Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2024 р. № 715

Київ

Про перетворення реєстрів сертифікатів затвердження типу і сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про публічні електронні реєстри” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державний реєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, перетворюються на реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання (далі — реєстр сертифікатів) шляхом об’єднання;

перетворення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, на реєстр сертифікатів здійснюється після введення його в експлуатацію та реєстрації в реєстрі публічних електронних реєстрів;

об’єктами реєстру сертифікатів є інформація про сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, видані виробниками, уповноваженими органами із сертифікації та органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;

перетворення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, забезпечується із застосуванням сертифікованих засобів технічного і криптографічного захисту інформації;

Державна служба з безпеки на транспорті є держателем реєстру сертифікатів та забезпечує відкритий доступ у режимі реального часу користувачів до інформації про сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів та/або обладнання, що міститься в реєстрі сертифікатів, на безоплатній основі;

усі паперові сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, видані виробниками, уповноваженими органами із сертифікації та органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання до створення реєстру сертифікатів, вважаються чинними та не підлягають заміні;

інформація із перетворених згідно з абзацом другим цього пункту реєстрів, що міститься на паперових носіях, переноситься до реєстру сертифікатів;

перенесення до реєстру сертифікатів інформації про сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, видані до створення реєстру сертифікатів, здійснюється протягом 180 календарних днів після створення реєстру сертифікатів згідно з частиною другою статті 8 Закону України “Про публічні електронні реєстри”;

інформація із перетворених згідно з абзацом другим цього пункту реєстрів до перенесення її у реєстр сертифікатів в установлений цією постановою строк має однакову юридичну силу з інформацією, яка створюється у реєстрі сертифікатів в електронній формі;

перенесення до реєстру сертифікатів інформації про сертифікати типу та видані виробниками сертифікати відповідності колісних транспортних засобів та обладнання, видані до створення реєстру сертифікатів, здійснює Державна служба з безпеки на транспорті шляхом здійснення оцифрування існуючої інформації та її носіїв;

перенесення до реєстру сертифікатів інформації про сертифікати відповідності, видані уповноваженими органами із сертифікації та органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання до створення реєстру сертифікатів, здійснюють відповідальні особи уповноважених органів із сертифікації та органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання шляхом здійснення оцифрування існуючої інформації та її носіїв;

порядок та обсяги перенесення до реєстру сертифікатів інформації про сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, видані до створення реєстру сертифікатів, визначаються Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури;

інформування громадськості про перетворення реєстрів здійснюється у тижневий строк після реєстрації реєстру сертифікатів в реєстрі публічних електронних реєстрів шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                             Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

 від 18 червня 2024 р. № 715

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2021 р., № 1, ст. 39; 2023 р., № 60, ст. 3387, № 78, ст. 4426):

1) у пункті 10 та абзаці першому пункту 15 слова “Державний реєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстр виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником” в усіх відмінках замінити словами “реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання” у відповідному відмінку;

2) в абзацах другому і третьому пункту 37 слова “Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами із сертифікації або органами із сертифікації” замінити словами “реєстрі сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання”.

2. Підпункти 4 і 5 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 738 “Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2180; 2016 р., № 18, ст. 718; 2019 р., № 36, ст. 1260) виключити.

3. Пункт 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604; 2016 р., № 16, ст. 635), доповнити підпунктом 181 такого змісту:

“181) веде реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання;”.

4. Абзац сорок дев’ятий підпункту 20 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755; 2022 р., № 101, ст. 6316), викласти в такій редакції:

“порядок ведення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання;”.

_____________________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.