Головна сторінка порталу

 

Купити бази Технічних регламентів, бібліографічних описів чинних в Україні стандартів

 

Знайти та замовити офіційні копії текстів НД (ДСТУ, ДСТУ Б, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, ДСТУ IEC, ГОСТ, ...)

Зробити стартовою
Додати до вибраного
Пошук знайти
 

Веб Леонорм
укррос


11.020 Медицина і оснащення закладів охорони здоров'я в цілому
Розширений пошук

Міждержавні стандарти

Всього документів: 23
Сторінки 1 2

Позначення Назва Стан документа К-ть сторінок Замовити, шт.
1ГОСТ ISO 10993-1-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследованиезамінений МДР
2ГОСТ ISO 10993-1-2021Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента рискаприйнятий МДР
3ГОСТ ISO 10993-3-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследование генотоксичности, концерогенности и токсического действия на репродуктивную функциюзамінений МДР
4ГОСТ ISO 10993-9-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградациизамінений МДР
5ГОСТ ISO 10993-11-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действиязамінений МДР
6ГОСТ ISO 10993-11-2021Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действияприйнятий МДР
7ГОСТ ISO 10993-13-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделийзамінений МДР
8ГОСТ ISO 10993-13-2016Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделийприйнятий МДР
9ГОСТ ISO 10993-14-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамикиприйнятий МДР
10ГОСТ ISO 13485-2011Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулированиязамінений МДР
11ГОСТ ISO 15225-2011Номенклатура. Номенклатура данных по медицинским изделиям для информационного обменаприйнятий МДР
12ГОСТ 19715-74Эмблема Красного Креста. Форма, размеры и порядок примененияскасований в Україні
13ГОСТ 34553-2019Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Токсикокинетические испытания (OECD Test № 417:2010, MOD)прийнятий МДР
14ГОСТ 34554-2019Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной токсичности двух поколений (OECD Test № 416:2001, MOD)прийнятий МДР
15ГОСТ 34555-2019Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Определение токсичности при повторном/многократном воздействии с одновременным определением оценки репродуктивной/эмбриональной токсичности скрининговым методомприйнятий МДР
16ГОСТ 34556-2019Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации методом изучения реакции региональных лимфатических узлов (OECD Test № 429:2010, MOD)прийнятий МДР
17ГОСТ 34557-2019Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке острой токсичности при внутрижелудочном поступлении. Метод 'вверх-вниз' (OECD Test № 425:2008, MOD)прийнятий МДР
18ГОСТ 34558-2019Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Исследование отдаленного нейротоксического действия фосфорорганических соединений при повторном 28-дневном ведении (OECD Test № 419:1995, MOD)прийнятий МДР
19ГОСТ 34559-2019Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Исследование эмбриональной нейротоксичности в процессе онтогенеза (OECD Test № 426:2007, MOD)прийнятий МДР
20ГОСТ 34658-2020Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Оценка раздражающего/разъедающего воздействия на глазаприйнятий МДР

Сторінки 1 2


** Тільки для міждержавних стандартів (ГОСТ), якщо Ви у полі 'Стан документа' побачите значення 'прийнятий МДР', то це означає, що даний ГОСТ - прийнятий Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) Співдружності Незалежних Держав (СНД), але в Україні не прийнятий (тобто не чинний в Україні).БД стандартів станом на 16.08.2022


Нормативно-правові документи ветеринарної медицини     ППеревірити актуальність НД  

Підтримка порталу