 11798-74

Рифели для зачистки литейных стержней. Конструкция

1522

ГОСТ 11799-74

Иглы вентиляционные длинные. Конструкция

1523

ГОСТ 11800-74

Иглы вентиляционные короткие. Конструкция

1524

ГОСТ 11801-74

Инструмент литейный формовочный и отделочный. Технические условия

1525

ГОСТ 13355-74

Ящики стержневые и модели литейные металлические. Шероховатость поверхностей

1526

ГОСТ 15066-78

Машины литейные формовочные. Нормы точности

1527

ГОСТ 15506-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов. Технические требования

1528

ГОСТ 15595-84

Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия

1529

ГОСТ 16241-70

Формы металлические (кокили). Шероховатость поверхности

1530

ГОСТ 16262-70

Формы металлические (кокили). Технические требования

1531

ГОСТ 16438-70

Формы песчаные и металлические для получения проб жидкотекучести металлов

1532

ГОСТ 16817-71

Форма песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и сплавов. Конструкция и размеры. Технические требования

1533

ГОСТ 16818-85

Форма песчаная для получения заготовок образцов для испытания механических свойств серого чугуна с пластинчатым графитом. Размеры и технические требования

1534

ГОСТ 17132-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов. Технические условия

1535

ГОСТ 17392-72

Направляющие и опорные детали пресс-форм и форм для литья под давлением. Технические требования

1536

ГОСТ 17588-81

Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Размеры присоединительные для крепления пресс-форм

1537

ГОСТ 17819-84

Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения

1538

ГОСТ 18169-86

Процессы технологические литейного производства. Термины и определения

1539

ГОСТ 19200-80

Отливка из чугуна и стали. Термины и определения дефектов

1540

ГОСТ 19316-73

Изложницы центробежные. Технические условия

1541

ГОСТ 19402-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями

1542

ГОСТ 19403-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями облегченные

1543

ГОСТ 19404-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения, регулируемые штырями

1544

ГОСТ 19405-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения шарнирные

1545

ГОСТ 19406-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными болтами

1546

ГОСТ 19407-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными ручками

1547

ГОСТ 19408-74

Ящики стержневые алюминиевые. Крепления штырями

1548

ГОСТ 19409-74

Ящики стержневые алюминиевые. Крепления швеллерами

1549

ГОСТ 19410-74

Ящики стержневые металлические. Технические требования

1550

ГОСТ 19497-90

Машины литейные кокильные. Общие технические условия

1551

ГОСТ 19498-74

Пескометы формовочные. Общие технические условия

1552

ГОСТ 19505-86

Модели литейные и ящики стержневые пластмассовые. Технические требования

1553

ГОСТ 19946-74

Пресс-формы для литья под давлением деталей из цветных сплавов. Технические условия

1554

ГОСТ 19948-74

Пресс-формы для выплавляемых моделей. Шероховатость поверхностей

1555

ГОСТ 19999-74

Детали и приспособления пресс-форм для выплавляемых моделей. Технические условия

1556

ГОСТ 20067-74

Конвертеры для стали. Ряд емкостей

1557

ГОСТ 20131-80

Плиты модельные. Типы. Основные размеры. Технические условия

1558

ГОСТ 20151-74

Вкладыши деревянные сменные мелкие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1559

ГОСТ 20153-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 798 мм, шириной 698 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1560

ГОСТ 20167-74

Вкладыши деревянные сменные глубокие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1561

ГОСТ 20168-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1562

ГОСТ 20170-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 2506 до 2606 мм, шириной от 1606 до 2006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1563

ГОСТ 20171-74

Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

1564

ГОСТ 20351-74

Модели литейные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Технические требования

1565

ГОСТ 20386-74

Плиты подопочные. Технические условия

1566

ГОСТ 21087-75

Модели литейные металлические. Технические требования

1567

ГОСТ 21293-75

Шероховатость поверхностей нагреваемых стержневых ящиков. Параметры

1568

ГОСТ 21305-75

Детали и сборочные единицы для нагреваемых стержневых ящиков. Технические условия

1569

ГОСТ 21357-87

Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия

1570

ГОСТ 22476-77

Отверстия фиксирующие и крепежные координатных модельных плит. Размеры

1571

ГОСТ 23408-78

Смеси формовочные и стержневые. Методы отбора и подготовки проб

1572

ГОСТ 23409.0-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Общие требования к методам испытаний

1573

ГОСТ 23409.1-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окисей кальция и магния

1574

ГОСТ 23409.2-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси железа

1575

ГОСТ 23409.4-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси алюминия

1576

ГОСТ 23409.5-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения влаги

1577

ГОСТ 23409.6-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения газопроницаемости

1578

ГОСТ 23409.7-78

Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Методы определения прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе

1579

ГОСТ 23409.8-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения предела прочности при сжатии при высоких температурах

1580

ГОСТ 23409.9-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения осыпаемости

1581

ГОСТ 23409.10-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения гигроскопичности

1582

ГОСТ 23409.12-78

Смеси формовочные и стержневые. Метод определения газотворности

1583

ГОСТ 23409.13-78

Смеси формовочные. Метод определения уплотняемости и насыпной плотности

1584

ГОСТ 23409.14-78

Смеси формовочные. Ускоренный метод определения активного бентонита

1585

ГОСТ 23409.15-78

Смеси формовочные. Метод определения формуемости

1586

ГОСТ 23409.16-78

Смеси формовочные. Метод определения предела прочности на растяжение в зоне конденсации влаги

1587

ГОСТ 23409.17-78

Смеси формовочные. Метод определения текучести при статическом уплотнении

1588

ГОСТ 23409.18-78

Пески и смеси формовочные. Метод определения глинистой составляющей

1589

ГОСТ 23409.19-78

Пески формовочные. Метод определения объемного расширения

1590

ГОСТ 23409.20-78

Пески формовочные. Метод определения спекаемости

1591

ГОСТ 23409.21-78

Пески формовочные. Метод определения коэффициента угловатости

1592

ГОСТ 23409.22-78

Пески и смеси формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки

1593

ГОСТ 23409.23-78

Пески и смеси формовочные. Метод определения формы зерен

1594

ГОСТ 23409.24-78

Пески и смеси формовочные. Методы определения гранулометрического состава, модуля мелкости и среднего размера зерна песчаной основы

1595

ГОСТ 23409.25-78

Смеси жидкие самотвердеющие. Методы определения подвижности

1596

ГОСТ 23409.26-78

Смеси жидкие самотвердеющие. Метод определения пенообразующей способности и устойчивости пены растворов поверхностно-активных веществ

1597

ГОСТ 23484-79

Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Технические требования

1598

ГОСТ 23800-79

Стенды контроля технологических параметров литья под давлением. Общие технические условия

1599

ГОСТ 24016-80

Машины литейные. Общие требования к методам и средствам контроля точности

1600

ГОСТ 24648-90

Чугун для отливок. Отбор проб и изготовление образцов для механических испытаний

1601

ГОСТ 25998-83

Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Типы, основные параметры и размеры

1602

ГОСТ 26358-84

Отливки из чугуна. Общие технические условия

1603

ГОСТ 26645-85

Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку

1604

ГОСТ 26689-85

Машины для литья под давлением. Методы контроля технологических параметров

1605

ГОСТ 27208-87

Отливки из чугуна. Методы механических испытаний

1606

ГОСТ 27462-87

Электропечи сопротивления для плавки алюминия и выдержки его в горячем состоянии. Удельный расход электрической энергии

1607

ГОСТ 27713-88

Литейное оборудование. Машины для литья в кокиль. Присоединительные размеры крепления кокилей

1608

ГОСТ 27727-88

Печи индукционные тигельные сетевой частоты для выплавки чугуна для литья. Нормативы расхода энергии

1609

ГОСТ 27728-88

Печи индукционные сетевой частоты для плавки алюминия. Нормативы расхода энергии

1610

ГОСТ 27729-88

Печи дуговые сталеплавильные. Нормативы расхода энергии

1611

ГОСТ 27884-88

Оборудование литейное. Ряды главных параметров

1612

ГОСТ 28177-89

Глины формовочные бентонитовые. Общие технические условия

1613

ГОСТ 28394-89

Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки

1614

ГОСТ 28493-90

Литейное оборудование. Машины для изготовления и склеивания оболочковых форм. Основные параметры и размеры

1615

ГОСТ 28494-90

Литейное оборудование. ГПС. Гибкие производственные модули для литья под давлением. Основные параметры и размеры

1616

ГОСТ 28721-90

Печи индукционные тигельные средней частоты со статическим преобразователем для плавки ферритовой стали. Показатели энергопотребления

1617

ГОСТ 29234.0-91

Пески формовочные. Общие требования к методам испытаний

1618

ГОСТ 29234.1-91

Пески формовочные. Методы определения глинистых частиц

1619

ГОСТ 29234.2-91

Пески формовочные. Методы определения диоксида кремния

1620

ГОСТ 29234.3-91

Пески формовочные. Метод определения среднего размера зерна и коэффициента однородности

1621

ГОСТ 29234.4-91

Пески формовочные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии

1622

ГОСТ 29234.5-91

Пески формовочные. Метод определения влаги

1623

ГОСТ 29234.6-91

Пески формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки (pH)

1624

ГОСТ 29234.7-91

Пески формовочные. Метод определения оксида железа (III)

1625

ГОСТ 29234.8-91

Пески формовочные. Метод определения оксида кальция

1626

ГОСТ 29234.9-91

Пески формовочные. Метод определения оксида магния

1627

ГОСТ 29234.10-91

Пески формовочные. Метод определения оксидов калия и натрия

1628

ГОСТ 29234.11-91

Пески формовочные. Метод определения газопроницаемости

1629

ГОСТ 29234.12-91

Пески формовочные. Метод определения формы зерен песка

1630

ГОСТ 29234.13-91

Пески формовочные. Метод определения потери массы при прокаливании

1631

ГОСТ 29310-92

Машины тягодутьевые. Методы акустических испытаний

1632

ГОСТ 4.338-85

СПКП. Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Номенклатура показателей

1633

ГОСТ 4.339-85

СПКП. Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Номенклатура показателей

1634

ГОСТ 4.360-85

СПКП. Репрография. Микрография. Аппараты для съемки микрофильмов. Номенклатура показателей

1635

ГОСТ 13.0.001-84

Репрография. Основные положения

1636

ГОСТ 13.0.002-84

Репрография. Термины и определения

1637

ГОСТ 13.1.001-85

Репрография. Микрография. Основные положения

1638

ГОСТ 13.1.003-83

Репрография. Микрография. Копии, полученные при увеличении с микроформ. Технические требования и методы контроля

1639

ГОСТ 13.1.004-83

Репрография. Микрография. Аппараты. Условные обозначения

1640

ГОСТ 13.1.103-85

Репрография. Микрография. Масштабы изображений

1641

ГОСТ 13.1.105-91

Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы

1642

ГОСТ 13.1.106-76

Репрография. Микрография. Карты апертурные. Общие технические условия

1643

ГОСТ 13.1.107-86

Репрография. Микрография. Микроформы архивных документов. Общие технические условия

1644

ГОСТ 13.1.109-89

Репрография. Микрография. Микроформы технической документации. Общие требования и нормы

1645

ГОСТ 13.1.110-89

Репрография. Микрография. Микрофильмы газет рулонные. Общие требования и нормы

1646

ГОСТ 13.1.111-89

Репрография. Микрография. Микрофиши отчетов о научно-исследовательских работах. Общие требования и нормы

1647

ГОСТ 13.1.112-89

Репрография. Микрография. Микрофиши нормативно-технических документов. Общие требования и нормы

1648

ГОСТ 13.1.113-90

Репрография. Микрография. Микрофиши на выходе из ЭВМ. Общие требования и нормы

1649

ГОСТ 13.1.114-90

Репрография. Микрография. Микрофиши каталогов. Общие требования и нормы

1650

ГОСТ 13.1.115-90

Репрография. Микрография. Микроформы на диазопленках. Требования к оптической плотности и методы контроля

1651

ГОСТ 13.1.116-90

Репрография. Микрография. Микрофиши периодических изданий. Общие требования и нормы

1652

ГОСТ 13.1.201-74

Репрография. Микрография. Обозначение микрофильмов

1653

ГОСТ 13.1.202-88

Репрография. Микрография. Символы и трафареты. Общие требования

1654

ГОСТ 13.1.203-84

Репрография. Микрография. Правила хранения микроформ

1655

ГОСТ 13.1.204-85

Репрография. Микрография. Внесение изменений в микроформы

1656

ГОСТ 13.1.205-85

Репрография. Микрография. Микроформы. Правила учета

1657

ГОСТ 13.1.207-86

Репрография. Микрография. Обозначение микроформ и микрофильмов. Типовые структуры обозначений и условия их применения

1658

ГОСТ 13.1.301-86

Репрография. Микрография. Пленки галогенидосеребряные. Технические условия

1659

ГОСТ 13.1.302-87

Репрография. Микрография. Пленки везикулярные. Общие технические условия

1660

ГОСТ 13.1.303-88

Репрография. Микрография. Пленки фототермопластические. Общие технические условия

1661

ГОСТ 13.1.403-75

Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Типы

1662

ГОСТ 13.1.404-80

Репрография. Микрография. Аппараты для химико-фотографической обработки. Технические требования и методы контроля

1663

ГОСТ 13.1.407-91

Репрография. Микрография. Приборы для монтажа микрофильмов в джеккеты. Общие технические требования и методы контроля

1664

ГОСТ 13.1.408-91

Репрография. Микрография. Приборы для монтажа микрофильмов в апертурные карты. Общие технические требования и методы контроля

1665

ГОСТ 13.1.501-74

Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Типы

1666

ГОСТ 13.1.502-74

Репрография. Микрография. Аппараты копировально-увеличительные. Типы

1667

ГОСТ 13.1.503-89

Репрография. Микрография. Устройства для поиска микроформ или кадров микроформ. Общие технические требования

1668

ГОСТ 13.1.505-76

Репрография. Микрография. Коробки для рулонных микрофильмов. Основные размеры и технические требования

1669

ГОСТ 13.1.506-78

Репрография. Микрография. Шкафы для хранения микроформ. Основные размеры и технические требования

1670

ГОСТ 13.1.507-80

Репрография. Микрография. Конверты для микрофиш. Основные размеры и технические требования

1671

ГОСТ 13.1.508-82

Репрография. Микрография. Катушки. Общие технические условия

1672

ГОСТ 13.1.509-89

Репрография. Микрография. Кассеты. Общие технические требования

1673

ГОСТ 13.1.511-90

Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Методы измерения яркости экранов и контраста изображения на экранах

1674

ГОСТ 13.1.601-89

Репрография. Микрография. Объективы. Общие технические требования

1675

ГОСТ 13.1.702-90

Репрография. Микрография. Тест-микроформы. Типы. Параметры и размеры. Методы контроля

1676

ГОСТ 13.1.703-91

Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества изображения в системах вывода информации из ЭВМ на микроформу. Общие требования и нормы

1677

ГОСТ 13.2.002-90

Репрография. Копирография. Средства диазокопирования. Общие технические требования и методы испытаний

1678

ГОСТ 13.2.004-89

Репрография. Копирография. Средства трафаретной печати (ротаторы). Общие технические требования

1679

ГОСТ 13.2.006-87

Репрография. Копирография. Бумага для электрофотографии. Технические условия

1680

ГОСТ 13.2.007-88

Репрография. Копирография. Диазокалька. Технические условия

1681

ГОСТ 13.2.008-87

Репрография. Копирография. Диазобумага. Технические условия

1682

ГОСТ 13.2.009-88

Репрография. Копирография. Бумага-основа для диазокальки. Технические условия

1683

ГОСТ 13.2.011-89

Репрография. Копирография. Пленка ротаторная и бумага-основа для ротаторной пленки. Технические условия

1684

ГОСТ 13.2.012-91

Репрография. Копирография. Средства электроискрового копирования. Общие технические требования и методы испытаний

1685

ГОСТ 8.434-81

ГСИ. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений диэлькометрическими и резистивными влагомерами

1686

ГОСТ 572-60

Крупа пшено шлифованное. Технические условия

1687

ГОСТ 6002-69

Крупа кукурузная. Технические условия

1688

ГОСТ 7045-90

Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия

1689

ГОСТ 9404-88

Мука и отруби. Метод определения влажности

1690

ГОСТ 10467-76

Семена пшеницы и полбы. Сортовые и посевные качества. Технические условия

1691

ГОСТ 10840-64

Зерно. Методы определения натуры

1692

ГОСТ 10843-76

Зерно. Метод определения пленчатости

1693

ГОСТ 10844-74

Зерно. Метод определения кислотности по болтушке

1694

ГОСТ 10846-91

Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка

1695

ГОСТ 10847-74

Зерно. Методы определения зольности

1696

ГОСТ 10940-64

Зерно. Методы определения типового состава

1697

ГОСТ 10967-90

Зерно. Методы определения запаха и цвета

1698

ГОСТ 10968-88

Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания

1699

ГОСТ 10987-76

Зерно. Методы определения стекловидности

1700

ГОСТ 11225-76

Зерно. Метод определения выхода зерна из початков кукурузы

1701

ГОСТ 11913-66

Зерновые культуры. Нормы точности взвешивания

1702

ГОСТ 12096-76

Сафлор для переработки. Технические условия

1703

ГОСТ 12136-77

Зерно. Метод определения экстрактивности ячменя

1704

ГОСТ 12183-66

Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная. Технические условия

1705

ГОСТ 12306-66

Мука из мягкой стекловидной пшеницы для макаронных изделий. Технические условия

1706

ГОСТ 12307-66

Мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий. Технические условия

1707

ГОСТ 13496.11-74

Зерно. Метод определения содержания спор головневых грибов

1708

ГОСТ 13586.1-68

Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице

1709

ГОСТ 13586.3-83

Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

1710

ГОСТ 13586.4-83

Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями

1711

ГОСТ 14176-69

Мука кукурузная. Технические условия

1712

ГОСТ 16439-70

Мука второго сорта из твердой пшеницы (дурум). Технические условия

1713

ГОСТ 18271-72

Крупка пшеничная дробленая. Технические условия

1714

ГОСТ 20239-74

Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси

1715

ГОСТ 26312.1-84

Крупа. Правила приемки и методы отбора проб

1716

ГОСТ 26312.2-84

Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев

1717

ГОСТ 26312.3-84

Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов

1718

ГОСТ 26312.4-84

Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра

1719

ГОСТ 26312.5-84

Крупа. Методы определения зольности

1720

ГОСТ 26312.6-84

Крупа. Метод определения кислотности по болтушке овсяных хлопьев

1721

ГОСТ 26312.7-88

Крупа. Метод определения влажности

1722

ГОСТ 26361-84

Мука. Метод определения белизны

1723

ГОСТ 26791-89

Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

1724

ГОСТ 26971-86

Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Метод определения кислотности

1725

ГОСТ 27168-86

Мука для продуктов детского питания. Технические условия

1726

ГОСТ 27493-87

Мука и отруби. Метод определения кислотности по болтушке

1727

ГОСТ 27494-87

Мука и отруби. Методы определения зольности

1728

ГОСТ 27495-87

Мука. Метод определения автолитической активности

1729

ГОСТ 27558-87

Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста

1730

ГОСТ 27559-87

Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов

1731

ГОСТ 27560-87

Мука и отруби. Метод определения крупности

1732

ГОСТ 27668-88

Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб

1733

ГОСТ 27676-88

Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения

1734

ГОСТ 27839-88

Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины

1735

ГОСТ 29177-91

Зерно. Методы определения состояния (степени деструкции) крахмала

1736

ГОСТ 29272-92

Солод ржаной сухой. Технические условия

1737

ГОСТ 19245-82

Коляски детские. Общие технические условия

1738

ГОСТ 28613-90

Покрытия лакокрасочные велосипедов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Общие требования и методы контроля

1739

ГОСТ 4.41-85

СПКП. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей

1740

ГОСТ 4.44-89

СПКП. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей

1741

ГОСТ 4.140-85

СПКП. Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей

1742

ГОСТ 12.1.035-81

ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений

1743

ГОСТ 12.2.007.8-75

ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

1744

ГОСТ 12.2.052-81

ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности

1745

ГОСТ 12.2.054-81

ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности

1746

ГОСТ 12.2.054.1-89

ССБТ. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний

1747

ГОСТ 12.2.060-81

ССБТ. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности

1748

ГОСТ 12.3.003-86

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

1749

ГОСТ 12.3.025-80

ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности

1750

ГОСТ 12.3.026-81

ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности

1751

ГОСТ 12.3.028-82

ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности

1752

ГОСТ 12.3.036-84

ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности

1753

ГОСТ 12.3.039-85

ССБТ. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности

1754

ГОСТ 31.2031.01-91

Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры

1755

ГОСТ 31.2031.02-91

Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия

1756

ГОСТ 95-77

Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия

1757

ГОСТ 297-80

Машины контактные. Общие технические условия

1758

ГОСТ 304-82

Генераторы сварочные. Общие технические условия

1759

ГОСТ 1077-79

Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования

1760

ГОСТ 1429.0-77

Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа

1761

ГОСТ 1429.1-77

Припои оловянно-свинцовые. Методы определения сурьмы

1762

ГОСТ 1429.2-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения олова

1763

ГОСТ 1429.3-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения железа

1764

ГОСТ 1429.4-77

Припои оловянно-свинцовые. Методы определения меди

1765

ГОСТ 1429.5-77

Припои оловянно-свинцовые. Методы определения висмута

1766

ГОСТ 1429.6-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения серы

1767

ГОСТ 1429.7-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения никеля

1768

ГОСТ 1429.8-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения цинка

1769

ГОСТ 1429.9-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения алюминия

1770

ГОСТ 1429.10-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения мышьяка

1771

ГОСТ 1429.11-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения кадмия

1772

ГОСТ 1429.12-77

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения свинца

1773

ГОСТ 1429.13-77

Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов

1774

ГОСТ 1429.15-77

Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца

1775

ГОСТ 2402-82

Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия

1776

ГОСТ 2601-84

Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

1777

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества

1778

ГОСТ 5191-79

Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования

1779

ГОСТ 5264-80

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1780

ГОСТ 5614-74

Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и размеры

1781

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств

1782

ГОСТ 7122-81

Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава

1783

ГОСТ 7237-82

Преобразователи сварочные. Общие технические условия

1784

ГОСТ 7871-75

Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

1785

ГОСТ 8213-75

Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия

1786

ГОСТ 8713-79

Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1787

ГОСТ 8856-72

Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов

1788

ГОСТ 9466-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

1789

ГОСТ 9467-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

1790

ГОСТ 10051-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы

1791

ГОСТ 10052-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы

1792

ГОСТ 10594-80

Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров

1793

ГОСТ 11533-75

Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1794

ГОСТ 11534-75

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1795

ГОСТ 11930.0-79

Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа

1796

ГОСТ 11930.1-79

Материалы наплавочные. Методы определения углерода

1797

ГОСТ 11930.2-79

Материалы наплавочные. Метод определения серы

1798

ГОСТ 11930.3-79

Материалы наплавочные. Метод определения кремния

1799

ГОСТ 11930.4-79

Материалы наплавочные. Метод определения хрома

1800

ГОСТ 11930.5-79

Материалы наплавочные. Методы определения марганца

1801

ГОСТ 11930.6-79

Материалы наплавочные. Методы определения никеля

1802

ГОСТ 11930.7-79

Материалы наплавочные. Методы определения железа

1803

ГОСТ 11930.8-79

Материалы наплавочные. Метод определения фосфора

1804

ГОСТ 11930.9-79

Материалы наплавочные. Методы определения бора

1805

ГОСТ 11930.10-79

Материалы наплавочные. Метод определения вольфрама

1806

ГОСТ 11930.11-79

Материалы наплавочные. Метод определения молибдена

1807

ГОСТ 11930.12-79

Материалы наплавочные. Метод определения сурьмы

1808

ГОСТ 12169-82

Заготовки стальные, вырезаемые кислородной резкой. Припуски

1809

ГОСТ 12221-79

Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметры

1810

ГОСТ 13585-68

Сталь. Метод валиковой пробы для определения допускаемых режимов дуговой сварки и наплавки

1811

ГОСТ 13821-77

Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия

1812

ГОСТ 14651-78

Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия

1813

ГОСТ 14771-76

Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1814

ГОСТ 14776-79

Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1815

ГОСТ 14792-80

Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза

1816

ГОСТ 14806-80

Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1817

ГОСТ 15164-78

Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1818

ГОСТ 15878-79

Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры

1819

ГОСТ 16037-80

Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1820

ГОСТ 16038-80

Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1821

ГОСТ 16098-80

Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1822

ГОСТ 16310-80

Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1823

ГОСТ 16882.1-71

Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра

1824

ГОСТ 16882.2-71

Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута

1825

ГОСТ 16883.1-71

Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра

1826

ГОСТ 16883.2-71

Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди

1827

ГОСТ 16883.3-71

Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута

1828

ГОСТ 16971-71

Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования

1829

ГОСТ 17325-79

Пайка и лужение. Основные термины и определения

1830

ГОСТ 17349-79

Пайка. Классификация способов

1831

ГОСТ 18130-79

Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия

1832

ГОСТ 19249-73

Соединения паяные. Основные типы и параметры

1833

ГОСТ 19521-74

Сварка металлов. Классификация

1834

ГОСТ 19738-74

Припои серебряные. Марки

1835

ГОСТ 19739-74

Полосы из припоев серебряных. Технические условия

1836

ГОСТ 19746-74

Проволока из припоев серебряных. Технические условия

1837

ГОСТ 20485-75

Пайка. Метод определения затекания припоя в зазор

1838

ГОСТ 20487-75

Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала

1839

ГОСТ 20549-75

Диффузионная сварка в вакууме рабочих элементов разделительных и формообразующих штампов. Типовой технологический процесс

1840

ГОСТ 21449-75

Прутки для наплавки. Технические условия

1841

ГОСТ 21547-76

Пайка. Метод определения температуры распайки

1842

ГОСТ 21548-76

Пайка. Метод выявления и определения толщины прослойки химического соединения

1843

ГОСТ 21549-76

Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала

1844

ГОСТ 21930-76

Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия

1845

ГОСТ 21931-76

Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия

1846

ГОСТ 22917-78

Соединители кабеля для дуговой сварки. Технические условия

1847

ГОСТ 22974.14-90

Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги

1848

ГОСТ 22990-78

Машины контактные. Термины и определения

1849

ГОСТ 23046-78

Соединения паяные. Метод испытаний на удар

1850

ГОСТ 23137-78

Припои медно-цинковые. Марки

1851

ГОСТ 23178-78

Флюсы паяльные высокотемпературные фторборатно- и боридногалогенидные. Технические условия

1852

ГОСТ 23240-78

Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой

1853

ГОСТ 23338-91

Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва

1854

ГОСТ 23518-79

Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1855

ГОСТ 23792-79

Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1856

ГОСТ 23870-79

Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на осносной металл

1857

ГОСТ 23904-79

Пайка. Метод определения смачивания материалов припоями

1858

ГОСТ 23949-80

Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия

1859

ГОСТ 24167-80

Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб

1860

ГОСТ 24715-81

Соединения паяные. Метод контроля качества

1861

ГОСТ 25001-81

Заготовки для теплообменников листовые прокатно-сварные алюминиевые. Технические условия

1862

ГОСТ 25445-82

Барабаны, катушки и сердечники для сварочной проволоки. Основные размеры

1863

ГОСТ 25616-83

Источники питания для дуговой сварки. Методы испытания сварочных свойств

1864

ГОСТ 26054-85

Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия

1865

ГОСТ 26056-84

Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия

1866

ГОСТ 26408-85

Колонны для сварочных полуавтоматов. Типы, основные параметры и размеры

1867

ГОСТ 26446-85

Соединения паяные. Методы испытаний на усталость

1868

ГОСТ 26467-85

Лента порошковая наплавочная. Общие технические условия

1869

ГОСТ 27265-87

Проволока сварочная из титана и титановых сплавов. Технические условия

1870

ГОСТ 27387-87

Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры

1871

ГОСТ 27580-88

Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1872

ГОСТ 27776-88

Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры

1873

ГОСТ 28332-89

Модули производственные гибкие дуговой сварки. Нормы надежности и основные требования к методам контроля

1874

ГОСТ 28555-90

Флюсы керамические для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия

1875

ГОСТ 28915-91

Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

1876

ГОСТ 28944-91

Оборудование сварочное механическое. Методы испытаний

1877

ГОСТ 4.37-90

СПКП. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей

1878

ГОСТ 12.2.040-79

ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции

1879

ГОСТ 12.2.086-83

ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

1880

ГОСТ 12.2.101-84

ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции

1881

ГОСТ 3564-84

Станции смазочные многоотводные для жидкого смазочного материала. Технические условия

1882

ГОСТ 6540-68

Гидроцилиндры и пневмоцилиндры. Ряды основных параметров

1883

ГОСТ 6911-71

Питатели двухмагистральные централизованных смазочных систем. Технические условия

1884

ГОСТ 6918-81

Фильтры сетчатые линейные для пластичного смазочного материала. Технические условия

1885

ГОСТ 11700-80

Станции смазочные двухмагистральные. Технические условия

1886

ГОСТ 12445-80

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные давления

1887

ГОСТ 12446-80

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные частоты вращения

1888

ГОСТ 12447-80

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Нормальные диаметры

1889

ГОСТ 12448-80

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные вместимости

1890

ГОСТ 12449-80

Пневмоприводы. Номинальные расходы воздуха

1891

ГОСТ 12853-80

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Присоединительные резьбы

1892

ГОСТ 13824-80

Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные рабочие объемы

1893

ГОСТ 13825-80

Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные расходы жидкости

1894

ГОСТ 14057-68

Насосы шестеренные. Ряды основных параметров

1895

ГОСТ 14058-68

Насосы шиберные. Ряды основных параметров

1896

ГОСТ 14059-68

Насосы поршневые. Ряды основных параметров

1897

ГОСТ 14060-68

Гидромоторы шестеренные. Ряды основных параметров

1898

ГОСТ 14061-68

Гидромоторы шиберные. Ряды основных параметров

1899

ГОСТ 14062-68

Гидромоторы поршневые. Ряды основных параметров

1900

ГОСТ 14063-68

Гидроаппаратура и пневмоаппаратура. Ряды основных параметров

1901

ГОСТ 14064-68

Гидроаккумуляторы. Ряды основных параметров

1902

ГОСТ 14066-68

Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров

1903

ГОСТ 14151-69

Муфты гидродинамические регулируемые одноопорные. Основные параметры и размеры

1904

ГОСТ 14658-86

Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний

1905

ГОСТ 15108-80

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

1906

ГОСТ 15608-81

Пневмоцилиндры поршневые. Технические условия

1907

ГОСТ 16515-89

Гидроприводы объемные и системы смазочные. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования

1908

ГОСТ 16516-80

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Условные проходы

1909

ГОСТ 16769-84

Гидроаккумуляторы. Общие технические требования

1910

ГОСТ 16770-86

Баки для объемных гидроприводов и смазочных систем. Общие технические требования

1911

ГОСТ 17069-71

Передачи гидродинамические. Методы стендовых испытаний

1912

ГОСТ 17108-86

Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров

1913

ГОСТ 17411-91

Гидроприводы объемные. Общие технические требования

1914

ГОСТ 17433-80

Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

1915

ГОСТ 17752-81

Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения

1916

ГОСТ 18138-72

Насосы поршневые смазочные. Ряды основных параметров

1917

ГОСТ 18460-91

Пневмоприводы. Общие технические требования

1918

ГОСТ 19535-74

Соединения фланцевые для гидравлических и смазочных систем. Технические условия

1919

ГОСТ 19587-74

Передачи гидродинамические. Термины и определения

1920

ГОСТ 19749-84

Соединения неподвижные разъемные пнемогидросистем. Затворы закрытые. Типы и технические требования

1921

ГОСТ 19853-74

Пресс-масленки. Технические условия

1922

ГОСТ 20719-83

Гидромоторы. Правила приемки и методы испытаний

1923

ГОСТ 20765-87

Системы смазочные. Термины и определения

1924

ГОСТ 21329-75

Фильтры щелевые на давление до 6,3 МПа (» 63 кгс/см2). Технические условия

1925

ГОСТ 22976-78

Гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы. Правила приемки

1926

ГОСТ 24243-90

Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтроэлементы. Габаритные и присоединительные размеры

1927

ГОСТ 24484-80

Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения загрязненности

1928

ГОСТ 24679-81

Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на рном 32 МПа. Технические условия

1929

ГОСТ 25065-90

Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей ввертные с уплотнением резиновыми кольцами круглого сечения и гнезда под них. Конструкция

1930

ГОСТ 25453-89

Пневмоаппараты и кондиционеры рабочего газа. Условные проходы и присоединительные резьбы

1931

ГОСТ 25476-82

Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры. Правила приемки и методы испытаний

1932

ГОСТ 26005-83

Реле давления на рном до 32 МПа (320 кгс/см2). Технические условия

1933

ГОСТ 26058-85

Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

1934

ГОСТ 26059-89

Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

1935

ГОСТ 26070-83

Фильтры и сепараторы для жидкостей. Термины и определения

1936

ГОСТ 26496-85

Гидроаккумуляторы. Правила приемки и методы испытаний

1937

ГОСТ 26890-86

Гидроаппаратура. Присоединительные размеры стыковых плоскостей монтажных плит

1938

ГОСТ 27851-88

Насосы объемные для гидроприводов. Метод ускоренных сравнительных испытаний на ресурс

1939

ГОСТ 28028-89

Промышленная чистота. Гидропривод. Общие требования и нормы

1940

ГОСТ 28413-89

Насосы объемные и гидромоторы для гидроприводов. Методы ускоренных испытаний на безотказность

1941

ГОСТ 28761-90

Гидроприводы объемные. Гидродвигатели поворотные. Общие технические требования

1942

ГОСТ 28912-91

Фильтры складские и фильтры-сепараторы. Технические условия

1943

ГОСТ 28988-91

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Вибрационные характеристики, испытания на виброустойчивость и вибропрочность

1944

ГОСТ 29010-91

Системы смазочные. Методы испытаний

1945

ГОСТ 29014-91

Пневмоприводы. Общие методы испытаний

1946

ГОСТ 29015-91

Гидроприводы объемные. Общие методы испытаний

1947

ГОСТ 2631-79

Материалы для восстановления и ремонта пневматических шин. Технические условия

1948

ГОСТ 4750-89

Шины пневматические для велосипедов. Технические условия

1949

ГОСТ 5652-89

Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов. Технические условия

1950

ГОСТ 5883-89

Шины массивные резиновые. Технические условия

1951

ГОСТ 8107-75

Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия

1952

ГОСТ 17394-79

Шины широкопрофильные с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры

1953

ГОСТ 24567-81

Шины пневматические. Метод измерения эффективной обкатываемой окружности при дорожных испытаниях

1954

ГОСТ 24985-81

Шины с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры

1955

ГОСТ 28169-89

Шины пневматические. Методы определения износостойкости шин при дорожных испытаниях

1956

ГОСТ 29218-91 (ИСО 6054-1-90)

Шины и ободья для мотоциклов (кодированные серии). Коды диаметров от 4 до 12. Часть 1. Пневматические шины

1957

ГОСТ 588-81

Цепи тяговые пластинчатые. Технические условия

1958

ГОСТ 589-85

Цепи тяговые разборные. Технические условия

1959

ГОСТ 591-69

Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и построения профиля зуба и инструмента. Допуски

1960

ГОСТ 592-81

Звездочки для пластинчатых цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Предельные отклонения

1961

ГОСТ 593-75

Звездочки для тяговых разборных цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Допуски

1962

ГОСТ 1139-58

Соединения зубчатые (шлицевые) прямобочные. Размеры, допуски и посадки

1963

ГОСТ 1139-80

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски

1964

ГОСТ 1284.2-89 (ИСО 1081-80)

Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия

1965

ГОСТ 1284.3-80

Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Расчет передач и передаваемые мощности

1966

ГОСТ 1643-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски

1967

ГОСТ 1758-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски

1968

ГОСТ 2185-66

Передачи зубчатые цилиндрические. Основные параметры

1969

ГОСТ 3675-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические. Допуски

1970

ГОСТ 4907-81

Концы валов управления изделий электронной техники. Виды и основные размеры

1971

ГОСТ 5368-81

Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес. Типы и основные параметры. Нормы точности

1972

ГОСТ 6033-51

Соединения зубчатые (шлицевые) эвольвентные

1973

ГОСТ 6033-80

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины

1974

ГОСТ 6512-74

Колеса зубчатые измерительные цилиндрические прямозубые. Технические условия

1975

ГОСТ 8790-79

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими направляющими шпонками с креплением на валу. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

1976

ГОСТ 8889-88

Передачи зубчатые турбин и компрессорных машин. Технические требования. Методы контроля

1977

ГОСТ 9178-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические мелкомодульные. Допуски

1978

ГОСТ 9368-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические мелкомодульные. Допуски

1979

ГОСТ 9369-77

Передачи глобоидные. Основные параметры

1980

ГОСТ 9459-87

Приборы для измерения конических зубчатых колес и пар. Типы. Основные параметры. Нормы точности

1981

ГОСТ 9563-60

Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули

1982

ГОСТ 9587-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые мелкомодульные. Исходный контур

1983

ГОСТ 9774-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические мелкомодульные. Допуски

1984

ГОСТ 9776-82

Приборы для измерения цилиндрических червяков червячных колес и червячных передач. Типы и основные параметры. Нормы точности

1985

ГОСТ 10242-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые реечные. Допуски

1986

ГОСТ 10387-81

Приборы для измерения цилиндрических мелкомодульных зубчатых колес. Типы и основные параметры. Нормы точности

1987

ГОСТ 11357-89

Приборы для измерения конических мелкомодульных зубчатых колес и пар. Типы и основные параметры. Нормы точности

1988

ГОСТ 12081-72

Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты

1989

ГОСТ 12289-76

Передачи зубчатые конические. Основные параметры

1990

ГОСТ 12996-90

Цепи тяговые вильчатые. Технические условия

1991

ГОСТ 13506-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые реечные мелкомодульные. Допуски

1992

ГОСТ 13552-81

Цепи приводные зубчатые. Технические условия

1993

ГОСТ 13561-89

Звездочки для грузовых и тяговых круглозвенных цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев

1994

ГОСТ 13576-81

Звездочки для приводных зубчатых цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Предельные отклонения

1995

ГОСТ 13678-73

Передачи зубчатые цилиндрические мелкомодульные с часовым профилем. Типы, основные параметры и размеры, допуски

1996

ГОСТ 13733-77

Колеса зубчатые цилиндрические мелкомодульные прямозубые и косозубые. Типы. Основные параметры и размеры

1997

ГОСТ 13754-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Исходный контур

1998

ГОСТ 13755-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур

1999

ГОСТ 14186-69

Колеса зубчатые цилиндрические передач типа Новикова. Модули

2000

ГОСТ 15023-76

Передачи Новикова цилиндрические с двумя линиями зацепления. Исходный контур

2001

ГОСТ 15988-80

Станки контрольно-обкатные для конических зубчатых колес. Основные размеры

2002

ГОСТ 16202-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Исходный контур

2003

ГОСТ 16473-80

Станки контрольно-обкатные для конических зубчатых колес. Нормы точности

2004

ГОСТ 16502-83

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи глобоидные. Допуски

2005

ГОСТ 16530-83

Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения

2006

ГОСТ 16531-83

Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения

2007

ГОСТ 16532-70

Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии

2008

ГОСТ 17696-89

Передачи глобоидные. Расчет геометрии

2009

ГОСТ 17744-72

Передачи Новикова с двумя линиями зацепления цилиндрические. Расчет геометрии

2010

ГОСТ 18306-72

Муфты электромагнитные с механической связью. Термины и определения

2011

ГОСТ 18498-89

Передачи червячные. Термины, определения и обозначения

2012

ГОСТ 18517-84

Компрессоры гаражные. Общие технические условия

2013

ГОСТ 19274-73

Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внутреннего зацепления. Расчет геометрии

2014

ГОСТ 19325-73

Передачи зубчатые конические. Термины, определения и обозначения

2015

ГОСТ 19326-73

Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Расчет геометрии

2016

ГОСТ 19624-74

Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии

2017

ГОСТ 20184-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические мелкомодульные. Исходный червяк и исходный производящий червяк

2018

ГОСТ 20889-88

Шкивы для приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические условия

2019

ГОСТ 21098-82

Цепи кинематические. Методы расчета точности

2020

ГОСТ 21354-87

Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность

2021

ГОСТ 21425-75

Соединения зубчатые (шлицевые) прямобочные. Методы расчета нагрузочной способности

2022

ГОСТ 21573-76

Муфты электромагнитные многодисковые с магнитопроводящими дисками. Основные параметры и размеры

2023

ГОСТ 21574-88

Муфты электромагнитные многодисковые с магнитопроводящими дисками. Технические условия

2024

ГОСТ 21834-87

Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. Технические условия

2025

ГОСТ 22850-77

Передачи спироидные. Термины, определения и обозначения

2026

ГОСТ 22859-77

Подъемники автомобильные гидравлические. Общие технические условия

2027

ГОСТ 23360-78

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

2028

ГОСТ 23540-79

Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками. Технические условия

2029

ГОСТ 23831-79

Ремни плоские приводные резинотканевые. Технические условия

2030

ГОСТ 24068-80

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с клиновыми шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

2031

ГОСТ 24070-80

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с тангенциальными усиленными шпонками. Размеры сечений шпонок и пазов

2032

ГОСТ 24399-80

Цепи роликовые. Термины и определения

2033

ГОСТ 24438-80

Передачи глобоидные. Исходный червяк и исходный производящий червяк

2034

ГОСТ 24848.1-81

Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Основные размеры и методы их контроля

2035

ГОСТ 24848.2-81

Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Технические условия

2036

ГОСТ 24848.3-81

Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Расчет передач и передаваемые мощности

2037

ГОСТ 25022-81

Редукторы планетарные. Основные параметры

2038

ГОСТ 25513-82

Приборы для измерения зубчатых колес. Условные обозначения. Термины и определения

2039

ГОСТ 26379-84

Ремни клиновые широкие для вариаторов сельскохозяйственных машин. Технические условия

2040

ГОСТ 27286-87

Муфты управляемые механические фрикционные с электромагнитным переключением. Общие технические требования и методы испытаний

2041

ГОСТ 27334-87

Домкраты гаражные. Параметры

2042

ГОСТ 27513-87

Изделия фрикционные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

2043

ГОСТ 27701-88

Редукторы червячные цилиндрические. Основные параметры

2044

ГОСТ 27871-88

Редукторы общего назначения. Методы определения уровня звуковой мощности

2045

ГОСТ 28358-89

Вариаторы общего назначения с гибкой связью. Термины и определения

2046

ГОСТ 29067-91

Редукторы и мотор-редукторы. Классификация

2047

ГОСТ 403-73

Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов

2048

ГОСТ 1282-88

Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия

2049

ГОСТ 6815-79

Шинопроводы магистральные и распределительные переменного тока на напряжение до 1000 В

2050

ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63)

Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты

2051

ГОСТ 15581-80

Конденсаторы связи и отбора мощности для линий электропередач. Технические условия

2052

ГОСТ 17459-78

Разрядники нерезонансные. Основные параметры

2053

ГОСТ 19431-84

Энергетика и электрификация. Термины и определения

2054

ГОСТ 21027-75

Системы энергетические. Термины и определения

2055

ГОСТ 21671-82

Электроагрегаты и электростанции бензиновые. Общие технические условия

2056

ГОСТ 23162-78

Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Система условных обозначений

2057

ГОСТ 23377-84

Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования

2058

ГОСТ 24291-90

Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

2059

ГОСТ 26691-85

Теплоэнергетика. Термины и определения

2060

ГОСТ 27322-87

Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения

2061

ГОСТ 27389-87

Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности. Термины и определения. Общие технические требования

2062

ГОСТ 27390-87

Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности. Термины и определения. Технические требования. Правила приемки. Методы испытаний

2063

ГОСТ 27414-87

Агрегаты печные для обжига портландцементного клинкера по сухому способу производства. Показатели энергопотребления

2064

ГОСТ 27467-87

Электрические печи для сушки лакокрасочных покрытий. Нормативы расхода энергии

2065

ГОСТ 27698-88

Печи для производства карбида кальция. Показатели энергопотребления

2066

ГОСТ 27864-88

Электропечи для тепловой обработки стеклотары. Удельный расход электроэнергии

2067

ГОСТ 27867-88

Электропечи сопротивления для нагрева и термической обработки алюминия и его сплавов. Удельный расход электроэнергии

2068

ГОСТ 27880-88

Печи газовые секционные для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

2069

ГОСТ 27881-88

Печи с шагающим подом и печи с шагающими балками для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

2070

ГОСТ 27882-88

Печи толкательные и печи с вращающимся подом для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

2071

ГОСТ 28529-90

Печи для обжига керамических плиток для полов и внешней облицовки. Показатели энергопотребления

2072

ГОСТ 22567.1-77

Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности

2073

ГОСТ 22567.2-77

Средства моющие синтетические. Метод определения гранулометрического состава

2074

ГОСТ 22567.3-77

Средства моющие синтетические. Метод определения стабильности

2075

ГОСТ 22567.4-77

Средства моющие синтетические. Метод измерения массы определенного объема

2076

ГОСТ 22567.8-77

Средства моющие синтетические. Методы определения силиката натрия

2077

ГОСТ 22567.9-87

Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли карбоната или бикарбоната натрия

2078

ГОСТ 22567.11-82

Средства моющие синтетические. Метод определения отбеливающей способности

2079

ГОСТ 22567.12-82

Средства моющие синтетические. Метод определения сыпучести

2080

ГОСТ 22567.13-82

Средства моющие синтетические. Метод определения цвета

2081

ГОСТ 23361-78

Средства пеномоющие. Технические условия

2082

ГОСТ 667-73

Кислота серная аккумуляторная. Технические условия

2083

ГОСТ 2184-77

Кислота серная техническая. Технические условия

2084

ГОСТ 4.489-89

СПКП. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Номенклатура показателей

2085

ГОСТ 5-78

Текстолит и асботекстолит конструкционные. Технические условия

2086

ГОСТ 9.048-89

ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

2087

ГОСТ 9.049-91

ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

2088

ГОСТ 9.053-75

ЕСЗКС. Материалы неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере

2089

ГОСТ 9.068-76

ЕСЗКС. Герметизирующие материалы. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред

2090

ГОСТ 9.507-88

ЕСЗКС. Материалы герметизирующие. Методы испытаний

2091

ГОСТ 9.703-79

ЕСЗКС. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний

2092

ГОСТ 9.706-81

ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению

2093

ГОСТ 9.707-81

ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение

2094

ГОСТ 9.708-83

ЕСЗКС. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов

2095

ГОСТ 9.710-84

ЕСЗКС. Старение полимерных материалов. Термины и определения

2096

ГОСТ 9.711-85

ЕСЗКС. Материалы полимерные для изделий, работающих в условиях радиационного старения. Общие требования к выбору

2097

ГОСТ 9.715-86

ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры

2098

ГОСТ 9.716-91

ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении

2099

ГОСТ 9.717-91

ЕСЗКС. Материалы полимерные. Метод определения массовой доли химически и физически связанной воды

2100

ГОСТ 9.902-81

ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность

2101

ГОСТ 39-79

Нафтам-2. Технические условия

2102

ГОСТ 40-80

Гуанид Ф. Технические условия

2103

ГОСТ 409-77

Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности

2104

ГОСТ 481-80

Паронит и прокладки из него. Технические условия

2105

ГОСТ 739-74

2-меркаптобензтиазол. Технические условия

2106

ГОСТ 740-76

Тиурам Д. Технические условия

2107

ГОСТ 830-75

Альдоль-a-нафтиламин. Технические условия

2108

ГОСТ 928-74

Детали из пластических масс для приборов зажигания. Технические условия

2109

ГОСТ 2707-75

Пленка бакелитовая. Технические условия

2110

ГОСТ 2748-77

Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические. Технические условия

2111

ГОСТ 4559-78

Бакелит жидкий. Технические условия

2112

ГОСТ 4647-80

Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

2113

ГОСТ 4648-71

Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

2114

ГОСТ 4650-80

Пластмассы. Методы определения водопоглощения

2115

ГОСТ 4651-82

Пластмассы. Метод испытания на сжатие

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Т. в. о. генерального директора

С. О. Шевцов


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.