Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2024 р. № 710

Київ

Про затвердження Порядку реєстрації повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини

Відповідно до частини п’ятої статті 48 Закону України Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із введенням в дію Закону України Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, але не раніше дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 червня 2024 р. № 710

ПОРЯДОК

реєстрації повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини

1. Цей Порядок регулює питання реєстрації повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини (далі — повідомлення).

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які використовують альтернативні назви хімічних речовин в інформаційному супроводі хімічної продукції.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” (далі — Закон).

3. Реєстрація (відмова у реєстрації, анулювання реєстрації) повідомлень здійснюється Міндовкіллям у день їх надходження відповідно до Закону та з урахуванням вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

4. Суб’єкт господарювання надсилає повідомлення Міндовкіллю у паперовій або електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Інформаційну систему забезпечення хімічної безпеки, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”, з урахуванням частини сьомої статті 48 Закону.

5. У повідомленні зазначаються відомості, визначені частиною восьмою статті 48 Закону.

Повідомлення подається за формою, встановленою Міндовкіллям.

6. Розгляд повідомлення здійснюється в строк, визначений частиною одинадцятою статті 48 Закону.

7. Плата за включення повідомлення до Державного реєстру повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини справляється у розмірах, визначених частиною десятою статті 48 Закону.

8. Підстави для прийняття рішення про відмову у внесенні повідомлення до Державного реєстру повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини визначені частиною чотирнадцятою статті 48 Закону.

9. Анулювання рішення про включення повідомлення до Державного реєстру повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини здійснює Міндовкілля на підставах, визначених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, а також у випадках, визначених частиною п’ятнадцятою статті 48 Закону.

10. Заява про анулювання реєстрації повідомлення подається суб’єктом господарювання у паперовій або електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Інформаційну систему забезпечення хімічної безпеки, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”, та розглядається протягом строку, визначеного частиною шістнадцятою статті 48 Закону.

Форма заяви про анулювання реєстрації повідомлення затверджується Міндовкіллям.

11. Копія рішення про реєстрацію (відмову у реєстрації, анулювання реєстрації) повідомлень надсилається заявнику не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його прийняття на поштову адресу та/або на адресу електронної пошти заявника за його вибором.

_____________________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.