Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 березня 2015 р. N 164-р

Київ

Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 р. про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за дефектну продукцію (Офіційний вісник ЄС, L 210, 7 серпня 1985 р., с. 29 - 33).

2. Директива Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 р. про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (Офіційний вісник ЄС, L 24, 27 січня 1987 р., с. 36 - 40).

3. Директива Ради 87/357/ЄЕС від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров'я та безпеки споживачів (Офіційний вісник ЄС, L 192, 11 липня 1987 р., с. 49 - 50).

4. Регламент Ради (ЄЕС) N 1768/92 від 18 червня 1992 р. про запровадження свідоцтва додаткового захисту для лікарських засобів (Офіційний вісник ЄС, L 182, 2 липня 1992 р., с. 1 - 5).

5. Директива 93/13/ЄС від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі (Офіційний вісник ЄС, L 95, 21 квітня 1993 р., с. 29 - 34).

6. Директива 93/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 1993 р. про узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції (Офіційний вісник ЄС, L 248, 6 жовтня 1993 р., с. 15 - 21).

7. Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 р. про правову охорону баз даних (Офіційний вісник ЄС, L 77, 27 березня 1996 р., с. 20 - 28).

8. Директива 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р. про захист прав споживачів в умовах дистанційної торгівлі - Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно статті 6 (1), Заява Комісії стосовно абзацу першого статті 3 (1) (Офіційний вісник ЄС, L 144, 4 червня 1997 р., с. 19 - 27).

9. Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 р. про правову охорону біотехнологічних винаходів (Офіційний вісник ЄС, L 213, 30 липня 1998 р., с. 13 - 21).

10. Директива 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р. про захист прав споживачів під час зазначення цін на товари, що пропонуються споживачам (Офіційний вісник ЄС, L 80, 18 березня 1998 р., с. 27 - 31).

11. Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про правову охорону промислових зразків (Офіційний вісник ЄС, L 289, 28 жовтня 1998 р., с. 28 - 35).

12. Директива Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 121, 11 травня 1999 р., с. 13 - 18).

13. Директива 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р. про певні питання продажу та гарантії товару споживання (Офіційний вісник ЄС, L 171, 7 липня 1999 р., с. 12 - 16).

14. Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві (Офіційний вісник ЄС, L 167, 22 червня 2001 р., с. 10 - 19).

15. Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (Офіційний вісник ЄС, L 272, 13 жовтня 2001 р., с. 32 - 36).

16. Директива 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2001 р. про загальну безпеку продукції (Офіційний вісник ЄС, L 11, 15 січня 2002 р., с. 4 - 17).

17. Регламент Ради (ЄС) N 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Співтовариства (Офіційний вісник ЄС, L 3, 5 січня 2002 р., с. 1 - 24).

18. Директива 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 143, 30 квітня 2004 р., с. 87 - 96).

19. Директива 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про координацію порядків надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг (Офіційний вісник ЄС, L 134, 30 квітня 2004 р., с. 114 - 240).

20. Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про захист прав інтелектуальної власності (Офіційний вісник ЄС, L 157, 30 квітня 2004 р., с. 45 - 86).

21. Директива 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 р. про несправедливі торговельні практики бізнесу для споживача на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, Директив 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради (Директива щодо несправедливих торговельних практик) (Офіційний вісник ЄС, L 149, 11 червня 2005 р., с. 22 - 39).

22. Директива 2006/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про право оренди, позички та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (Офіційний вісник ЄС, L 376, 27 грудня 2006 р., с. 28 - 35).

23. Регламент (ЄС) N 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про лікарські засоби для педіатричного застосування, яким внесено зміни до Регламенту (ЄЕС) N 1768/92, Директив 2001/20/ЄС і 2001/83/ЄС та Регламенту (ЄС) N 726/2004 (Офіційний вісник ЄС, L 378, 27 грудня 2006 р., с. 1 - 19).

24. Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 від 20 березня 2006 р. про захист географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Офіційний вісник ЄС, L 93, 31 березня 2006 р., с. 12 - 25).

25. Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р. про зобов'язання держав-членів забезпечити постачання на ринок запальничок виключно із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок (Офіційний вісник ЄС, L 198, 20 липня 2006 р., с. 41 - 45).

26. Регламент (ЄС) N 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 р. про визначення, опис, презентацію, маркування і захист географічного позначення спиртних напоїв, який скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1576/89 (Офіційний вісник ЄС, L 39, 13 лютого 2008 р., с. 16 - 54).

27. Директива 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради 87/102/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 133, 22 травня 2008 р., с. 66 - 92).

28. Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р., яким встановлюються вимоги щодо акредитації та ринкового нагляду стосовно реалізації продукції та скасовується Регламент (ЄЕС) N 339/93 (Офіційний вісник ЄС, L 218, 13 серпня 2008 р., с. 30 - 47).

29. Рішення N 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р. про спільні рамки щодо реалізації продукції та щодо скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 218, 13 серпня 2008 р., с. 82 - 128).

30. Директива 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок (Офіційний вісник ЄС, L 299, 8 листопада 2008 р., с. 25 - 33).

31. Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про торговельну марку Співтовариства (Офіційний вісник ЄС, L 78, 24 березня 2009 р., с. 1 - 42).

32. Директива 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про правову охорону комп'ютерних програм (Офіційний вісник ЄС, L 111, 5 травня 2009 р., с. 16 - 22).

33. Регламент (ЄС) N 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про свідоцтво додаткового захисту для лікарських засобів (кодифікована версія) (Офіційний вісник ЄС, L 152, 16 червня 2009 р., с. 1 - 10).

34. Директива 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю (Офіційний вісник ЄС, L 258, 1 жовтня 2009 р., с. 20 - 25).

35. Директива 2014/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про колективне управління авторським та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою он-лайн використання на внутрішньому ринку (Офіційний вісник ЄС, L 84, 20 березня 2014 р., с. 72 - 98).

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.