Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. N 1198

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 і від 17 грудня 2012 р. N 1221

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 78, ст. 2883; 2012 р., N 40, ст. 1547; 2013 р., N 44, ст. 1575) і від 17 грудня 2012 р. N 1221 "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 44, ст. 1575) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 і від 17 грудня 2012 р. N 1221

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031:

1) доповнити додаток після позиції

"2710 19 99 00

Інші мастильні матеріали та інші дистиляти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0"

такою позицією:

"2710 20 90 00

Нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих, та продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів:
- інші нафтопродукти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0";

2) позиції

"3403 19 10 00

Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3403 19 91 00

Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3403 99 10 00

Інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0"

замінити такими позиціями:

"3403 19 10 00

Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3403 19 90 10

Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3403 99 00 10

Інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1221:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)";

2) пункти 1 - 4 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), що додається.

Дія цього Порядку не поширюється на ті обсяги мастил (олив), які переміщуються транзитом митною територією України відповідно до глави 17 Митного кодексу України.

2. Установити, що:

1) підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи) за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00, 2710 19 93 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 00, 3403 19 10 00, 3403 19 90 10 і 3403 99 00 10, внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), зобов'язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) тільки із суб'єктами господарювання - переробниками відповідних мастил (олив), що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, з урахуванням встановленої ціни на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив);

2) ціна на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) становить:

для імпортерів 0,8 гривні (без урахування податку на додану вартість) за 1 літр під час митного оформлення товару;

для виробників 0,8 гривні (без урахування податку на додану вартість) за 1 літр під час першого продажу продукції за даними щоквартальної звітності.

3. Державній фіскальній службі та Державній екологічній інспекції забезпечити обмін інформацією про обсяги продажу імпортованих та/або вироблених мастил (олив) на території України, їх обігу, збирання та оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження.

4. Державній екологічній інспекції забезпечити здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями вимог, зазначених в пункті 2 цієї постанови та Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затвердженому цією постановою.";

3) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:

"41. Міністерству екології та природних ресурсів на офіційному сайті забезпечити ведення реєстру суб'єктів господарювання, їх філій та інших відокремлених підрозділів, які здійснюють операції із збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) на підставі отриманих відповідно до закону ліцензій та мають власну матеріально-технічну базу для виконання робіт з оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив).";

4) Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

1. Цей Порядок визначає механізм збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), що утворюються внаслідок використання вироблених або ввезених на територію України мастил (олив) за переліком згідно з додатком 1.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) відпрацьовані мастила (оливи) - гідравлічні, моторні, трансмісійні та інші мастила (оливи), гальмівні та інші рідини для ізоляції і теплопередачі, які стали непридатними для такого використання, для якого вони спочатку призначалися, включені як небезпечні відходи до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217), і поводження з якими здійснюється за умови наявності у суб'єкта господарювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

2) виробник мастил (олив) - суб'єкт господарювання, що самостійно здійснює виробництво мастил (олив) для вільного використання, внаслідок використання яких на території України утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

3) імпортер мастил (олив) - суб'єкт господарювання, що ввозить мастила (оливи) для вільного використання на митній території України;

4) пункт приймання відпрацьованих мастил (олив) (далі - приймальний пункт) - стаціонарний або пересувний пункт із збирання відпрацьованих мастил (олив), створений суб'єктом господарювання, що здійснює приймання (закупівлю) відпрацьованих мастил (олив) від фізичних та юридичних осіб і діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

5) самостійне забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) - здійснення виробником, імпортером мастил (олив) або суб'єктом господарювання (споживачем мастил (олив) операцій у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) з використанням власної матеріально-технічної бази за наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

6) переробники відпрацьованих мастил (олив) - суб'єкти господарювання, їх філії, інші відокремлені підрозділи, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та власну матеріально-технічну базу для проведення робіт з оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив);

7) споживачі мастил (олив) - суб'єкти господарювання, внаслідок діяльності яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), які надають послуги з промислової заміни мастил (олив) або які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах;

8) вільне використання мастил (олив) - етапи руху мастил (олив) від виробника (імпортера) мастил (олив) до споживача мастил (олив), які проходять мастила (оливи) після випуску їх в обіг;

9) пункти зміни мастил (олив) - пункти або мережа пунктів, у тому числі ті, що діють у складі станцій технічного обслуговування або автозаправних станцій, де суб'єкти господарської діяльності надають послуги із заміни мастил (олив) у транспортних засобах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про відходи".

3. Дія цього Порядку поширюється на таких суб'єктів господарювання всіх форм власності:

суб'єкти, що виробляють або ввозять на територію України для вільного використання мастила (оливи), внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи) за переліком згідно з додатком 2;

суб'єкти, що провадять діяльність із збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив);

суб'єкти, у процесі діяльності яких на території України утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

суб'єкти, які надають послуги з промислової заміни мастил (олив);

суб'єкти, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни мастил (олив).

4. Виробники та імпортери мастил (олив):

самостійно забезпечують відповідно до норм, передбачених пунктом 9 цього Порядку, збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання вироблених чи ввезених ними на територію України мастил (олив), за наявності власної матеріально-технічної бази та ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами або укладають договори про виконання робіт із переробниками відпрацьованих мастил (олив), що мають зазначену ліцензію;

ведуть первинний облік ввезених та вироблених мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію за звітний квартал про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив) згідно з додатком 4.

У разі самостійного забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання вироблених або ввезених на територію України мастил (олив), їх виробники та імпортери:

забезпечують роздільне збирання відпрацьованих мастил (олив), якщо це передбачено технологією їх оброблення (перероблення) та утилізації;

ведуть первинний поточний облік кількості відпрацьованих мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5;

забезпечують проведення аналізу проб продуктів оброблення (перероблення) та утилізації відпрацьованих мастил (олив) у лабораторіях, акредитованих в установленому законодавством порядку;

здійснюють відповідно до законодавства заходи щодо забезпечення збирання та утилізації тари, в якій містяться мастила (оливи), які виробляються або ввозяться на територію України для вільного використання зазначеними суб'єктами господарювання.

5. Переробники відпрацьованих мастил (олив):

забезпечують організацію та проведення робіт із збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) згідно з пунктами 9 - 14 цього Порядку і відповідно до умов договорів, укладених з імпортерами, виробниками мастил (олив) та споживачами мастил (олив);

забезпечують роздільне збирання відпрацьованих мастил (олив), якщо це передбачено технологією їх оброблення (перероблення) та утилізації;

ведуть первинний поточний облік кількості відпрацьованих мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5;

забезпечують проведення аналізу проб продуктів оброблення (перероблення) та утилізації відпрацьованих мастил (олив) у лабораторіях, акредитованих в установленому законодавством порядку;

забезпечують створення та функціонування системи збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив).

6. Споживачі мастил (олив):

забезпечують роздільне збирання (накопичення) відпрацьованих мастил (олив) згідно із законодавством у сфері поводження з небезпечними відходами та умовами відповідних договорів із переробниками відпрацьованих мастил (олив) на їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження;

забезпечують здавання відпрацьованих мастил (олив) на приймальні пункти або безпосередньо переробникам відпрацьованих мастил (олив);

здійснюють первинний облік щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 (крім суб'єктів господарювання, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни).

Суб'єкти господарювання, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни в добровільному порядку подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5.

У разі наявності власної матеріально-технічної бази та ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами споживачі мастил:

самостійно забезпечують відповідно до норм, передбачених пунктом 9 цього Порядку, збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), які утворилися внаслідок його діяльності;

здійснюють первинний облік щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5;

забезпечують проведення аналізу проб продуктів оброблення (перероблення) та утилізації відпрацьованих мастил (олив) у лабораторіях, акредитованих в установленому законодавством порядку.

7. Вимоги щодо безпеки, порядку приймання, методів випробування, пакування, маркування, перевезення та зберігання відпрацьованих мастил (олив), а також технічні вимоги до них повинні відповідати нормам законодавства.

8. Збирання відпрацьованих мастил (олив) здійснюється через мережу стаціонарних і пересувних приймальних пунктів та із місць їх зберігання (накопичення) чи видалення.

Роздільне збирання відпрацьованих мастил (олив) здійснюється за їх властивостями та/або згідно з умовами договору із переробником відпрацьованих мастил (олив).

Пересувні приймальні пункти базуються на транспортному засобі, який оснащено спеціальними резервуарами та пристроями, що забезпечують безпечне перевезення відпрацьованих мастил (олив), недопущення будь-якої шкоди населенню або навколишньому природному середовищу, проникнення води, механічних та інших забруднювачів у такі резервуари.

9. Для всіх суб'єктів господарювання - виробників, імпортерів мастил (олив), переробників відпрацьованих мастил (олив) та споживачів мастил (олив) встановлюються норми збирання відпрацьованих мастил (олив):

на 2015 - 2019 роки - 40 відсотків загального обсягу мастил (олив);

на 2020 - 2024 роки - 50 відсотків загального обсягу мастил (олив);

на 2025 - 2029 роки - 60 відсотків загального обсягу мастил (олив);

на 2030 - 2035 роки - 70 відсотків загального обсягу мастил (олив).

10. Суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, розміщують інформацію про розташування приймальних пунктів у помітних і доступних для читання місцях та в Інтернеті.

11. Резервуари для відпрацьованих мастил (олив) повинні бути оснащені пристроями для періодичного видалення відстояної води і осаду.

12. Конструкція резервуарів для зберігання відпрацьованих мастил (олив) повинна забезпечувати екологічно безпечне зберігання відпрацьованих мастил (олив), що унеможливлює проникнення в резервуари води, механічних забруднювачів.

13. Приймання відпрацьованих мастил (олив) від суб'єктів господарювання здійснюється відповідно до визначених законодавством вимог та оформлюється актом приймання згідно з додатком 3, що складається у двох примірниках. Один примірник акта надається суб'єкту господарювання, що здає зазначені відходи, а другий залишається у суб'єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, що їх приймає.

14. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, вживають заходів до недопущення:

потрапляння відпрацьованих мастил (олив) у поверхневі та підземні води, ґрунти, а також у каналізаційні системи та в контейнери для збирання побутових відходів;

наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок здійснення збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та знешкодження відпрацьованих мастил (олив);

змішування відпрацьованих мастил (олив) з нафтою (газовим конденсатом), бензином, гасом, паливом (дизельним, судновим, котлово-пічним, мазутом), охолоджуючими та гальмівними рідинами, розчинниками та іншими подібними речовинами і матеріалами, якщо це не передбачається технологією оброблення (перероблення) та утилізації на переробних підприємствах, а також їх захоронення;

здійснення заміни відпрацьованих мастил (олив) у місцях, не призначених для цього, та зливання їх в ємності, що не відповідають нормативним вимогам;

застосовування відпрацьованих мастил (олив) як антиадгезійних матеріалів і засобів для просочення будівельних матеріалів;

змішування відпрацьованих мастил (олив) з продукцією, що містить галогенорганічні сполуки;

вивезення відпрацьованих мастил (олив) на полігони побутових і промислових відходів з подальшим захороненням;

видалення відпрацьованих мастил (олив) шляхом їх спалювання.

15. Під час здійснення державного екологічного контролю, що передує завершенню митного оформлення, імпортер мастил (олив) надає державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища територіального органу Держекоінспекції (далі - державний інспектор) підписані сторонами та завірені печаткою імпортера (у разі її наявності):

дві копії договору про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) переробниками відпрацьованих мастил (олив);

дві копії документів про оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленої ціни на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та знешкодження відпрацьованих мастил (олив). Оплата таких послуг здійснюється за весь обсяг ввезених мастил (олив).

У разі самостійного збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) надаються завірені печаткою імпортера (у разі її наявності):

дві копії ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

дві копії товаросупровідних документів.

16. Після перевірки документів на відповідність товаросупровідним документам державний інспектор вносить відповідні дані до журналу обліку імпорту мастил (олив), що ведеться в електронному вигляді за формою, встановленою Держекоінспекцією.

17. За результатами проведення екологічного контролю мастил (олив) на товаросупровідних документах державний інспектор проставляє штамп "Екологічний контроль - ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО".

18. Один примірник копії договору разом з копією платіжних документів (у разі укладення договорів) залишається у державного інспектора, а другий повертається імпортеру товару.

 

ПЕРЕЛІК
мастил (олив), що виробляються або ввозяться на територію України

Код згідно з УКТЗЕД

Назва продукції

2710 19 81 00

Масла моторні, компресорні, турбінні

2710 19 83 00

Рідини для гідравлічних передач

2710 19 87 00

Масла трансмісійні та редукторні

2710 19 91 00

Засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла

2710 19 93 00

Електроізоляційні масла

2710 19 99 00

Інші мастильні матеріали та інші дистиляти

2710 20 90 00

Нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих, та продукти, в іншому місці не зазначені, із вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів:
- інші нафтопродукти

3403 19 10 00

Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

3403 19 90 10

Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

3403 99 00 10

Інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

 

ПЕРЕЛІК
відпрацьованих мастил (олив), що підлягають збиранню, перевезенню, зберіганню, обробленню (переробленню), утилізації та/або знешкодженню

Код ДК-005

Код згідно з переліком відходів ЄС

Назва відпрацьованих мастил (олив)

6000.2.8

13 01 01
13 01 02
13 01 03
13 01 06
13 01 07

Відпрацьовані рідини для гідравлічних передач

6000.2.8.08

13 02

Відпрацьовані моторні, компресорні і турбінні масла

6000.2.8.08
6000.2.8.10

13 02

Відпрацьовані трансмісійні та редукторні масла

6000.2.8.11
6000.2.8.13
6000.2.8.15

13 03

Відпрацьовані електроізоляційні масла

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані антикорозійні масла

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

6000.2.9.22

13 02

Інші відпрацьовані мастила та рідини

 

АКТ N __________
приймання відпрацьованих мастил (олив)

"___" ____________ 20__ р.

____________________________
(місце приймання)

Мета приймання: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація та/або знешкодження)

Суб'єкт господарювання, що приймає (закуповує) відпрацьовані мастила (оливи) _____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування, місцезнаходження)

Банківські реквізити суб'єкта господарювання ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________

Ліцензія серія _________________________ N _______________ видана "___" ____________ 20__ р.

Суб'єкт господарювання, що здає (продає) відпрацьовані мастила (оливи) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування, юридична адреса)

Банківські реквізити суб'єкта господарювання ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________

Доставка _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (номер транспортного засобу)

Поряд-
ковий номер

Найменування відпрацьованих мастил (олив)

Якісний склад

Одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці виміру (з урахуванням податку на додану вартість), гривень

Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість), гривень

Примітка

Усього здано __________________________________________________________________________
                                                                                                                  (кілограмів/літрів)
на загальну суму (з урахуванням податку на додану вартість) _________ гривень.

_________________________________________
(ініціали та прізвище відповідальної особи
суб'єкта господарювання, що приймає (закуповує)
відпрацьовані мастила (оливи)

______________________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали та прізвище відповідальної особи
суб'єкта господарювання, що здає (продає)
відпрацьовані мастила (оливи)

______________________
(підпис)

Керівник суб'єкта господарювання

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

ІНФОРМАЦІЯ
за ____ квартал ____ року про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив)

Таблиця 1. Інформація про імпорт мастил (олив) та оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

Код продукції згідно з УКТЗЕД

Назва продукції

Ввезено, літрів

Дата, номер документа про оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження

Сплачено коштів, тис. гривень

Усього

х

 

х

 

Таблиця 2. Інформація про виробництво мастил (олив) та оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

Код продукції згідно з УКТЗЕД

Назва продукції

Вироблено, літрів

Продано споживачам, літрів

Обсяги продукції, за які сплачено кошти за послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), літрів

Дата, номер документа про оплату послуг

Сплачено коштів, тис. гривень

Усього

х

 

 

х

 

х

 

ІНФОРМАЦІЯ
за ____ квартал ____ року про стан провадження господарської діяльності у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)

Таблиця 1. Загальна балансова форма щодо збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

Код відпрацьованих мастил (олив) згідно з ДК 005-96

Назва відпрацьованих мастил (олив) згідно з ДК 005-96

Залишок на початок звітного періоду, літрів

Зібрано у суб'єктів господарювання, літрів

Утворено від власного споживання, літрів

Отримано (усього), літрів
(графа 4 + графа 5)

Оброблено (перероблено) на власній матеріально-
технічній базі (очищено, підготовлено для утилізації), літрів

Передано іншим суб'єктам господарювання
(на утилізацію та/або знешкодження), літрів

Утилізовано на власній матеріально-
технічній базі
(використано як вторинні ресурси для випуску продукції тощо), літрів
(графа 3 - графа 4 - графа 6 - графа 7 - графа 8)

Знешкоджено на власній матеріально-
технічній базі, літрів

Залишок на кінець звітного періоду, літрів
(графа 3 + графа 6 - графа 8 - графа 9 - графа 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація про збирання відпрацьованих мастил (олив) (акти приймання від суб'єктів господарювання - споживачів мастил (олив)

Порядковий номер

Дата акта

Номер акта

Найменування суб'єкта господарювання, у якого закуповувалися відпрацьовані мастила (оливи)

Код підприємства згідно з ЄДРПОУ

Код підприємства згідно з КОАТУУ

Закуплено відпрацьованих мастил (олив), літрів

Вартість закуплених відпрацьованих мастил (олив), тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

 

 

Таблиця 3. Інформація про передачу відпрацьованих мастил (олив) іншим підприємствам (на утилізацію та/або знешкодження)

Порядковий номер

Код відпрацьованих мастил (олив) згідно з ДК 005-96

Назва відпрацьованих мастил (олив) згідно з ДК 005-96

Передано на утилізацію, літрів

Отримано коштів за утилізацію, тис. гривень

Передано на знешкодження, літрів

Сплачено коштів за знешкодження, тис. гривень

Код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, що отримав на утилізацію та/або знешкодження відпрацьовані мастила (оливи)

Найменування суб'єкта господарювання, що отримав на утилізацію та/або знешкодження відпрацьовані мастила (оливи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

х

х

".

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.