Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)


Чинна з 01.01.2016
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2015 р. N 663

Київ

Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

Відповідно до статті 13 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1120 "Про затвердження Положення про Державну службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 29, ст. 1093);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1127 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3004).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

1. Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - Служба) - це система підприємств, установ та організацій усіх форм власності, їх структурних підрозділів, що постійно провадять науково-метрологічну діяльність щодо розроблення і застосування стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки).

2. Основними завданнями Служби є:

здійснення міжгалузевої координації;

забезпечення єдності вимірювань та простежуваності в тих видах вимірювань, які не можуть бути забезпечені за допомогою еталонів;

виконання робіт, пов'язаних з розробленням і впровадженням стандартних зразків.

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

науково-методичне керівництво роботою з розроблення та застосування стандартних зразків;

визначення та прогнозування потреб економіки та невиробничої сфери у стандартних зразках;

визначення основних напрямів розроблення та встановлення потрібної точності стандартних зразків, що застосовуються в економіці та невиробничій сфері;

проведення наукових досліджень щодо створення нових типів стандартних зразків;

здійснення міжнародного співробітництва з питань розроблення та застосування стандартних зразків.

4. Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономрозвитку.

З метою здійснення координації науково-метрологічної діяльності та забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, що беруть участь у роботі Служби, Мінекономрозвитку визначає науково-методичний центр Служби з числа наукових метрологічних центрів, який може забезпечити документально підтверджену простежуваність установлених значень властивостей стандартних зразків до національних еталонів основних одиниць та забезпечити найменшу невизначеність вимірювань таких значень.

5. Систему Служби складають:

1) науково-методичний центр Служби, який:

здійснює науково-методичне керівництво та координацію робіт із створення стандартних зразків виробниками стандартних зразків;

проводить наукові дослідження щодо створення стандартних зразків;

здійснює встановлення значень властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31;

визначає в установленому законодавством порядку придатність стандартних зразків для застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

розробляє настанови і рекомендації щодо розроблення та застосування стандартних зразків;

здійснює міжнародне співробітництво з питань розроблення та застосування стандартних зразків;

бере участь у розробленні державних науково-технічних програм у сфері метрології та метрологічної діяльності щодо створення стандартних зразків;

надає в межах своїх повноважень науково-методичні консультації щодо розроблення та застосування стандартних зразків;

подає Мінекономрозвитку звіт про діяльність Служби;

2) виробники стандартних зразків, що мають в установленому порядку підтверджену компетентність, які:

створюють стандартні зразки для задоволення потреб економіки або невиробничої сфери та встановлюють значення властивостей таких стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31;

залучаються науково-методичним центром Служби до проведення наукових досліджень щодо створення стандартних зразків.

6. Фінансування діяльності Служби здійснюється відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.