Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ ISO/TS 22318:2023 (ISO /TS 22318:2021, IDT) "Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу. Настанови щодо управління неперервністю ланцюга постачання"
  У цьому стандарті подано настанови щодо методів розуміння та розширення принципів неперервності бізнесу, встановлених в ISO 22301 та ISO 22313, на управління відносинами з постачальниками. Стандарт дає змогу організації розробити та задокументувати стратегію, щоб бути краще підготовленою до управління неперервністю ланцюга постачання. Цей стандарт є загальним і застосовним до всіх організацій. Він застосовний до постачальників продукції, послуг і ресурсів, пов’язаних як висхідними, так і низхідними потоками. Управління неперервністю ланцюга постачання (далі — УНЛП) розглядає проблеми, з якими стикається організація, що покладається на неперервність постачання ресурсів, а також здатність продовжувати постачати свою продукцію та послуги. Ціллю УНЛП є захист комерційної діяльності організації від дестабілізувальних змін ланцюга постачання.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.

 • ДСТУ EN 1009-2:2022 (EN 1009-2:2020, IDT) "Машини для механічного обробленн я мінералів і подібних твердих матеріалів. Безпечність. Частина 2. Особливі вимоги до обладнання для подавання та обладнання неперервної дії"
  Цей стандарт, який потрібно застосовувати разом з EN 1009-1, установлює вимоги щодо безпечності під час проєктування та конструювання машин для подавання, а також обладнання неперервної дії для механічного оброблення в кар’єрах, перероблення та для механічного оброблення під час видобування, перероблення та збагачення корисних копалин і побічних продуктів. Крім того, він визначає конкретну інформацію (охоплюючи залишкові ризики), яку має надавати виробник. Якщо вимоги цього стандарту відрізняються від вимог, викладених в EN 1009-1:2020, то вимоги цього стандарту мають переважну силу над вимогами EN 1009-1:2020 для машин, які було спроєктовано та виготовлено згідно з положеннями цього стандарту. Цей стандарт разом з EN 1009-1:2020 розглядає всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, пов’язані з машинами для подавання, коли їх використовують за призначенням, а також за умов, передбачених виробником.
  Цей стандарт не охоплює:
  - проєктування, пов’язане з правилами дорожнього руху;
  - небезпеки, що виникають під час використання машин у потенційно вибухонебезпечних середовищах, а також під час перероблення вибухонебезпечних матеріалів, а також ризики, пов’язані з електромагнітною сумісністю;
  - специфічні небезпеки, пов’язані з мобільними машинами.
  Цей стандарт не застосовують до машин для подавання та обладнання неперервної дії, які виготовлені до дати опублікування цього стандарту CEN.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних
  процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.

 • ДСТУ EN 12273:2023 (EN 12273:2008, IDT) "Покрив з литої емульсійно-мінеральної суміші. Вимоги"
  Цей стандарт установлює експлуатаційні вимоги та контроль якості під час улаштування покриву з литої емульсійно-мінеральної суміші як шару зносу дорожніх та інших покривів для здійснення руху (наприклад, пішохідні та велосипедні доріжки). Цей стандарт не призначений для улаштування окремих невеликих ділянок покриву з литої емульсійно-мінеральної суміші площею менше ніж 500 м2 (наприклад, під час локального відновлення).
  Цей стандарт не поширюється на покрив з литої емульсійно-мінеральної суміші, що запроєктований покупцем. Цей стандарт не поширюється на покрив з литої емульсійно-мінеральної суміші в тунелях і місцях, обмежених правилами пожежної безпеки. Наразі відсутні нормативні документи щодо класифікації за пожежною безпекою. Вимоги цього стандарту не призначені для використання на покривах, до яких застосовують міжнародні вимоги, наприклад, вимоги Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) (аеродромні покриви).
  Розробник: Технічний комітетстандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 12274-8:2023 (EN 12274-8:2005, IDT) "Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 8. Візуальне оцінювання дефектів покриву"
  Цей стандарт установлює якісний та кількісний методи візуального оцінювання дефектів покриву з литих емульсійно-мінеральних сумішей. Цей стандарт поширюється на всі види покриву з литих емульсійно-мінеральних сумішей (автомобільних доріг, аеродромів та інших ділянок для руху транспорту). Протоколи візуального оцінювання для обох методів мають ідентичну інформацію, тому обидва методи можна використати для перевіряння відповідності технічним вимогам за візуальним оцінюванням дефектів. Дефекти під покривом з литої емульсійно-мінеральної суміші (існуючої дороги) не враховують.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 703:2022 (EN 703:2021, IDT) "Сільськогосподарські машини. Машини для навантажування, змішування та/або подрібнювання і роздавання силосу. Вимоги щодо безпеки"
  Цей
  стандарт, який використовують разом із EN ISO 4254-1:2015, установлює вимоги щодо безпеки та методи їх перевіряння під час проєктування та виготовлення навісних, напівпричіпних, причіпних або самохідних машини, якими керує один оператор та які виконують дві чи більше з таких функцій: навантажування, змішування, подрібнювання і роздавання силосу та/або інших кормів чи матеріалів, які використовують для підстилки тваринам, таких як солома. Стандарт поширюється на машини, оснащені вмонтованим краном-маніпулятором. Крім того, уточнюють тип інформації щодо безпечних методів роботи (охоплюючи залишкові ризики), яку надає виробник.
  Цей стандарт поширюється лише на машини, що мають такі функційні комбінації:
  - змішування та роздавання;
  - змішування, подрібнювання та роздавання;
  - навантажування, змішування та роздавання;
  - навантажування, змішування, подрібнювання та роздавання;
  - подрібнювання та роздавання;
  - навантажування, подрібнювання та роздавання.
  Стандарт поширюється на пристрої для розрізання силосу на блоки, навіть якщо вони виконують лише одну функцію.
  Стандарт не поширюється на:
  - машини, які збирають зелену масу безпосередньо в полі;
  - крани-маніпулятори;
  - ковші для силосу;
  - рулонні або тюкові преси-підбирачі. У розділі 4 цього стандарту розглянуто суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події стосовно машин для навантажування, змішування та/або подрібнювання й роздавання силосу та/або іншихкормів, якщо їх використовують за призначенням і в умовах, передбачених виробником, за винятком небезпек, пов’язаних із:
  - відмовою системи керування;
  - невідповідними сидіннями;
  - недостатнім освітленням;
  - переміщенням машини;
  - поломкою частин, що обертаються з великою швидкістю;
  - небезпекою порізів гострими частинами під час роботи (наприклад, лезами змішувального та/або подрібнювального пристрою).
  Стандарт не застосовують щодо екологічних небезпек (окрім шуму). Стандарт не поширюється на стійкість машини під час переміщення. Цей стандарт не поширюється на машини для навантажування, змішування та/або подрібнювання й роздавання силосу та/або інших кормів, які виготовлено до публікації стандарту CEN.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69).

  Стандарт 
  набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 58

 • ДСТУ ASTM A36/A36M:2023 (ASTM A36/A36M-19, IDT) "Сталь вуглецева конструкційна. Технічні вимоги"
  Цей стандарт поширюється на сталеві профілі, листовий, сортовий та фасонний прокат з якісної конструкційної вуглецевої сталі, що використовують під час виготовлення клепаних, болтових або зварних металоконструкцій для промислового та цивільного будівництва, зведення мостів. Додаткові вимоги надано для використання, якщо покупець вимагає додаткових випробувань або додаткових обмежень. Такі вимоги мають бути обумовлені в замовленні на постачання продукції. У разі зварювання сталі використовують метод, що відповідає класу та марці сталі, способу застосування або призначенню. Для отримання інформації щодо зварюваності використовують додаток X3 A6/A6M. Примітки та виноски, надані в цьому стандарті містять пояснювальний матеріал, не є обов’язковими для виконання за винятком приміток та виносок, які долучено до таблиць та рисунків. Для будівельних виробів, виготовлених з рулону, які постачають без термічного оброблення, або лише зі зняттям внутрішнього напруження, застосовують додаткові вимоги до випробувань, що викладено в A6/A6M. Значення параметрів, які вказані в одиницях «фунт — дюйм» або одиницях SІ, потрібно розглядати окремо як стандартні. Значення, зазначені в кожній системі, не є точними еквівалентами; тому кожну систему треба використовувати незалежно від іншої, жодним чином не поєднуючи значення. Цей стандарт розроблено відповідно до міжнародно визнаних принципів стандартизації, які встановлено в Рішенні про принципи розроблення міжнародних стандартів, настанов та рекомендацій, виданому Комітетом Світової організації торгівлі з технічних бар’єрів у торгівлі.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» (ТК 2).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 13422:2023 (EN 13422:2019, IDT) "Знаки дорожні вертикальні. Переносні сигнальні засоби та обмежувачі, які здатні деформуватися. Переносні дорожні знаки. Конуси та циліндри"
  У цьому стандарті встановлено вимоги до дорожніх конусів та циліндрів, виготовлених із матеріалів зі світлоповертальними властивостями. Цей стандарт визначає мінімальні основні візуальні та фізико-технічні характеристики, методи випробування виробу для визначення показників якості та засоби, за допомогою яких ці показники може бути повідомлено користувачеві та громадськості, зокрема, органам державної влади, пов’язанимз організацією безпеки дорожнього руху. Стандарт містить перелік категорій чи класів, за якими призначеність дорожнього конуса чи циліндра визначають за різними варіантами використання відповідно до усталеної практики. Стосовно фізико-технічних характеристик, у стандарті надано рівні якості експлуатаційних властивостей та орієнтовний перелік випробування на вплив низьких температур, стійкість конструкції та ударну міцність за умов падіння з висоти. Наведено вимоги щодо властивостей, пов’язаних з візуальним сприйняттям, кольоровістю, світлоповертанням та яскравістю. Зазначено умови ідентифікації та марковання задекларованих рівнів якості за експлуатаційними показниками. Вироби, призначені для виконання аналогічних функцій, можуть мати інші форми. Однак цей стандарт не застосовний до сигнальних засобів, які мають іншу форму чи конструкцію, що не відповідає вимогам, наведеним у цьому стандарті.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК».

  Стандарт 
  набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 13702:2023 (EN 13702:2018, IDT) "Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітуму та бітумних в’яжучих методом конуса та пластини"
  Цей стандарт установлює метод визначання динамічної в’язкості бітумного в’яжучого в діапазоні температури з використанням віскозиметра типу конус та пластина. Метод випробовування призначений для всіх бітумних в’яжучих (наприклад, бітуму дорожнього та бітуму, модифікованого полімером), незістарених або зістарених. Цей стандарт застосовний для відновлених бітумних в’яжучих згідно з EN 12697-3 та EN 12697-4 без або з обмеженою кількістю наповнювача.
  ЗАСТОРОГА! Під час проведення випробування за цим стандартом можливе використання небезпечних речовин, операцій та устатковання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за виявлення небезпеки і встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони здоров’я, а також визначання обмежень щодо застосування цього стандарту, несе його користувач.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.