Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 року N 1210)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2022 р. N 647

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. N 97 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 20, ст. 560; 2020 р., N 99, ст. 3217), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2022 р. N 647

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

пре-контроль - етап ділянкового (ґрунтового) сортового контролю, що застосовується до категорій добазове і базове насіння, результати якого є попереднім результатом такого контролю для наступної категорії або генерації насіння;

пост-контроль - етап ділянкового (ґрунтового) сортового контролю, що застосовуєтьсядо категорії сертифіковане насіння, що не підлягає подальшому рзмноженню, і проводиться в сезон, у якому насіння сертифіковане, або у наступний за ним сезон.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про насіння і садивний матеріал".".

2. Абзаци шостий - десятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"видачу сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або сортові якості садивного матеріалу;

відбір проб для проведення аналізу (випробування) насіння, здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (контрольна проба насіння);

проведення аналізу (випробування) насіння;

проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу;

видачу сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу.".

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації, проведеного у випадках, передбачених пунктом 20 цього Порядку.

Ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюються для перевірки ідентифікації сорту та сортової чистоти окремих партій насіння (проведення пре-контролю або пост-контролю залежно від культури та категорії насіння) після видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу.".

4. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. На підставі акта польового оцінювання орган із сертифікації або його підрозділ, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Сертифікат ОЕСР, що засвідчує сортові якості насіння тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна, видається в порядку, визначеному у пункті 8 цього Порядку.".

5. Друге речення абзацу першого пункту 19 після слів "аналізу насіння та" доповнити словами і цифрами "у випадках, передбачених пунктом 20 цього Порядку, проба для".

6. У пункті 20:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:

"Для сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі, визначеному органом із сертифікації, у порядку, встановленому Мінагрополітики, та становить в межах від 5 до 10 відсотків і залежить від видів сільськогосподарських рослин та типу їх створення.";

2) абзаци восьмий - десятий після слів "у разі невідповідності результатів" доповнити словами "контролю попереднього року".

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.