Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

Чинна з 01.01.2016
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2015 р. N 398

Київ

Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів

Відповідно до статті 6 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та критерії надання еталонам статусу національних еталонів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ
надання еталонам статусу національних еталонів

1. Ці Порядок та критерії визначають процедуру надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів.

2. Критеріями надання первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів є:

1) забезпечення еталоном відтворення, зберігання та передачі значень одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI) з найвищою в державі точністю;

2) ідентифікація еталона та наявність документально оформлених метрологічних і технічних характеристик;

3) створення умов для тривалої роботи еталона і наявність документально оформлених правил його зберігання та застосування.

3. Критеріями надання вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів є:

1) відсутність у державі відповідного первинного еталона;

2) найвищі метрологічні властивості еталона серед еталонів зазначеної одиниці, що є в державі;

3) наявність підтвердних документів щодо простежуваності значення величини еталона;

4) невизначеність вимірювання еталона за результатами його калібрування відповідає застосуванню еталона за призначенням;

5) ідентифікація еталона та наявність документально оформлених метрологічних і технічних характеристик;

6) створення умов для тривалої роботи еталона і наявність документально оформлених правил його зберігання та застосування.

4. Для надання первинним і вторинним еталонам статусу національних еталонів науковий метрологічний центр, підприємство чи організація, яка зберігає еталон (далі - організація - зберігач еталона), подає Мінекономрозвитку заяву, складену у довільній формі, до якої додаються у двох примірниках:

1) паспорт еталона;

2) правила зберігання та застосування еталона, що визначаються організацією - зберігачем еталона;

3) пропозиції щодо призначення вченого зберігача національного еталона;

4) матеріали з питань дослідження метрологічних властивостей еталона.

Визначення метрологічних властивостей еталона може підтверджуватися результатами його звірення з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

5) довідка про додержання критеріїв, визначених у пунктах 2 і 3 цих Порядку та критеріїв, яка складається організацією - зберігачем еталона з урахуванням методичних рекомендацій, що затверджуються Мінекономрозвитку.

Форми паспорта еталона, правил його зберігання та застосування і пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона визначаються ДСТУ 3231 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування".

5. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів з дня одержання документів, передбачених пунктом 4 цих Порядку та критеріїв, розглядає їх та приймає рішення про надання еталону статусу національного еталона.

У разі подання зазначених документів у неповному обсязі, їх невідповідності пункту 4 цих Порядку та критеріїв або недостовірних відомостей, що містяться в документах, Мінекономрозвитку не пізніше 15 робочих днів з дня одержання таких документів письмово повідомляє організації - зберігачу еталона про відмову в наданні еталону статусу національного еталона із зазначенням підстав та повертає пакет документів такій організації.

У разі усунення організацією - зберігачем еталона причин, що стали підставою для відмови, повторний розгляд документів здійснюється Мінекономрозвитку у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження необхідних документів.

6. Рішення про надання еталону статусу національного еталона та призначення вченого зберігача національного еталона затверджуються наказом Мінекономрозвитку.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.