Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 16 грудня 2015 року N 192

Про затвердження Додатка 5 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік

З метою координації розроблення національних стандартів для різних видів діяльності та гармонізації національних стандартів з відповідними міжнародними і регіональними стандартами наказую:

1. Затвердити Додаток 5 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, що додається.

2. Відділу інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Національному фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику загального відділу Мироновій О. С. довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Т. в. о. генерального директора

С. О. Шевцов

 

Додаток 5 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік

Код завдання

Код проекту нормативного документа згідно з Українським класифі-
катором нормативних документів ДК 004

Назва проекту нормативного документа та вид роботи

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

Строк виконання (місяць, рік)

Технічний комітет стандар-
тизації, відпові-
дальний за розроб-
лення

Організація-розробник та співвиконавці

Джерело фінансування

Наймену-
вання та код бюджетної програми, за рахунок якої фінан-
суються роботи

Директивні та програмні документи

Позначення директиви ЄС

Примітка

початок

подано для затверд-
ження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Додаткові теми до Частини 1 "Нові теми" Програми-2015

ТК 4 Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі

2427.2.1.2-2015

77.040.99

Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Мікрографічних метод із застосуванням стандартних діаграм.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79)

ISO 4967:2013

11.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

1206.2.1.2-2015

23.040.40;
77.140.45

Фітинги для зварювання встик. Частина 2. Нелеговані та феритові леговані сталі зі спеціальними вимогами щодо контролювання.
Розроблення ДСТУ

EN 10253-2:2007

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1207.2.1.2-2015

23.040.40;
77.140.45

Фітинги для зварювання встик. Частина 4. Сталі дуплексні нержавкі ковкі аустенітні та феритно-аустенітні зі спеціальними вимогами щодо контролювання.
Розроблення ДСТУ

EN 10253-4:2008

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1218.2.1.2-2015

77.140.80

Литво. Ковкий чавун. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1562:2010

EN 1562:2012

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1219.2.1.2-2015

77.140.80

Литво. Чавун з кулястим графітом. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1563:2010

EN 1563:2011

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1220.2.1.2-2015

77.140.80

Литво. Чавун ковкий ізотермічно загартований. Технічні умови.
Розроблення ДСТу на заміну ДСТУ EN 1564:2009

EN 1564:2011

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1221.2.1.2-2015

77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10028-1:2006 / ГОСТ ЕН 10028-1:2007

EN 10028-1:2007+A1:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1222.2.1.2-2015

77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10028-1

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1223.2.1.2-2015

77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 2. Нелеговані та леговані сталі з точно визначеними властивостями за підвищених температур.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10028-2:2006 / ГОСТ ЕН 10028-2:2007

EN 10028-2:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1224.2.1.2-2015

77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10028-3:2006 / ГОСТ ЕН 10028-3:2007

EN 10028-3:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1225.2.1.2-2015

77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 4. Сталі, що містять нікель, з точно визначеними властивостями за низьких температур.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10028-4:2006 / ГОСТ ЕН 10028-4:2007

EN 10028-4:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1226.2.1.2-2015

77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 5. Зварювані термомеханічнооброблені дрібнозернисті сталі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10028-5:2006 / ГОСТ ЕН 10028-5:2007

EN 10028-5:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1227.2.1.2-2015

77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 6. Зварювані загартовані та відпущені дрібнозернисті сталі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10028-6:2006 / ГОСТ ЕН 10028-6:2007

EN 10028-6:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1228.2.1.2-2015

77.140.20;
77.140.30

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 7. Нержавкі сталі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10028-7:2006 / ГОСТ ЕН 10028-7:2007

EN 10028-7:2007

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1229.2.1.2-2015

77.140.30;
77.140.80

Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10213-1:2005

EN 10213:2007

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1230.2.1.2-2015

77.140.30;
77.140.80

Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 10213-1

EN 10213:2007/AC:2008

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1231.2.1.2-2015

23.040.40;
77.140.45

Фітинги для зварювання встик. Частина 4. Сталі дуплексні нержавкі ковкі аустенітні та феритно-аустенітні зі спеціальними вимогами щодо контролювання.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 10253-4

EN 10253-4:2008/AC:2009

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1232.2.1.2-2015

77.080.10

Ливарне виробництво. Чавун аустенітний.
Розроблення ДСТУ

EN 13835:2012

12.2015

12.2015

ТК 4

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 8 Труби сталеві та балони

1235.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10216-1:2006

EN 10216-1:2013

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1236.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10216-2:2006

EN 10216-2:2013

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1237.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі.
Розроблення ДСТУ

EN 10216-3:2013

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1238.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби з нелегованої та легованої сталі зі спеціальними властивостями для зниженої температури.
Розроблення ДСТУ

EN 10216-4:2013

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1239.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нержавкої сталі.
Розроблення ДСТУ

EN 10216-5:2013

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1240.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-1:2002

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1241.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10217-1

EN 10217-1:2002/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1242.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-2:2002

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1243.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10217-2

EN 10217-2:2002/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1244.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-3:2002

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1245.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10217-3

EN 10217-3:2002/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1246.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби електрозварні з нелегованої сталі зі спеціальними властивостями для зниженої температури.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-4:2002

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1247.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби електрозварні з нелегованої сталі зі спеціальними властивостями для зниженої температури.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10217-4

EN 10217-4:2002/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1248.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих і легованих сталей зі спеціальними властивостями для підвищеної температури.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-5:2002

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1249.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих і легованих сталей зі спеціальними властивостями для підвищеної температури.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10217-5

EN 10217-5:2002/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1250.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих сталей із заданими властивостями для зниженої температури.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-6:2002

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1251.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих сталей із заданими властивостями для зниженої температури.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10217-6

EN 10217-6:2002/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1252.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 7. Труби з нержавкої сталі.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-7:2014

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1253.2.1.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 7. Труби з нержавкої сталі.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 10217-7

EN 10217-7:2014/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 8

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 10 Легкі, рідкісноземельні метали, вуглецеві та напівпровідникові матеріали

1835.2.1.2-2015

77.060

Корозія алюмінієвих сплавів. Визначення стійкості до корозійного розтріскування під напругою.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ГОСТ 9.019-74 (ИСО 9591-89)

ISO 9591:2004

11.2015

12.2015

ТК 10

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 11 Кольорові метали і сплави

1208.2.1.2-2015

77.150.30

Мідь та мідні сплави. Плити, листи та круги для котлів, посудин, що працюють під тиском, та контейнерів для зберігання гарячої води.
Розроблення ДСТУ

EN 1653:1997

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1209.2.1.2-2015

77.150.30

Мідь та мідні сплави. Плити, листи та круги для котлів, посудин, що працюють під тиском, та контейнерів для зберігання гарячої води.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 1653

EN 1653:1997/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1210.2.1.2-2015

77.080.20;
77.120.40;
77.140.20

Сталі та нікелеві сплави для кріпильних виробів із заданими властивостями за високих та (або) низьких температур. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10269:2005 / ГОСТ ЕН 10269:2007

EN 10269:2013

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1211.2.1.2-2015

77.140.75

Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 4. Безшовні холоднотягнуті стальні труби для гідро- та пневмоенергетичних систем.
Розроблення ДСТУ

EN 10305-4:2011

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1212.2.1.2-2015

77.150.10

Алюміній та алюмінієві сплави. Ковкі вироби. Спеціальні вимоги до виробів, призначених для виготовлення обладнання, що працює під тиском.
Розроблення ДСТУ

EN 12392:2000

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1213.2.1.2-2015

77.150.30

Мідь та мідні сплави. Паковки.
Розроблення ДСТУ

EN 12420:2014

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1214.2.1.2-2015

77.150.30

Мідь та мідні сплави. Безшовні труби круглого перерізу для теплообмінників.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12451:2006

EN 12451:2012

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1215.2.1.2-2015

77.150.30

Мідь та мідні сплави. Безшовні катані ребристі труби для теплообмінникі
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12452:2006

EN 12452:2012

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1216.2.1.2-2015

23.040.15

Мідь та мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для медичних газів або вакууму.
Розроблення ДСТУ

EN 13348:2008

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1089.2.1.2-2015

23.020.30

Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для води та газу в очисних і опалювальних спорудах.
Розроблення ДСТУ

EN 1057:2006+A1:2010

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1094.2.1.2-2015

23.040.15

Мідь та мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для холодильної техніки и техніки кондиціювання повітря. Частина 1. Труби для трубопровідних систем.
Розроблення ДСТУ

EN 12735-1:2010

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1095.2.1.2-2015

23.040.15

Мідь та мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для холодильної техніки и техніки кондиціювання повітря. Частина 2. Труби для устатковання.
Розроблення ДСТУ

EN 12735-2:2010

12.2015

12.2015

ТК 11

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 12 Кокс

7894.2.1.2-2015

75.160.10

Кокс. Визначення загального вмісту вологи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 579-2002, зі скасуванням ГОСТ 27588-91 (ИСО 579-81)

ISO 579:2013

11.2015

12.2015

ТК 12

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 13 Стандартизація електропобутових машин та приладів

500.2.1.1-2015

91.190

Будівельні кріплення. Електрично керовані системи виходу для використання на шляхах евакуації. Вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 13637:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

501.2.1.1-2015

97.040.20

Електричні прилади побутової та аналогічної призначеності. Безпека. Додаткові вимоги до пристроїв для запобігання та гасіння пожежі для електричних конфорок (варильних панелей).
Розроблення ДСТУ

EN 50615:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

502.2.1.1-2015

13.120;
97.060

Прилади електричні побутової та аналогічної призначеності. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до центрифуг.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-4:2014

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

503.2.1.1-2015

13.120;
97.040.40

Прилади електричні побутової та аналогічної призначеності. Безпека. Частина 2-5. Додаткові вимоги до посудомийних машин.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-5:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

504.2.1.1-2015

13.120;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до сушильних приладів барабанного типу.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-11:2014

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

727.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-23:2006

EN 60335-2-23:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

728.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-23:2006 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

735.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-23:2015

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

736.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям.
Розроблення поправки до зміни ДСТУ EN 60335-2-23:2003 / A11:2015

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

505.2.1.1-2015

13.120;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-23:2015

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

506.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-32. Додаткові вимоги до масажних приладів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-32:2006

EN 60335-2-32:2003

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

507.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2 -32. Додаткові вимоги до масажних приладів.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-32 на заміну ДСТУ IEC 60335-2-32:2006 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

508.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-32. Додаткові вимоги до масажних приладів.
Розроблення зміни N 2 до ДСТУ EN 60335-2-32

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

733.2.1.1-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-35:2004

EN 60335-2-35:2002

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

734.2.1.1-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-35:2004 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-35:2002/A1:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

509.2.1.1-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. призначеності. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-35:2015

EN 60335-2-35:2002/A2:2011

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

510.2.1.1-2015

13.120;
97.040.50

Прилади електричні побутової та аналогічної призначеності. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-35:2015

EN 60335-2-35:2002/AC:2005

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

753.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-52. Додаткові вимоги до приладів для гігієни рота.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-52:2006

EN 60335-2-52:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

511.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-52. Додаткові вимоги до приладів для гігієни рота.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-52:2015

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

512.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-52. Додаткові вимоги до приладів для гігієни рота.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-52:2015

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

513.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-52. Додаткові вимоги до приладів для гігієни рота.
Розроблення поправки до зміни до ДСТУ EN 60335-2-52:2015

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

514.2.1.1-2015

97.040.40

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-58. Додаткові вимоги до комерційних електричних посудомийних машин.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-58:2005

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

515.2.1.1-2015

65.060.99

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-58. Додаткові вимоги до доїльних машин.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3135.59-2000 (ГОСТ 30345.59-2000) (IEC 60335-2-70:1993)

EN 60335-2-70:2002

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

263.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-36:2002

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

345.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-36

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

346.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь.
Розроблення зміни N 2 до ДСТУ EN 60335-2-36

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

347.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-36

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

348.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-36

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

264.2.3-2015

13.120;
97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-37. Додаткові вимоги до комерційних електричних фритюрниць.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-37:2002

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

349.2.3-2015

13.120;
97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-37. Додаткові вимоги до комерційних електричних фритюрниць.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-37

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

350.2.3-2015

13.120;
97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-37. Додаткові вимоги до комерційних електричних фритюрниць.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-37

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

351.2.3-2015

13.120;
97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-37. Додаткові вимоги до комерційних електричних фритюрниць.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-37

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

266.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-47:2003

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

355.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-47

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

356.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-47

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

357.2.3-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-47

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

267.2.3-2015

23.120

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-65:2003

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

358.2.3-2015

23.120

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-65:2007 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

359.2.3-2015

23.120

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-65

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

265.2.3-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-48:2003

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

352.2.3-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-48

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

353.2.3-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-48

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

354.2.3-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-48

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

269.2.3-2015

97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-49. Додаткові вимоги до комерційних електричних приладів для підтримання їжі та посуду в теплому стані.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-49:2003

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

360.2.3-2015

97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-49. Додаткові вимоги до комерційних електричних приладів для підтримання їжі та посуду в теплому стані.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ EN 60335-2-49

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

361.2.3-2015

97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-49. Додаткові вимоги до комерційних електричних приладів для підтримання їжі та посуду в теплому стані.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-49

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

362.2.3-2015

97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-49. Додаткові вимоги до комерційних електричних приладів для підтримання їжі та посуду в теплому стані.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-49

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

595.2.1.1-2015

97.120

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних електричних систем керування пальниками.
Розроблення ДСТУ

EN 60730-2-5:2015

11.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

722.2.1.1-2015

13.120;
97.080

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-10:2006

EN 60335-2-10:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

723.2.1.1-2015

13.120;
97.080

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-10:2006 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

724.2.1.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-101:2006

EN 60335-2-101:2002

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

725.2.1.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-101:2006 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

731.2.1.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-101:2006 / Зміна N 2:2015

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

726.2.1.1-2015

97.100.20;
97.100.30;
13.120

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднання.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-102:2006

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

732.2.1.1-2015

97.100.20;
97.100.30;
13.120

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднання.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-102:2015

EN 60335-2-102:2006/A1:2010

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

729.2.1.1-2015

13.120;
29.200;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-29:2008

EN 60335-2-29:2004

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

730.2.1.1-2015

29.200;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-29:2008 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

737.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-38:2010

EN 60335-2-38:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

742.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-38:2015

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

747.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-38:2015

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

738.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-39. Додаткові вимоги до комерційних електричних універсальних казанів для готування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-39:2010

EN 60335-2-39:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

748.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-39. Додаткові вимоги до комерційних електричних універсальних казанів для готування.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-39:2015

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

749.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-39. Додаткові вимоги до комерційних електричних універсальних казанів для готування.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-39:2015

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

763.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-39. Додаткові вимоги до комерційних електричних універсальних казанів для готування.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-39:2015

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

739.2.1.1-2015

13.120;
23.080;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-41:2006

EN 60335-2-41:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

740.2.1.1-2015

13.120;
23.080;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-41:2015

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

741.2.1.1-2015

13.120;
23.080;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-41:2006 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

743.2.1.1-2015

97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-44:2010

EN 60335-2-44:2002

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

764.2.1.1-2015

97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-44:2015

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

744.2.1.1-2015

97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-44:2010 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

745.2.1.1-2015

13.120;
25.140.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-45:2010

EN 60335-2-45:2002

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

765.2.1.1-2015

13.120;
25.140.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів.
Розроблення зміни до ДСТУ IEC 60335-2-45:2015

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

746.2.1.1-2015

13.120;
25.140.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-45:2010 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

750.2.1.1-2015

91.140.01;
91.140.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-51:2007

EN 60335-2-51:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

751.2.1.1-2015

23.080;
91.140.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-51:2007 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

752.2.1.1-2015

23.080;
91.140.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-51:2007 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

754.2.1.1-2015

13.120;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-55. Додаткові вимоги до електричних приладів для використання в акваріумах та садових басейнах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-55:2006

EN 60335-2-55:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

755.2.1.1-2015

97.020

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-55. Додаткові вимоги до електричних приладів для використання в акваріумах та садових басейнах.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-55:2006 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

756.2.1.1-2015

13.120;
37.040.10;
37.060.10;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-56:2008

EN 60335-2-56:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

757.2.1.1-2015

13.120;
37.060.10;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-56:2008 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

715.2.1.1-2015

13.120;
37.060.10;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-56:2008 / Зміна N 2:2015

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

758.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-60:2010

EN 60335-2-60:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

829.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-60:2015

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

830.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-60:2015

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

860.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-60:2015

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

861.2.1.1-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-60:2015

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

759.2.1.1-2015

13.120;
97.100.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-61. Додаткові вимоги до теплоакумуляційних кімнатних обігрівачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-61:2006

EN 60335-2-61:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

760.2.1.1-2015

13.120;
97.100.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-61. Додаткові вимоги до теплоакумуляційних кімнатних обігрівачів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-61:2015

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

761.2.1.1-2015

13.120;
97.100.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-61. Додаткові вимоги до теплоакумуляційних кімнатних обігрівачів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-61:2006 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

762.2.1.1-2015

97.040.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-62. Додаткові вимоги до комерційних електричних промивних мийниць.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-62:2014

EN 60335-2-62:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

862.2.1.1-2015

97.040.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-62. Додаткові вимоги до комерційних електричних промивних мийниць.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-62:2015

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

863.2.1.1-2015

97.040.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-62. Додаткові вимоги до комерційних електричних промивних мийниць.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-62:2015

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

766.2.1.1-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-74:2007

EN 60335-2-74:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

767.2.1.1-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-74:2015

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

768.2.1.1-2015

13.120;
97.040.50

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-74:2007 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

769.2.1.1-2015

13.120;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-78. Додаткові вимоги до жаровень, призначених для використовування на відкритому повітрі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-78:2010

EN 60335-2-78:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

864.2.1.1-2015

13.120;
97.180

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-78. Додаткові вимоги до жаровень, призначених для використовування на відкритому повітрі.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-78:2015

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

770.2.1.1-2015

13.120;
23.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-80:2008

EN 60335-2-80:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

865.2.1.1-2015

13.120;
23.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-80:2015

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

771.2.1.1-2015

23.120

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-80:2008 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

772.2.1.1-2015

13.120;
91.060.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-83:2008

EN 60335-2-83:2002

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

773.2.1.1-2015

91.060.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2 - 83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-83:2008 / Зміна N 1:2014

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

774.2.1.1-2015

13.120;
91.140.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-84:2010

EN 60335-2-84:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

866.2.1.1-2015

13.120;
91.140.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-84:2015

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

775.2.1.1-2015

97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-85. Додаткові вимоги до пропарників тканини.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-85:2010

EN 60335-2-85:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

867.2.1.1-2015

97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-85. Додаткові вимоги до пропарників тканини.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-85:2015

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

776.2.1.1-2015

65.060.99

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-87. Додаткові вимоги до електричного устатковання для оглушення тварин.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-87:2010

EN 60335-2-87:2002

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

868.2.1.1-2015

65.060.99

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-87. Додаткові вимоги до електричного устатковання для оглушення тварин.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-87:2015

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

777.2.1.1-2015

91.140.30

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, призначених для застосовування в опалювальних, вентиляційних системах або системах кондиціювання повітря.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-88:2010

EN 60335-2-88:2002

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

778.2.1.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-98. Додаткові вимоги до зволожувачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-98:2006

EN 60335-2-98:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

779.2.1.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-98. Додаткові вимоги до зволожувачів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-98:2015

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

780.2.1.1-2015

97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-98. Додаткові вимоги до зволожувачів.
Розроблення зміни на заміну ДСТУ IEC 60335-2-98:2006 / Зміна N 2:2014

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

781.2.1.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-99. Додаткові вимоги до комерційних електричних витяжних ковпаків.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-99:2010

EN 60335-2-99:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

901.2.1.2-2015

13.120;
97.200.50

Іграшки електричні. Безпека.
Розроблення ДСТУ

EN 62115:2005

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2009/48/EC

Прийняття методом "підтвердження"

902.2.1.2-2015

13.120;
97.200.50

Іграшки електричні. Безпека.
Розроблення поправки до зміни до ДСТУ EN 62115

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2009/48/EC

Прийняття методом "підтвердження"

903.2.1.2-2015

13.120;
97.200.50

Іграшки електричні. Безпека.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 62115

EN 62115:2005/A11:2012

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2009/48/EC

Прийняття методом "підтвердження"

904.2.1.2-2015

13.120;
97.200.50

Іграшки електричні. Безпека.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 62115

EN 62115:2005/A12:2015

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2009/48/EC

Прийняття методом "підтвердження"

905.2.1.2-2015

13.120;
97.200.50

Іграшки електричні. Безпека.
Розроблення поправки до зміни до ДСТУ EN 62115

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2009/48/EC

Прийняття методом "підтвердження"

906.2.1.2-2015

13.120;
97.200.50

Іграшки електричні. Безпека.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 62115

EN 62115:2005/A2:2011

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2009/48/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1010.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN 60730-1:2000

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1030.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2000

EN 60730-1:2000/A1:2004

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1222.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:2000/A13:2004

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1223.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:2000/A14:2005

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1224.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:2000/A12:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1031.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2000

EN 60730-1:2000/A16:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1032.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2000

EN 60730-1:2000/A2:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1033.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60730-1:2000

EN 60730-1:2000/AC:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1034.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення поправки до зміни ДСТУ EN 60730-1:2000/A16:2015

EN 60730-1:2000/A16:2007/AC:2010

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1018.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN 60730-1:1995

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1214.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/A1:1997

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1215.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/A12:1996

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1216.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/A14:1998

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1217.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/A15:1998

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1218.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/A16:1999

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1219.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/A18:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1220.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/A2:1998

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1221.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60730-1:2015

EN 60730-1:1995/AC:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1035.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:1995

EN 60730-1:1995/A11:1996

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1036.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60730-1:1995

EN 60730-1:1995/A17:2000

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1037.2.1.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60730-1:1995

EN 60730-1:1995/AC:1997

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

1200.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-1:1994

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/42/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1201.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A1:1996

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1202.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A11:1995

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1203.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A12:1996

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1204.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A13:1998

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1205.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A14:1998

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1206.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A15:2000

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1207.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A16:2001

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1208.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-1:2015

EN 60335-1:1994/A2:2000

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1209.2.1-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення поправки до зміни до ДСТУ EN 60335-1:1994/A2:2015

EN 60335-1:1994/A2:2000/AC:2004

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC;
2006/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1210.2.1-2015

13.120;
97.100.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-15:2015

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1211.2.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-50. Додаткові вимоги до комерційних електричних мармитів.
Розроблення ДСТУ

EN 60335-2-50:2003

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1212.2.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-50. Додаткові вимоги до комерційних електричних мармитів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 60335-2-50:2015

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1213.2.1-2015

97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-50. Додаткові вимоги до комерційних електричних мармитів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60335-2-50:2015

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

12.2015

12.2015

ТК 13

 

 

 

 

2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 15 Суднобудування

440.2.3-2015

47.080

Судна малі. Система швидкого роз'єднання для яхтових трапецій.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10862:2009

11.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

89/686/EEC

Прийняття методом "Підтвердження"

441.2.3-2015

47.080

Судна малі. Палубні прив'язні ремені безпеки і страхові відтяжки. Вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12401:2009

11.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

89/686/EEC

Прийняття методом "Підтвердження"

950.2.1.2-2015

47.080

Човни надувні. Частина 1. Човни з максимальною потужністю двигуна 4,5 кВт.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 6185-1:2001

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

951.2.1.2-2015

47.080

Човни надувні. Частина 2. Човни з максимальною потужністю двигуна від 4,5 кВт до 15 кВт включно.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 6185-2:2001

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

952.2.1.2-2015

47.080

Човни надувні. Частина 3. Човни довжиною корпуса менше ніж 8 м та максимальною потужністю двигуна від 15 кВт і вище.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 6185-3:2014

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

953.2.1.2-2015

47.080

Човни надувні. Частина 4. Човни довжиною корпуса від 8 м до 24 м та максимальною потужністю двигуна від 15 кВт і вище.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 6185-4:2011

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

954.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Системи утримування туалетних відходів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8099:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

955.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Головні суднові поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Вимірювання та декларування потужності.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8665:2006

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

956.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Основні відомості.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8666:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

957.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Кермовий механізм. Системи кабелів і шківів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8847:2004

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

958.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Кермовий механізм. Системи кабелів і шківів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN ISO 8847

EN ISO 8847:2004/AC:2005

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

959.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Трюмові помпи з електроприводом постійного струму.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8849:2003

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

960.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Забортні клапани та фітинги, що проходять крізь корпус. Частина 1. Металеві.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9093-1:1997

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

961.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Забортні клапани та фітинги, що проходять крізь корпус. Частина 2. Неметалеві.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9093-2:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

962.2.1.2-2015

13.220.20;
47.080

Судна малі. Протипожежний захист. Частина 1. Судна довжиною корпуса до 15 м включно.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9094-1:2003

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

963.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Протипожежний захист. Частина 2. Судна довжиною корпуса більше ніж 15 м.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9094-2:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

964.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Електричні вентилятори.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9097:1994

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

965.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Електричні вентилятори.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 9097

EN ISO 9097:1994/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

966.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Ідентифікування корпуса. Система кодування.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10087:2006

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

967.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Стаціонарні паливні системи.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10088:2013

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

968.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Електричні системи. Установки постійного струму наднизької напруги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10133:2012

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

969.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Системи скрапленого газу.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10239:2014

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

970.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Настанови для користувача.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10240:2004

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

971.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Настанови для користувача.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 10240

EN ISO 10240:2004/A1:2015

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

972.2.1.2-2015

47.020.70;
47.080

Малі судна. Гідравлічні системи кермового керування.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10592:1995

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

973.2.1.2-2015

47.020.70;
47.080

Малі судна. Гідравлічні системи кермового керування.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 10592

EN ISO 10592:1995/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

974.2.1.2-2015

47.020.20;
47.080

Малі судна. Вентиляція машинного відділення та/або бензобакового відсіку.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11105:1997

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

975.2.1.2-2015

01.080.20;
47.080

Малі судна. Графічні умовні познаки.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11192:2005

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

976.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Захист пускового механізму.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11547:1995

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

977.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Захист пускового механізму.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 11547

EN ISO 11547:1995/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

978.2.1.2-2015

47.080

Судна малі з двигуном. Поле огляду з місця рульового.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11591:2011

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

979.2.1.2-2015

47.080

Судна малі довжиною корпуса менше ніж 8 м. Визначення максимальної потужності двигуна.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11592:2001

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

980.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Водонепроникні та швидко-обезвожувані кубрики.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11812:2001

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

981.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 1. Матеріали: термореактивні смоли, скловолокниста арматура, еталонний шаруватий матеріал.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-1:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

982.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 2. Матеріали: матеріали заповнювача тришарової конструкції типу "сандвіч", вставні матеріали.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-2:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

983.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 3. Матеріали: сталь, алюмінієві сплави, деревина, інші матеріали.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-3:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

984.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 4. Виробнича ділянка та виготовлення.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-4:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

985.2.1.2-2015

47.020.10;
47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 5. Проектний тиск для однокорпусних суден, проектні напруги та визначення наборів корпусів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-5:2008

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

986.2.1.2-2015

47.020.10;
47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 5. Проектний тиск для однокорпусних суден, проектні напруги та визначення наборів корпусів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 12215-5

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

9872.1.2-2015

47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 6. Системи та детальні схеми набору корпуса судна.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-6:2008

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

988.2.1.2-2015

47.020.10;
47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 8. Стерно.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-8:2009

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

989.2.1.2-2015

47.020.10;
47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 8. Стерно.
Розроблення поправки до ДСТУ EN ISO 12215-8

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

990.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Будівництво та набори корпуса судна. Частина 9. Виступні частини парусних суден.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12215-9:2012

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

991.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Вікна, бортові ілюмінатори, трюмні люки, глухі ілюмінатори та двері. Вимоги щодо міцності та водонепроникності.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12216:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

992.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Оцінювання та категоризація стійкості та плавучості. Частина 1. Непарусні судна довжиною корпуса, що більше або дорівнює 6 м.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12217-1:2015

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

993.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Оцінювання та категоризація стійкості та плавучості. Частина 2. Парусні судна довжиною корпуса, що більше або дорівнює 6 м.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12217-2:2015

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

994.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Оцінювання та категоризація стійкості та плавучості. Частина 3. Судна довжиною корпуса менше ніж 6 м.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12217-3:2015

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

995.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Електричні системи. Установки змінного струму.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 13297:2014

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

996.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Водні скутери. Конструкція та вимоги до встановлення систем.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 13590:2003

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

997.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Водні скутери. Конструкція та вимоги до встановлення систем.
Розроблення поправки до ДСТУ EN ISO 13590

EN ISO 13590:2003/AC:2004

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

998.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Кермовий механізм. Системи приводних механізмів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 13929:2001

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

999.2.1.2-2015

17.140.30;
47.080

Малі судна. Поширюваний у повітрі шум від прогулянкових суден. Частина 1. Процедури вимірювання під час проходження мимо.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14509-1:2008

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1000.2.1.2-2015

17.140.30;
47.080

Малі судна. Поширюваний у повітрі шум від прогулянкових суден. Частина 2. Оцінювання шуму з використанням еталонного судна.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14509-2:2006

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1001.2.1.2-2015

17.140.30;
47.080

Малі судна. Поширюваний у повітрі шум від прогулянкових суден. Частина 2. Оцінювання шуму з використанням методик обчислювання та вимірювання.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14509-3:2009

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1002.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Камбузні печі, що працюють на рідкому паливі.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14895:2003

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1003.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Таблички виробника.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14945:2004

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1004.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Таблички виробника.
Розроблення поправки до ДСТУ EN ISO 14945

EN ISO 14945:2004 /AC:2005

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1005.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Максимальна навантажувальна місткість.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14946:2001

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1006.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Максимальна навантажувальна місткість.
Розроблення поправки до ДСТУ EN ISO 14946

EN ISO 14946:2001/AC:2005

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1007.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Трюмо-осушувальні системи.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15083:2003

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1008.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Постановка на якір, швартування та буксирування. Опорні точки.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15084:2003

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1009.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Запобігання падінню за борт і підіймання на борт людини.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15085:2003

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1010.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Запобігання падінню за борт і підіймання на борт людини.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 15085

EN ISO 15085:2003/A1:2009

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1011.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Стаціонарні двигуни внутрішнього згоряння. Складники паливної та електричної систем, встановлені на двигуні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15584:2001

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1012.2.1.2-2015

47.020.20;
47.080

Устатковання та пристрої для скрапленого газу. Установки гребні на скрапленому газі для човнів, яхт та інших суден.
Розроблення ДСТУ

EN 15609:2012

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1013.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Системи дистанційного кермового керування бортовими малогабаритними реактивними човнами.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15652:2005

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1014.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Бортові дизельні двигуни. Складники паливної та електричної систем, встановлені на двигуні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 16147:2002

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1015.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Бортові дизельні двигуни. Складники паливної та електричної систем, встановлені на двигуні.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 16147

EN ISO 16147:2012/A1:2014

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1016.2.1.2-2015

47.080

Судна малі. Ходові вогні. Встановлення, розташування та видимість.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 16180:2013

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1017.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Стаціонарні бензобаки та баки для дизельного палива.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21487:2012

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1018.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Електричні/електронні системи керування кермовим пристроєм, перемиканням передач та дроселем.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 25197:2012

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1019.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Електричні/електронні системи керування кермовим пристроєм, перемиканням передач та дроселем.
Розроблення ДСТУ зміни до ДСТУ EN ISO 251971

EN ISO 25197:2012/A1:2014

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1020.2.1.2-2015

47.080

Малі судна. Електричні/електронні системи керування кермовим пристроєм, перемиканням передач та дроселем.
Розроблення ДСТУ

EN 28846:1993

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1021.2.1.2-2015

47.020.80

Малі судна. Прилади електричні. Захист від займання навколишніх горючих газів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 28846

EN 28846:1993/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1022.2.1.2-2015

47.020.70

Малі судна. Прилади дистанційного кермового керування.
Розроблення ДСТУ

EN 28848:1993

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1023.2.1.2-2015

47.020.70

Малі судна. Прилади дистанційного кермового керування.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 28848

EN 28848:1993/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1024.2.1.2-2015

47.020.10;
47.080

Малі судна. Системи дистанційного кермового керування для окремих навісних двигунів.
Розроблення ДСТУ

EN 29775:1993

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1025.2.1.2-2015

47.020.10;
47.080

Малі судна. Системи дистанційного кермового керування для окремих навісних двигунів.
Розроблення зміни до ДСТУ EN ISO 29775

EN 29775:1993/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1026.2.1.2-2015

47.080

Електричне обладнання суден. Частина 507. Малі судна.
Розроблення ДСТУ

EN 60092-507:2015

12.2015

12.2015

ТК 15

 

 

 

 

94/25/EC

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 16 Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання

240.2.3-2015

33.100.01;
53.040.10;
55.200

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 617:2010

EN 617:2001+A1:2010

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

2006/42/EC;
2004/108/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

241.2.3-2015

33.100.01;
53.040.10

Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) до устаткування для механічного переміщення вантажних одиниць.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 619:2008

EN 619:2002+A1:2010

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

2006/42/EC;
2004/108/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

243.2.3-2015

53.020.99

Підіймальне устатковання. Платформи робочі щоглові. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення Поправки до ДСТУ EN 1495:2010

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

244.2.3-2015

53.020.99

Вимоги щодо безпеки для підйомних платформ. Частина 1. Платформи, що обслуговують до двох стаціонарних майданчиків.
Розроблення ДСТУ

EN 1570-1:2011

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

261.2.3-2015

53.020.20

Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень.
Розроблення ДСТУ

EN 13001-2:2011

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

363.2.3-2015

53.020.20

Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 13001-2

EN 13001-2:2011/AC:2012

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

2006/42/EC

Прийняття методом "Підтвердження"

7888.2.1.2-2015

53.020.20

Крани підйомні. Класифікація. Частина 2. Самохідні крани.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ГОСТ 27553-87 (ИСО 4301-2-85)

ISO 4301-2:2009

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

7957.2.1.2-2015

53.020.01

Крани підйомні. Органи управління. Розташування та характеристики. Частина 1. Загальні принципи.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ГОСТ 27913-88 (ИСО 7752-1-83)

ISO 7752-1:2010

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

07957.2.1.2-2015

53.020.01

Крани підйомні. Органи управління. Розташування та характеристики. Частина 1. Загальні принципи.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ ISO 7752-1

ISO 7752-1:2010/Amd 1:2012

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

7886.2.1.2-2015

53.020.20

Крани підйомні. Органи управління. Розташування та характеристики. Частина 2. Основне розташування і вимоги до самохідних кранів.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ГОСТ 27551-87 (ИСО 7752-2-85)

ISO 7752-2:2011

11.2015

12.2015

ТК 16

 

 

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

ТК 17 Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива

516.2.1.1-2015

27.060.01

Електрообладнання для печей і допоміжне обладнання. Частина 1. Вимоги до проектування конструкції та установок.
Розроблення ДСТУ

EN 50156-1:2004

11.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2004/108/EC;
2006/95/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1027.2.1.2-2015

91.140.65

Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені атмосферними пальниками.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 26:2006

EN 26:1997/A1:2000

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1028.2.1.2-2015

91.140.65

Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені атмосферними пальниками.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 26:2006

EN 26:1997/A2:2004

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1029.2.1.2-2015

91.140.65

Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені атмосферними пальниками.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 26:2006

EN 26:1997/A3:2006

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1254.2.1.2-2015

91.140.65

Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені атмосферними пальниками.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 26:2006

EN 26:1997/AC:1998

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1255.2.1.2-2015

97.040.20

Плити газові побутові. Частина 1-1. Вимоги щодо безпеки. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ

EN 30-1-1:2008+A3:2013

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1032.2.1.2-2015

97.040.20

Плити газові побутові. Частина 1-3. Вимоги щодо безпеки. Плити зі склокерамічною поверхнею.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 30-1-3:2004/ГОСТ ЕН 30-1-3-2009

EN 30-1-3:2003+A1:2006

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1033.2.1.2-2015

97.040.20

Плити газові побутові. Частина 1-4. Вимоги безпеки. Плити з одним чи більше пальниками з системою автоматичного управління.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 30-1-4:2004/ГОСТ ЕН 30-1-4-2009

EN 30-1-4:2012

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1034.2.1.2-2015

97.040.20

Плити газові побутові. Частина 2-1. Раціональне споживання енергії. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 30-2-1-2001

EN 30-2-1:1998/A1:2003

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1035.2.1.2-2015

97.040.20

Плити газові побутові. Частина 2-1. Раціональне споживання енергії. Загальні вимоги.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 30-2-1-2001

EN 30-2-1:1998/A2:2005

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1036.2.1.2-2015

97.040.20

Плити газові побутові. Частина 2-1. Раціональне споживання енергії. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 30-2-1-2001

EN 30-2-1:2015

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1037.2.1.2-2015

97.040.20

Плити газові побутові. Частина 2-2. Раціональне використання енергії. Плити, що мають духовки та (або) грилі з примусовою циркуляцією повітря.
Розроблення ДСТУ

EN 30-2-2:1999

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1038.2.1.2-2015

23.060.40

Регулятори тиску та пов'язані з ними запобіжні пристрої для газових пристроїв. Частина 1. Регулятори тиску з тиском на вході до 500 мбар включно.
Розроблення ДСТУ

EN 88-1:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1039.2.1.2-2015

23.060.40

Регулятори тиску та пов'язані з ними запобіжні пристрої для газових пристроїв. Частина 2. Регулятори тиску з тиском на вході від 500 мбар до 5 бар включно.
Розроблення ДСТУ

EN 88-2:2007

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1040.2.1.2-2015

91.140.65

Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої води на побутові потреби.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 89:2005

EN 89:2015

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1041.2.1.2-2015

97.100.20

Пристрої контролювання полум'я для газових приладів. Термоелектричні типи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 125:2005

EN 125:2010+А1:2015

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1042.2.1.2-2015

97.100.20

Прилади керування газопальниковими пристроями багатофункціональні.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 126:2005

EN 126:2012

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1043.2.1.2-2015

97.100.20

Клапани автоматичні відсічні для газових пальників і газових приладів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 161:2005

EN 161:2011+A3:2013

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1044.2.1.2-2015

97.040.20

Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN 203-1:2014

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1045.2.1.2-2015

97.040.20

Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 3. Матеріали та деталі, що контактують із продуктами харчування, та інші санітарні аспекти.
Розроблення ДСТУ

EN 203-3:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1046.2.1.2-2015

27.060.20;
97.100.20

Термостати механічні для газопальникових приладів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 257:2005

EN 257:2010

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1047.2.1.2-2015

91.140.10

Котли опалювальні. Частина 3. Котли газові центрального опалення, оснащені пальником із примусовою тягою.
Розроблення ДСТУ

EN 303-3:1998

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1048.2.1.2-2015

91.140.10

Котли опалювальні. Частина 3. Котли газові центрального опалення, оснащені пальником із примусовою тягою.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 303-3

EN 303-3:1998/A2:2004

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1049.2.1.2-2015

91.140.10

Котли опалювальні. Частина 3. Котли газові центрального опалення, оснащені пальником із примусовою тягою.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 303-3

EN 303-3:1998/AC:2006

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1050.2.1.2-2015

91.140.40

Нагрівачі газові трубчасті випромінювального типу стельові з одним пальником, непобутової призначеності. Частина 1. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN 416-1:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1051.2.1.2-2015

97.100.20

Нагрівачі газові світловипромінювального типу стельові непобутової призначеності. Частина 1. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN 419-1:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1052.2.1.2-2015

97.100.20

Технічні вимоги до приладів, що працюють на скрапленому нафтовому газі. Обігрівачі побутові без відведення продуктів згоряння (включаючи обігрівачі з дифузійним каталітичним горінням).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 449:2004

EN 449:2002+A1:2007

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1053.2.1.2-2015

97.100.20

Технічні вимоги до приладів, що працюють на скрапленому вуглецевому газі. Обігрівачі непобутового призначення без відведення продуктів згоряння потужністю до 10 кВт.
Розроблення ДСТУ

EN 461:1999

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1054.2.1.2-2015

97.100.20

Технічні вимоги до приладів, що працюють на скрапленому вуглецевому газі. Обігрівачі непобутового призначення без відведення продуктів згоряння потужністю до 10 кВт.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 461

EN 461:1999/A1:2004

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

10552.1.2-2015

97.200.01

Відкриті пристрої, що працюють на скрапленому газі. Пристрої для смаження поза приміщенням. Технічні умови повітрі.
Розроблення на заміну ДСТУ EN 498:2004

EN 498:2012

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1056.2.1.2-2015

97.100.20

Прилади газові з імітацією горіння твердого палива.
Розроблення ДСТУ

EN 509:1999

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1057.2.1.2-2015

97.100.20

Прилади газові з імітацією горіння твердого палива.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 509

EN 509:1999/A1:2003

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1058.2.1.2-2015

97.100.20

Прилади газові з імітацією горіння твердого палива.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 509

EN 509:1999/A2:2004

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1059.2.1.2-2015

91.140.10

Повітронагрівачі газові примусової конвекції з прямим розпалюванням номінальною тепловою потужністю не більше ніж 300 кВт для опалювання непобутових приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 525:2005

EN 525:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1060.2.1.2-2015

97.100.20

Нагрівники газові автономні конвективні.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 613:2006

EN 613:2000/A1:2003

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1061.2.1.2-2015

97.100.20

Повітронагрівачі газові примусової конвекції номінальною тепловою потужністю не більше ніж 300 кВт без вентилятора подавання повітря для горіння та (або) відведення продуктів згоряння, для опалювання непобутових приміщень.
Розроблення ДСТУ

EN 621:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1062.2.1.2-2015

43.040.60; 47.020.90; 97.100.20

Технічні вимоги до приладів, що працюють на скрапленому вуглеводньому газі. Устатковання, що працює на скрапленому вуглеводньому газі для обігріву салонів транспортних засобів та суден.
Розроблення ДСТУ

EN 624:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1063.2.1.2-2015

43.040.60; 47.020.90; 97.100.20

Технічні вимоги до приладів, що працюють на скрапленому вуглеводньому газі. Устатковання, що працює на скрапленому вуглеводньому газі для обігріву салонів транспортних засобів та суден.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 624

EN 624:2000/A2:2007

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1064.2.1.2-2015

91.140.10

Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт.
Розроблення зміни до ДСТУ EN 656:2005

EN 656:1999/A1:2006

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1065.2.1.2-2015

27.060.20

Пальники газові автоматичні з примусовою подачею повітря.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 676:2006

EN 676:2003+A2:2008

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1066.2.1.2-2015

27.060.20

Пальники газові автоматичні з примусовою подачею повітря.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 676

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1067.2.1.2-2015

97.100.20

Повітронагрівачі газові примусової конвекції номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт без вентилятора подавання повітря для горіння та (або) відведення продуктів згоряння, для опалювання побутових приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 778:2005

EN 778:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1068.2.1.2-2015

91.140.10

Повітронагрівачі газові примусової конвекції номінальною тепловою потужністю не більше ніж 300 кВт з вентилятором подавання повітря для горіння або відведення продуктів згоряння, для опалювання непобутових приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1020:2006

EN 1020:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1069.2.1.2-2015

23.060.40

Крани ручного регулювання для газових приладів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1106:2005

EN 1106:2010

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1070.2.1.2-2015

91.140.10

Повітронагрівачі газові побутові і непобутові. Додаткові вимоги до конденсаційних повітронагрівачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1196:2004

EN 1196:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1071.2.1.2-2015

97.100.20

Нагрівачі автономні газові конвективні з вбудованим вентилятором для подавання повітря для горіння і/або горючих газів. Загальні технічні умови
Розроблення ДСТУ

EN 1266:2002

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1072.2.1.2-2015

97.100.20

Нагрівачі автономні газові конвективні з вбудованим вентилятором для подавання повітря для горіння і/або горючих газів. Загальні технічні умови
Розроблення зміни до ДСТУ EN 1266

EN 1266:2002/A1:2005

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1073.2.1.2-2015

97.100.20

Повітронагрівачі газові примусової конвекції номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт з вентиляторними газовими пальниками, для опалювання побутових приміщень.
Розроблення ДСТУ

EN 1319:2009+D186:D187

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1074.2.1.2-2015

97.060

Сушарки газові барабанні з прямим розпалюванням типів B22D та B23D номінальною тепловою потужністю не більше ніж 6 кВт, для опалювання побутових приміщень. Частина 1. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN 1458-1:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1075.2.1.2-2015

97.060

Сушарки газові барабанні з прямим розпалюванням типів B22D та B23D номінальною тепловою потужністю не більше ніж 6 кВт, для опалювання побутових приміщень. Частина 2. Раціональне використання енергії.
Розроблення ДСТУ

EN 1458-2:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1076.2.1.2-2015

97.100.20

Апарати, що працюють на скрапленому газі. Повітронагрівачі пересувні та переносні непобутові з примусовою конвекцією, прямого розпалу. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на зміну ДСТУ EN 1596:2006

EN 1596:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1077.2.1.2-2015

23.060.40

Пристрої безпеки та керування газових пальників і газопальникових приладів. Система контролювання герметичності автоматичних запірних клапанів.
Розроблення ДСТУ

EN 1643:2014

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1078.2.1.2-2015

23.060.40

Давачі тиску для газових пальників і газопальникових приладів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1854:2006

EN 1854:2010

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1079.2.1.2-2015

23.060.40;
27.060.20;
97.100.20

Пристрої контролювання співвідношення газ/повітря для газових пальників і газопальникових приладів. Частина 1. Пневматичні типи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12067-1:2005

EN 12067-1:2004

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1080.2.1.2-2015

27.080; 91.140.30

Прилади газові сорбційні для обігріву та (або) охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 1. Терміни та визначення понять.
Розроблення ДСТУ

EN 12309-1:2014

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1081.2.1.2-2015

27.080; 91.140.30

Прилади газові сорбційні для обігріву та (або) охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 2. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN 12309-2:2015

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1082.2.1.2-2015

27.080; 91.140.30

Прилади газові сорбційні для обігріву та (або) охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 2. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 12309-2

EN 12309-2:2015/AC:2015

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1083.2.1.2-2015

97.100.20

Пристрої безпеки і контролювання газових пальників і газопальникових приладів. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13611:2005

EN 13611:2015

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1084.2.1.2-2015

97.100.20

Обігрівачі газові автономні без відведення продуктів згоряння номінальною потужністю не більше ніж 6 кВт.
Розроблення ДСТУ

EN 14829:2007

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

2009/142/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1085.2.1.2-2015

23.060.40

Регулятори тиску газу для вхідного тиску до 100 бар.
Розроблення ДСТУ

EN 334:2005+A1:2009

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1086.2.1.2-2015

23.020.30

Обладнання, що працює під тиском. Частина 5. Документи щодо контролювання металевих матеріалів та відповідності специфікації на матеріали.
Розроблення ДСТУ

EN 764-5:2014

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1087.2.1.2-2015

23.020.30

Обладнання, що працює під тиском. Частина 7. Системи безпеки для неопалювального обладнання, що працює під тиском.
Розроблення ДСТУ

EN 764-7:2002

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1088.2.1.2-2015

23.020.30

Обладнання, що працює під тиском. Частина 7. Системи безпеки для неопалювального обладнання, що працює під тиском.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 764-7

EN 764-7:2002/AC:2006

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1090.2.1.2-2015

23.020.40;
23.060.01

Посудини криогенні. Клапани для низькотемпературного експлуатування.
Розроблення ДСТУ

EN 1626:2008

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1091.2.1.2-2015

23.020.40

Посудини криогенні. Сумісність газу/матеріалу.
Розроблення ДСТУ

EN 1797:2001

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1092.2.1.2-2015

23.040.01

Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 6. Зварні холоднотягнуті стальні труби для гідро- та пневмоенергетичних систем.
Розроблення ДСТУ

EN 10305-6:2005

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1093.2.1.2-2015

23.020.30

Обладнання та допоміжні пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Стаціонарні зварні сталеві циліндричні резервуари серійного виготовлення для зберігання скрапленого вуглецевого газу (LPG) місткістю не більше ніж 13 м3. Проектування та виготовлення.
Розроблення ДСТУ

EN 12542:2010

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1096.2.1.2-2015

27.060.30

Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 1: Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12952-1:2006

EN 12952-1:2015

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1097.2.1.2-2015

27.060.30

Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 2: Матеріали для складників котлів, що перебувають під тиском, та суміжного обладнання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12952-2:2006

EN 12952-2:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1098.2.1.2-2015

27.060.30

Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 3: Проектування та розраховування для складників котлів, що перебувають під тиском.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12952-3:2006

EN 12952-3:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1099.2.1.2-2015

27.060.30

Котли водотрубні та допоміжне устаткування. Частина 5: Якість виготовлення та конструкція складників котлів, що перебувають під тиском.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12952-5:2006

EN 12952-5:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1100.2.1.2-2015

27.060.30

Котли водотрубні та допоміжне устаткування. Частина 6: Огляд під час виготовлення документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12952-6:2006

EN 12952-6:2011

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1102.2.1.2-2015

27.060.30

Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 7: Вимоги до оснастки котлів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12952-7:2006

EN 12952-7:2012

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1103.2.1.2-2015

27.060.30

Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 11. Вимоги до обмежувальних пристроїв котлів та допоміжних пристроїв.
Розроблення ДСТУ

EN 12952-11:2007

12.2015

12.2015

ТК 17

 

 

 

 

97/23/EC

Прийняття методом "підтвердження"

1104.2.1.2-2015

27.060.30

Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 14. Вимоги до DENOX-систем пальних газів, що використовують скраплений аміак і водний розчин аміаку під тиском.
Розроблення ДСТУ

EN 12952-14:2004

12.2015

12.2015

ТК 17