Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ EN 15695-1:2018 "Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 1. Класифікація кабін, вимоги та методики випробування"
  Цей стандарт застосовують до кабін сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів і самохідних обприскувачів. У стандарті встановлено вимоги щодо обмеження впливу на оператора (водія) небезпечних речовин під час внесення засобів захисту рослин (ЗЗР) та рідких добрив. Цей стандарт установлює різні категорії кабін сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів і самохідних обприскувачів та відповідні вимоги до них і методики випробування для обмеження впливу небезпечних речовин на оператора (водія) під час його перебування в кабіні. У стандарті також установлено вимоги щодо інформації, яку має надати виробник трактора чи самохідного обприскувача.
  Цей стандарт не охоплює:
  - впливу, пов’язаного з фумігантами;
  - категорій кабін та рівнів ефективності їх захисту для будь-якого конкретного застосування;
  - дійсних характеристик кабіни в польових умовах;
  - довговічності фільтрів у польових умовах.
  Цей стандарт не поширюється на кабіни тракторів, виготовлені до дати його публікації.
  Стандарт набув чинності  2023-09-01.
  Кількість сторінок документу = 26

 • ДСТУ 9212:2023 "Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм електронного підпису на алгебраїчних решітках із відхилами"
  Цей стандарт установлює криптографічні алгоритми електронного підпису (ЕП) на алгебраїчних решітках для забезпечення послуг цілісності, справжності, доступності й неспростовності інформації та ресурсів, що слугують основою для надання електронних довірчих послуг під час взаємодії двох чи більше суб’єктів, які довіряють надавачеві електронних довірчих послуг. ЕП може слугувати основою для електронної ідентифікації, електронної автентифікації, вдосконалених і кваліфікованих електронного підпису, печатки та створення електронного документа. У стандарті описано алгоритми ЕП, які використовують криптографічні перетворення на основі перетворення «Fiat-Shamir з відхилами» на алгебраїчних решітках. Як прототип застосовують алгоритм, розширений для забезпечення більшої криптостійкості в умовах застосування квантових комп’ютерів. Цей ЕП відповідає жорстким вимогам щодо криптографічної стійкості, зокрема й у постквантовий період, та є ефективним щодо техніко-економічних і техніко-експлуатаційних характеристик. Криптографічні перетворення типу ЕП виконують у кільцях поліномів Ζ [X] / (Xn + 1) та Ζq [X] / (Xn + 1) степеня n для цілого числа q з використанням асиметричних пар ключів: для ЕП з використанням особистого (секретного) ключа підписувача, а для перевіряння ЕП з використанням відкритого ключа перевіряння ЕП. Стандарт застосовують під час розроблення комплексів, систем та засобів криптографічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, а також в разі модернізації наявних систем для заміни ЕП згідно з ДСТУ 4145 та ДСТУ ISO/IEC 14888-3, зокрема й у перехідний та постквантовий періоди. Під час використання стандарту забезпечують захист від наявних та/або майбутніх класичних і квантових атак, а також від спеціальних атак сторонніми
  каналами. Залежно від необхідного рівня безпеки та обмежень на техніко-експлуатаційні й техніко-економічні характеристики стандарт можна застосовувати із забезпеченням 1-го, 2-го, 3-го та 4-го рівнів безпеки й криптоживучості. Для забезпечення цілісності, справжності, доступності й неспростовності інформації та ресурсів цей стандарт можна застосовувати сумісно з колізійно стійкими функціями гешування (ДСТУ 7564, ДСТУ ISO/IEC 10118-3), блоковим симетричним шифром (ДСТУ 7624), алгоритмом симетричного потокового перетворення (ДСТУ 8845) та алгоритмами асиметричного шифрування й інкапсуляції ключів (ДСТУ 8961).
  Стандарт набув чинності  2023-10-01.
  Кількість сторінок документу = 254


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.