Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 березня 2015 р. N 162-р

Київ

Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

разом з іншими суб'єктами, відповідальними за виконання зазначених планів, забезпечити їх виконання;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод (Офіційний вісник ЄС, L 135, 30 травня 1991 р., с. 40 - 52).

2. Директива 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ (Офіційний вісник ЄС, L 320, 28 листопада 1998 р., с. 54 - 57).

3. Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію) (Офіційний вісник ЄС, L 178, 17 липня 2000 р., с. 1 - 16).

4. Регламент (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 88, 4 квітня 2011 р., с. 5 - 43).

5. Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) N 1062/2013 від 30 жовтня 2013 р. щодо формату Європейської технічної оцінки будівельної продукції (Офіційний вісник ЄС, L 289, 31 жовтня 2013 р., с. 42 - 43).

6. Делегований Регламент Комісії (ЄС) N 157/2014 від 30 жовтня 2013 р. щодо умов складання декларації про відповідність будівельних виробів для оприлюднення на веб-сайті (Офіційний вісник ЄС, L 52, 21 лютого 2014 р., с. 1 - 2).

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.