Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 28 травня 2015 року N 45

Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
 від 30 листопада 2015 року N 165

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію", з урахуванням висновків за результатами експертизи та виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Визначити таким, що втратив чинність, наказ N 43 "Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні" від 25 травня 2015 року.

2. Прийняти такі, що додаються, національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, з набранням чинності з 01 січня 2016 року:

1

ДСТУ EN ISO 14155:2015

Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Належна клінічна практика
(EN ISO 14155:2011 + EN ISO 14155:2011/Cor.1:2011, IDT)
- Вперше

3. Прийняти такі, що додаються, національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, з набранням чинності з 01 серпня 2016 року:

1

ДСТУ EN 50438:2015

Вимоги для паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності
(EN 50438:2007, IDT)
- Вперше

2

ДСТУ EN 62220-1:2015

Вироби медичні електричні. Характеристики цифрових рентгенівських електронно-оптичних перетворювачів. Частина 1. Метод визначання квантової ефективності реєстрації
(EN 62220-1:2004, IDT)
- Вперше

3

ДСТУ OIML R 107-1:2015

Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(OIML R 107-1:2007, IDT)
- Вперше

4

ДСТУ OIML R 107-2:2015

Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 2. Форма звіту про випробовування
(OIML R 107-2:2007, IDT)
- Вперше

4. Прийняти такі, що додаються, національні стандарти України з набранням чинності з 01 листопада 2015 року:

1

ДСТУ 3139:2015

Пивоваріння. Терміни та визначення понять
- На заміну ДСТУ 3139-95

2

ДСТУ 3888:2015

Пиво. Загальні технічні умови
- На заміну ДСТУ 3888-99

5. Прийняти такі, що додаються, національні стандарти України з набранням чинності з 01 січня 2016 року:

1

ДСТУ 3193:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випроміненням
- На заміну ДСТУ 3193-95

2

ДСТУ 3214:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах
- На заміну ДСТУ 3214-2003

3

ДСТУ 3383:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу
- На заміну ДСТУ 3383:2007

4

ДСТУ 3388:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 1 · 10-8 Па до 1 · 103 Па
- На заміну ДСТУ 3388-96

5

ДСТУ 3472:2015

Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація
- На заміну ДСТУ 3472-96

6

ДСТУ 3496:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 2,7 · 102 Па до 4 · 105 Па
- На заміну ДСТУ 3496-97

7

ДСТУ 3497:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини
- На заміну ДСТУ 3497-97

8

ДСТУ 3741:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини
- На заміну ДСТУ 3741-98

9

ДСТУ 3871:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення
- На заміну ДСТУ 3871-99

10

ДСТУ 3990:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі
- На заміну ДСТУ 3990-2000

11

ДСТУ 4487:2015

Майонези та майонезні соуси. Загальні технічні умови
- На заміну ДСТУ 4487:2005

12

ДСТУ 7676:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання координат кольору та координат колірності
- Вперше

13

ДСТУ 7677:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'ємної активності гамма-випромінювальних аерозолів
- На заміну ДСТУ ГОСТ 8.090:2009 у частині штучних (техногенних) гамма-випромінювальних аерозолів)

14

ДСТУ 7678:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральної густини енергетичної яскравості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25 мкм, спектральної густини сили випромінення та спектральної густини енергетичної освітленості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм, потужності випромінення, сили випромінення та енергетичної освітленості в спектральних інтервалах шириною від 1 · 10-4 мкм до 2 · 10-2 мкм у діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм
- На заміну ДСТУ ГОСТ 8.197:2009 у частині діапазону довжин хвиль від 0,2 мкм до 0,25 мкм для спектральної густини енергетичної яскравості)

15

ДСТУ 7679:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості газів
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.547-86)

16

ДСТУ 7680:2015

Продукти м'ясні та вироби м'ясомісткі. Номенклатура та вимоги до назв
- Вперше

17

ДСТУ 7681:2015

Консерви м'ясні "М'ясо птиці у власному соку". Загальні технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 28589-90)

18

ДСТУ 7682:2015

Консерви м'ясні. Гуляші. Загальні технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 7987-79)

19

ДСТУ 7683:2015

Нафтопродукти. Бензин. Визначення етерів та спиртів методом газової хроматографії
- Вперше

20

ДСТУ 7684:2015

Нафтопродукти. Метод визначення стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива (прискорений метод)
- Вперше

21

ДСТУ 7685:2015

Бензини. Метод визначення стабільності щодо окиснення (метод індукційного періоду)
- Вперше

22

ДСТУ 7686:2015

Бензин. Визначення індивідуальних складників методом газової хроматографії високого ступеня розділеності на 100-метровій капілярній колонці
- Вперше

23

ДСТУ 7687:2015

Бензини автомобільні Євро. Технічні умови
- На заміну ДСТУ 4839:2007

24

ДСТУ 7688:2015

Паливо дизельне Євро. Технічні умови
- На заміну ДСТУ 4840:2007

6. Прийняти такі, що додаються, національні стандарти України з набранням чинності з 01 серпня 2016 року:

1

ДСТУ 2219:2015

Шини пневматичні. Конструкція. Терміни та визначення понять
- На заміну ДСТУ 2219-93
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 22374-77)

2

ДСТУ 4010:2015

Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги
- На заміну ДСТУ 4010-2001

3

ДСТУ 7689:2015

Вугілля кам'яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 18635-73)

4

ДСТУ 7690:2015

Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.453-82)

5

ДСТУ 7691:2015

Метрологія. Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Методика повірки
- Вперше

6

ДСТУ 7692:2015

Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Основні положення
- Вперше

7

ДСТУ 7693:2015

Комбікормова сировина. Загальні технічні умови
- Вперше

8

ДСТУ 7694:2015

Насіння гірчиці. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 9159-71)

9

ДСТУ 7695:2015

Насіння конопель. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 9158-76)

10

ДСТУ 7696:2015

Мак олійний. Загальні технічні вимоги
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 12094-76)

11

ДСТУ 7697:2015

Крупи гречані. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 5550-74)

12

ДСТУ 7698:2015

Крупи вівсяні. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 3034-75)

13

ДСТУ 7699:2015

Крупи пшеничні. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 276-60)

14

ДСТУ 7700:2015

Крупи ячмінні. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 5784-60)

15

ДСТУ 7701:2015

Крупи горохові. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 6201-68)

16

ДСТУ 7702:2015

Борошно гречане. Технічні умови
- Вперше

17

ДСТУ 7703:2015

Магістральні нафтопроводи. Захист резервуарів протикорозійний. Загальні технічні вимоги
- Вперше

18

ДСТУ 7704:2015

Зрошення. Мікрозрошення. Терміни та визначення основних понять
- Вперше

19

ДСТУ 7705:2015

Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять
- Вперше

20

ДСТУ 7706:2015

М'ясо фасоване. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 3739-89)

21

ДСТУ 7707:2015

Вироби булочні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги
- На заміну РСТ УССР 1349-90
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 27844-88)

22

ДСТУ 7708:2015

Здоба українська. Традиційний асортимент. Загальні вимоги
- На заміну РСТ УССР 1351-81

23

ДСТУ 7709:2015

Сухарі здобні пшеничні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 8494-96)

24

ДСТУ 7710:2015

Продукти кисломолочні для дитячого харчування. Загальні технічні умови
- Вперше

25

ДСТУ 7711:2015

Суміші молочні рідкі для дитячого харчування. Загальні технічні умови
- Вперше

26

ДСТУ 7712:2015

Зброя спортивна та мисливська. Параметричні ряди калібрів зброї і патронів до неї. Тиск порохових газів
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 23746-79)

27

ДСТУ 7713:2015

Зброя спортивна та мисливська. Патрони для нарізної зброї. Типи та основні розміри. Загальні технічні вимоги
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 23128-78, ГОСТ 20808-75, ГОСТ 20809-75, ГОСТ 21169-75)

28

ДСТУ 7714:2015

Зброя спортивна та мисливська. Дріб мисливський, спортивний і картеч. Номенклатура показників
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.418-86)

29

ДСТУ 7715:2015

Зброя спортивна та мисливська. Гільзи металеві, паперові та пластикові. Загальні технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 7921-86)

30

ДСТУ 7716:2015

Зброя спортивна та мисливська. Гвинтівки спортивні дрібнокаліберні. Основні параметри та загальні технічні вимоги
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 26420-85 та ГОСТ 25291-82)

31

ДСТУ 7717:2015

Зброя спортивна та мисливська. Зброя нарізна. Загальні технічні вимоги
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 27405-87)

32

ДСТУ 7718:2015

Зброя спортивна та мисливська. Рушниці спортивні та мисливські гладкоствольні. Загальні технічні вимоги
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 18406-79 та ГОСТ 24175-80)

33

ДСТУ 7719:2015

Зброя спортивна та мисливська. Пістолети спортивні довільні однозарядні під патрон кільцевого запалення калібру 5,6 мм (.22 LR). Загальні технічні вимоги
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 24761-81)

34

ДСТУ 7720:2015

Зброя спортивна та мисливська. Патрони спортивні, мисливські та спортивно-мисливські до нарізної зброї. Номенклатура показників
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.407-85)

35

ДСТУ 7721:2015

Газоподібне паливо. Біогаз. Технічні вимоги та методи контролювання
- Вперше

36

ДСТУ 7722:2015

Вугілля кам'яне. Метод визначення пластометричних показників
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 1186-87)

37

ДСТУ 7723:2015

Вугілля кам'яне. Визначення індексу спікання методом Рога
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 9318-91 (ИСО 335-74))

38

ДСТУ 7724:2015

Вугілля кам'яне для коксування. Технічні умови
- Вперше

39

ДСТУ 7725:2015

Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз
(ISO 2325:1986, MOD)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 5954.2-91 (ИСО 2325-86))

40

ДСТУ 7726:2015

Кокс. Методи визначення дійсної відносної щільності, уявної відносної щільності та пористості
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 10220-82 (ИСО 1014-85))

41

ДСТУ 7727:2015

Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання проб
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 5445-79)

42

ДСТУ 7728:2015

Гума. Метод визначання міцності зв'язку в елементах камери пневматичних шин
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 29007-91)

43

ДСТУ 7729:2015

Сировина вторинна гумова. Покришки та камери шин. Технічні умови
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 8407-89)

44

ДСТУ ГОСТ 4.416:2015

Зброя спортивна та мисливська. Патрони спортивні та мисливські, гільзи паперові та пластикові. Номенклатура показників
(ГОСТ 4.416-86, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.416-86)

45

ДСТУ ГОСТ 7837:2015

Зброя спортивна та мисливська. Дріб мисливський, спортивний та картеч. Технічні умови
(ГОСТ 7837-76, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 7837-76)

46

ДСТУ ГОСТ 28072:2015

Зброя спортивна та мисливська. Класифікація. Оцінювання рівня якості спортивної та мисливської вогнепальної зброї під час розроблення та поставлення на виробництво
(ГОСТ 28072-89, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 28072-89)

7. Прийняти такі, що додаються, зміни до національних стандартів України з набранням чинності з 01 листопада 2015 року:

1

Зміна N 1
до ДСТУ 3143:2013

М'ясо птиці. Загальні технічні умови

2

Зміна N 6
до ДСТУ 3849-99

Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги

3

Зміна N 3
до ДСТУ 4399:2005

Масло вершкове. Технічні умови

4

Зміна N 2
до ДСТУ 4445:2005

Спреди та суміші жирові. Загальні технічні умови

5

Зміна N 1
до ДСТУ 7217:2011

Дріт порошковий для позапічного оброблення металургійних розплавів. Загальні технічні умови

8. Скасувати такі нормативні документи України з 01 листопада 2015 року:

1

ДСТУ 3139-95

Пивоварство. Терміни та визначення

2

ДСТУ 3888-99

Пиво. Загальні технічні умови

(чинність стандарту подовжено до 01.01.2017)

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр
 проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 30.11.2015 р. N 165)

9. Скасувати такі нормативні документи України з 01 січня 2016 року:

1

ДСТУ 3193-95

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випроміненням

2

ДСТУ 3214-2003

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

3

ДСТУ 3383:2007

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу

4

ДСТУ 3388-96

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 10-8 до 103 Па

5

ДСТУ 3472-96

Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація

6

ДСТУ 3496-97

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску у діапазоні від 2,7 · 102 до 4 · 105 Па

7

ДСТУ 3497-97

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини

8

ДСТУ 3741-98

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини

9

ДСТУ 3871-99

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань вологості зерна та продуктів його переробки

10

ДСТУ 3990-2000

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі

11

ДСТУ 4487:2005

Майонези. Загальні технічні умови

12

ДСТУ ГОСТ 8.090:2009
у частині штучних (техногенних) гамма-випромінювальних аерозолів

ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей

13

ДСТУ ГОСТ 8.197-2009
у частині діапазону довжин хвиль від 0,2 мкм до 0,25 мкм для спектральної густини енергетичної яскравості

ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,04 до 0,25 мкм

10. Скасувати такі нормативні документи України з 01 липня 2016 року:

1

ДСТУ 4839:2007

Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови

2

ДСТУ 4840:2007

Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови

11. Скасувати такі нормативні документи України з 01 серпня 2016 року:

1

ДСТУ 2219-93

Шини пневматичні. Конструкція. Терміни та визначення

2

ДСТУ 4010-2001

Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги

3

РСТ УССР 1349-90

Рогалики. Технічні умови

4

РСТ УССР 1351-81

Здоба українська. Технічні умови

12. Скасувати такі міждержавні стандарти в Україні з 01 січня 2016 року:

1

ГОСТ 8.547-86

ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной влажности газов

2

ГОСТ 7987-79

Консервы мясные "Гуляш". Технические условия

3

ГОСТ 28589-90

Консервы мясные "Мясо птицы в собственном соку". Технические условия

13. Скасувати такі міждержавні стандарти в Україні з 01 серпня 2016 року:

1

ГОСТ 4.407-85

СПКП. Патроны спортивные, охотничьи и спортивно-охотничьи к нарезному оружию. Номенклатура показателей

2

ГОСТ 4.416-86

СПКП. Патроны охотничьи и спортивные, гильзы бумажные и пластмассовые. Номенклатура показателей

3

ГОСТ 4.418-86

СПКП. Дробь охотничья, спортивная и картечь. Номенклатура показателей

4

ГОСТ 8.453-82

ГСИ. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки

5

ГОСТ 276-60

Крупа пшеничная (Полтавская, "Артек"). Технические условия

6

ГОСТ 1186-87

Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей

7

ГОСТ 3034-75

Крупа овсяная. Технические условия

8

ГОСТ 3739-89

Мясо фасованное. Технические условия

9

ГОСТ 5445-79

Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб

10

ГОСТ 5550-74

Крупа гречневая. Технические условия

11

ГОСТ 5784-60

Крупа ячменная. Технические условия

12

ГОСТ 5954.2-91
(ИСО 2325-86)

Кокс. Ситовый анализ класса крупности менее 20 мм

13

ГОСТ 6201-68

Горох шлифованный. Технические условия

14

ГОСТ 7837-76

Дробь охотничья, спортивная и картечь. Технические условия

15

ГОСТ 7921-86

Гильзы охотничьи металлические. Технические условия

16

ГОСТ 8407-89

Сырье вторичное резиновое. Покрышки и камеры шин. Технические условия

17

ГОСТ 8494-96

Сухари сдобные пшеничные. Технические условия

18

ГОСТ 9158-76

Семена конопли. Промышленное сырье. Технические условия

19

ГОСТ 9159-71

Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические условия

20

ГОСТ 9318-91
(ИСО 335-74)

Уголь каменный. Метод определения спекающей способности по Рога

21

ГОСТ 10220-82
(ИСО 1014-85)

Кокс. Методы определения действительной относительной и кажущейся относительной плотности и пористости

22

ГОСТ 12094-76

Мак масличный для переработки. Технические условия

23

ГОСТ 18406-79

Ружья охотничьи гладкоствольные двуствольные. Общие технические требования

24

ГОСТ 18635-73

Угли каменные. Метод определения выхода химических продуктов коксования

25

ГОСТ 20808-75

Патроны охотничьи 5,6 х 39. Типы и основные размеры

26

ГОСТ 20809-75

Патроны охотничьи 9 х 53. Типы и основные размеры

27

ГОСТ 21169-75

Патроны охотничьи 7,62 х 51. Типы и основные размеры

28

ГОСТ 22374-77
(ИСО 3877-1-78,
ИСО 3877-3-78,
ИСО 4223-1-78)

Шины пневматические. Конструкция. Термины и определения

29

ГОСТ 23128-78

Патроны охотничьи для нарезного оружия. Основные параметры и общие технические требования

30

ГОСТ 23746-79

Оружие и патроны спортивные и охотничьи. Параметрические ряды калибров и давление пороховых газов

31

ГОСТ 24175-80

Ружья спортивные гладкоствольные двуствольные. Общие технические требования

32

ГОСТ 24761-81

Пистолеты спортивные однозарядные под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Общие технические требования

33

ГОСТ 25291-82

Винтовки малокалиберные произвольные. Основные параметры и общие технические требования

34

ГОСТ 26420-85

Винтовки малокалиберные стандартные. Основные параметры и общие технические требования

35

ГОСТ 27405-87

Винтовки "Бегущий кабан". Общие технические требования

36

ГОСТ 27844-88

Изделия булочные. Технические условия

37

ГОСТ 28072-89

Оружие спортивное и охотничье. Методы оценки уровня качества

38

ГОСТ 29007-91

Резина. Метод определения прочности связи в элементах камеры пневматических шин

14. Відділу інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

15. Головному фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

16. Відділу наукового редагування нормативних документів видати прийняті цим наказом національні нормативні документи не пізніше ніж за 90 днів до дня набрання ними чинності.

17. Начальнику загального відділу Мироновій О. С. довести цей наказ до відома виконавців.

18. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

В. О. Жовтуха


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.