Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2022 р. N 1311

Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 листопада 2023 року N 1198

З метою забезпечення транскордонної взаємодії систем електронних довірчих послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації до 20 серпня 2024 р. експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом.

2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом, що додається.

3. Визначити адміністратора інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу - державне підприємство "ДІЯ" відповідальним за технічне та технологічне забезпечення реалізації експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом (далі - експериментальний проект).

4. Установити, що:

координатором експериментального проекту є Міністерство цифрової трансформації;

адміністратор інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу забезпечує функціонування експериментального Довірчого списку;

кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг добровільно приймають рішення щодо участі в експериментальному проекті.

5. Установити, що до укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання електронних довірчих послуг, а також угод з іншими країнами в Україні визнаються:

1) іноземні кваліфіковані електронні довірчі послуги, а також результати надання таких послуг, у тому числі кваліфіковані електронні підписи, що надаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг у державах - членах Європейського Союзу та інших державах - членах Європейської економічної зони, що включені в Список довірчих списків Європейського Союзу, - кваліфікованими електронними довірчими послугами, а результати надання таких послуг - кваліфікованими електронними підписами згідно із Законом України "Про електронні довірчі послуги";

2) засоби для створення кваліфікованого електронного підпису, сертифіковані відповідними державними або приватними органами, що призначені державами - членами Європейського Союзу відповідно до статті 30 Регламенту (ЄС) N 910/2014 Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 23 липня 2014 р. про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (далі - Регламент (ЄС) N 910/2014), і включені до списку сертифікованих засобів для створення кваліфікованого електронного підпису, який ведеться Європейською комісією відповідно до статті 31 Регламенту (ЄС) N 910/2014, - засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги";

3) електронні підписи, створені в державах, що забезпечують належний захист персональних даних, перелік яких наведений у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 р. N 910 "Деякі питання передачі персональних даних за межі України засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг" (Офіційний вісник України, 2022 р., N 68, ст. 4112), з метою забезпечення громадянам України, що виїхали за межі України, можливості використання електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів та отримання публічних послуг за межами України за бажанням такого громадянина, - аналогами власноручних підписів на документах, які підтверджують участь таких держав у передачі електронних копій відповідних документів та отримання публічних послуг виключно за межами України.

6. Міністерству цифрової трансформації:

подати не пізніше ніж через два місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;

не пізніше ніж через два місяці після завершення реалізації експериментального проекту оприлюднити інформацію про результати його реалізації на своєму офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2022 р. N 1311

ПОРЯДОК
проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом

1. Цей Порядок визначає механізм проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом (далі - експериментальний проект) шляхом визначення структури, механізму формування та публікації експериментального Довірчого списку для створення технічної можливості визнання кваліфікованих електронних підписів в Європейському Союзі.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адміністратор експериментального Довірчого списку та оператор схеми експериментального Довірчого списку (далі - адміністратор Довірчого списку) - державне підприємство "ДІЯ", яке належить до сфери управління Мінцифри;

Список довірчих списків Європейського Союзу - перелік довірчих списків держав - членів Європейського Союзу та інших держав - членів Європейської економічної зони, який публікується Європейською Комісією відповідно до частини четвертої статті 22 Регламенту (ЄС) N 910/2014 Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 23 липня 2014 р. про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (далі - Регламент (ЄС) N 910/2014);

експериментальний Довірчий список - перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються відповідно до ДСТУ ETSI TS 119 615:2021 (ETSI TS 119 615 V1.1.1 (2021-05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Довірчі списки. Процедури використання та тлумачення національних довірчих списків держав - членів Європейського Союзу", прийнятого наказом державного підприємства "УкрНДНЦ" від 16 грудня 2021 р. N 512.

3. Адміністратор Довірчого списку:

формує експериментальний Довірчий список, який містить спеціальний покажчик та інформацію про сертифікати Списку довірчих списків Європейського Союзу;

публікує у відповідному розділі на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу файл з експериментальним Довірчим списком, створеним відповідно до вимог, визначених ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 (ETSI TS 119 612:2016, IDT) "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки", прийнятим наказом державного підприємства "УкрНДНЦ" від 23 вересня 2016 р. N 279, і ДСТУ ETSI TS 119 615:2021 (ETSI TS 119 615 V1.1.1 (2021-05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Довірчі списки. Процедури використання та тлумачення національних довірчих списків держав - членів Європейського Союзу", прийнятим наказом державного підприємства "УкрНДНЦ" від 16 грудня 2021 р. N 512. Зазначений експериментальний Довірчий список повинен мати посилання, визначені Мінцифри, та відповідні значення геш-функції;

формує сертифікати кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які беруть участь в експериментальному проекті та відомості про яких вносяться в експериментальний Довірчий список, без використання значення "QcSSCD" відповідно до ДСТУ ETSI EN 319 412-5:2019 (ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (2017-11), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури. Профілі сертифікатів. Частина 5. Кваліфіковані сертифікати", прийнятого наказом державного підприємства "УкрНДНЦ" від 27 грудня 2019 р. N 515.

4. Сертифікати користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг, сформовані кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які беруть участь в експериментальному проекті та відомості про яких вносяться в експериментальний Довірчий список, повинні містити розширення, визначені Мінцифри. У разі коли особистий ключ для міжнародних алгоритмів і протоколів не зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, сертифікати користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг, сформовані кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, повинні містити розширення, визначені Мінцифри.

Якщо особистий ключ для міжнародних алгоритмів і протоколів зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, який сертифікований відповідними державними або приватними органами, призначеними державами - членами Європейського Союзу відповідно до статті 30 Регламенту (ЄС) N 910/2014, то сертифікати користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг, сформовані кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, повинні містити значення "QcSSCD" відповідно до ДСТУ ETSI EN 319 412-5:2019 (ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (2017-11), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури. Профілі сертифікатів. Частина 5. Кваліфіковані сертифікати", прийнятого наказом державного підприємства "УкрНДНЦ" від 27 грудня 2019 р. N 515.

5. Структура експериментального Довірчого списку повинна містити відомості відповідно до ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 (ETSI TS 119 612:2016, IDT) "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки", затвердженого наказом державного підприємства від 23 вересня 2016 р. N 279 "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", та ДСТУ ETSI TS 119 615:2021 (ETSI TS 119 615 V1.1.1 (2021-05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Довірчі списки. Процедури використання та тлумачення національних довірчих списків держав - членів Європейського Союзу", затвердженого наказом державного підприємства від 16 грудня 2021 р. N 512 "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості".

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2023 р. N 1198)

6. Забезпечення функціонування експериментального Довірчого списку, його інформаційне наповнення та технічна підтримка, супроводження обміну інформацією між його складовими частинами, а також внесення відомостей до нього здійснюються адміністратором Довірчого списку відповідно до ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 (ETSI TS 119 612:2016, IDT) "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки", затвердженого наказом державного підприємства від 23 вересня 2016 р. N 279 "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", та ДСТУ ETSI TS 119 615:2021 (ETSI TS 119 615 V1.1.1 (2021-05), IDT) "Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Довірчі списки. Процедури використання та тлумачення національних довірчих списків держав - членів Європейського Союзу", затвердженого наказом державного підприємства від 16 грудня 2021 р. N 512 "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості".

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2023 р. N 1198)

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.