Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Державних санітарних правил та норм

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 1 серпня 1996 року N 239

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1996 р. за N 488/1513

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 13 грудня 2006 року N 828
(згідно з Висновком Міністерства юстиції України від 30 жовтня 2007 року N 14/87 рішення
 про державну реєстрацію 
наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13 грудня 2006 року N 828
 скасовано та 16 листопада 2007 року зазначений наказ виключено з
 Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади),
 від 13 березня 2017 року N 266,
від 27 листопада 2017 року N 1477,
від 30 листопада 2020 року N 2760,
від 5 вересня 2023 року N 1577
(враховуючи зміни, внесені 
наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 22 вересня 2023 року N 1669
)

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, що додаються.

2. Заступникам державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспортів, водних басейнів і залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, національної гвардії, служби безпеки і об'єктів які мають особливий режим роботи прийняти затверджені цим наказом Державні санітарні правила та норми до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Головний державний
санітарний лікар України,
Перший  заступник Міністра
охорони здоров'я

 
 
 
В. Ф. Марієвський 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 1 серпня 1996 р. N 239

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1996 р. за N 488/1513  

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

До джерел електромагнітного випромінювання в населених пунктах належать радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції різного призначення, що працюють в смузі радіочастот, а також мережа ліній електропередачі, яка складається з повітряних високовольтних ліній електропередачі та електричних підстанцій. До складу підстанцій можуть входити: розподільні пристрої, перетворювачі електроенергії, трансформатори, випрямлячі та інші пристрої і споруди.

Санітарні норми і правила, які містять як норми, так і основні положення гігієнічних вимог до засобів випромінювання разом з методичними вказівками до них, дозволяють регламентувати умови експлуатації і розміщення засобів випромінювання відносно житлової забудови і тим самим забезпечити охорону здоров'я населення від впливу електромагнітних полів (далі - ЕМП), що виникають у навколишньому середовищі.

(абзац другий у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

Дане видання представляє норми і правила захисту населення від впливу ЕМП і включає такі розділи:

1. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюють радіотехнічні об'єкти".

2. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюють пристрої електропередачі змінного струму промислової частоти".

Розділ 1. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ РАДІОТЕХНІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Санітарні норми і правила (далі - Правила) захисту населення від впливу ЕМП, що створюються радіотехнічними об'єктами, надалі РТО, визначають гігієнічні вимоги до передавальних радіо-, телевізійних станцій та інших об'єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище. Правила поширюються на існуючу житлову забудову, забудову, що проектується і споруджується, окремі житлові, громадські і виробничі будинки різного відомчого підпорядкування, місця масового відпочинку населення, які розміщуються в районах розташування як діючих РТО, так і тих, що проектуються і споруджуються.

1.1.2. Відповідальність за дотриманням цих Правил покладається на міністерства, відомства, установи, організації, підприємства, кооперативи та інші юридичні особи і фізичних осіб, які експлуатують, реконструюють або проектують на території України РТО, чи окремі передавальні пристрої, що випромінюють електромагнітну енергію.

(абзац перший підпункту 1.1.2 пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

Відповідальність за проектування та будівництво житлових, громадських будинків і споруд в зоні обмеження забудови несуть організації, що здійснюють їх проектування і будівництво.

1.1.3. Підпункт 1.1.3 пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 27.11.2017 р. N 1477,
у зв'язку з цим підпункти 1.1.4, 1.1.5 вважати
 відповідно підпунктами 1.1.3, 1.1.4)

1.1.3. Встановлювані Правилами гранично допустимі рівні, надалі ГДР, ЕМП поширюються на діапазон частот 30 кГц - 300 ГГц (табл. 1.1).

1.1.4. При недотриманні Правил можуть створюватись умови, при яких населення зазнає шкідливого впливу ЕМП. З метою попередження шкідливого впливу ЕМП радіочастот встановлюються їх ГДР і гігієнічні вимоги до розміщення РТО і територій, призначених для забудови. Основні положення цих вимог викладені в Правилах.

1.2. Одиниці виміру

1.2.1. Електромагнітна енергія, що випромінюється антенами передавальних РТО, поширюється в просторі, утворюючи ЕМП, яке прийнято характеризувати двома нерозривно пов'язаними складовими: електричною (E) і магнітною (H). 

1.2.2. Електромагнітне поле в 5 - 8 діапазонах частот оцінюється напруженістю поля. Одиницею виміру напруженості поля для електричної складової є вольт на метр (В/м).

Таблиця 1.1

 
Номенклатура діапазонів частот (хвиль)

Номер діапазону*

Діапазон частот (виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Діапазон хвиль (виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Відповідний метричний розподіл діапазонів

5

Від 30 до 300 кГц

Від 104 до 103 м

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ

6
 

Від 300 до 3000
кГц

Від 103 до 102 м
 

Гектометрові хвилі
(середні частоти, СЧ)

7

Від 3 до 30 МГц

Від 102 до 10 м

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

8

Від 30 до 300 МГц

Від 10 до 1 м

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

9
 

Від 300 до 3000
МГц

Від 1 до 0,1 м
 

Дециметрові хвилі
(ультрависокі частоти, УВЧ)

10

Від 3 до 30 ГГц

Від 10 до 1 см

Сантиметрові хвилі (надвисокі частоти, НВЧ)

11

Від 30 до 300 ГГц

Від 1 до 0,1 см

Міліметрові хвилі (надзвичайно високі частоти, НЗВЧ)

1.2.3. Електромагнітне поле у 9 - 11 діапазонах частот оцінюється поверхневою густиною потоку енергії, надалі ГПЕ. Одиницею виміру ГПЕ є ват на квадратний метр - Вт/м2

(1 Вт/м2 = 0,1 мВт/см2 = 100 мкВт/см2).

1.3. Гранично допустимі рівні ЕМП для населення

1.3.1. Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля (електрична складова ЕМП), що виражаються середньоквадратичним (ефективним) значенням, і рівень ГПЕ, який виражається середнім значенням, визначаються в залежності від частоти (довжини хвилі) і режиму випромінювання за таблицями 1.2 - 1.4, або за наведеними нижче залежностями.

1.3.2. Гранично допустимі рівні ЕМП, які створюють телевізійні радіостанції в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою

E ГДР  = 21f-0,37,

де E ГДР  - ГДР  напруженості  ЕМП  (електричної  складової ЕМП), В/м;

f - несуча частота оцінюваного каналу (каналу  зображення або звукового супроводу), МГц, або за таблицею (додаток N 2).

1.3.3. Гранично допустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах:

дуже високих, ультрависоких (> 300 - 500 МГц) частот встановлюється на рівні 200 мкВт/см2 або 27 В/м,

ультрависоких (> 500 - 700 МГц) частот встановлюється на рівні 250 мкВт/см2 або 31 В/м,

ультрависоких (> 700 - 897 МГц) частот встановлюється на рівні 350 мкВт/см2 або 36 В/м,

ультрависоких (> 897 МГц - 2 ГГц) встановлюється на рівні 450 мкВт/см2 або 41 В/м,

ультрависоких (> 2 ГГц - 3 ГГц), надвисоких та надзвичайно високих частот встановлюється на рівні 1000 мкВт/см2 або 61 В/м.

Гранично допустимий рівень ЕМП в діапазоні дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот в середині житлових будинків, приміщень закладів освіти (окрім приміщень, де проводиться тестування радіообладнання), охорони здоров'я, приміщень, розташованих в рекреаційних зонах, не повинен перевищувати 100 мкВт/см2 або 19 В/м;

Гранично допустимі рівні ЕМП для РТО підлягають перегляду через 5 років.

(підпункт 1.3.3 пункту 1.3 у редакції наказів Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
від 27.11.2017 р. N 1477,
від 30.11.2020 р. N 2760,
від 05.09.2023 р. N 1577,
враховуючи зміни, внесені 
наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 22.09.2023 р. N 1669

1.3.4. Рівень ЕМП на території, призначеній для забудови, в приміщеннях житлових і громадських будинків, лікувально-профілактичних, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, в будинках інвалідів і престарілих, в місцях відпочинку, на дитячих і спортивних майданчиках і т. п., не повинен перевищувати ГДР, встановлені визначеними Правилами.

1.4. Вимоги до розміщення РТО і організації їх санітарнозахисних зон і зон обмеження забудови

1.4.1. Майданчики для розміщення проектованих РТО необхідно вибирати з урахуванням потужності передавачів, характеристик спрямованості випромінювання, висоти розташування і конструктивних особливостей антен, рельєфу місцевості, функціонального призначення прилеглих територій, висоти забудови для того, щоб рівні ЕМП на території, призначеній для забудови, не перевищували ГДР, наведених у п. 1.3.

1.4.2. Допускаються розміщення та експлуатація радіотехнічних об'єктів на дахах та у приміщеннях житлових, громадських та інших будівель за умови дотримання вимог пункту 1.3 цього розділу.

(підпункт 1.4.2 пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.4.3. Майданчик РТО (технічна територія) обладнується відповідно до будівельних норм і правил, на його території не допускається розміщення житлових та громадських будинків.

1.4.4. З метою захисту населення від впливу ЕМП, яке створюють РТО, встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

1.4.5. Санітарно-захисною зоною вважається територія, де на висоті до 2 м від поверхні землі перевищуються гранично допустимі рівні ЕМП, наведені в п. 1.3 (з урахуванням п. 1.6.5).

Санітарно-захисна зона, як правило, прилягає до технічної території РТО. Зовнішня межа санітарно-захисної зони визначається на висоті до 2 м від поверхні землі за гранично допустимими рівнями ЕМП.

Таблиця 1.2

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів*
(безперервне випромінювання, амплітудна або кутова модуляція)

N діапазону

Метричний розподіл діапазонів

Частоти

Довжини хвиль

ГДР

5

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ)

30 - 300 кГц

10 - 1 км

25 В/м

6

Гектаметрові хвилі (середні частоти, СЧ)

0,3 - 3 МГц

1 - 0,1 км

15 В/м

7

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

3 - 30 МГц

100 - 10 м

(3 lga) В/м** (див. додаток 3)

8

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

30 - 300 МГц

10 - 1 м

28 В/м

 
____________
1. Діапазони, наведені в таблиці виключають нижню, включають верхню межу частоти.

2. ГДР, наведені в даній таблиці, не поширюються на радіозасоби телебачення, які нормуються окремо (див. нижче).

3. Вимірювання рівнів ЕМП, які створюють засоби радіозв'язку передавального радіоцентру (ПРЦ) цивільної авіації, здійснюється за методикою, викладеною у "Методичних вказівках ..." N 4550-88. - М.: 1988. - 44 с.

4. Перерахунок ГДР в залежності від часу опромінення населення не допускається.

** a - довжина хвилі в метрах або ГДР = 7,43 - 3lg f, де f - частота в МГц (додаток N 3).
 

(таблиця 1.2 підпункту 1.4.5 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства охорони здоров'я України від 27.11.2017 р. N 1477,
від 05.09.2023 р. N 1577,
враховуючи зміни, внесені 
наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 22.09.2023 р. N 1669

Таблиця 1.3

Гранично допустимі рівні ЕМП, що створюються радіолокаційними
станціями (імпульсне випромінювання)

Призначення РЛС

N діапазону

Довжина хвилі, см

Режим роботи

Швидкість обертання антени, об/хв.

Період огляду, с

Час опромінення з однопорядковою інтенсивністю

Відношення тривалості випромінювання до загального часу роботи за добу

ГДР, мкВт/см2

Метеорологічні РЛС та їм подібні за режимом роботи*

11

0,8±0,12

<=6

>=10

<=0,001 періоду огляду

0,5

140

 

 

 

0

-

Не більше 12 годин на добу

1

10

 

10

3,0±0,60

<=6

>=10

<=0,004 періоду огляду

0,5

60

 

 

 

0

-

Не більше 12 годин на добу

 

 

 
 

9
 

10,0
±1,50

0
 

-
 

Не більше 12
годин на добу

0,5
 

20
 

 

9

10,0± 1,50

<=6

>=10

<=0,008 періоду огляду

0,5

40

 

9

17,0±2,55

0

-

Не більше 12 годин на добу

0,5

24

 

 

 

0

-

Не більше 12 годин на добу

1

12

Оглядові
РЛС цивільної авіації та інші їм подібні за режимом роботи

9
 

10,0±
2,00

<=15
 

>=4
 

<=0,0063 пе
ріоду огляду

1
 

15
 

 

9

23,0±3,45

<=15

>=4

<=0,004 періоду огляду

1

20

 

9

35,0±5,25

<=15

>=4

<=0,011 періоду огляду

1

25

Берегові і судові оглядові РЛС та інші їм подібні за режимом роботи

9

10,0±1,50

<=25

>=2,4

<=0,006 періоду огляду

 

 

 

 

 

 

 

Не більше 12 годин на добу

1

15

 

 

 

 

 

Не більше 6 годин на добу

1

20

____________
При загальній тривалості роботи радіолокатора, яка не перевищує 12 годин на добу.
 

Таблиця 1.4

Гранично допустимі рівні ГПЕ, що створюють двоканальні
метеорологічні РЛС (комбіноване випромінювання)

Характеристика режиму

Довжина хвиль в каналах, см

ГДР, мкВт/см2 на хвилі, см

Швидкість обертання антени, об/хв.

Коефіцієнт переривчастості

0,8

3

10

17

Співпадаючи діаграми спрямованості антени q3./10 = 0,4

3 ± 0,45 і 10,0 ± 1,50

-

10

25

-

6

240 ± 15 %

Неспівпадаючи діаграми спрямованості антени, q0,8/10 = 0,4 (в максимумі випромінювання)

0,8 ± 0,12 і 10,0 ±1,50

50

-

25

-

6

2000 ± 15 % на хвилі 0,8 см 240 ± 15 % на хвилі 10 см

____________
Вимірюється за ГДР, встановленим для ГПЕ, яка створюється трьохсантиметровим каналом.
 

(таблиця 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.4.6. Санітарно-захисна зона встановлюється з урахуванням перспектив розвитку РТО. Віддалення меж відраховується від основи антени.

(абзац перший підпункту 1.4.6 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

При цьому в межах санітарно-захисної зони РТО, засоби випромінювання яких працюють на частотах 30 МГц, не допускається розміщення підприємств і споруд підвищеної пожежної небезпеки, які пов'язані з використанням легкозаймистих рідин або газів (бензосховища, газосховища, гаражі, бензо- і газозаправні станції і т. п.).

1.4.7. Підпункт 1.4.7 пункту 1.4 виключено

(підпункт 1.4.7 пункту 1.4 у редакції наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
виключено згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 27.11.2017 р. N 1477,
у зв'язку з цим підпункти 1.4.8 - 1.4.14 вважати
 відповідно підпунктами 1.4.7 - 1.4.13)

1.4.7. Зоною обмеження забудови вважається територія, де на висоті понад 2 м від поверхні Землі перевищуються ГДР, наведені в п. 1.3. Зовнішня межа даної зони визначається відносно максимальної висоти будинків перспективної забудови, на висоті верхнього поверху, де рівні ЕМП не перевищують значень, наведених в п. 1.3, і задовольняють вимоги п. 1.6.5.

На різко пересіченій місцевості можуть зустрічатися ділянки, що не прилягають до території РТО, на яких рівень ЕМП перевищує ГДР, і, отже, на них встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

1.4.8. Санітарно-захисна зона і зона обмеження забудови встановлюються відповідно до методик, затверджених МОЗ України (або МОЗ СРСР до їх перевидання). Межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови при їх встановленні уточнюються на підставі інструментальних вимірів.

1.4.9. Санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами неспрямованого випромінювання в горизонтальній площині, для телевізійних станцій, а також для радіолокаційних станцій кругового огляду встановлюються навколо РТО.

(підпункт 1.4.9 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.4.10. Для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами спрямованої дії, а також для радіолокаційних станцій, антени яких сканують у визначеному секторі або фіксовані в одному напрямку, санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови встановлюються у напрямку випромінювання електромагнітної енергії, з урахуванням бокових і задніх пелюсток діаграми спрямованості антен.

1.4.11. Для передавальних радіо-, телевізійних і радіолокаційних станцій, антени яких випромінюють електромагнітну енергію під визначеним кутом до горизонту і рівень ЕМП змінюється в залежності від висоти, зона обмеження забудови встановлюється диференційовано по вертикалі в межах висоти житлової забудови.

1.4.12. Для зниження ступеня опромінення територій, призначених для забудови, і зменшення розмірів санітарно-захисних зон антени радіолокаційних станцій рекомендується встановлювати на природних узвишшях, насипах, естакадах тощо, збільшуючи мінімальне значення робочого кута нахилу антени.

1.4.13. Планування і забудова в місцях розміщення діючих РТО повинні здійснюватись з урахуванням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови, а в районі проектованих РТО, та таких РТО, що реконструюються з урахуванням меж цих зон, встановлених у затвердженому проекті будівництва або реконструкції РТО.

1.5. Розміщення будинків і споруд в зоні обмеження забудови

1.5.1. Територію зони обмеження забудови дозволяється використовувати для розміщення забудови різного функціонального призначення при умові дотримання в місцях перебування населення ГДР відповідно до вимог, визначених Правилами.

З цією метою в існуючій чи проектованій забудові необхідно вжити захисні заходи, які забезпечують зниження рівня ЕМП до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань.

1.5.2. У зоні обмеження забудови будівлі лікувально-профілактичних установ зі стаціонарами, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, будинків інвалідів і престарілих потрібно розміщувати на ділянках території, де створюється радіотінь.

1.5.3. При розробці проекту планування і забудови в зоні обмеження забудови проектна організація повинна передбачити заходи щодо зниження в житлових, громадських та інших будинках рівнів ЕМП, створюваного за рахунок перевипромінювачів, якими є металеві конструкції. Рівень ЕМП при цьому не повинен перевищувати нормативні значення, встановлені визначеними Правилами.

1.5.4. При розміщенні об'єктів громадського будівництва в зоні обмеження забудови слід враховувати можливість зниження рівня ЕМП на майданчиках відпочинку та спорту за рахунок екрануючого ефекту будинків і споруд, а в приміщеннях - за рахунок розташування житлових, громадських і промислових будинків торцем або фасадом з якнайменшою площею засклення до джерела ЕМП. При необхідності розташування будинків фасадом до джерела можна використовувати будинки галерейного типу, орієнтовані житловими приміщеннями у бік, протилежний від джерела випромінювання.

1.5.5. При проектуванні забудови в зоні обмеження забудови необхідно передбачати густоту житлового фонду за нижньою межею будівничих норм і правил.

1.5.6. У зоні обмеження забудови рекомендується передбачати спорудження огороджувальних конструкцій і покрівель житлових, громадських і промислових будинків із матеріалів з високими радіоекрануючими властивостями (наприклад, із залізобетону), або з покриттям заземленою металевою сіткою. Крім того, слід враховувати можливість застосування захисних стінок, піддашшя, глибоких лоджій тощо.

1.5.7. Територія зони обмеження забудови повинна бути озеленена, площа твердого покриття проїздів, тротуарів і пішохідних доріжок - мінімальною. Перевагу слід надавати піщаним, грунтовим або гравійно-щебеневим покриттям.

1.6. Рівні електромагнітних полів в навколишньому середовищі

(назва пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.6.1. Підпункт 1.6.1 пункту 1.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
 у зв'язку з цим підпункти 1.6.2 - 1.6.12
 вважати відповідно підпунктами 1.6.1 - 1.6.11)

1.6.1. Підпункт 1.6.1 пункту 1.6 виключено

(підпункт 1.6.1 пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
виключено згідно з наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 27.11.2017 р. N 1477,
у зв'язку з цим підпункти 1.6.2 - 1.6.6
 вважати відповідно підпунктами 1.6.1 - 1.6.5

1.6.1. Розділ робочого проекту "Оцінка впливу на навколишнє середовище" повинен містити результати розрахунку меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови. Розрахунок меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови проводиться на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:

найменування;

адреса;

ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови;

потужність кожного передавача і їх кількість;

місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання;

тип кожної антени;

коефіцієнт підсилення антени;

висота розташування фазового центра кожної антени;

кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя);

робочі частоти (діапазон частот);

тип модуляції;

коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу;

діаграми спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах;

час і режим роботи на випромінювання;

матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО.

(підпункт 1.6.1 пункту 1.6 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 27.11.2017 р. N 1477)

1.6.2. Розрахунок рівнів ЕМП слід проводити в межах, які охоплюють висоти існуючої і проектованої забудови.

(підпункт 1.6.2 пункту 1.6 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 27.11.2017 р. N 1477)

1.6.3. При наявності кількох джерел випромінювання, в тому числі тих, що працюють в різних радіочастотних діапазонах, рівень ЕМП, створюваний всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, повинен відповідати такій вимозі:

   E1              E2               En                ГПЕ 1           ГПЕ 2
 _______ + ______ + ..._______ +  ________ +  _________ + ...

 E ГДР1          E ГДР2       E ГДРn         ГПЕ ГДР1     ГПЕ ГДР2

   ГПЕ n
+ _________ = 1,
   ГПЕ 
ГДРn

де En - напруженість ЕМП, створюваного 1-м, 2-м, ... n-м джерелом;

ГДР - гранично допустимі рівні напруженості ЕМП для 1-го, 2-го ... n-го джерела;

ГПЕ ГДР - гранично допустимі рівні густини потоку енергії для 1-го, 2-го ... n-го джерела.

На території, призначеній для забудови, значення повинні бути менші, а в межах санітарно-захисної зони - більші за одиницю.

1.6.5. Підпункт 1.6.5 пункту 1.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
 у зв'язку з цим підпункти 1.6.6 - 1.6.11
 вважати відповідно підпунктами 1.6.5 - 1.6.10)

1.6.4. Встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

(підпункт 1.6.4 пункту 1.6 у редакції наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.6.6. Підпункт 1.6.6 пункту 1.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.6.7. Підпункт 1.6.7 пункту 1.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.6.8. Підпункт 1.6.8 пункту 1.6 виключено

(підпункт 1.6.8 пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2006 р. N 828,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

1.6.9. Підпункт 1.6.9 пункту 1.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
у зв'язку з цим підпункт 1.6.10 вважати підпунктом 1.6.6)

1.6.5. Власник РТО забезпечує дотримання гранично допустимих рівнів ЕМП. Вимірювання рівнів ЕМП проводяться суб'єктами господарювання, акредитованими на право ведення таких видів діяльності.

За результатами вимірювань складається Протокол досліджень електромагнітного поля (додаток N 4).

(підпункт 1.6.5 пункту 1.6 у редакції наказів
Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
від 27.11.2017 р. N 1477)

Розділ 2. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ПРИСТРОЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЗМІННОГО СТРУМУ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Правила призначені для забезпечення захисту населення та охорони його здоров'я від шкідливого впливу електричних полів, які створюються електричними мережами та їх елементами. Елементами електричних мереж є повітряні лінії електропередачі, надалі ПЛ, змінного струму промислової частоти (50 Гц), електричні і трансформаторні підстанції, розподільні пристрої, струмопроводи, підземні та підводні кабельні лінії електропередачі та ін. (лінії електропередачі, підстанції, пристрої - надалі ЛЕПП).

2.1.2. Правил необхідно дотримуватись:

- при проектуванні, спорудженні та експлуатації будинків, споруд і зон організованого перебування людей поблизу ЛЕПП;

- при проектуванні, спорудженні та експлуатації ЛЕПП;

- при проведенні робіт поблизу ЛЕПП.

Відповідальність за дотримання вимог Правил покладається на керівників відповідних організацій.

2.1.3. Правила не поширюються на:

а) працівників, які обслуговують ЛЕПП та виконують поблизу них будівельні та монтажні роботи;

(підпункт "а" підпункту 2.1.3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

б) працівників, які обслуговують електротехнічні установки і лінії зв'язку поблизу ЛЕПП.

(абзац перший підпункту "б" підпункту 2.1.3 пункту 2.1 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 13.03.2017 р. N 266)

Вказані категорії персоналу повинні керуватися положеннями діючих норм і правил по охороні праці для цих категорій працівників.

2.1.4. Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266,
 у зв'язку з цим підпункт 2.1.5 вважати підпунктом 2.1.4)

2.1.4. У Правилах термін "населення" включає осіб, які проживають, працюють або тимчасово знаходяться поблизу ЛЕПП, в тому числі працівників сільського господарства, автогосподарств та ін., які проводять роботи поблизу ЛЕПП і не мають професійного відношення до них.

У залежності від доступності для людей, транспорту та сільськогосподарських машин, місцевість, по якій проходить ПЛ, поділяється на категорії:

- до населеної місцевості відносять територію міст, селищ, сіл, промислових і сільськогосподарських підприємств, садівницьких товариств, портів, пристаней, залізничних станцій, парків, бульварів, пляжів з урахуванням меж їх розвитку на найближчі 10 років;

- до ненаселеної місцевості відносять незабудовану територію, частково відвідувану людьми і доступну для транспорту і сільськогосподарських машин, а також городи, сади поза присадибними ділянками, сади і місцевості з окремими, рідко розташованими будинками і тимчасовими спорудами;

- до важкодоступної - територію, не доступну для транспорту і сільськогосподарських машин.

Розміри межі зони житлової забудови визначаються постановами місцевих органів управління.

2.2. Фактори впливу електричного поля на людину

2.2.1. Лінії електропередачі, підстанції, пристрої і, перш за все, ПЛ створюють в навколишньому середовищі електричне поле, надалі ЕП, напруженість якого знижується в міру віддалення від них.

2.2.2. Електричне поле, в залежності від його рівня, може здійснювати шкідливий вплив на людину.

Розрізняють такі види впливу:

- безпосередній вплив, який проявляється при перебуванні в ЕП, причому ефект впливу посилюється зі збільшенням напруженості поля і часу перебування в ньому;

- вплив електричних розрядів (імпульсного струму), які виникають при дотику людини до незаземлених конструкцій, корпусів машин і механізмів на пневматичному ходу і протяжних провідників або при дотику людини, ізольованої від землі, до рослин, заземлених конструкцій та інших заземлених об'єктів;

- вплив струму, який проходить через людину, що знаходиться в контакті з ізольованими від землі об'єктами (великогабаритними предметами, машинами і механізмами, протяжними провідниками), - струму стікання.

Крім того, ЕП може спричиняти займання або вибух випарів легкозаймистих речовин внаслідок виникнення електричних розрядів при контакті предметів і людей з машинами і механізмами.

Ступінь небезпеки кожного із вказаних факторів зростає із збільшенням напруженості ЕП.

2.3. Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля

2.3.1. За ГДР прийняті такі значення напруженості ЕП:

- всередині житлових будинків - 0,5 кВ/м;

- на території зони житлової забудови - 1 кВ/м;

- у населеній місцевості, поза зоною житлової забудови (землі в межах міста з урахуванням перспективного розвитку на 10 років, приміські та зелені зони, курорти, землі селищ міського типу, в межах селищної межі і сільських населених пунктів, в межах цих пунктів), а також на території городів і садів - 5 кВ/м;

- на ділянках перетину ПЛ з автомобільними шляхами I - IV категорій - 10 кВ/м;

- у ненаселеній місцевості (незабудована територія, яку відвідують люди, доступна для транспорту, та сільськогосподарські угіддя) - 15 кВ/м;

- у важкодоступній місцевості (не доступній для транспорту та сільськогосподарських машин) та на ділянках, спеціально відгороджених для виключення доступу населення - 20 кВ/м.

2.3.2. Гранично допустимі рівні встановлені для ЕП, не викривленого присутністю людини. Напруженість ЕП визначається на висоті 1,8 м від рівня землі, для приміщень - від рівня підлоги.

2.3.3. Підпункт 2.3.3 пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 13.03.2017 р. N 266)

2.4. Заходи щодо захисту від впливу ЕП і вимоги до проведення робіт поблизу ЛЕПП

2.4.1. З метою захисту населення від впливу ЕП встановлюються санітарно-захисні зони.

Санітарно-захисною зоною вважається територія, на якій напруженість ЕП перевищує 1 кВ/м.

Санітарно-захисна зона для ПЛ встановлюється у вигляді земельної ділянки, межі якої регламентуються по обидві сторони від неї на певній відстані від проекції крайніх фазних проводів на землю, в перпендикулярному до ПЛ напрямку:

20 м для ПЛ напругою 300 кВ;

30 м для ПЛ напругою 500 кВ;

40 м для ПЛ напругою 750 кВ;

55 м для ПЛ напругою 1150 кВ.

2.4.2. Якщо напруженість ЕП перевищує ГДР (п. 2.3.1), необхідно вжити заходи щодо її зниження.

У місцях можливого перебування людини напруженість ЕП може бути зменшена шляхом:

- віддалення житлової забудови від ПЛ або ПЛ від житлової забудови;

- застосування екрануючих пристроїв та інших засобів зниження напруженості ЕП.

2.4.3. Сільськогосподарські угіддя, що знаходяться в санітарно-захисних зонах ПЛ, рекомендується використовувати під вирощування сільськогосподарських культур, які не потребують ручної обробки.

2.4.4. Машини і механізми на пневматичному ходу, які знаходяться в санітарно-захисних зонах ПЛ, повинні бути заземлені. Заземлювачем може бути металевий ланцюг, що з'єднаний з рамою або кузовом, і торкається землі.

2.4.5. Машини і механізми без критих металевих кабін, що застосовуються при сільськогосподарських роботах в санітарно-захисній зоні ПЛ напругою 750 кВ і вище, повинні бути обладнані екранами для зниження напруженості ЕП на робочих місцях механізаторів.

2.4.6. На території санітарно-захисних зон ПЛ напругою 750 кВ та вище забороняється проведення сільськогосподарських та інших робіт особами у віці до 18 років.

2.4.7. У межах санітарно-захисної зони забороняється:

- розташовувати житлові і громадські будівлі і споруди, майданчики для стоянки і зупинки всіх видів транспорту, підприємства, на яких використовуються легкозаймисті рідини і гази, підприємства по обслуговуванню автомобілів, сховища нафти, нафтопродуктів та інших пожежонебезпечних речовин;

- працювати з легкозаймистими рідинами і газами, виконувати ремонт машин та механізмів.

2.4.8. Траси проектованих та споруджуваних ПЛ повинні вибиратись таким чином, щоб об'єкти, перераховані в п. 2.4.7, не потрапляли в межі санітарно-захисних зон.

2.4.9. Шпалерний дріт для підвішування винограду, хмелю тощо, що знаходиться в санітарно-захисних зонах ПЛ, рекомендується розташовувати перпендикулярно до вісі ПЛ. Кожен провідник повинен бути заземлений не менш, ніж в трьох точках. Опір заземлення не нормується.

2.4.10. При проведенні будівельно-монтажних робіт в санітарно-захисних зонах ПЛ необхідно заземляти протяжні металеві об'єкти (трубопроводи, кабелі, дроти ліній зв'язку та ін.) не менш, ніж в двох точках, а також на місці проведення робіт.

2.4.11. У місцях перетину автомобільних шляхів з ПЛ повинні встановлюватись дорожні знаки, які б забороняли зупинку транспорту в санітарно-захисних зонах цих ПЛ.

2.4.12. У районах проходження ПЛ персонал підприємств електричних мереж, що обслуговують ці ПЛ, повинен пропагувати відповідні заходи безпеки серед населення.

2.4.13. При підготовці і виконанні сільськогосподарських та інших робіт поблизу ПЛ, особи, відповідальні за техніку безпеки, повинні інструктувати працюючих і забезпечувати виконання необхідних заходів щодо захисту від впливу ЕП.

2.4.14. Захист населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ та нижче, задовольняючих вимогам Правил влаштування електроустановок та Правил охорони високовольтних електричних мереж, не потрібен.

2.5. Вимоги до розміщення ПЛ

2.5.1. Траси проектованих та споруджуваних ПЛ повинні вибиратися таким чином, щоб об'єкти, перераховані в п. 2.4.7, не опинились в межах санітарно-захисних зон або були б винесені за межі цих зон.

2.5.2. Найближча відстань від осі проектованих ПЛ напругою 750 - 1150 кВ до межі населених пунктів повинні складати не менше:

250 м для ПЛ напругою 750 кВ;

300 м для ПЛ напругою 1150 кВ.

2.5.3. Якщо ПЛ напругою 750 - 1150 кВ проходять по пересіченій місцевості, відстань, вказану в п. 2.5.2, можна скоротити, але не більш, ніж до межі санітарно-захисної зони (п. 2.4.1).

2.5.4. Якщо ПЛ напругою 330 - 750 кВ проходять біля сільських населених пунктів, у виняткових випадках можна зменшити відстані, вказані в п. 2.5.2, або дозволити перетин вказаних пунктів за умови:

- напруженість ЕП під проводами не перевищуватиме 5 кВ/м;

- житлова забудова не потрапить у межі санітарно-захисної зони;

- виконано заземлення металевих загорож та покрівель не житлових будинків, розташованих в санітарно-захисній зоні.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 1996 р. N 239  

Перелік приладів, рекомендованих для вимірювання
рівнів ЕМП радіочастотного діапазону

Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 5 вересня 2023 року N 1577
враховуючи зміни, внесені 
наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 22 вересня 2023 року N 1669
,
у зв'язку з цим додатки 2 - 4 вважати відповідно додатками 1 - 3)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 1996 р. N 239

 

 

 

Гранично допустимі рівні напруженості
електромагнітного поля, створюваного радіопередавальними телевізійними станціями

Номер каналу

f, МГц

a, м

ГДР, В/м

1

48,5 ... 56,5

5,72

4,9

2

58 ... 66

4,84

4,6

3

76 ... 84

3,75

4,2

4

84 ... 92

3,41

4,0

5

92 ... 100

3,13

3,9

6

174 ... 182

1,68

3,1

7

182 ... 190

1,61

3,0

8

190 ... 198

1,55

3,0

9

198 ... 206

1,48

2,9

10

206 ... 214

1,43

2,9

11

214 ... 222

1,37

2,8

12

222 ... 230

1,32

2,2

21

470 ... 478

0,632

2,1

22

478 ... 486

0,622

2,1

23

486 ... 494

0,612

2,1

24

494 ... 502

0,602

2,1

25

502 ... 510

0,593

2,1

26

510 ... 518

0,584

2,1

27

518 ... 526

0,574

2,1

28

526 ... 534

0,566

2,1

29

534 ... 542

0,558

2,0

30

542 ... 550

0,549

2,0

31

550 ... 558

0,541

2,0

32

558 ... 566

0,534

2,0

33

566 ... 574

0,526

2,0

34

574 ... 582

0,519

2,0

35

582 ... 590

0,512

2,0

36

590 ... 598

0,505

2,0

37

598 ... 606

0,498

2,0

38

606 ... 614

0,492

2,0

39

614 ... 622

0,485

2,0

40

622 ... 630

0,479

1,9

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 1996 р. N 239  

 

 

 

Гранично допустимі рівні напруженості
електромагнітного поля, створюваного радіопередавальними станціями декаметрового діапазону

Частота, МГц

Довжина хвилі, м

ГДР, В/м

3

100,0

6

4

75,0

5,6

5

60,0

5,3

6

50,0

5,1

7

42,9

4,9

8

37,5

4,7

9

33,3

4,6

10

30,0

4,4

11

27,3

4,3

12

25,0

4,2

13

23,1

4,1

14

21,4

4,0

15

20,0

3,9

16

18,8

3,8

17

17,6

3,7

18

16,7

3,7

19

15,8

3,6

20

15,0

3,5

21

14,3

3,5

22

13,6

3,4

23

13,0

3,3

24

12,5

3,3

25

12,0

3,2

26

11,5

3,2

27

11,1

3,1

28

10,7

3,1

29

10,3

3,0

 

Додаток 3
до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 р. N 239

_______________________________________
              (повне найменування, місцезнаходження,
         ідентифікаційний код суб'єкта господарювання)

Свідоцтво на право проведення досліджень
_______________________________________
                                       (номер, дата)

ПРОТОКОЛ*
досліджень електромагнітного поля N _____

____________________
(дата проведення)

 

1. Дата проведення досліджень __________________________________________________________

2. Адреса (або місце розташування) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Мета досліджень ____________________________________________________________________

4. Засоби вимірювальної техніки _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування, тип, заводський номер)

5. Відомості про повірку ________________________________________________________________
                                                                                                                     (номер свідоцтва, час дії)

6. Нормативна документація, відповідно до якої:

1) ___________________________________________________________________________________
                                                                                         (проводяться дослідження)

2) ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (оцінюються результати)

7. Присутні від власника РТО ___________________________________________________________
                                                                                                        (посади, прізвища, імена, по батькові)

___________________________________
                                      (підписи)

8. Посади, прізвища, імена, по батькові осіб, що проводять дослідження:

 

___________________________

____________
(підпис)

 

___________________________

____________
(підпис)

 

___________________________

____________
(підпис)

 

9. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані ________________________________________

10. Результати досліджень

N з/п

Тип джерела випромінювання

Робоча частота

Потуж-
ність

Режим роботи джерела випромі-
нювання

Відстань від джерела випромі-
нювання

Висота від підлоги чи поверхні землі,
м

Час перебу-
вання в зоні дії

Щільність потоку енергії,
мкВт/см

При-
мітка

дослід-
жуване значення

ГДР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження
проводив

______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

11. Висновок (відповідність нормативу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника
суб'єкта господарювання)

____________
(підпис)

____________
Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

(Державні санітарні норми і правила доповнено додатком 3 згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.11.2017 р. N 1477)

____________ 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.