Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Чинна з 01.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. N 1113

Київ

Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

Відповідно до статті 13 Закону України від 5 червня 2014 р. "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1117 "Про затвердження Положення про Державну службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 29, ст. 1095);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1127 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань Державної метрологічної служби" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3004).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

1. Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (далі - Служба) - це система підприємств, установ і організацій усіх форм власності, їх структурних підрозділів, об'єднаних постійною науково-метрологічною діяльністю щодо розроблення і впровадження стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (далі - стандартні довідкові дані).

2. Основними завданнями Служби є:

здійснення міжгалузевої координації;

забезпечення єдності вимірювань шляхом впровадження стандартних довідкових даних;

забезпечення виконання робіт, пов'язаних з розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних.

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює науково-методичне керівництво роботами з розроблення і впровадження стандартних довідкових даних;

визначає і прогнозує виникнення в економіці та невиробничій сфері потреб у стандартних довідкових даних;

визначає пріоритети розроблення стандартних довідкових даних, що впроваджуються в економіці та невиробничій сфері;

проводить наукові дослідження щодо розроблення нових стандартних довідкових даних;

організовує міжнародне співробітництво з питань розроблення і впровадження стандартних довідкових даних.

4. Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономрозвитку.

Для здійснення координації науково-метрологічної діяльності та забезпечення взаємодії підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, що беруть участь у роботі Служби, Мінекономрозвитку визначає науково-методичний центр Служби із числа наукових метрологічних центрів, які можуть забезпечити єдність вимірювань з розроблення і впровадження стандартних довідкових даних.

5. Систему Служби становлять:

1) науково-методичний центр Служби, який:

здійснює науково-методичне керівництво та координацію науково-дослідних робіт з розроблення стандартних довідкових даних;

проводить науково-дослідні роботи із створення стандартних довідкових даних;

проводить атестацію стандартних довідкових даних згідно з ДСТУ 2568;

надає відповідно до компетенції науково-методичні консультації щодо розроблення і впровадження стандартних довідкових даних;

подає Мінекономрозвитку узагальнений звіт про діяльність Служби;

2) підприємства, установи і організації усіх форм власності, їх структурні підрозділи, які:

проводять наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері метрології та метрологічної діяльності для задоволення потреб економіки або невиробничої сфери у стандартних довідкових даних;

можуть залучатися науково-методичним центром Служби до проведення науково-дослідних робіт з розроблення стандартних довідкових даних.

6. Затвердження стандартних довідкових даних здійснює Мінекономрозвитку.

7. Фінансування діяльності Служби здійснюється відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.