Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
 
              Меморандум
      про взаєморозуміння між Державним комітетом
      України з питань технічного регулювання та
     споживчої політики (ДССУ) та Державним офісом
     з питань метрології Республіки Хорватія (DZM)
            у сфері метрології


   Дата підписання:    30.06.2006 р.
   Дата набуття чинності: 30.06.2006 р.

   Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) і Державний офіс з питань метрології
Республіки Хорватія (DZM), далі - "Сторони ",

   виявляючи зацікавленість у розвитку співробітництва у сфері
метрології;

   дотримуючись принципів і норм, які прийняті міжнародними
організаціями, зокрема міжнародної системи одиниць SI та вимог
Метричної Конвенції;

   виходячи з принципів Угоди про взаємне визнання національних
еталонів, сертифікатів калібрування і вимірювання, які видаються
національними метрологічними інститутами (CIMP-MRA)

   домовились про таке:

               Стаття 1

   Співробітництво між Сторонами у сфері метрології здійснюється
відповідно до національного законодавства держав кожної із Сторін.

               Стаття 2

   Сторони мають наміри співробітничати за такими напрямами:

   - реалізація  спільних проектів у сфері фундаментальної,
наукової і прикладної метрології;

   - надання взаємних метрологічних послуг;

   - взаємне визнання  національних  еталонів,  сертифікатів
калібрування, проведення ключових звірень за визначеними видами
вимірювань;

   - гармонізація національних метрологічних норм і правил з
міжнародними;

   - впровадження  систем управління якістю в метрологічній
сфері;

   - обмін інформацією та навчання спеціалістів з метрології.

               Стаття 3

   Сторони надаватимуть одна одній підтримку в  міжнародних
організаціях з метрології та у роботі, яка проводиться в межах цих
організацій, членами яких є обидві Сторони.

               Стаття 4

   Сторони зобов'язуються   забезпечити   конфіденційність
документації та інформації, отриманої в результаті виконання робіт
в рамках цього Меморандуму та про досягнуті науково-технічні
результати.

   Ця інформація може бути передана третій Стороні виключно за
домовленістю Сторін.

               Стаття 5

   Фінансування співробітництва в рамках  цього  Меморандуму
здійснюватиметься за домовленістю між Сторонами.

               Стаття 6

   Спірні питання, пов'язані із тлумаченням та виконанням цього
Меморандуму,  вирішуються  шляхом  взаємних  консультацій  і
переговорів між Сторонами.

               Стаття 7

   Цей Меморандум укладається терміном на 3 роки і набуває
чинності з дати його підписання.

   Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово
повідомивши  іншу  Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму
припиняється через 6 місяців з дня одержання іншою Стороною такого
повідомлення.

   Вчинено у м. Загреб 30 червня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.

   В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.

 За Державний комітет України з        За Державний офіс з
 питань технічного регулювання         питань метрології
 та споживчої політики (ДССУ)         Республіки Хорватія
                        (DZM)


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.