Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. N 1087

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 і від 2 вересня 2015 р. N 667

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105; 2015 р., N 66, ст. 2182) і від 2 вересня 2015 р. N 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 73, ст. 2402) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 і від 2 вересня 2015 р. N 667

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442:

1) абзац другий пункту 1 після слів "у сфері племінної справи у тваринництві" доповнити словами ", у сфері охорони прав на сорти рослин";

2) абзац восьмий пункту 2 після слів "сертифікації насіння і садивного матеріалу" доповнити словами ", державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва";

3) абзац другий пункту 3 після слів "у сфері племінної справи у тваринництві" доповнити словами ", у сфері охорони прав на сорти рослин".

2. У Положенні про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N 667:

1) у пункті 1 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "через Міністра аграрної політики та продовольства", а слова "(в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин)" замінити словами "(в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва";

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова ", охорони прав на сорти рослин" виключити;

у підпункті 2 слова "здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів" замінити словами "здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони прав на сорти рослин, у сфері туризму та курортів";

3) у пункті 4:

підпункт 2 виключити;

підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4) у сфері насінництва та розсадництва:

здійснює сертифікацію насіння і садивного матеріалу;

видає підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування;

веде Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу;

веде Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

здійснює атестацію суб'єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу;

проводить експертизу проектно-кошторисної документації на створення та зрошення насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду, хмелю та інших багаторічних насаджень;

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

забезпечує здійснення контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;

5) у сфері охорони прав на сорти рослин організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за:

дотриманням юридичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;

збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;

веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;

набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;

ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту в разі відмови власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності, вимог угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди;";

4) пункт 10 після слів "Прем'єр-міністра України" доповнити словами ", внесеним на підставі пропозицій Міністра аграрної політики та продовольства";

5) у пункті 11:

підпункт 5 після слів "за погодженням з" доповнити словами "Міністром аграрної політики та продовольства,";

підпункт 6 після слів "звільняє з посади" доповнити словами "за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства";

доповнити пункт підпунктом 101 такого змісту:

"101) вносить Міністрові аграрної політики та продовольства пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держпродспоживслужби і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держпродспоживслужби, які є юридичними особами публічного права;";

у підпункті 22 слова "до Кабінету Міністрів України в межах компетенції" замінити словами "на розгляд міністра, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері,";

6) у пункті 12 слова "Голови Держпродспоживслужби" замінити словами "Міністра аграрної політики та продовольства";

7) абзац другий пункту 14 після слова "Голова" доповнити словами "за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства".

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.