Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. N 1194

Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству інфраструктури забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до рухомого складу залізничного транспорту, що виготовляється та модернізується, а також до його складових і запасних частин (далі - рухомий склад залізничного транспорту) під час проектування, виробництва, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, що використовуються на залізничних коліях загального та незагального користування з шириною колії 1520 міліметрів із швидкістю руху до 200 кілометрів на годину включно.

Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог:

Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення пропускної здатності залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях);

Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про оперативну сумісність залізничних систем в межах Співтовариства (оновлена).

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

безпека рухомого складу залізничного транспорту - стан рухомого складу залізничного транспорту, за якого відсутній непередбачуваний ризик, пов'язаний із можливістю завдання шкоди життю, здоров'ю та майну громадян під час надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

обов'язкові вимоги - умови, установлені в цьому Технічному регламенті, яким повинен відповідати залізничний транспорт, його підсистеми та складові інтероперабельності, включаючи місця з'єднання підсистем залізничного транспорту;

оперативна сумісність - властивість залізничного транспорту підтримувати безпечний та безперебійний рух такого транспорту, що відповідає необхідному рівню якості роботи і залежить від рівня технічного, технологічного, організаційного, кваліфікаційного забезпечення, необхідного для дотримання відповідності обов'язковим вимогам;

оператор вантажних перевезень - суб'єкт господарювання, що володіє або має в користуванні чи в управлінні вантажні вагони та на підставі договорів з перевізником, а у деяких випадках, пов'язаних із процесом перевезення, з оператором локомотивної тяги і вантажовідправниками бере участь у процесі перевезення вантажів;

оператор локомотивної тяги - суб'єкт господарювання, що володіє або має в користуванні чи в управлінні локомотиви, моторвагонний рухомий склад та інший спеціалізований рухомий склад, за допомогою якого надає відповідні послуги залізничного транспорту;

оператор пасажирських перевезень - суб'єкт господарювання, що володіє або має в користуванні чи в управлінні пасажирські вагони та на підставі договорів із перевізником, а у деяких випадках, пов'язаних із процесом перевезення, з оператором локомотивної тяги бере участь у процесі перевезення пасажирів, вантажобагажу, багажу тощо;

складові оперативної сумісності - компоненти, групи компонентів, збірні одиниці або вузли обладнання, що встановлені або призначені для встановлення у підсистему, від якої прямо або опосередковано залежить сумісність залізничного транспорту. Поняття "складові оперативної сумісності" охоплює матеріальні та нематеріальні об'єкти, такі як програмне забезпечення;

технічні специфікації оперативної сумісності - технічні специфікації, які охоплюють кожну підсистему залізничного транспорту або частину підсистеми з метою дотримання обов'язкових вимог та забезпечення сумісності залізничного транспорту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів" та постановах Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223), від 1 березня 2010 р. N 193 "Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 14, ст. 672) та від 11 липня 2013 р. N 494 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 54, ст. 1969).

3. Об'єктами технічного регулювання цього Технічного регламенту є рухомий склад залізничного транспорту, який включає:

1) локомотиви;

2) моторвагонний рухомий склад;

3) пасажирські вагони локомотивної тяги (далі - пасажирські вагони);

4) вантажні вагони;

5) спеціальний рухомий склад залізничного транспорту;

6) складові частини рухомого складу залізничного транспорту.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на рухомий склад промислового залізничного транспорту суб'єктів господарювання, призначений для внутрішнього використання на території таких суб'єктів.

4. Безпека рухомого складу залізничного транспорту включає технічну, технологічну, організаційну, кваліфікаційну складові частини.

5. Складовими частинами технічного забезпечення безпеки рухомого складу залізничного транспорту є проектування, виробництво, модернізація, монтаж, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатація та ремонт рухомого складу залізничного транспорту.

6. Складовою частиною технологічного забезпечення безпеки рухомого складу залізничного транспорту є документація, що визначає порядок проектування, виробництва, модернізації, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту.

7. Складовою частиною організаційного забезпечення безпеки рухомого складу залізничного транспорту є документація з питань організації роботи з проектування, виробництва, модернізації, монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту, прийнята згідно із законодавством.

8. Складовими частинами кваліфікаційного забезпечення безпеки стану рухомого складу залізничного транспорту є заходи з комплектування штату суб'єктів господарювання, які здійснюють проектування, виробництво, монтаж, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатацію та ремонт рухомого складу залізничного транспорту, спеціалістами відповідної кваліфікації, система підвищення кваліфікації, спеціального навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, правила перевезення небезпечних вантажів, правила технічної експлуатації залізничного транспорту та інші нормативно-правові акти, які регулюють питання організації роботи та утримання інфраструктури, необхідної для проектування, виробництва, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту.

9. Процеси проектування, виробництва, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту, до яких застосовується процедура оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту, перевірки на відповідність вимогам цього Технічного регламенту, повинні бути ідентифіковані.

10. Конструкторська документація на рухомий склад залізничного транспорту та документація на процеси проектування, виробництва, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту повинна містити інформацію про заходи із забезпечення безпеки рухомого складу залізничного транспорту під час його експлуатації, які оператор зобов'язаний здійснювати.

11. Рухомий склад залізничного транспорту, на який поширюється дія інших технічних регламентів, що діють на території України, повинен відповідати також вимогам таких технічних регламентів.

12. У документації на рухомий склад залізничного транспорту, процеси проектування, виробництва, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту, щодо яких проведена процедура оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту, перевірки на відповідність вимогам цього Технічного регламенту, робиться відмітка про їх відповідність одному чи кільком технічним регламентам та наноситься національний знак відповідності, форма якого наведена у правилах застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

13. Під час виробництва, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту повинні виконуватися обов'язкові вимоги, встановлені технологічною документацією, шляхом забезпечення контролю виконання технологічних операцій, які впливають на безпеку рухомого складу залізничного транспорту.

14. Після виготовлення, модернізації, монтажу, налагодження та ремонту рухомий склад залізничного транспорту, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, сумісності та придатності до використання, перед введенням в експлуатацію проходить оцінку відповідності та/або сумісності та/або придатності до використання у встановленому порядку.

15. Рухомий склад залізничного транспорту, який відповідає вимогам цього Технічного регламенту, вільно переміщується, розміщується на ринку послуг залізничного транспорту та експлуатується на території України.

Вимоги до безпеки рухомого складу залізничного транспорту

16. Оператори локомотивної тяги, вантажних та пасажирських перевезень можуть надавати послуги з використанням рухомого складу залізничного транспорту в разі наявності системи управління безпекою руху та сертифіката безпеки.

17. Рухомий склад залізничного транспорту з урахуванням відповідного ступеня ризику повинен забезпечувати біологічну, екологічну, вибухову, механічну, пожежну, промислову, термічну, електричну безпеку, а також електромагнітну сумісність та єдність вимірювання.

18. Під час проектування виробництва, модернізації, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту повинно бути визначено ступінь ризику розрахунковим та/або експериментальним методами та/або експертним шляхом та/або за даними експлуатації аналогічних зразків рухомого складу залізничного транспорту. Рекомендації щодо оцінки ступеня ризику зазначаються в національних стандартах та/або технічних специфікаціях.

19. Безпека рухомого складу залізничного транспорту з урахуванням ступеня ризику повинна забезпечуватися шляхом:

проведення комплексу науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт під час проектування рухомого складу залізничного транспорту;

використання апробованих технічних рішень;

установлення строків експлуатації та/або гарантійних строків використання рухомого складу залізничного транспорту, а також визначення періодичності проведення його технічного обслуговування та ремонту;

проведення комплексу необхідних розрахунків на підставі верифікаційних методів;

вибору складових частин, матеріалів та речовин залежно від вимог та умов експлуатації рухомого складу залізничного транспорту;

визначення критеріїв граничного стану рухомого складу залізничного транспорту;

безумовного виконання проектних рішень, яке перевіряється у період оцінки відповідності рухомого складу залізничного транспорту;

визначення умов та способів утилізації рухомого складу залізничного транспорту;

оцінки відповідності технічного, технологічного, організаційного, кваліфікаційного забезпечення безпеки рухомого складу залізничного транспорту.

20. Безпека рухомого складу залізничного транспорту повинна забезпечуватися за найбільших установлених значень швидкості руху та навантаження на вісь рухомого складу залізничного транспорту.

21. Проектування рухомого складу залізничного транспорту здійснюється з урахуванням галузевих правил технічної експлуатації залізниць, типових проектних рішень регламентних технічних умов та технічних специфікацій оперативної сумісності, а також тривалості життєвого циклу рухомого складу залізничного транспорту.

22. Під час проектування, виготовлення, монтажу, введення в експлуатацію, експлуатації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту необхідно дотримуватися вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища, приймати рішення, які забезпечують допустимі рівні шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, та передбачати порядок утилізації небезпечних елементів після припинення їх експлуатації.

23. Конструкторська документація на рухомий склад залізничного транспорту повинна передбачати забезпечення безпеки руху транспортних засобів за найбільших установлених значень швидкості руху та навантаження на вісь.

24. Конструкційні рішення рухомого складу залізничного транспорту повинні забезпечувати його безпеку протягом установленого виробником строку експлуатації та/або гарантійного строку використання та/або строку зберігання, витримувати впливи, які мають місце у процесі його експлуатації.

25. Виробництво та монтаж рухомого складу залізничного транспорту повинні здійснюватися відповідно до вимог, наведених у конструкторській та технологічній документації, та цього Технічного регламенту.

У разі внесення змін до конструкторської документації рухомого складу залізничного транспорту не може бути знижено вимоги безпеки, що встановлені цим Технічним регламентом та проектом на відповідний рухомий склад залізничного транспорту.

26. Електромагнітні перешкоди, які створюються під час експлуатації рухомого складу залізничного транспорту, не повинні перевищувати встановлені норми і завдавати шкоди інфраструктурі залізничного транспорту та системам управління функціонуванням такої інфраструктури, а також безпечному функціонуванню рухомого складу залізничного транспорту.

27. Перед введенням в експлуатацію рухомого складу залізничного транспорту на місцях, передбачених конструкторською документацією, повинні бути встановлені попереджувальні написи, знаки про небезпеку та умови безпечної експлуатації.

28. Під час введення в експлуатацію рухомого складу залізничного транспорту повинна бути перевірена наявність відповідної експлуатаційної та ремонтної документації.

Процедури оцінки відповідності рухомого складу залізничного транспорту

29. Оцінка відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту та перевірка на відповідність вимогам цього Технічного регламенту проводяться відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

30. Оцінка відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту та перевірка на відповідність вимогам цього Технічного регламенту проводяться в установленому порядку.

31. Оцінці відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту, перевірці на відповідність вимогам цього Технічного регламенту підлягає рухомий склад залізничного транспорту, складові частини технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення, що включені до відповідного переліку, який є складовою порядку застосування процедур оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту та перевірки на відповідність вимогам цього Технічного регламенту.

32. Для підтвердження визначеного ступеня ризику під час експертизи конструкторської документації (внесення змін до конструкторської документації), прийняття і введення в експлуатацію рухомого складу залізничного транспорту перевіряється відповідність розроблених технічних рішень затвердженому завданню на виконання конструкторської документації.

33. Призначений орган з оцінки відповідності повинен відповідати критеріям, наведеним у постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N б, ст. 223). Орган та персонал, відповідальні за проведення перевірок, повинні мати досвід роботи з проведення оцінки відповідності рухомого складу залізничного транспорту не менш як п'ять років, бути функціонально незалежними від органів влади, що видають дозволи на введення в експлуатацію, ліцензії на провадження діяльності у сфері залізничного транспорту, сертифікати безпеки та проводять розслідування нещасних випадків на залізничному транспорті.

34. Виробник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність рухомого складу залізничного транспорту вимогам цього Технічного регламенту.

35. Декларація про відповідність рухомого складу залізничного транспорту вимогам цього Технічного регламенту та нормативна документація, яка оформляється під час проведення оцінки відповідності, повинні зберігатися виробником та оператором протягом встановленого строку експлуатації рухомого складу залізничного транспорту та подаватися для проведення перевірки в установленому законодавством порядку.

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Розроблення проектів нормативно-правових актів та приведення, у разі потреби у відповідність з Технічним регламентом

Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади

постійно

2. Розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, необхідних для впровадження Технічного регламенту

національний орган стандартизації, організації із стандартизації, підприємства та організації

- " -

3. Застосування та здійснення контролю за впровадженням суб'єктами господарювання Технічного регламенту

Укртрансбезпека, органи сертифікації

починаючи з II кварталу 2016 року

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.