Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Чинна з 01.01.2016

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. № 865

Київ

Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг
з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів,
повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації,
та визначення вартості таких робіт і послуг

Відповідно до статті 29 Закону України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 805 “Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2666).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

Прем’єр-міністр України                                                       А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. № 865

ПОРЯДОК
оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам
технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають
в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг

1. Цей Порядок установлює механізм оплати підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами — підприємцями (далі — замовники) робіт і послуг, зазначених у статтях 16 і 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, та визначення їх вартості, а саме проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів та повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації (далі — роботи і послуги).

2. Оплата робіт і послуг, що виконуються (надаються)  призначеними органами з оцінки відповідності, науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, уповноваженими науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями (далі — підприємства-виконавці), здійснюється на підставі договору та рахунка на оплату шляхом:

1) перерахування замовником коштів через установу банку чи відділення поштового зв’язку;

2) внесення готівки в касу.

3. Вартість робіт і послуг визначається без урахування податку на додану вартість, що нараховується згідно із законодавством. Зазначена вартість розраховується підприємством-виконавцем на підставі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу — одного людино-дня (людино-години) за формулою:

Вмр = Нч х Воч,

де Вмр вартість робіт і послуг, гривень;

Нч норма часу на виконання робіт і послуг, людино-днів (людино-годин);

Воч вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-день (людино-годину).

4. Базою для визначення вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу є фактичні витрати за даними бухгалтерської звітності за попередній рік з економічним обґрунтуванням на плановий рік, за винятком основної заробітної плати, що враховується у калькуляційній одиниці часу робіт і послуг за даними штатного розпису на дату розрахунку.

Базою для визначення вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу на новоутворених підприємствах-виконавцях є планові фінансові показники.

5. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання робіт і послуг обчислюється з урахуванням повної собівартості та прибутку, за формулою:

Воч = (Сп + Пр) / Фрч,

де Воч вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-день (людино-годину);

Сп повна собівартість, яка включає виробничу собівартість, адміністративні витрати та витрати на збут, гривень;

Пр прибуток, гривень;

Фрч фонд робочого часу основних виконавців робіт (послуг), людино-днів (людино-годин).

6. Розподіл загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут здійснюється пропорційно сумам посадових окладів за штатним розписом основних виконавців робіт і послуг.

7. Витрати, що не враховані у вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу та пов’язані з виконанням конкретних робіт і послуг (придбання специфічних матеріалів, комплектувальних виробів, витрати на відрядження основних виконавців, оплату послуг співвиконавців, здійснення транспортних та митних платежів тощо), зараховуються до вартості робіт і послуг.

Компенсація витрат, пов’язаних з вимушеним простоєм з вини підприємства, установи, організації, фізичної особи — підприємця, що є замовником робіт і послуг, часом на проїзд спеціалістів підприємства-виконавця до місця проведення робіт і надання послуг та у зворотному напрямку, організацією робочого місця, розраховується виходячи з витрат часу та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу без урахування амортизаційних відрахувань на основні засоби.

8. Під час визначення вартості робіт і послуг, що виконуються (надаються) без використання обладнання підприємства-виконавця, від вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу віднімаються сума амортизації основних засобів і вартість комунальних послуг (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення) для приміщень виробничого призначення.

9. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу робіт і послуг переглядається в разі внесення відповідних змін до актів законодавства, зміни суми витрат, що впливають на її вартість (збільшення мінімальної заробітної плати, тарифів на оплату енергоносіїв, цін на матеріали та сировину тощо).

10. Перегляд вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу здійснюється не частіше одного разу на рік, як правило, до 1 жовтня, але не пізніше 1 грудня поточного року.

11. Відповідальними за обґрунтованість визначення вартості робіт і послуг є керівники підприємств-виконавців.

_____________________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.