Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; із змінами, внесеними Законом України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV) такі зміни:

1. У статті 1:

1) пункти 2 - 4, 6 - 8, 11, 12, 14 - 20, 23, 24, 26, 29 викласти в такій редакції:

"2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних прийомів розмноження, культивування і збору винограду;

3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних прийомів виготовлення виноробної продукції;

4) виноградники - промислові насадження винограду для виноробства на площі понад 0,5 гектара";

"6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді;

7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва виноробної продукції;

8) гібриди - сорти винограду, одержані в результаті селекції після схрещування європейських сортів з іншими видами винограду роду Vitis";

"11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки винограду;

12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажу чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів";

"14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду;

15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з дотриманням технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного;

16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною технологією;

17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю;

18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах;

19) шампанське України - типажне біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву "Шампанське України класичне";

"20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки";

"23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів винограду особливостями, яке пройшло природне визрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку;

24) вино натуральне - столове вино, виготовлене шляхом повного збродження цукрів сусла чи часткового бродіння, призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобу. При цьому не використовуються сторонні добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освітлення вина та його стабілізації";

"26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою технологією відповідно до державних стандартів та діючих технічних умов, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду";

"29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з родовою назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно носить";

2) перше речення пункту 30 викласти в такій редакції:

"30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів, бренді з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, вермуту, коньяку України, бренді типовості, забезпечення покращання його смаку та аромату (букета), забезпечення випуску однорідних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин, вермутів, коньяків України, бренді";

3) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу";

4) доповнити пунктами 34 - 40 такого змісту:

"34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла цукромісткими компонентами;

35) виноградні дистиляти - міцні спиртові алкогольні напої, одержані перегонкою виноградного вина або збродженого вичавленого винограду тощо з додаванням іншої плодової, фруктової або рослинної сировини, ароматних спиртів, домішок із харчової і рослинної сировини чи без них;

36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження;

37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою вин, а також утилізацією відходів виноробства;

38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються розливом вин у посуд відповідно до нормативних документів;

39) підприємства змішаного типу - підприємства, які займаються одночасно первинним і вторинним виноробством;

40) спирт етиловий - спирт етиловий ректифікований, виготовлений з крохмале-цукромісткої сировини або продуктів переробки винограду шляхом їх збродження, відокремлення та очищення до визначеного стандартом вмісту інших речовин".

2. Частини п'яту та шосту статті 2 викласти в такій редакції:

"Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, організується і проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства з обов'язковим відновленням площ виноградних насаджень.

Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення яких та на догляд за якими використовувалися повністю державні кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При зрідженості понад 60 відсотків виноградники виключаються з державного реєстру, паспорт на них анулюється і державне фінансування на садіння та догляд за виноградниками припиняється".

3. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"Для виробництва вин, вермутів, коньяків України і бренді використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів та технічним умовам. Не допускається змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та міжвидовими гібридами. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва вин, вермутів, коньяків України і бренді використовуються технічні сорти винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів".

4. Назву розділу III викласти в такій редакції:

"Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)
".

5. У статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії";

друге речення частини другої виключити; частину третю викласти в такій редакції:

"Підприємства, які займаються переробкою винограду, зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не пізніше 1 грудня, надавати спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із статистики інформацію за встановленою ним формою щодо обсягів переробки винограду, виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків спирту".

6. У статті 5:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва

Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними технічними умовами і технологічними інструкціями, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання Головним державним санітарним лікарем України. До моменту затвердження нових правил виробництва і зберігання тихих вин, правил виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правил виробництва коньяків України, відповідних технічних умов і технологічних інструкцій діють відповідні правила, державні стандарти, технологічні умови та технічні інструкції, які діяли в Україні до набрання цим Законом чинності";

частину другу виключити;

частини третю - сьому викласти в такій редакції:

"Виробництво і технологічна обробка ординарних виноматеріалів дозволяються на підприємствах, які займаються переробкою винограду і розташовані в зоні виноградарства.

Підприємства, які займаються витримкою та розливом вин у пляшки, можуть у разі необхідності проводити дообробку вин за технологічними інструкціями. За спеціальними технічними умовами допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік врожаю або не пізніше 3 місяців після завершення процесу бродіння.

Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства.

Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виробництво та розлив в одному приміщенні вин і вермутів або інших ароматизованих напоїв.

Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для експорту виробляють за стандартами України або згідно із законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення";

частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:

"Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами).

Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації";

частину дев'ятнадцяту виключити.

7. У статті 6:

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків об'ємних.

Концентрат виноградного соку або консервоване сусло дозволяється використовувати лише в купажі столових напівсухих та напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про якість";

частину четверту виключити;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства вправі надавати в несприятливі для визрівання винограду роки дозволи на виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100см3. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових. Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів України".

8. Частини другу - четверту статті 7 викласти в такій редакції:

"Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4,2 відсотка об'ємних. Вина десертні солодкі та десертні лікерні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менш як 1,2 відсотка об'ємних.

Вміст спирту в готових винах виноградних міцних не повинен перевищувати 20 відсотків об'ємних, десертних солодких та десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних.

Під час виготовлення вин кріплених додавати концентрат виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених технологічними інструкціями. Використання спиртованого сусла або спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для виготовлення вин спеціального типу".

9. Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

"Для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих наукових установах та на виноробних підприємствах створюється колекційний фонд зразків вин (енотеки), еталонні зразки яких є національним надбанням України".

10. У статті 10:

назву і частини першу - п'яту викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані

Виробництво вин шампанських із вмістом спирту нижче 10,5 відсотка об'ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається.

Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 350 кПа, газованих - 200 кПа при 20° C. Допускається виробництво окремих марок слабонасичених діоксидом вуглецю вин з тиском у пляшках понад 150 кПа при 20° C.

Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та технічними умовами.

Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією при вторинному бродінні в герметичне закритих ємкостях шампанських виноматеріалів, надається назва "Шампанське України". Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське України класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не нижче 10,5 відсотка об'ємних.

Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною назвою";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які підсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом";

частини восьму та дев'яту виключити; частину десяту викласти в такій редакції:

"Зовнішнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та "Шампанське України" має відрізнятися від оформлення інших вин ігристих".

11. У статті 11: назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження

Коньяки України - міцні алкогольні напої з характерними букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу коньячних спиртів, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 3 років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою";

доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Бренді виноградне - міцні алкогольні напої, що виготовляються шляхом дистиляції виноградного вина, витриманого до 3 років.

Для алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам, встановленим цим Законом для термінів "Коньяк України" та "Шампанське України", забороняється у загальній та власній назвах виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневі (споріднені) та співзвучні до них слова".

12. У статті 12:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та бренді";

в абзаці першому слово "вин" виключити; абзац другий викласти в такій редакції:

"нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних і коньяків України";

абзаци четвертий, сьомий і десятий викласти в такій редакції:

"підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій";

"виробництво сурогатів вин, вермутів, коньяків України і бренді шляхом екстракції водою виноградних вичавок або ізюму";

"етикетування, що не відповідає вимогам законодавства, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді".

13. Статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах

Умови зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам відповідних нормативних документів.

Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах та їх продаж без належного зовнішнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквізитів виробника.

Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і бренді, що втратили товарний вигляд.

Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення гарантійних строків зберігання".

14. У статті 14:

частину третю викласти в такій редакції:

"Головними завданнями Держвинінспекції є контроль за станом та якісним складом сировинної бази виноробства, дотриманням технологічних правил переробки винограду, обробки виноматеріалів з метою запобігання фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і бренді";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"Випадки фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і бренді можуть висвітлюватись у засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення) за поданням контролюючих органів за рахунок винних осіб".

15. У статті 15:

частину першу викласти в такій редакції:

"За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну

відповідальність згідно із законодавством України";

у частині другій:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього Закону, - штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац сьомий виключити;

частини третю - п'яту викласти в такій редакції:

"Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією продукцією.

Фальсифіковані вина, вермути, коньяки України, бренді конфіскуються за рішенням суду і підлягають подальшій переробці або знищенню згідно із порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням Держвинінспекції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
9 лютого 2006 року
N 3427-IV
 

  


 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.