Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 червня 2015 р. N 564-р

Київ

Про схвалення розроблених Державною службою статистики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері статистики

Схвалити розроблені Державною службою статистики плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Державній службі статистики:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

у разі потреби за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Регламент (ЄС) N 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 р. щодо Європейської статистики та скасування Регламенту (ЄС, Євроатом) N 1101/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо передачі конфіденційних даних до Статистичного управління Європейських Співтовариств, Регламенту Ради (ЄС) N 322/97 щодо статистики Співтовариства та Рішення Ради N 89/382/ЄЕС, Євроатом, яким створено Комітет із статистичних програм Європейських Співтовариств (Офіційний вісник ЄС, L 87, 31 березня 2009 р., с. 164 - 173).

2. Об'єднана гармонізована програма ЄС щодо обстежень тенденцій ділової активності бізнесу та споживання, представленої Повідомленням Європейської Комісії COM (2006) 379, 12 липня 2006 р. (Бюлетень Європейського Союзу, випуски за липень та серпень 2006 р., п. 1.6.3).

3. Повідомлення Комісії Європейському Парламенту і Раді щодо статистики Єврозони "відносно вдосконалених методик зі статистики та показників Єврозони" COM/2002/0661 (в частині індикаторів ділових очікувань) (Бюлетень Європейського Союзу, випуск за листопад 2002 р., п. 1.3.4).

4. Регламент (ЄС) N 295/2008 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2008 р. стосовно структурної статистики підприємств (переглянута версія) (додатки V - VI) (Офіційний вісник ЄС, L 97, 9 квітня 2008 р., с. 13 - 59).

5. Регламент Комісії (ЄС) N 250/2009 від 11 березня 2009 р., що впроваджує Регламент (ЄС) N 295/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо визначень характеристик і технічного формату передачі даних, вимог до подвійної звітності за NACE вер. 1.1 і NACE вер. 2 та відхилень з надання структурної статистики підприємств (Офіційний вісник ЄС, L 86, 31 березня 2009 р., с. 1 - 169).

6. Регламент Комісії (ЄС) N 251/2009 від 11 березня 2009 р., що впроваджує і вносить зміни до Регламенту (ЄС) N 295/2008 Європейського Парламенту та Ради в частині рядів даних для складення структурної статистики підприємств та коригувань, необхідних після перегляду статистичної класифікації продукції за видами діяльності (СРА) (Офіційний вісник ЄС, L 86, 31 березня 2009 р., с. 170 - 228).

7. Регламент Комісії (ЄС) N 275/2010 від 30 березня 2010 р., що впроваджує Регламент (ЄС) N 295/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо критеріїв оцінки якості структурної статистики підприємств (Офіційний вісник ЄС, L 86, 1 квітня 2010 р., с. 1 - 6).

8. Регламент Ради (ЄС) N 577/98 від 9 березня 1998 р. щодо організації вибіркового обстеження робочої сили у Співтоваристві (Офіційний вісник ЄС, L 77, 14 березня 1998 р., с. 3 - 7).

9. Регламент (ЄC) N 450/2003 Європейського Парламенту та Ради від 27 лютого 2003 р. стосовно індексу вартості робочої сили (Офіційний вісник ЄС, L 69, 13 березня 2002 р., с. 1 - 5).

10. Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2003 від 7 липня 2003 р., що впроваджує Регламент (ЄС) N 450/2003 Європейського Парламенту та Ради стосовно індексу вартості робочої сили (Офіційний вісник ЄС, L 169, 8 липня 2003 р., с. 37 - 43).

11. Директива 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення прозорості встановлення цін на газ і електроенергію для кінцевих промислових користувачів (переглянута версія) (Офіційний вісник ЄС, L 298, 7 листопада 2008 р., с. 9 - 19).

12. Регламент (ЄС) N 1166/2008 Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. щодо структурних обстежень сільськогосподарських господарств, обстеження методів сільськогосподарського виробництва та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) N 571/88 (Офіційний вісник ЄС, L 321, 1 грудня 2008 р., с. 14 - 34).

13. Регламент Ради (ЄС) N 1165/98 від 19 травня 1998 р. щодо короткострокової статистики підприємств (Офіційний вісник ЄС, L 162, 5 червня 1998 р., с. 1 - 15).

14. Регламент (ЄС) N 452/2008 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. щодо виробництва та розробки статистики освіти та навчання протягом всього життя (Офіційний вісник ЄС, L 145, 4 червня 2008 р., с. 227 - 233).

15. Регламент Комісії (ЄС) N 1242/2008 від 8 грудня 2008 р. щодо створення типологізації аграрних господарств Спільноти (Офіційний вісник ЄС, L 335, 13 грудня 2008 р., с. 3 - 24).

16. Регламент (ЄС) N 1921/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. щодо подання статистичних даних про вилов рибної продукції в державах - членах ЄС та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) N 1382/91 (Офіційний вісник ЄС, L 403, 30 грудня 2006 р., с. 1 - 8).

17. Регламент (ЄС) N 216/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 р. стосовно подання даних щодо номінального вилову риби державами-членами, які ведуть промисел в інших, ніж Північна Атлантика, областях (переглянута версія) (Офіційний вісник ЄС, L 87, 31 березня 2009 р., с. 1 - 41).

18. Регламент (ЄС) N 217/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 р. стосовно подання даних щодо номінального вилову риби державами-членами, які ведуть промисел у Північно-Західній Атлантиці (переглянута версія) (Офіційний вісник ЄС, L 87, 31 березня 2009 р., с. 42 - 69).

19. Регламент (ЄС) N 218/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 р. стосовно подання даних щодо номінального вилову риби державами-членами, які ведуть промисел у Північно-Східній Атлантиці (переглянута версія) (Офіційний вісник ЄС, L 87, 31 березня 2009 р., с. 70 - 108).

20. Регламент Комісії (ЄС) N 1983/2003 від 7 листопада 2003 р., що впроваджує Регламент (ЄС) N 1177/2003 Європейського Парламенту та Ради щодо статистичних даних Співтовариства стосовно доходів та умов проживання (EU-SILC) в частині переліку цільових первинних змінних (Офіційний вісник ЄС, L 298, 17 листопада 2003 р., с. 34 - 85).

21. Регламент Ради (ЄЕС) N 357/79 від 5 лютого 1979 р. щодо проведення статистичних обстежень земельних площ під виноградниками (Офіційний вісник ЄС, L 54, 5 березня 1979 р., с. 124 - 129).

22. Рішення Комісії N 80/764/ЄЕС від 8 липня 1980 р., яким створюється перелік таблиць і визначень, що відносяться до проміжних статистичних обстежень земельних площ під виноградниками (Офіційний вісник ЄС, L 213, 16 серпня 1980 р., с. 28 - 33).

23. Рішення Комісії N 2008/690/ЄС від 4 серпня 2008 р. про внесення змін до Директиви 2001/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Рішення 2002/38/ЄС в частині статистичних обстежень, проведених державами-членами на плантаціях певних видів плодових дерев (Офіційний вісник ЄС, L 225, 23 серпня 2008 р., с. 14).

24. Регламент (ЄС) N 1165/2008 Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. щодо статистики живого поголів'я та м'яса та скасування Директив Ради 93/23/ЄЕС, 93/24/ЄЕС і 93/25/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 321, 1 грудня 2008 р., с. 1 - 13).

25. Регламент (ЄС) N 1185/2009 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. щодо статистики застосування пестицидів (Офіційний вісник ЄС, L 324, 10 грудня 2009 р., с. 1 - 22).

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.