Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 21 грудня 2015 року N 203

Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік наказую:

1. Прийняти пробні національні стандарти на період з 01 липня 2016 року по 15 вересня 2018 року:

1.

ДСТУ-П IWA 12:2015

Настанови щодо застосування ISO 9001:2008 у правоохоронних органах (IWA 12:2015, IDT)
- Вперше

2.

ДСТУ-П ISO/TS 17582:2015

Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 у виборчих організаціях на всіх рівнях державного управління (ISO 17582:2014, IDT)
- Вперше

2. Прийняти національний стандарт України, гармонізований з міжнародним нормативним документом, з наданням чинності з 01 липня 2016 року:

1.

ДСТУ ISO 14001:2015

Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 14001:2006

3. Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, з наданням чинності з 01 січня 2017 року:

1.

ДСТУ EN 54-23:2015

Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові (EN 54-23:2010, IDT)
- Вперше

2.

ДСТУ EN 957-2:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 2. Тренажери силові. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-2:2003, IDT)
- Вперше

3.

ДСТУ EN 957-4:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 4. Лави силові тренувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-4:2006+A1:2010, IDT)
- Вперше

4.

ДСТУ EN 957-5:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-5:2009, IDT)
- Вперше

5.

ДСТУ EN 957-6:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-6:2010+A1:2014, IDT)
- Вперше

6.

ДСТУ EN 957-7:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-7:1998, IDT)
- Вперше

7.

ДСТУ EN 957-8:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-8:1998, IDT)
- Вперше

8.

ДСТУ EN 957-9:2015(97.220.30)

Тренажери стаціонарні. Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-9:2003, IDT)
- Вперше

9.

ДСТУ EN 957-10:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань (EN 957-10:2005, IDT)
- Вперше

10.

ДСТУ EN 1034-8:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 8. Рафінери (EN 1034-8:2012, IDT)
- На заміну ДСТУ EN 1034-8:2014
(прийнятого методом підтвердження)

11.

ДСТУ EN 1034-21:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 21. Оброблювальні верстати (EN 1034-21:2012, IDT)
- На заміну ДСТУ EN 1034-21:2014
(прийнятого методом підтвердження)

12.

ДСТУ EN 1034-26:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 26. Рулонні пакувальні машини (EN 1034-26:2012, IDT)
- На заміну ДСТУ EN 1034-26:2014
(прийнятого методом підтвердження)

13.

ДСТУ ISO 9000:2015

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 9001:2015
(прийнятого методом підтвердження)

14.

ДСТУ ISO 9001:2015

Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 9000:2015
(прийнятого методом підтвердження)

15.

ДСТУ EN 12094-9:2015

Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування (EN 12094-9:2003, IDT)
- Вперше

16.

ДСТУ ISO 14005:2015

Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик (ISO 14005:2010, IDT)
- Вперше

17.

ДСТУ ISO 14051:2015

Екологічне управління. Обліковування витрат, пов'язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура (ISO 14051:2011, IDT)
- Вперше

18.

ДСТУ EN 16247-1:2015

Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги (EN 16247-1:2012, IDT)
- Вперше

19.

ДСТУ EN 16247-2:2015

Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі
(EN 16247-2:2014, IDT)
- Вперше

20.

ДСТУ EN 16247-3:2015

Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси
(EN 16247-3:2014, IDT)
- Вперше

21.

ДСТУ EN 16247-4:2015

Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт
(EN 16247-4:2014, IDT)
- Вперше

22.

ДСТУ EN 60204-1:2015

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006, А1:2006; АС:2010, IDT)
- На заміну ДСТУ EN 60204-1:2014
(прийнятого методом підтвердження)

23.

ДСТУ EN 60754-1:2015

Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення виходу галогеноводнів (EN 60754-1:2014, IDT)
- На заміну ДСТУ EN 60754-1:2002

24.

ДСТУ EN 60754-2:2015

Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневого показника pH та питомої електропровідності (EN 60754-2:2014, IDT)
- На заміну ДСТУ EN 60754-2:2006

25.

ДСТУ EN 61034-1:2015

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устатковання
(EN 61034-1:2005, EN 61034-1:2005/A1:2014, IDT);
- На заміну ДСТУ EN 61034-1:2014
(прийнятого методом підтвердження)

26.

ДСТУ EN 61034-2:2015

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги
(EN 61034-2:2005, EN 61034-2:2005/A1:2013, IDT)
- На заміну ДСТУ EN 4367-2:2014, IDT

4. Скасувати нормативний документ України з 01 липня 2016 року:

1

ДСТУ ISO 14001:2006

Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT).

5. Скасувати нормативні документи України з 01 січня 2017 року:

1.

ДСТУ EN 1034-8:2014

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 8. Рафінери (EN 1034-8:2012, IDT)

2.

ДСТУ EN 1034-21:2014

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 21. Оброблювальні верстати (EN 1034-21:2012, IDT)

3.

ДСТУ EN 1034-26:2014

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 26. Рулонні пакувальні машини (EN 1034-26:2012, IDT)

4.

ДСТУ ISO 9000:2015

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

5.

ДСТУ ISO 9001:2015

Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

6.

ДСТУ EN 60204-1:2014

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; EN 60204-1:2006/A1:2009; EN 60204-1:2006/AC:2010, IDT)

7.

ДСТУ EN 60754-1:2002

Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення кількості галогеноводнів (EN 60754-1:1994, IDT)

8.

ДСТУ EN 60754-2:2006

Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності газів вимірюванням водневого показника pH та питомої електропровідності (IEC 60754-2:1991, IDT)

9.

ДСТУ EN 61034-1:2014

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устатковання (EN 61034-1:2005, IDT)

10.

ДСТУ EN 4367-2:2014

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги (IEC 61034-2:2005, MOD).

6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

8. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Т. в. о. генерального директора

С. О. Шевцов


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.