Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.01.2024 р.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2023 р. N 1132

Київ

Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 листопада 2023 року N 1174,
від 26 січня 2024 року N 87

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо реалізації з 1 листопада 2023 р. до 31 грудня 2024 р. експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, що передбачає формування переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 10011002100310041005120112051206 00150715121514 та 2306 (далі - перелік верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, що додається.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. N 573 "Про функціонування Державного аграрного реєстру" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 46, ст. 2869; 2023 р., N 28, ст. 1561) зміну, що додається.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства, Державній митній службі та Державній податковій службі в межах повноважень забезпечити протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою щоденну електронну інформаційну взаємодію.

До Державного аграрного реєстру в порядку електронної інформаційної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами Державної податкової служби вносяться відомості про:

реєстрацію суб'єкта агропромислового комплексу як платника податку на додану вартість станом на 23 лютого 2022 р. та на дату формування електронного запиту;

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість;

наявність податкового боргу за платежем "Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства" (код платежу - 21081000).

Оновлення відомостей про суб'єктів агропромислового комплексу, що включені до переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, здійснюється кожного дня з моменту реєстрації відповідного суб'єкта агропромислового комплексу в Державному аграрному реєстрі та припиняється у разі виключення його з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу.

Електронна інформаційна взаємодія Державного аграрного реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами, необхідна для реалізації положень цієї постанови, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги""Про захист персональних даних""Про публічні електронні реєстри""Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах". Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб'єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються угодами (договорами) про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455; 2021 р., N 52, ст. 3216; 2023 р., N 11, ст. 721).

5. Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити:

формування переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу програмними засобами Державного аграрного реєстру;

подання протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану Кабінетові Міністрів України звіту про результати його реалізації та пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2023 р. N 1132

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану (далі - експериментальний проект), що передбачає формування переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД  10011002100310041005120112051206 00150715121514 та 2306 (далі - перелік верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу).

2. Метою експериментального проекту є створення умов для унеможливлення зловживань та порушень законодавства під час експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 10011002100310041005120112051206 00150715121514 та 2306, а також забезпечення захисту прав суб'єктів агропромислового комплексу, які провадять господарську діяльність без порушень вимог законодавства, шляхом верифікації суб'єктів агропромислового комплексу.

3. Координаторами експериментального проекту є Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфін, Держмитслужба, ДПС.

4. Уповноваженим органом з реалізації експериментального проекту є Мінагрополітики, який відповідно до пункту 3 Порядку ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. N 573 "Про функціонування Державного аграрного реєстру" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 46, ст. 2869), є адміністратором Державного аграрного реєстру.

5. Учасниками експериментального проекту є суб'єкти агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 10011002100310041005120112051206 00150715121514 та 2306, та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (далі - суб'єкти агропромислового комплексу).

6. Не можуть бути учасниками експериментального проекту суб'єкти агропромислового комплексу, щодо яких застосовуються судові процедури банкрутства, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або які перебувають на стадії ліквідації.

7. До переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу на безоплатній основі включається суб'єкт агропромислового комплексу, який зареєстрований у Державному аграрному реєстрі, набув статусу користувача зазначеного Реєстру та одночасно відповідає критеріям, визначеним підпунктами 1 - 4, або одночасно відповідає критеріям, визначеним підпунктами 2, 3, 5, 6 цього пункту:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. N 1174)

1) зареєстрований як платник податку на додану вартість станом на 23 лютого 2022 р. та на дату формування електронного запиту програмними засобами Державного аграрного реєстру;

2) не має податкового боргу за платежем "Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства" (код платежу - 21081000);

3) стосовно нього не складений акт податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв'язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства;

4) здійснив з 23 лютого 2022 р. до 27 жовтня 2023 р. (включно) операцію з експорту товару (товарів), за якою банком був завершений валютний нагляд за дотриманням суб'єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операцією з експорту товару (товарів) після зарахування на поточний рахунок суб'єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли до 27 жовтня 2023 р. (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб'єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб'єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб'єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом;

5) зареєстрований як платник податку на додану вартість після 23 лютого 2022 р. та на дату формування електронного запиту програмними засобами Державного аграрного реєстру;

(пункт 7 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. N 1174)

6) здійснив з 23 лютого 2022 р. до 27 жовтня 2023 р. (включно) операцію (операції) з експорту товару (товарів) на загальну суму в еквіваленті не менше 40 млн. гривень, за якою (якими) банком був завершений валютний нагляд за дотриманням суб'єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операцією (операціями) з експорту товару (товарів) після зарахування на поточний рахунок суб'єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли з 23 лютого 2022 р. до 27 жовтня 2023 р. (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб'єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб'єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб'єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом.

(пункт 7 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. N 1174)

8. Для включення до переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу суб'єкт агропромислового комплексу подає заяву, яка формується програмними засобами Державного аграрного реєстру.

Відповідність критеріям підтверджується:

відомостями про реєстрацію суб'єкта агропромислового комплексу як платника податку на додану вартість, отриманими у порядку електронної інформаційної взаємодії з ДПС, для чого у заяві зазначається код платника податку на додану вартість (щодо критеріїв, визначених підпунктами 1 та 5 пункту 7 цього Порядку);

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. N 1174)

відомостями щодо відсутності податкового боргу за платежем "Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства" (код платежу - 21081000), отриманими у порядку електронної інформаційної взаємодії з ДПС (щодо критерію, визначеного підпунктом 2 пункту 7 цього Порядку);

інформацією стосовно відсутності актів податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв'язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства, яка надається ДПС Мінагрополітики щомісяця до 5 числа (щодо критерію, визначеного підпунктом 3 пункту 7 цього Порядку). У разі ненадходження інформації від ДПС у встановлений строк використовується остання наявна інформація.

Протягом двох днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 р. N 1132 "Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану" ДПС надає Мінагрополітики актуальну інформацію про складені акти податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв'язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства;

листом банку в довільній формі, копія якого додається суб'єктом агропромислового комплексу до заяви у сканованому вигляді програмними засобами Державного аграрного реєстру (щодо критеріїв, визначених підпунктами 4 та 6 пункту 7 цього Порядку). За запитом суб'єкта агропромислового комплексу банк надає йому лист та одночасно (з письмового дозволу такого суб'єкта у випадку, якщо інформація, зазначена в листі, становить банківську таємницю) надсилає копію листа з електронної поштової системи та домену, що належать банку, на офіційну адресу електронної пошти Мінагрополітики.

(абзац сьомий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. N 1174)

Щодо критерію, визначеного підпунктом 4 пункту 7, лист повинен містити інформацію про завершення цим банком валютного нагляду за дотриманням суб'єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за будь-якою однією операцією з експорту товару (товарів), що була здійснена з 23 лютого 2022 р. до 27 жовтня 2023 р. (включно), після зарахування на поточний рахунок суб'єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли до 27 жовтня 2023 р. (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб'єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб'єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб'єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом.

(абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. N 1174)

Щодо критерію, визначеного підпунктом 6 пункту 7, лист повинен містити інформацію про завершення цим банком валютного нагляду за дотриманням суб'єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операцією з (операціями) експорту товару (товарів) на загальну суму (зазначену в митних деклараціях) в еквіваленті не менше 40 млн. гривень, що була (були) здійснена (здійснені) з 23 лютого 2022 р. до 27 жовтня 2023 р. (включно), після зарахування на поточний рахунок суб'єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли з 23 лютого 2022 р. до 27 жовтня 2023 р. (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб'єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб'єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб'єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. N 1174)

9. Перелік верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу містить:

відомості, передбачені пунктом 1 переліку відомостей Державного аграрного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. N 573 "Про функціонування Державного аграрного реєстру";

відомості про реєстрацію суб'єкта агропромислового комплексу як платника податку на додану вартість.

10. Рішення про включення, відмову у включенні до або виключення з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу за заявами суб'єкта агропромислового комплексу приймається Мінагрополітики протягом двох робочих днів з дати подачі заяв до Державного аграрного реєстру. Підставою для прийняття рішення про відмову у включенні до переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу є невідповідність критеріям, визначеним пунктом 7 цього Порядку, та/або подання заяви з недотриманням вимог абзацу шостого цього пункту.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 р. N 87)

Підставою для виключення суб'єкта агропромислового комплексу із переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу є заява суб'єкта агропромислового комплексу або інформація від ДПС про:

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість та/або наявність податкового боргу за платежем "Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства" (код платежу - 21081000), отримана у порядку електронної інформаційної взаємодії;

наявність складених стосовно нього актів податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв'язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства, отримана засобами електронного документообігу.

Підставою для виключення суб'єкта агропромислового комплексу із переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу є також інформація від МЗС, отримана засобами електронного документообігу, що надійшла від однієї із таких країн, як Республіка Болгарія, Румунія, Словацька Республіка, Угорщина та Республіка Польща, про декларування в митний режим імпорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001 99 00 001005 90 00 001205 10 90 001205 90 001206 00 91 001206 00 99 00, без наявності підтвердження за результатами двосторонніх консультацій з партнерами таких країн згідно з вимогами, визначеними у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. N 1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".

(пункт 10 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 р. N 87)

Суб'єкт агропромислового комплексу, виключений з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу на підставі абзацу п'ятого цього пункту, має право повторно подати (подавати) заяву про включення до переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу не раніше ніж через шість місяців після його виключення.

(пункт 10 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 р. N 87,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати
 відповідно абзацами сьомим і восьмим)

Рішення про включення, відмову у включенні до або виключення з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу оформлюється наказом протягом двох робочих днів та набирає чинності на наступний день після його підписання.

Інформація про включення, відмову у включенні до або виключення суб'єктів агропромислового комплексу з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу відображається програмними засобами Державного аграрного реєстру.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2023 р. N 113
2

ЗМІНА,
що вноситься до 
постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. N 573

Доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:

"3. Установити, що у період воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні", в Державному аграрному реєстрі мають право реєструватися суб'єкти агропромислового комплексу, які проходять верифікацію відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 р. N 1132 "Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану", та набувають статусу користувача Державного аграрного реєстру.".

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.