Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2015 р. N 340

 

Київ

 

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2020 року N 163,
від 22 липня 2020 року N 718,
від 1 вересня 2021 року N 915

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників і план заходів з його застосування, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1144 "Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3335);

пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

3. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. N 340

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування електричних ламп та світильників

 

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання електроенергії електричними лампами та світильниками, а також додаткової інформації.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників. Таблиця відповідності положень зазначеного Делегованого регламенту положенням цього Технічного регламенту та плану заходів з його застосування наведена в додатку 1.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на введені в обіг на території України електричні лампи вітчизняного та іноземного виробництва таких категорій:

лампи розжарювання;

люмінесцентні лампи;

газорозрядні лампи високої інтенсивності;

світлодіодні лампи та світлодіодні модулі.

Дія цього Технічного регламенту поширюється також на світильники, призначені для роботи з лампами, що продаються кінцевим споживачам, зокрема якщо вони вмонтовані в інші вироби, які не залежать від енергоживлення відповідно до їх основного призначення під час використання, наприклад, у меблі.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) лампи та світлодіодні модулі із світловим потоком менше 30 люменів;

2) лампи та світлодіодні модулі, які призначені для роботи від акумуляторів;

3) лампи та світлодіодні модулі, які продаються для сфер використання, у яких їх основним призначенням не є освітлення, наприклад:

утворення світла як засобу хімічних або біологічних процесів (полімеризація, фотодинамічна терапія, садівництво, догляд за тваринами, захист від комах тощо);

отримання і проектування зображень (наприклад, у фотокамерах, копіювальних апаратах, відеопроекторах);

обігрів (наприклад, інфрачервоні лампи);

сигналізація (наприклад, лампи на аеродромах).

У разі коли такі лампи і світлодіодні модулі продаються як засоби освітлення, вони повинні бути включені до сфери дії цього Технічного регламенту;

4) лампи та світлодіодні модулі, які продаються як частина світильника і не призначені для відокремлювання кінцевими споживачами, крім випадків, коли вони пропонуються для продажу, оренди або продажу в розстрочку (кредит), чи виставляються окремо для кінцевого споживача, наприклад, як запасні частини;

5) лампи та світлодіодні модулі, які продаються як частина виробів, основним призначенням яких не є освітлення. Проте якщо такі лампи та модулі пропонуються для продажу, оренди, продажу в розстрочку (кредит) або виставляються окремо, наприклад, як запасні частини, вони повинні бути включені до сфери дії цього Технічного регламенту;

6) світильники, які призначені для роботи виключно з лампами та світлодіодними модулями, зазначеними в підпунктах 1 - 3 пункту 3 цього Технічного регламенту.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

акцентне освітлення - вид освітлення, за якого світло спрямовується таким чином, щоб виділити об'єкт або частину поверхні;

джерело світла - поверхня або об'єкт, призначений для утворення головним чином видимого оптичного випромінювання шляхом перетворення електричної енергії. Поняття "видиме випромінювання" стосується випромінювання в діапазоні довжини хвиль від 380 - 780 нм;

замінюваний пускорегулівний апарат для лампи - не поєднаний з лампою пускорегулівний апарат, призначений для встановлення поза лампою або корпусом світильника або такий, що може бути відокремлений від лампи або корпуса світильника без їх руйнування;

кінцевий споживач - фізична особа, яка купує або має намір купити електричну лампу або світильник з метою, що не пов'язана з торгівлею, підприємницькою діяльністю, ремеслом чи професією такої особи;

лампа - виріб, значення характеристик якого можна оцінити незалежно та який складається з одного або кількох джерел світла і може містити додаткові компоненти, необхідні для запалювання, живлення або стабільної роботи виробу або для розподілення, фільтрування чи перетворення оптичного випромінювання у випадках, коли такі компоненти не можуть бути видалені без руйнування виробу;

лампа галогенна (вольфрамова) - лампа розжарювання, в якій тіло розжарення виготовлене з вольфраму і оточене газом, що містить галогени або галогенні сполуки. Така лампа може бути оснащена невід'ємним джерелом живлення;

лампа люмінесцентна - розрядна ртутна лампа низького тиску, в якій більша частка світла утворюється в одному або декількох шарах люмінофорів, що збуджуються ультрафіолетовим випромінюванням від розряду. Люмінесцентні лампи можуть містити невідокремлюваний пускорегулівний апарат;

лампа люмінесцентна компактна - люмінесцентна лампа, яка містить компоненти, необхідні для її запалювання та стабільної роботи;

лампа люмінесцентна не поєднана з пускорегулівним апаратом - одно- чи двоцокольна лампа без невідокремлюваного пускорегулівного апарату;

лампа неспрямованого випромінення - лампа, яка не є лампою спрямованого випромінення;

лампа розрядна - лампа, в якій світло утворюється безпосередньо електричним розрядом у газі, парі металів або суміші газу і пари;

лампа розрядна високої інтенсивності - лампа електричного розряду, в якій світлоутворювальна дуга стабілізується температурою стінки колби та створює навантаження на стінку колби більша 3 Вт на кв. сантиметр;

лампа розжарювання - лампа з тілом розжарення, яке функціонує у вакуумованій колбі або оточене інертним газом;

лампа з тілом розжарення - лампа, в якій світло випромінюється ниткоподібним провідником, нагрітим до стану розпечення в результаті проходження через нього електричного струму. Лампа може містити гази, що впливають на процес розпечення;

лампа світлодіодна - лампа, яка містить один чи більше світлодіодних модулів і може бути оснащена цоколем;

лампа спрямованого випромінення - лампа, у якої щонайменше 80 відсотків світлового потоку спрямовано в межах тілесного кута p sr (відповідає конусу з кутом 120°);

освітлення - використання світла на місці дії, на об'єктах або навколо них так, щоб їх могла бачити людина;

останній власник - фізична або юридична особа, яка володіє виробом протягом його строку служби чи фізична або юридична особа, що діє від імені та в інтересах такої особи;

патрон - пристрій, який утримує лампу в робочому положенні, зазвичай шляхом вставляння в нього цоколя. В такому разі патрон також забезпечується засобами приєднання лампи до мережі електроживлення;

пункт продажу - місце, у якому виріб демонструється або пропонується для продажу, оренди або продажу в розстрочку (кредит) кінцевому споживачу;

пускорегулівний апарат лампи - пристрій, який установлюється між джерелом живлення та однією чи кількома лампами, який забезпечує характеристики, необхідні для функціонування ламп (лампи), наприклад, зміну напруги живлення, обмеження електричного струму лампи (ламп) до необхідного значення, потрібну напругу запалювання та електричного струму попереднього підігріву лампи, запобігання холодному запалюванню, корегування коефіцієнта потужності або зменшення кількості радіозавад. Пристрій може бути призначений для підключення до іншого пускорегулівного апарата ламп для забезпечення виконання їх функцій.

Зазначеним терміном не охоплюються регулювальні пристрої та блоки живлення, які перетворюють напругу на іншу напругу живлення та призначені для використання в обладнанні, яке об'єднує освітлювальні вироби і вироби, основним призначенням яких не є освітлення;

пускорегулівний апарат для галогенної лампи - пускорегулівний апарат, який перетворює напругу мережі живлення в наднизьку напругу для галогенних ламп;

регулювальний пристрій - електронний або механічний пристрій, який регулює або відстежує значення світлового потоку лампи у спосіб інший, ніж зміна потужності лампи, наприклад, таймер, перемикач, датчик присутності, датчик світла, пристрій регулювання денного світла. Регулятори освітлення з плавним регулюванням інтенсивності освітлення (димери) та з можливістю вимкнення фази повинні також розглядатися як регулювальні пристрої;

світильник - пристрій, який розподіляє, фільтрує або перерозподіляє світло, яке поширюється від однієї чи кількох ламп, містить компоненти, необхідні для утримування, фіксування та захисту ламп, а також у разі потреби допоміжні пристрої разом із засобами підключення до мережі живлення;

світлодіодний вузол - блок з одним чи кількома світлодіодами, який може містити оптичний елемент, а також теплові, механічні та електричні засоби взаємодії;

світлодіодний модуль - виріб без цоколів, який містить один чи кілька світлодіодних вузлів на друкованій платі. Виріб може містити оптичні елементи, теплові, механічні та електричні засоби взаємодії і пускорегулівний апарат;

світловипромінювальний діод (світлодіод) - джерело світла, що складається з твердотільного пристрою з p-n переходом, у якому під час його збудження електричним струмом утворюється оптичне випромінювання;

цоколь - частина лампи, яка забезпечує приєднання її до мережі живлення за допомогою патрона або приєднувача, а також може використовуватися для утримування лампи в патроні.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про загальну безпечність нехарчової продукції" і Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2822).

Обов'язки постачальників та розповсюджувачів

5. Постачальники електричних ламп, які продаються як окремий продукт, та світильників, призначених для продажу через пункти продажу, забезпечують розроблення технічної енергетичної документації в обсязі, достатньому для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту.

Технічна енергетична документація повинна відповідати вимогам, викладеним у додатку 2.

6. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі електричних ламп та світильників друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 3, а вимоги до мікрофіші - у додатку 4.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надаються розповсюджувачам для кожної моделі електричної лампи та світильника, введених в обіг з 1 січня 2022 р. з новим кодом моделі. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані розповсюджувачу для інших моделей електричних ламп та світильників.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

7. Постачальники та розповсюджувачі електричних ламп забезпечують включення до рекламних матеріалів щодо електричних ламп, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, відомостей про клас енергоефективності у разі зазначення інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

8. Постачальники та розповсюджувачі електричних ламп повинні включати до технічних рекламних матеріалів, що містять технічні параметри електричних ламп, інформацію про клас енергоефективності.

9. Постачальники та розповсюджувачі світильників, призначених для продажу через пункти продажу, забезпечують відповідність інформації, що зазначається на енергетичній етикетці, вимогам пункту 2 додатка 3.

Така інформація надається:

у будь-якому рекламному матеріалі, формальній комерційній пропозиції або тендерній пропозиції, у разі зазначення інформації про споживання енергоресурсів та ціну;

у будь-якому технічному рекламному матеріалі щодо певного світильника, який описує його конкретні технічні параметри.

У таких випадках інформація може наводитися у текстовому форматі.

10. Постачальники та розповсюджувачі світильників, що призначені для продажу через пункти продажу, повинні дотримуватися таких вимог:

якщо світильник пропонується до продажу в упаковці і містить електричні лампи, які кінцевий споживач може замінити у світильнику, оригінальна упаковка таких ламп має бути наявна в комплекті поставки світильника;

якщо світильник пропонується до продажу в упаковці і містить електричні лампи без оригінальної упаковки, які кінцевий споживач може замінити у світильнику, то всередині або зовні упаковки світильника наводиться інформація, зазначена на заводській упаковці ламп відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

11. У разі коли світильник призначений для продажу через пункт продажу, енергетична етикетка, яка має відповідати вимогам додатка 3, надається постачальниками світильників розповсюджувачам в електронній або паперовій формі.

Якщо постачальники світильників використовують систему доставки, за якої енергетичні етикетки надаються за запитом розповсюджувачів, постачальник невідкладно надає енергетичні етикетки за запитом.

12. У разі коли електрична лампа чи світильник пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити електричну лампу чи світильник, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як споживач придбає, візьме у прокат або лізинг електричну лампу чи світильник. У разі коли електрична лампа чи світильник реалізується у дистанційній спосіб (через Інтернет) з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 9.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

13. Розповсюджувачі світильників забезпечують наявність у пунктах продажу для кожного світильника енергетичної етикетки, яка повинна бути представлена у такий спосіб:

поблизу від світильника, що демонструється, з дотриманням вимоги, щоб її було добре видно та можна було легко визначити як енергетичну етикетку, що відповідає цій моделі (без необхідності читати найменування марки та номер моделі на енергетичній етикетці);

розташування енергетичної етикетки забезпечує чітку видимість найбільш важливої інформації про світильник, що демонструється (наприклад, ціну або технічну інформацію).

Методи вимірювання

14. Інформація, яка надається постачальниками та розповсюджувачами відповідно до цього Технічного регламенту, повинна бути отримана за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювань, офіційний перелік яких публікується Мінекономрозвитку.

Державний ринковий нагляд

15. Державний ринковий нагляд за відповідністю продукції вимогам цього Технічного регламенту здійснюється з урахуванням вимог, що викладені в додатку 6.

Визначення класів енергоефективності

16. Класи енергоефективності електричних ламп визначаються згідно з додатком 7.

17. Розрахунок індексу енергетичної ефективності та споживання енергії здійснюється згідно з додатком 8.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників і Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників

Положення базового акта законодавства ЄС

Положення Технічного регламенту

Пункт 1 статті 1

пункти 1 і 2

Підпункт "a" пункту 2 статті 1

підпункт 1 пункту 3

Підпункт "b" пункту 2 статті 1

підпункт 2 пункту 3

Підпункт "c" пункту 2 статті 1

підпункт 3 пункту 3

Підпункт "d" пункту 2 статті 1

підпункт 4 пункту 3

Підпункт "e" пункту 2 статті 1

підпункт 5 пункту 3

Підпункт "f" пункту 2 статті 1

 

Підпункт "g" пункту 2 статті 1

підпункт 6 пункту 3

Стаття 2

пункт 4

Підпункт "a" пункту 1 статті 3

пункт 6

Підпункт "b" пункту 1 статті 3

пункт 5

Підпункт "c" пункту 1 статті 3

пункт 7

Підпункт "d" пункту 1 статті 3

пункт 8

Підпункт "e" пункту 1 статті 3

пункт 4

Підпункт "a" пункту 2 статті 3

пункт 5

Підпункт "b" пункту 2 статті 3

пункт 9

Підпункт "c" пункту 2 статті 3

пункт 11

Підпункт "d" пункту 2 статті 3

пункт 10

Підпункт "a" пункту 1 статті 4

пункт 12

Підпункт "b" пункту 1 статті 4

пункт 7

Підпункт "c" пункту 1 статті 4

пункт 8

Підпункт "a" пункту 2 статті 4

пункт 9

Підпункт "b" пункту 2 статті 4

пункт 13

Підпункт "c" пункту 2 статті 4

пункт 10

Стаття 5

пункт 14

Стаття 6

пункт 15

Стаття 7

 

Стаття 8

 

Стаття 9

 

Стаття 10

 

 

пункт 16

 

пункт 17

 

додаток 1 до Технічного регламенту

Додаток I

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток II

додаток 4 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 5 до Технічного регламенту

Додаток V

додаток 6 до Технічного регламенту

Додаток VI

додаток 7 до Технічного регламенту

Додаток VII

додаток 8 до Технічного регламенту

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до технічної енергетичної документації

Технічна енергетична документація повинна містити:

інформацію про повне найменування та адресу постачальника;

загальний опис виробу, достатній для його однозначної ідентифікації;

посилання на стандарти та технічні умови (в разі їх застосування), яким відповідає виріб;

технічні параметри для визначення енергоспоживання, класу енергоефективності електричних ламп і сумісності з лампами іншого типу у складі світильників із зазначенням принаймні однієї реальної комбінації параметрів налаштування і умов випробування виробу;

для електричних ламп - результати розрахунків, проведених згідно з додатком 8 до Технічного регламенту.

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка для електричної лампи, представленої у пункті продажу, не надрукованої на упаковці електричної лампи, оформляється за таким зразком:

  

Розміри такої енергетичної етикетки повинні становити не менш як 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки.

На енергетичній етикетці зазначається така інформація:

найменування або торговельна марка постачальника електричної лампи;

ідентифікаційна ознака типу виробу постачальника у вигляді коду, зазвичай літерно-цифрового, за яким певний тип лампи відрізняється від інших типів того самого найменування або торговельної марки постачальника;

клас енергоефективності електричної лампи. Літера, що позначає клас енергоефективності лампи, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

питоме значення показника енергоспоживання (Ес) в кВт·год. на 1000 годин, обчислене відповідно до додатка 8 та округлене до найближчого цілого числа.

У разі коли енергетичну етикетку надруковано на упаковці електричної лампи та відповідна інформація нанесена в іншому місці упаковки, така інформація може не включатися до енергетичної етикетки.

У такому разі енергетична етикетка оформляється за одним з наведених нижче зразків:

а)

  

  

б)

  

  

Розміри таких енергетичних етикеток становлять відповідно не менш як 36 міліметрів завширшки і 68 міліметрів заввишки та не менш як 36 міліметрів завширшки і 62 міліметри заввишки.

Якщо для розміщення етикетки довжина сторони упаковки недостатня або розмір етикетки становить понад 50 відсотків площі поверхні найбільшої сторони упаковки, вона може бути зменшена, але не більше ніж необхідно для задоволення обох зазначених умов.

При цьому розмір енергетичної етикетки не може становити менше ніж 40 відсотків (заввишки) стандартного розміру такої етикетки.

Якщо розміри упаковки не дають змоги розмістити зменшену енергетичну етикетку, до електричної лампи або упаковки додається енергетична етикетка розміром 36 х 75 міліметрів.

Енергетична етикетка з розмірами 36 міліметрів завширшки та 75 міліметрів заввишки для електричних ламп повинна відповідати таким вимогам:

  

  границі:

лінії - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 1 міліметр;

  кольорова панель: кольори X-51-00-27 та 00-16-X-00;

  енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина - 30 міліметрів;

висота - 9 міліметрів;

  границя:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 30 міліметрів;

  шкала A++ - E:

стрілка:

висота - 5 міліметрів;

проміжок - 0,8 міліметра;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 15 pt;

великі літери білого кольору;

символи "+":

Calibri bold - 15 pt;

надрядковий індекс білого кольору, символи вирівняно в один ряд;

  клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 11,2 міліметра;

висота - 7 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 20 pt;

великі літери білого кольору;

символи "+":

Calibri bold - 20 pt;

надрядковий індекс білого кольору, символи вирівняно в один ряд;

  середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

показник:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

Calibri - 9 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  найменування або торговельна марка постачальника;

  позначення типу електричної лампи;

місце для позначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі розміром 30 х 7 міліметрів.

Якщо енергетична етикетка друкується в іншому форматі, її розміри змінюються пропорційно.

Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон - білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполучення зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад, позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" означає, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

2. Енергетична етикетка для світильників, які представлені у пункті продажу, оформляється за такими типовими зразками (типові зразки не враховують усіх можливих комбінацій):

1) світильник, який містить лампи, що можуть бути замінені кінцевим споживачем і входять до комплекту поставки світильника:

  

При цьому зазначається відповідний клас енергоефективності ламп.

У разі потреби зазначаються класи енергоефективності однієї або кількох ламп, з якими продається світильник;

2) світильник, який містить лампи, що можуть бути замінені кінцевим споживачем, а також лампи всіх класів енергоефективності, який продається без ламп у комплекті:

  

3) світильник, який містить лише світлодіодні модулі, які не можуть бути замінені кінцевим споживачем:

  

4) світильник, який містить як невідокремлювані світлодіодні модулі, так і патрони, що можуть бути замінені кінцевим споживачем, та продається в комплекті з лампами:

  

5) світильник, який містить як невідокремлювані світлодіодні модулі, так і патрони для ламп, що можуть бути замінені користувачем. При цьому лампи не входять у комплект поставки:

  

Енергетична етикетка повинна містити таку інформацію:

найменування або торговельну марку постачальника світильника;

ідентифікаційну ознаку типу виробу постачальника у вигляді коду, зазвичай літерно-цифрового, за яким певний тип світильника відрізняється від інших типів того самого найменування або торговельної марки постачальника.

Замість слова "світильник" може застосовуватись більш точний термін, який означає конкретну особливість світильника, або виріб, до складу якого входить світильник (наприклад, предмет меблів), настільки змістовний, наскільки такий термін стосується об'єкта продажу, у складі якого функціонують джерела світла;

діапазон класу енергоефективності відповідно до пункту 1 цього додатка, разом із зазначеними елементами в разі їх використання:

- піктограма "лампочка" навпроти класів енергоефективності електричних ламп, які користувач може замінювати та які сумісні із світильником відповідно до найсучасніших вимог до сумісності;

- перекреслення класів енергоефективності електричних ламп, з якими світильники не сумісні відповідно до найсучасніших вимог до сумісності;

- букви "LED", розташовані вертикально уздовж класів енергоефективності від "A" до "A++", якщо світильник містить світлодіодні модулі, які не призначені для видалення кінцевим споживачем. Якщо такий світильник не містить патронів для ламп, що можуть замінюватись кінцевим споживачем, класи енергоефективності електричних ламп від "B" до "E" мають бути перекреслені.

Енергетична етикетка для світильників повинна відповідати таким вимогам:

  

Розміри енергетичної етикетки становлять не менш як 50 міліметрів завширшки і 100 міліметрів заввишки.

Фон повинен бути білим або прозорим, літери класів енергоефективності повинні бути білими. Якщо фон прозорий, розповсюджувач має дотримуватись вимоги, щоб енергетична етикетка розміщувалася на поверхні білого кольору або світлого відтінку сірого, яка забезпечує розбірливість усіх елементів етикетки.

Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад, позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" означає, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для світильника розміром 50 міліметрів завширшки і 100 міліметрів заввишки повинна відповідати таким вимогам:

  границі:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 1 міліметр;

  внутрішня границя між логотипами:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 43 міліметри;

  логотип світильника:

границя:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

розмір - 13 х 13 міліметрів;

круглі кути - 1 міліметр;

піктограма повинна відповідати рисунку або може використовуватися власна піктограма чи фотографія, якщо вона краще відображає світильник, що відповідає енергетичній етикетці;

  текст:

Calibri - 9 pt або більше;

колір чорний - 100 відсотків;

  шкала A++ - E:

стрілка:

висота - 5 міліметрів;

проміжок - 0,8 міліметра;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 14 pt;

великі літери білого кольору;

символи "+":

Calibri bold - 14 pt;

надрядковий індекс білого кольору, символи вирівняно в один ряд;

  текст напису "LED":

Verdana - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  перекреслення:

колір - 13-X-X-04,

лінія - завтовшки 3 pt;

  логотип лампи: піктограма згідно із зразком;

  текст:

Calibri - 10 pt або більше;

колір чорний - 100 відсотків;

  найменування або торговельна марка постачальника;

  позначення типу (моделі) світильника;

місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника, а також типу, розміром 43 х 10 міліметрів;

  клас енергоефективності:

стрілка:

висота - 3,9 міліметра;

ширина - як показано на рисунку, зменшена пропорційно висоті;

колір - зазначений у позиції (у разі застосування);

текст:

Calibri bold - 10,5 pt;

великі літери білого кольору;

символи "+":

Calibri bold - 10,5 pt;

надрядковий індекс білого кольору, символи вирівняно в один ряд.

Енергетична етикетка може мати форму прямокутника у горизонтальному розташуванні. У такому разі вона повинна бути завширшки не менш як 100 міліметрів і заввишки 50 міліметрів.

Якщо місця для зображення стрілки класу енергоефективності в текстовому полі зліва від шкали від A++ до E недостатньо, текст можна розташувати вертикально.

У такому разі енергетична етикетка оформляється за одним з наведених нижче зразків:

  

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до мікрофіші для електричних ламп

Мікрофіша повинна містити інформацію, зазначену на енергетичній етикетці.

Якщо каталоги або інформаційні брошури не надаються постачальником разом з виробом, енергетичну етикетку можна вважати мікрофішею.

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається у разі, коли споживач не може побачити виріб

1. У разі коли споживач не може побачити виріб, розповсюджувач електричних ламп надає таку інформацію:

клас енергоефективності, як зазначено в додатку 7 до Технічного регламенту;

у разі потреби питомий показник енергоспоживання (кВт·год. за 1000 годин), визначений згідно з частиною другою додатка 8 до Технічного регламенту та округлений до цілого числа.

2. Інша інформація, що міститься у мікрофіші виробу, також надається згідно з додатком 4 до Технічного регламенту.

3. Шрифт, яким наводиться інформація, повинен надавати споживачеві можливість ознайомитися з нею без використання спеціального приладу.

 


Додаток 6
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик електричних ламп та світлодіодних модулів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки параметрів, вимірюваних органами державного ринкового нагляду, та не повинні використовуватися постачальником як допустима похибка для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути вигіднішими для постачальника, ніж значення, вказані в технічній документації.

2. Перевірка відповідності моделей електричних ламп, світлодіодних модулів та світильників вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду із застосуванням таких процедур.

Процедура перевірки для електричних ламп та світлодіодних модулів, які реалізовуються як окремі продукти:

органи державного ринкового нагляду повинні перевіряти дослідну партію із не менш як 20 одиниць ламп однієї моделі від одного постачальника, визначених за методом випадкового відбору, за можливості пропорційно з чотирьох джерел;

модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

- значення, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш вигіднішими для постачальника порівняно з відповідними значеннями, наведеними у протоколах вимірювань;

- показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші продукту, не є вигіднішими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є вигіднішим порівняно з класом, визначеним за заявленими значеннями;

- під час випробування екземплярів моделей середнє арифметичне визначених значень (значення відповідних параметрів, виміряні під час проведення випробування, та значення, розраховані на підставі таких вимірювань) перебуває у межах відповідних допустимих відхилень у 10 відсотків;

якщо результатів, зазначених в абзацах другому, третьому або четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи розрахунків, наведені у додатку 8 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки у межах 10 відсотків з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Процедура перевірки для світильників, призначених для реалізації кінцевим споживачам, - світильник вважається таким, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо він супроводжується необхідною інформацією про виріб і сумісний з тими лампами, стосовно яких заявлено сумісність, за умови застосування найсучасніших методів і критеріїв оцінки відповідності.

(додаток 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

 

Додаток 7
до Технічного регламенту

КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Клас енергоефективності ламп визначається на основі їх індексу енергоефективності (ІЕЕ) відповідно до таблиці.

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності (ІЕЕ) для ламп неспрямованого випромінення

Індекс енергоефективності (ІЕЕ) для ламп спрямованого випромінення

A++ (найбільш ефективний)

ІЕЕ £ 0,11

ІЕЕ £ 0,13

A+

0,11 < ІЕЕ £ 0,17

0,13 < ІЕЕ £ 0,18

A

0,17 < ІЕЕ £ 0,24

0,18 < ІЕЕ £ 0,4

B

0,24 < ІЕЕ £ 0,6

0,4 < ІЕЕ £ 0,95

C

0,6 < ІЕЕ £ 0,8

0,95 < ІЕЕ £ 1,2

D

0,8 < ІЕЕ £ 0,95

1,2 < ІЕЕ £ 1,75

E (найменш ефективний)

ІЕЕ > 0,95

ІЕЕ > 1,75

 

Додаток 8
до Технічного регламенту

ПОРЯДОК
визначення індексу енергоефективності та показника енергоспоживання

1. Для розрахунку індексу енергоефективності виробу значення його потужності, скориговане на втрати в пускорегулівному апараті (Pкор), порівнюється з базовим значенням потужності такого виробу (Pбаз).

Базове значення потужності розраховується на основі значення використовуваного світлового потоку (Фвик), який є повним потоком щодо ламп неспрямованого випромінення, та потоком в конусі світла 90° або 120° щодо ламп спрямованого випромінення.

Значення індексу енергоефективності розраховується за такою формулою і округлюється до двох знаків після коми:

ІЕЕ =

Pкор
______
Pбаз

,

де Pкор дорівнює фактичному значенню потужності (Pфакт) стосовно виробів без замінюваних пускорегулівних апаратів і фактичному значенню потужності (Pфакт), скоригованому відповідно до таблиці, стосовно виробів із замінюваним пускорегулівним апаратом.

Фактичне значення потужності ламп вимірюється за номінального значення вхідної напруги.

Корекція потужності стосовно виробів із замінюваним пускорегулівним апаратом

Сфера застосування коригування

Потужність, скоригована на втрати в пускорегулівному апараті (Pкор)

Лампи, які працюють із замінюваними пускорегулівними апаратами для галогенних ламп

Pфакт х 1,06

Лампи, які працюють із замінюваними пускорегулівними апаратами для світлодіодних ламп

Pфакт х 1,1

Люмінесцентні лампи діаметром 16 міліметрів (лампи T5) і чотириштиркові одноцокольні люмінесцентні лампи, що працюють із замінюваними пускорегулівними апаратами для люмінесцентних ламп

Pфакт х 1,1

Інші лампи, що працюють із замінюваними пускорегулівними апаратами для люмінесцентних ламп

  

Лампи, що працюють із замінюваними пускорегулівними апаратами для розрядних ламп високої інтенсивності

Pфакт х 1,1

Лампи, що працюють із замінюваними пускорегулівними апаратами для натрієвих ламп низького тиску

Pфакт х 1,15

Pбаз - базове значення потужності, яке розраховується на основі значення використовуваного світлового потоку виробу (?вик) за формулами:

Pбаз = 0,88vÖвик + 0,049Фвик (для виробів, у яких Фвик < 1300 люменів);

Pбаз = 0,07341Фвик (для виробів, у яких Фвик ³ 1300 люменів).

Значення використовуваного світлового потоку (Фвик) визначається відповідно до таблиці:

Вид виробу

Використовуваний світловий потік (Фвик)

Лампи неспрямованого випромінення

значення повного світлового потоку (Ф)

Лампи спрямованого випромінення з кутом променя ³ 90°, крім ламп розжарювання, на упаковці яких нанесено текстове або графічне попередження, що вони не застосовуються для акцентного освітлення

значення номінального світлового потоку в конусі 120° (Ф120°)

Інші лампи спрямованого випромінення

значення номінального світлового потоку в конусі 90° (Ф90°)

2. Питомий показник енергоспоживання (Ес) (кВт·год. / 1000 год.) обчислюється за такою формулою та округлюється до двох десяткових знаків:

Ес =

Pкор х 1000 год.
______________
1000

,

де Pкор - значення потужності, скориговане на втрати у пускорегулівному апараті згідно з пунктом 1 додатку 8 до цього Технічного регламенту.

 


Додаток 9
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається споживачам, якщо електрична лампа та світильник реалізуються для продажу, у прокат або лізинг у дистанційний спосіб (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, демонструється на механізмі відображення разом з ціною електричних ламп та світильників. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 3 до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 2 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності електричних ламп чи світильників повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності електричних ламп чи світильників повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності електричних ламп чи світильників повинна мати одне з таких оформлень:

 .

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною електричних ламп чи світильників;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності електричної лампи чи світильника, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, демонструється на механізмі відображення разом з ціною електричної лампи та світильників. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис "мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

(Технічний регламент доповнено додатком 9 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. N 340

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників

1. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом енергетичного маркування електричних ламп та світильників (далі - Технічний регламент).

Міненерго.

Постійно.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 163,
від 22.07.2020 р. N 718)

2. Розроблення та перегляд в установленому порядку національних стандартів, необхідних для впровадження Технічного регламенту.

Держенергоефективності.

Постійно.

3. Формування та опублікування переліку національних стандартів, гармонізованих з європейськими, що необхідні для впровадження Технічного регламенту.

Мінекономрозвитку, Держенергоефективності.

Постійно.

4. Підготовка у разі потреби та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Технічного регламенту.

Міненерго, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Держспоживінспекція.

Постійно.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 163,
від 22.07.2020 р. N 718)

5. Забезпечення обов'язкового застосування виробниками, постачальниками і розповсюджувачами електричних ламп та світильників вимог Технічного регламенту.

Держспоживінспекція.

Через шість місяців з дня набрання чинності Технічним регламентом.

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.