Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 29 травня 2015 року N 47

Про затвердження Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік

З метою координації розроблення національних стандартів для різних видів діяльності та гармонізації національних стандартів з відповідними міжнародними і регіональними стандартами наказую:

1. Затвердити Програму робіт з національної стандартизації на 2015 рік, що додається.

2. Відділу інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Головному фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику загального відділу Мироновій О. С. довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

В. О. Жовтуха

 

Програма робіт з національної стандартизації на 2015 рік

Частина 1 "Нові теми"

Код завдання

Код проекту норма-
тив-
ного доку-
мента згідно з
Українсь-
ким класи-
фіка-
тором норма-
тив-
них доку-
мен-
тів
ДК 004

Назва проекту нормативного документа та вид роботи

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

Строк виконання (місяць, рік)

Техніч-
ний комітет стандар-
тизації, відпові-
дальний за розроб-
лення

Організація-розробник та співвиконавці

Джерело фінансування

Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансуються роботи

Директивні та програмні документи

Позначення директиви ЄС

Примітка

початок

подано для затвер-
дження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ТК 1 Побутова радіоелектронна апаратура

055.2.1-2015

31.160;
33.040.30

Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц та від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 4-2. Низьковольтні розв'язувальні фільтри. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50065-4-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50065-4-2:2001;
A1:2003;
A2:2005

01.2015

12.2015

ТК 1

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

056.2.1-2015

29.020;
35.020

Обладнання інформаційних технологій. Безпека.
Частина 22. Апаратура, встановлювана зовні приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60950-22:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60950-22:2006;
A11:2008;
Cor.:2008;
Cor.:2009

01.2015

12.2015

ТК 1

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
1999/5/EC

 

059.2.1-2015

13.120;
65.060.70

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-77. Додаткові вимоги до пішохідних газонокосарок, керованих вручну.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60335-2-77:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60335-2-77:2010

01.2015

12.2015

ТК 1

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

074.2.1-2015

35.020;
35.260

Апаратура обробляння інформації. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60950-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60950-1:2006;
A11:2009;
A1:2010;
A12:2011;
AC:2011;
A2:2013

01.2015

12.2015

ТК 1

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC;
1999/5/EC;
2001/95/EC

 

ТК 4 Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі

107.2.2-2015

77.120.40;
77.140.20

Сталі та нікелеві сплави для кріпильних виробів із заданими властивостями за високих та (або) низьких температур. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10269:2005

EN 10269:2013

01.2015

12.2015

ТК 4

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

108.2.2-2015

77.140.80

Литво. Ковкий чавун.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1562:2010

EN 1562:2012

01.2015

12.2015

ТК 4

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

109.2.2-2015

77.140.80

Литво. Чавун з кулястим графітом.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1563:2010

EN 1563:2011

01.2015

12.2015

ТК 4

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

110.2.2-2015

77.140.80

Литво. Чавун аустенітно-феритний з кулястим графітом.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1564:2009

EN 1564:2011

01.2015

12.2015

ТК 4

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

111.2.2-2015

77.140.80

Литво. Чавуни аустенітні.
Розроблення ДСТУ

EN 13835:2012

01.2015

12.2015

ТК 4

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

112.2.2-2015

77.140.60

Прокат калібрований шестигранний. Сортамент.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 8560-78

 

01.2015

09.2015

ТК 4

ТОВ "НТК по стандартизації в металургії 4", м. Дніпропетровськ

ТОВ "НТК по стандартизації в металургії 4

 

 

 

 

113.2.2-2015

77.140.60

Прокат калібрований круглий. Сортамент.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням в Україні ГОСТ 7417-75

 

01.2015

09.2015

ТК 4

ТОВ "НТК по стандартизації в металургії 4", м. Дніпропетровськ

ТОВ "НТК по стандартизації в металургії 4

 

 

 

 

ТК 8 Труби сталеві та балони

114.2.2-2015

23.040.10

Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізі різі. Технічні умови постачання.
Розроблення ДСТУ

EN 10255:2004+A1:2007

03.2015

12.2015

ТК 8

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/106/EEC

 

115.2.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованої сталі з властивостями встановленими за кімнатної температури.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10216-1:2006

EN 10216-1:2013

03.2015

12.2015

ТК 8

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

116.2.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з неіржавкої сталі.
Розроблення ДСТУ

EN 10216-5:2013

03.2015

12.2015

ТК 8

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

117.2.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби електрозварні з нелегованої і легованої сталі з властивостями за підвищеної температури.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-2:2002;
A1:2005

03.2015

12.2015

ТК 8

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

118.2.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібно зернистої сталі.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-3:2002;
A1:2005

03.2015

12.2015

ТК 8

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

119.2.2-2015

23.040.10;
77.140.75

Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 7. Труби з неіржавкої сталі.
Розроблення ДСТУ

EN 10217-7:2014

03.2015

12.2015

ТК 8

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

ТК 9 Руди залізні та марганцеві

191.2.2-2015

01.040.73

Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 11323:2007

ISO 11323:2010

01.2015

12.2015

ТК 9

Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизаії, метрології та сертифікації" (ДП "Кривбасстандартметрологія"), м. Кривий Ріг, Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда", ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут механічного обробляння чорних металів", м. Кривий Ріг

ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", ВАТ "Південний ГЗК", ПАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

192.2.2-2015

73.060.10

Руди залізні. Визначення втрати маси під час прожарювання. Гравіметричний метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 11536:2015

01.2015

12.2015

ТК 9

Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизаії, метрології та сертифікації" (ДП "Кривбасстандартметрологія"), м. Кривий Ріг, Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда", ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут механічного обробляння чорних металів", м. Кривий Ріг

ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", ВАТ "Південний ГЗК", ПАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

193.2.2-2015

73.060.10

Руди залізні. Визначення різних елементів за допомогою ренгенівської флуоресцентної спектрометрії. Частина 1. Комплексний метод.
Розроблення ДСТУ

ISO 9516-1:2003

01.2015

12.2015

ТК 9

Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизаії, метрології та сертифікації" (ДП "Кривбасстандартметрологія"), м. Кривий Ріг, Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда", ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут механічного обробляння чорних металів", м. Кривий Ріг

ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", ВАТ "Південний ГЗК", ПАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

194.2.2-2015

73.060.10;
73.060.20

Руди залізні та марганцеві. Експерементальні методи оцінки варіації якості.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3197-95

 

01.2015

12.2015

ТК 9

Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизаії, метрології та сертифікації" (ДП "Кривбасстандартметрологія"), м. Кривий Ріг, Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда", ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут механічного обробляння чорних металів", м. Кривий Ріг

ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", ВАТ "Південний ГЗК", ПАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

ТК 12 Кокс

120.2.2-2015

75.160.10

Кокс. Метод визначення горючості коксу.
Розроблення ДСТУ

 

01.2015

12.2015

ТК 12

ДП "УХІН", м. Харків

ПАТ "МК "Азовсталь", ПАТ "АрселорМиттал Кривий Ріг", ПАТ "Євраз Баглійкокс"

 

 

 

 

ТК 13 Стандартизація електропобутових машин та приладів

013.2.1-2015

97.080

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.
Частина 2-72. Додаткові вимоги до приладів для догляду за підлогою з фрикційною передачею чи без неї промислової призначеності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60335-2-72:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60335-2-72:2012

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

014.2.1-2015

13.120;
97.100.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.
Частина 2-106. Додаткові вимоги до килимів з підігрівом та нагрівальних модулів для обігрівання кімнат, які встановлюють під знімними покривами підлог.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60335-2-106:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60335-2-106:2007

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

015.2.1-2015

97.120

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності.
Частина 2-6. Додаткові вимоги до автоматичних електричних сенсорних регуляторів тиску, зокрема вимоги до механічних характеристик.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60730-2-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60730-2-6:2008

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

016.2.1-2015

97.120

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності.
Частина 2-12. Додаткові вимоги до електрично керованих дверних замків.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60730-2-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60730-2-12:2006;
A11:2008

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

017.2.1-2015

97.120

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності.
Частина 2-15. Додаткові вимоги до автоматичних електричних пристроїв керування, чутливих до повітряного потоку, водного потоку та рівня води.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60730-2-15:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60730-2-15:2010

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

057.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності.
Частина 2-8. Додаткові вимоги до гідравлічних електроклапанів з електроприводом, зокрема вимоги до механічних характеристик.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60730-2-8:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60730-2-8:2002;
A1:2003

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

058.2.1-2015

97.120

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності.
Частина 2-19. Додаткові вимоги до масляних електроклапанів, зокрема вимоги до механічних характеристик.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60730-2-19:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60730-2-19:2002;
A11:2005;
A2:2008

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

075.2.1-2015

25.140.20

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до електричних відбійних молотків.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-6:2010

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

076.2.1-2015

25.140.10;
25.140.20;
25.140.30

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ножиць для листового металу та вирубних ножиць.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-8:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-8:2009

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

077.2.1-2015

25.140.20

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-9. Додаткові вимоги щодо приладдя для нарізання різьби мітчиком.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-9:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-9:2009

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

078.2.1-2015

25.140.20

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до вібраторів для ущільнення бетону.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-12:2009

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

079.2.1-2015

25.140.20;
65.060.80

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до шпалерних ножиць.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-15:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-15:2009;
A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

080.2.1-2015

25.140.20

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до цвяхозабивних пістолетів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-16:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-16:2010

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

081.2.1-2015

25.140.20

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-20. Додаткові вимоги до стрічкових пил.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-20:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-20:2009

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

082.2.1-2015

25.140;
25.140.30

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-23:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 60745-2-23:2013

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

102.2.1-2015

97.040.40

Машини електричні посудомийні побутові. Методи вимірювання робочих характеристик.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ІЕС 60436:2012

EN 50242:2008;
A11:2012

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
1059/2010

 

108.2.1-2015

17.140.20;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Звід правил щодо визначення поширюваного в повітрі акустичного шуму. Частина 2-1. Додаткові вимоги до пилососів.
Розроблення ДСТУ

EN 60704-2-1:2015

02.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC;
665/2013;
666/2013

 

027.2.5-2015

97.030

Прилади побутові холодильні. Функційні характеристики та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 62552:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62552:2013

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2010/30/EU;
643/2009

 

029.2.5-2015

17.140.20;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Метод визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пральних машин і центрифуг.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60704-2-4-2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60704-2-4:2012

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2010/30/EU;
1015/2010

 

030.2.5-2015

17.220.20;
27.140;
97.030

Електричне та електронне побутове та офісне обладнання. Вимірювання низького енергоспоживання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50564:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50564:2011

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2010/30/EU;
1275/2008

 

031.2.5-2015

13.120;
97.170

Прилади побутові та аналогічні електричні. Частина 1. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60704-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60704-1:2010;
A11:2012

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

86/594/EEC

 

032.2.5-2015

17.140.20;
97.140

Прилади побутові та аналогічні електричні. Частина 3. Методи визначення і перевірки заявлених значень розповсюджування шуму.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60704-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60704-3:2006

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

86/594/EEC

 

033.2.5-2015

17.140.20;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-14. Додаткові вимоги до холодильників, шаф для зберігання заморожених продуктів та морозильників для харчових продуктів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60704-2-14:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60704-2-14:2013;
A11:2015

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

86/594/EEC

 

034.2.5-2015

13.120;
97.030

Прилади побутові та аналогічні. Безпека. Частина 2-109. Додаткові вимоги до приладів УФ випромінення для оброблення води.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60335-2-109:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60335-2-109:2010

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

035.2.5-2015

13.120;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-108. Додаткові вимоги до електролізерів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60335-2-108:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60335-2-108:2008

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

099.2.5-2015

13.120;
97.100.10

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних обігрівачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60335-2-30:2004

EN 60335-2-30:2009;
A11:2012;
AC:2010;
AC:2014

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

100.2.5-2015

17.140.20;
97.040.40

Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-3. Додаткові вимоги до посудомийних машин.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60704-2-3-1996

EN 60704-2-3:2002;
A1:2005

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

101.2.5-2015

17.140.20;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електричних кухонних плит, печей, грилів, мікрохвильових печей та їх комбінацій.
Розроблення ДСТУ

EN 60704-2-10:2011

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

102.2.5-2015

17.140.20;
97.040.20

Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-13. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит.
Розроблення ДСТУ

EN 60704-2-13:2011

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

103.2.5-2015

97.120

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-13. Додаткові вимоги до сенсорних регуляторів вологості.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60730-2-13:2005

EN 60730-2-13:2008

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

104.2.5-2015

97.060

Прилади барабанного типу сушильні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 61121:2012

EN 61121:2013

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

105.2.5-2015

13.120;
97.200.50

Іграшки електричні. Безпека.
Розроблення ДСТУ

EN 62115:2005;
A2:2011;
A11:2012;
A2:2011/AC:2011;
A11:2012/AC:2013;
A12:2015

01.2015

12.2015

ТК 13

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2009/48/EC

 

ТК 16 Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання

035.2.3-2015

53.020.20

Крани. Безпечність. Дизайн. Вимоги до устатковання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13135:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13135:2013

02.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

036.2.3-2015

53.020.20

Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13557:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13557:2003+ A2:2008

02.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

037.2.3-2015

53.020.20

Вантажопідіймальні крани. Баштові крани. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14439:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14439:2006+ A2:2009

02.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

038.2.3-2015

53.020.20

Безпечність вантажопідіймальних кранів. Устатковання для піднімання людей. Частина 2. Рухомі станції керування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14502-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14502-2:2005+ A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

039.2.3-2015

53.020.20

Безпека вантажопідіймальних кранів. Контейнерні спрейдери. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 15056:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15056:2006+ A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

063.2.3-2015

53.020.20

Стропові елементи. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Гаки сталеві ковані самозамикальні. Клас 8.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1677-3:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1677-3: 2001+A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

064.2.3-2015

53.060

Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги щодо експлуатування у вибухонебезпечній атмосфері: горючих газах, парі, тумані та пилу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1755:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1755: 2000+A2:2013

01.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

065.2.3-2015

53.020.20

Вантажопідіймальні крани. Крани самохідні. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13000:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 13000:2010 +A1:2014

01.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

066.2.3-2015

53.020.20;
21.060.70

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Коуші на кінцях сталевих стропів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13411-1:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 13411-1: 2002+A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

067.2.3-2015

53.020.20;
47.020.40

Безпечність вантажопідіймальних кранів. Крани бурових платформ. Частина 1. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13852-1:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 13852-1: 2013

01.2015

12.2015

ТК 16

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

ТК 20 Інформаційні технології

039.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Оцінювання убезпечення біометричних характеристик.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 19792:2009

01.2015

12.2015

TK 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

040.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Оцінювання безпеки операційних систем.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 19791:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

041.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Методологія оцінювання безпеки ІТ.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 18045:2008

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

042.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Захист біометричної інформації.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 24745:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

043.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги щодо перевіряння криптографічних модулів. Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 24759:2014

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

044.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Обставини засвідчення достовірності біометричних характеристик.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 24761:2009;
Cor 1:2013

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

045.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Огляд і словник термінів.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27000:2014

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

046.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 27001:2010

ISO/IEC 27001:2013;
Cor 1:2014

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

047.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Практичні правила щодо управління інформаційною безпекою.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27002:2013;
Cor 1:2014

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

048.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ризиками порушення інформаційної безпеки.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27005:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

049.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до органів, що забезпечують аудит і сертифікацію систем менеджменту інформаційної безпеки.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 27006:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

050.2.4-2015

35.040

Електронні цифрові підписи та інфраструктури. Вимоги до політики органів сертифікації, які видають кваліфіковані сертифікати.
Розроблення ДСТУ

ETSI TS 101 456:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

051.2.4-2015

35.040

Електронні цифрові підписи та інфраструктури (ESI). Настанова з TS 101 456 (Вимоги до політики органів сертифікації, які видають кваліфіковані сертифікати).
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 437:2006

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

052.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 1. Механізми, що використовують блокові шрифти.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9797-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9797-1:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

053.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 2. Механізми з використанням спеціалізованого хеш-функції.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9797-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9797-2:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

054.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 1 Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9798-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9798-1:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

055.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 2. Механізми, що використовують алгоритми симетричного шифрування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9798-2:2008;
Cor 1:2010;
Cor 2:2012;
Cor 3:2013

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

057.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 4. Методи на базі криптографічних контрольних функцій.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9798-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9798-4:1999;
Cor 1:2009;
Cor 2:2012

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

058.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 5. Механізми, що використовують методи нульової обізнаності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9798-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9798-5:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

059.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об'єктів. Частина 6. Механізми, що використовують ручну передачу даних.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9798-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9798-6:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

060.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 14888-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 14888-1:2008

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

061.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 2. Механізми на основі ідентифікаторів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 14888-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 14888-2:2008

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

062.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми на основі сертифікатів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 14888-3:2006;
Cor 1:2007;
Cor 2:2009;
Amd 1:2010;
Amd 2:2012

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

063.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 15946-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 15946-1:2008;
Cor 1:2009;
Cor 2:2014

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

064.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Частина 5. генерація еліптичних кривих.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 15946-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 15946-5:2008;
Cor 1:2012

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

065.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 13888-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 13888-1:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

066.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 2. Механізми використання симетричних методів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 13888-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 13888-2:2010;
Cor 1:2012

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

067.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 3. Механізми використання асиметричних методів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 13888-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 13888-3:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

068.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Покоління простих чисел.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 18032:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 18032:2005

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

069.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Випадкова генерація біт.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 18031:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 18031:2011;
Cor 1:2014

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

070.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Коди аутентифікації повідомлень (MACs). Частина 3. Механізми, що використовують спеціалізовану геш-функцію.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9797-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9797-3:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

071.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ключами захисту. Частина 1. Структура.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 11770-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 11770-1:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

072.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ключами захисту. Частина 2. Механізми, що використовують симетричні методи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 11770-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 11770-2:2008;
Cor 1:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

073.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ключами захисту. Частина 3. Механізми, що використовують асиметричні методи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 11770-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 11770-3:2008;
Cor 1:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

074.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ключами захисту. Частина 4. Механізми, засновані на нестійких секретах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 11770-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 11770-4:2008;
Cor 1:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

075.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ключами захисту. Частина 5. Група керування ключами.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 11770-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 11770-5:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

076.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 2. Геш-функції, що використовують n-бітовий блоковий алгоритм шифрування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 10118-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 10118-2:2010;
Cor 1:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

077.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 4. Геш-функції, що використовують модульну арифметику.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 10118-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 10118-4:1998;
Amd 1:2014;
Cor 1:2014

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

106.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Схеми цифрових підписів, що забезпечують відновлення повідомлення. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9796-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9796-2:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

107.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Схеми цифрових підписів, що забезпечують відновлення повідомлення. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 9796-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 9796-3:2006

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

108.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Режими функціонування n-бітового шифру.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 10116:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 10116:2006; Cor 1:2008

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

109.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 18014-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 18014-1:2008

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

110.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 2. Механізми, що продукують незалежні токени.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 18014-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 18014-2:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

111.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 3. Механізми, що продукують зв'язані токени. Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 18014-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 18014-3:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

112.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до частково анонімної, частково не прив'язуваної аутентифікації.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 29191:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 29191:2012

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

113.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Основні положення гарантування достовірності об'єкту.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 29115:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 29115:2013

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

114.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до убезпечення для криптографічних модулів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 19790:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ISO/IEC 19790:2012

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

116.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 2. Асиметричні шифри.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 18033-2:2006

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

117.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 3. Блокові шифри.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 18033-3:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

118.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 4. Потокові шифри. Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 18033-4:2011

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

119.2.4-2015

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо продукування профілів захисту і цілей захисту.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 15446:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

120.2.4-2015

35.040

Вимоги безпеки до управління сертифікатами електронних підписів. Частина 1. Системні вимоги безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 14167-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 14167-1:2003

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

121.2.4-2015

35.040

Криптографічний модуль для послуг генерування ключів провайдером послуг сертифікації. Частина 2. Профіль захисту CMCSOB PP.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 14167-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 14167-2:2004

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

122.2.4-2015

35.040

Криптографічний модуль для операцій підписування провайдером послуг сертифікації. Частина 4. Профіль захисту CMCSO PP.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 14167-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 14167-4:2004

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

126.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог міжгалузевого тендерного процесу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15666:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15666:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

127.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог міжгалузевого процесу надання каталогу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15667:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15667:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

128.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог міжгалузевого процесу надання рахунку.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15668:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15668:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

129.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог. Міжгалузевий процес замовлення. Частина 1. Визначення моделі процесу глобального замовлення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15669-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15669-1:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

130.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог. Міжгалузевий процес замовлення. Частина 2. Транзакція замовлення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15669-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15669-2:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

131.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог. Міжгалузевий процес замовлення. Частина 3. Транзакція зміни замовлення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15669-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15669-3:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

132.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог. Міжгалузевий процес замовлення. Частина 3. Транзакція відповіді на замовлення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15669-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15669-4:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

133.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог. Міжгалузевий процес повідомленням про перерахування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15670:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15670:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

134.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог. Міжгалузевий процес планування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15671:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15671:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

135.2.4-2015

35.040

Специфікація бізнес-вимог. Міжгалузевий процес відправки та отримання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15672:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15672:2007

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

136.2.4-2015

35.040

Процес електронного тендеру.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 15994:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 15994:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

137.2.4-2015

35.040

Планування та управління витратами проекту (PSCPM).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 16022:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 16022:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

138.2.4-2015

35.040

Техніко-економічне обґрунтування глобального тестового стенду інтероперабельності е-Бізнесу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ CWA 16093:2014 (прийнятого методом підтвердження)

CWA 16093:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

139.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Надання узгодженої інформації про стан довірчих послуг.
Розроблення ДСТУ

ETSI TS 102 231:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

140.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI); ASN 1 для політик підписування.
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 272:2003

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

141.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Вимоги політики для провайдерів послуг сертифікації, які видають сертифікати атрибутів, що використовуються з кваліфікованими сертифікатами.
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 158:2003

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

142.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширеного електронного підпису PDF. Частина 2. Базовий PAdES. Профіль ISO 32000-1.
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 778-2:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

143.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширеного електронного підпису PDF. Частина 3. PAdES посилений. Профілі PAdES-BES та PAdES-EPES.
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 778-3:2010

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

144.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширеного електронного підпису PDF. Частина 4. Довгостроковий PAdES. Профіль PAdES LTV.
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 778-4:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

145.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширеного електронного підпису PDF. Частина 5. PAdES для XML вмісту. Профіль для XAdES підписів.
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 778-5:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

146.2.4-2015

35.100.60

Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширеного електронного підпису PDF. Частина 1. Опис серії PAdES.
Розроблення ДСТУ

ETSI TR 102 778-1:2009

01.2015

12.2015

ТК 20

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

ТК 22 Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів

088.2.1-2015

33.100.10

Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми емісії гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу).
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 30804.3.2-2002; ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004; ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2008

EN 61000-3-2:2014

03.2015

10.2015

ТК 22

 

 

 

 

2004/108/EC

Прийняття методом "підтвердження"

089.2.1-2015

33.100.20

Електромагнітна сумісність. Частина 4-19. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних диференціальних завад та передачі сигналів у діапазоні частот від 2 кГц до 159 кГц у портах живлення змінного струму.
Розроблення ДСТУ

EN 61000-4-19:2014

03.2015

10.2015

ТК 22

 

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

090.2.1-2015

33.100.10;
33.100.20

Електромагнітна сумісність. Частина 4-22. Методики випробування та вимірювання. Вимірювання випромінення та несприйнятливості у повністю безлунних камерах.
Розроблення ДСТУ

EN 61000-4-22:2011

03.2015

10.2015

ТК 22

 

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

100.2.1-2015

33.100.01;
29.120.40

Вимикачі для побутових та аналогічних електричних стаціонарних установок. Додаткові вимоги до вимикачів та комплектовання до них для застосування в побутових та будівельних електронних системах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50428:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50428:2005;
A1:2007;
A2:2009

01.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

104.2.1-2015

33.100.10

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 2. Емісія завад від залізничної системи в довкілля.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50121-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50121-2:2015

03.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

105.2.1-2015

33.100.99

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-1. Рухомий склад. Поїзд і локомотив.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50121-3-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50121-3-1:2015

03.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

106.2.1-2015

33.100.99

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Рухомий склад. Апаратура.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50121-3-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50121-3-2:2015

03.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

107.2.1-2015

33.100.10;
33.100.20

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 5. Емісія і несприйнятливість стаціонарних джерел живлення та апаратури.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50121-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50121-5:2015

03.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

109.2.1-2015

33.100.10

Електромагнітна сумісність мультимедійного обладнання. Характеристики радіозавад. Вимоги до емісії.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 55032:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 55032:2015

02.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC;
1999/5/EC

 

117.2.1-2015

33.100.10

Устатковання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 55022:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 55022:2010;
AC:2011

02.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

118.2.1-2015

33.100.10

Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад та електричного освітлювального аналогічного обладнання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 55015:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 55015:2013;
A1:2015

02.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

119.2.1-2015

33.100.10

Устатковання промислове, наукове, медичне радіочастотне. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 55011:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 55011:2009;
A1:2010

02.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

120.2.1-2015

33.100.10

Устатковання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості. Норми та методи вимірювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 55024:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 55024:2010

02.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

165.2.1-2015

33.100.10

Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми на рівні флуктуацій напруги та флікера в низьковольтних системах електроживлення для устатковання з номінальною силою струму до 16 А на фазу, не призначеного для підключення за певних умов.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61000-3-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61000-3-3:2013

04.2015

12.2015

ТК 22

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2004/108/EC;
1999/5/EC

 

ТК 24 Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки

139.2.5-2015

67.260

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Овочерізки. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1678:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1678:1998+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 24

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

118.2.3-2015

13.220.20

Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Світлові оповіщувачі.
Розроблення ДСТУ

EN 54-23:2010

04.2015

12.2015

ТК 25

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/106/EEC

 

119.2.3-2015

13.220.20

Протипожежна техніка. Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних сповіщувачів полум'я та методи їхніх випробувань
Розроблення ДСТУ

EN 12094-9:2003

04.2015

12.2015

ТК 25

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/106/EEC

 

141.2.3-2015

13.220.40;
29.020;
29.060.20

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устатковання
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN 61034-1:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 61034-1:2005;
A1:2014

04.2015

12.2015

ТК 25

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

142.2.3-2015

13.220.40;
29.020;
29.060.20

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ 4367-2:2014

EN 61034-2:2005;
A1:2013

04.2015

12.2015

ТК 25

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

143.2.3-2015

13.220.40;
29.020;
29.060.20

Випробування щодо газів, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначання виходу галогеноводнів
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ IEC 60754-1:2002

EN 60754-1:2014

04.2015

12.2015

ТК 25

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

144.2.3-2015

13.220.40;
29.020;
29.060.20

Випробування щодо газів, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення кислотності газів вимірюванням водневого показника pH та питомої електропровідності
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ IEC 60754-2:2006

EN 60754-2:2014

04.2015

12.2015

ТК 25

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

ТК 27 Продукція важкого електромашинобудування

067.2.5-2015

29.160

Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні і робочі характеристики.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 2365-94 у частині номінальні і робочі характеристики, та на заміну ДСТУ EN 60034-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60034-1:2010;
AC:2010

01.2015

12.2015

ТК 27

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

068.2.5-2015

29.160

Машини електричні обертові. Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 2365-94 у частині норм на допустимі рівні шуму, та на заміну ДСТУ EN 60034-9:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60034-9:2005;
A1:2007

01.2015

12.2015

ТК 27

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

069.2.5-2015

29.160.

Машини електричні обертові. Частина 11. Тепловий захист.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60034-11:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60034-11:2004

01.2015

12.2015

ТК 27

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

070.2.5-2015

29.160.30

Машини електричні обертові. Частина 12. Пускові характеристики одношвидкісних трифазних асинхронних двигунів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 2365-94 у частині пускові характеристики одношвидкісних трифазних асинхронних двигунів, та на заміну ДСТУ EN 60034-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60034-12:2002;
A1:2007

01.2015

12.2015

ТК 27

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

071.2.5-2015

29.160.30

Машини електричні обертові. Частина 14. Механічні вібрації деяких механізмів з висотою вала 56 мм і вище. Вимірювання, оцінювання і допустимі рівні вібрації.
Розроблення ДСТУ
на заміну ДСТУ 2365-94 у частині вимірювання, оцінювання і допустимих рівнів вібрації, та на заміну ДСТУ EN 60034-14:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60034-14:2004;
A1:2007

01.2015

12.2015

ТК 27

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

ТК 31 Силові перетворювачі

018.2.1-2015

29.120.40;
29.120.50

Вимикачі автоматичні для устатковання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60934:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60934:2001;
A1:2007;
A2:2013

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

101.2.1-2015

33.100.01;
29.130.20

Апаратура комутаційна низьковольтна та апаратура керування. Частина 5-6. Пристрої керування автоматичні та комутаційні елементи. Інтерфейс постійного струму для безконтактних давачів та комутаційних підсилювачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60947-5-6:2000 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60947-5-6:2000

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

039.2.5-2015

29.120.20

З'єднувальні пристрої. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 1. Загальні та спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників з площею поперечного перерізу від 0,2 мм2 до 35 мм2 включно.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60999-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60999-1:2000

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

040.2.5-2015

29.120.20;
29.130.20

З'єднувальні пристрої. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 2. Спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників з площею поперечного перерізу від 35 мм2 до 300 мм2 включно.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60999-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60999-2:2003

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

041.2.5-2015

29.120.20

З'єднувальні пристрої низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60998-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60998-1:2004

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

042.2.5-2015

29.120.20

З'єднувальні пристрої низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-1. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв з затискними елементами нарізевого типу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60998-2-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60998-2-1:2004

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

043.2.5-2015

29.120.20

З'єднувальних пристроїв низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-2. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв з затискними елементами безнарізевого типу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60998-2-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60998-2-2:2004

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

044.2.5-2015

29.120.20

З'єднувальних пристроїв низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв з затискними елементами з прошивкою ізоляції.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60998-2-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60998-2-3:2004

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

045.2.5-2015

29.120.20

З'єднувальних пристроїв низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-4. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв з затискними елементами з накручуванням.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60998-2-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60998-2-4:2005

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

046.2.5-2015

29.120.30

Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60309-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60309-1:1999;
A1:2007;
A2:2012;
AC:2014

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

047.2.5-2015

29.120.30

Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги взаємозамінності щодо розмірів штирових і гніздових контактів з'єднувальних пристроїв.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60309-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60309-2:1999;
A1:2007;
A2:2012

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

048.2.5-2015

29.120.30

Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм або без нього.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60309-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60309-4:2007;
A1:2012

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

049.2.5-2015

29.120.20

Перехідні адаптери промислової призначеності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50250:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50250:2002;
AC:2002;
AC:2007;
A1:2015

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

050.2.5-2015

29.240.99

Статичні системи перемикання. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62310-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62310-1:2005

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

051.2.5-2015

29.200;
33.100

Статичні системи перемикання. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62310-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62310-2:2007

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

052.2.5-2015

29.130.20

Устатковання розподілення та керування низковольтне комплектне. Захист проти ураження електричним струмом у разі безпосереднього дотику до небезпечних струмовідних частин.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50274:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50274:2002;
AC:2009

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

053.2.5-2015

29.130.20

Апаратура комутаційна низьковольтна та апаратура керування. Інтерфейси між пристроєм та контролером. Частина 1. Загальні правила.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62026-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62026-1:2007

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

054.2.5-2015

29.200

Низьковольтні джерела електроживлення постійного струму. Робочі характеристики.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61204:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61204:1995;
A1:2001

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

055.2.5-2015

31.060.70

Конденсатори для силової електроніки.
Розроблення ДСТУ

EN 61071:2007

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

056.2.5-2015

29.130.20

Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 1. Загальні правила.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61439-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61439-1:2011

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

057.2.5-2015

29.130.20

Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 2. Комплектне силове устатковання розподілення та керування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61439-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61439-2:2011

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

058.2.5-2015

29.130.20

Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61439-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61439-5:2015;
AC:2015

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

059.2.5-2015

27.160

Безпечність силових перетворювачів, застосовуваних в фотоелектричних системах. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62109-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62109-1:2010

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

060.2.5-2015

27.160

Безпечність силових перетворювачів, застосовуваних в фотоелектричних системах. Частина 2. Спеціальні вимоги до інверторів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62109-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62109-2:2011

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

061.2.5-2015

29.120.20

Пристрої з'єднувальні. Пласкі швидкоз'єднувальні виводи для електричних мідних провідників. Вимоги безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61210:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61210:2010

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

062.2.5-2015

29.200

Низьковольтні джерела електроживлення постійного струму. Частина 7. Вимоги щодо безпечності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61204-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61204-7:2006;
A11:2009

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

098.2.5-2015

29.120.40

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61058-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61058-1:2002;
A2:2008

01.2015

12.2015

ТК 31

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

ТК 37 Продукція целюлозно-паперової промисловості

001.2.2-2015

85.100;
37.100.10

Устаткування для паперової промисловості та друкарства. Вимоги безпеки до проектування і виготовлення. Частина 3. Верстати для нарізання паперу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1010-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1010-3:2002+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

002.2.2-2015

85.100

Устаткування для паперової промисловості. Вимоги безпеки до проектування і виготовлення. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-1:2000+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

003.2.2-2015

85.100

Устаткування для паперової промисловості. Вимоги безпеки до проектування і виготовлення. Частина 3. Перемотувальні та повздовжньо-різальні і комбіновані верстати.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-3:2011

01.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

004.2.2-2015

85.100

Устаткування для паперової промисловості. Вимоги безпеки до проектування і виготовлення. Частина 4. Гідророзбивачі та їх завантажувальні пристрої.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-4:2005+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

005.2.2-2015

85.100

Устаткування для паперової промисловості. Вимоги безпеки до проектування і виготовлення. Частина 7. Басейни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-7:2005+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

137.2.3-2015

85.100

Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та виготовленні машин для виробництва і оброблення паперу. Частина 2. Корувальні барабани
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-2:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-2:2005+A1:2009

04.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

138.2.3-2015

85.100

Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та виготовленні машин для виробництва і оброблення паперу. Частина 16. Машини для виготовлення паперу та картону
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-16:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-16:2012

04.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

139.2.3-2015

85.100

Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та виготовленні машин для виробництва і оброблення паперу. Частина 17. Машини для виготовлення тканого паперу
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-17:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-17:2012

04.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

140.2.3-2015

85.100

Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та виготовленні машин для виробництва і оброблення паперу. Частина 27. Машини для подавання рулонів
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN 1034-27:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-27:2012

04.2015

12.2015

ТК 37

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

ТК 40 Страховий фонд документації

003.2.3-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для дрібного нарізання. Вимоги щодо безпечності та гігієни
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13870:2014 (прийнятого методом підтвердження)

FprEN 13870

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

004.2.3-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Змішувальні механізми. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13570:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13570:2005+ A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

005.2.3-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Завантажувачі в печі з фіксованим деком. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13591:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13591:2005+ A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

006.2.3-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми живлення для машин з допоміжною приводною втулкою. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12851:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12851:2005+ A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

007.2.3-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для піднімання та нахиляння резервуарів. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13288:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13288:2005+ A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

020.2.5-2015

37.080

Страховий фонд документації. Документація на будівлі та інженерні споруди. Правила визначання достатнього складу документації.
Розроблення ДСТУ 33.118

 

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Державна архівна служба України

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації, КПКВ 3609020

 

 

 

021.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Портативні та / або з ручним управлінням машини і прилади, оснащені ріжучими інструментами, що мають механічний привод. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12984:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12984:2005
+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

022.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для нарізання у формі кубиків. Змішувачі з горизонтальними валами. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13871:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13871:2014

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

023.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для обрізання. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13885:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13885:2005
+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

024.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Варильні казани, оснащені автоматичним збовтувачем та / або змішувачем. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13886:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13886:2005
+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

025.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Змішувачі з горизонтальними валами. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13389:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13389:2005
+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

026.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Нарізувачі багетів. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14655:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14655:2005
+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

106.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 453:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 453:2014

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

107.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Мішалки планетарні. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 454:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 454:2014

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

108.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Скиборізальні машини. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1974:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1974:1998
+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

109.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Верстати з дисковою пилкою. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12267:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12267:2003 +A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

110.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Верстати з стрічковими пилками. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12268:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12268:2014

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

112.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Відцентрові машини для обробки харчових масел і жирів. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12505:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12505:2000
+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

113.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Кухонні комбайни та блендери. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12852:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12852:2001 +A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

114.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12853:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12853:2001+ A1:2010;
AC:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

115.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Змішувачі лопатеві. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12854:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12854:2003 +A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

117.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Посудомийні машини з конвеєром. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14957:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14957:2006+
A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

119.2.5-2015

67.260

Устатковання для переробляння харчових продуктів. Машини для виробництва виробів з тіста з начинкою і без начинки (тальятелле, каннеллони, равіолі, тортелліні, ореккіетте і ньокки). Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 15774:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15774:2010

01.2015

12.2015

ТК 40

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

ТК 42 Вибухозахищене та рудникове електрообладнання

ТК 43 Велосипеди

075.2.2-2015

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Сидіння дитячі до велосипедів. Вимоги щодо безпечності та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14344:2004

01.2015

12.2015

ТК 43

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

076.2.2-2015

43.150

Велосипеди двоколісні. Приладдя до двоколісних велосипедів. Багажники.
Розроблення ДСТУ

EN 14872:2006

01.2015

12.2015

ТК 43

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

ТК 44 Зварювання та споріднені процеси

006.2.2-2015

25.160.50

Паяння твердим припоєм. Випробування процесу.
Розроблення ДСТУ

 EN 13134:2000

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

007.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 1. Дугове і газове зварювання сталей та дугове зварювання нікелю і нікелевих сплавів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 15614-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN ISO 15614-1:2004;
A1:2008;
A2:2012

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23//EC;
2009/105/EC

 

008.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 2. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 15614-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN ISO 15614-2:2005

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23//EC;
2009/105/EC

 

009.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 4. Дугове зварювання дефектів алюмінієвих відливок.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15614-4:2005;
AC:2007

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

010.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 5. Дугове зварювання титану, цирконію та їх сплавів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15614-5:2004

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

011.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 6. Дугове і газове зварювання міді та її сплавів.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15614-6:2006

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

012.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 7. Наплавлення.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15614-7:2007

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

013.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 8. Зварювання труб з трубною плитою.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15614-8:2002

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

014.2.2-2015

25.160.10

Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 11. Електронно-лучеве та лазерно-лучеве зварювання.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15614-11:2002

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

015.2.2-2015

25.160.10

Зварювання. Зварювання тертям металевих матеріалів.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15620:2000

01.2015

12.2015

ТК 44

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

97/23/EC

 

180.2.2-2015

19.020

Контроль неруйнівний металевих матеріалів. Метод визначення напружень із застосуванням електронної спекл-інтерферометрії в поєднанні з висвердлюванням отвору.
Розроблення ДСТУ

 

01.2015

05.2015

ТК 44

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ, м. Київ

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ

 

 

 

 

ТК 46 Шини та вироби шинної промисловості

062.2.2-2015

83.160.01

Механічні транспортні засоби. Камери для пневматичних шин. Технічні вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

ISO/DIS 17464:2014

01.2015

12.2015

ТК 46

ДП "СЕПРОшинаГТВ", м. Дніпропетровськ

ПРАТ "ІнтерМікро Дельта, ІНК"

 

 

 

 

063.2.2-2015

83.160.01

Шини та ободи для всюдиходів. Пневматичні шини з маркованням символом, які застосовують на ободах з кутом нахилу посадкової полиці 5°.. Познаки, розміри, марковання та номінальні наванаги. 7
Розроблення ДСТУ

ISO 29802:2009

01.2015

12.2015

ТК 46

ДП "СЕПРОшинаГТВ", м. Дніпропетровськ

ПРАТ "РОСАВА"

 

 

 

 

064.2.2-2015

83.160.01

Шини для легкових і вантажних автомобілів, автобусів та мотоциклів. Метод вимірювання опору коченню.
Розроблення ДСТУ

ISO 18164:2005

01.2015

12.2015

ТК 46

ДП "СЕПРОшинаГТВ", м. Дніпропетровськ

ПРАТ "ІнтерМікро Дельта, ІНК"

 

 

 

 

ТК 47 Механічні приводи

016.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 3411:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3411:2007

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

017.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Пристрої захисту від предметів, що падають. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 3449:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3449:2008

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

018.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Пристрої захисні. Терміни та визначення понять і вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 3457:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3457:2008

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

019.2.2-2015

17.140.20;
59.120.01

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 9902-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9902-1:2001;
A1:2009;
A2:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

020.2.2-2015

17.140.20;
59.120.01;
59.120.10

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 2. Підготовчо-прядильні та прядильні машини.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 9902-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9902-2:2001;
A1:2009;
A2:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

021.2.2-2015

17.140.20;
59.120.01;
59.120.99

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 3. Машини для нетканого полотна.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 9902-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9902-3:2001;
A1:2009;
A2:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

022.2.2-2015

17.140.20;
59.120.01;
59.120.10

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 4. Устатковання для переробляння пряжі, виготовлення линв та линвових виробів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 9902-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9902-4:2001;
A1:2009;
A2:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

023.2.2-2015

17.140.20;
59.120.01;
59.120.30;
59.120.40

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 5. Машини підготовчі ткацькі та трикотажні.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 9902-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9902-5:2001;
A1:2009;
A2:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

024.2.2-2015

17.140.20;
59.120.01;
59.120.30

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 6. Верстати ткацькі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 9902-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9902-6:2001;
A1:2009;
A2:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

025.2.2-2015

17.140.20;
59.120.01;
59.120.50

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 7. Устатковання фарбувально-оздоблювальне.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 9902-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9902-7:2001;
A1:2009;
A2:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

001.2.4-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-1:2006+
A4:2013;
AC:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

002.2.4-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-5:2006+
A3:2013

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

003.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Пристрої для обчищення овочів. Вимоги щодо безпеки і гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13208:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13208:2003+
A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

004.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Центрифуги для салату. Вимоги щодо безпеки і гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13621:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13621:2004+
A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

005.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12041:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12041:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

006.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Дозатори автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12042:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12042:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

007.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Шафи для попереднього витримування. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12043:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12043:2014

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

008.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання хліба. Вимоги щодо безпеки і гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13954:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13954:2005+
A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 47

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

ТК 48 Енергозбереження

007.2.1-2015

19.080;
71.040.10

Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування.
Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги мережі побутової та професійної призначеності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61010-2-033:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61010-2-033:2012

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

008.2.1-2015

13.110;
17.020;
19.020;
25.040.40

Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування.
Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61010-2-201:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61010-2-201:2013;
AC:2013

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

009.2.1-2015

27.070

Технології паливних елементів.
Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Установлення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62282-3-300:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62282-3-300:2012

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

010.2.1-2015

27.070

Технології паливних елементів.
Частина 5-1. Нестаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62282-5-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62282-5-1:2012

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

011.2.1-2015

27.160

Кваліфікація з експлуатаційної безпеки фотоелектричних модулів.
Частина 1. Вимоги до конструкції.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61730-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61730-1:2007;
A1:2012;
A2:2013;
A11:2014

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

012.2.1-2015

27.160

Кваліфікація з експлуатаційної безпеки фотоелектричних модулів.
Частина 2. Вимоги до випробувань.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61730-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61730-2:2007;
A1:2012

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

086.2.1-2015

25.180.10

Кабельні системи електрорезистивного нагрівання промислової та комерційної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги до випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62395-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62395-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

134.2.1-2015

27.080;
91.140.30

Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 2. Умови випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14511-2:2007

EN 14511-2:2013

01.2015

12.2015

ТК 48

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2009/125/EC;
2010/30/EU;
626/2011

 

ТК 49 Синтетичні мийні засоби

205.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Визначення змочувальної спроможності методом занурювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 8022:2006

EN 1772:2000

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

206.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Визначення здатності до піноутворення та ступеню піноутворенню. Метод випробування з використанням циркуляційного пристрою.
Розроблення ДСТУ

EN 14371:2004

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

207.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Визначення фізичної стабільності у лужних та кислих розчинах.
Розроблення ДСТУ

EN 14712:2005

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

208.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Додецилсульфат натрію. Аналітичний метод.
Розроблення ДСТУ

EN 14670:2005

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

209.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Визначення гідроксильного числа методом із використанням р-толуолсульфонія ізоціанату та методом потенціометричного титрування із гідроксидом тетрабутиламонію.
Розроблення ДСТУ

EN 15168:2006

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

210.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Кількісне визначення вільних жирних кислот в алкіламідопропіл-бетаїнах методом газової хроматографії.
Розроблення ДСТУ

EN 15608:2008

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

211.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Визначення дисперсійного ефекту на поверхні порошку.
Розроблення ДСТУ

EN 15647:2009

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

212.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин потенціометричним методом двофазного титрування.
Розроблення ДСТУ

EN 14480:2004;
AC:2006

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

213.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Детергенти. Визначення аніонактивних речовин, які гідролізуються або не гідролізуються у кислотному середовищі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 2870:2006

ISO 2870:2009

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

214.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Детергенти. Визначення вмісту катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 2871-1:2005

ISO 2871-1:2010

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

215.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Детергенти. Визначення вмісту катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 2. Катіонні поверхнево-активні речовини низької молекулярної маси.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 2871-2:2005

ISO 2871-2:2010

04.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

216.2.2-2015

71.100.40

Речовини поверхнево-активні. Словник термінів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 862:1995

07.2015

12.2015

ТК 49

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

 

 

ТК 57 Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції

100.2.2-2015

27.200;
91.140.30

Кондиціонери рідинних систем охолодження, теплові насоси та осушувачі з компресорами, обладнаними електричними приводами для опалення та охолодження приміщень. Вимірювання шуму у повітрі. Визначення шуму.
Розроблення ДСТУ

EN 15218:2013

01.2015

12.2015

ТК 57

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2009/125/EC;
2010/30/EU;
626/2011

 

101.2.2-2015

17.140.20;
27.200;
91.140.30

Кондиціонери рідинних систем охолодження, теплові насоси та осушувачі з компресорами, обладнаними електричними приводами для опалення та охолодження приміщень. Випробування та оцінювання в умовах часткового навантаження і розрахунок сезонної продуктивності.
Розроблення ДСТУ

EN 12102:2013

01.2015

12.2015

ТК 57

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2009/125/EC;
2010/30/EU;
626/2011

 

102.2.2-2015

27.080;
91.140.30

Кондиціонери рідинних систем охолодження, теплові насоси та осушувачі з компресорами, обладнаними електричними приводами для опалення та охолодження приміщень. Терміни та визначення понять, методи та вимоги щодо випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 14825:2013

01.2015

12.2015

ТК 57

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2009/125/EC;
2010/30/EU;
626/2011

 

ТК 61 Луб'яні культури

029.2.4-2015

65.020.20

Коноплі промислові. Технологія вирощування. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

 

07.2015

12.2015

ТК 61

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВК 2801060

 

 

 

030.2.4-2015

65.020.20

Солома лляна. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 14897-69, ГОСТ 28285-89

 

07.2015

12.2015

ТК 61

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВК 2801060

 

 

 

031.2.4-2015

65.020.20

Волокно конопляне коротке. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 9993-74, ГОСТ 23087-78

 

07.2015

12.2015

ТК 61

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВК 2801060

 

 

 

ТК 63 Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань

030.2.3-2015

17.140.20;
23.080

Насоси рідинні та насосні агрегати. Норми та правила випробування на шум. 2 та 3 класи точності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 20361:2014 (прийнятого методом підтвердження)

FprEN ISO 20361

02.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

031.2.3-2015

91.120.20

Акустика. Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря. Лабораторний наближений метод.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11691:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11691:2009

02.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

032.2.3-2015

17.140.30;
53.060

Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання випромінюваного шуму.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12053:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12053:2001+ A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

033.2.3-2015

17.140.20;
25.140.99

Акустика. Норми та правила випробування на шум скріплювальних інструментів ударної дії. Технічний метод.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12549:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12549:1999+ A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

061.2.3-2015

13.110

Лазери і лазерне обладнання. Лазерні пристрої. Мінімальні вимоги до документації.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11252:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11252:2013

02.2015

11.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

068.2.3-2015

17.140.01

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 3741:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3741:2010

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

069.2.3-2015

17.140.01

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для випробувальних камер з твердим покривом стінок.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 3743-1:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3743-1:2010

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

070.2.3-2015

17.140.01

Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 3744:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3744:2010

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

071.2.3-2015

17.140.01

Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод з використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 3746:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3746:2010

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

072.2.3-2015

17.140.01

Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні/ наближені методи для використання «на місці» в ревербераційному середовищі.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 3747:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 3747:2010

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

073.2.3-2015

17.140.20

Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначання рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 11201:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11201:2010

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

074.2.3-2015

17.140.20

Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначання рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 11204:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11204:2010

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

075.2.3-2015

17.140.01

Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за силою звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням.
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN ISO 9614-3:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 9614-3:2009

01.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

ТК 68 Надійність техніки

107.2.3-2015

13.120

Надійність техніки. Оцінювання і прогнозування надійності за результатами випробувань та (або) експлуатації в умовах малої статистики відмов.
Розроблення ДСТУ

 

02.2015

12.2015

ТК 68

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України м. Київ

 

 

 

 

108.2.3-2015

13.120

Надійність техніки. Оцінювання і прогнозування залишкового ресурсу (терміну служби) технічних систем.
Розроблення ДСТУ

 

02.2015

12.2015

ТК 68

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України м. Київ

 

 

 

 

ТК 69 Трактори і сільськогосподарські машини

026.2.2-2015

65.060.80

Лісогосподарські машини. Дробарки для деревних відходів. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13525:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13525:2005+A2:2009

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

027.2.2-2015

65.060.70

Садове устатковання. Машини для обрізання з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14910:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14910:2007+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

028.2.2-2015

65.060.10

Сільськогосподарські машини. Лопата зворотна навантажувача. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 16246:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 16246:2012

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

029.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 6. Вимоги до землевозів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-6:2006+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

030.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 7. Вимоги до скреперів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-7:2006+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

031.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 8. Вимоги до грейдерів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-8:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-8:2006+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

032.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-9:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-9:2006+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

033.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-10:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-10:2006+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

034.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів ґрунту та сміттєвих звалищ.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-11:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-11:2006+A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

035.2.2-2015

53.100

Землерийні машини. Безпека. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 474-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 474-12:2006+A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

124.2.2-2015

65.060.01

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 4254-1:2012

EN ISO 4254-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

125.2.2-2015

65.060.40

Устатковання для захисту рослин. Ранцеві обприскувачі. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та захисту довкілля.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 19932-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 19932-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

126.2.2-2015

65.060.50

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Ротаційні косарки та косарки-подрібнювачі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 4254-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 4254-12:2012

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

127.2.2-2015

65.060.70

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 1. Термінологія і загальні випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 5395-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 5395-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

128.2.2-2015

65.060.70

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 2. Газонокосарки керовані пішим оператором.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 5395-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 5395-2:2013

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

129.2.2-2015

65.060.70

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 3. Газонокосарки керовані сидячим в кабіні оператором.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 5395-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 5395-3:2013

01.2015

12.2015

ТК 69

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

177.2.2-2015

27.190;
75.160.10

Тверде біопаливо. Технічні характеристики і класи палива. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 17225-1:2014

02.2015

06.2015

ТК 69

ТОВ "НДІферммаш", м. Київ

ТОВ "НДІферммаш"

 

 

 

 

ТК 71 Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал

032.2.4-2015

65.020.20

Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої. Технічні умови.
Перегляд ДСТУ 4013-2001

 

01.2015

12.2015

ТК 71

Інститут картоплярства НААН України, Київська обл., смт. Немішаєве

Українська асоціація виробників картоплі

 

 

 

 

033.2.4-2015

65.020.20

Картопля насіннєва. Відбір проб і методики визначення посівних якостей.
Перегляд ДСТУ 4014-2001

 

01.2015

12.2015

ТК 71

Інститут картоплярства НААН України, Київська обл., смт. Немішаєве

Українська асоціація виробників картоплі

 

 

 

 

ТК 75 Верстати

130.2.2-2015

23.100.01

Гідравлічний привід. Загальні правила та вимоги щодо безпеки для систем та їх компонентів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 4413:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 4413:2010

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

131.2.2-2015

23.100.01

Пневматичний привід. Загальні правила та вимоги щодо безпеки для систем та їх компонентів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 4414:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 4414:2010

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

132.2.2-2015

25.080.20

Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 13855:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 13855:2010

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

133.2.2-2015

25.080.20

Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14119:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 14119:2013

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

134.2.2-2015

25.140.20;
65.060.80

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-13. Окремі вимоги до ланцюгових пилок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60745-2-13:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60745-2-13:2009;
A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

181.2.2-2015

25.140.10

Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Комплект інструментів для ненарізних машинобудувальних кріплень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11148-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11148-1:2011

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

182.2.2-2015

25.140.10

Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Точильний інструмент.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11148-9:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11148-9:2011

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

183.2.2-2015

25.140.10

Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Циркулярні, маятникові та ножовочні пилки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11148-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11148-12:2012

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

184.2.2-2015

79.120.10

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 10. Кругопилкові верстати однолезові автоматичні і напівавтоматичні поперечно-відрізні.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1870-10:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1870-10:2013

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

185.2.2-2015

79.120.10

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 11. Напівавтоматичні й автоматичні горизонтальні поперечно-пильні верстати з одним пиляльним блоком.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1870-11:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1870-11:2013

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

186.2.2-2015

79.120.10

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 12. Торчувальний станок з механічної подачею.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1870-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1870-12:2013

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

187.2.2-2015

79.120.10

Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 15. Багатолезові круглопильні верстати для пиляння під кутом з механічним подаванням, ручним завантаженням та/або ручним вивантаженням.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1870-15:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1870-15:2012

01.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

ТК 77 Медична техніка

133.2.1-2015

11.040

Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних технічних характеристик.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 60601-1

EN 60601-1:2006/A1:2013

02.2015

12.2015

ТК 77

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачив" (ДП "Укрметртестстандарт"), м. Київ

 

 

 

93/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

135.2.1-2015

11.040

Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних технічних характеристик.
Розроблення Зміни до ДСТУ EN 60601-1

EN 60601-1:2006/A12:2014

02.2015

12.2015

ТК 77

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

 

 

 

 

Прийняття методом "підтвердження"

136.2.1-2015

11.040.55

Вироби медичні електричні. Частина 2-51. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик реєструвальних та аналізувальних одноканальних та багатоканальних електрокардіографів.
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-51:2003

02.2015

12.2015

ТК 77

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

 

 

 

93/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

155.2.2-2015

11.040

Медичні рукавички для одноразового застосування. Частина 2. Вимоги та випробування фізичних властивостей.
Розроблення ДСТУ

EN 455-2:2015

02.2015

12.2015

ТК 77

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

 

 

 

93/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

156.2.2-2015

11.180

Ходунки. Загальні вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 1985:1998

02.2015

12.2015

ТК 77

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

 

 

 

93/42/EC

Прийняття методом "підтвердження"

ТК 78 Технічна діагностика і неруйнівний контроль

048.2.3-2015

19.100;
03.100.30

Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9712:2012

02.2015

12.2015

ТК 78

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

ТК 80 Дорожній транспорт

091.2.2-2015

43.180;
53.020.99

Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1493:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1493:2010

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

092.2.2-2015

43.160

Машини для чищення дорожнього покриття. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13019:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13019:2001+A1:2008

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

093.2.2-2015

93.080.10

Машини для оброблення дорожнього покриття. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13020:2014 (прийнятого методом підтвердження)

FprEN 13020

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

094.2.2-2015

43.160

Снігоприбиральні машини. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13021:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13021:2003+A1:2008

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

095.2.2-2015

43.160;
93.080.99

Дорожньо-ремонтна техніка. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13524:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13524:2003+A2:2014

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

096.2.2-2015

43.160

Автомобілі підвищеної прохідності (тягачі-всюдиходи). Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 15997:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15997:2011;
AC:2012

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

097.2.2-2015

43.140

Моторизовані дорожні транспортні засоби, призначені для перевезення людей і автомобілів. Одноколійні двоколісні автомобілі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 16029:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 16029:2012

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

098.2.2-2015

43.100

Карти (автомобілі для картингу). Частина 1. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 16230-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 16230-1:2013+A1:2014

03.2015

12.2015

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

036.2.4-2015

33.100.01;
93.080.30

Сигнальні системи дорожнього руху. Вимоги до електромагнітної сумісності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50293:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50293:2012

03.2015

03.2016

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

037.2.4-2015

33.100.01;
53.020.99;
53.080

Безпека машин. Устатковання для пакування колісних транспортних засобів із застосуванням механічних засобів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності на етапах проектування виробництва, монтажу та введення в експлуатацію.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14010:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14010:2003;
A1:2009

03.2015

03.2016

ТК 80

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

ТК 81 Стандартизація методів контролю механічних, металографічних і корозійних випробувань металопродукції

036.2.2-2015

74.30.1

Посудини, що працюють під тиском для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 286-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 286-1:1998;
AC:2002;
A1:2002;
A2:2005

01.2015

12.2015

ТК 81

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2009/105/EC

 

ТК 83 Вагони

037.2.2-2015

23.020.30

Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 3. Посудини зі сталі для пневматичних гальмівних систем і допоміжних пристроїв рухомого складу залізниць. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 286-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 286-3:1994

01.2015

12.2015

ТК 83

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2009/105/EC

 

038.2.2-2015

23.020.30

Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 4. Посудини з алюмінієвих сплавів для пневматичних гальмівних систем і допоміжних систем і допоміжних пристроїв рухомого складу залізниць. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 286-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 286-4:1994

01.2015

12.2015

ТК 83

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2009/105/EC

 

ТК 88 Розробка та постановка продукції на виробництво

050.2.3-2015

03.100.01

Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення. Настанови щодо виконання процедур розроблення і оцінки відповідності продукції, встановлених технічними регламентами.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ГОСТ 15.001:2009

 

01.2015

12.2015

ТК 88

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачив" (ДП "Укрметртестстандарт"), м. Київ

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту справ споживачів", м. Київ

 

 

 

 

ТК 90 Засоби вимірювання електричних і магнітних величин

003.2.1-2015

17.220.20

Подільники напруги постійного струму резистивні
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60524:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60524:1993;
A2:1997

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

004.2.1-2015

91.140.50

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 21. Засоби тарифікації та керування навантагою
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62052-21:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62052-21:2004

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

005.2.1-2015

91.140.50

Вимірювання електричної енергії змінного струму. Тарифікація та керування навантагою. Частина 21. Додаткові вимоги до вимикачів з часовим механізмом
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62054-21:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62054-21:2004

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2004/108/EC

 

006.2.1-2015

91.140.50

Вимірювання електричної енергії змінного струму. Тарифікація та керування навантагою. Частина 11. Додаткові вимоги до електронних приймачів з імпульсним керуванням
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62054-11:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62054-11:2004

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2004/108/EC

 

068.2.1-2015

17.220.20

Трансформатори вимірювальні.
Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ДСТУ IEC 60044-2:2008 в частині загальних вимог

EN 61869-1:2009

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

069.2.1-2015

17.220.20

Трансформатори вимірювальні.
Частина 3. Додаткові вимоги до індуктивних трансформаторів напруги.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ДСТУ ІЕС 60044-2:2008 в частині спеціальних технічних вимог

EN 61869-3:2011

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

070.2.1-2015

17.220.20

Трансформатори вимірювальні.
Частина 5. Додаткові вимоги до ємнісних трансформаторів напруги.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ДСТУ ГОСТ 1983-2003 в частині спеціальних технічних вимог до ємнісних трансформаторів напруги

EN 61869-5:2011

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

063.2.5-2015

17.220;
19.020;
91.140.50

Засоби для електричних вимірювань. Частина 32-1. Довговічність. Перевірка сталості метрологічних характеристик за допомогою підвищеної температури.
Розроблення ДСТУ

EN 62059-32-1:2012

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/22/EC

 

064.2.5-2015

17.220;
91.140.50

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 21. Спеціальні вимоги до електромеханічних лічильників активної енергії (класів точності 0,5, 1 1 2 та класів точності А і В).
Розроблення ДСТУ

EN 62058-21:2010

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/22/EC

 

065.2.5-2015

17.220.20

Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Додаткові вимоги для трансформаторів струму.
Розроблення ДСТУ

EN 61869-2:2012

01.2015

12.2015

ТК 90

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC;
2004/108/EC

 

ТК 93 Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів

109.2.3-2015

03.100.30;
03.120.10

Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та його компетентності.
Розроблення ДСТУ

ISO 10018:2012

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

110.2.3-2015

03.120.10

Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо операцій електронної торгівлі за схемою бізнес-замовник.
Розроблення ДСТУ

ISO 10008:2013

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

111.2.3-2015

03.120.10

Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 у виборчих організаціях на всіх рівнях державного управління.
Розроблення ДСТУ

ISO/TS 17582:2014

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

112.2.3-2015

03.120.10

Настанови щодо застосування ISO 9001:2008 у правоохоронних органах.
Розроблення ДСТУ

IWA 12:2013

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

113.2.3-2015

13.020.10

Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик.
Розроблення ДСТУ

ISO 14005:2010

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

114.2.3-2015

13.020.10

Екологічне управління. Обліковування витрат, пов'язаних з матеріальними потоками. Загальні принципи та структура.
Розроблення ДСТУ

ISO 14051:2011

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

120.2.3-2015

03.100.30;
27.010

Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги
Розроблення ДСТУ

EN 16247-1:2012

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

115.2.3-2015

03.120.10;
27.010;
91.140.01

Енергетичні аудити. Частина 2. Будинки.
Розроблення ДСТУ

EN 16247-2:2014

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

116.2.3-2015

03.120.10;
27.010

Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси.
Розроблення ДСТУ

EN 16247-3:2014

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

117.2.3-2015

03.120.10;
27.010;
55.020

Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт.
Розроблення ДСТУ

EN 16247-4:2014

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

130.2.3-2015

03.120.10

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 9000:2007

ISO/DIS 9000:2014

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

131.2.3-2015

03.120.10

Системи управління якістю. Вимоги
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 9001:2009

ISO/DIS 9001:2014

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

132.2.3-2015

13.020.10

Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 14001:2006

ISO/DIS 14001:2015

04.2015

12.2015

ТК 93

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

ТК 98 Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація

039.2.2-2015

55.200;
01.040.55

Безпечність пакувальних машин. Частина 1. Термінологія та класифікація пакувальних машин і допоміжного устатковання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 415-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 415-1:2014

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

040.2.2-2015

55.200

Безпечність пакувальних машин. Частина 5. Машини для обгортання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 415-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 415-5:2006+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

041.2.2-2015

55.200

Безпечність пакувальних машин. Частина 6. Машини для обгортання піддонів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 415-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 415-6:2013

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

042.2.2-2015

55.200

Безпечність пакувальних машин. Частина 7. Машини для сортування та подальшого пакування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 415-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 415-7:2006+A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

043.2.2-2015

55.200

Безпечність пакувальних машин. Частина 8. Машини для обв'язування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 415-8:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 415-8:2008

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

044.2.2-2015

77.180

Безпечність машин. Машини та устатковання для безперервного розливання сталі. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14753:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14753:2007

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

045.2.2-2015

77.180

Безпечність машин. Стани гарячої прокатки листів. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 15093:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15093:2008

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

046.2.2-2015

25.120.30

Безпечність машин. Вимоги безпечності до машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів, та пов'язаного з ними обладнання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 710:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 710:1997+A1:2010;
AC:2012

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

047.2.2-2015

25.120.30

Безпечність машин. Вимоги безпечності до устатковання для лиття під тиском.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 869:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 869:2006+A1:2009

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

048.2.2-2015

77.180

Безпечність машин. Вимоги безпечності до станів формування труб і трубопрокатних станів та їхнього оздоблювального устатковання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13675:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13675:2004+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

049.2.2-2015

77.180

Безпечність машин. Вторинне переробляння сталі. Машини та устатковання для обробляння рідкої сталі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14677:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14677:2008

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

050.2.2-2015

25.180.10;
77.180

Безпечність машин. Вимоги до безпечності машин і устатковання для виробництва сталі в електродугових печах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 14681:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14681:2006+A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

079.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

080.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 2. Ключі, гайковерти та шуруповерти.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-2:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

081.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 3. Полірувальні та обертові шліфувальні машини з орбітальним і довільним орбітальним рухом.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-3:2014 (розробленого методом підтвердження)

EN ISO 28927-3:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

082.2.2-2015

13.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 4. Машини для прямого шліфування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-4:2010

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

083.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 5. Ручні дрилі та дрилі ударної дії.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-5:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

084.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 6. Машини трамбувальні.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-6:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

085.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 7. Ножиці вирубні та ножові.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-7:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

086.2.2-2015

13.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 8. Пилки, машини для полірування та подавання зі зворотно-поступальним рухом і пилки коливальної або обертальної дії.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-8:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-8:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

087.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 9. Зубильні та пучкові зачисні молотки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-9:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-9:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

088.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 10. Ударно-поворотні машини, молотки та дробарки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-10:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-10:2011

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

089.2.2-2015

17.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 11. Молотки для мулярів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-11:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-11:2011

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

090.2.2-2015

13.160;
25.140.10

Ручні портативні електроінструменти. Методи випробувань для оцінювання рівня вібрації. Частина 12. Шліфувальні машинки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 28927-12:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 28927-12:2012

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

135.2.2-2015

13.110;
13.280

Безпечність машин. Оцінювання та зниження ризиків, пов'язаних з випромінюванням машин. Частина 3. Зниження випромінювання методом послаблення або екранування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12198-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12198-3:2002+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

136.2.2-2015

13.110;
17.240

Безпечність машин. Оцінювання та зниження ризиків, пов'язаних з випромінюванням машин. Частина 2. Методи вимірювання випромінювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12198-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12198-2:2002+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

137.2.2-2015

13.110;
13.280

Безпечність машин. Оцінювання та зниження ризиків, пов'язаних з випромінюванням машин. Частина 1. Загальні принципи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12198-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12198-1:2000+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

138.2.2-2015

01.120;
13.110;
17.160

Безпечність машин. Вимоги до змісту розділів щодо вібрації в стандартах щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12786:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12786:2013

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

139.2.2-2015

25.040.30

Роботи та робототехнічні пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 1. Роботи.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 10218-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10218-1:2011

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

140.2.2-2015

81.100

Машини та устатковання для виготовлення, очищення та обробляння листового скла. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Внутрішньозаводське устатковання для зберігання, навантажування-розвантажування та транспортування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13035-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13035-1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

141.2.2-2015

81.100

Машини та устатковання для виготовлення, очищення та обробляння листового скла. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Устатковання для зберігання та транспортування за межами заводу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13035-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13035-2:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

142.2.2-2015

59.120.01

Машини текстильні. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11111-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11111-1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

143.2.2-2015

59.120.01

Машини текстильні. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Прядильні підготовчі та прядильні машини.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 11111-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11111-2:2005;
A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

144.2.2-2015

59.120.99

Машини текстильні. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Обладнання для нетканих матеріалів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11111-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11111-3:2005;
A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

145.2.2-2015

59.120.99

Машини текстильні. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Обладнання для оброблення пряжі та звивання канатів і мотузок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11111-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11111-4:2005;
A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

146.2.2-2015

59.120.30;
59.120.40

Машини текстильні. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Підготовче ткацьке та трикотажне устатковання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11111-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11111-5:2005;
A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

147.2.2-2015

59.120.99

Машини текстильні. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ткацьке устатковання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11111-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11111-6:2005;
A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

148.2.2-2015

59.120.50

Машини текстильні. Вимоги щодо безпечності. Частина 7. Фарбувальне й оздоблювальне устатковання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 11111-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11111-7:2005;
A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

149.2.2-2015

13.160;
43.020;
45.020;
65.060.10

Механічна вібрація. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 30326-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 30326-1:1994;
A1:2007;
A2:2011

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

009.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-2:2006+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

010.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-3:2006+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

011.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-4:1996+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

012.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-6:1998+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

013.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-7:1998+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

014.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювача.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-8:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-8:1998+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

015.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювача.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-9:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-9:1998+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

016.2.3-2015

13.040.40

Безпечність машин. Оцінювання вмісту у повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1093-11:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1093-11:2001+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

017.2.3-2015

91.060.50

Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Пристрої безпечності для дверей і воріт. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12978:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12978:2003+ A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

018.2.3-2015

67.260

Машини для оброблення харчових продуктів. Машини для виробництва тортів і тістечок. Вимоги щодо безпечності та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13390:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13390:2002+ A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

019.2.3-2015

13.110

Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13856-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 13856-3:2013

02.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

128.2.3-2015

17.140.20;
59.140.40

Машини для виготовлення взуття та виробів із шкіри і шкірозамінників. Правила випробування на шумність. Загальні вимоги
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN 12545:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 12545:2000+ A1:2009

04.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

129.2.3-2015

61.080

Машини для виготовлення взуття зі шкіри та шкірозамінників. Цвяхозабивальна машина. Вимоги безпеки
Розроблення ДСТУ на заміну
ДСТУ EN 12653:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 12653:1999+ A2:2009

04.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

133.2.3-2015

61.080

Машини для виготовлення взуття. Машини для натягування на колодку. Вимоги безпеки
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 931:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 931:1997 +A2:2009

04.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

134.2.3-2015

85.100

Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та виготовленні машин для виробництва і оброблення паперу. Частина 8. Очищувальні установки
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-8:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-8:2012

04.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

135.2.3-2015

85.100

Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та виготовленні машин для виробництва і оброблення паперу. Частина 21. Машини для нанесення покриття
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-21:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-21:2012

04.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

136.2.3-2015

85.100

Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та виготовленні машин для виробництва і оброблення паперу. Частина 26. Машини для пакування рулонів
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1034-26:2014
(прийнятого методом підтвердження)

EN 1034-26:2012

04.2015

12.2015

ТК 98

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

ТК 101 Технологія поліграфії

026.2.3-2015

17.140.20;
37.100.10;
85.100

Методи вимірювання шуму під час друкування на паперопереробних машинах, які виготовляють папір, і на додатковому обладнанні. Клас точності 2 і 3.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13023:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13023:2003+ A1:2010

02.2015

12.2015

ТК 101

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

027.2.3-2015

85.100;
37.100.10

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1010-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1010-1:2004+ A1:2010

02.2015

12.2015

ТК 101

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

028.2.3-2015

85.100;
37.100.10

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 2. Вимоги до друкарського та лакувального устатковання, охоплюючи додрукарське.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1010-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1010-2:2006+ A1:2010

02.2015

12.2015

ТК 101

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

029.2.3-2015

85.100;
37.100.10

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 4. Брошурувально-палітурні та оздоблювальні машини.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1010-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1010-4:2004+ A1:2009

02.2015

12.2015

ТК 101

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

ТК 104 Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри

150.2.2-2015

91.140.90

Норми безпеки щодо конструкції та встановлення ліфтів. Випробування та перевіряння. Частина 50. Правила проектування, розрахунки, випробування та перевіряння компонентів ліфта.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003

EN 81-50:2014

03.2015

12.2015

ТК 104

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

95/16/EC

 

151.2.2-2015

91.140.90

Норми безпеки щодо конструкції та встановлення ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажо-пасажирські.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003

EN 81-20:2014

03.2015

12.2015

ТК 104

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

95/16/EC

 

178.2.2-2015

91.140.90

Установки ліфтові. Правила організації безпечної експлуатації ліфтів.
Розроблення ДСТУ

 

03.2015

09.2015

ТК 104

ВГО "Асоціація ліфтовиків України", м. Київ

ВГО "Асоціація ліфтовиків України"

 

 

 

 

179.2.2-2015

91.140.90

Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій.
Розроблення ДСТУ на заміну ГСТУ 36.1-009-99

 

03.2015

09.2015

ТК 104

ВГО "Асоціація ліфтовиків України", м. Київ

ВГО "Асоціація ліфтовиків України"

 

 

 

 

ТК 120 Упаковка, тара, пакувальні матеріали

051.2.2-2015

97.060

Машини для сухого чищення. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 8230-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 8230-1:2008

01.2015

12.2015

ТК 120

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

052.2.2-2015

97.060

Машини для сухого чищення. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини з використанням перхлоретилену.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 8230-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 8230-2:2008

01.2015

12.2015

ТК 120

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

053.2.2-2015

97.060

Машини для сухого чищення. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Машини з використанням займистих розчинників.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 8230-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 8230-3:2008

01.2015

12.2015

ТК 120

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

074.2.2-2015

97.190

Вироби для дітей і догляду за ними. Ємність для напоїв (пляшка для годування). Частина 1. загальні і механічні вимоги та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14350-1:2004

01.2015

12.2015

ТК 120

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

204.2.2-2015

13.030.99;
55.020

Паковання. Вимоги до відпрацьованого паковання для його переробляння у якості вторинних енергетичних ресурсів та визначення мінімальної теплоти згоряння. Розроблення ДСТУ

EN 13431:2004

04.2015

12.2015

ТК 120

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

94/62/EC

 

ТК 121 Дизайн та ергономіка

020.2.3-2015

13.180

Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування Частина 4. Компонування та розміщення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 894-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 894-4:2010

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

021.2.3-2015

13.180;
13.320

Ергономіка. Сигнали безпеки для громадських робочих місць. Слухові сигнали безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 7731:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 7731:2008

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

022.2.3-2015

13.110;
13.180

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов'язаних з машинами.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1005-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1005-4:2005+A1:2008

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

023.2.3-2015

53.100

Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 6682:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 6682:2008

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

024.2.3-2015

13.110

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61310-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61310-3:2008

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

025.2.3-2015

13.180

Ергономіка. Комп'ютерні манекени і шаблони тіла. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 15536-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 15536-1:2008

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

060.2.3-2015

13.110

Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон верхніми і нижніми кінцівками.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 13857:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 13857:2008

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

052.2.3-2015

13.110

Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 13850:2014
(прийнятого методом підтвердження)

FprEN ISO 13850

02.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

053.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 2. Силові тренажери. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-2:2003

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

054.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 4. Силові тренувальні лавки. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-4:2006
+ A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

055.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 5. Велотренажери і педальні тренажери для тулуба. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-5:2009

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

056.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-6:2010
+A1:2014

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

057.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 7. Гребні тренажери. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-7:1998

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

058.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 8. Степпери, ступінчасті клаймбери і клаймбери. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-8:1998

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

059.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-9:2003

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

062.2.3-2015

97.220.30

Нерухомі тренажери. Частина 10. Велотренажери з фіксованим колесом або без муфти вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 957-10:2005

01.2015

12.2015

ТК 121

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

ТК 122 Аналіз газів, рідких та твердих речовин

148.2.1-2015

13.320

Електричні прилади для виявлення та вимірювання вмісту кисню. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 50104:2010

04.2015

12.2015

ТК 122

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

94/9/EC

 

149.2.1-2015

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів горючих газів.
Розроблення ДСТУ

EN 60079-29-1:2007

04.2015

12.2015

ТК 122

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

94/9/EC

 

060.2.1-2015

25.160.30;
33.100.01

Обладнання для контактного зварювання. Частина 2. Електромагнітна сумісність (ЕМС)
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50240:2009 та на заміну ДСТУ EN 62135-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62135-2:2015

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

061.2.1-2015

29.120;
29.120.50

Пристрої виявлення дугового замикання. Загальні вимоги
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62606:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62606:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

062.2.1-2015

29.120.10

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50085-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50085-1:2005;
A1:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

063.2.1-2015

29.120.10

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування на стінах і стелях.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50085-2-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50085-2-1:2006;
A1:2011

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

064.2.1-2015

29.120.10

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних коробів, призначених для монтування в шафах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50085-2-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50085-2-3:2010

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

065.2.1-2015

29.035.20; 33.120.10

Кабелі зв'язку. Частина 2-23. Загальні правила проектування та побудови. Поліетиленова ізоляція для багатопарних кабелів, що їх використовують для доступу до телекомунікаційних мереж. Кабелі до зовнішнього прокладання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-23:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-23:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

066.2.1-2015

29.035.20; 33.120.10

Кабелі зв'язку. Частина 2-25. Загальні правила проектування та виготовлення. Поліпропіленові ізоляційні компаунди.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-25:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-25:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

067.2.1-2015

29.120.10

Жили ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60228:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60228:2005;
AC:2005

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

087.2.1-2015

97.080

Пилососи побутової призначеності. Частина 1. Пилососи сухого чищення. Методи вимірювання робочих характеристик.
Розроблення ДСТУ

EN 60312-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC;
665/2013;
666/2013

 

103.2.1-2015

17.140.20;
97.060

Прилади побутові та аналогічні електричні. Звід правил щодо визначення поширюваного в повітрі акустичного шуму. Частина 2-6. Додаткові вимоги до сушарок барабанного типу.
Розроблення ДСТУ

EN 60704-2-6:2012

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

110.2.1-2015

33.100.10;
33.160.01

Професійна аудіо-, відео- та аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 1. Емісія завад.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 55103-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 55103-1:2009;
A1:2012

02.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

111.2.1-2015

17.240;
33.070.01

Стандарт для демонстрації відповідності радіочастотних полів від ручних і носимих пристроїв безпроводового зв'язку, застосовуваних широким загалом (30 МГц - 6 ГГц).
Розроблення ДСТУ

EN 50566:2013;
AC:2014

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

112.2.1-2015

33.060.20;
33.100.01

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 11. Спеціальні умови для передавачів служб наземного звукового радіомовлення.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 489-11:2006

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

113.2.1-2015

33.060.20;
33.100.01

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 13. Спеціальні вимоги для випробування обладнання персонального двобічного радіозв'язку та аналогічного обладнання (мовного й немовного).
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 489-13:2002

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

114.2.1-2015

33.060.20;
33.100.01

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 15. Спеціальні вимоги для випробування наявного в продажу аматорського радіообладнання.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 489-15:2002

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

115.2.1-2015

33.070.50;
33.100.01

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 16. Спеціальні вимоги для випробування аналогового стільникового рухомого й переносного телекомунікаційного обладнання.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 489-16:2002

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

116.2.1-2015

33.060.20

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіопередавальне обладнання служби наземного цифрового телевізійного мовлення. Частина 2. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ETSI EN 302 296:2008

ETSI EN 302 296-2:2011

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

139.2.1-2015

33.170

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне радіомовленнєвої служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 2. Технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 245-2:2005

02.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

140.2.1-2015

33.170

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби цифрового звукового мовлення (T-DAB). Частина 2. Технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 077-2:2005

02.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими", КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

022.2.4-2015

33.120.10

Коаксіальні кабелі. Частина 2-1. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 1000 МГц.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50117-2-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50117-2-1:2005;
A1:2008;
A2:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

023.2.4-2015

33.120.10

Коаксіальні кабелі. Частина 2-2. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 1000 МГц.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50117-2-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50117-2-2:2004;
A1:2008;
A2:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

024.2.4-2015

33.120.10

Коаксіальні кабелі. Частина 2-3. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Розподільчі і магістральні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 1000 МГц.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50117-2-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50117-2-3:2004;
A1:2008;
A2:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

025.2.4-2015

33.120.10

Коаксіальні кабелі. Частина 2-4. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 3000 МГц.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50117-2-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50117-2-4:2004;
A1:2008;
A2:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

026.2.4-2015

33.120.10

Коаксіальні кабелі. Частина 2-5. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 3000 МГц.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50117-2-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50117-2-5:2004;
A1:2008;
A2:2013;
AC:2012

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

027.2.4-2015

33.120.10

Коаксіальні кабелі. Частина 3-1. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у телекомунікаційних застосованнях. Мініатюрні кабелі для цифрових систем зв'язку.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50117-3-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50117-3-1:2002

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

028.2.4-2015

33.120.10

Коаксіальні кабелі. Частина 4-1. Групові технічні умови на кабелі для ділової беспровідної телефонії згідно з EN 50173. Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 3000 МГц.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50117-4-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50117-4-1:2008;
A1:2013

01.2015

12.2015

ТК 123

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

ТК 125 Легка промисловість

054.2.2-2015

53.020.30;
59.080

Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Плоскі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загального призначення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1492-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1492-1:2000+A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 125

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

055.2.2-2015

53.020.30;
59.080

Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 1492-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1492-2:2000+A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 125

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

065.2.2-2015

13.340.70;
97.220.40

Допоміжні засоби для плавання. Інструкції щодо навчання плаванню. Частина 2. Вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 13138-2:2014

01.2015

12.2015

ТК 125

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

066.2.2-2015

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Засоби для носіння дітей (сумка "кенгуру"). Вимоги щодо безпеки та методи випробовування. Частина 1. Каркасні засоби для перенесення дітей на спині.
Розроблення ДСТУ

EN 13209-1:2004

01.2015

12.2015

ТК 125

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

067.2.2-2015

97.190

Вироби для догляду за малюками. Сумки для перенесення та манежі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 1466:2014

01.2015

12.2015

ТК 125

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

068.2.2-2015

97.220.30

Приладдя гімнастичне. Шведські стінки, решітчасті драбини і конструкції для лазіння. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12346:1998

01.2015

12.2015

ТК 125

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

ТК 128 Каучуки, гуми та гумові вироби

001.2.3-2015

83.200

Машини для перероблення гуми та пластмаси. Машини для фрагментації. Частина 4. Вимоги безпеки для агломераторів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12012:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 12012-4:2006+A1:2008

04.2015

12.2015

ТК 128

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

049.2.3-2015

83.200

Машини для перероблення гуми та пластмаси. Намотувальні машини для плівки або листів. Вимоги безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13418:2014 (прийнятого методом підтвердження)

 EN 13418:2013

02.2015

12.2015

ТК 128

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

077.2.2-2015

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Соски-пустушки для немовлят і маленьких дітей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 1400:2013+A1:2014

01.2015

12.2015

ТК 128

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

078.2.2-2015

97.190

Вироби для дітей і догляду за ними. Соски-пустушки для немовлят і маленьких дітей. Тримач соски-пустушки. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12586:2007+A1:2011

01.2015

12.2015

ТК 128

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

ТК 131 Електроізоляційна та кабельна техніка

025.2.1-2015

13.220.40;
29.020;
29.060.20

Випробування електричних і волоконно-оптичних кабелів в умовах впливу вогню.
Частина 1-3. Випробування одножильного ізольованого провода чи кабеля на вертикальне поширення полум'я. Процедура виявлення вогненно-рідинних крапель/часток.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60332-1-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60332-1-3:2004

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

026.2.1-2015

29.120.10

Системи кабелепроводів. Зовнішні діаметри кабелепроводів для електричних установок і нарізь для кабелепроводів та фітингів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60423:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60423:2007

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

027.2.1-2015

33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-1. Загальні правила проектування та виготовлення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-1:2005

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

028.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-20. Загальні правила проектування та виготовлення. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-20:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-20:2001

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

029.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-21. Загальні правила проектування та виготовлення. Полівінілхлоридні ізоляційні наповнювачі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-21:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-21:2001;
A1:2007;
AC:2003

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

030.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку. Частина 2-22. Загальні правила проектування та виготовлення. Полівінілхлоридні наповнювачі для оболонки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-22:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-22:2001;
A1:2007

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

031.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-24. Загальні правила проектування та виготовлення. Поліетиленова оболонка.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-24:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-24:2002;
A1:2008

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

032.2.1-2015

33.120.10

Кабелі багатопарні кінцевих користувачів для застосування в швидкісних телекомунікаційних мережах.
Частина 1. Повітряні кабелі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50406-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50406-1:2004

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

033.2.1-2015

33.120.10

Кабелі багатопарні кінцевих користувачів для застосування в швидкісних телекомунікаційних мережах.
Частина 2. Кабелепроводи та підземні кабелі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50406-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50406-2:2004

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

034.2.1-2015

33.120.10

Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування.
Частина 1-3. Методи електричних випробувань. Електрична міцність.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50289-1-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50289-1-3:2001

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

035.2.1-2015

33.120.10

Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування.
Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Опір ізоляції.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50289-1-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50289-1-4:2001

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

036.2.1-2015

33.120.10

Кабелі багатопарні для застосування в швидкісних телекомунікаційних мережах цифрового доступу.
Частина 1. Кабелі для зовнішнього прокладання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50407-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50407-1:2004

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

037.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-26. Загальні правила проектування та виготовлення. Безгалогенові вогнестійкі ізоляційні наповнювачі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-26:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-26:2002;
A1:2007

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

038.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-27. Загальні правила проектування та виготовлення. Безгалогенові вогнестійкі термопластичні ізоляційні наповнювачі для оболонок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-27:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-27:2002;
A1:2007;
A1:2007/AC:2010

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

039.2.1-2015

33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-28. Загальні правила проектування та виготовлення. Наповнювачі для герметизованих кабелів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-28:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-28:2002

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

040.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку. Частина 2-29. Загальні правила проектування та виготовлення. Ізоляційні наповнювачі зі зшитого поліетилену.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-29:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-29:2002

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

041.2.1-2015

29.035.20;
33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 2-30. Загальні правила проектування та вироблення.
Полі (тетрафторетилен-
гексафторпропіленова) ізоляція й оболонка.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-2-30:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-2-30:2002

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

042.2.1-2015

33.120.10

Кабелі зв'язку.
Частина 4-1. Загальні положення щодо застосування кабелів. Умови навколишнього середовища й аспекти безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50290-4-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50290-4-1:2014

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

043.2.1-2015

29.060.20

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі.
Розроблення ДСТУ

EN 60702-1:2002;
A1:2015

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

044.2.1-2015

29.060;
29.120.99

Котушки для промислових кабелів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61316:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61316:1999

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

083.2.1-2015

29.060.20

Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 1. Кабелі на номінальну напругу 1 кВ (Um = 1,2 кВ) і 3 кВ (Um = 3,6 кВ).
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ ІЕС 60502-1:2009

ІЕС 60502-1:2004/Am1:2009

01.2015

12.2015

ТК 131

Публічне акціонерне товариство завод "Південкабель" (ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ"), м. Харків

ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", м. Харків

 

 

 

 

084.2.1-2015

29.060.20

Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ІЕС 60502-2:2009

ІЕС 60502-2:2014

01.2015

12.2015

ТК 131

ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", м. Харків

ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", м. Харків

 

 

 

 

085.2.1-2015

29.060.20

Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу понад 30 кВ (Um = 36 кВ) і до 150 кВ (Um = 170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ІЕС 60840:2009

ІЕС 60840:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", м. Харків

ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ", м. Харків

 

 

 

 

091.2.1-2015

29.035.20

Матеріали для ізоляції, оболонки та покриття для низьковольтних силових кабелів. Частина 10-1. Змішані компаунди для оболонок. Зшиті оболонки з полівінілхлориду.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50363-10-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50363-10-1:2005

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

092.2.1-2015

29.035.20

Матеріали для ізоляції, оболонки та покриття для низьковольтних силових кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50363-10-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50363-10-2:2005

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

093.2.1-2015

29.060.20

Кабелі електричні. Низьковольтні кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 2-51. Кабелі загальної призначеності. Маслостійкі кабелі керування з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50525-2-51:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50525-2-51:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

094.2.1-2015

29.060.20

Кабелі електричні. Низьковольтні кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 2-71. Кабелі загальної призначеності. Плоскі кабелі з мішурними жилами (шнури) з термопластичною ізоляцією (PVC).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50525-2-71:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50525-2-71:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

095.2.1-2015

29.060.20

Кабелі електричні. Низьковольтні кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 2-72. Кабелі загальної призначеності. Плоскі кабелі з відокремлюваними жилами (шнури) з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією (PVC).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50525-2-72:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50525-2-72:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

096.2.1-2015

25.160.30;
29.060.20

Кабелі електричні. Низьковольтні кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 2-81. Кабелі загальної призначеності. Кабелі зі зшитим еластомірним покриттям для дугового зварювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50525-2-81:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50525-2-81:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

097.2.1-2015

29.060.20

Кабелі електричні. Низьковольтні кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 2-82. Кабелі загальної призначеності. Кабелі із зшитою еластомірною ізоляцією для декоративних кіл.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50525-2-82:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50525-2-82:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

098.2.1-2015

29.060.20

Кабелі електричні. Низьковольтні кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 3-11. Кабелі з особливими характеристиками вогнестійкості. Гнучкі кабелі з безгалогенною термопластичною ізоляцією та незначним виділенням диму.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50525-3-11:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50525-3-11:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

099.2.1-2015

29.060.20

Кабелі електричні. Низьковольтні кабелі з номінальною напругою до 450/750 В включно. Частина 3-31. Кабелі з особливими характеристиками вогнестійкості. Одножильні неекрановані кабелі з безгалогенною термопластичною ізоляцією та незначним виділенням диму.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50525-3-31:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50525-3-31:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

145.2.1-2015

29.060.20

Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу U0/U(Um):0,6/1 (1,2) кВ. Загальні технічні вимоги
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ HD 626 S1:2012, ДСТУ HD 626 S1:2012/Зміна N 1:2012, ДСТУ HD 626 S1:2012/Зміна N 2:2012
(прийнятого методом підтвердження)

HD 626 S1:1996;
A1:1997;
A2:2002

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

157.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 100. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-100:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

158.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 201. Загальні випробування. Вимірювання товщини ізоляції.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-201:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

159.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 202. Загальні випробування. Вимірювання товщини неметалевої оболонки.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-202:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

160.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-203:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

161.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповнювальних компаундів за температури 23° C.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-301:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

162.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійного струму заповнювальних компаундів за температури 23° C та 100° C.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-302:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

163.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 401. Різні випробування. Методи теплового старіння, в сушильній шафі.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-401:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

164.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 402. Різні випробування. Випробування на водовбирання.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-402:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

165.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 403. Різні випробування. Випробування на озоностійкість зшитих компаундів.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-403:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

166.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 404. Різні випробування. Випробування на занурення в мінеральну оливу для оболонок.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-404:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

167.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 405. Різні випробування. Випробування на термостабільність та оболонок з ПВХ.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-405:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

168.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 406. Різні випробування. Стійкість до розстріскування поліетиленових і поліпропіленових компаундів.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-406:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

169.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 407. Різні випробування. Збільшення маси поліетиленових і поліпропіленових компаундів.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-407:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

170.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 408. Різні випробування. Випробування на тривалу термостабільність поліетиленових і поліпропіленових компаундів.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-408:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

171.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 409. Різні випробування. Випробування на втрату маси для термопластичної ізоляції та оболонок.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-409:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

172.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 410. Різні випробування. Метод випробування на окислювальну деструкцію за каталітичної дії міді поліолефінової ізоляції жили.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-410:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

173.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 411. Різні випробування. Крихкість за низької температури заповнювальних компаундів.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-411:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

174.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 412. Різні випробування. Методи теплового старіння в повітряному боксі.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-412:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

175.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 501. Механічні випробування. Випробування для визначення механічних властивостей компаундів ізоляції та оболонок.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-501:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

176.2.2-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 502. Механічні випробування. Випробування на зсідання ізоляції.
Розроблення ДСТУ (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-502:2012

02.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

010.2.4-2015

33.120.10

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 1. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

011.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 2-1. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками до 100 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі для приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-2-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-2-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

012.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 2-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками до 100 МГц. Робоча область і комутаційні кабелі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-2-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-2-2:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

013.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 3-1. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками до 100 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі для приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-3-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-3-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

014.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 3-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками до 100 МГц. Робоча область і комутаційні кабелі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-3-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-3-2:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

015.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 4-1. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками до 600 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі для приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-4-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-4-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

016.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 4-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками до 600 МГц. Робоча область і комутаційні кабелі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-4-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-4-2:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

017.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 5-1. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками до 250 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі для приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-5-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-5-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

018.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 5-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками до 250 МГц. Робоча область і комутаційні кабелі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-5-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-5-2:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

019.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 6-1. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками до 250 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі для приміщень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-6-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-6-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

020.2.4-2015

33.120.20

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 6-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками до 250 МГц. Робоча область і комутаційні кабелі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-6-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-6-2:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

021.2.4-2015

33.120.10

Кабелі багатоелементні металеві, для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 7. Групові технічні умови для вимірювальних приладів та кабелів керування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-7:2005

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

072.2.5-2015

29.060.20

Електричні методи випробування низьковольтних кабелів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50395:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50395:2005;
A1:2011

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

073.2.5-2015

29.080.30

Узгодження ізоляції устаткування низьковольтних систем. Частина 3. Використання покриття, герметизації або лиття для захисту від забруднення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60664-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60664-3:2003;
A1:2010

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

074.2.5-2015

29.080.30

Узгодження ізоляції устаткування низьковольтних систем. Частина 4. Розгляд питань, пов'язаних з високочастотним градієнтом напруги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60664-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60664-4:2006;
AC:2006

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

075.2.5-2015

29.080.30

Узгодження ізоляції устаткування низьковольтних систем. Частина 5. Комплексний метод визначення проміжків та довжина шляхів спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60664-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60664-5:2007

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

076.2.5-2015

17.220.20;
29.080.01;
29.240.01

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устаткування для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 7. Порядок чергування фаз.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61557-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61557-7:2007

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

077.2.5-2015

17.220.20;
29.080.01;
29.240.01

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устаткування для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 10. Комбіноване вимірювальне устаткування для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61557-10:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61557-10:2013

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

120.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 503. Механічні випробування. Випробування на зсідання оболонок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-503:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-503:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

121.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 504. Механічні випробування. Випробування на вигинання за низької температури ізоляції та оболонок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-504:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-504:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

122.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 505. Механічні випробування. Випробування на видовження за низької температури ізоляції та оболонок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-505:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-505:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

123.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 506. Механічні випробування. Випробування на удар за низької температури ізоляції та оболонок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-506:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-506:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

124.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих
матеріалів. Частина 507. Механічні випробування. Випробування на теплову деформацію зшитих матеріалів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-507:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-507:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

125.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 508. Механічні випробування. Випробування натисненням за високої температури ізоляції та оболонок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-508:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-508:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

126.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок (випробування на тепловий удар).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-509:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-509:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

127.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 510. Механічні випробування. Спеціальні методи для поліетиленових і поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після теплового старіння на повітрі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-510:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-510:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

128.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 511. Механічні випробування. Вимірювання індексу
текучості розплаву поліетиленових компаундів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-511:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-511:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

129.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 512. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Міцність під час розтягування та відносне видовження під час розривання після кондиціювання та витримування за підвищеної температури.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-512:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-512:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

130.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після кондиціювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-513:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-513:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

131.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 601. Фізичні випробування. Вимірювання точки каплепаління заповнювальних компаундів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-601:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-601:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

132.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 602. Фізичні випробування. Виділення оливи в заповнювальних компаундах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-602:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-602:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

133.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні га волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 603. Фізичні випробування. Визначення загального кислотного числа в заповнювальних компаундах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-603:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-603:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

134.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів в заповнювальних компаундах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-604:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-604:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

135.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 605. Фізичні випробування. Визначення вмісту сажі та/або мінерального наповнювача в поліетиленових компаундах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-605:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-605:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

136.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 606. Фізичні випробування. Методи визначення густини.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-606:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-606:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

137.2.5-2015

29.035.01;
29.060.20

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 607. Фізичні випробування. Оцінювання розподілу дисперсності сажі в поліетилені та поліпропілені.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60811-607:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60811-607:2012

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

138.2.5-2015

29.130.20

Керівництво з використання кабелів низької напруги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ HD 516 S2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

HD 516 S2:1997;
A1:2003;
A2:2008

01.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

150.2.1-2015

29.060.20

Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 9. Одножильні кабелі без оболонки для встановлення за низьких температур.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ HD 21.9 S2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

HD 21.9 S2:1995;
A1:1999

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

151.2.1-2015

29.060.20

Кабелі для переносного обладнання для заземлення та закорочування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61138:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61138:2007

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

152.2.1-2015

29.060.20

Ідентифікація жил в кабелях і гнучких шнурах.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ HD 308 S2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

HD 308 S2:2001

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

153.2.1-2015

29.060.20

Система позначення кабельних виробів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ HD 361 S3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

HD 361 S3:1999;
A1:2006;
AC:1999

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

154.2.1-2015

29.060.20

Метод випробування, рекомендований для оцінювання ризику виділення пластифікатора з герметизованих кабелів у полівінілхлоридній оболонці.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50497:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50497:2007

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

155.2.1-2015

29.035.01

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 0. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50363-0:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50363-0:2011

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

156.2.1-2015

29.120.10

Системи герметичні армовані для кабельного застосування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50369:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50369:2005

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

157.2.1-2015

29.120.10

Системи кабелепроводів. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61386-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61386-1:2008

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

158.2.1-2015

29.120.10

Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61386-21:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61386-21:2004;
A11:2010;
AC:2004

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

159.2.1-2015

29.120.10

Системи кабелепроводів. Частина 22. Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61386-22:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61386-22:2004;
A11:2010;
AC:2004

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

160.2.1-2015

29.120.10

Системи кабелепроводів. Частина 25. Додаткові вимоги до пристроїв кріплення кабелепроводів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61386-25:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61386-25:2011

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

161.2.1-2015

29.120.10

Системи кабельних потоків і драбин. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61537:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61537:2007

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

162.2.1-2015

29.120.10

Кабельні затискувачі для електричного обладнання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61914:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61914:2009;
AC:2009

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

163.2.1-2015

29.120.10

Кабельні ущільнювачі для електричних установок.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62444:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62444:2013

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

164.2.1-2015

29.060;
29.120.99

Електричне приладдя. Кабельні котушки побутового та аналогічного призначення
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61242:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61242:1997;
A1:2008;
A1:2008/AC:2010

04.2015

12.2015

ТК 131

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

ТК 135 Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих

040.2.3-2015

13.110;
97.060

Вимоги безпеки до промислових машин для прання. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 10472-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10472-1:2008

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

041.2.3-2015

13.110;
97.060

Вимоги безпеки до промислових машин для прання. Частина 2. Пральні машини і віджимні центрифуги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 10472-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10472-2:2008

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

042.2.3-2015

13.110;
97.060

Вимоги безпеки до промислових машин для прання. Частина 3. Наскрізні пральні лінії з машинами, що входять до їх складу.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 10472-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10472-3:2008

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

043.2.3-2015

13.110;
97.060

Вимоги безпеки до промислових машин для прання. Частина 4. Повітряні сушарки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 10472-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10472-4:2008

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

044.2.3-2015

13.110;
97.060

Вимоги безпеки до промислових машин для прання. Частина 5. Прасувальні машини, завантажувачі та пристрої для складання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 10472-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10472-5:2008

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

045.2.3-2015

13.110;
97.060

Вимоги безпеки до промислових машин для прання. Частина 6. Преси для прасування та дублювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 10472-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10472-6:2008

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

047.2.3-2015

13.110;
71.040.20

Центрифуги. Загальні вимоги щодо безпечності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12547:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12547:2014

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

091.2.3-2015

13.340.10

Захисний одяг. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи випробувань для вимірювання заряду розпаду.
Розроблення ДСТУ

EN 1149-3:2004

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

092.2.3-2015

13.340.10

Захисний одяг. Електростатичні властивості. Частина 5. Виконання матеріалів та вимоги до дизайну.
Розроблення ДСТУ

EN 1149-5:2008

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

093.2.3-2015

13.340.50

Засоби індивідуального захисту. Професійне взуття.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN ISO 20347:2009

EN ISO 20347:2012

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

094.2.3-2015

13.340.50

Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 20349:2010

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

095.2.3-2015

13.340.10;
13.260

Електроізоляційний захищений одяг для працівників низьковольтних установок.
Розроблення ДСТУ

EN 50286:1999;
Cor.:2004

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

096.2.3-2015

13.340.50
13.260

Електроізоляційне взуття для роботи на слабострумних установках.
Розроблення ДСТУ

EN 50321:1999

02.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

ТК 137 Лампи і відповідне обладнання

036.2.5-2015

29.140.40

Світильники. Частина
2-14. Додаткові вимоги до світильників для трубчастих розрядних ламп з холодним катодом (неонові лампи) та аналогічного обладнання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60598-2-14:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60598-2-14:2009

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

037.2.5-2015

29.020;
29.140

Оцінення освітлювального обладнання щодо впливу на людину електромагнітних полів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62493:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62493:2015

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

038.2.5-2015

29.140.30

Лампи індукційні люмінесцентні. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62532:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62532:2011;
A1:2014

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

078.2.5-2015

29.140.40

Енергоефективність пускорегулюючих пристроїв для ламп. Частина 1. Пускорегулюючі пристрої для люмінесцентних ламп. Методика вимірювання для визначення загальної споживної потужності ланцюгів пускорегулюючих пристроїв і ефективності пускорегулюючих пристроїв.
Розроблення ДСТУ

EN 62442-1:2011;
AC:2012

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

079.2.5-2015

29.140.40

Енергоефективність пускорегулюючих пристроїв для ламп. Частина 2. Пускорегулюючі пристрої для розрядних високоінтенсивних ламп (крім люмінесцентних ламп). Методика вимірювання для знаходження значень коефіцієнту корисної дії.
Розроблення ДСТУ

EN 62442-2:2014

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

080.2.5-2015

29.140.40

Енергоефективність пускорегулюючих пристроїв для ламп. Частина 3. Пускорегулюючі пристрої для галогенних ламп та світлодіодних модулів. Методика вимірювання для знаходження значень коефіцієнту корисної дії.
Розроблення ДСТУ

EN 62442-3:2014

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

081.2.5-2015

29.140.99;
31.080.99

Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги безпеки.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 62031:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62031:2008;
A1:2013;
A2:2015

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

082.2.5-2015

29.140.01;
91.160.10

Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця.
Розроблення ДСТУ

EN 12464-1:2011

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

083.2.5-2015

29.140.01;
91.160.20

Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 2. Зовнішні робочі місця.
Розроблення ДСТУ

EN 12464-2:2014

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

084.2.5-2015

17.180.20;
29.140.01

Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп та світильників. Частина 1. Вимірювання та формат даних.
Розроблення ДСТУ

EN 13032-1:2004+A1:2012

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

085.2.5-2015

17.180.20;
29.140.01

Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп та світильників. Частина 2. Представлення даних щодо внутрішних та зовнішних робочих місць.
Розроблення ДСТУ

EN 13032-2:2004;
AC:2007

01.2015

12.2015

ТК 137

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2010/30/EU;
2009/125/EC

 

ТК 138 Нафтогазнормування

009.2.4-2015

75.200

Станції бензозаправні. Вимоги безпеки до конструкції занурювальних насосів у зборі.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 15268:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15268:2008

01.2015

12.2015

ТК 138

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC;
94/9/EC

 

ТК 140 Молоко, м'ясо та продукти їх переробки

056.2.2-2015

67.260

Харчові переробні машини. Камери коптильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 15861:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15861:2012

01.2015

12.2015

ТК 140

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

057.2.2-2015

67.260

Харчові переробні машини. Машини для розділення туш забійних тварин по хребту автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 15166:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15166:2008

01.2015

12.2015

ТК 140

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

102.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчових виробництв. М'ясорубки. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12331:2014 (прийнятого методом підтвердження)

FprEN 12331

03.2015

07.2016

ТК 140

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

103.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Кутери з обертальною чашею. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12855:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12855:2003+A1:2010

03.2015

07.2016

ТК 140

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

104.2.4-2015

67.260

Устатковання для харчової промисловості. Машини для посолу шприцюванням. Вимоги щодо безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13534:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13534:2006+A1:2010

03.2015

07.2016

ТК 140

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

105.2.4-2015

65.040.10;
67.260

Устатковання для харчової промисловості. Охолоджувальні резервуари для молока наливом на фермі. Вимоги щодо робочих характеристик, безпеки та гігієни.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13732:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13732:2013

03.2015

07.2016

ТК 140

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/42/EC

 

ТК 142 Ґрунтознавство

121.2.3-2015

93.020

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги
Розроблення ДСТУ

EN 16228-1:2014

04.2015

12.2015

ТК 142

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

122.2.3-2015

93.020

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар'єрів і видобування
Розроблення ДСТУ

EN 16228-2:2014

04.2015

12.2015

ТК 142

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

123.2.3-2015

93.020

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтальнонаправленого буріння (ГНБ)
Розроблення ДСТУ

EN 16228-3:2014

04.2015

12.2015

ТК 142

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

124.2.3-2015

93.020

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів
Розроблення ДСТУ

EN 16228-4:2014

04.2015

12.2015

ТК 142

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

125.2.3-2015

93.020

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті
Розроблення ДСТУ

EN 16228-5:2014

04.2015

12.2015

ТК 142

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

126.2.3-2015

93.020

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування
Розроблення ДСТУ

EN 16228-6:2014

04.2015

12.2015

ТК 142

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

127.2.3-2015

93.020

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання
Розроблення ДСТУ

EN 16228-7:2014

04.2015

12.2015

ТК 142

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

ТК 144 Інформація і документація

024.2.1-2015

01.140.20

Правила публікування інформації архівних документів.
Розроблення ДСТУ

 

01.2015

12.2016

ТК 144

 

Державна архівна служба України

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації, КПКВ 3609020

 

 

 

ТК 146 Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості

019.2.1-2015

17.120.10

Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12261:2006

EN 12261:2002; A1:2006;
AC:2003

08.2015

12.2015

ТК 146

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

 

 

2004/22/EC

 

020.2.1-2015

91.140.40

Коректори до лічильників газу електронні. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12405:2006

EN 12405-1:2005+ A2:2010

08.2015

12.2015

ТК 146

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

 

 

2004/22/EC

 

021.2.1-2015

91.140.40

Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 12480:2006

EN 12480:2015

08.2015

12.2015

ТК 146

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

 

 

2004/22/EC

 

022.2.1-2015

91.140.40

Лічильники газу. Частина 1. метрологічгі та технічні вимоги. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування в робочих умовах.
Розроблення ДСТУ

OIML R 137-1&2:2012;
Am:2014

08.2015

12.2015

ТК 146

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстан-
дартметрологія", м. Івано-Франківськ

 

 

 

 

152.2.2-2015

91.140.40

Лічильники газу ультразвукові побутової призначеності.
Розроблення ДСТУ

EN 14236:2007

01.2015

12.2015

ТК 146

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2004/22/EC

 

153.2.2-2015

75.200

Паливозаправні станції. Частина 1. Вимоги щодо безпеки до конструкції та роботі насосів дозувань, розподільних пристроїв і дистанційних насосних агрегатів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 13617-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13617-1:2012

01.2015

12.2015

ТК 146

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

188.2.2-2015

23.040.01

Системи пластмасових трубопроводів промислового призначення. Полі(вініліденфторид). Технічні умови на компоненти та систему.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 10931:2005

01.2015

12.2015

ТК 146

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

189.2.2-2015

23.040.01

Системи пластмасових трубопроводів промислового призначення. Акрилонітрилбутадієнстирол (ABS), непластифікований полівінілхлорид (PVC-U) і хлорований полівінілхлорид (PVC-C). Технічні умови на компоненти та систему. Метрична серія.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15493:2003

01.2015

12.2015

ТК 146

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

190.2.2-2015

23.040.01

Системи пластмасових трубопроводів промислового призначення. Полібутен (РВ), поліетилен (РВ), поліпропілен (РР). Технічні умови на компоненти та систему. Метрична серія.
Розроблення ДСТУ

 EN ISO 15494:2003

01.2015

12.2015

ТК 146

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

97/23/EC

 

ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

038.2.4-2015

03.120.20;
11.220

Настанова щодо сертифікації персоналу. Сертифікація фахівців лабораторій ветеринарної та фітосанітарної служби.
Розроблення ДСТУ-Н

 

03.2015

03.2016

ТК 149

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), м. Київ

Кошти Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

 

 

 

 

ТК 151 Меблі

070.2.2-2015

97.040.20

Гімнастичне приладдя. Коні та козли. Функційні вимоги щодо безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 12196:2003

01.2015

12.2015

ТК 151

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

071.2.2-2015

97.220.30

Гімнастичне приладдя. Перекладдя. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 12197:1997

01.2015

12.2015

ТК 151

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

072.2.2-2015

97.220.30

Приладдя гімнастичне. Паралельні бруси. Функційні вимоги щодо безпеки та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 12432:1998

01.2015

12.2015

ТК 151

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

154.2.2-2015

97.140

Пристрої, тверде паливо та розпалювальні матеріали для жарення м'яса. Частина 1. Тверде паливо для жарення. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 1860-1:2013

01.2015

12.2015

ТК 151

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2001/95/EC

 

ТК 155 Радіотехнології

045.2.1-2015

33.100.01; 43.040.10

Електромагнітна сумісність (ЕМС). Стандарт на групу електронного обладнання, встановлюваного на автомобільному транспорті після його продажу. Технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50498:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50498:2010

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC

 

046.2.1-2015

33.040.60

Апаратура ВЧ-зв'язку, застосовувана в низьковольтних установках. Характеристики радіочастотних збурень. Норми та методи випробування. Частина 1. Апаратура побутової призначеності.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50561-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50561-1:2013;
AC:2014;
AC:2015

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC;
1999/5/EC

 

047.2.1-2015

29.060.20

Кабелі плоскі гнучкі в полівінілхлоридній оболонці. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50214:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50214:2006;
AC:2007

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2004/108/EC;
1999/5/EC

 

048.2.1-2015

33.120.10

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 9-1. Окремі технічні умови на екрановані кабелі до 1000 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі в будівлях.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-9-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-9-1:2012

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

049.2.1-2015

33.120.10

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 10-1. Окремі технічні умови на екрановані кабелі до 500 МГц. Горизонтальні підлогові та магістральні кабелі в будівлях.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-10-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-10-1:2012

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

050.2.1-2015

33.120.10

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 11-1. Окремі технічні умови на неекрановані кабелі до 500 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі в будівлях.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50288-11-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50288-11-1:2012

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

051.2.1-2015

33.120.10

Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Частина 1. Неекрановані кабелі. Категорія 1.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50441-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50441-1:2012

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

052.2.1-2015

33.120.10

Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Частина 2. Екрановані кабелі. Категорія 2.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50441-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50441-2:2012

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

053.2.1-2015

33.120.10

Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Частина 3. Екрановані кабелі. Категорія 3.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 50441-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50441-3:2006

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", КПКВ 1201440

 

2006/95/EC

 

054.2.1-2015

33.120.10

Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 24. Окремі вимоги до підземних систем кабелепроводів.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61386-24:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61386-24:2010

01.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

121.2.1-2015

33.060;
33.100.01

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Аудіопристрої безпроводові діапазону частот від 25 МГц до 2000 МГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 357-2:2008

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

122.2.1-2015

33.060;
33.070

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Абонентське обладнання з розширенням спектра CDMA у діапазоні частот 450 МГц систем стільникового радіозв'язку та діапазонах частот 410 МГц, 450 МГц та 870 МГц PAMR. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 526:2006

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

123.2.1-2015

33.060;
33.070

Обладнання системи стільникового радіозв'язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 908-13:2013

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

124.2.1-2015

33.060;
33.100.01

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіолокаційне обладнання малого радіуса дії діапазону частот 24 ГГц в системах телематики дорожнього транспорту та руху. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 288-2:2012

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

125.2.1-2015

33.070

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени багатоточкового цифрового радіозв'язку. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 326-2:2007

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

126.2.1-2015

33.060

Мережі широкосмугового радіодоступу. Системи мультигігабітні WAS/RLAN діапазону 60 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 567:2012

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

127.2.1-2015

33.060.30;
33.070

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі діапазону частот 1,5/1,6 ГГц геостаціонарних супутникових систем рухомого зв'язку, зокрема портативні земні станції, для персональних супутникових мереж зв'язку, що працюють у смузі рухомої супутникової служби. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 681:2011

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

128.2.1-2015

33.060.30

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі, що працюють на частотах нижче 1 ГГц, які забезпечують низькошвидкісне передавання даних та використовують низькоорбітальні супутники. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 721:2001

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

129.2.1-2015

33.060.30

Супутникові земні станції та системи. Станції земні діапазону частот 14/12 ГГц з системою стеження, розташовані на потягах. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 448:2007

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

130.2.1-2015

33.060.30

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомої супутникової служби, які працюють у смугах частот 1980 МГц - 2010 МГц (Земля - Космос) та 2170 МГц - 2200 МГц (Космос - Земля). Частина 1. Додаткові наземні компоненти для широкосмугових систем.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 574-1:2010

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

131.2.1-2015

33.060.30

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомої супутникової служби, які працюють у смугах частот 1980 МГц - 2010 МГц (Земля - Космос) та 2170 МГц - 2200 МГц (Космос - Земля). Частина 2. Обладнання користувача для широкосмугових систем.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 574-2:2010

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

132.2.1-2015

33.060.30

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомої супутникової служби, які працюють у смугах частот 1980 МГц - 2010 МГц (Земля - Космос) та 2170 МГц - 2200 МГц (Космос - Земля). Частина 3. Обладнання користувача для вузькосмугових систем.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 574-3:2010

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

141.2.1-2015

33.060.30

Супутникові земні станції та системи. Станції супутникового зв'язку малі. Передавальні, приймально-передавальні та приймальні земні станції супутникового зв'язку діапазону частот 4 ГГц і 6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4162:2003

ETSI EN 301 443:2006

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" КПКВК 1201220

 

1999/5/EC

 

142.2.1-2015

33.060.30

Супутникові земні станції та системи. Станції земні, розташовані на борту суден, які працюють у смугах частот 4/6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 301 447:2007

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" КПКВК 1201220

 

1999/5/EC

 

143.2.1-2015

33.070.99

Обладнання систем стільникового радіозв'язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2012

ETSI EN 301 908-3:2013

02.2015

12.2015

ТК 155

 

Мінекономрозвитку

Виконання програми "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" КПКВК 1201220

 

1999/5/EC

 

ТК 157 Телекомунікації

166.2.1-2015

33.060.20

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіусу дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц з рівнем потужності до 500 мВт. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 300 220-1:2012

05.2015

12.2015

ТК 157

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

138.2.1-2015

33.060.20

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіусу дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц з рівнем потужності до 500 мВт. Частина 2. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012

ETSI EN 300 220-2:2012

02.2015

12.2015

ТК 157

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

1999/5/EC

 

146.2.1-2015

31.260

Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачеві.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60825-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60825-1:2014

02.2015

12.2015

ТК 157

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC;
1999/5/EC

 

147.2.1-2015

31.260

Безпечність лазерних виробів. Частина 4. Лазерні захисні пристрої.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60825-4:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60825-4:2006;
A1:2008;
A2:2011

02.2015

12.2015

ТК 157

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC;
1999/5/EC

 

ТК 169 Туризм і послуги в сфері туризму

034.2.4-2015

03.080.30

Послуги туристичні. Класифікація готелів та інших місць тимчасового розміщення.
Перегляд ДСТУ 4269:2003

 

02.2015

12.2015

ТК 169

Громадська спілка "Асоціація зіркових готелів України", м. Київ; Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», м. Миколаїв; Державне підприємство «Житомирстандарт», м. Житомир; "Промстандарт", м. Дніпропетровськ

Громадська спілка "Асоціація зіркових готелів України"

 

 

 

 

035.2.4-2015

01.040.03;
03.080.30

Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення.
Перегляд ДСТУ 4527:2006

 

02.2015

12.2015

ТК 169

Громадська спілка "Асоціація зіркових готелів України", м. Київ; Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», м. Миколаїв; Державне підприємство «Житомирстандарт», м. Житомир; "Промстандарт", м. Дніпропетровськ

Громадська спілка "Асоціація зіркових готелів України"

 

 

 

 

без ТК

023.2.1-2015

19.080;
71.040.10

Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування.
Частина 2-091. Додаткові вимоги до шафних рентгенівських систем.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 61010-2-091:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 61010-2-091:2012;
AC:2013

01.2015

12.2015

 

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/95/EC

 

058.2.2-2015

97.200.50

Безпечність іграшок. Частина 12. N-нітрозаміни і N-нітрозоутворюючі речовини.
Розроблення ДСТУ

EN 71-12:2013

01.2015

12.2015

 

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2009/48/EC

 

059.2.2-2015

97.200.50

Безпечність іграшок. Частина 13. Настільні ігри для вивчення запаху, косметичні набори та смакові ігри.
Розроблення ДСТУ

EN 71-13:2014

01.2015

12.2015

 

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2009/48/EC

 

060.2.2-2015