Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. N 514

Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2020 року N 163,
від 22 липня 2020 року N 718,
від 1 вересня 2021 року N 915

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. N 514

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів побутовими посудомийними машинами, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 1059/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин. Таблиця відповідності положень зазначеного Делегованого регламенту положенням цього Технічного регламенту наведена у додатку 1.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на побутові посудомийні машини, які введені в обіг на території України з дати набрання чинності цим Технічним регламентом, зокрема:

побутові посудомийні машини, що живляться від мережі електричного струму;

посудомийні машини, зокрема ті, що призначені для професійного використання, що живляться від мережі електричного струму та можуть використовувати акумуляторні батареї;

вбудовані побутові посудомийні машини.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

вбудована побутова посудомийна машина - побутова посудомийна машина, яка призначена для вбудовування у шафу, нішу в стіні або у схоже місце, що потребує використання меблевої фурнітури;

еквівалентна побутова посудомийна машина - модель побутової посудомийної машини, розміщеної на ринку, з такою самою номінальною завантаженістю, технічними та експлуатаційними характеристиками, рівнем споживання енергії та води, а також акустичним поширенням шуму в повітрі, як і інша модель побутової посудомийної машини, розміщеної постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

номінальна завантаженість - визначена виробником максимальна кількість столових приборів, що можуть бути оброблені в посудомийній машині за обраною програмою у разі завантаження відповідно до інструкцій постачальника;

побутова посудомийна машина - машина, яка очищує, промиває та висушує столовий посуд, скляні вироби, ножі та кухонне приладдя хімічним, механічним, тепловим та електричним способом і яка призначена для використання лише для непрофесійних цілей;

програма - операції, визначені постачальником для певних рівнів забруднення та/або типів завантаження, що разом формують повний цикл;

пункт продажу - місце, де побутові посудомийні машини виставляються або пропонуються для продажу, в прокат або лізинг;

режим "вимкнено" - стан побутової посудомийної машини, що може тривати протягом невизначеного часу, коли вона вимкнена шляхом використання засобів управління або перемикачів, залишаючись підключеною до джерела живлення. Якщо засоби управління або перемикачі відсутні, режим "вимкнено" означає стан побутової посудомийної машини, який досягається після того, як побутова посудомийна машина автоматично повертається до стабільного стану енергоспоживання;

режим очікування - стан побутової посудомийної машини, який характеризується найнижчим рівнем споживання енергії та може тривати протягом невизначеного часу після завершення програми та розвантаження побутової посудомийної машини без будь-якого подальшого втручання з боку споживача;

споживач - особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити побутову посудомийну машину для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

столовий прибор - визначений набір посуду, скляних виробів та ножів, призначених для однієї особи;

цикл - повний процес очищення, промивання та висушування посуду відповідно до обраної програми;

час виконання програми - час, що витрачається з моменту початку програми до її завершення, виключаючи будь-яку затримку, спричинену споживачем.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2822).

Обов'язки постачальників (розповсюджувачів)

4. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі побутової посудомийної машини друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2, а вимоги до мікрофіші - у додатку 3.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надаються розповсюджувачам для кожної моделі побутової посудомийної машини, введеної в обіг з 1 січня 2022 р. з новим кодом моделі. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані розповсюджувачу для інших моделей побутових посудомийних машин.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

5. Постачальник (розповсюджувач) забезпечує технічною енергетичною документацією, яка повинна бути достатньою для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту.

Технічна енергетична документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 4.

6. У пунктах продажу кожна побутова посудомийна машина повинна мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється (відображається) розповсюджувачем на лицьовому боці або зверху побутової посудомийної машини. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

7. У разі коли побутова посудомийна машина пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити побутову посудомийну машину, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як споживач придбає, візьме у прокат або лізинг побутову посудомийну машину. У разі коли побутова посудомийна машина реалізується у дистанційній спосіб (через Інтернет) з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 9.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

8. Постачальники (розповсюджувачі) забезпечують рекламу побутових посудомийних машин, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну. Постачальники (розповсюджувачі) повинні включати до рекламних матеріалів, що містять технічні параметри побутової посудомийної машини, інформацію про клас її енергоефективності.

Методи вимірювання

9. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, що відповідають європейським гармонізованим стандартам.

Державний ринковий нагляд

10. Державний ринковий нагляд за відповідністю побутових посудомийних машин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності визначеним вимогам та у разі потреби проведення перевірки відповідності фактичних технічних енергетичних характеристик побутової посудомийної машини відповідно до додатка 6.

Технічними енергетичними характеристиками побутової посудомийної машини є:

клас енергоефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

річний обсяг споживання води;

клас ефективності сушіння;

час програми;

споживча потужність в режимі "вимкнено";

споживча потужність в режимі очікування;

тривалість режиму очікування;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі.

Визначення класу енергоефективності, класу ефективності сушіння та інших технічних характеристик побутових посудомийних машин

11. Клас енергоефективності та клас ефективності сушіння визначаються згідно з додатком 7.

12. Індекси енергоефективності, ефективності сушіння та споживання води визначаються згідно з додатком 8.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 1059/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин положенням Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Положення Делегованого регламенту Комісії ЄС

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

пункти 1 і 2

Стаття 2

абзац перший пункту 3

Пункт 1 абзацу першого статті 2

абзац п'ятий пункту 3

Пункт 2 абзацу першого статті 2

абзац другий пункту 3

Пункт 3 абзацу першого статті 2

абзац одинадцятий пункту 3

Пункт 4 абзацу першого статті 2

абзац четвертий пункту 3

Пункт 5 абзацу першого статті 2

абзац шостий пункту 3

Пункт 6 абзацу першого статті 2

абзац тринадцятий пункту 3

Пункт 7 абзацу першого статті 2

абзац дванадцятий пункту 3

Пункт 8 абзацу першого статті 2

абзац восьмий пункту 3

Пункт 9 абзацу першого статті 2

абзац дев'ятий пункту 3

Пункт 10 абзацу першого статті 2

абзац третій пункту 3

Пункт 11 абзацу першого статті 2

 

Пункт 12 абзацу першого статті 2

абзац сьомий пункту 3

Підпункт "a" статті 3

пункт 4

Підпункт "b" статті 3

пункт 4

Підпункт "c" статті 3

пункт 5

Підпункт "d" статті 3

пункт 8

Підпункт "e" статті 3

пункт 9

Підпункт "a" статті 4

пункт 6

Підпункт "b" статті 4

пункт 7

Підпункт "c" статті 4

пункт 8

Підпункт "d" статті 4

пункт 9

Стаття 5

пункт 10

Стаття 6

пункт 11

Стаття 7

 

Стаття 8

 

Стаття 9

 

Стаття 10

 

 

пункт 12

 

пункт 13

 

додаток 1

Додаток I

додаток 2

Додаток II

додаток 3

Додаток III

додаток 4

Додаток IV

додаток 5

Додаток V

додаток 6

Додаток VI

додаток 7

Додаток VII

додаток 8

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

  

2. На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника побутової посудомийної машини;

код моделі побутової посудомийної машини, який складається з літер та цифр;

клас енергоефективності побутової посудомийної машини, визначений відповідно до додатка 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною, визначений відповідно до додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, кВт·г на рік;

річний обсяг споживання води побутовою посудомийною машиною, визначений відповідно до додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, літрів на рік;

клас ефективності сушіння, визначений відповідно до додатка 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин;

номінальну завантаженість для стандартних столових приборів за стандартного циклу очищення;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі під час циклу очищення за базовим значенням 1 пВт, дБА.

3. Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки використовуються блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон - білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 110 х 220 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

  границі:

лінії - завтовшки 5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3,5 міліметра;

  кольорова панель - кольори X-51-00-27 і 00-16-X-00;

  енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина - 92 міліметри;

висота - 17 міліметрів;

  границя:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 92,5 міліметра;

  шкала A-G:

стрілка:

- висота - 7 міліметрів;

- пробіл - 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас - X-00-X-00;

- другий клас - 70-00-X-00;

- третій клас - 30-00-X-00;

- четвертий клас - 00-00-X-00;

- п'ятий клас - 00-30-X-00;

- шостий клас - 00-70-X-00;

- останній клас - 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи "+":

- Calibri bold - 12 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

  клас енергоефективності:

стрілка:

- ширина - 26 міліметрів;

- висота - 14 міліметрів;

- колір чорний - 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold - 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи "+":

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

  енергоспоживання:

текст:

Calibri regular - 11 pt, великі літери;

колір чорний - 100 відсотків;

  середньорічний обсяг енергоспоживання:

границя:

- перша лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 37 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 17 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

  середньорічний обсяг споживання води:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

  клас ефективності сушіння:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 16 pt;

- горизонтальна шкала - 75 відсотків;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 22 pt;

- горизонтальна шкала - 75 відсотків;

- колір чорний - 100 відсотків;

  номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

  рівень акустичного поширення шуму у повітрі:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

  найменування або торговельна марка постачальника;

  модель посудомийної машини;

  місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі посудомийної машини розміром 92 х 15 міліметрів.

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до мікрофіші

1. У мікрофіші зазначається така інформація, що може бути включеною до інструкції постачальника або супровідної документації, які надаються разом з побутовою посудомийною машиною:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель побутової посудомийної машини;

3) номінальна завантаженість для стандартного циклу очищення для стандартних столових приборів;

4) клас енергоефективності;

5) річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною (у форматі "Енергоспоживання "X" кВт·г на рік") з урахуванням 280 стандартних циклів очищення з використанням холодної води та режимів низького споживання енергії (фактичне споживання енергії залежить від використання побутової посудомийної машини), кВт·г на рік;

6) обсяг енергоспоживання для стандартного циклу очищення;

7) споживча потужність в режимі "вимкнено" та режимі очікування;

8) річний обсяг споживання води побутовою посудомийною машиною (у форматі "Споживання води "X" літрів на рік") з урахуванням 280 стандартних циклів очищення з використанням холодної води та режимів низького споживання енергії (фактичне споживання води залежить від використання побутової посудомийної машини), літрів на рік;

9) клас ефективності сушіння (у форматі "Клас ефективності сушіння "X"), визначений за шкалою від G (найменш ефективний) до A (найбільш ефективний);

10) пояснення того, що стандартна програма є циклом очищення звичайно забрудненого столового посуду і найбільш ефективною для споживання енергії та води;

11) час виконання стандартного циклу очищення округлений до найближчої хвилини, хвилин;

12) тривалість режиму очікування у разі, коли побутова посудомийна машина оснащена системою управління енергоспоживанням;

13) рівень акустичного поширення шуму в повітрі під час циклу очищення за базовим значенням 1 пВт, дБА;

14) відомості щодо вбудовування побутової посудомийної машини (у разі потреби).

2. Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей побутових посудомийних машин одного постачальника.

3. Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути додатково доповнена у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не відображена на енергетичній етикетці, повинна бути надана споживачеві.

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до технічної енергетичної документації

1. Технічна енергетична документація включає:

інформацію про повне найменування та місцезнаходження постачальника;

загальний опис моделі побутової посудомийної машини, достатній для її однозначної ідентифікації;

посилання на стандарти, яким відповідає побутова посудомийна машина;

відомості про технічні параметри, необхідні для проведення вимірювань, зокрема енергоспоживання, споживання води, час виконання програми очищення, ефективність сушіння, споживчу потужність в режимі "вимкнено" та режимі очікування, тривалість режиму очікування, рівень акустичного поширення шуму в повітрі;

відомості про індекс енергоефективності, індекс ефективності сушіння та річний обсяг споживання води.

2. Якщо інформація, що стосується певної моделі побутової посудомийної машини, отримана шляхом проведення розрахунків та/або методом екстраполяції з інших еквівалентних побутових посудомийних машин, технічна енергетична документація повинна включати дані щодо таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою проведення перевірки їх точності, визначення експлуатаційних якостей та характеристик побутової посудомийної машини. У технічній енергетичній документації також зазначається перелік еквівалентних побутових посудомийних машин, інформацію про які отримано таким шляхом.

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається у разі, коли споживач не може побачити побутову посудомийну машину

1. У разі коли споживач не може побачити побутову посудомийну машину, йому надається така інформація:

клас енергоефективності;

номінальна завантаженість для стандартного циклу очищення для стандартних столових приборів;

річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною, кВт·г на рік;

річне споживання води побутовою посудомийною машиною, літрів на рік;

клас ефективності сушіння;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі під час циклу очищення за базовим значенням 1 пВт, дБА;

відомості щодо вбудовування побутової посудомийної машини (у разі потреби).

2. Додатково може надаватися інформація, що міститься у мікрофіші.

3. Шрифт, яким наноситься інформація, повинен давати змогу споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.

 

Додаток 6
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. N 915)

ВИМОГИ
до проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик побутових посудомийних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або на мікрофіші не повинні бути сприятливішими для постачальника, ніж значення, наведені в технічній документації.

2. Перевірка відповідності побутових посудомийних машин вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин (далі - Технічний регламент) проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає одна побутова посудомийна машина для кожної моделі;

2) модель побутової посудомийної машини вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

показники, опубліковані на етикетці та мікрофіші, не є більш сприятливими для постачальника, ніж заявлені значення, а зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим, ніж клас, визначений заявленими значеннями;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки побутової посудомийної машини показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результати, зазначені в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуті, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові побутові посудомийні машини тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива три додаткові побутові посудомийні машини можуть бути однієї моделі або інших моделей, які зазначені в технічній документації як еквівалентні;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для цих трьох побутових посудомийних машин середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель побутової посудомийної машини, а також інші моделі, які зазначені в технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи розрахунків, наведені у додатку 8 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах та є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам або встановлені будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Допустимі похибки

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустимі похибки

Річний обсяг енергоспоживання (AEc)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Споживання води (Wt)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Індекс ефективності сушіння (ID)

не менше номінального значення на 19 відсотків

Споживання енергії (Et)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Час виконання програми (Tt)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Споживча потужність в режимі "вимкнено" та режимі очікування (Po та Pl)

не більше номінального значення на 10 відсотків у разі, коли споживання енергії перевищує 1 Вт
не менше номінального значення на 0,1 Вт у разі, коли споживання енергії дорівнює або менше 1 Вт

Тривалість режиму очікування (Tl)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі повинен відповідати номінальному значенню показника.

(додаток 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

 

Додаток 7
до Технічного регламенту

КЛАС
енергоефективності та клас ефективності сушіння

Клас енергоефективності побутової посудомийної машини визначається за індексом енергоефективності відповідно до пунктів 1 - 4 додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин.

Клас енергоефективності

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності

A+++ (найбільш енергоефективний)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (найменш енергоефективний)

EEI ≥ 90

Клас ефективності сушіння

Клас ефективності сушіння побутової посудомийної машини визначається за індексом ефективності сушіння відповідно до пунктів 5 - 7 додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин.

Клас ефективності віджимання

Індекс ефективності сушіння

A (найбільш ефективний)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (найменш ефективний)

0,33 ≥ ID

 

Додаток 8
до Технічного регламенту

ПОРЯДОК
визначення індексу енергоефективності, індексу ефективності сушіння та річного обсягу споживання води

Визначення індексу енергоефективності

1. Індекс енергоефективності визначається шляхом співвідношення річного обсягу енергоспоживання побутовою посудомийною машиною і стандартного річного обсягу енергоспоживання побутовою посудомийною машиною.

2. Індекс енергоефективності визначається за такою формулою:

EEI =

AEc
_____
SAE
c

х 100,

де AEC - річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною, округлений до другого знака після коми, кВт·г/рік;

SAEC - стандартний річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною, округлений до другого знака після коми, кВт·г/рік.

3. Річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною визначається за такою формулою:

  

,

де Et - значення споживання електроенергії за один стандартний цикл очищення, округлене до третього знака після коми, кВт·г;

Pl - значення потужності в режимі очікування, округлене до другого знака після коми, Вт;

Po - значення потужності в режимі "вимкнено", округлене до другого знака після коми, Вт;

Tt - час виконання програми очищення, округлений до найближчої хвилини, хвилин;

280 - загальна кількість стандартних циклів очищення на рік.

У разі коли побутова посудомийна машина обладнана системою управління споживанням енергії та автоматично повертається до режиму "вимкнено" після закінчення програми очищення, річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною визначається з урахуванням тривалості режиму очікування за такою формулою:

  

,

де Tl - час у режимі очікування, округлений до найближчої хвилини, хвилин.

4. Стандартний річний обсяг енергоспоживання побутовою посудомийною машиною визначається за такими формулами.

Для побутових посудомийних машин з потужністю ps ≥ 10 та шириною > 50 сантиметрів:

SAEc = 7 х ps + 378,

де ps - кількість столових приборів.

Для побутових посудомийних машин з потужністю ps ≤ 9 та побутових посудомийних машин з номінальною потужністю 9 < ps ≤ 11 та шириною ≤ 50 сантиметрів:

SAEc = 25,2 х ps + 126

Визначення індексу ефективності сушіння

5. Індекс ефективності сушіння визначається шляхом співвідношення ефективності сушіння побутової посудомийної машини з ефективністю сушіння зразка побутової посудомийної машини, яка повинна мати характеристики, визначені за методами вимірювань відповідно до національних стандартів, зазначених у пункті 10 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин.

6. Індекс ефективності сушіння визначається за такими формулами:

  

lD = exp (lnlD),

де DT, i - ефективність сушіння побутовою посудомийною машиною під час тестування за один цикл тестування;

DR, і - ефективність сушіння зразка побутовою посудомийною машиною за один цикл тестування;

- кількість циклів тестування, n ≥ 5.

7. Ефективність сушіння (D) є середнім числом від залишкової вологи кожної одиниці завантаження після закінчення стандартного циклу очищення. Залишкова волога визначається згідно з таблицею.

Таблиця

Кількість слідів води (WT) або слідів вологи (WS)

Загальна волога поверхня (Aw),
кв. метрів

Залишкова волога

T = 0 та S = 0

Не застосовується

2 (найбільш ефективний)

1 <T ≤ 2 або S = 1

Aw < 50

1

2 <WT або WS = 2
або W
S = 1 та WT = 1

Aw > 50

0 (найменш ефективний)

Визначення річного обсягу споживання води побутовою посудомийною машиною

8. Річний обсяг споживання води, округлений до найближчого цілого числа, визначається за такою формулою:

AWc = Wt х 280,

де Wt - обсяг споживання води за один цикл очищення, округлений до найближчого цілого числа, літрів;

280 - загальна кількість стандартних циклів очищення на рік.

 

Додаток 9
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається споживачам, якщо побутова посудомийна машина реалізується для продажу, у прокат або лізинг у дистанційний спосіб (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 4 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової посудомийної машини. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності побутової посудомийної машини повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності побутової посудомийної машини повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності побутової посудомийної машини повинна мати одне з таких оформлень:

 .

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової посудомийної машини;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності побутової посудомийної машини, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 4 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової посудомийної машини. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис "мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

(Технічний регламент доповнено додатком 9 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 915)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. N 514

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом енергетичного маркування побутових посудомийних машин (далі - Технічний регламент)

Міненерго

2015 рік

2. Забезпечення розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для впровадження енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Держенергоефективності

постійно

3. Формування та оприлюднення переліку національних стандартів на методи вимірювання, що відповідають європейським гармонізованим стандартам, необхідних для впровадження Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

- " -

4. Підготовка у разі потреби та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до Технічного регламенту

Держенергоефективності
Міненерго
Мінекономрозвитку
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

- " -

5. Обов'язкове застосування виробниками, постачальниками та розповсюджувачами побутових посудомийних машин вимог Технічного регламенту

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

через шість місяців з дня набрання чинності Технічним регламентом

(план заходів із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 163,
від 22.07.2020 р. N 718)

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.