Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 березня 2015 р. N 357-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

1. Затвердити план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, що додається.

2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щомісяця до 10 числа Державній регуляторній службі інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення і подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПЛАН
заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Спрощення ліцензійних і дозвільних процедур регулювання господарської діяльності

1. Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб'єктові господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із Законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

III квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

2. Обмеження державного регулювання цін на продовольчі товари

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо обмеження державного регулювання цін на продовольчі товари

- " -

Мінекономрозвитку

3. Спрощення процедури підготовки учасниками торгів документів, необхідних для участі в процедурах державних закупівель, а саме запровадження декларування учасниками торгів необхідних відомостей та проведення у разі потреби замовниками процедур закупівель перевірки таких відомостей без залучення учасників

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

II квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку

4. Визначення переліку адміністративних послуг та розміру плати за їх надання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання"

- " -

Мінекономрозвитку
Мін'юст

5. Зменшення кількості документів дозвільного характеру та оптимізація дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип провадження господарської діяльності (або окремих дій, об'єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо переведення дозвільних процедур на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип

після прийняття відповідного закону

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

6. Спрощення процедури надання звітності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

III квартал 2015 р.

Мінсоцполітики

внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 30 листопада 2010 р. N 30

- " -

- " -

7. Скасування видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
МОЗ

8. Скасування видачі свідоцтва про встановлення відповідної категорії готелів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

- " -

Мінекономрозвитку
Мінкультури

9. Виключення дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки) з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

- " -

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

10. Скасування видачі експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

11. Скасування видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

- " -

Мінекономрозвитку
Держсанепідслужба

12. Приведення Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами у відповідність із законодавчими актами з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615"

- " -

Мінприроди

13. Скасування видачі дозволу на роботу лабораторії із збудниками відповідної групи патогенності

внесення змін до наказу МОЗ від 24 січня 2008 р. N 26 "Про затвердження державних санітарних норм і правил "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами"

- " -

МОЗ

14. Надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо передачі територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру

III квартал 2015 р.

центральні органи виконавчої влади

15. Визначення маршрутів міжнародного перевезення небезпечних вантажів автотранспортними засобами, рух за якими здійснюється без відповідного погодження з Державтоінспекцією

затвердження спільного наказу МВС та Мінінфраструктури щодо затвердження переліку маршрутів перевезення автотранспортними засобами небезпечних вантажів

- " -

МВС
Мінінфраструктури

16. Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та приведення вітчизняних граничних норм випромінювання у відповідність з європейськими нормами шляхом збільшення граничного допустимого рівня електромагнітних випромінювань для діапазонів дуже високих частот та ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2, або 3 В/м, до 10 мкВт/см2, або 6 В/м

внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ від 1 серпня 1996 р. N 239

II квартал 2015 р.

МОЗ

17. Скасування вимоги щодо ліцензування рентгенівського обладнання 1960 - 1990 років виробництва, оснащеного малопотужними рентгенівськими трубками, що перебуває в експлуатації, крім ліцензування рентгенотерапевтичного обладнання та радіологічних відділень, що використовують відкриті джерела іонізуючого випромінювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1174"

II квартал 2015 р.

МОЗ

18. Скасування вимоги щодо необхідності отримання свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956"

- " -

Мінсоцполітики
Держпраці

19. Скасування видачі сертифіката відповідності для виробника та імпортера, а також ліцензування господарської діяльності з імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

- " -

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

20. Скасування вимоги щодо погодження розміщення рекламних засобів (рекламоносіїв) у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. N 1135"

II квартал 2015 р.

МВС
Мінінфраструктури
Укравтодор

21. Скасування огляду уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції під час проведення державної реєстрації нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Покладення на таких суб'єктів господарювання відповідальності за відповідність ідентифікаційних номерів складових частин нових транспортних засобів номерам, зазначеним у наданих суб'єктами господарювання документах для державної реєстрації зазначених засобів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 11 листопада 2009 р. N 1200"

III квартал 2015 р.

МВС
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

22. Скасування вимоги щодо виділення окремого приміщення, що повинно охоронятися та технічно укріплюватися, для зберігання бланків Державтоінспекції (довідок-рахунків, актів приймання-передачі), номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит". Запровадження зберігання таких бланків та номерних знаків у металевих шафах, що замикаються, або сейфах за місцем провадження діяльності суб'єкта господарювання

внесення змін до наказу МВС від 5 серпня 2010 р. N 361 "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"

II квартал 2015 р.

МВС
Мінагрополітики

23. Скасування вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов'язані зареєструвати такі транспортні засоби у встановленому законодавством порядку

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух"

III квартал 2015 р.

МВС
Мінагрополітики

24. Запровадження під час реалізації нових транспортних засобів суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, довідки-рахунка в електронній формі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 11 листопада 2009 р. N 1200"

- " -

МВС
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

25. Скасування вимоги щодо надання покупцеві ввезених із-за кордону транспортних засобів копії електронної митної декларації для її подальшої передачі підрозділам Державтоінспекції для державної реєстрації транспортних засобів та передбачення положення про те, що реквізити електронної митної декларації повинні зазначатися на зворотному боці довідки-рахунка

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 11 листопада 2009 р. N 1200"

III квартал 2015 р.

МВС
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

26. Скасування права на регулювання (встановлення) місцевими органами влади тарифів на перевезення пасажирів та багажу автобусами, які здійснюють перевезення у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548"

II квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

27. Спрощення процедури збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відходи"

- " -

Мінприроди

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1221"

після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відходи"

- " -

28. Забезпечення надання суб'єктами господарювання та контролюючими органами до інформаційної системи портового співтовариства в електронному вигляді інформації за формою, затвердженою відповідно до законодавства, яка використовується під час оброблення вантажів у морських портах, замість документів у паперовій формі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства

II квартал 2015 р.

Мінінфраструктури
Мінагрополітики
МОЗ
Мінприроди
ДФС
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Держекоінспекція

29. Скасування процедури відбору проб ізольованого баласту, а також здійснення контролю за ізольованим баластом

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

 

 

проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

- " -

Мінприроди
Мінінфраструктури
Держекоінспекція

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 269"

- " -

- " -

30. Забезпечення проведення екологічного контролю суден у разі забруднення навколишнього природного середовища

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. N 198 і від 21 травня 2012 р. N 451"

- " -

Мінприроди
Держекоінспекція

31. Скасування подання екологічних декларацій щодо суден та товарів

внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 8 вересня 1999 р. N 204 "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць"

II квартал 2015 р.

Мінприроди

32. Закріплення на законодавчому рівні принципу розширеної відповідальності виробника та визначення чіткої процедури поводження з упаковкою та відходами упаковки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про упаковку та відходи упаковки"

- " -

- " -

33. Скасування вимоги щодо обов'язковості укладення угоди про утилізацію або надання підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів під час митного оформлення імпортних товарів

визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекономіки, Мінприроди та Держмитслужби від 30 липня 2009 р. N 789/414/709 "Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах"

- " -

Мінекономрозвитку
Мінприроди
Мінфін
ДФС

34. Запровадження процедури подання заявок на реєстрацію права оренди земельної ділянки в електронному вигляді

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"

- " -

Мін'юст

35. Приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

II квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку

36. Передбачення у типовому договорі оренди землі положення, відповідно до якого орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності змінюватиметься за фактом затвердження або зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та повідомлення про таку зміну однією із сторін договору оренди без необхідності внесення змін до договору

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

 

 

проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

- " -

Мінрегіон
Мінагрополітики
Держгеокадастр

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220"

після прийняття відповідного Закону

- " -

37. Підвищення вартісних показників, у разі досягнення яких необхідно отримати дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію суб'єктів господарювання, проведення оцінки впливу такої концентрації на конкуренцію в Україні

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції"

III квартал 2015 р.

Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади

38. Внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету, та обмеження надання періодичної інформації на запити лише за дорученням Антимонопольного комітету

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"

III квартал 2015 р.

Антимонопольний комітет

прийняття розпорядження Антимонопольного комітету "Про внесення змін до розпорядження Антимонопольного комітету від 23 лютого 2001 р. N 32"

II квартал 2015 р.

- " -

39. Скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також покарання за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу"

- " -

Мінінфраструктури

40. Скасування видачі дозволу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості на зберігання прекурсорів

внесення змін до наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України від 2 квітня 1999 р. N 41 "Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту"

- " -

МОЗ
Мінекономрозвитку

Удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності

41. Схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року"

II квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку

42. Затвердження адаптованого до норм Європейського Союзу технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно затвердження Технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску

I квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці
Мінекономрозвитку

43. Скасування обов'язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації (УкрСЕРПО)

затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо скасування обов'язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації (УкрСЕРПО)

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку

44. Створення електронної повнотекстової бази стандартів (близько 28 тис. стандартів)

затвердження наказу Мінекономрозвитку "Про створення електронної повнотекстової інформаційної бази національних стандартів та системи електронного перекладу стандартів на базі Національного органу стандартизації"

- " -

- " -

45. Скасування або заміна близько 13 тис. стандартів колишнього СРСР

затвердження наказів Національного органу стандартизації щодо скасування або заміни близько 13 тис. стандартів колишнього СРСР

IV квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації
(за згодою)

46. Гармонізація вимог щодо маркування продукту та інформування про нього із стандартами Європейського Союзу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів"

II квартал 2015 р.

МОЗ

47. Уповноваження приватних компаній здійснювати сертифікацію органічних продуктів та контроль за такими продуктами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку

Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності

48. Ліквідація та реорганізація контролюючих органів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо утворення комісій з питань припинення центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442

II квартал 2015 р.

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

здійснення процедури припинення відповідних центральних органів виконавчої влади

до припинення відповідних центральних органів виконавчої влади

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

49. Зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442

II квартал 2015 р.

- " -

50. Установлення на законодавчому рівні:
необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах контролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)
створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, що містить інформацію про проведені перевірки суб'єктів господарювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"

- " -

Мінекономрозвитку

51. Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контакту таких органів із суб'єктами господарювання, що повинна забезпечувати автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення періодичності проведення планових заходів органами державного нагляду (контролю), оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до кожного виду підприємницької діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо:
розроблення концепції впровадження інтегрованої бази даних контролюючих органів
затвердження плану заходів із створення бази даних як програмного продукту, порядку її роботи та введення в експлуатацію

протягом трьох місяців після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"

ДРС
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

52. Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження або внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

II квартал 2015 р.

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

53. Визначення процедури віднесення об'єктів до потенційно небезпечних та встановлення вимоги щодо офіційного опублікування в засобах масової інформації затвердженого переліку таких об'єктів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів

- " -

Мін'юст
Укрдержархів
ДСНС

Спрощення процедур митного та податкового регулювання господарської діяльності

54. Поширення дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на податкові органи

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

III квартал 2015 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

55. Приведення у відповідність із міжнародними договорами України порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1861"

IV квартал 2015 р.

Мінфін
ДФС

56. Спрощення форми обліку звітності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з питань спрощення форми обліку звітності

III квартал 2015 р.

- " -

57. Забезпечення подання в електронній формі (за погодженням з ДФС) підрозділами Держветфітослужби, Держсанепідслужби та Держекоінспекції до податкових органів відомостей про результати здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю, необхідного для митного контролю і митного оформлення підконтрольних товарів

затвердження відповідних нормативно-правових актів, укладення міжвідомчих угод про інформаційне співробітництво

IV квартал 2015 р.

Мінагрополітики
МОЗ
Мінприроди
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Держекоінспекція
Мінфін
ДФС

58. Удосконалення порядку взаємодії податкових органів і структурних підрозділів регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

внесення змін до наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 27 грудня 1999 р. N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України"

I квартал 2015 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба
ДФС

59. Обмеження сфери здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом у контейнерах опломбованих вантажних автомобільних та залізничних транспортних засобів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення видів контролю товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом"

III квартал 2015 р.

Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МОЗ
Мінприроди
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Держекоінспекція

Покращення позицій України у рейтингу "Ведення бізнесу" (Doing Business)

60. Спрощення процедури отримання технічних умов у сфері будівництва, зокрема зменшення строків їх видачі з 15 робочих днів (30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж) до 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" (реєстраційний номер 1546)

до прийняття Закону

Мінрегіон
Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

61. Підвищення рівня захисту прав інвесторів

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (реєстраційний номер 2259)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку

62. Спрощення процедури приєднання до електромереж (другий ступінь 16 - 50 кВ, третій ступінь 50 - 160 кВ)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до електромереж"

II квартал 2015 р.

НКРЕКП (за згодою)

63. Зменшення кількості (до трьох - чотирьох) обов'язкових документів, які подаються для здійснення адміністративних процедур під час експорту/імпорту

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення кількості документів, необхідних для митного оформлення"

- " -

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

64. Спрощення процедури забезпечення виконання договорів у судовому порядку

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України"

III квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку

65. Удосконалення процедури врегулювання неплатоспроможності підприємств

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

II квартал 2015 р.

Мін'юст

66. Скасування державної реєстрації договорів комерційної концесії

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України"

- " -

- " -

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі

67. Скасування державної реєстрації преміксів та готових кормів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

- " -

Мінагрополітики
Держветфітослужба

68. Скасування граничної торговельної надбавки (націнки), вимог щодо укладення договорів та строків отримання виручки, зокрема узгодження норм Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з нормами Закону України "Про ціни і ціноутворення"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

III квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мін'юст

69. Удосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції (сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

III квартал 2015 р.

Мінагрополітики

70. Удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)"

- " -

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

71. Збільшення обсягів насіння, яке ввозиться з метою досліджень, польового тестування, зокрема з розрахунку один зразок насіння на один рік на одну точку досліджень, за умови, що кількість точок дослідження не може перевищувати 30

внесення змін до наказу Мінагрополітики від 20 лютого 2013 р. N 116 "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

II квартал 2015 р.

Мінагрополітики

72. Запровадження процедури реєстрації авторських прав на сорти рослин юридичною особою за умови декларативного підтвердження наявності трудових відносин з автором сорту (селекціонером)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

- " -

- " -

73. Удосконалення процедур управління Гарантійним фондом виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, зокрема встановлення добровільності участі зернових складів у цьому Фонді

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

III квартал 2015 р.

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

74. Скасування системи контролю за сівозмінами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"

II квартал 2015 р.

Мінагрополітики

75. Скасування необхідності розроблення проектів землеустрою, що передбачають еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і запровадження контролю якості ґрунтів для тих суб'єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди землі яких становить не менш як 10 років

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"

- " -

Мінагрополітики

76. Спрощення та адаптація системи регулювання безпечності та якості кормів до вимог законодавства Європейського Союзу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про безпечність та гігієну кормів"

- " -

Мінагрополітики
Держветфітослужба

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі

77. Скасування обов'язкової сертифікації харчових продуктів

внесення змін до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 1 лютого 2005 р. N 28, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстандарту від 2 червня 1997 р. N 322

II квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку

78. Скасування обов'язкової сертифікації продуктів дитячого харчування

внесення змін до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 1 лютого 2005 р. N 28

- " -

- " -

79. Підготовка нормативно-правових актів з питань державних закупівель дитячого харчування та харчових продуктів, що застосовуються під час клінічного харчування (парентеральне та ентеральне харчування)

затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо державних закупівель дитячого харчування та харчових продуктів, що застосовуються під час клінічного харчування

- " -

- " -

80. Скорочення переліку об'єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

- " -

Мінагрополітики

81. Удосконалення форми N 1-ТН (МС) спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 207" та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 1 липня 2002 р. N 176 "Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі"; наказу Мінтрансу від 14 жовтня 1997 р. N 363 "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні"

II квартал 2015 р.

Мінагрополітики
Мінінфраструктури

82. Удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку вітчизняного виробництва такої продукції

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування"

- " -

Мінагрополітики

83. Визначення вимог до новітніх харчових продуктів, зокрема критеріїв, за якими такі продукти відрізняються від інших харчових продуктів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про новітні харчові продукти"

- " -

Мінагрополітики
МОЗ

84. Створення нормативної бази для розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами"

II квартал 2015 р.

Мінагрополітики
МОЗ

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі

85. Недопущення обмеження дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у разі розроблення, оновлення чи внесення змін до містобудівної документації

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

- " -

Мінрегіон

86. Встановлення єдиної спрощеної процедури надання поштової адреси об'єкту будівництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо єдиної спрощеної процедури надання поштової адреси об'єкту будівництва

- " -

- " -

87. Визначення вичерпного переліку підстав для повернення декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт для усунення виявлених недоліків

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" (реєстраційний номер 1546)

до прийняття Закону

- " -

88. Запровадження попередньої реєстрації замовником будівництва майнових прав на квартири, які реалізуються до прийняття житлового будинку в експлуатацію

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868"

II квартал 2015 р.

Мін'юст

89. Вирішення питання щодо:
демонополізації та дерегуляції потенційно конкурентних ринків у сфері житлово-комунальних послуг та їх розвитку, забезпечення доступу до них нових учасників, зокрема переведення відносин у сфері управління (обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків на ринкові засади
припинення державного регулювання цін на послуги з управління багатоквартирним будинком (встановлення цін за домовленістю сторін)
спрощення процедури укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинках

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (реєстраційний номер 1581)

до прийняття Закону

Мінрегіон

90. Запровадження вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків способів управління спільним майном багатоквартирного будинку та осіб, які здійснюють таке управління на договірних засадах

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (реєстраційний номер 1565)

до прийняття Закону

Мінрегіон

91. Запровадження єдиних вимог до технологічних регламентів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, розроблення плану заходів з розвитку систем очищення питної води

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання"

III квартал 2015 р.

- " -

92. Забезпечення надання можливості юридичним та фізичним особам у разі оренди державного та/або комунального майна самостійно здійснювати вибір суб'єкта оціночної діяльності, який має необхідні документи для проведення оцінки державного та/або комунального майна

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та "Про Фонд державного майна України"

- " -

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Фонд державного майна

93. Спрощення форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. N 440"

II квартал 2015 р.

МВС
ДСНС

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у галузі електроенергетики

94. Розмежування повноважень національних комісій, що здійснюють регулювання природних монополій, та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"

II квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади

95. Виключення з переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, об'єктів, що виробляють теплову та/або електричну енергію з біомаси та біогазу, рівень екологічного впливу яких має місцевий характер

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 808"

- " -

Мінприроди
Мінрегіон
Держенергоефективності

96. Створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" з метою забезпечення створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

- " -

Міненерговугілля
Держенергоефективності

97. Запровадження системи стимулюючого тарифоутворення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"

IV квартал 2015 р.

НКРЕКП (за згодою)
Держенергоефективності

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у нафтогазовій галузі

98. Запровадження спрощеного цифрового доступу в режимі реального часу до "вторинної геологічної інформації"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423"

IV квартал 2015 р.

НКРЕКП (за згодою)
Держенергоефективності

99. Скасування вимоги щодо обов'язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива"

- " -

Мінекономрозвитку

100. Прийняття нової редакції Кодексу України про надра, яка передбачатиме визначення понять "функції оператора", "договірне спільне підприємство", "механізм передачі спеціальних дозволів", "концепт мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов'язання", "обов'язковість регулювання специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів", а також регулювання питання оприлюднення геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти і газу, в межах, передбачених законодавством

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Кодексу України про надра

- " -

Мінприроди
Держпраці

101. Запровадження спрощеного порядку використання землі протягом геологічної розвідки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

IV квартал 2015 р.

Мінприроди

102. Прийняття нових гармонізованих з нормами Європейського Союзу правил розробки нафтогазових родовищ

затвердження наказу Мінприроди "Про затвердження правил розробки нафтових і нафтогазових родовищ"

- " -

Мінприроди
Держпраці

103. Скасування вимоги щодо необхідності ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива"

- " -

Держенергоефективності

104. Удосконалення нормативно-правового регулювання ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі тих, що передбачені Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламентом 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ринок природного газу" (реєстраційний номер 2250)

до прийняття Закону

Міненерговугілля

105. Удосконалення процедури реєстрації нафтогазових свердловин

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації права власності на магістральні та промислові трубопроводи, автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії та правового режиму гірничих виробок і свердловин"

II квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій

106. Удосконалення правового регулювання програмного забезпечення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання програмного забезпечення)"

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
ДСІВ
ДФС

107. Запровадження процедури публікації відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об'єкта умовам патентоспроможності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"

- " -

Мінекономрозвитку
ДСІВ

108. Забезпечення розвитку ринку електронної комерції

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про електронну комерцію" (реєстраційний номер 0957)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку

109. Удосконалення нормативно-правового регулювання електронного документообігу з метою наближення умов його застосування до документообігу на паперових носіях

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про електронні довірчі послуги"

IV квартал 2015 р.

Мін'юст
Мінрегіон
Адміністрація
Держспецзв'язку
Державне агентство з питань електронного урядування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про електронну документацію та електронний документообіг" (нова редакція)

- " -

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку

затвердження наказу Адміністрації Держспецзв'язку "Про затвердження правил посиленої сертифікації"

- " -

Адміністрація Держспецзв'язку
СБУ (за згодою)
Мін'юст
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

110. Забезпечення вільного обігу об'єктів інтелектуальної власності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми договорів на право використання об'єктів авторського та суміжних прав"

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
ДСІВ

111. Спрощення процедури узгодження та визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошима

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошима"

III квартал 2015 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку

112. Встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на знаки для товарів та послуг

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань охорони прав на знаки для товарів та послуг"

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
ДСІВ

113. Створення прозорого механізму надання права на маркування контрольними марками та здійснення контролю за їх цільовим використанням

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"

- " -

- " -

114. Спрощення електронної взаємодії суб'єктів владних повноважень із суб'єктами господарювання в частині перегляду умов підключення органів державної влади до глобальних мереж передачі даних

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. N 522"

II квартал 2016 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
Державне агентство з питань електронного урядування
ДФС

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій

115. Скасування надання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 761"

- " -

Мінекономрозвитку
МОЗ
Держсанепідслужба

116. Узгодження норм Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо надання дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

IV квартал 2015 р.

Мінекономрозвитку
МОЗ

117. Спрощення процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщеннях

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

 

 

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

III квартал 2015 р.

Мінрегіон

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 і 466"

II квартал 2015 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
Мінрегіон

118. Скасування вимоги щодо обов'язковості виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматики об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, що вбудовані (прибудовані), надбудовані, на пульти пожежного спостереження. Встановлення вимог щодо обов'язковості подання операторами, які укладають з підрядними компаніями угоди на надання послуг з обслуговування систем пожежогасіння та пожежної сигналізації на базових станціях, копій таких угод та копії ліцензії підрядної компанії до відповідального регіонального департаменту ДСНС та обов'язковості укладення мобільним оператором у разі неможливості укладення угоди з підрядними компаніями угоди з обслуговуючою компанією від ДСНС щодо виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматики

внесення змін до Правил щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, затверджених наказом МНС від 5 травня 2009 р. N 303

- " -

МВС
ДСНС

119. Забезпечення гармонізації процедури виділення та перерозподілу (рефармінгу) радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою підвищення ефективності його використання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (нова редакція)

II квартал 2017 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку
Міноборони

120. Забезпечення технологічної нейтральності у різних діапазонах частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із застосуванням різноманітних телекомунікаційних технологій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (нова редакція)

- " -

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку

121. Скасування ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та впровадження повідомного принципу провадження такої діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повідомного принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій"

III квартал 2015 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку

розроблення відповідних проектів нормативних та регуляторних актів

після прийняття Закону

- " -

122. Вжиття заходів для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угоди АСАА) для сфери радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання

розроблення проекту Технічного регламенту, що відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 р. N 2014/53/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку радіообладнання, що скасовує Директиву N 1999/5/ЄС

II квартал 2016 р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

123. Забезпечення можливості перенесення абонентських номерів (Mobile Number Portability)

затвердження рішення НКРЗІ "Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів"

IV квартал 2015 р.

НКРЗІ (за згодою)
Мін'юст
Мінекономрозвитку

124. Виключення з переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, радіотехнічного об'єкта (цифрових радіорелейних станцій, базових станцій систем стільникового зв'язку)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 808"

- " -

Адміністрація
Держспецзв'язку
Мінприроди

125. Спрощення процедур та скасування дозвільних документів у сфері використання радіочастотного ресурсу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

- " -

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Генеральний штаб Збройних Сил

126. Установлення для суб'єктів господарювання, які мають намір провадити (провадять) діяльність у сфері телекомунікацій, порядку доступу та використання об'єктів інфраструктури для розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України з метою задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж"

IV квартал 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінінфраструктури
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Міненерговугілля
Держархбудінспекція
НКРЕКП (за згодою)

127. Оптимізація заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій шляхом скасування повноважень контролюючого органу щодо проведення планових перевірок

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо скасування повноважень контролюючого органу щодо проведення планових перевірок операторів телекомунікацій

II квартал 2015 р.

НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку

128. Удосконалення процедур здійснення заходів з радіочастотного моніторингу радіоелектронних засобів, а саме запровадження процедури, відповідно до якої моніторинг може проводитися:
за рахунок надходжень, які щомісяця сплачуються користувачами радіочастотних ресурсів до державного бюджету як рента за користування радіочастотним ресурсом
на замовлення і за рахунок операторів телекомунікацій шляхом прозорого визначення мінімально необхідної кількості радіоелектронних засобів, обов'язкових для радіочастотного моніторингу з боку усіх операторів телекомунікацій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 16 липня 2009 р. N 1599 (щодо усунення безумовного обов'язку операторів телекомунікацій оплачувати радіочастотний моніторинг для всіх радіоелектронних засобів таких користувачів)

IV квартал 2015 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

129. Спрощення процедур доступу до кабельної каналізації електрозв'язку

внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23 серпня 2012 р. N 428

II квартал 2015 р.

НКРЗІ (за згодою)

130. Установлення вимоги щодо використання орендної ставки у розмірі 40 відсотків у разі експлуатації об'єктів нерухомості для розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету, а також 10 відсотків у разі експлуатування об'єктів нерухомості Фондом державного майна для розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786"

- " -

Мінекономрозвитку
Фонд державного майна

131. Спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (а саме визначення права оператора мобільного зв'язку самостійно проводити натурні випробування, а в разі недосягнення згоди між операторами щодо результатів вимірів - можливості залучення Українського державного центру радіочастот)

внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 26 липня 2007 р. N 854

II квартал 2015 р.

НКРЗІ (за згодою)

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.