Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 жовтня 2015 р. N 953

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. N 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 143; Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 12; 2009 р., N 39, ст. 1300; 2011 р., N 78, ст. 2882; 2013 р., N 82, ст. 3041) викласти в такій редакції:

"1. Державній екологічній інспекції забезпечити здійснення у пунктах пропуску через державний кордон:

1) екологічного контролю (крім випадків здійснення екологічного контролю посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю) повітряних та наземних транспортних засобів (крім легкових автомобілів), товарів згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Екологічний контроль водних транспортних засобів здійснюється у разі, коли із судна скидаються видимі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти, нафтовмісних або інших забруднюючих речовин у районі скидання, що призвело до фактичного погіршення якості води відповідно до фонових показників якості води в районі водокористування;

2) радіологічного контролю товарів, що визначаються Кабінетом Міністрів України, наземних транспортних засобів (крім легкових автомобілів та наземних транспортних засобів, щодо яких комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів не виявлено перевищення природного радіаційного фону).

Комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів повинні автоматично оповіщувати про перевищення природного радіаційного фону (в місці встановлення) за гамма-випромінюванням на 20 відсотків та виявлення нейтронного випромінюванням.

Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища (крім випадків здійснення екологічного контролю у формі попереднього документального контролю).

Плата за здійснення екологічного контролю, в тому числі радіологічного, включається до складу єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон у розмірі, визначеному законодавством. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання внесення будь-яких інших платежів, зокрема перерахування внесків до різних фондів.

Під час транзитних перевезень екологічний контроль вантажів здійснюється:

у місцях їх перевантаження на території України;

у пунктах пропуску через державний кордон у разі перевезення небезпечних речовин і небезпечних відходів.".

2. У Правилах охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 269 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 241; Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 741; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2015 р., N 59, ст. 1937):

1) у пункті 51:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"У разі коли в районі водокористування (акваторії морського порту) гранично допустима концентрація основних забруднюючих речовин перевищує значення фонових показників якості води, рівень забруднення ізольованого баласту, скидання якого здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, що призвело до фактичного погіршення якості води, вимірюється згідно з фоновими значеннями показників якості води відповідного району водокористування.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

2) у пункті 22:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"забезпечити встановлення на водозабірних та водоскидних спорудах гідрометричного обладнання (рівнемірів, витратомірів тощо);

організувати здійснення контролю за якісним складом наданих у користування водойм та обсягом зворотних вод власними або іншими акредитованими лабораторіями.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для визначення якості води використовуються сформовані фонові значення в районі водокористування.";

3) у додатку до Правил:

назву графи "Значення" викласти в такій редакції "Значення*";

доповнити додаток виноскою "*" такого змісту:

"____________
* У разі коли в районі водокористування (акваторії морського порту) гранично допустима концентрація основних забруднюючих речовин перевищує значення фонових показників якості води, рівень забруднення ізольованого баласту, скидання якого здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, що призвело до фактичного погіршення якості води, вимірюється згідно з фоновими значеннями показників якості води відповідного району водокористування.".

3. У підпункті 5 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 78, ст. 2883; 2012 р., N 40, ст. 1547):

1) доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"У разі наявності та належного функціонування у пунктах пропуску комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів радіологічний контроль таких товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону.".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Радіологічний контроль наземних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, здійснюється один раз:".

4. У пункті 7 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1546; 2013 р., N 63, ст. 2297; 2015 р., N 59, ст. 1936, N 74, ст. 2428):

1) абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"У разі коли у пункті пропуску не функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, товари підлягають радіологічному та/або попередньому документальному контролю, який здійснюється в такій послідовності:

перший етап - здійснення радіологічного контролю посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу;";

2) доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

"У пунктах пропуску, в яких функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Інформація про перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, передається Держекоінспекції в порядку, встановленому Держекоінспекцією та власником такого обладнання.

Якщо на момент встановлення необхідності здійснення радіологічного контролю митний контроль здійснено, відмітки про здійснення митного контролю скасовуються.

Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу.

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки про здійснення радіологічного контролю проставляються в такій системі.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять сьомим.

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.