Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. N 1067

Київ

Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2016 року N 1069,
від 4 липня 2018 року N 533,
від 24 жовтня 2018 року N 960,
від 12 лютого 2020 року N 102
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 4 Змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 102,
 набирають чинності з 22 лютого 2020 року),
від 18 серпня 2021 року N 875,
від 16 листопада 2022 року N 1288,
від 17 листопада 2023 року N 1213

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, що додається.

2. Міністерству економіки забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102,
від 18.08.2021 р. N 875)

3. Установити, що надання на ринку низьковольтного електричного обладнання, яке відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 83, ст. 2822; 2012 р., N 66, ст. 2702), та було введено в обіг до набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такого обладнання вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

31. Установити, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів після його припинення або скасування дозволяється надання на ринку та/або введення в експлуатацію продукції, включеної до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. N 1213, на яку поширюється дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту, без наявності декларації про відповідність та без маркування знаком відповідності технічним регламентам.

(постанову доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2022 р. N 1288,
пункт 3
1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.11.2023 р. N 1213)

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. N 1067

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
низьковольтного електричного обладнання

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги стосовно захисту здоров'я та безпеки людей і свійських тварин та майна, яким повинно відповідати низьковольтне електричне обладнання (далі - електрообладнання) з метою надання його на ринку України.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на електрообладнання, призначене для використання за номінальної напруги від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму, крім обладнання та явищ, зазначених у додатку 1.

3. Терміни, що вживаються у цьому Технічному регламенті, мають таке значення:

введення в обіг - надання електрообладнання на ринку України в перший раз;

вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку електрообладнання, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє електрообладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує це обладнання під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг);

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення електрообладнання, яке вже було надане споживачу (користувачу);

гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;

(абзац шостий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що електрообладнання відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеного електрообладнання та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України електрообладнання походженням з іншої країни;

надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання електрообладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

оцінка відповідності - процес доведення того, що цілі, пов'язані з безпечністю, що зазначені у пункті 4 цього Технічного регламенту та визначені в додатку 2, які стосуються електрообладнання, були виконані;

розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає електрообладнання на ринку України;

суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно задовольняти електрообладнання;

уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни "ризик", "технічний регламент" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; термін "неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам" - у значенні, наведеному в Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"; термін "ланцюг постачання продукції" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; терміни "міжнародний стандарт", "національний стандарт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію".

Надання на ринку та цілі, пов'язані з безпечністю

4. Електрообладнання може бути надано на ринку України тільки у разі, коли після виготовлення відповідно до належної інженерної практики з питань безпечності, що застосовується в Україні, воно не становить загрози здоров'ю та безпеці людей і свійських тварин або майну за умови належного монтажу, обслуговування та застосування за своїм призначенням.

Основні елементи цілей, пов'язаних з безпечністю, для електрообладнання зазначені в додатку 2.

Вільний рух

5. Надання на ринку електрообладнання, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено стосовно тих аспектів, які охоплюються цим Технічним регламентом.

Постачання електричної енергії

6. Постачальники електричної енергії не можуть установлювати більш жорсткі вимоги щодо безпечності електрообладнання, ніж цілі, пов'язані з безпечністю, що зазначені у пункті 4 цього Технічного регламенту та визначені в додатку 2 (далі - цілі, пов'язані з безпечністю), стосовно приєднання до електричної мережі або постачання електричної енергії користувачам електрообладнання.

Обов'язки виробників

7. Виробники під час введення електрообладнання в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене відповідно до цілей, пов'язаних з безпечністю.

8. Виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 3, та проводять процедуру оцінки відповідності, зазначену в додатку 3, або забезпечують її проведення.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 533)

Якщо відповідність електрообладнання цілям, пов'язаним з безпечністю, була доведена зазначеною процедурою оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність і наносять знак відповідності технічним регламентам.

9. Виробники зберігають технічну документацію, зазначену в додатку 3, та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг.

10. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту. Повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках продукції та зміни в національних стандартах, зазначених у пункті 34 цього Технічного регламенту, міжнародних або національних стандартах, зазначених у пунктах 35 і 36 цього Технічного регламенту, або інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність електрообладнання.

У разі коли наведене буде визнано доцільним стосовно ризиків, які становить електрообладнання, виробники з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) проводять вибіркові випробування зразків електрообладнання, що надане на ринку, розглядають звернення споживачів (користувачів), досліджують електрообладнання, що не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання електрообладнання та за необхідності ведуть облік таких звернень, невідповідного електрообладнання і випадків відкликання, а також інформують розповсюджувачів про поточні результати такого моніторингу.

11. Виробники забезпечують, щоб на електрообладнанні, яке вони ввели в обіг, було зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу його ідентифікувати, а в разі, коли розмір або характер електрообладнання не дає змоги цього зробити, - щоб необхідна інформація була зазначена на його пакуванні або в документі, що супроводжує таке електрообладнання.

12. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електрообладнанні, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке електрообладнання. В адресі повинно зазначатися єдине місце, за яким можна зв'язатися з виробником. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

13. Виробники забезпечують супроводження електрообладнання інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов. Зазначені інструкції та інформація про безпечність, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та дохідливими.

14. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що електрообладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого електрообладнання у відповідність з такими вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, виробники негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

15. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники надають йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить введене ними в обіг електрообладнання.

Обов'язки уповноважених представників

16. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов'язки, встановлені у пункті 7 цього Технічного регламенту, та обов'язок щодо складення технічної документації, встановлений у пункті 8 цього Технічного регламенту, не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

17. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинно давати змогу уповноваженому представнику виконувати як мінімум такі обов'язки:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати такому органу інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить електрообладнання, на яке поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов'язки імпортерів

18. Імпортери вводять в обіг лише електрообладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

19. Перед введенням електрообладнання в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на це електрообладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, а також що виробник виконав вимоги, визначені у пунктах 11 і 12 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що електрообладнання не відповідає цілям, пов'язаним з безпечністю, він не вводить таке електрообладнання в обіг до приведення його у відповідність з цими цілями. Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, імпортер повідомляє про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

20. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електрообладнанні, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке електрообладнання. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

21. Імпортери забезпечують супроводження електрообладнання інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

22. Імпортери забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування електрообладнання, доки воно перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність цілям, пов'язаним з безпечністю.

23. У разі коли буде визнано доцільним, зважаючи на ризики, які становить електрообладнання, імпортери з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) проводять вибіркові випробування зразків електрообладнання, що надане на ринку, розглядають звернення споживачів (користувачів), досліджують електрообладнання, що не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання електрообладнання та за необхідності ведуть облік таких звернень, невідповідного електрообладнання і випадків відкликання, а також інформують розповсюджувачів про поточні результати такого моніторингу.

24. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що електрообладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого електрообладнання у відповідність з такими вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, імпортери негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

25. Імпортери протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання таким органам за їх запитами доступу до технічної документації.

26. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери надають йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить введене ними в обіг електрообладнання.

Обов'язки розповсюджувачів

27. Розповсюджувачі під час надання електрообладнання на ринку діють з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту.

28. Перед наданням електрообладнання на ринку розповсюджувачі перевіряють, що на таке електрообладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, а також інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а також що виробник та імпортер виконали вимоги, визначені відповідно у пунктах 11, 12 і 20 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що електрообладнання не відповідає цілям, пов'язаним з безпечністю, він не надає таке електрообладнання на ринку до приведення його у відповідність з такими цілями. Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

29. Розповсюджувачі забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування електрообладнання, доки воно перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність цілям, пов'язаним з безпечністю.

30. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що електрообладнання, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого електрообладнання у відповідність з такими вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Якщо зазначене електрообладнання становить ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

31. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі надають йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить надане ними на ринку електрообладнання.

Випадки, в яких обов'язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

32. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить електрообладнання в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) чи модифікує вже введене в обіг електрообладнання в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов'язки виробника, встановлені у пунктах 7 - 15 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

33. Суб'єкти господарювання надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм електрообладнання;

будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили електрообладнання.

Суб'єкти господарювання надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як їм було поставлено електрообладнання, та протягом 10 років після того, як вони поставили електрообладнання.

Презумпція відповідності електрообладнання

34. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

(абзац перший пункту 34 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

Відповідність електрообладнання стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такого електрообладнання цілям, пов'язаним з безпечністю, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

35. У разі коли національні стандарти, зазначені у пункті 34 цього Технічного регламенту, не було розроблено, а їх перелік не було оприлюднено, електрообладнання також вважається таким, що відповідає цілям, пов'язаним з безпечністю, якщо воно відповідає положенням щодо безпечності міжнародних стандартів, які прийняті Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) та посилання на які опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу".

У разі опублікування посилань на зазначені положення щодо безпечності міжнародних стандартів в "Офіційному віснику Європейського Союзу" Мінекономіки з метою інформування розміщує перелік посилань на них на власному офіційному веб-сайті.

(абзац другий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 р. N 875)

36. У разі коли національні стандарти, зазначені у пункті 34 цього Технічного регламенту, не було розроблено, а їх перелік та перелік посилань на міжнародні стандарти, зазначені у пункті 35 цього Технічного регламенту, не було оприлюднено, електрообладнання також вважається таким, що відповідає цілям, пов'язаним з безпечністю, якщо його виготовлено відповідно до положень щодо безпечності національних стандартів, які є чинними в Україні, а в разі виробництва цього електрообладнання в державі - члені Європейського Союзу - національних стандартів, які є чинними в такій державі, якщо це забезпечує рівень безпечності, який є еквівалентним тому рівню, що вимагається в Україні.

Декларація про відповідність

37. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання цілей, пов'язаних з безпечністю, було доведено.

38. Декларація про відповідність складається згідно з примірною структурою, встановленою в додатку 4, містить відомості, визначені в додатку 3, та постійно оновлюється. Декларація про відповідність складається державною мовою, а у разі, коли вона була складена іншою мовою, - перекладається на державну мову.

39. У разі коли на електрообладнання поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складення декларації про відповідність, складається єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів. В такій декларації про відповідність зазначаються відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з відповідних окремих декларацій про відповідність.

40. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність електрообладнання вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

41. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

42. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на електрообладнання або на його табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим або невиправданим через характер електрообладнання, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та на супровідні документи.

43. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням електрообладнання в обіг.

44. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Державний ринковий нагляд і державний контроль електрообладнання

45. Державний ринковий нагляд і державний контроль здійснюються відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

46. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог пунктів 42 - 44 цього Технічного регламенту;

не було нанесено знак відповідності технічним регламентам;

не було складено декларацію про відповідність;

декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог;

органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;

інформація, визначена у пунктах 12 або 20 цього Технічного регламенту, відсутня, є неправдивою або неповною;

не виконано будь-яку іншу з адміністративних вимог, установлених у пунктах 7 - 15 або 18 - 26 цього Технічного регламенту.

Таблиця відповідності

47. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги, та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ОБЛАДНАННЯ ТА ЯВИЩА,
на які не поширюється дія Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Електрообладнання, призначене для використання у вибухонебезпечному середовищі

Електрообладнання рентгенологічного та медичного призначення

Електричні частини вантажних та пасажирських ліфтів

Лічильники електричної енергії

Штепсельні вилки та розетки для побутового використання

Контролери електричних огорож

Радіоелектричні завади

Спеціалізоване електрообладнання, призначене для використання на суднах, повітряних суднах або залізниці, яке відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим міжнародними органами, у роботі яких бере участь Україна

Оціночні комплекти, виготовлені за спеціальним замовленням чи згідно із спеціальними вимогами замовника та призначені для використання фахівцями виключно в установах, що займаються дослідженнями та розробками, для зазначених цілей

(абзац дев'ятий у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 533)

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
цілей, пов'язаних з безпечністю, для низьковольтного електричного обладнання

1. Загальні вимоги:

1) інформація про суттєві характеристики, знання та дотримання яких забезпечують безпечне використання низьковольтного електричного обладнання (далі - електрообладнання) та застосування його за призначенням, наноситься на електрообладнання, а якщо це неможливо, - зазначається в супровідному документі;

2) електрообладнання разом з його складовими частинами виготовляється таким чином, щоб забезпечити можливість його безпечного та належного складання і приєднання;

3) електрообладнання проектується та виготовляється у спосіб, який забезпечує гарантію захисту від небезпек, визначених у пунктах 2 і 3 цього додатка, за умови, що таке обладнання застосовується за своїм призначенням та належно обслуговується.

2. Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок використання електрообладнання

Відповідно до пункту 1 цього додатка визначаються заходи технічного характеру для забезпечення:

адекватного захисту людей і свійських тварин від небезпеки фізичної травми або іншого ушкодження, які можуть бути спричинені прямим або непрямим електричним контактом;

неможливості утворення температур, електричних дуг або випромінювання, які могли б спричинити небезпеку;

адекватного захисту людей, свійських тварин та майна від небезпек неелектричного характеру, які, як свідчить досвід, спричиняються електрообладнанням;

придатності ізоляції для передбачуваних умов.

3. Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок впливу зовнішніх чинників на електрообладнання

Відповідно до пункту 1 цього додатка визначаються технічні заходи для забезпечення того, щоб електрообладнання:

відповідало очікуваним механічним вимогам таким чином, щоб люди, свійські тварини та майно не наражалися на небезпеку;

було стійким до немеханічних впливів в очікуваних умовах навколишнього середовища таким чином, щоб люди, свійські тварини та майно не наражалися на небезпеку;

не наражало на небезпеку людей, свійських тварин та майно за передбачуваних умов перевантаження.

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

МОДУЛЬ А
(внутрішній контроль виробництва)

1. Внутрішній контроль виробництва є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені у пунктах 2 - 4 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідне низьковольтне електричне обладнання (далі - електрообладнання) задовольняє вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (далі - Технічний регламент), які застосовуються до зазначеного електрообладнання.

Технічна документація

2. Виробник розробляє технічну документацію. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність електрообладнання відповідним вимогам та повинна включати належний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації зазначаються вимоги, які застосовуються, та охоплюються, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва і функціонування електрообладнання. Технічна документація повинна в належних випадках містити як мінімум такі елементи:

загальний опис електрообладнання;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування електрообладнання;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності електрообладнання цілям, пов'язаним з безпечністю, або список міжнародних стандартів чи національних стандартів, зазначених у пунктах 35 і 36 Технічного регламенту. У разі коли зазначені стандарти з переліку національних стандартів, міжнародні стандарти або національні стандарти не були застосовані, наводяться описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності цілям, пов'язаним з безпечністю, які визначені в Технічному регламенті, включаючи список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів з переліку національних стандартів або міжнародних чи національних стандартів, зазначених у пунктах 35 і 36 Технічного регламенту, у технічній документації вказуються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

Виробництво

3. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовленого електрообладнання технічній документації, зазначеній у пункті 2 цього додатка, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного електрообладнання.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

4. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю електрообладнання, що задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного електрообладнання.

Виробник складає письмову декларацію про відповідність для моделі продукції та зберігає її разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг. У декларації про відповідність повинно бути ідентифіковано електрообладнання, для якого її було складено.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

5. Обов'язки виробника, визначені у пункті 4 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (N XXXX)*

1. Модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер**):
_____________________________________________________________________________________

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:
_____________________________________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання):
_____________________________________________________________________________________

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
_____________________________________________________________________________________

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: _______________
_____________________________________________________________________________________

7. Додаткова інформація: ________________________________________________________________

Підписано від імені та за дорученням: _____________________________________________________

(місце та дата видання): _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис): _____________________________________________

____________
Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов'язковим.

** Зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями.

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги, та Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Частина перша статті 1

абзац перший пункту 1

 

абзац другий пункту 1

Частина друга статті 1

пункт 2

Пункти 1 - 12, 14 статті 2

абзаци перший - чотирнадцятий пункту 3

Пункт 13 статті 2

 

 

абзац п'ятнадцятий пункту 3

Стаття 3

пункт 4

Стаття 4

пункт 5

Стаття 5

пункт 6

Стаття 6

пункти 7 - 15

Стаття 7

пункти 16 і 17

Стаття 8

пункти 18 - 26

Стаття 9

пункти 27 - 31

Стаття 10

пункт 32

Стаття 11

пункт 33

Стаття 12

пункт 34

Частина перша статті 13

абзац перший пункту 35

Частина друга статті 13

 

Абзац перший частини третьої статті 13

 

Абзац другий частини третьої статті 13

абзац другий пункту 35

Стаття 14

пункт 36

Стаття 15

пункти 37 - 40

Стаття 16

пункт 41

Стаття 17

пункти 42 - 44

Стаття 18

пункт 45

Стаття 19

 

Стаття 20

 

Стаття 21

 

Частина перша статті 22

пункт 46

Частина друга статті 22

 

Стаття 23

 

Стаття 24

 

Стаття 25

пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено Технічний регламент

Стаття 26

 

Стаття 27

 

Стаття 28

 

Стаття 29

 

 

пункт 47

Додаток I

додаток 2

Додаток II

додаток 1

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4

Додаток V

 

Додаток VI

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. N 1067

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1069)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2018 р. N 960)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. N 1067

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149 "Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 83, ст. 2822).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. N 810 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 66, ст. 2702).

3. Пункт 17 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

4. Пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

____________

 

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.