Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 17 серпня 2015 року N 97

Про затвердження Додатка 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік

З метою координації розроблення національних стандартів для різних видів діяльності та гармонізації національних стандартів з відповідними міжнародними і регіональними стандартами наказую:

1. Затвердити Додаток 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, що додається.

2. Відділу інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Головному фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику загального відділу Мироновій О. С. довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Т. в. о. генерального директора

С. О. Шевцов

 

Додаток 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік

Код завдання

Код проекту норма-
тивного документа згідно з
Українським класифікатором нормативних документів ДК 004

Назва проекту нормативного документа та вид роботи

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

Строк виконання (місяць, рік)

Технічний комітет стандар-
тизації, відпо-
відальний за розро-
блення

Організація-розробник та співвиконавці

Джерело фінансування

Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансуються роботи

Директивні та програмні документи

Позначення директиви ЄС

Примітка

початок

подано для затвер-
дження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ТК 8 Труби сталеві та балони

203.2.2-2015

77.040.10

Металопродукція. Прокат листовий та труби сталеві. Методи випробування на ударний розрив вантажем, що падає.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3409-96 (ГОСТ 30456-97)

 

03.2015

06.2016

ТК 8

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади", м. Дніпропетровськ

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади", м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

ТК 9 Руди залізні та марганцеві

195.2.2-2015

73.060.10

Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Визначення індексу розтріскування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 8371:2008

ISO 8371:2007

01.2015

12.2015

ТК 9

Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Кривбасстандартметрологія"), м. Кривий Ріг; Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда", ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут механічного обробляння чорних металів", м. Кривий Ріг

ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗРК"

 

 

 

 

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

148.2.3-2015

13.220.99

Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо- та тепловидалення
Розроблення ДСТУ

CEN/TR 12101-4:2009

06.2015

12.2015

ТК 25

ТОВ "Фіттіх АГ - Україна", м. Київ

Громадська організація "Українська Федерація спеціалістів безпеки"

 

 

 

 

149.2.3-2015

13.220.99

Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахунків систем димо- та тепловидалення
Розроблення ДСТУ

CEN/TR 12101-5:2005

06.2015

12.2015

ТК 25

ТОВ "Фіттіх АГ - Україна", м. Київ

ГО "Українська Федерація спеціалістів безпеки"

 

 

 

 

150.2.3-2015

13.220.99

Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків
Розроблення ДСТУ

EN 12101-6:2005; AC:2006

06.2015

12.2015

ТК 25

ТОВ "Фіттіх АГ - Україна", м. Київ

ГО "Українська Федерація спеціалістів безпеки"

 

 

89/106/EEC

 

ТК 46 Шини та вироби шинної промисловості

196.2.2-2015

83.160.01

Промисловість шинна. Терміни та визначення основних понять. Частина 1. Пневматичні шини.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ ISO 4223-1:2005

ISO 4223-1:2002/Amd 1:2011

01.2015

12.2015

ТК 46

ДП "СЕПРОшинаГТВ", м. Дніпропетровськ

ПРАТ "ІнтерМікро Дельта, ІНК"

 

 

 

 

ТК 63 Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань

170.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.0-97 та ДСТУ 3651.1-97 в частині розділів 3-6

ISO 80000-1:2009; Cor.1:2011

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

171.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 2. Математичні знаки і символи, що використовуються в природничих науках і технологіях.
Розроблення ДСТУ

ISO 80000-2:2009

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

172.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатків А.1 і А.2

ISO 80000-3:2006

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

173.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 4. Механіка.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатку А.3

ISO 80000-4:2006

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

174.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатку А.4

ISO 80000-5:2007

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

175.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатку А.5

ISO 80000-6:2008

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

176.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 7. Світло.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатку А.6

ISO 80000-7:2008

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

177.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 8. Акустика.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатку А.7

ISO 80000-8:2007

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

178.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія та молекулярна фізика.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатку А.8

ISO 80000-9:2009; Amd 1:2011

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

179.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.1-97 в частині додатку А.9

ISO 80000-10:2009

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

180.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3651.2-97

ISO 80000-11:2008

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

181.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 12. Фізика твердого тіла.
Розроблення ДСТУ

ISO 80000-12:2009

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

182.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 13. Інформатика та інформаційні технології.
Розроблення ДСТУ

IEC 80000-13:2008

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

183.2.1-2015

17.020

Величини та одиниці. Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.
Розроблення ДСТУ

IEC 80000-14:2008

05.2015

12.2015

ТК 63

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

ТК 65 Прилади промислового контролю та регулювання

168.2.1-2015

17.200.20

Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики і допустимі відхили електрорушійної сили (ЕРС).
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60584-1:2007, ДСТУ IEC 60584-2:2007 та ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) в частині номінальних статичних характеристик R, S, B, J, T, N, K, E, A-1

EN 60584-1:2013

03.2015

12.2015

ТК 65

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Термоприлад" ім. В. Лаха" (ПАТ НВО "Термоприлад"), м. Львів

ПАТ НВО "Термоприлад"

 

 

 

 

169.2.1-2015

17.200.20

Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи. Допуски та система ідентифікації.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60584-3:2007 та ДСТУ 3307-96 (ГОСТ 30409-96)

EN 60584-3:2008

03.2015

12.2015

ТК 65

ПАТ НВО "Термоприлад", м. Львів

ПАТ НВО "Термоприлад"

 

 

 

 

ТК 67 Пиво та напої безалкогольні

147.2.4-2015

67.060

Дробина пивна. Технічні умови.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 7345:2013

 

01.2015

07.2015

ТК 67

ПрАТ "УкрПИВО", м. Київ

ПрАТ "УкрПИВО"

 

 

 

 

ТК 75 Верстати

145.2.3-2015

13.110

Безпечність машин. Основні принципи проектування. Оцінювання ризику та зменшення ризику
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 292-1:2001, ДСТУ EN 292-2:2001, ДСТУ EN 1050:2003, ДСТУ EN ISO 12100:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 12100:2010

05.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

146.2.3-2015

13.110; 29.020

Безпечність машин. Електрообладнання машин. частина 1. Загальні вимоги
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ EN 60204-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010

05.2015

12.2015

ТК 75

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

2006/42/EC

 

ТК 77 Медична техніка

167.2.1-2015

11.060.20

Стоматологія. Операційні світильники.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9680:2014

05.2015

12.2015

ТК 77

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт"), м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

 

ТК 82 Охорона навколишнього природного середовища України

147.2.3-2015

13.030.20

Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод
Розроблення ДСТУ

 

05.2015

12.2015

ТК 82

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

Здійснення природоохоронних заходів, КПКВ 2401270

 

 

 

ТК 102 Скло та вироби з нього

219.2.2-2015

55.100

Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003

 

07.2015

09.2015

ТК 102

ДП "УкрНДІСкла", м. Костянтинівка, Донецька обл.

ДП "УкрНДІСкла"

 

 

 

 

ТК 105 Банківські та фінансові системи і технології

140.2.5-2015

35.240.99

EU е-уряд структура метаданих.
Розроблення ДСТУ

CWA 15245:2005

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

141.2.5-2015

35.240.60

Інформаційні технології. Представлення бізнес-операцій. Частина 1. Операційні аспекти реалізації відкритого електронного обміну даними.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 15944-1:2011

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

142.2.5-2015

35.080

Розробка систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Управління проектом.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC/IEEE 16326:2009

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

143.2.5-2015

35.080; 35.100.05

Інформаційні технології. Структура керування СОА.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 17998:2012

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

144.2.5-2015

35.020; 03.080.99

Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 10. Концепції і термінологія.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 20000-10:2013

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

145.2.5-2015

35.240.30; 01.020

Системи керування термінологією, знаннями та контентом. Проектування, впровадження та підтримка систем термінологією.
Розроблення ДСТУ

ISO 26162:2012

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

146.2.5-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Інтероперабельність Web-сервісів. Базовий профіль WS-I, версія 1.1.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29361:2008

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

147.2.5-2015

35.100.05

Інформаційні технології. Інтероперабельність Web-сервісів - WS-I профіля приєднання, версія 1.0.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 29362:2008

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

148.2.5-2015

01.020; 35.240.30

Системи керування термінологією, знаннями та змістом. Обмін термінологічною інформацією між базами даних (TermBase eXchange (TBX)).
Розроблення ДСТУ

ISO 30042:2008

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

149.2.5-2015

01.040.01; 01.140.20

Інформація та документація. Реєстраційні системи управління документами. Основні положення і словник.
Розроблення ДСТУ

ISO 30300:2011

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

150.2.5-2015

35.020

Інформаційні технології. Управління ІТ. Схема і модель.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC TR 38502:2014

06.2015

12.2015

ТК 105

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

 

 

ТК 123 Аудіовізуальні системи і служби

184.2.1-2015

33.170

Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі наземного цифрового мовлення другого покоління (DVB-T2).
Розроблення ДСТУ

ETSI EN 302 755:2012

05.2015

12.2015

ТК 123

ДП "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ"), м. Одеса

Рада Європи в Україні, відповідно до спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформаційного суспільства в Україні"

 

 

 

 

185.2.1-2015

33.170

Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Система наземного цифрового телевізійного мовлення DVB-T2. Вимірювання покриття
Розроблення ДСТУ

 

05.2015

12.2015

ТК 123

ДП "УНДІРТ", м. Одеса

Рада Європи в Україні, відповідно до спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформаційного суспільства в Україні"

 

 

 

 

ТК 135 Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих

151.2.3-2015

13.340.60

Засоби індивідуального захисту від падіння. Рятувальні джгути
Розроблення ДСТУ

EN 1497:2007

06.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

152.2.3-2015

97.220.40

Альпіністське спорядження. З'єднувачі. Вимоги безпеки та методи випробування
Розроблення ДСТУ

EN 12275:2013

06.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

153.2.3-2015

97.220.40

Альпіністське спорядження. Фрикційні якорі. Вимоги безпеки та методи випробування
Розроблення ДСТУ

EN 12276:2013

06.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

154.2.3-2015

97.220.40

Альпіністське спорядження. Шківи. Вимоги безпеки та методи випробування
Розроблення ДСТУ

EN 12278:2007

06.2015

12.2015

ТК 135

 

Мінекономрозвитку

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1201220

 

89/686/EC

 

ТК 139 Реабілітаційна техніка

197.2.2-2015

11.180.10

Крісла колісні. Частина 4. Визначення запасу ходу колісних крісел з електричним приводом та скутерів за енергоспоживанням.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 7176-4:2005

ISO 7176-4:2008

01.2015

12.2015

ТК 139

 

Мінсоцполітики

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці, КПКВК 2501040

 

 

 

198.2.2-2015

11.180.10

Крісла колісні. Частина 14. Системи живлення і керування для колісних крісел і скутерів з електричним приводом. Вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 7176-14:2005

ISO 7176-14:2008

01.2015

12.2015

ТК 139

 

Мінсоцполітики

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці, КПКВК 2501040

 

 

 

199.2.2-2015

11.180.10; 13.220.40

Крісла колісні. Частина 16. Стійкість до займання пристроїв, що підтримують положення тіла.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 7176-16:2005

ISO 7176-16:2012

01.2015

12.2015

ТК 139

 

Мінсоцполітики

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці, КПКВК 2501040

 

 

 

200.2.2-2015

11.180.10

Засоби для ходіння, керовані однією рукою. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Милиці ліктьові.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4878:2007

ISO 11334-1:2007

01.2015

12.2015

ТК 139

 

Мінсоцполітики

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці, КПКВК 2501040

 

 

 

201.2.2-2015

11.040.40

Протези. Випробування конструкції тазостегнових вузлів.
Розроблення ДСТУ

ISO 15032:2000

01.2015

12.2015

ТК 139

 

Мінсоцполітики

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці, КПКВК 2501040

 

 

 

202.2.2-2015

11.180.10

Засоби для ходіння, керовані обома руками. Вимоги та методи випробування. Частина 3. Ходунки-столи.
Розроблення ДСТУ

ISO 11199-3:2005

01.2015

12.2015

ТК 139

 

Мінсоцполітики

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці, КПКВК 2501040

 

 

 

ТК 162 Керування енергетичними системами та пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії

186.2.1-2015

33.200

Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 7. Моделі об'єктів даних для керування системою і мережею (NSM).
Розроблення ДСТУ

IEC TS 62351-7:2010

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

187.2.1-2015

33.200

Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 8. Керування доступом з використанням ролей.
Розроблення ДСТУ

IEC TS 62351-8:2011

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

188.2.1-2015

33.200

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 503. Настанови щодо обміну даними ринку для профілю згідно з IEC 62325-351.
Розроблення ДСТУ

IEC TS 62325-503:2014

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

189.2.1-2015

33.200

Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій.
Розроблення ДСТУ

IEC TR 62210:2003

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

190.2.1-2015

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-7. Об'єктні моделі для перетворювачів потужності в системах з розподіленими енергетичними ресурсами.
Розроблення ДСТУ

IEC TR 61850-90-7:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

191.2.1-2015

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-510. Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Концепція моделювання та настанови.
Розроблення ДСТУ

IEC TR 61850-7-510:2012

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

192.2.1-2015

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-602. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Транспортні профілі TASE.
Розроблення ДСТУ

IEC TS 60870-6-602:2001

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

193.2.1-2015

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-604. Приклади перевірки на відповідність вимогам IEC 60870-5-104.
Розроблення ДСТУ

IEC TS 60870-5-604:2007

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

194.2.1-2015

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-4. Настанови щодо мережних технологій.
Розроблення ДСТУ

IEC TR 61850-90-4:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

195.2.1-2015

33.200

Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Функціональна сумісність в довгостроковій перспективі. Частина 2. Неперервні коди якості для диспетчерського керування та збирання даних (SCADA).
Розроблення ДСТУ

EN 62361-2:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

196.2.1-2015

33.200

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-1. Бізнес-процес підтвердження та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку.
Розроблення ДСТУ

EN 62325-451-1:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

197.2.1-2015

33.200

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 450. Профіль і правила моделювання контексту.
Розроблення ДСТУ

EN 62325-450:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

198.2.1-2015

33.200

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 351. Профіль обміну СІМ-моделі Європейського ринку.
Розроблення ДСТУ

EN 62325-351:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

199.2.1-2015

33.200

Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 552. Формат моделі обміну CIMXML.
Розроблення ДСТУ

EN 61970-552:2014

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

200.2.1-2015

33.200

Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 456. Профілі станів енергетичних систем.
Розроблення ДСТУ

EN 61970-456:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

201.2.1-2015

33.200

Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 453. Профіль планування схеми.
Розроблення ДСТУ

EN 61970-453:2014

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

202.2.1-2015

33.200

Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 452. Специфікація обміну CIM-моделі.
Розроблення ДСТУ

EN 61970-452:2015

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

203.2.1-2015

33.200

Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 100. Профілі реалізації.
Розроблення ДСТУ

EN 61968-100:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

204.2.1-2015

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-410. Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Комунікації для моніторингу та керування.
Розроблення ДСТУ

EN 61850-7-410:2013

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

205.2.1-2015

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-6. Настанови щодо перевірки на відповідність вимогам стандартів IEC 60870-5.
Розроблення ДСТУ

EN 60870-5-6:2009

08.2015

03.2016

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка", м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

Прийняття методом "Передрук"

ТК 171 Продукція парфумерно-косметичної промисловості

148.2.4-2015

71.100.70

Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Керівництво з належної виробничої практики
Розроблення ДСТУ

EN ISO 22716:2007

04.2015

12.2015

ТК 171

Асоціація "Парфумерія та косметика України", м. Київ

Асоціація "Парфумерія та косметика України", м. Київ

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

Без ТК

206.2.1-2015

17.160

Обладнання для вимірювання реакції людини на вібрацію.
Розроблення ДСТУ

OIML R 103:1992

06.2015

11.2015

 

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт"), м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

207.2.1-2015

01.040.17; 17.060

Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві.
Розроблення ДСТУ

ISO 8655-1:2002; Cor.1:2008

06.2015

11.2015

 

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

208.2.1-2015

17.060

Пристрої мірні поршневі. Частина 2. Поршневі піпетки.
Розроблення ДСТУ

ISO 8655-2:2002; Cor.1:2008

06.2015

11.2015

 

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

209.2.1-2015

17.060

Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки.
Розроблення ДСТУ

ISO 8655-3:2002; Cor.1:2008

06.2015

11.2015

 

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

210.2.1-2015

17.060

Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори.
Розроблення ДСТУ

ISO 8655-5:2002; Cor.1:2008

06.2015

11.2015

 

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

211.2.1-2015

17.060

Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання.
Розроблення ДСТУ

ISO 8655-6:2002; Cor.1:2008

06.2015

11.2015

 

ДП "Укрметртестстандарт", м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

Прийняття методом "Підтвердження"

217.2.2-2015

25.100.70

Зерна абразивні та абразивна порода. Хімічний аналіз карбіду кремнію.
Розроблення ДСТУ

ISO 9286:1997

03.2015

07.2015

 

ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт", м. Київ

Асоціація "Укрцемент"

 

 

 

 

218.2.2-2015

19.120

Визначення питомої площі поверхні твердих частинок за допомогою абсорбації газу, використовуючи метод ВЕТ.
Розроблення ДСТУ

ISO 9277:2010

03.2015

07.2015

 

ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт", м. Київ

Асоціація "Укрцемент"

 

 

 

 

149.2.4-2015

01.040.75; 27.190; 75.160.20

Критерії сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення. Частина 1. Термінологія.
Розроблення ДСТУ

EN 16214-1:2012

07.2015

12.2015

 

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт" м. Вінниця

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт"

 

 

 

 

150.2.4-2015

27.190; 75.160.20

Критерії сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення. Частина 2. Оцінка відповідності у тому числі ланцюжок відповідальності під час передачі товару та баланс маси.
Розроблення ДСТУ

CEN/TS 16214-2:2014

07.2015

12.2015

 

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт" м. Вінниця

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт"

 

 

 

 

151.2.4-2015

27.190

Критерії сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення. Частина 3. Біорізноманіття та екологічні аспекти, пов'язані зі збереженням навколишнього природнього середовища.
Розроблення ДСТУ

EN 16214-3:2012

07.2015

12.2015

 

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт" м. Вінниця

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт"

 

 

 

 

152.2.4-2015

75.160.20

Критерії сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення. Частина 4. Методи розрахунку балансу викидів парникових газів з використанням аналізу життєвого циклу підходу.
Розроблення ДСТУ

EN 16214-4:2013

07.2015

12.2015

 

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт" м. Вінниця

Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції АПК "Облагростандарт"

 

 

 

 

 

Т. в. о. генерального
директора ДП "УкрНДНЦ"

С. О. Шевцов


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.