Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ EN IEC 60320-1:2022 (EN IEC 60320-1:2021, IDT; IEC 60320-1:2021, IDT) "З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги"
  Цей стандарт установлює загальні вимоги до з’єднувачів для електроприладів - двополюсних та двополюсних з уземлювальним контактом, а також щодо приєднання електроприладів побутової та аналогічної призначеності до мережі живлення. Цей стандарт також застосовують до увідних пристроїв/приладних розеток, об’єднаних з чи вбудованих в електроприлади. Номінальна напруга не перевищує 250 В змінного струму, а номінальний струм не перевищує 16 А. З’єднувачі для електроприладів, що відповідають цьому стандарту, придатні для нормального використання за температур довкілля, що зазвичай не перевищують 40 °C, але їхнє середнє значення впродовж 24 год не перевищує 35 °C, та за нижнього граничного значення температури навколишнього повітря мінус 5 °C.
  Додаток E містить вимоги до випробування щодо зниження робочого струму з’єднувального пристрою, якщо його використовують за температур довкілля від 35 °C до 90 °C включно. З’єднувачі для електроприладів непридатні для:
  - використання замість систем кабельних з’єднувачів згідно з IEC 60884-1;
  - використання замість пристроїв для підключення світильників згідно з IEC 61995,
  або з’єднувачів, що підтримують світильники;
  - використання замість монтувальних муфт — згідно з IEC 61535
  .
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31).

  Стандарт 
  набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 77

 • ДСТУ EN ISO 11681-1:2022 (EN ISO 11681-1:2022, IDT; ISO 11681-1:2022, IDT) "Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу"
  Цей
  стандарт установлює вимоги щодо безпеки та правила перевіряння цих вимог під час проєктування, виробництва, транспортування та введення в експлуатацію переносних, утримуваних руками ланцюгових пилок з двигуном внутрішнього згоряння. Ці ланцюгові пилки призначено використовувати для роботи в лісі лише одним оператором, правою рукою тримаючи задню рукоятку, а лівою рукою - передню. Цей стандарт не охоплює вимоги щодо розбирання та утилізації виробу. Цей стандарт установлює методи усунення чи зменшення небезпек, пов’язаних із використанням цих машин, і тип інформації щодо безпечних методів роботи, яку має надавати виробник. Цей стандарт охоплює всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки стосовно цих машин, використовуваних за призначеністю, а також за обґрунтовано передбачуваних підприємством-виробником нецільових умов, крім відскоку та урівноваження пилок із двигуном об’ємом понад 80 см3. Цей стандарт застосовують до ланцюгових пилок, які виготовлено після дати його опублікування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69).

  Стандарт 
  набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 38

 •  ДСТУ EN ISO 11681-2:2022 (EN ISO 11681-2:2022, IDT; ISO 11681-2:2022, IDT) "Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 2. Пилки ланцюгові для догляду за деревами"
  Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та правила перевіряння цих вимог під час проєктування, виробництва, транспортування та введення в експлуатацію переносних, утримуваних руками ланцюгових пилок з двигуном внутрішнього згоряння, для догляду за деревами, максимальною масою 4,3 кг (без напрямної шини, ланцюга пилки й порожніми баками). Ці ланцюгові пилки призначені для використовування навченим оператором, правою рукою тримаючи задню рукоятку, а лівою рукою — передню. Цей стандарт не охоплює вимоги щодо розбирання та утилізації виробу. Цей стандарт установлює методи усунення чи зменшення небезпек, пов’язаних із використанням цих машин, і тип інформації щодо безпечних методів роботи, яку має надавати виробник. Цей стандарт охоплює всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки стосовно цих машин, використовуваних за призначеністю, а також за обґрунтовано передбачуваних підприємством-виробником нецільових умов. Цей стандарт застосовують до ланцюгових пилок, які вироблені після дати його публікування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 43

 • ДСТУ EN ISO 22315:2022 (EN ISO 22315:2018, IDT; ISO 22315:2014, IDT) "Соціальна безпека. Масова евакуація. Настанови щодо планування"
  У цьому стандарті надано настанови щодо планування масової евакуації з зосередженням уваги на розробленні планів, їх запроваджуванні, моніторингу, оцінюванні, аналізуванні, а також поліпшуванні підготовленості. Стандарт визначає основу для кожного виду діяльності під час планування масової евакуації для всіх виявлених небезпек. Це допоможе організаціям розробити плани, які ґрунтуються на фактах і які можна оцінити стосовно їх результативності. Цей стандарт призначено для використання організаціями, відповідальними за часткове чи повне планування масової евакуації або залученими до цього. Він застосовний до організацій всіх типів і розмірів, які беруть участь у плануванні масової евакуації, зокрема до місцевих, регіональних і національних органів влади, державних органів, міжнародних і неурядових організацій, підприємств, громадських і соціальних груп. Цей стандарт охоплює планування масової евакуації з метою досягнення результативнішого реагування під час фактичної евакуації. Це допоможе організаціям виконати свої зобов’язання щодо порятунку людських життів та зменшення страждань.
  Цей стандарт не охоплює діяльності зі стабілізації ураженої зони після евакуації, захисту майна та збереження довкілля.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.

 • ДСТУ 9264:2023 "Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова з виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих добавками на основі поверхнево-активних речовин"
  Цей стандарт поширюється на виробництво та застосування дорожніх бітумів, модифікованих добавками на основі поверхнево-активних речовин (далі — модифікованих бітумів). Цей стандарт установлює вимоги до технологічних процесів виробництва та застосування модифікованих бітумів. Цей стандарт призначений для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що виробляють та/або застосовують модифіковані бітуми.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 61000-2-9:2012 (EN 61000-2-9:1996, IDT; IEC 61000-2-9:1996, IDT) "Електромагнітна сумісність. Частина 2-9. Навколишнє середовище. Опис електромагнітного середовища висотного ядерного вибуху. Випромінювані збурення. Базова публікація ЕМС"
  Цейстандарт визначає середовище висотного електромагнітного імпульсу (HEMP), що є одним із наслідків висотного ядерного вибуху.
  Цим стандартом розглянуто два такі випадки:
  - ядерні вибухи на великих висотах;
  - ядерні вибухи на малих висотах.
  Для цивільних систем найважливішим випадком є висотний ядерний вибух. У цьому випадку інші ефекти ядерного вибуху, такі як вибухова хвиля, землетрус, термічне та ядерне іонізуюче випромінення, відсутні на рівні землі. Проте електромагнітний імпульс, пов’язаний з вибухом, може спричинити збій та пошкодження комунікаційних, електронних та електричних систем, що порушує стабільність сучасного суспільства. Метою цього стандарту є встановити загальні умови для середовища HEMP, щоб вибрати реальні впливи, застосовні щодо обладнання, яке може зазнати дії ядерного вибуху, для оцінювання якості його функціювання.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.

 • ДСТУ EN 13301:2023 (EN 13301:2010, IDT) "Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення схильності бітуму до забарвлення"
  Цей стандарт установлює метод визначання схильності бітуму до забарвлення. Цей метод застосовують до бітуму, що має температуру розм’якшеності за методом кільця і кулі вище ніж 80 °C включно. Для менш в’язкого бітуму умови випробування можуть бути змінені за домовленістю між сторонами. Процедуру, описану в цьому стандарті, можна використовувати для порівнювання результатів з матеріалом, для якого відома схильність до забарвлення.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 13632:2023 (EN 13632:2010, IDT) "Бітум та бітумні в’яжучі. Візуалізація дисперсії полімеру в бітумі, модифікованому полімером"
  Цей стандарт установлює метод візуалізації дисперсії полімеру в бітумі, модифікованому полімером, флуоресцентною мікроскопією. Метод придатний для більшості комерційно використовуваних полімерів, але перед використанням методу треба перевірити його щодо придатності для фактично використовуваного полімеру.Метод треба використовувати тільки для цілей ідентифікації, тобто під час контролювання виробництва.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN IEC 60730-2-11:2022 (EN IEC 60730-2-11:2020, IDT; IEC 60730-2-11:2019, IDT) "Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 2-11. Додаткові вимоги до регуляторів енергії"
  Цей стандарт поширюється на регулятори енергії, що використовують в обладнанні, на обладнанні чи в поєднанні з обладнанням, зокрема регулятори енергії для опалення, кондиціонування повітря та подібних застосувань. Це обладнання може використовувати електроенергію, газ, нафту, тверде паливо, сонячну теплову енергію тощо або їх поєднання. Цей стандарт поширюється на власну безпеку, значення спрацювання, час спрацювання та послідовність спрацювання, якщо ці параметри впливають на безпеку обладнання, а також на випробування автоматичних регуляторів електричної енергії, що використовують в обладнанні або разом з ним. Цей стандарт також поширюється на регулятори енергії для приладів у межах сфери застосування IEC 60335-1. У цьому стандарті слово «обладнання» означає «прилад та обладнання». Цей стандарт також поширюється на автоматичні регулятори електричної енергії для обладнання, яке може використовуватися громадськістю, наприклад обладнання, призначене для використання в магазинах, офісах, лікарнях, на фермах, а також у комерційних і промислових цілях. Цей стандарт не поширюється на автоматичні регулятори електричної енергії, розроблені винятково для застосування в промислових процесах, якщо це прямо не зазначено в стандарті на обладнання. Цей стандарт не поширюється на обладнання, яке належить до сфери застосування обладнання будівельної автоматизації. Цей стандарт також поширюється на окремі регулятори енергії, що використовують як частину системи керування, або регулятори енергії, які є механічною частиною з багатофункціональними засобами керування, що мають неелектричні виходи. Цей стандарт поширюється на керувальні пристрої, що живляться від первинних або вторинних батарей, вимоги до яких містяться в стандарті. Цей стандарт поширюється на власну безпеку, значення спрацювання, час спрацювання та послідовність спрацювання, якщо вони пов’язані з безпекою обладнання, а також на випробування автоматичних електричних керувальних пристроїв, що використовують в обладнанні або разом з ним. Цей стандарт поширюється на керувальні пристрої з використанням терморезисторів, на функційну безпеку систем безпеки та керувальних пристроїв низької складності.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів»(ТК 13).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.

 • ДСТУ EN IEC 60730-2-22:2022 (EN IEC 60730-2-22:2020, IDT; IEC 60730-2-22:2014, IDT) "Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 2-22. Додаткові вимоги до термозахисту двигуна"
  Цей стандарт стосується часткового оцінювання пристроїв термозахисту двигуна, як визначено в IEC 60730-1, для побутового й аналогічного використання, включно з опаленням, кондиціюванням повітря та аналогічними застосуваннями, а також для герметичних (герметичного та напівгерметичного типу) мотор-компресорів. Вимоги щодо випробування комбінації герметичних (герметичного й напівгерметичного типу) мотор-компресорів та пристроїв термозахисту двигуна наведено в IEC 60335-2-34. Цей стандарт поширюється на пристрої термозахисту двигуна, що використовують термістори з від’ємним (NТC) чи додатним (PТC) температурним коефіцієнтом опору. Цей стандарт установлює вимоги щодо належної безпеки, робочих значень, часу спрацювання і послідовностей спрацювання, якщо вони пов’язані із захистом обладнання, а також до випробувань пристроїв термозахисту двигуна, які використовують у побутовому чи аналогічному обладнанні так само, як і в герметичних (герметичного та напівгерметичного типу) мотор-компресорах. Цей стандарт поширюється на пристрої термозахисту двигуна в приладах, які належать до сфери застосування ІЕС 60335-1 та його частини 2, але не обмежуючись ними. Сфера застосування цього стандарту охоплює пристрої термозахисту двигуна для обладнання, що не призначено для звичайного побутового використання, але яке однак може бути використано громадськістю, наприклад, обладнання, призначене для використання неспеціалістами в магазинах, у легкій промисловості та на сільськогосподарських підприємствах. Цей стандарт не поширюється на пристрої термозахисту двигуна винятково для промислового застосування. Цей стандарт не поширюється на інші засоби захисту двигуна. Цей стандарт не поширюється на пристрої ручного керування для розмикання кола.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів»(ТК 13).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.