Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)


Чинна з 01.01.2016
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2015 р. N 664

Київ

Питання Служби єдиного часу і еталонних частот

Відповідно до статті 13 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Службу єдиного часу і еталонних частот, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу єдиного часу і еталонних частот

1. Служба єдиного часу і еталонних частот (далі - Служба) - це система структурних підрозділів підприємств, установ та організацій, що постійно провадять науково-метрологічну діяльність щодо вимірювань часу і частоти в єдиних на всій території України одиницях і шкалах та забезпечення споживачів часо-частотною інформацією з відповідною технічною базою.

2. Основними завданнями Служби є:

здійснення межгалузевої координації;

виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти;

визначення параметрів обертання Землі;

надання часо-частотної інформації та інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

відтворення та зберігання одиниць часу і частоти з найвищою можливою точністю в Україні;

відтворення та зберігання національної шкали часу UTC(UA) та порівняння її із шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;

формування та передавання еталонних сигналів часу і частоти (далі - еталонні сигнали) каналами радіо, телебачення, зв'язку та Інтернету, а також забезпечує споживачів таких сигналів необхідною інформацією довідкового характеру;

проведення оцінки точності передавання еталонних сигналів, у тому числі технічними засобами недержавних організацій, та доведення такої інформації до споживачів еталонних сигналів;

визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі, а також забезпечує споживачів відповідною інформацією;

проведення аналізу простежуваності вимірювань часу і частоти та постійне вдосконалення методів аналізу;

участь у розробленні та впровадженні нормативних документів щодо вимірювань часу і частоти;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з метою підвищення точності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, передавання еталонних сигналів, створення високоточних засобів вимірювальної техніки для вимірювань часу і частоти;

здійснення міжнародного співробітництва щодо вимірювань часу і частоти;

надання в межах своїх повноважень науково-методичних консультацій;

надання інформації про час, еталонні частоти та параметри обертання Землі, яка є вихідною для застосування в Україні.

4. Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку визначає з числа наукових метрологічних центрів, що входять до складу системи Служби, Головний центр Служби, який:

забезпечує відтворення та зберігання одиниць часу і частоти з найвищою можливою точністю в Україні;

здійснює координацію науково-метрологічної діяльності, пов'язаної з вимірюванням та обчисленням часу на території України;

взаємодіє із структурними підрозділами підприємств, установ та організацій, що складають систему Служби та які подають інформацію про свою діяльність в Службі Головному центру Служби;

подає Мінекономрозвитку узагальнений звіт про діяльність Служби;

розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про точний час і дату в Україні, інформацію про діяльність Служби;

співпрацює з іншими підприємствами, установами та організаціями, що підтримують функціонування систем передавання, прийому та контролю еталонних сигналів.

5. Систему Служби складають:

1) структурний підрозділ Національного наукового центру "Інститут метрології", що належить до сфери управління Мінекономрозвитку та:

виконує роботи з відтворення та зберігання одиниць часу і частоти, відтворення та зберігання національної шкали часу UTC(UA) та порівняння її із шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;

виконує роботи з формування та передавання еталонних сигналів каналами радіо, телебачення, зв'язку та Інтернету, а також забезпечення споживачів цих сигналів необхідною інформацією довідкового характеру;

оцінює точність передавання еталонних сигналів, у тому числі технічними засобами недержавних організацій, та доводить таку інформацію до споживачів еталонних сигналів;

виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з метою підвищення точності відтворення і зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, удосконалює методи передавання еталонних сигналів, створює нову вимірювальну техніку;

проводить аналіз простежуваності вимірювань часу і частоти та постійне вдосконалення методів аналізу;

здійснює міжнародне співробітництво щодо вимірювань часу і частоти та бере участь у міжнародній кооперації з формування шкали атомного часу TAI;

забезпечує проведення фундаментальних наукових досліджень з метою підвищення точності вимірювань часу і частоти на основі використання нових фізичних принципів та нових наукових технологій;

2) структурний підрозділ державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів", що належить до сфери управління Мінекономрозвитку та здійснює зберігання шкали координованого часу UTC(UC) вторинного еталона одиниць часу і частоти, синхронізованої з національною шкалою часу UTC(UA), формування та передавання каналами зв'язку еталонних сигналів науково-технічним комплексам і засобам вимірювальної техніки споживачів;

3) структурний підрозділ Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України Міноборони, що здійснює оперативний контроль еталонних сигналів, які використовуються Збройними Силами, забезпечує єдність та точність вимірювань часу і частоти у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

4) структурний підрозділ Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук, що здійснює координацію робіт з визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі, які виконуються астрономічними обсерваторіями, станціями лазерних спостережень штучних супутників Землі, пунктами приймання сигналів космічних навігаційних систем, пунктами радіоінтерферометрів з наддовгими базами, що здійснюють спостереження з метою визначення параметрів обертання Землі, і забезпечує споживачів відповідною інформацією;

5) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку і забезпечують передавання еталонних сигналів різними каналами зв'язку;

6) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо і забезпечують формування та впровадження еталонних сигналів у програми телебачення та радіомовлення України;

7) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДКА і забезпечують використання супутникових каналів зв'язку для передавання, прийому та контролю еталонних сигналів.

6. Технічну базу Служби складають:

еталонна база Служби - національний первинний еталон одиниць часу і частоти, а також вторинні еталони одиниць часу і частоти Національного наукового центру "Інститут метрології" та державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів";

система передавання еталонних сигналів - комплекси технічних засобів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, Держкомтелерадіо, ДКА, які забезпечують передавання еталонних сигналів на всій території України через радіо, телебачення, супутникові канали зв'язку тощо;

система контролю еталонних сигналів - технічні засоби Національного наукового центру "Інститут метрології", Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України Міноборони, які забезпечують контроль і управління передаванням еталонних сигналів та інформаційне обслуговування споживачів таких сигналів;

система визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі - науково-технічні комплекси підприємств, установ та організацій Національної академії наук, Мінекономрозвитку, ДКА, МОН та Міноборони, за допомогою яких визначаються параметри обертання Землі.

7. Фінансування діяльності Служби здійснюється відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 509 "Про порядок обчислення часу на території України" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 328) викласти в такій редакції:

"4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати інформацію Державному комітетові телебачення і радіомовлення для інформування населення через засоби масової інформації про перехід на літній час і про його скасування не менш як за 45 днів.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. N 486 "Про утворення державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем":

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова "Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі";

абзац четвертий підпункту 4 викласти в такій редакції:

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі - із забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та синхронної роботи технічних засобів державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем з державним еталоном часу і частоти.";

2) пункт 11 додатка до постанови викласти в такій редакції:

"11. Національний науковий центр "Інститут метрології", м. Харків

Міністерство економічного розвитку і торгівлі".

3. В абзаці другому пункту 5 Положення про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 470 "Про затвердження Положення про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем і Програми забезпечення функціонування і розвитку державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем на період до 2010 року" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 52, ст. 1764), слова "Український метрологічний центр Державної служби єдиного часу та еталонних частот Держспоживстандарту" замінити словами "Національний науковий центр "Інститут метрології", що належить до сфери управління Мінекономрозвитку".

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 1993 р. N 191 "Про утворення Державної комісії єдиного часу і еталонних частот" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 166).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 1993 р. N 846 "Про заступників голови Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1996 р. N 122 "Про призначення Яцківа Я. С. головою Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 570 "Про перших заступників голови Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 566 "Питання Державної комісії єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 68).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1312 "Про внесення зміни до Положення про Державну комісію єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 417).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1121 "Про затвердження Положення про Державну службу єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 29, ст. 1097).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2000 р. N 1245 "Про заступників голови Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2000 р. N 1246 "Про керівників Державної програми створення та розвитку Державної служби єдиного часу і еталонних частот".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 309 "Про внесення змін до Положення про Державну службу єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 11, ст. 479).

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. N 332 "Про фінансування робіт, пов'язаних з діяльністю Державних служб єдиного часу і еталонних частот, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів".

12. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1127 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3004).

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.