Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Чинна з 01.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. N 1110

Київ

Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України від 5 червня 2014 р. "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів.

2. Контроль за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів здійснює Мінекономрозвитку шляхом документальної перевірки інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона, яка підтверджує стабільність метрологічних характеристик еталона протягом його функціонування (далі - інформація).

3. Наукові метрологічні центри, підприємства, установи та організації, які зберігають національні еталони (далі - організація - зберігач еталона), щороку до 20 січня року, наступного за звітним, подають до Мінекономрозвитку інформацію за підписом керівника організації - зберігача еталона відповідно до методичних рекомендацій, які затверджуються Мінекономрозвитку.

4. У разі виникнення обставин непереборної сили, які призвели до зупинення функціонування або відмови відповідного національного еталона, керівник організації - зберігача еталона приймає рішення про зупинення застосування відповідного національного еталона до усунення наслідків, викликаних такими обставинами, протягом двох робочих днів з дня їх виникнення.

Організація - зберігач еталона подає Мінекономрозвитку інформацію за підписом її керівника із зазначенням обставин, які призвели до припинення функціонування або відмови відповідного національного еталона, не пізніше п'яти робочих днів з дня виникнення таких обставин.

5. Після відновлення функціонування національного еталона та підтвердження його метрологічних характеристик, визначених паспортом такого еталона, форма якого визначена ДСТУ 3231 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування", організація - зберігач еталона подає Мінекономрозвитку не пізніше п'яти робочих днів з дня відновлення функціонування еталона інформацію за підписом її керівника.

6. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів з дня надходження інформації, визначеної у пункті 5 цього Порядку, розглядає її щодо відповідності або невідповідності умовам зберігання та застосування національного еталона.

7. У разі подання інформації в неповному обсязі Мінекономрозвитку не пізніше 15 робочих днів з дня її надходження надсилає організації - зберігачеві еталона письмове повідомлення про необхідність подання її в повному обсязі протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення.

8. Відповідальність за додержання правил і умов зберігання та застосування національних еталонів несе керівник організації - зберігача еталона та вчений зберігач національного еталона.

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.